Ugye, az nem lehet, hogy közel tízmillió vak, süket és demens lakja ezt az országot?

131 ember. Vagy gazember? Egy kilométerre a Széchenyi alapította Akadémiától.


Ez az ostoba, tudatlan gyülekezet,
egyszeri kétkezi maffiózók, hazaárulók, beleértve természetesen a nekik dolgozó és őket fenntartó, a magyar történelem valamennyi időszakából jól ismert, gyáva, önigazolásra mindig kész kollaboránsokat is, echte trockisták, a permanens forradalom hívei, s csak addig léteznek, amíg még van mit szétverni, ledönteni, eltaposni, tönkretenni, hazavágni, kinyírni, megsemmisíteni, fölaprítani, leradírozni, miszlikre aprítani, lenullázni, letarolni, végül fölszántani és sóval behinteni.

Kórházakból fertőző intézményeket sikerült létrehozniuk,
indoktrinációra épülő iskolákat, megnyomorított és autonómiájuktól megfosztott egyetemeket, ősdilettánsoknak és nemzeti-keresztény giccset öltő szakszolgálatosoknak átjátszott kulturális intézményeket, uralkodó ideológiának prostituáltként lábukat szétvető pszeudotudományos szajhasereget, mindenre kapható keretlegények számára ellopott, eltulajdonított vagy átjátszott médiát, lopott szajréból etetett csókosokat, elszabadult gyűlölködésre officiális megrendelést, jóváhagyást és a szent párttól és istenített és megistenült vezetőjétől mindennemű támogatást elnyerő agymosodások agytalanításának folyamatosan kitett utálkozó, frusztrált és egyre agresszívabb lakosságot, s kitántorgott tehetségek százezreit.

Most pedig zavartalanul, mintha kizárólag az övék lenne, letapossák az ország talán legnagyobb kincsét,
a “legnagyobb magyar”, azaz Széchenyi István alapította és a legzüllöttebb magyar, azaz Orbán Viktor szétverte MTA-t.

Ugye, az nem lehet, hogy közel tízmillió vak, süket és demens lakja ezt az országot?

Mind a 131-nek közzé kell tenni a nevét. Ha másért úgysem marad fenn a nevük, ezért annál inkább őrizze meg valamennyinek a személyét a szégyen emlékezete.

Emlékeztetőül: ők szavazták meg az MTA kinyírását:


7kcygks7et0bj0149s.jpgTartózkodtak a Mi Hazánk párt tagjai:
7kcygoxyg3boia36s.jpgGábor György
 
Az MTA-t most alakították olyanná, ahogyan a többi Uniós országban is működik, ha az állam fizeti őket legyen már némi beleszólása abba is, hogy milyen kutatásokat végezzenek!! Nem szólnak bele mindenbe, csak kértek és adtak plusz pénzt is hozzá!
Kedves tagtársunk szavait érdemes ismét látni:
"Akkor a legnagyobb sötétség, mikor a hajnal közel van." - írta Kossuth Lajos az Irataim az emigráczióból-ban.
(Kiemelés tőlem.)
És tényleg
A másik tagtárs pedig leírta az ingatlanok fognak kelleni
Persze ez se lesz igaz, fogod mondani.
Persze mert sose "loptak" még földet kastélyt és ingatlant
A székház volt az első és utolsó
Legalábbis amit majdnem kinyomoztak és majdnem bizonyítottak.
Akkor még a Simicska APEH-elnök időben simicska kimosta(saját magát)1999
 
Utoljára módosítva:
Szép eszme, de ilyen sosem létezett a valóságban! A tudomány nem működik ilyen zárt és öncélú módon. A tudománypolitikát, a kutatásfinanszírozást és a forráselosztást mindig befolyásolták, sőt nagyban meghatározzák tudományon kívüli szempontok, érdekek... etc. Ezt még a te érvelésed is igazolja: ha a "mi pénzünk", akkor tudományos szakma még bizonyos értelemben a választói akaratnak is alá van vetve. Mert persze szép dolog a csillagködök tanulmányozása, de adott esetben az a rákellenes gyógyszer is hasznos dolog volna. Ki dönt itt? Biztos nem csak a tudósok, akik maguk sem tudnak dűlőre jutni, lévén különböző tudományágak (s így érdekek) képviselői. Tudományos alapon a csillagköd legalább annyira fontos, mint a gyógyszer-fejlesztés.

Ebben sincs igazad - ugyanis a kutatás finanszírozásáról nem a mindenkori kormány döntött, hanem a szakma képviselői.

"Az alapkutatásokat támogató (de a tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra fejlesztésére is felhasználható) 1986-tól működő OTKA vezető testülete az OTKA Bizottság, amely elnökből, két alelnökből (egyikükre a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége, a másikra az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa tesz javaslatot a kormánynak) és 17 tagból áll.

A pályázatok megközelítőleg tíz hónapig tartó elbírálását három (25–35 tagú) szakterületi kollégium keretében független opponensek és szakzsűrik végzik. A zsűrik és a kollégiumok összetétele háromévenként változik. Az OTKA felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára látja el.

Az OTKA rendelkezésére 1995-ben és 1996-ban egyaránt 1,7 milliárd forint állt, 1997-ben ez az összeg 2 milliárd forintra nőtt.
A Parlament 1996-ban elfogadta a kormány javaslatát és 120 millió forintos összeggel létrehozta az Akadémiai Kutatási Pályázatot (AKP). Ennek célja a magas színvonalú tudományos kutatás támogatása és felzárkóztatása a nemzetközi irányzatokhoz.


Az AKP legfőbb testülete a 9 tagú stratégiai döntéshozó tanács, amelynek élén az MTA elnöke áll, titkára az MTA főtitkárhelyettese, tagjai pedig az Akadémia három küldöttén kívül az MKM, az FM, a Népjóléti Minisztérium és az OMFB egy-egy delegátusa.

Az 1996. évi első – kiemelt témák megjelölése nélküli – pályázati forduló meghatározó szempontja az interdiszciplinaritás előmozdítása és a pénzek elaprózásának elkerülése volt.

A pályázatok elbírálását az MTA tudományos osztályainak bevonásával a szakmai kollégium végzi, amelynek elnöke az MTA főtitkára, társelnöke az Akadémia alelnöke. Tagjai az akadémiai tudományos osztályok, valamint az AKT kuratóriumai által küldött képviselők, tudományterületenként egy-egy fő."

Volt olyan része a kutatási pénzek elosztásának, ami minisztériumok alá volt rendelve, de erről is szakmai kuratórium döntött.

Orbánék és a szakmai egyeztetés ... , mint Makó Jeruzsálemtől, olyan távol a gondolata is.

Csak nem gondolja bárki, hogy lehet okosabb adott témában akárki, mint maga a nagyvezír, a maga egy darab kétes szakdolgozatával?

Azt nem értem, hogy értelmes emberként, hogyan támogathatsz egy tolvaj bandát, akik már nem is szégyellik, hogy köztörvényes bűnöket követnek el?
 
Ebben sincs igazad - ugyanis a kutatás finanszírozásáról nem a mindenkori kormány döntött, hanem a szakma képviselői.

"Az alapkutatásokat támogató (de a tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra fejlesztésére is felhasználható) 1986-tól működő OTKA vezető testülete az OTKA Bizottság, amely elnökből, két alelnökből (egyikükre a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége, a másikra az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa tesz javaslatot a kormánynak) és 17 tagból áll.

A pályázatok megközelítőleg tíz hónapig tartó elbírálását három (25–35 tagú) szakterületi kollégium keretében független opponensek és szakzsűrik végzik. A zsűrik és a kollégiumok összetétele háromévenként változik. Az OTKA felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára látja el.

Az OTKA rendelkezésére 1995-ben és 1996-ban egyaránt 1,7 milliárd forint állt, 1997-ben ez az összeg 2 milliárd forintra nőtt.
A Parlament 1996-ban elfogadta a kormány javaslatát és 120 millió forintos összeggel létrehozta az Akadémiai Kutatási Pályázatot (AKP). Ennek célja a magas színvonalú tudományos kutatás támogatása és felzárkóztatása a nemzetközi irányzatokhoz.


Az AKP legfőbb testülete a 9 tagú stratégiai döntéshozó tanács, amelynek élén az MTA elnöke áll, titkára az MTA főtitkárhelyettese, tagjai pedig az Akadémia három küldöttén kívül az MKM, az FM, a Népjóléti Minisztérium és az OMFB egy-egy delegátusa.

Az 1996. évi első – kiemelt témák megjelölése nélküli – pályázati forduló meghatározó szempontja az interdiszciplinaritás előmozdítása és a pénzek elaprózásának elkerülése volt.

A pályázatok elbírálását az MTA tudományos osztályainak bevonásával a szakmai kollégium végzi, amelynek elnöke az MTA főtitkára, társelnöke az Akadémia alelnöke. Tagjai az akadémiai tudományos osztályok, valamint az AKT kuratóriumai által küldött képviselők, tudományterületenként egy-egy fő."

Volt olyan része a kutatási pénzek elosztásának, ami minisztériumok alá volt rendelve, de erről is szakmai kuratórium döntött.

Orbánék és a szakmai egyeztetés ... , mint Makó Jeruzsálemtől, olyan távol a gondolata is.

Csak nem gondolja bárki, hogy lehet okosabb adott témában akárki, mint maga a nagyvezír, a maga egy darab kétes szakdolgozatával?

Azt nem értem, hogy értelmes emberként, hogyan támogathatsz egy tolvaj bandát, akik már nem is szégyellik, hogy köztörvényes bűnöket követnek el?
Megint elbeszélünk egymás mellett. De sebaj!Hogy az utolsó kérdésedre válaszoljak. Azért, mert a hatalomba készülő bandát abszolút felkészületlennek és/vagy vállalhatatlannak látom; azért, mert tradicionálisan jobboldali vagyok; azért, mert az MSZP-SZDSZ paktum és a 2006-os attack során megfogadtam, hogy soha, de soha többé, nem szavazok magyarországi liberális vagy baloldali pártra - SZDSZ-tag voltam; s végül azért, mert látok eredményeket, és jó iránynak gondolom a szuverenista politikát.
 
Megint elbeszélünk egymás mellett. De sebaj!Hogy az utolsó kérdésedre válaszoljak. Azért, mert a hatalomba készülő bandát abszolút felkészületlennek és/vagy vállalhatatlannak látom; azért, mert tradicionálisan jobboldali vagyok; azért, mert az MSZP-SZDSZ paktum és a 2006-os attack során megfogadtam, hogy soha, de soha többé, nem szavazok magyarországi liberális vagy baloldali pártra - SZDSZ-tag voltam; s végül azért, mert látok eredményeket, és jó iránynak gondolom a szuverenista politikát.
Hogy mikortól és miért részben érthető.(MSZP-SZDSZ) és a rászervezett ellenpropaganda meggyőző ereje.
Bár szerintem már akkor előítéletessé állított be a napi politika
Nem csak téged többeket.
Meg kell adni jól tudott Orbán támadni és lejáratni.
De hogy magyarországi bal oldali pártra ne szavazz soha az egy igen beszűkült és pillanatnyi kínálatra vonatkozó álláspont.
Na persze ha nem tudod miért vagy jobboldali és miért csak azért mert tradicionálisnak mondod.Miféle tradíció szerint?
Nem is éltél olyanban
Mesék alapján hallhattad.
Akkor pedig nincsen rá gyakorlatod mások befolyásoltak.
Szüleid neveltek ilyenné
Az nem magadtól van.
Hogy látsz eredményeket azt nem vitatom mert eredmények vannak.
De még több kritikát behúzó hiba
Hiba vagy bűn
Van jócskán.
Ki miből lát többet az beállítottság kérdése.
Amivel jön az ellenzék az létező mert tapasztaljuk
Még a magánosítást is láthatod te is
Elmegyek 12 km re azonnal egy Orbán által leprivatizált kastélyt látok ahová még belátni se lehet úgy kizárta az Országot
Nem sorolom tudod te is mennyit vitt ki a közösből
Azzal lehetne tradicionális jobboldalikét is állam kassza javára gazdálkodni
Hogy több jusson a közre.
Amiből lehet országot építeni hogy ne csak az uniós támogatásokból épüljön ami épül
A tradicionális jobboldalinak nem kell többet lopnia mint a tradicionális baloldalinak
Vagy tradíció nélkül mindegy
De a sumákságban Ne Panama legyen a minta
És ne dél-amerika.
Na persze van fejlődés is
A mit is mondtál?:a szuverenista politikát tartod jónak
Legyen.Ám ki lehet szuverén és mit is jelent ez ma
Lehet egyáltalán teljesen független bárki?
Lehet e nem tartozni szövetséghez
És a ma független országok függetlenek e gazdaságilag?
Ha nem, akkor politikai függetlenség is csak részleges ez világos nem?
Kicsit ködöt szurkálsz ezzel
Egy naiv elképzelés, vagy kizárólag csak populizmus.
Nincs gazdasági és politikailag is független ország.
Ezt elhitették veled.Mert nincs.(persze te is csak részleges függetlenségre gondolsz)
Viszonylagos önállóság
Elég volna annyi mint Svájc
Gumelig megmondhatja mit jelent a függetlenség ott.
De hol volnánk mi a tradíciójuktól?
Már csak a gazdasági hagyományaiktól is!!


utóiratként:
„semmi sem örök a politikai világban”Aponyi Albert
Ezt arra mondom hogy per pillanat miket láttál és írtál jobb és bal oldalról
Épp csak gondolkodásra intettem csípőből berögződésed.

405px-Borsszem_Jank%C3%B3_185._sz%C3%A1m_1871._j%C3%BAlius_16.jpg
 
Utoljára módosítva:
Megint elbeszélünk egymás mellett. De sebaj!Hogy az utolsó kérdésedre válaszoljak. Azért, mert a hatalomba készülő bandát abszolút felkészületlennek és/vagy vállalhatatlannak látom; azért, mert tradicionálisan jobboldali vagyok; azért, mert az MSZP-SZDSZ paktum és a 2006-os attack során megfogadtam, hogy soha, de soha többé, nem szavazok magyarországi liberális vagy baloldali pártra - SZDSZ-tag voltam; s végül azért, mert látok eredményeket, és jó iránynak gondolom a szuverenista politikát.
Értem, és mégsem.

Miért gondolod Te vagy bárki, hogy Orbán nélkül nem ugyanígy menne minden?
Miért kell egy az országát megrövidítő tolvajt piedesztálra emelni?

Nincs a Ti általatok támogatottak között tisztességes, szakmailag megfelelő ember erre a posztra, csak egy nagyotmondó szélhámos, aki a gazdaságot régen nem a Ti és a mi érdekeink szerint mozgatja, csak egy szűk hűbéri elitt kiépítésére használja föl?

Egy kormány akkor dolgozik jól, ha hosszútávú tervei is vannak, s azok az ország érdekeit szolgálják.
Mi lenne Orbánnál ez?
Hogy többen legyünk? (Persze nekem személy szerint az a véleményem, hogy ez a föld nem tud 10M embert eltartani, kár ezt erőltetni - kevesebb embernek kellene több bért fizetni, az automatizálásról nem is beszélek, a ma gyerekeiből nagy eséllyel lesz a holnap munkanélkülije). Mi ebből a haszon? De mondjuk, legyen 1. Mi a 2., 3., 4. ....?

Mást nem látok - pl. nem látom a felpörgetett és hosszú távra is ellátott egészségügyi intézmény (és eszköz-)-rendszert + versenyképes fizetést.
Nem látom a lemaradott régiók felzárkóztatását.
Nem látom az oktatás korszerűsítését - továbbképzések, oktatást segítő eszközök, szakmai alapú, végiggondolt megoldások, versenyképes fizetés.

10 éve nyomják, hol az eredmény?

Mi lenne az, ami miatt ezt az enyveskezű, az ország minden állampolgárát dézsmafizető jobbággyá silányító embert nem tudjátok leváltani, s egy becsületest a helyébe rakni, ezt pedig oda, ahová való: a börtönbe?
 
Mi lenne az, ami miatt ezt az enyveskezű, az ország minden állampolgárát dézsmafizető jobbággyá silányító embert nem tudjátok leváltani, s egy becsületest a helyébe rakni, ezt pedig oda, ahová való: a börtönbe?
Ezt a szakaszt nem értem kikre gondolsz?
Azokra kiket Ő becsapott és cserébe felemelték?
Vagy te nem Magyarországon élsz?Miért kívülállóként helyezed magad?
 
Egy kormány akkor dolgozik jól, ha hosszútávú tervei is vannak, s azok az ország érdekeit szolgálják.
Nos megfogalmazták röviden helyettem
Az idézetre a Hajnal féle válasz rögtön hozná CSOK-t.Ő mindég ezt hozza és még ezer családtámogatást ami persze mindég minden rendszerben fontos és volt is valamilyen.
De a hosszútávú tervek alatt nem ezt értjük.

Kedves Gagamail mindketten többször írtunk nincsen magyar vállalat ami megállná a helyét mert állami infúzión tartás miatt, nem versenyképes sehol,
Nos most találtam egy követendő közép vagy nagy középpé nőtt vállalatot
Aki példát mutathatna hogyan kell valamit csinálni
Róla vegyen mintát Orbán
És ne mészáros féléket tömje pénzzel.
Épp csirkét vettünk ezért néztem utána:
Katt:Tranzit-Food
Vállalatunk családi vállalkozásként indult, a mostani, 1500 fős alkalmazotti kör viszont egészen más vezetési kultúrát igényel. Éveken át a rugalmasságunkat tartottuk az egyik legnagyobb előnynek a versenytársainkkal szemben, az Elite program viszont rávilágított a cégen belüli folyamatok szabályozásának fontosságára.
 
Ezt a szakaszt nem értem kikre gondolsz?
Azokra kiket Ő becsapott és cserébe felemelték?
Vagy te nem Magyarországon élsz?Miért kívülállóként helyezed magad?

Arra gondoltam, hogy miért nem keresnek Orbán helyett más vezetőt?

Olyan, hogy Fidesz nincs, legfeljebb papíron létező párt. Egy ember irányítja, Orbán. Ez az ember azonban köztörvényes bűnöket követ el. Amikor a Fideszt támogatják, azt az embert támogatják, aki hazudik, lop, csal, megfélemlít, megtéveszt, fenyeget, visszaél a hatalmával, .... nem is sorolom tovább, ennyi is elég. A többsége jogszabályokban szabályozott bűntett.

Ezért kérdeztem: miért támogatnak egy börtönbevaló bűnözőt, miért nem keresnek másik idolt? Tényleg nincs más?
De nem válaszolt.
 
De nem válaszolt.
De te se válaszoltál: miért egyes szám 3, személyre tetted a feladatot?
A mit arról mondtál hogy Fidesz párt nincs.
Jól akartad hogy hangozzon mert valóban központi egy ember akaratát teljesíti.De mivel mégiscsak pártok indultatnak így van formailag.
Persze se ideológia se következetes cél program nincs.
Van helyette napi havi évi irányváltások.Ez csak a táborfenntartására jó.
Ország stabilitáshoz semmi.
miért nem keresnek Orbán helyett más vezetőt?
vallási vezetőt nem szokás.Különben pedig egyetlen éles látású követője se létezik,nem hogy palota forradalmat csináló.Szervilisek nem szoktak
 
De te se válaszoltál: miért egyes szám 3, személyre tetted a feladatot?
A mit arról mondtál hogy Fidesz párt nincs.
Jól akartad hogy hangozzon mert valóban központi egy ember akaratát teljesíti.De mivel mégiscsak pártok indultatnak így van formailag.
Persze se ideológia se következetes cél program nincs.
Van helyette napi havi évi irányváltások.Ez csak a táborfenntartására jó.
Ország stabilitáshoz semmi.
vallási vezetőt nem szokás.Különben pedig egyetlen éles látású követője se létezik,nem hogy palota forradalmat csináló.Szervilisek nem szoktak
Azért egyes szám 3. személy, mert én nem szavaztam Orbánra. Johann és a többiek szavazták meg, így a kérdés nekik szól: miért nem választanak mást Orbán helyett?

Ez nem szokás, hanem értékrend kérdése. Aki egy bűnözőre szavaz, maga is bűnössé válik, bűnrészessé. Elnézik Orbánnak a tolvajlását - ez az én szememben elfogadhatatlan.
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Azért egyes szám 3. személy, mert én nem szavaztam Orbánra. Johann és a többiek szavazták meg, így a kérdés nekik szól: miért nem választanak mást Orbán helyett?
Szóval ezért.
Érdekes a 2018 választás után 100 ismerős megkérdezettből senki se szavazott a Fideszre.Már szégyellték.De még akad aki ki is áll mellette legalábbis itt.Őt tényleg nem zavarja hogy ellopják a befizetett adót és az "ajándékba" kapott EU-s pénzt.
Illetve azt gazdasági fejlődésre aknák.
Még ha úgy is hogy Német berendezést vegyünk .Mindegy kérés nélkül is azt vennénk hisz kiváló
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Létrahuszár wrote on boszorka9395's profile.
Kedves Ismeretlen!
A segítséged szeretném kérni. Régi tag vagyok, de csak nézgelődni szoktam bizonyos témákban. Mivel a történelem nagyon érdekel, feltettem három írást. Nem tudom, hogyan kell úgy feltenni a következőt, hogy az az előző elé kerüljön. Netán mindegyiket új fórumtémaként kell feltenni? - mert ez számomra logikátlan lenne. Kérlek, ha tudsz, segíts! Előre is köszönöm: Létrahuszár
Farkas89 wrote on Bálintné's profile.
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni! Mozaik Kiadó 3 osztály környezetünk titkai: Tudásszintmérő geladatlapok-at keresem. Köszönöm.
16. Szeretek olvasni.
17. Szeretem a könyveket.
Sziasztok. Kezdem gyűjteni a 20. hozzászólást. 20.

Statisztikák

Témák
36,882
Üzenet
4,492,531
Tagok
596,104
Legújabb tagunk
Fórizs Edina
Oldal tetejére