Versek, idézetek...

Sz.Szonja témája a 'Irodalom' fórumban , 2004 Április 29.

 1. nagyika67

  nagyika67 Állandó Tag

  Reviczky Gyula:Imakönyvem

  Aranykötésü imakönyvet
  Hagyott rám örökül anyám,
  Kis Jézus ingben, glóriában
  Van a könyv első oldalán.
  Sok év előtt egyik sarokba
  Beírta jó anyám nevét,
  Lehajtom a betűkre főmet,
  Hogy fölidézzem szellemét.
  <O:p</O:p
  Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
  Fehér ruhában láttam őt.
  Tavasz volt ép', a kedves ákácz
  Virágozott a ház előtt.
  A lemenő nap fénysugára
  Reszketett ajkán, zárt szemén.
  Apám ott állt a ravatalnál
  És velem együtt sírt szegény.
  <O:p</O:p
  Hogy elmosódtak a betűk! Mily
  Sárgák s kopottak e lapok.
  Rég' volt, midőn ez imakönyvből
  Még az anyám imádkozott.
  Kék selyemszállal összekötve
  Van itt hajambul egy kevés.
  Aranyos fürteimhez akkor
  Nem illett még a szenvedés.
  <O:p</O:p
  Irott imádság töredéke
  Mellett van az anyám haja,
  Emitt egy szentnek vézna képe
  S egy régi, halvány Mária.
  Elnézem... Épen így viselt meg
  A sors azóta engemet.
  Sokszor szeretnék sírni, hogyha
  Nem szégyelném a könnyeket.
  <O:p</O:p
  Az Ur imádságát ütöm fel
  (Kisérőm a nehéz uton)
  S vigasztalást vegyít a kínhoz
  A te imád, óh Jézusom!
  Imádság kell a szenvedőnek,
  A kit a sors árván hagyott.
  Úristen, én nem zúgolódom:
  Legyen a te akaratod.
  <O:p</O:p
  Föl nem panaszlom a világnak,
  Csak szellemednek, jó anyám,
  Milyen kopár volt ifjuságom,
  S hogy mennyi bánat szállt reám.
  Türtem, reméltem, megalázva
  Idegenek közt éltem én;
  De azt a régi imakönyvet
  S emléked szentül őrizém.
   
 2. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%">Kányádi Sándor: Azon az estén

  [​IMG]

  </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
  Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy
  hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is
  égve felejtették a fejvesztett menekülők.
  Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak,
  csak hajnal felé kezdtek feltünedezni a szemhatáron
  óvatosan az előőrsök; egy-két raj könnyű homály.
  Majd a hadak is megjelentek s nyomulni kezdtek északról,
  keletről, nyugatról - délnek. A Tejút ívlámpái
  sorra elsötétedtek, a Göncölök, mint a kisiklott
  villamosok, oldalra dőltek. Aztán sötét lett
  teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették
  az ostromállapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették
  a szabad rablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok
  őrült fosztogatásba kezdtek: törtek-zúztak, föltépték a
  vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő
  kandelábereket. A tehetetlen düh, hogy senkit se találtak,
  az dolgozott bennük. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő
  vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna,
  de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, s aztán
  napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét.
  És most béke van. Hull a hó.

  1964

  Hallgasd meg a költő előadásában a minden, ami HANGOS PRÓZA ‎topicban!
   
 3. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Kosztolányi Dezső

  Új évkor


  A téli éjbe fergeteg dörömböl,
  hahó, hahó, a fergeteg vagyok!
  Száguldva rontok ki szoros körömből,
  s szétszórom a gyöngyös, hideg fagyot.

  Nehéz melegség szállt a vén világra,
  mindenki félt kuckószögletbe rég.
  Siessetek nagy melletek kitárva,
  élvezzük a fagy vészes éjjelét!

  Hadd tépje a szélvész nagy üstökünket,
  hadd rázza széjjel ami szertedül,
  elmúlt a tegnap, holnap lesz az ünnep,
  a fergeteg járjon vadul elül.

  Söpörje a pokolba régi házunk,
  és döntse szét a régi ormokat.
  Mi e jeges, napos honban tanyázunk,
  és mindenünk az izmos gondolat.

  Omoljon egybe, amit összeróttak
  múlt századoknak satnya bölcsei,
  s a száradott lelkű, puhult bigót had -
  lelkünket is vihar söpörje ki.

  És jöjjenek seregbe mind a pőrék,
  a száműzött, kiátkozott nagyok,
  s menjünk vihar lépéssel még előrébb -
  hahó, hahó, a fergeteg vagyok!

  [​IMG]
   
 4. Orsolia

  Orsolia Állandó Tag

  <TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%">AZ ÚR ÉRKEZÉSE

  </TD><TD></TD><TD> </TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>Mikor elhagytak,
  Mikor a lelkem roskadozva vittem,
  Csöndesen és váratlanul
  Átölelt az Isten.
  Nem harsonával,
  Hanem jött néma, igaz öleléssel,
  Nem jött szép, tüzes nappalon
  De háborus éjjel.
  És megvakultak
  Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
  De őt, a fényest, nagyszerűt,
  Mindörökre látom
   
 5. lapappilon

  lapappilon Állandó Tag

  kányádi sandor versek
   
 6. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Weöres Sándor:
  TÍZ LÉPCSŐ


  Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél
  [​IMG] te magad. [​IMG]
  Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél
  [​IMG]te magad. [​IMG]
  Feledd el mulatságaid - a vígság legyél
  [​IMG]te magad.[​IMG]
  Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél
  [​IMG] te magad. [​IMG]
  Pazarold el izmaid - az erő legyél
  [​IMG]te magad. [​IMG]
  Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél
  [​IMG]te magad. [​IMG]
  Űzd el szánalmaid - a jóság legyél
  [​IMG]te magad. [​IMG]
  Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél
  [​IMG]te magad.[​IMG]
  Törd át gátjaid - a világ legyél
  [​IMG] te magad. [​IMG]
  Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél
  [​IMG] te magad.[​IMG]

   
 7. lapappilon

  lapappilon Állandó Tag

  Boldognak mondjuk a gyermekkort, mert a nemi vágyat még nem ismeri, de ne feledjük, milyen bőségesen táplálhatja nálunk a csalódást, a lemondást és ily módon az álomgerjesztést a másik hatalmas életösztön.

  frued
   
 8. Torontóni

  Torontóni Új tag

  2006. év végére.

  Jókai Anna

  Ima Magyarországért (részlet)

  . . . . . . . .
  Öregisten, Nagyisten
  mit akarjunk s mit nem:
  törvényed vezessen
  hogy e kis nép oda ne vesszen
  át ne lyukadjon helyünkön a térkép
  ki ne radírozzon a világi lét végképp
  serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét
  kend meg könnyektől elhomálylott szemét
  küldd le a magasból újra e véres-veres földre
  tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
  (A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent
  - hiszen az életünk hovatovább ráment-
  mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)
   
 9. lapappilon

  lapappilon Állandó Tag

  Ami az álmot illeti, vele az ébrenlét minden nyűge átkerül az alvó állapotba is, egyedül az nem, ami a művelt embert némiképp kitudja békíteni az élettel:a tudomány és művészet gyönyöre.

  Freud
   
 10. 2003mte

  2003mte Állandó Tag

  BOR MELLETT, írta Kazinczy Ferenc

  Fogy az élet, s nemsokára
  Szép korom majd elrepül;
  Érzem, messze nincs határa,
  S majd komor telére dűl.
  De borral sebes szárnyának
  Lépvesszőket hányhatok;
  Bort hamar, bort! elmúltának,
  Ha iszom, kaczaghatok.

  Még most, hála istenimnek!
  Kelyhem bátran forgatom;
  Még most, hála istenimnek!
  Lollimat csókolhatom.
  Még nincs a ki elfogassa
  Gyanúba vett levelem,
  Nincs a ki tudakoztassa,
  Ki sziszeg titkon velem.

  Lyányka, jer, jer mártsd rózsádat
  Kelyhem édes nedvibe,
  Fonjad azt s melypántlikádat
  Hajam barna fürtibe.

  Ingereld szám szomjuságát
  S ah éreztessed velem,
  Éltemnek fő boldogságát
  Hogy csak kebledben lelem.

   
 11. 2003mte

  2003mte Állandó Tag

  Miért ne innánk? írta Csokonai Vitéz Mihály

  Igyunk, barátim! a komor
  Bú lángja nem csatázik,
  Ha mádi borral a gyomor,
  A kis pokol, megázik.
  Igyál! ne, e szőlő-gerezd
  Levével öblödet fereszd.
  Vígadj, öcsém! maholnap
  Zsákjába dughat a pap.

  Mi gondod a továbbira,
  S világod hogy éled?
  Tekints csak e jó mádira,
  Szíved, tudom, megéled.
  Más hadd gyötörje a fejét,
  Tőltvén bolond esztendejét;
  Éljünk rövid napunkkal,
  Múlatva víg igyunk kal.

  A Bakhus úr pincéibe
  Magam leszek vezértek:
  Nunc est bibendum!* ennyibe
  Horáccal egyetértek.
  Igyunk, eb aki nem barát!
  Tegyünk le minden maskarát,
  S már most no, poculatim
  Igyunk, vidor barátim!
   
 12. 2003mte

  2003mte Állandó Tag

  KESERŰ POHÁR, írta Vörösmarty Mihály

  Idézet Bordal "Czilley s a Hunyadiak" szomorújátékból

  Ha férfi lelkedet
  Egy hölgyre föltevéd,
  S az üdvösségedet
  Könnyelműn tépi szét;
  Hazug szemében hord mosolyt
  És átkozott könyűt,
  S míg az szivedbe vágyat olt,
  Ez égő sebet üt;
  Gondold meg és igyál:
  Örökké a világ sem áll;
  Eloszlik, mint a buborék,
  S marad, mint volt, a puszta lég.

  Ha, mint tenlelkeden,
  Függél barátodon,
  És nála titkaid:
  Becsűlet és a hon,
  S ő sima orgyilkos kezét
  Befúrja szívedig,
  Míg végre sorsod árulás
  Által megdöntetik;
  Gondold meg és igyál:
  Örökké a világ sem áll;
  Eloszlik, mint a buborék,
  S marad, mint volt, a puszta lég.

  Ha szent gondok között
  Fáradtál honodért,
  Vagy vészterhes csatán
  Ontottál érte vért,
  S az elcsábúltan megveti
  Hű buzgóságodat,
  S lesz aljas - , gyáva - és buták
  Kezében áldozat;
  Gondold meg és igyál:
  Örökké a világ sem áll;
  Eloszlik, mint a buborék,
  S marad, mint volt, a puszta lég.

  Ha fájó kebleden
  A gondok férge rág,
  S elhagytak hitlenűl
  Szerencse és világ,
  S az esdett hír, kéj s örömed
  Mind megmérgezve van,
  S remélni biztosabbakat
  Késő vagy hasztalan;
  Gondold meg és igyál:
  Örökké a világ sem áll;
  Eloszlik, mint a buborék,
  S marad, mint volt, a puszta lég.

  S ha bánat és a bor
  Agyadban frígyre lép,
  S lassanként földerűl
  Az életpuszta kép,
  Gondolj merészet és nagyot,
  És tedd rá éltedet:
  Nincs veszve bármi sors alatt
  Ki el nem csüggedett.
  Gondold meg és igyál:
  Örökké a világ sem áll;
  De amig áll, és amig él,
  Ront vagy javít, de nem henyél.
   
 13. 2003mte

  2003mte Állandó Tag

  VÍZ ÉS BOR, írta Petőfi Sándor

  Le a tenger fenekére
  Merül a halász,
  Lent a tenger fenekében
  Gyöngyöket halász.
  Nékem a boros pohárnak
  Öble tengerem,
  S gyöngy ha van tán dalaimban,
  Az csak ott terem.

  Bűnnek éje ült a földön.
  Jött a vízözön.
  A víz által a bűn éje
  Elseperve lön.
  Búnak éje ült szivemben;
  A bú éjjelét
  - Bennem a víz tehetetlen! -
  Csak bor mossa szét.

  Nyári hévben a virágszál
  Sanyarogva nő;
  A virágot új életre
  Kelti langy eső.
  Csüggedésben, tikkadásban
  Langy esőm a bor;
  Permetegje enyhe csöpjén
  Vérem ujra forr.

  Tettetés-e, vagy belösztön,
  Vagy akármi más?
  Csakhogy a halottra könyet
  Ejteni szokás;
  Engemet víz ott se érjen,
  S már ha sírni kell,
  Sírja hát hideg poromra
  Könyét borkehely.
   
 14. 2003mte

  2003mte Állandó Tag

  Bor mellett, írta Madách Imre

  Kivül sötét van és hideg,
  Világos jó meleg szobában
  Meghitt kisded társaság van,
  Emlékét még ez őrzi meg
  Rég elmult boldogabb napoknak - -
  De szomjúk tán kik ott hallgatnak ?
  Csitt hát, csitt, mit beszélünk,
  Nem kérdik azt mi tőlünk,
  A multra mi gondunk,
  Igyunk, igyunk !

  Gonosz szél kezd kinn lengeni,
  Minden nagy és szép a halálé,
  S amint közénk is tolja már bé
  Jég szellemét - úgy érzeni -
  Köszöntésül hát a halálnak - - -
  De szomjúk tán kik ott hallgatnak?
  Csitt hát, csitt, mit beszélünk,
  Örüljünk, hogy mi élünk,
  Másokra mi gondunk,
  Igyunk, igyunk !

  Kivül tél van, szállong a hó,
  Télben van a tavasz reménye,
  Bizzunk hát, higgyünk a jövőbe :
  Mert márma rossz, holnap lesz jó.
  Hát a jövő dicső tavasznak - -
  De szomjúk tán kik ott hallgatnak ?
  Csitt hát, csitt, mit beszélünk,
  Mi ahhoz úgy sem értünk.
  Jövőre mi gondunk,
  Igyunk, igyunk !

  Mult és jövő, remény, halál
  El vélök, mind nem kell mi nékünk !
  Élvezzünk csak, s mi fő, szeressünk,
  Majd gyermekünk tán jobbá vál,
  Mint elhibázott nemzedék mi,
  S jobb sorsot vív vagy érdemel ki -
  De csitt, csitt, mit beszélünk,
  Busuljon más helyettünk,
  Nincs semmire gondunk,
  Igyunk, igyunk !

   
 15. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Vörösmarty Mihály
  Újesztendei szép kivánság

  Kormosan, de tiszta szívvel,
  A füst barna fiai
  Beköszönünk ma hozzátok,
  Házak boldog urai.
  És kivánunk, és ohajtunk
  Ujnál újabb esztendőt,
  Szerencsével rakodottat,
  Nem is egyet, sem kettőt,
  Hanem igen, igen sokat,
  Annyit, mint a kis világ,
  Mennyi csillag van az égen,
  Régi fákon mennyi ág.
  De talán az sok is volna;
  Semmiből sem jó a sok;
  Éljetek míg kedvetek tart,
  Éljen úri házatok,
  Míg a szép leány kapós lesz,
  S kedves a bor, és kenyér,
  Míg szomszédba a magyarnak
  Nem kell futni ezekért,
  Míg szivetek, mint a gyertya
  Oly vídámon égdegel,
  Szemetekben az örömtűz,
  És az erő nem hal el; -
  Majd ha egykor kürtőtökben
  A pók szövi hálóját,
  S vendég hagyta házatokból
  Füst nem ontja fel magát,
  Majd ha nem lesz mit vakarni
  Sem odafenn, sem alúl,
  S a korommal a vígság is
  Mindörökre elvonúl,
  Akkor még ki kérdi többé,
  Hány meg hány hét a világ?
  Jobb fekügyék a gödörbe,
  És takarja el magát.
  De az Isten ójon attól! -
  Éljen a szent vígaság,
  Ezt ohajtja a Földvári
  Tűzkármentő Társaság. [​IMG]
   
 16. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Weöres Sándor: Újévi köszöntő

  Pulyka melle, malac körme
  liba lába, csőre -
  Mit kívánjak mindnyájunknak
  az új esztendőre?

  Tiszta ötös bizonyítványt,
  tiszta nyakat, mancsot
  nyárra labdát, fürdőruhát,
  télre jó bakancsot.

  Tavaszra sok rigófüttyöt,
  hóvirág harangját,
  őszre fehér új kenyeret,
  diót, szőlőt, almát.

  A fiúknak pléh harisnyát,
  ördögbőr nadrágot,
  a lányoknak tűt és cérnát,
  ha mégis kivásott.

  Hétköznapra erőt, munkát,
  ünnepre parádét,
  kéményfüstben disznósonkát,
  zsebbe csokoládét.

  Trombitázó, harsonázó,
  gurgulázó gégét,
  vedd az éneket a szádba,
  ne ceruza végét.

  Teljék be a kívánságunk,
  mint vízzel a teknő,
  mint negyvennyolc kecske lába
  százkilencvenkettő.


  [​IMG]
   
 17. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Babits Miháy: A lírikus epilógja

  <CENTER>
  [​IMG]

  <TABLE border=0><TBODY><TR><TD>Csak én birok versemnek hőse lenni,
  első s utolsó mindenik dalomban:
  a mindenséget vágyom versbe venni,
  de még tovább magamnál nem jutottam.


  S már azt hiszem: nics rajtam kívül semmi,
  de hogyha van is, Isten tudja hogy van?
  Van dióként dióban zárva lenni
  s törésre várni beh megundorodtam.

  Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm,
  csak nyílam szökhet rajta át: a vágy -
  de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

  Én maradok: magam számára börtön,
  mert én vagyok az alany és a tárgy,
  jaj én vagyok az ómega s az alfa.


  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  Hallgasd meg a verset a ami HANGOS PRÓZA topicban!
   
 18. nagyika67

  nagyika67 Állandó Tag

  B.u.É.k.

  Reményik Sándor
  Régi nóta


  Valamikor régesrégen,
  Mesebeli erdőszélen,
  Hogy hirtelen zápor szakadt:
  Megbújtunk egy ernyő alatt.
  Napsugárra nem is vártunk,
  Napfény volt a mosolygásunk.
  Egymás arcát derítettük,
  Hogy borult: számba se vettük.
  Mint fiatal fák a szélben,
  Egymáshoz hajoltunk szépen,
  Szűzi szívvel, tiszta szemmel,
  Céltalan, szép szerelemmel.
  S vert az eső, vert az áldás,
  Tavasz volt. Tündérvirágzás.

  Az alkalom csak elszaladt.
  A pillanat csak elszakadt.
  Mivé lett a régi erdő?
  Hová lett a vén esernyő?
  Az ég egyre csak feketült,
  A záporba jég is vegyült.
  Már ernyőt sem feszítettünk,
  Jégnek puszta fejjel mentünk.
  S külön bánat, külön zápor
  Vert és sodort el egymástól.

  Aztán, búsabb, mélyebb szívvel,
  Ajakunkon vihar-ízzel
  Megint csak egymásra leltünk
  És kérdeztünk és feleltünk.
  Véghetetlen béke-vággyal
  Egymás lelkét fontuk átal.
  A csalánból, ami éget
  Szőttük a nagy csendességet.
  Álltunk, mint valaha régen
  Mesebeli erdőszélen.
  Álltunk enyhe borulatban,
  Ünnepesti alkonyatban.
  Álltunk őszbe hajló nyárban,
  Ritka másodvirágzásban.
  S feszült fölénk árnyat ejtő,
  Vak vihartól mosolyt rejtő
  Tündér-gomba: régi ernyő.

  [​IMG]
   
 19. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  [​IMG]Kányádi Sándor: Jön január
  Porka havak esedeznek,
  sopánkodnak a verebek.
  Jegenyefán ócsárolják
  Januárt a zajgó csókák.

  De Január rá se ránt a
  fákon csárogó csókákra,
  sem a tetőn dideregve
  siránkozó verebekre.

  Azért van a csűrön cserép,
  bújjon alá, aki veréb,
  s a füstölgő kémény mellett,
  aki csóka, melegedhet.

  Jön Január, megy Január,
  kinek-kinek kedvébe jár,
  szánkót csusszant, ródlit lódít,
  gyermekekkel hógolyózik.

  A kucsmáján, lám, mit látok,
  egy korai hóvirágot.
  Sorra sétál minden házat,
  s boldog újévet kívángat.
   
 20. sztzs

  sztzs Állandó Tag

  Petőfi Sándor: CSOKONAI

  [​IMG]

  Egy kálomista pap s Csokonai
  Egymásnak voltak jóbarátai.
  Kilódul egyszer Debrecenből
  S a jóbarát előtt megáll,
  S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
  Csokonai Vitéz Mihály.

  „No, ha ihatnál, hát majd ihatol,
  Akad még bor számodra valahol,
  Ha máshol nem, tehát pincémben;
  Ottan nem egy hordó bor áll,”
  Szólott a pap, s leballag véle
  Csokonai Vitéz Mihály.
  „Ihol ni, uccu!” fölkiált a pap,
  Amint egy hordóból dugaszt kikap;
  „Szaladj csapért! ott fönn felejtém;
  Szaladj öcsém, de meg ne állj!”
  És fölrohan lóhalálában
  Csokonai Vitéz Mihály.
  A likra tette tenyerét a pap;
  Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap,
  S a csap nem jött, és a pap morgott:
  „De mi az ördögöt csinál,
  Hol a pokolba’ marad az a
  Csokonai Vitéz Mihály?”
  Tovább nem győzte várni a csapot,
  Ott hagyta a hordót, (a bor kifolyt,)
  Fölmén a pincéből a házba,
  De ott fönn senkit nem talál.
  Csak késő este érkezett meg
  Csokonai Vitéz Mihály.
  Hát a dologban ez volt az egész:
  Kereste ott fönn a csapot Vitéz,
  Zeget-zugot kikutat érte,
  De csak nem jön rá, hogy hol áll?
  És így csapért szomszédba mégyen
  Csokonai Vitéz Mihály.
  A szomszédban valami lakzi volt.
  Elébe hoztak ételt és italt;
  És ím az étel és bor mellett
  És a zenének hanginál
  Csapot, papot, mindent felejtett
  Csokonai Vitéz Mihály. (Pest, 1844. november.)

  Hallgasd meg a verset a minden, ami HANGOS PRÓZA topicban!
   

Megosztás