Virágok imája

Beka Holt témája a 'Irodalom' fórumban , 2016 Augusztus 8.

 1. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Csodálatos verseskötetet kaptam ma ajándékba. Néhány verset megismertetnék veletek.

  Lukáts Márta - Virágok imája című verseskötete
  ELŐSZÓ


  Milyen gyakran haladunk el érzéketlenül csodálatos szépségű virágok mellett! Néha még a legszebb virágoskert látványa is alig érinti meg a lelkünket. Pedig micsoda pompát, ragyogást, álomszerű szépséggel ajándékozta meg Isten a virágokat! Megérezték ezt a szentek, elragadtatással énekelték meg a költők! A világon nincs talán egyetlen nép sem, amelynek ihletett lelkű költői nem öltöztették volna ékes szavakba mindazt, amit a virágok láttán éreztek. Tóth Árpád a Prológban ezt írja:


  “Gondoljátok, hogy kint a mezőn jártok,
  Hol a tavasz szelíd fuvalma leng,
  S himbál felétek száz harangvirágot,
  S a harangvirágok kis csengője cseng:
  Zene, mely már nem is szólt testi fülnek,
  Oly selymeshalkan, oly remegve kél.
  Szerény, leheletfinom, kicsi himnusz,
  Csak a lélek hallja, csak a szívnek zenél.”  Hányszor állt a természet varázslatos szépsége előtt úgyszólván megigézve nagy költőnk, Petőfi!


  “Ottan némán, mozdulatlan álltam,
  Mintha gyökeret vert volna lábam.
  Lelkem édes, mély mámorba szédült
  A természet örök szépségétül.
  Ó természet, ó dicső természet!
  Mely nyelv merne versenyezni véled?” (A Tisza)  József Attila is elragadtatva nézi a Nyár c. versében az évszak megkapó mozzanatait:


  “Aranyos lapály, gólyahír
  áramló könnyőségű rét.
  Ezüst derűvel ráz a nyír
  egy szellőcskét, és leng az ég.”  Sokan a színpompás szépség láttán elragadtatva kérdezték: honnan mindez, és nem fogadták el magyarázatként a véletlent, hanem keresték a megnyugtató választ a kutató elme kérdéseire.


  Mécs László Tavaszi zsoltárában is így énekel:


  “Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mézfű és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe.”


  Ez a kis verseskönyv a virágok imáiról arra hivatott, hogy figyelmüket Istenre irányítsa, Akinek gondja volt arra is, hogy ne csupán szürke egyhangúság vegyen körül bennünket, hanem örüljünk a Teremtő gondoskodásának, Aki nemcsak kenyeret biztosított az embernek, hanem megteremtette a búzavirágot, a pipacsot, búfelejtőnek a pásztortáskát, a sok szenny és romlottság mellé kivirágoztatta a liliomot...


  A szebbnél szebb virágokat látva, csodálkozva és megrendülve kérdezzük: Uram, ha ilyen gazdagon fölruháztad a sok szép virágot, melyek egyike sincs tudatában ragyogásának, mennyivel bőkezűbb voltál akkor, amikor reánk, emberekre gondoltál! Amikor a kegyelem gazdag változataival halmoztál el minket! Mivel háláltuk meg bőkezűségedet, szeretetedet? Ezekre a kérdésekre, bizony, sokszor csak szégyenkezve és pirulva merünk válaszolni. Csak az ember hajlamos arra, hogy tudatosan elzárkózzék a kegyelmi adományok elől.


  Mennyire megváltozna körülöttünk, bennünk az élet, ha a csodaszép virágokat látva, mi is magunkba szívnánk azt a kegyelmi áradatot, amelyet Isten oly gazdagon szánt nekünk! Mennyire csillogna Isten és embertársaink iránti szeretetünk, mennyi szín- és fény-árnyalatban szépülne meg az emberek egymásközti kapcsolata! Nem rettegnénk többé semmiféle háborútól, az atombomba rémülete sem nyugtalanítana senkit, ha eljutnánk a lélek kivirágoztatásához! A természet a Teremtő szépségének csupán visszfénye! Mennyire meghat bennünket ennek a szépségnek a visszatükröződése! Ne elégedjünk meg csak a visszfénnyel, hanem új lendülettel fáradozzunk azon, hogy eljussunk minden csillogás, szépség kimeríthetetlen gazdag létforrásához, Istenhez!
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 2. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]


  AZ OLAJFA IMÁJA

  Melegebb vidéken, sziklás talajon
  van az országom.
  Leveleim erősek, ezüstösen örökzöldek.
  Ágaimon nyíló keresztalakú virág
  fehéren ég, mint sok-sok
  apró szeretetláng.
  Hosszú életet adtál nekem.
  Őseimben a Megváltó lépteit kísérem,
  születéstől a keresztig,
  sőt a mennybemenetelig.
  Elődeim törzséből ácsolták a jászolt,
  a kicsi Jézus a belőlem készült
  fakarikával játszott.
  Munkás két kezében
  sokszor váltam bölcsővé,
  asztallá, vésővé.
  Virágvasárnapon rólam nyesték
  a hajlékony vékony vesszőt,
  melyet ujjongva lengettek
  a lelkendezők.
  Őslombjaim alatt hangzott el
  a sok szép beszéd, tanítás,
  az első ima, a MIATYÁNK.
  Árnyékunkban volt pihenője,
  ágainkon lágy fuvalom lengett,
  amikor Isten báránya
  közöttünk lépkedett.
  Azon az emlékezetes éjszakán
  én voltam a virrasztó Krisztus
  imádkozó zsámolya,
  belőlem lett a megváltásnak záloga.
  Láttuk az Isten-embert:
  reszketett, verejtékezett,
  ősgyökerem fölszívta a vércseppeket.
  A keresztúton,
  vállán éreztem fájdalmát,
  bárdolatlan fámon függött,
  és hallottam jajszavát.
  Megdicsőülve is visszajött közénk,
  még integettünk mennybemenetelén.
  Mint Jézusé, előttem pereg
  az emberek élete.
  Termésemben is ott vagyok köztük,
  nemcsak mint ételük,
  hanem, mint a szeretet kenete.
  Ott vagyok a nagycsütörtöki oltáron,
  a keresztelő szertartáson,
  ott fénylek a bérmálkozók homlokán,
  a fölszentelt pap kezén,
  a beteg ágyánál.
  Istenem, köszönöm ezt a sok-sok kegyet,
  mellyel kitüntettél engemet.
  Add, hogy méltón viseljem
  az immár kétezeréves küldetést,
  és lássak még sok-sok lélekébredést.
  Ahogy jóságodat ismerem,
  országodban is honos lesz
  majd gyökerem.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 3. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A PIPACS IMÁJA

  Szabadtérí oltárodon
  tűzpirosan égek,
  mintha reám csöppent volna
  keresztről a véred.
  Örülök,
  hogy a szeretet színében
  ott ringhatok
  a búzakalászok mellett,
  vagy ha egy-egy
  magányos ösvényt díszíthetek.
  Boldog vagyok,
  ha olykor a munkásarcokra
  mosolyt varázsolhatok.
  Szirmaimban gyógyító
  erő rejlik,
  de manapság ezt már
  kevesen igénylik.
  Köszönöm, hogy gyakran
  Te is rajtam felejted szemed.
  Csak azt kérem, hogy odafönn is
  országodat szépítsem.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 4. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A BÚZAVIRÁG IMÁJA

  Ott nyílok a tikkasztó hőségben
  az életutak mentén,
  s nézem a mosolyt
  a dolgozók lelkén,
  akik meg-megállnak
  izzadt homlokukat törölgetvén.
  Ruhámat az
  ég derűjéből szabtad,
  s Te akartad, hogy ily
  mezőnyíló maradjak.
  Virágfészkemben
  gyógyszereket tartok,
  amit a betegeknek
  jó szívvel osztogatok.
  Nyíltan emelem föl fejem
  s mondok köszönetet, Istenem,
  hogy ily egyszerűnek
  teremtetted létem,
  s hogy társamul adtad
  a pipacsot, szarkalábat,
  akik segítenek viselni a nap hevét,
  és megosztják velem
  barátságuk melegét.
  Tudom, eljön ismét
  kegyelmi napod,
  amikor újból egedbe olvadhatok.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 5. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A SZARKALÁB IMÁJA

  Otthonom nemcsak
  a kalászos róna,
  a dűlőutak mentén is
  egyenesen állok,
  s parlagnak, rétnek díszére válok.
  Egyesek azt mondják,
  csak közönséges gyom vagyok,
  de Te, Uram, tudod,
  mennyi gyógyírt tartogatok.
  Egy-egy nemesebb rokonom
  ott nyílik százféle színben
  a kerti ágyásokon.
  De én itt, a szabadban,
  talpig lilában,
  a búzavirág és margaréta
  társaságában
  Salamon minden pompáját
  túlragyogom.
  Ne vedd zokon,
  hogy a szellőbe ezeket suttogom,
  de mindezt Tőled tudom.
  Ünnepí díszben hirdetem
  remekül teremtett világod,
  nagyságod és örökkévalóságod.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 6. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  AZ ESTIKE IMÁJA

  Egyszerűnek és törékenynek
  teremtettél, Uram,
  mégis a keresztes virágúakhoz
  irányítottad életutam.
  Egyesek sok kivetni valót
  találnak girbe-görbe
  ernyedt száramon.
  Az erős hőséget, a nap hevét
  kissé nehezen viselem,
  nekem esteledre van szükségem,
  hogy vörös vagy fakó
  kis szirmaim
  kibontani merjem.
  De akkor mindent beleadok
  és kellemes,
  illatos légkört varázsolok.
  Nyisd meg, Uram,
  mennyországod ablakát,
  hogy beárasszam mélységes
  hálám illatát.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 7. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A HÓVIRÁG IMÁJA

  Míg a hatalmas fák zöme
  és a színes virágok tömege
  elzárkózik a tél hidegétől,
  én előbújok bátran, de csöndben,
  hófehér ruhában
  a dermesztő, fagyos földön át,
  s mint kicsiny, halvány láng,
  hirdetem az élet diadalát.
  Az elsőbbség
  nem tesz kevéllyé,
  inkább mélyen
  lehajtom fejem,
  hisz tudom, minden erőt
  Tőled kaptam, Istenem.
  Fogadd ezért hódoló
  köszönetem!
  Körülöttem
  nem röpködnek méhek,
  s nincs időm örvendeni
  a tavasz melegének.
  Mire kinyílnak
  az ékes színű virágok,
  én már a Te kertedben
  pompázom.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 8. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A NEFELEJCS IMÁJA

  Olyan vagyok, mikor egészen
  kinyílok,
  mint sok-sok parányi
  földre hullott égbolt.
  Amióta a kékség színébe
  először öltöztettél,
  s parányi szívembe
  aranyadból is csöpögtettél,
  nyílt tekintettel
  és szerető hűséggel állok
  örök igazságaid mellé.
  Boldogan mosolygok
  minden bogárra, minden
  igénytelen kis fűszálra.
  Szeretet-ajándékaid
  bennem üde,
  mély érzésekké válnak,
  melyek feléd áhítoznak
  s Tehozzád szállnak.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 9. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A TAVIRÓZSA IMÁJA

  A tündérrózsák rokona vagyok,
  kik ott élnek,
  hol napod melegebben ragyog.
  Gyökereim mélyre nyúlnak,
  s leveleim: kitárt szívek
  olykor átkarolnak,
  mig csendes vizek
  titokzatos mélysége fölött lebegek,
  a lét titkait keresem,
  s a természet bennemjátszó
  ritmusára és halk harmóniájára
  figyelek.
  A vizek lágy ringását,
  a napsugár sokszínű játékát
  kiterített halvány
  szirmaimra fölfogom
  s a nagy csöndben is
  hangoztatom,
  hogy minden szépség,
  meleg, harmat, szellő, illat
  a Te szeretetedből fakad.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 10. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A NAPRAFORGÓ IMÁJA

  Az élet gazdagon telített
  világát sugározza felém napod,
  s én mindent magamba szívó vággyal
  szünet nélkül Feléd fordulok,
  hisz erőbe,
  napsugárba öltöztetett
  missziósod vagyok.
  Korán kelek, és sugaraid is tettre,
  cselekvésre serkentenek.
  A nekem nyújtott kincseket
  aranytányéromon adom tovább,
  hogy jobbá, gazdagabbá
  váljon a világ.
  Kínálok mézet a betegeknek,
  élelmet az éhezőknek,
  a sebekre olajat,
  meleget a didergőknek.
  Tudom, eljőn az alkony,
  amikor nem lesz mit adnom,
  mikor fáradtan konyul le fejem,
  de akkor szemtől-szembe
  Téged látlak, Istenem.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 11. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  AZ IBOLYA IMÁJA

  A dermesztő fagyban,
  elhaló avarban álmodom,
  de napod melengető sugarára
  új életre támadok.
  Vékony gyökereim mélyre nyúlnak,
  erőt onnan szívok magamnak.
  Nagy leveleim alá rejtőzöm,
  lehajtom fejem és elmélázom
  keresztrefeszítéseden.
  Köszönöm a fényt, a meleget,
  azt, hogy kertedben élhetek,
  meg, hogy a méhek ébresztője lehetek.
  Nincs tövisem,
  de magam nem is védeném,
  letépett szirmomat is
  Neked szentelném.
  Egyszerű és jelentéktelen vagyok,
  de a legmélyebb bensőmből
  áradó illat
  nyújtson Neked parányi vigaszt,
  mit a Tőled kapott lila színű
  kicsiny életem melletted virraszt.
  Virraszt mindaddig,
  míg ez a sok-sok vékony gyökér
  örök tavaszodba nem ér.

  Amen​
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 12. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A HAJNALKA IMÁJA

  Meg akarom érteni a napot,
  s már hajnalban
  minden erőmmel
  felé fordulok.
  Engem a magasság vonz,
  meg fényességed.
  Biztat, bátorít hívásod,
  ha karót és támaszt is küldesz,
  erőre kapok
  és eltakarok
  minden csupaszságot.
  Olykor rácsodálkozom a világra,
  hisz annyi furcsaságot
  rejt magában.
  Mégis legjobban
  a nap arcába szeretek nézni,
  tölcséremmel
  a végtelenbe harsogni
  Isten létét,
  és a háborgó szívekbe
  mosolyogni a békét.
  Küldj, Uram, harmatot,
  napsugarat,
  hogy szüntelenül
  Téged ragyogjalak.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 13. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A GYÖNGYVIRÁG IMÁJA

  Áttöröm a föld kérgét,
  téglát emelek és követ mozdítok,
  amikor melengető napod
  sugara hívogat.
  Boldogan hirdetem a tavaszt,
  míg meleged egyre bontogat.
  Május zsongásában
  magasztalásodra megrázom
  ezüstös csengőimet,
  és érlelem fehér gyöngyszemeimet.
  E gyöngyszemek
  Téged tükröznek, Istenem,
  és a világ sok-sok könnyét
  fölszívni és magukba rejteni
  igyekeznek.
  Általában kedvelnek,
  s nemcsak illatomért,
  gyógyhatásomért is hálásak
  a szívbetegek.
  Törékeny alkatom, hosszú,
  széles levelek védik,
  ha netalán jégeső érí.
  Amikor az idő múlásával sok apró
  szemem aszottá, majd vörössé válik,
  tudom, gyöngyöm országodban
  hófehéren újból kivirágzik.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 14. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A JÁCINT IMÁJA

  A liliomfélék
  családjába tartozom,
  és sugaraid első melegére
  sietve bontakozom,
  hogy idejekorán hirdessem:
  rózsaszínben virágvasámapod,
  a nagypénteket lilában,
  és fehérben föltámadásod.
  Add a szeretet talaját
  és melengető napod,
  melyekből szívom
  Téged dicsőítő illatom.
  A csodás változás kapuja
  mikor nyílik meg előttem,
  amikor földiből
  égi lesz belőlem?

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 15. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A BOROSTYÁN IMÁJA

  Nem vagyok céltalan futó,
  s furcsa virágom
  nem díszítésre való,
  de számtalan sötétzöld levelem
  erős és kitartó.
  Mászom a földön, kúszom a falon,
  a széthulló téglát,
  a kiszáradt fát eltakarom.
  Fölfutok a diadalívre,
  betakarom a sírt,
  átfonom a keresztfát.
  A leomló falba gyökeret verek,
  kiszívom a nedvességet,
  és mindig fölfelé törekszem.
  Sokszor nem értik meg
  kúszó vágyaimat,
  s letörik feléd igyekvő
  zsenge indáimat.
  Jeligém a hűség,
  és éltet a reménység,
  hogy egyszer fölérek országodba,
  hol nincs mit takargatni,
  mert nálad minden csupa fény,
  csupa szépség.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 16. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]
  [​IMG]

  A NÁRCISZ IMÁJA

  Csöndes békével,
  nagy szeretettel
  szőtted égi szövőszékeden
  virágos pártám,
  mely fehér és sárga,
  mint a Vatikán zászlaja.
  Fehér szirmom,
  mint kinyílt tenyér
  fogadja a mennyei
  értékek özönét,
  de egyben szórja a szépséget
  és a tiszta élet örömét.
  Köszönöm, hogy életre hívtál
  ezen a csodálatos tavaszon,
  Tiéd vagyok így, gyöngén,
  védtelen csupaszon.
  Rólad szólok
  Neked nyílok,
  feléd mosolygok,
  előtted hódolok.
  A perzselő hőség,
  a téli fagyok elől eltűnök,
  és csendben
  új tavaszra készülök.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 17. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG][​IMG]

  A MÉCSVIRÁG IMÁJA

  Istenem,
  amikor felhők takarják napod,
  vagy már
  elérkezik az alkony,
  s a természet
  hatalmas templomában
  mind kevesebben hirdetik
  nagyságodat,
  utak mentén,
  erdők szélén,
  hegyek peremén
  csöpp, jelentéktelen
  teremtményként,
  piros vagy
  fehér színben
  kigyúlok,
  hogy társaimmal,
  mint sok-sok
  apró mécsesed,
  hirdessem
  örök jelenlétedet.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 18. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  AZ OROSZLÁNSZÁJ IMÁJA

  Félelmetes a nevem, bár
  nem azért adtad a szájat,
  hogy harapjak,
  vagy teli torokkal kiabáljak,
  sem, hogy másokat megszóljak
  és felrójam, hogy körülöttem
  annyi a torzalak.
  Adtad, hogy beszívjam
  Lelked lehelletét,
  és szent Neved ajkamra vegyem,
  s vigyázzállásban rebegjem
  kertekben, mezőkön és réteken
  fölségedet, Istenem.
  Gyakran néma ajakkal,
  a piros és sárga szín
  minden árnyalatában élek,
  s mégis sok nyelven beszélek.
  Amikor ráncosodom,
  és ajkam már
  bágyadtan tátog,
  legyen számomra új virágágyam
  a Te országod.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 19. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG]

  A HARANGVIRÁG IMÁJA

  Őshazám a Kárpátok,
  a mészkőszikla,
  s a lét titka lehet ebben,
  hogy a lankás vidéken
  érvényesülök legszebben.
  Egybeforrt pártám
  kicsiny harang,
  halk ébresztő.
  Színem Te kölcsönözted
  egedből.
  Harangnyelvem Te aranyoztad,
  s alig éltem, létem
  magadnak választottad.
  Téged hirdetve csendítek,
  szépséget harangozok,
  és előtted meghajolva hódolok.
  A szárnyaló csengés-bongás
  Neked szóló folytonos
  zsoltározás.
  Köszönet a szárazságtűrő,
  virágos természetért,
  és hogy égi kertedben
  nekem is örök talajt
  [készítettél.]

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.
 20. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  [​IMG] [​IMG]

  A SZÍVVIRÁG IMÁJA

  A bokros,
  kékeszöld levelek közül
  alázatosan feléd ívelek,
  és Téged köszöntelek.
  Uram, itt vagyok,
  és mint csupa szív,
  előtted pirosan lángolok.
  Adni: az életcélom, óhajom,
  s magam, mint szívfűzért,
  kiaggatom,
  legyek a tiéd, legyek mindenkié,
  akit szívtisztaság vonz
  és lelkiség.
  Szirmom a Te szeretetedtől éled,
  s vágyam: csöpp szikrája lenni
  nagy szíved melegének.
  Adni, osztani a szeretetet
  nekem nagy öröm.
  Ez is a Te ajándékod.
  Köszönöm.
  Nem boldogít semmi jobban,
  mintha ez a sok apró szív
  a Tiéddel együtt dobban.
  Kérlek, ha eljön a fagy, a tél hidege,
  élesszen föl
  az örök szeretet lángoló tűzhelye.

  Amen
   
  Georgina Bojana és Melitta kedveli ezt.

Megosztás