Weöres Sándor

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítás

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
ROBERT BURNS<o:p></o:p>
A NAGYHASÚ FLASKÓ
SONG: NO CHURCHMAN AM I<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Pap nem vagyok: ez sem dörgedelem;
vitéz se: sosincs harcom, se cselem;
kufár se, ravaszfejü tőkebolond:
a nagyhasu flaskó nékem a gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Grófot nem irigylek, meghajolok,
s lenézni parasztot: rusnya dolog;
de egy vidám baráti csoport
s középen a flaskó isteni gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Bátyján, a lován, az úr lovagol;
pénzes polgár csak úgy gyalogol;
megrendül a trón, ha háboru ront -
de a flaskótól megenyhül a gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Szivem-asszonyom nem sok napot élt,
templomba futottam kis vigaszért
és jól értettem a bölcs Salamont:
tele flaskó kell és félre a gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Kötöttem is egyszer üzletet,
de jött egy irás: az egész odalett;
egy vén csapos ott csetelt-botolt,
flaskót nyitott, s belefúlt a gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
"A baj megenyhül mind" - perorált
az a hogyhíjják, az a fekete bárd;
szavamra mondom, jó esze volt:
a nagyhasú flaskó mennyei gond.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
EGY SZABADKŐMŰVES PÁHOLYBAN ÍRT PÓT-VERSSZAK<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hát töltsetek poharat tele,
s jelvény se kell, már sutba vele!
háromszög, félre! köreid se vond!
Gyere, nagyhasu flaskó: vesszen a gond!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Fordította: Weöres Sándor<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítás

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
ROBERT BURNS:<o:p></o:p>
A BÉRCEK LÁNYA
MY HIGHLAND LASSIE, O<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A nemes hölgy, ha bájos is,
Múzsámnak cifra és hamis,
pompája, rangja untató!
szerelmem bércek lánya, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Cserjések kúszasága, ó,
mély völgyek szittyós lápja, ó,
itt zengek néked éneket,
északi bércek lánya, ó,<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Volna enyém hegy-völgy, világ
és minden kertek, paloták:
megtudná minden földlakó,
hogyan szeretlek, lányka, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
De állhatatlan végzetem
hány-vet háborgó tengeren,
ám míg erem piros folyó:
szeretlek, bércek lánya, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Barangoljak bár trópuson,
hű szíve nem feled, tudom,
mert becsületes, tiszta, jó,
a havas bércek lánya, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Üvölthetnek torló habok,
új partot érted kutatok,
hogy Indiának csillogó
kincse övezzen, lányka, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Tiéd szivem, tiéd kezem,
hűségem és becsűletem,
míg leterít gyilkos golyó,
csak néked élek, lányka, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Cserjék kúszasága, ó,
mély völgyek szittyós lápja, ó,
már ég veled, már elmegyek,
s téged dalollak, lányka, ó.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Fordította: Weöres Sándor<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítás

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
ROBERT BURNS:<o:p></o:p>
DÉVAJ, DUHAJ WILLIE
RATTLIN, ROARIN WILLIE<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A dévaj, duhaj Willie
vásárra kocogott
hegedűjét eladni
és ezt-azt venni ott;
hegedűjét eladni...
a könnye zuhogott!
Hej, dévaj, duhaj Willie,
hazavár asszonyod!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
"Add el hegedűd, Willie,
gyönyörű hegedűd,
add el hegedűd, Willie,
vegyél egy pint nedűt!"
"Ha hegedűm eladnám,
eszemet veszteném,
együtt roptuk az utcán,
a hegedűm meg én!"<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Crochallan mellett jöttem
s bepillantottam én:
a dévaj, duhaj Willie
ült kocsma főhelyén,
a kocsma főhelyén ült,
körötte sok betyár -
Hej, dévaj, duhaj Willie,
asszonyod hazavár!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Fordította: Weöres Sándor<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítás

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
ROBERT BURNS:<o:p></o:p>
BÉRES
THE PLOUGHMAN<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A béres helyre egy legény,
hű szíve-tája, lelkem,
térde alatt harisnyakorc,
kék a sapkája, lelkem.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Uccu neki, béreslegény,
te füttyös-kedvü béres!
Sok mesterséget láttam én,
mind közt első a béres.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Gyakorta este jön haza,
fáradtan, bőrig-ázva.
Dobd le göncöd, ölts szárazat,
angyalom, bujj az ágyba!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Nadrágját mosom, sulykolom,
zekéjét rendbe-rántom,
ágyát puhára megvetem,
vidítom télen-nyáron.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Voltam délen, meg északon,
Saint Johnstonban is jártam,
de legszebb látvány: emberem
mindig első a táncban.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Lábán fehér harisnya van,
ezüstös csatja csillan,
fején kerek kék sapka van,
legszebb legény a falunkban.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Szép a petrence és kazal,
érett gabona, fényes;
telt tányér mindig jut nekem,
mert párom ez a béres.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Uccu neki, béreslegény,
te füttyös-kedvü béres!
Sok mesterséget láttam én,

mind közt első a béres.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Fordította: Weöres Sándor<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítása

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
ROBERT BURNS<o:p></o:p>
OLY VÍG VOLT SZÍVEM
TO THE WEAVER'S GIN YE GO<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Oly víg volt szívem, oly szabad,
mint hosszas nyári fény,
s megváltoztatta énekem
egy szép takácslegény.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Kender-tilolóba, fonóba
sose járj este, angyalom,
takácsokkal lenni jóba
veszedelmes ám nagyon!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Városba kendő-fonalat,
fonni küldött szülém;
igen keserves munka volt,
sóhajtva sírtam én.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
A szövőszéknél dolgozott
egy szép takácslegény,
mint egy hálóval, szívemet
elfogta könnyedén.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
A rokkám mellett ültem én,
a rokka brummogott,
minden vetés meg koppanás
szívembe szaggatott.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
A holdvilág nyugat felé
sápadt képpel leszállt,
amíg a szép takácslegény
kísért a völgyön át.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Hogy mit mondott, s mi volt, mi nem:
szégyen elmondanom;
mégis megtudja a világ,
ahogy magam tudom.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Kender-tilolóba, fonóba
sose járj este, angyalom,
takácsokkal lenni jóba
veszedelmes ám nagyon!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Fordította: Weöres Sándor<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor fordítása


ROBERT BURNS<O:p></O:p>
NEM LESZEK ÉN ÖREGEMBERÉ
TO DAUNTON ME<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
A rózsa nyílhat télen is,
liliom még a jégen is,
fagy kúszhat tengerár fölé;
de nem leszek én öregemberé.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Fiatal vagyok, s ha megkisért
hamis szív és mézes beszéd:
nem, nem! bár meghaljak belé -
sosem leszek én öregemberé.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Hiába lisztje és söre,
pecsenyéje, sója, mindene,
s a hívó csengés vert-aranyé:
mégsem leszek én öregemberé.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Juhot, tehenet pénzért vehet,
és dombokat és völgyeket,
rajtam nem fog pénz, senkié,
dehogy leszek én öregemberé.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Biceg, kétrét görnyed bele,
fogatlan a szája, kopasz a feje,
szeméből könny potyog lefelé;
minek legyek én öregemberé?<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Fiatal vagyok, s ha megkisért
hamis szív és mézes beszéd:
nem, nem! bár meghaljak belé -
sosem leszek én öregemberé.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Fordította: Weöres Sándor<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: ÉNEK A TEREMTÉSRŐL

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Weöres Sándor<o:p></o:p>
ÉNEK A TEREMTÉSRŐL<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Amikor Isten a világot szülte,<o:p></o:p>
a mindenség az ujjára fagyott.<o:p></o:p>
Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne,<o:p></o:p>
föléjük gyujtotta fönn a Napot.<o:p></o:p>
Recsegtek a jegek,<o:p></o:p>
amint a tűz-gyerek<o:p></o:p>
fölfele tört.<o:p></o:p>
S éledt a föld.<o:p></o:p>
A lánggömb kék útján végiggurult,<o:p></o:p>
aztán a tükröző mélységbe hullt:<o:p></o:p>
habokra ráhajolt,<o:p></o:p>
szikrázva fuldokolt,<o:p></o:p>
pirosan elhasadt,<o:p></o:p>
mint aki sugarat<o:p></o:p>
többé se hint --<o:p></o:p>
de reggel visszatér az égre megint.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
És ahogy a Nap a hevét kifújta,<o:p></o:p>
a szinekbe-bomlott világra újra<o:p></o:p>
árnyék hajolt.<o:p></o:p>
S fölkelt a Hold.<o:p></o:p>
Ujjasan elomló<o:p></o:p>
éjszakai fény,<o:p></o:p>
szelid helytartó<o:p></o:p>
a király helyén.<o:p></o:p>
Míg hajnal előtt<o:p></o:p>
szunnyad a színek csokra,<o:p></o:p>
fehér legyezőt<o:p></o:p>
terít a habokra.<o:p></o:p>
Az örök szerelmet példázza ő:<o:p></o:p>
dagad és apad, de mindig visszajő.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
S hogy fény legyen itt lenn<o:p></o:p>
ha a Hold kiapadt:<o:p></o:p>
kigyujtotta Isten<o:p></o:p>
a csillagokat.<o:p></o:p>
Nem-változók, aprók, kemények:<o:p></o:p>
örök szeretetről beszélnek.<o:p></o:p>
S ha burkot vonnak az égre a rémek:<o:p></o:p>
eltűnnek, aztán megint visszatérnek.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A világ világolt élettelen.<o:p></o:p>
Hiányzott mindenből az értelem.<o:p></o:p>
Hogy legyen, aki épít, rombol,<o:p></o:p>
ember készült hóból és koromból:<o:p></o:p>
szájában édesség,<o:p></o:p>
fejében fényesség,<o:p></o:p>
szivében lüktet a vér<o:p></o:p>
s mindegy, hogy mi neve,<o:p></o:p>
boldog-e, szives-e,<o:p></o:p>
kinek a kedvese:<o:p></o:p>
elmegy és vissza se tér.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: DÁVID TÁNCA

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><o:p> </o:p>
Weöres Sándor<o:p></o:p>
DÁVID TÁNCA<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Könnyühaju, koszorúshaju<o:p></o:p>
ifju leányok<o:p></o:p>
mennek az úton<o:p></o:p>
borral, mézzel, nagy kosarakkal --<o:p></o:p>
lobogó lomb közt,<o:p></o:p>
puha-füvü völgyben<o:p></o:p>
könnyühaju, koszorúshaju<o:p></o:p>
ifju leányok,<o:p></o:p>
szívem értetek<o:p></o:p>
érett asztag,<o:p></o:p>
égő csillár,<o:p></o:p>
gazdag gyöngyház,<o:p></o:p>
kopogó kalapács,<o:p></o:p>
mesebeli fáklya --<o:p></o:p>
így táncolok én,<o:p></o:p>
ujjuj, így táncolok én,<o:p></o:p>
így táncolok én Előtted,<o:p></o:p>
jónak dús szelleme, Isten<o:p></o:p>
s megreszket a táncom<o:p></o:p>
mint a piros láng<o:p></o:p>
az éltető levegő iramában --<o:p></o:p>
táncom Előtted reszket,<o:p></o:p>
a piros láng ime reszket,<o:p></o:p>
táncom Előtted reszket,<o:p></o:p>
mert Te tanítasz<o:p></o:p>
boldogan-ifju dalokra<o:p></o:p>
és Te telítesz<o:p></o:p>
borral, mézzel<o:p></o:p>
és Te babusgatsz<o:p></o:p>
busás gyönyörök közt<o:p></o:p>
és testemet<o:p></o:p>
önnön vérem<o:p></o:p>
édes tüzein<o:p></o:p>
Te égeted el<o:p></o:p>
és sok örömben<o:p></o:p>
az életemet<o:p></o:p>
így ringatod át<o:p></o:p>
az árnyak hajlékába!<o:p></o:p>
az árnyak hajlékába!<o:p></o:p>
amíg az uton<o:p></o:p>
könnyühaju, koszorúshaju<o:p></o:p>
ifju leányok<o:p></o:p>
lobogó lomb közt,<o:p></o:p>
puha-füvü völgyben<o:p></o:p>
borral, mézzel, nagy kosarakkal<o:p></o:p>
mennek, mennek --<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
</o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: NEGYEDIK SZIMFÓNIA - Hódolat Arany Jánosnak

Weöres Sándor<O:p></O:p>
NEGYEDIK SZIMFÓNIA<O:p></O:p>
Hódolat Arany Jánosnak<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
1<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Elnyugszik a bajnok. Zord homloka rémlik:<O:p></O:p>
halmon eke-hullám, szántás feketéllik;<O:p></O:p>
már őszül a tölgyfa, ázott busa bálvány,<O:p></O:p>
beléje-karolva hétszínü szivárvány.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Jöszte, arany dárda, felhőn kiszögellő!<O:p></O:p>
Kergeti a záport kopó-inu szellő.<O:p></O:p>
Szunnyad a vén bajnok. Míg álma fereszti,<O:p></O:p>
álmát a világnak tajtéka befesti...<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Búborék-alakok gyülekezve kelnek,<O:p></O:p>
habjai a benső, álomi tengernek,<O:p></O:p>
játszva szelid szűzet, daliát, vad rémet,<O:p></O:p>
hajdanként mutatván, mit nem ád az élet.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Alattuk a mélység végtelen örvénye<O:p></O:p>
horpad a homályba, fodrosúl a fénybe,<O:p></O:p>
testtelen imbolygás tág űrben lebegve,<O:p></O:p>
valóbb a valónál: lélek tiszta kedve.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Hullámok, hullámok lengedezve szállnak,<O:p></O:p>
tükrei kékségnek, öblei homálynak,<O:p></O:p>
csigázva, gyöngyözve, bukdosva rogyásig,<O:p></O:p>
elalél az egyik, iramlik a másik --<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Hej, méz-ölü róna! hej, bor-hasu hegylánc!<O:p></O:p>
soha táncot ehhez foghatót te nem látsz:<O:p></O:p>
rokolyák lengése, csizmák dobogása<O:p></O:p>
sellő-vigalomhoz csak dér kopogása.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Alszik az ősz bajnok, piheg, mint a gyermek,<O:p></O:p>
álmának habjai zengőn feleselnek<O:p></O:p>
és palota épül a puszta beszédből,<O:p></O:p>
ráfészkel a napfény, tornya égig ér föl...<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
2<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Dőlve éji menny falára<O:p></O:p>
messze villog Rezi vára,<O:p></O:p>
szikla-csontváz koponyája:<O:p></O:p>
cenk Ser bolgár ottan mulat,<O:p></O:p>
fáklyák tűze ver rőt lyukat<O:p></O:p>
a fekete éjszakába.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Padka végén az `egérke`<O:p></O:p>
álmos, félig szúny, de mégse,<O:p></O:p>
tej-képébe fut a vére:<O:p></O:p>
mennyi tudja, egy se mondja:<O:p></O:p>
szakállak és kelyhek sorja,<O:p></O:p>
üszköt vet a fáklya széle.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Kapu alja mintha forrna:<O:p></O:p>
társzekerek, húzva, tolva,<O:p></O:p>
döngnek, szinte a pokolba...<O:p></O:p>
"Pedig, pedig, cenk Ser bolgár!<O:p></O:p>
óvna tőled a szent oltár,<O:p></O:p>
hogyha emberséged volna!"<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
"Itt vagyok én... új leventéd...<O:p></O:p>
nem vonlak már, gyere önként,<O:p></O:p>
elfeledjük, ami történt..."<O:p></O:p>
Deszka reccsen, rogy a korlát,<O:p></O:p>
mint ha fészek ejt fiókát,<O:p></O:p>
lenn a vár-árok vet örvényt.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Suttogás száll hajnaltájra:<O:p></O:p>
"E vígságnak nagy az ára..."<O:p></O:p>
Mind, akár ha lába fájna,<O:p></O:p>
cenk Ser bolgár maga ropja,<O:p></O:p>
forgószélben szénaboglya,<O:p></O:p>
beledermed Rezi vára.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Eldől a láng, sötét minden,<O:p></O:p>
tócsa terül, ital nincsen,<O:p></O:p>
szolgák dúlnak kinn a kincsen,<O:p></O:p>
törnek a telt társzekerek,<O:p></O:p>
az `egérke` ott pityereg,<O:p></O:p>
vörös kakas kél a szirten.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
És azóta Rezi vára<O:p></O:p>
téli szélvész citerája<O:p></O:p>
boszorkányok kéjtanyája,<O:p></O:p>
éji lidérc fenn ha gyúlad,<O:p></O:p>
cenk Ser bolgár ottan múlat.<O:p></O:p>
Régi mese régi fátyla.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
3<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Tisztelt egybegyűlt közönség! --<O:p></O:p>
Vagy lám, senki sincsen itt,<O:p></O:p>
hogy dézsából rája-öntsék<O:p></O:p>
egy vers összes rímeit?<O:p></O:p>
Akkor hát: te szent magány!<O:p></O:p>
all inexportable et magne,<O:p></O:p>
kinek hátát egy se látja,<O:p></O:p>
ha perlője, ha barátja,<O:p></O:p>
lélek-sivatagba sejk,<O:p></O:p>
szú-vezér and as you like:<O:p></O:p>
nem bírsz nem figyelni énrám,<O:p></O:p>
ich spendiere dir poémám.<O:p></O:p>
S hogy ez explicatio<O:p></O:p>
vajjon invocatio,<O:p></O:p>
vagy csak dedicatio:<O:p></O:p>
döntse el a ratio.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
De a sok szóból elég:<O:p></O:p>
valamit már, úgy hiszem,<O:p></O:p>
mondanom is illenék;<O:p></O:p>
mert én ugyan felteszem,<O:p></O:p>
hogy a tisztes és kopott<O:p></O:p>
szóknak éden-állapot,<O:p></O:p>
ha görögnek fel-alá s<O:p></O:p>
hasmánt, mint a vízfolyás,<O:p></O:p>
nyűg nekűl -- hisz gondolat<O:p></O:p>
oly sok járt a toll alatt,<O:p></O:p>
fenkölt eszme-lángverés,<O:p></O:p>
hetven horgú érvelés,<O:p></O:p>
tarka-barka tünemény,<O:p></O:p>
szülemény, meg sülemény,<O:p></O:p>
hogy a szédült szók evégett<O:p></O:p>
nem bánnák az ürességet;<O:p></O:p>
ah, de hátha (gond biz' e')<O:p></O:p>
valaki még elolvassa<O:p></O:p>
s rám szól academice,<O:p></O:p>
mint a szél a szélkakasra:<O:p></O:p>
inkább kezdem szép mesém;<O:p></O:p>
jobban mondva, kezdeném,<O:p></O:p>
s közben elfütyült fejemből...<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
4<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Fordul az ég maga fenségében,<O:p></O:p>
fordul a föld maga inségében<O:p></O:p>
egy-virágnak kelyhe, szirma,<O:p></O:p>
egy-törvénye az esztendő,<O:p></O:p>
mellyel a szegény veszendő<O:p></O:p>
általfogni bírja.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
A Teremtő egy élettel áldott,<O:p></O:p>
le nem tépem azt a szép virágot,<O:p></O:p>
aki bölcs, ám többre jusson,<O:p></O:p>
én az illatát ha érzem,<O:p></O:p>
s olykor ujjam is bevérzem,<O:p></O:p>
mint oktondi asszony.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Félszáz évig az idő ha zordúl,<O:p></O:p>
az emberfő téliebbre fordúl:<O:p></O:p>
üres tökhéj botra tűzve,<O:p></O:p>
ajkatlan száj, merev orca,<O:p></O:p>
mint egy gyermek kése karca<O:p></O:p>
vettetik a tűzre!<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
Izzik a menny, izzik a medence,<O:p></O:p>
a temető száz égő kemence,<O:p></O:p>
vérző tetem a kereszten,<O:p></O:p>
rög a dunna, sár a párna,<O:p></O:p>
mégis mindnek örök álma<O:p></O:p>
a jóságos Isten.<O:p></O:p>
<O:p> </O:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: AZ EGYESÜLÉS

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Weöres Sándor<o:p></o:p>
AZ EGYESÜLÉS<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Üres levegő, tárd bóbitád!<o:p></o:p>
a fagy vad kürtjei zengnek<o:p></o:p>
s a dermedt tájon üveg-fuvolák<o:p></o:p>
bókolnak a távol ütemnek,<o:p></o:p>
mig a szív, e télen-is-virág,<o:p></o:p>
kényesen veszti az éjszakát,<o:p></o:p>
lassan, szirmonként nyujtva magát<o:p></o:p>
új csókra a fény-elemnek.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Száz szív, egy-fényben -- mekkora nász<o:p></o:p>
az emberi-nap foganása!<o:p></o:p>
egy vőlegény, ara száz meg száz,<o:p></o:p>
legtöbb alig olvad a nászba,<o:p></o:p>
kevés, aki érzi a hím rohamát,<o:p></o:p>
a mindennap kirabolt halált,<o:p></o:p>
s egy sincs, ki a mátka szemébe lát,<o:p></o:p>
a kéjbe-borult ragyogásba.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Míly nász-zene: hajnali dús szövevény!<o:p></o:p>
karmestere fölkel az égre --<o:p></o:p>
s a csapzott völgy suta lelke, szegény,<o:p></o:p>
belezendül a messzi zenébe,<o:p></o:p>
sötétje a fény-gomolyagba omol,<o:p></o:p>
s a picinyke királylány úgy dalol,<o:p></o:p>
hogy a tűz párkányán kihajol,<o:p></o:p>
mit bánva, ha meghal is érte!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Átfoglak-e végre, vőlegény,<o:p></o:p>
hogy a lenti hideg ne apasszon?<o:p></o:p>
e magasban uram vagy, asszonyod én,<o:p></o:p>
s odalenn én férfi, te asszony:<o:p></o:p>
a lét szatir-feje szívja, vad<o:p></o:p>
hermafrodita, lány-ajakad,<o:p></o:p>
s a homály-bika vívja ágyadat,<o:p></o:p>
tudom: bennem foly az ostrom.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vak harc: fagy-csörgés, szél-harapás --<o:p></o:p>
ráúszol e tompa habokra,<o:p></o:p>
bíbor, lila, sárga, kék ragyogás<o:p></o:p>
áttetsző hajnali csokra!<o:p></o:p>
mindennek láng-övü párja te!<o:p></o:p>
mindennek örök magánya te!<o:p></o:p>
a mécseket, égre kitárva, te<o:p></o:p>
eszmélteted ős-nyomorukra.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Gazdag vagyok én veled -- ó, de szegény<o:p></o:p>
odalenn a télben, a fagyban,<o:p></o:p>
ahol te, végtelen öblü edény,<o:p></o:p>
holt tájat ölelsz szakadatlan<o:p></o:p>
s repedt rögöket -- s az óriás<o:p></o:p>
napkelte, a messzi eres suhanás<o:p></o:p>
csupa jég, csupa lég, csupa nem te, de más!<o:p></o:p>
tűz, nem bírsz égni magadban!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nem sejti a sok kusza völgyi gát<o:p></o:p>
s az igyekvő, vaksi cselédek,<o:p></o:p>
hogy a mélyt s magasat, miként a ruhát,<o:p></o:p>
kicsiny férc fűzi: az ének,<o:p></o:p>
a hang a sugár ködkürtjeiben<o:p></o:p>
s a menyasszony bátor éneke lenn:<o:p></o:p>
ölelj szorosabban, kedvesem!<o:p></o:p>
dülj rám! kulcsolj, amig élek!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Majd völgyi lakában, a csókok után,<o:p></o:p>
mig a jégcsap gyöngy-ere csordul,<o:p></o:p>
lágybodru arany könny-ködben a lány<o:p></o:p>
bágyadtan a fal fele fordul,<o:p></o:p>
hallgatja szempillái neszét,<o:p></o:p>
s mintha fentről tekintene szét,<o:p></o:p>
a horpadt tájat, a tél mezejét<o:p></o:p>
rá-látja a falra bolondul.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tó kérge, melyet ciráda befon,<o:p></o:p>
nád-csonk, mely a jégbe veszett el<o:p></o:p>
(csak egy szemcsés csomó a falon),<o:p></o:p>
öregember, tüske-köteggel,<o:p></o:p>
s havon éjszín csipke a varjusereg --<o:p></o:p>
s e képtől nem véd párna-tömeg:<o:p></o:p>
a szem csövein besüvít a hideg!<o:p></o:p>
szív reggele! téli reggel!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Élettelen lángrózsa lebeg<o:p></o:p>
sárkány-taraján a térnek --<o:p></o:p>
sugár-ölü kürtök, zengjetek!<o:p></o:p>
lemossa a Holdat az ének!<o:p></o:p>
a menyasszony kel, sürög, szeme tág,<o:p></o:p>
megfürdik benne az új világ!<o:p></o:p>
s a szívben, s fönn, a sötét paripák<o:p></o:p>
már szúnynak, amint hazaérnek.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TEREMTÉS

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Weöres Sándor<o:p></o:p>
A TEREMTÉS<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
`A három-egy Moira`<o:p></o:p>
Kívül az idő siklásán mozdulatlan orsó pörög,<o:p></o:p>
ime világot készítünk túl minden ívbe-foghatón,<o:p></o:p>
kívül a tettek tüskéin cselekvés nélkül működünk,<o:p></o:p>
túl a lehető párkányán bogozunk mozdulatlanul.<o:p></o:p>
Teremtésünk szent mintái, öröktől gondolt képei<o:p></o:p>
öltözzenek sokfélébe és bensőnkben daloljanak!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`A teremtés mintái (kar)`<o:p></o:p>
Lángotokból szőtt ruhában, ihajja, ragyogunk,<o:p></o:p>
a szerelmes csöndbe hangunk kinyújtja fonalát,<o:p></o:p>
a mindenség visszakondul gyürüzve habosan,<o:p></o:p>
fény és árnyék szétbomolva ide-oda kanyarog --<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`A Moira`<o:p></o:p>
Az azonosság kelyhében sejlik különbség és arány,<o:p></o:p>
a nem-változás ágyában mozdul világos és sötét,<o:p></o:p>
a nyugalom csészéjében látszik erő és bénaság,<o:p></o:p>
a teljesség hajlékában sajdúl az út s az úttalan --<o:p></o:p>
mind, mely a Korlátlan csúcsán bontatlan-egy, nem változó,<o:p></o:p>
az Egymásután völgyében százarcu forgó áradat.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`Kar`<o:p></o:p>
Ó mi tükrök, egyet százként vetítve ragyogók,<o:p></o:p>
mi virágok, száz alakban teremve titeket,<o:p></o:p>
fényt vetünk a semmiségbe, apasztjuk a homályt,<o:p></o:p>
képetekkel kékbe vonjuk a fekete habokat.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`A Moira`<o:p></o:p>
Mind, mely kezünkből létet kap: mi vagyunk, örök Három-Egy,<o:p></o:p>
s a valóság felső ormán belénk mindannyi visszatér.<o:p></o:p>
Gáttalan teljességünkben nem-mozgók és osztatlanok,<o:p></o:p>
lenn létezőkké osztódva küzdünk a teljesség felé,<o:p></o:p>
pusztulva és újjá-kelve önnön tüzünkben táncolunk,<o:p></o:p>
s kívül az idő korlátján sok táncunk eggyé összeforr.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`Kar`<o:p></o:p>
Kristály-keblünk medencéin cikázva lecsorog<o:p></o:p>
a tőletek kelő élet a lenti hamuba,<o:p></o:p>
száz alakban létre-jöttök a durva hamuból:<o:p></o:p>
nyujtsátok ki értük óvó karotokat odalenn!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`A Moira`<o:p></o:p>
Korlátok közti voltunknak, mely változókká széthasad,<o:p></o:p>
hazatérés szerszámául két szép arany-zsinórt adunk:<o:p></o:p>
a szenvedést, hogy erkélytől erkélyig kússzon általa,<o:p></o:p>
s az örömet, hogy nyughasson, derekán tartó-öv legyen.<o:p></o:p>
Ime világot formálunk, mozdulatlan orsó pörög,<o:p></o:p>
szakadatlan zeng bensőnkben szentséges mintáink dala.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
`Kar`<o:p></o:p>
Minden árad, fodrozódik, nyugalma odavan --<o:p></o:p>
szenvedésbe és örömbe vetődik a világ.<o:p></o:p>
Delejes zöld zivatar jön, takard be szemedet!<o:p></o:p>
ím a lélek kivetetten didereg a habokon.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Honvéd

Állandó Tag
Állandó Tag
VÉNÜLŐ FÉRFI


Úgy élt szegény már,
mint puszta ház,
ki szétvigyáz
magába, némán,

s fösvény a gazda,
kaput se ád,
két ablakát
papír tapasztja,

s ha látja, retten
az út s ijedten
könyökbe fut --

árva, se párja...
de várva várja
az új kaput.

</pre>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

...Aki a forrásvidéken jár,
mindig ugyane virágokból szedi csokrát.
weöres Sándor

Solvere volo et solvi volo.
Salvare volo salvari volo.
Generare volo et generari volo.
Cantare volo et cantari volo.
Saltate cuncti!
Ornare volo et ornari volo.
Lucerna sum tibi,ille qui me vides.
Janua sum tibi,quicunque me pulsas.
Qui vides quod ago,tace opera mea.
...
Egy apokrif János-evangéliumából

Kedves Júlia, ha nem haragszol, kiegészíteném!
(Köszönve a megtisztelő köszöneteidet!)

(Weöres Sándor bevezetője)<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az itt-következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett és nem-múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyane virágokból szedi csokrát.”
<o:p></o:p>
<O:p></O:p>


Weöres Sándor<O:p></O:p>
A TELJESSÉG FELÉ
<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
Solvere volo et solvi volo.
Salvare volo et salvari volo.
Generare volo et generari volo.
Cantare volo et cantari volo.
Saltate cuncti!
Ornare volo et ornari volo.
Lucerna sum tibi, ille qui me vides.
Janua sum tibi, quicunque me pulsas.
Qui vides quod ago, tace opera mea.
<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
(Oldani vágyom és oldódni vágyom.
Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom.
Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom.
Dalolni vágyom és dalláválni vágyom.
Mind táncoljatok!
Ékesíteni vágyom és ékeskedni vágyom.
Lámpád vagyok, ha látsz engem.
Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam.
Ki látod, mit teszek, hallgasd el a munkám.)
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
A forrás <o:p></o:p>
AZ ŐS TUDÁS<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

A KIMONDHATATLAN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Teljes bölcsesség a kőé s a meztelen léleké. A semit-sem-tudás azonos a mindent tudással.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Menj a fényhez, de ne kérdezz tőle semmit. Akinek nincs szüksége arra, hogy kérdezzen: közös a felelettel. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mihelyt okosabb vagy bárkinél: ostobább vagy mindenkinél. Hogy okosabb legyen, ezt jogosan csak a mester teheti, aki”okosabb”-ságából eredő ostobaságával tisztában van s akinek részéről a tanítás alázat: a hallgató bölcset alárendeli a beszélő bolondnak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az igazság, mihelyt kimondtad: már nem igazság; legjobb esetben is csak gyarló megközelítése az igazságnak. A bölcs csak addig bölcs, ameddig hallgat; mihelyt megszólal, bolond, mert tápláló tudásának csak az emészthetetlen héját adhatja át."Ami ebbe a szerencsétlen héjba úgy-ahogy belefér: azt keresd, azt edd" - többet nem tehet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha az igazságot akarod birtokolni, a tanításokat csak segítségül használhatod, önmagad mélyén kell rátalálnod. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A mozdulatlan tudás<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Önmagad beutazása: a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint a ruhazseb az élő-testhez. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Éjjel, a csillagos ég alatt felfohászkodsz: Míly nagy a világ! De ládd: egyetlen gondolatod a legtávolabbi égitesten is túl-fut pillanat alatt. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis rést ütött; aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, amelyen már kifér.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A létezés<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nézz meg egy kődarabot, egy kalapácsot, egy bokrot, egy paripát, egy embert: mindegyik keletkezett, pusztuló, határolt, egyéni, külön-lévő. A létezés mindenben azonos. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A sokféle keletkező és pusztuló alakzat: ez az élet. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az örök egymásután, melynek minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a létezés. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az ember az egyetlen, aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi: értelme van. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az ember az egyetlen, aki önmagában egyéni és feltételes dolgok alá, a közös és feltétlen létezésig ás: lelke van.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A képzelet<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A Föld a hazugság tisztítótüze; itt minden hazug körülöttünk: a tér ál-végtelenje, a dolgok ál-valósága, önmagunk ál-sokasága. S az ember-agyban még az igazság is táncol: egyszerre minden igaz, és egyszerre semmi sem igaz. A hazugság-áradatból az egyetlen kivezető út éppen az, amely a leghazugabbnak látszik: a képzelet. A sok ál-valóság közt képzeletedre van bízva az igazi valóság helyreállítása. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nem a hegy és nem a völgy a valódi, hanem a szépség, melyet képzeleted a hegyek-völgyek formáin élvez; és a jelenség világ ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Más a képzelet és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint működik és az éhen maradt vágyakat köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint működik és amit megteremt, műalkotás, tettet, gondolatot: valódi és igaz. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A Földön mindaz, ami keletkezik és elmúlik, valóságnak neveztetik; csak éppen a képzelet tűnik olyannak, mintha teremtményeit a semmiből húzkodná elő. Az ál-semmi, ahonnét a képzelet merít: a valóság; s a sok külön-lévő ál-valóságban csak az a valódi, ami bennük semminek, képzeletnek rémlik: érzékelhetetlen, közös lényegük, a változó megnyilvánulások mögötti változatlan létezés.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az alap-réteg<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba; s ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet: váltózó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Legtöbb ember azt hiszi, hogy halálakor megsemmisül, vagy majd testtelenül él tovább a térben és időben. A halál nem megsemmisülés, nem is tovább-élés; a halállal szétmállik mindaz, ami az embernek időbeli, változó része: a test, az érzés, az értelem, az egész személyiség; és meztelenül marad az alap-réteg, melyben változásnak, keletkezésnek, pusztulásnak lehetősége nincsen. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az embernek nem a léte, hanem a külön-léte szűnik meg. A mai ember alig tud különbséget tenni önmaga létének és külön-létének megszűnése között: önmaga létét különléte nélkül, teste, érzései, tudata, időbelisége, változékonysága nélkül csak ájulás-szerű, mélyálom-szerű állapotnak képzelheti. Pedig a külön-létből a személytelen, valódi létbe átjutás nem lecsökkenés, sőt végtelen felfokozódás; nem mélyálom, inkább az éberség teljessége, melyhez képest a legéberebb életbeli állapot is csak káprázó tétovaság. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Aki leszáll saját alap-rétegébe, ilyenkor maga mögött hagy minden életbeli érzést, minden gondolatot és lehetőséget, s ott van, ahol majd halála után, az időtlenben, változatlanban, ahol nincs többé”én” és”nem-én”, hanem mindennek mindennel azonossága, tagolatlan végtelenség. Nem ájult sötétség ez, hanem fényentúli ragyogás, tett nélküli sugárzó működés, érzéstelen teljes szeretet; örök változatlanság, mégsem megdermedés, hanem változásfelettiség, melyben minden változó is bennerejlik, akár az ébrenlétben az alvás lehetősége.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A teljesség<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Van Isten? Nincs Isten? - Abban, ami független a tértől, időtől és minden káprázattól: a Van és Nincs ugyanaz. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Van öröklétem? Nincs öröklétem? - Túl a téren, időn és minden káprázaton: a lét és a nem-lét ugyanaz. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Minden ismereted csupán arra jó, hogy a változók közt eligazítson, de a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. Ismeret csak a változóban van és csak a változóról, mert benne külön-külön vizsgálható a Van és Nincs, helyes és helytelen, domború és homorú; de a teljességben mindez bontatlanul azonos, ezért nincs benne semmi megnevezhető. A teljesség nem egy és nem több, nem én és nem más, nem valami és nem semmi. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ha a teljességet ismerni akarod, ne kérdezz semmit, mert rávonatkozólag minden"igen" és"nem" ugyan azt jelenti; hanem merülj önmagadba, személyed alá, s ahol nincs tovább, ahol minden mindennel azonos: ez a teljesség.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az Isten<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az ember, akit jönni-menni látsz: zárt, egyéni; s az emberalkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni, mindennel összefüggő, azonos a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség: az Isten. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Külön-külön határok csak a térben és időben vannak; ami tértelen, időtlen: bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel, mint a csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az ember, mikor zártságból megszabadul, háromféleképpen látja az Istent: mint"van"-on túli, vonatkozás-nélküli lényeget; mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szerelmet: s mint a véges személyiség leomlása után felragyogó végtelen lelket. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az Istenbe-olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nemkívánatos, nincs többé semmiféle fokozat; minden végtelenül és kívánság nélkül szeret. Számára minden ugyanegy: minden a Teljes-Változatlan, melyből a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a mindenséget, s a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Első hármas-csoport<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A közbeszéd nem tesz különbséget jó és kellemes között: Isten is jó, a viszketeg megvakarása is jó. Legtöbb ember a mennyről azt hiszi, hogy élvezet, s a pokolról, hogy gyötrelem. <o:p></o:p>
Az öröm, a kín és minden tagoltság, még ha legtisztább is, a testhez tartozik. A boldogságot csak a testben kíséri öröm, a boldogtalanságot csak a testben kíséri kín. A halállal elmállik az öröm, a kín és minden tagoltság. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A határtalan az érzelgősnek, mint a fagy; a gyűjteni vágyónak, mint a fosztogatás; az egyéniségnek, mint a megsemmisülés. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Második hármas-csoport<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd le magadban arcod köveit: szírt-talajod rád-világol! A hús és vér hazug és mohó, de igaz és szelíd a csontváz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha lényed mélyén dédelgeted egyéniségedet: akár ha gyomrodban viselnéd a ruhát és a fázó csupasz testeddel melengetnéd. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha boldogságot a változótól remélsz, nem a változatlantól, ha öröklétet a változóban remélsz, nem a változatlanban: akár ha tükörképedet akarnád etetni és öltöztetni, s vézna és pucér maradna tested is, tükörképed is. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A halálról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az ember kétféleképpen mentesülhet egyéniségétől: vagy alája-süllyed, vagy föléje-emelkedik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vannak emberek, kik úgy belemosódnak a tömeg-lélek alaktalanságába, vagy valamely züllöttség értelem-alatti áramába, hogy teljesen feloldódnak benne, eltompulnak és külön-létük csak látszat. És haláluk már csak e látszatnak halála: testük felbomlásával a külön-létük utolsó jele is megszűnik, végképp beleolvadnak a sötét, ragacsos áradatokra. Ez a kárhozat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
És vannak, akik egyéniségük fölé emelkedve, igazi lényükké a személytelen, örök mértéket teszik; halálukban úgy omlik le róluk a különlét, mint egy börtönfal és átömlenek időbeli, zárt életükből az időtlen, határtalan teljességbe. Ez az üdvösség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Legtöbb ember a haláláig őrzi egyéniségét. Tervei, körülményei, apró kedvtelései jelentik részére az élet értelmét s haldoklás perceiben feltáruló időtlen végtelenségtől, az üdvösségtől éppúgy visszariad, mint az elfoszló tudat alól feltörő homályos vonzástól, a kárhozattól; egyikben sincs érzés, értelem, változás, tagoltság, melyek az ő kedvteléseihez szükségesek; szétmálló ösztöne az élet végső roncsába kapaszkodik, s ez már nem nyújt menedéket. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az élet, változás, idő kicsúszik alóla, a változatlan örökléttöl iszonyodva elhúzódik: dermedt állapotba kerül, melyből az élet tagoltsága és a lét teljessége egyformán hiányzik. Meghalás utáni sorsa kis-részben attól függ, hogy miképpen emlékeznek rá, imádkoznak-e érte, földi és nem-földi jószándékok segítik-e; főképpen pedig attól, hogy volt-e az életében valamely egyén-fölötti, általános erény, mely nem a személyiséghez, hanem az alkat mélyén rejlő örök mértékhez tartozik, a személyiség elpusztulásával nem pusztul el és őt támogatni bírja. Ez a tisztítótűz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az eszköztelen hatásról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A jelenkori tudomány ismeri a szuggesztiót: az ember-léleknek eszköz-nélküli, kényszerítő ráhatását a másik ember-lélekre; mégis, a ráolvasás, kegyelet, ima hatóerejét babonának tekinti. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A ráolvasás, igézés; lelki hatás, mellyel valakit segítenek, vagy rontanak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A kegyelet, szellem-idézés, szellem-riasztás; lelki hatás, mely az életből kijutott lény felé árad. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az ima; rákapcsolódás az élet-fölötti erőre; általa saját képességünket sokszorosra növeljük. Egy társadalmi intézmény, mit pénz, hatalom, tekintély létesít és ápol, ritkán él néhány emberöltőt; s a szerzetesrendek megmaradnak, pedig csak egy-egy imádkozó koldus teremti őket.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
A vallásosságról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha múló egyéniségeden áttörve, önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz: úgy hódítod meg a teljességet, mint hadvezér a várat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Visznek a teljesség felé könnyebb utak is. Nemcsak úgy egyesülhetsz Istennel, ha minden ideigleneset átszakítva a múlhatatlanba nyomulsz. Az ima és áldozat segítségével érzéseidet megtoldhatod olymódon, hogy Istenhez elérjenek. A templombajárás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény, ha teljes szívvel végzed és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól, mind Istenhez vezet: általuk Isten hozzád hajol, érzed az ő csókját és mindinkább eggyé válsz vele. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Menny, pokol, tisztítótűz<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A menny, pokol, tisztítótűz nem csak halál-utáni állapot: mindenki viseli valamelyiket, akár holt akár élő. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Minden, ami sajátos véges, jellegzetes: a tisztítótűzben szenved. Élvezetek csak a tisztítótűzben teremnek; s mert minden élvezet határolt s a körülötte lévő élvezettelenség határtalan: azért a tisztítótűz gyötrelem. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A pokolban nincs gyötrelem, sem élvezet. Akit szenvedélyei úgy eltompítottak, hogy már semmit sem élvez jobban, mintha rengeteg vizet inna; s kínlódni csak úgy tud, ahogy egy gép csikorog: életében elérte a poklot. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mennyben sincsen élvezet, sem gyötrelem. Akinek nincs többé igénye élvezetre, azt nem kavarhatja fel semmi, egész lénye kitárul, mint az áldás: életében elérte a mennyet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A tér és idő világa tisztítótűz; ritka ember, aki már életében mennybe, vagy pokolba jut. Egyéniséged nem egyéb, mint véges igényeid összessége; ezért csak egyéniséged elvesztésével juthatsz a végtelen állapotba: a mennybe, vagy a pokolba. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A menny, pokol, tisztítótűz körei<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A tisztítótűz: a menny és pokol harca, csupa változó alakzat, csupa múló jellegzetesség, A menny és pokol végleges, tagolatlan, bontatlan: egyik a végtelen teljesség, túl a ,,sok"-on, minden gazdagságon; másik a végtelen hiány, túl a ,,kevés"-en, minden nyomorúságon. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mennyben és pokolban nincsenek különbségek, bennük minden azonos; mégis szólhatunk a menny és pokol köreiről és alköreiről, tagozatairól: mert más és más minden üdvözültnél s minden elkárhozottnál az a lépcső, mely őt a jelenségvilággal összeköti; hiszen minden lépcső aszerint alakul, amiképpen gazdája a jelenségvilágban működik. Aki üdvözült, vagy elkárhozott már nem egyén, már nem külön-lény; de lépcsője éppúgy egyéni, amiképpen ő is egyén a jelenségvilághoz való viszonylatában. Nincs két egyforma lépcső, de vannak köztük csoportos hasonlóságok: ezek a menny és pokol tagozatai. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Élő és létező<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tiprás és eltiportatás, falás és fölfalatás: ez az élet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ruhaként viselni tiprást és eltiportatást, falást és fölfalatást: ez a lét. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki szeszélyét követi, az életbe burkolózik. Aki szükségletét követi, a létbe burkolózik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki viharosan szeret, gyűlöl, sóvárog, undorodik: ez az élő. Aki nyugodtan viseli az összefüggőt: ez a létező. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Ki vagy Te?<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz: tulajdonképpen lényed ott kezdődik: <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Csak segédeszközöd; csak batyu, mely szükségleteid őrzője is, görnyesztő teher is. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, mely folyton cserélődik: negyvenéves korodban húszéveskori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy, hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? a határtalan, mely fogantatásodkor a határok közt megjelent. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak, végezz copernicusi fordulatot: a határtalan teljességet tekintsd önmagadnak, személyedet pedig ideiglenes kötöttségnek, puszta tüneménynek, ,,nem-én"-nek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság; ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen: tulajdonképpeni lényed ott kezdődik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéniség szétbontása<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat: honnan erednek, mit művelnek, hova tartanak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét egyéniségedet és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét egyéniségedet és ne félj, hogy elszegényedsz: mert helyébe-tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét egyéniségedet és ne félj, hogy bármit is elveszítesz: mert ha a mosdatlant kiutasítod, mosdottan a helyén találod. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét egyéniségedet és szabaddá válnak lelked végtelen áramai, melyek nem benned vannak és nem kívüled, áthatnak mindenen. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Akin egyénisége uralkodik: ha előrejut, pöffeszkedővé, ha lemarad, ronggyá válik. S aki egyéniségén uralkodik: valójában nem érinti a szerencse és a balsors. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A vágyak idomítása<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelidül és derék háziállat lesz belőle. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az élet idomítása<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az életet úgy tekintsd, mint az óriáskígyót. Ha távol tartod magadtól, gyönyörködhetsz táncos hajladozásában és bőrének ütemes mintázatában, s gondozhatod és etetheted. Ha magadra bocsátod, rádtekeredik és nem gyönyörködsz benne többé, s nem te táplálod, hanem a húsod és véred. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az életet ne úgy tartsd távol magadtól, hogy elbújsz előle, mert észrevétlenül utánad kúszik, vagy váratlanul összeroppantja rejtekhelyedet. Nem lehet megszökni tőle, még a halálba sem. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az életet úgy tartsd távol magadtól, hogy uralkodni tudj fölötte: ahogy a kígyó fölött, síp-zenéjével, a kígyóbűvölő uralkodik. <o:p></o:p>
Míly zene, melytől az élet kígyója megszelídül és engedelmeskedik? amely a véges igényeket levetkőző, meztelen, határtalan lélekből árad. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sem a tétlen remeteségben, sem a tevékenységben nem győzheted le az életet; csupán önmagadban, ha gyarló tulajdonságaidat úgy rendezed, hogy a tökéletes mértékhez igazodjanak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha ezt eléred: tétlenséged is tevékeny, mint a napsugár; tevékenységed is tétlen, mint az időjárás váltakozása. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A teljes-ember<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha külön-külön felismerted változatlan alaprétegedet: időtlen-határtalan lényedet, melyben az örök mérték rejlik; s ennek időbeli, véges ruháját: soktagozatú egyéniségedet, melyben az esetenkénti igények rejlenek: módodban van, hogy az örök lényed s nem a folyton-változó egyéniséged vezessen. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ezután felismerheted egyéniséged igazi szerepét: csak jelzőkészülék, mely eligazít a jelenség-világban. A vágyak nem lesznek erőszakosak többé, hanem olyanok, mint a jelek a térképen: belátásodtól függ, hogy miként igazodsz hozzájuk, nem követelőznek. A testi szenvedés nem érint többé: tested bármekkora kínok közt vonaglik és jajgat, lényed úgy figyeli és úgy gondozza, mint egy idegen, beteg állatot. Az éhség és szomjúság sem érint ezentúl, sem érzékiség, sem öröm és bánat, sem tudásvágy: tested, érzésed, értelmed hiányait úgy érzékeled és úgy javítod, idegenül, mint ruhádon a gyűrődést, foltot, szakadást, Mindaz, ami az életben kívánatosnak látszik: gazdagság, siker, hatalom, egészség, számodra nem több, mint a felnőttnek gyermekkori játékszerei; nem sóvárgásod, hanem helyzeted jelöli meg, hogy mit viselj. Örök lényed nem vágyik semmire, még az üdvösségre sem: csak úgy kívánja, ahogy a gőz felemelkedni s a kő hullni kíván: nem a személyes vágya, hanem helyzetének törvénye szerint. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha létezésednek fényforrását egyéniségedből kiemelted és örök lényedbe helyezted: sérthetetlen lettél, kezedbe vetted sorsodat. Többé nem érhet kár, se haszon, jutalom igénye nélkül működsz, ahogy a folyam homokot görget, halat éltet, hajót cipel. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Találkozás egy teljes-emberrel<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg csomaggal: holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Szemre nem volt rajta semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Megszólítottam? Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett: ,,Egy, kettő, három... nyolc, kilenc” aztán sajátmagára mutatott: ,,tíz”. Őneki már csak poggyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
MÁSODIK RÉSZ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A KARD<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az élet tanításai<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mihelyt nincs többé igényed élvezetre: megtudod a szakadatlan élvezet módját és nem élsz vele. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mihelyt mindegy, hogy meddig élsz: megtudod a földi örökélet módját és nem élsz vele. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mihelyt belátod, hogy az emberiséget nem kell boldoggá, békéssé, bölccsé tenni: ennek módját is megtudod és nem élsz vele. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mindaz, ami legkívánatosabbnak látszik: a legerősebb méreg: A világot pokolra hajítaná. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Mihelyt nem kell: mindenem a tied" - ez az élet vásárcsarnokának felirata. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A szeretetről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A változatlan létezés a változó életet nem óhajtja, nem is utálja, hanem magába foglalja, mint a fészek a benn tátogó madárfiókákat, érzés nélkül és mégis végtelen szeretettel. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Éppígy, aki gyökerét az élettől a létbe helyezte; a fejlődőn nem ujjong, az elveszőt nem siratja; senkin sem kíván segíteni; mindent egyformán, érzés nélkül és végtelenül szeret. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Rajongás nélkül dicsér és undor nélkül kifogásol, mert az életnek bármely dolga végső fokon se-jó se-rossz; semmi sem különb semminél, csak az útnak más-más szakaszai vannak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A visszautasító érzelmekről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Rossz-hajlamaidat ne fojtsd el, hanem csiszold jóvá őket. Bármily ártalmas, beteg, rosszindulatú hajlamra bukkansz: ne feledd, hogy akárminek csak az állapota lehet rossz, de nem az alaptermészete. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A külvilágból se utasíts el semmit; ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez annak a jele, hogy nem ismered eléggé. Mind az, ami a világban szenny, csak hozzád való vonatkozásban szenny és nem önmagában; húzódj ki belőle és már nem szenny többé, hanem semleges jelenség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt mondod: piszkos; pedig nem tapad rája más mint annak a levesnek maradéka, melyet előbb mint tisztát ettél. A trágya a szoba közepén mocsok, a gabonaföldön éltető-erő. Így van mindennel, ami tisztának, vagy mocskosnak tűnik; semmi sem önmagában jó, vagy rossz, csak a helyzete szerint. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ami hozzád-vonatkozásában tiszta: fogadd magadhoz; ami hozzád-vonatkozásában szennyes: ne érintsd; de a rád-tartozót és érinthetetlent egyformán szeresd. Ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez egyrészt megértőképességed csonkaságának jele, másrészt annak, hogy ellenszenved tárgya valamilyen formában benned is jelen van. Gyűlölöd a gazdagokat? tisztítsd ki gazdagság iránti vágyadat s majd nem gyűlölködsz. Utálod a nőhódítókat? tisztítsd ki érzéki vágyadat s majd nem utálkozol. Ilyenkor nem az ellenszenv tárgyát kell megbélyegezned, vagy javítani próbálnod, hanem önmagadban megkeresned annak megfelelőjét s azt finomítanod, míg az ellenszenv el nem oszlik benned. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mások hibáján csak akkor próbálj javítani, ha e hibát jól látod, anélkül, hogy számodra visszataszító volna; s ha biztosan tudod, hogy beavatkozásod nem tolakodás és nem reménytelen kísérlet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A jóságról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az érzelgésről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mikor a szereteted válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. S ez: az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb; cukros váladéka bekente az emberiséget. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak akkor tud, hogy másik irányba gyűlölködik; vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs, önmaga kavargó formátlanságához mér mindent; akármerre fordul, jó nem fakad belőle. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és mohón csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölccsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel, harapós fejét pedig a joggal, törvénnyel, megtorlással, igazsággal. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás, innen ered: a kétfejű bestia mosolyából és könnyzacskóiból. Többet ártott, mint akár melyik szenvedély: a józan emberi mértéket összezavarta. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az emberismeretről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az érzelgősség legrikítóbb példái azok a regények és filmek, ahol a szereplőket szét lehet válogatni a jók és gonoszok csoportjába. Legangyalabbak a főszereplők, kikkel az olvasó együtt sír és nevet, szinte egybeolvad velük; de ha jobban megnézzük ezeket a főszereplőket, nem is olyan angyalok: kicsinyes, kapzsi, édeskés vágyaik vezetik őket. A többi szereplők aszerint minősülnek jóvá és rokonszenvessé, vagy gonosszá és gyűlöletessé, hogy a főhősöket támogatják-e, vagy gátolják-e. Legtöbb mai ember az érzelgős regények módjára nézi a világot: amerre vágyai terelik és akik e vágyakat segítik, azok a jók; vágyainak gátlói a rosszak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mai átlagos emberismeret megdöbbentően együgyű. Legtöbb mai ember csak azt a felületet látja belőled, amelyet az ő kedvtelései és igényei felé mutatsz; nem nézi, hogy bensőd milyen; a nő aszerint ítél rólad, hogy szórakoztatod-e, hevíted-e, a férfi pedig aszerint, hogy miként illeszkedsz az ő elveibe, terveibe, megrögzöttségeibe. A jót összecseréli a vonzóval, csábítóval; nem csoda, ha a magánéletben is, közéletben is többnyire kalandorok vezetik. Örökös a csalódása és kiábrándulása, hibáztat minden égi és földi hatalmat, mások gonoszságát, néha még saját ostobaságát is; csak éppen arra nem gondol, hogy embertársait ne az ő igényein keresztül nézze, hanem önmagukban.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
A közösség-gyűlöletről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete: gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók, vagy: a katholikusok, vagy: a pénzemberek, stb.: a gyűlölt közösséget tönkre kell tenni és minden rendbejön. Indulatos kifakadások az illető csoport ellen, de lehetőleg olyankor, ha kellemetlenség nem lehet belőle. S a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen kisebb, mint az egész közösség iránt; a közelebbi jó ismerősök kivételek, csak a többi tűzrevaló. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Effajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik, mert a balsikereink okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni. Valójában nincs olyan embercsoport, melyet gyűlölni indokoltabb volna, mint például a kövéreket, vagy a magastermetüeket. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Gyakran kérdezd meg önmagadtól: ,,Van-e olyan közösség, vagy egyén, akit kéjjel bántanék?" S ha van: kutasd ki bántási-hajlamod okát; észre fogod venni, hogy az igazi ok sosem az illetőben van, még ha talán csakugyan kellemetlenkedett is neked, hanem önmagadban, teljesületlen vágyaidban. Bosszúállással, vagy tétlen gyűlölködéssel semmit sem javítasz, viszont saját lelkületedet megmérgezed vele. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A közösség-javításról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Írmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség ködkép; és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod. - Amelyik nemzet ezt homlokán viseli: nem vész el soha. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom, Pált megverem” - ez az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A vezéremberről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Négyféle vezetőember lehet az ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít mindenképpen tékozol. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeresboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Földi és égi hatalom<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Amit nekem adsz: mindenkinek adod" , hirdeti a földi hatalom. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Amit mindenkinek adsz: nekem adod" , hirdeti az égi hatalom. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az országhoz<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá, vagy bohóccá válik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A jelenkorról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A pénz, vagyon, rang, érvényesülés mindenek fellett való becsülése, az ökonomizmus, amit a mai ember a legteljesebb realizmusnak lát: tulajdonképpen idealizmus, ha negatív és parodisztikus módon is. A pénz nem étel, nem ital, nem ruha, nem műtárgy, alapjában véve hasznavehetetlen valami, tulajdonképpen nincs, csak puszta idea és ideál; s ennek a fiktív dolognak gyűjtögetését tekinti a mai ember teljes józanságnak. A felgyűjtött vagyon, mely a szükségleten túl-burjánzik, csak nyűg és gond, s előbb-utóbb kicsúszik gazdája alól, úgy, hogy a szükséges sem marad meg. A rang eltávolít minden elviselhető emberitől, értelmetlen korlátokat emel, melyek gyűlölséget és irigységet szítanak. Az érvényesülés nem vezet sehova, mert ezen az úton mindig van tovább és mégtovább, az érvényesülési vágy elviselhetetlen viszketegség, mint a bőrbaj. Ráadásul a mai ember a legködösebb közösségi elvekből rakásra gyűjti magára a képtelen bilincseket. A rögeszmék és indulatok zűrzavarában emberevő bálvány lett a közösség, nemzet, faj, nép, otthon, közbiztonság, kötelesség, határaink megvédése, életszínvonalunk emelése, kultúránk terjesztése. Ha körülnézel: tilalom, kényszer, jelszó, zsibvásár, mákony, maszlag, propaganda, haszonlesés, törtetés, rémület, bizonytalanság. Rendszereink tűrhetetlenségét a mai ember maga legjobban nyögi és valami fellengzős kultúra-tisztelettel akarná ellensúlyozni: mindegyik rendszer önmagát nevezi a kultúra megmentőjének és a többit kultúra-rombolónak. De a mai ember, ez a minden realitásról elrugaszkodott negatív idealista, hiába akar a kultúráért rajongani, rajongása üres szóhalmaz, intézkedés-garmada, hadonászás, saját ásításainak folytonos takargatása; és a kultúrát is vásári handabandának nézi, szakadatlan ember-, nép-, közösség-mentésnek, ,,zsenik” ízetlen ön-mutogatásának, társadalmi eseménynek. A kultúra sztatikus, nyugodt, nem intézményesíthető; az izgő-mozgó mai ember mennél többet ugrál körülötte, annál jobban széttapossa. Mennél inkább ,,szívén viseli” a kultúrát, annál inkább látszik, hogy semmi érzéke sincs hozzá; mennél inkább ,,menti és védi” , annál inkább látszik, hogy ő szorulna annak védelmére. Pénzt, hadsereget, szándékosan butított embercsordát mozgat és elpusztul, pedig a kultúrának egyetlen lehelete megmenthetné. Csakhogy éppen ez az egyetlen lehelet elmarad, s a pénz, hadsereg, embercsorda tovább őrlődik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az emberi életnek, emberi érzésvilágnak e kínbarlangjából egyetlen kijutás volna, de ez nem fog bekövetkezni: ha az emberiség áttérne a józan, ráállható alapra: szükségleteit elégítené ki és nem az agyrémeit, indulatait. Minthogy erre nincs remény, mindenki csak önmagában, önmagának teremtheti meg az elviselhető világot, ha elég erős ahhoz, hogy lemondjon minden előítéletről és saját szemével lásson mint a gyermek: Mindenki csak magának érheti el a negatív idealizmus helyett a realizmust, pénz, vagyon, rang, érvényesülés, külső rendezettség lidérce helyett a belső, törhetetlen biztonságot. S csak az a kevés érheti el még önmaga számára is, kinek erre érzék adatott. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A tudomány és művészet pártfogója<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha valaki ,,a tudomány és művészet pártfogója”, ez majdnem oly nevetséges, mintha egy vallásos emberre azt mondanák: ,,az Isten pártfogója”. Ahogy Isten nem függ attól, hogy hisznek-e benne, éppúgy a tudományt és művészetet sem érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az ,,esse” , hanem a lehetőség, a ,,posse” s ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb; a tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakot-öltése fogyatékos. És ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból: nem az ő pusztulása ez, hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké, s e megnyilvánulások gazdájáé, az emberé. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fekete trilógia, I.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mért van a gyógyszertár bejáratán kígyó? Helyébe-festhetne a mai ember néhány jókedvű kismalacot, amint majdnem megpukkadnak az egészségtől. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mért van a bíráskodás széke fölött bekötött-szemű istenasszony? Leszedhetné a mai ember az istennő szeméről a kendőt: hadd legyen olyan, mint egy elárusítónő, aki a közönség kedvét keresi. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mért van az oltáron keresztrefeszített holttest? Tehetne helyébe a mai ember egy zsibárust, amint portékát kínál. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fekete trilógia, II.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A bűn nem akkor legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzéket. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet, de az érzelgős jóságoskodás; a hazafiságé nem a haza megtagadása, de a méltóságteljes piócaság és handabandázó honmentés; a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség, de a társadalmi tisztesség, mely, míg a leplezetlen bujaságot üldözi, százféle korcs bujaság-pótlékot kínál. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fekete trilógia, III.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Korunk találmánya a kötelező lelkesedés, a hatóságilag intézményesített forradalom és az elnyomók lázadása az elnyomottak ellen. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mai uralmi rendszereket az jellemzi, hogy hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni, csak feltétlenül elfogadtatni. Minden katonai fegyvernemnek azt kell énekelni magáról, hogy ő a legkülönb, anélkül hogy bárki elhinné; minden állampolgárnak azt kell vallani az államfőről, hogy bölcs, hős, jótevő, anélkül, hogy bárki elhinné; és így tovább. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Immár egy hihető hazugság is elérhetetlen magaslat. Gödörben vagyunk, lejjebb a béka ülepénél. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Jóslás az egyéniség alá süllyedésről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A létezés egyetemes összefüggéséből kiszakadt, egyéniségbe-zsugorodott mai ember hamarosan el fogja veszíteni egyéniségét, de nem fölfelé, hanem lefelé. Minthogy nem bír egyéniségéből kiemelkedni, hát alája-rogy. Nemsokára hatóságilag szabják meg, hogy melyik vezetőembernek képét kell a falra akasztanod, milyen könyveid és egyéb tárgyaid lehetnek, mit ehetsz-ihatsz és mikor, s nemcsak a munka, de a szórakozás is kötelező lesz, megszabott módon és megszabott időben; s az egyéniségük alá süppedt embereknek ez tetszeni fog. Miután az európai ember ezer évig úgy volt egyéni, hogy személyes szeszélyeit az egyetemes lehetőségekkel szembe-feszítette: most a szeszélyekből alakult ördögi rend nemcsak az egyéniségét, de az emberi létét is maga alá temeti. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
S a mai ember ezzel elégedett és boldog lenne, ha körötte az ól nem imbolyogna szakadatlan. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Jóslás az állandó háborúról<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik, a tömeggel együtt-üvöltést bátorságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a dióhéjak csörgetését haladó-szellemnek, a kapzsi, szűkhomlokú élelmességet észnek, a csoportos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek játékát élvezetnek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A polgári kötelesség, bátorság, költői lelkület, haladó-szellem, ész, szórakozás és élvezet együttesét társadalmi és gazdasági egyensúlynak nevezik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A társadalmi és gazdasági egyensúly egyre kényesebbé válik: mind-több a rendelet, megszűkítés, büntetés; nemsokára a nép jobban fog irtózni a békétől, mint a háborútól; végül az egyensúlyt állandó hadiállapottal kell fönntartani. Megkezdődik az a háború, melyben a győzelmi szándék csak a múlttól örökölt szólam, az igazi, titkos cél a háború tovább-vonszolása: egyik harcolófél se meri vállalni azt a gazdasági gordiusi-csomót, amit a béke jelentene. Majd örül, aki katona lehet, mert jobb az ellátása és nagyobb a biztonsága, mint a lakosságé; s igyekszik a harctérre kerülni, mert ott ígérkezik az elérhető legnagyobb szabadság. Nem a béke lesz a rend, nem a háború lesz a zűrzavar, hanem megfordítva; ez lesz az állandó háború kora. Nem egy mozzanata a fordított sakkhoz fog hasonlítani, ahol az nyer, akinek minden bábját kiütötték. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ez az állapot részben már elérkezett. Most rövid, derűs időszak következik, de ez csak a hosszú telet megelőző csali napsütés, vénasszonyok nyara. Harminc esztendő sem telik el és megkezdődik az a korszak, mikor nem az ember vezeti a háborút, hanem a háború az embert. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Jóslás a trágyaözönről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Minden megnyilvánulásod, mely szépen, üdén, szabadon kibontakozik: ajándékod; minden megnyilvánulásod, mely mohóságodtól bűzlik: ürüléked. Bármelyikünkből sokkal több salak fakad, mint adomány, s ez ellen nincs más segítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk; ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább, ürülékéből rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzzel, hatósági pecséttel rangos testülettel őriz és mindenkitől megköveteli, hogy e bélsár-palotákhoz és ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék. Ezek folyton repedeznek, omlanak, általános bűzt és viszketegséget terjesztve; s egyre több, frissebb, puhább ganajjal kell toldani-foldani őket. Lassanként az emberiség egész ürülék -metropoliszt emelt maga fölé, mely most, a húszadik században ráomlott a gazdáira. Ahogy valamikor az eget ostromló óriássá nőtt emberiségre tűz- és víz-özön zúdult, most a ganajimádóvá törpült emberiséget utolérte a trágya-özön. Évszázadokig nem lesz egyéb, mint fojtogató bűz, mocsokban evickélés, háborúzás durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel a régi fényes fegyverek helyett, míg a ganaj-kor embere ki nem pusztul. Aki az egész földgolyóból pöcegödröt csinált, most belefullad. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mit lehet tenni a trágya-özön ellen? orrunkat befogni, semmi egyebet. Mert aki valamelyik ganajtornyot le akarja bontani, csak egyik helyről a másikra hordja és közben maga is szaporítja a rondaságot. A trágya-özön magától fog lefolyni, lassan, míg a trágya-korszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel-lélekkel behódolt, azt elborította a trágya-özön; aki a tiszta érzést, szabad látást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg a trágya-özön felett. S ahogy a vízözön után megjelent az égen a szivárvány, jeléül, hogy vízözön nem lesz többé: majd megjelenik az égen a tiszta fehérnemű, jeléül, hogy trágyaözön nem lesz többé. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Noé bárkája<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A sötétbe-merülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? semmit és mindent. Ez a semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted önmagadban a teljes-emberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor: nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre: ne törődj vele; a sötét hatalom nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül-érvényes mérték működik benned. Odaveszhet kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed? mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a sírba nem viheted magaddal; de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem, ezért kívánj hozzá-igazodni. Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A haszonleső vallásosság<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen; Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz: máris bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbe, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Felekezetiesség<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sokan vannak lelkes és harcos katolikusok, protestánsok, izraeliták, kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem tudnak hinni, mindamellett ökölre mennek felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, mely robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel járni lehet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A kívánság, mint veszély<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéni-embernek az élvezet, a haszon látszik legkellőbbnek; nem különbözteti meg az élvezetest a jótól, a hasznot a céltól. Még az emberiség sorsának javítását is úgy képzeli, mint mennél több embernek mennél kellemesebb állapotba helyezését. S az üdvösséget úgy képzeli, mint örök élvezetet és örök hasznot; holott az üdvösség az élvezetre és haszonra irányuló kívánság lidércének szétfoszlása. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A kellemességnek és haszonnak kívánása semmi egyéb, mint testi mivoltodból feltörő elemi igény; ne hagyd, hogy lelked is behódoljon ennek az igénynek. A lélek elemi igénye más: mindennel összhangba jutni. S az összhangra-törekvést az élvezet és haszon, mihelyt túllép a szükségleten, megzavarja. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A kívánság, mint veszélytelen<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az önkínzás többnyire zsákutca; néha nagy kerülő; csak igen ritkán a legrövidebb út. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Legtöbb ember részére az élvezetekről való teljes lemondás éppoly káros, mint az élvezetekben tobzódás. Ami pedig a kettő közt van, a mértékletesség (,,élvezek, de kiskanalanként, óvatosan, takarékosan”): összezsugorító. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Úgy neveld kívánságaidat, hogy ne az élvezetek és hasznok felé irányuljanak: ezzel elkerülöd a lemondást, tobzódást és mértékletességet egyaránt. Úgy alakítsd kívánságaidat, hogy akár az élvezeteket és életbeli hasznokat, akár ezeknek hiányát mellékesen fogadhasd, ne kelljen sokat törődnöd azzal, hogy részesülsz-e bennük, vagy sem. Ha érzésvilágod nem a változóra, hanem az állandóra irányul, ha a változót kívülről, idegenül szemléled, ha mindennel összhangra törekszel, ha az örök mértékre figyelsz: ezzel életbeli kívánságaid méregfogát kihúzod és számodra az élet javai és kárai nem veszedelmesek többé, csak felületesen érintenek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A szabály, mint fogság és mint szabadság<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Légy szigorú önmagadhoz, de ne gyötörd természetedet. Bontsd le szeszélyeid, sóvárgásaid, nem azért hogy nélkülük nyomorogj, hanem, hogy folyhass, mint a víz, és biztos lehess, mint az ég. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad; legyen lakószobád, szabadon ki-be járhass, dolgod szerint. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az erkölcs, I.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az erkölcs, mit kényszeredetten és kedvetlenül viselsz: nem erény, csak gyöngeség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az erény mindig kiterebélyesül. Nincs az a bűn, mely ne volna közelebb az erényhez, mint a sokféle zsugorgó ál-erény. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha erkölcsös vagy, ennek próbája, hogy nem az erényed igáját érzed, hanem tündöklését, zamatát, erejét. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha erkölcsös vagy, ennek próbája, hogy erényt és bűnt egyformán és sóvárgás nélkül szeretsz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az erkölcs, II.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hiába óvakodsz a bűntől, ha az ál-erényt magadra bocsátod. Az erény és bűn mennél fejlettebb, annál tágabb; az ál-erény mennél fejlettebb, annál görcsösebb. A bűnből mindig lehet erény, de az ál-erényből bajosan. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az ál-erények mindegyike valamely igazi erényen élősködik, amellyel össze szokták téveszteni. A vallásosság élősdije a türelmetlen felekezetiség és kenetes ájtatoskodás, a hazafiságé az erőszakos sovinizmus, az emberszereteté a fontoskodó közéleti buzgalom, a tudományé az ál-tudományos kandiság, a művészeté a társadalmi sürgő-forgó művészkedés-műpártolás, a mindennapi szorgalomé a sárba-ragadó gürcölés, a jóságé a csepegős-szívű jótékonykodás és tolakodó vigasztalgatás, a szerelmi tisztességé a házastársra horgászó mohóság és mások szennyesében turkálás, stb. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az erény sosem erőszakos; ezzel szemben bármelyik ál-erény jelszava lehetne: ,,Amit én nem teszek, másnak sem szabad.” <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az ál-erények fojtogatják a hitet, igazságot, erkölcsöt, tudást, szépséget; mindazt, ami az emberiség állandó kincse, megmérgezik, azáltal, hogy rájuk hivatkozva kötelezővé teszik saját töpörödöttségüket. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az erkölcs, III.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Erény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel; bűn mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül s a teljességtől távolít. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki a teljességet eléri, az örök mértékkel azonosul: nincs erénye és nincs bűne többé; ahogy a tűznek nem erénye, hanem természete a világosság, éppúgy a teljességgel azonosult lénynek nem erénye, hanem természete az örök mérték szerinti működés. A teljességben nincs jó és rossz, nincs érdem és hiba, nincs jutalom és büntetés. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Pehely, mely ólomnak látszik<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéni-ember irtózik a megvénüléstől: úgy fogadja, mint elgyengülést, tehetetlenné-válást, méltatlan megaláztatást. Az igazi-ember nem irtózik a megvénüléstől, hiszen benne érheti el zavartalan kibontakozását; az ő évei lépcsők, egyre magasabbra. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha ne félsz betegségtől, nyomortól, öregségtől, haláltól, semmiféle csapástól: részedre az öregség egyre biztosabb kiteljesülés lesz, a szegénység tehertelen szabadság, bármilyen nyomorékság gyarapodás, a halált pedig még halálod előtt megismered. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Természetes igények<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A felnőttkor természetes igénye: élet. S a mai felnőtt, vagy alig-él, vagy maga és mások rovására, rejtek-utakon él. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A sors<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cserélnél-e sorsot valakivel? <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal, vagy népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni; a másé alatt összeesne. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A sors mindenkinek az egyedül-megfelelő táplálékot nyújtja; de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg; s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón habzsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Csonka és egész<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mozgó tárgy sérthető, a mozgás sérthetetlen; az élet dolgai sérthetők, az élet sérthetetlen. Külön-külön ismerd fel magadban azt, ami mozgó és élet-dolga: mindaz ideiglenes részed; s azt, ami mozgás és az élet maga: mindaz végleges egészed.
<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
HARMADIK RÉSZ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A fészek <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az élet megértése<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Figyeld a tünemények szakadatlan áramlását: mind más és mindig más és mégis mindig azonos. Figyeld tested fájásait: a tompán húzódó sajgástól az élesen villámló fájdalomig mennyi változat! S ezek folyton cserélődnek, egymásra rétegeződnek, akár egy zenemű motívumai, vagy a fán a lombok, gallyak, virágok csipkézete. Figyeld a történelemben, a jelenkorban és a saját hétköznapjaidban a jószándék, szenvedély, hazugság, erőszak egymásba-mosódó vonulását: mindaz, amit magában-véve rossznak, csúfnak, aprónak ismersz, oly harmóniává szövődik, mint a felhők vándorlása, vagy a hegykúpok láncolata. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az életet úgy kell megérteni, mint egy zeneművet. Ha eltudsz vonatkoztatni mindattól a kellemes, vagy kellemetlen hatástól, melyet az élet dolgai, egyenként egyéniségednek jelentenek: felismered a közös szépséget a hullámok játékában és tested fájásaiban és az események váltakozásában és érzéseid, gondolataid áramlásában és mindenben. Mind más és mindig más és mégis mindig azonos. A dolgoknak nem a szerepét és hatását figyeld, inkább a mintázatát és iramát: csak ezen az úton értheted meg az életet, természetet, embertársaidat és önmagadat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Vándorút<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ami az úton el nem indult, vagy ami az út elején van - a kő, a csecsemő - még nem szerzett magának semmi kincset s önmagában-véve szeretetre méltó. S a teljességbe érkezett lény, aki szerzett kincseit már magába-olvasztotta és épp úgy nincs semmije, mint a kőnek, vagy a csecsemőnek: szintén önmagában véve szeretetre méltó. S a még el nem indult, s a már megérkezett: azonos. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A gyarapodás útján járó embert, aki félig-megszerzett csonka kincsek alatt roskadozik, csak az idétlen kincsek csábereje okozta tévedésből lehet szeretni, vagy rokonság kapcsán, vagy részvétből, vagy a végtelen szeretet hőfok-nélküli, tökéletes egykedvűségéből. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Nő és férfi<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A teljesség megbomlásának fő-formája, hogy nő és hím lesz belőle. A nőség vagy hímség felé még csak közeledő kisgyermek éppúgy teljes, mint az egyéni különlét fölé emelkedő lény, aki a nőséget és hímséget egyesíti, a változatlanba oldja. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ahogy a nő-test és férfi-test kiegészítésre szorul, épp így csonka a nő-lélek és férfi-lélek. A nő nem ismeri a világosságot, a férfi nem ismeri a meleget. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő, a férfiból az igazi élet-erő. A nő ha az emberiség maradandó kincse felé törekszik, csak azt fogja fel belőle igazán, ami benne mozgalmas, eleven pezsgésű esemény-szerű: a teremtés templomát úgy tekinti, mint egy uzsonnázó-hely, pletyka sarok. A férfi, ha az emberi tenyészés édes játékaiban és meleg meghittségbe helyezkedik, elhomályosul, elgépiesedik: az élet templomát úgy tekinti, mint alkalmat a kényelemre. A nő oldottan lebeg az élet mozgó, forró áramában és csak arra figyel, ami szerves összefüggés tenyészet, enyészet: a férfi zártan határoltan evez a mindenségben és érdeklődése tárgyait szigetekként szemléli. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe, vagy a saját férfi lénye alatt rejtetten létező nőt figyeli: látja, hogy vöröses félhomályban az egymásba mosódó, alaktalan dolgok csíraként forró lüktetésben élnek: ha a nő előtt feltárul egy férfi-lélek, vagy önmagában rejtett férfi lénye: látja, hogy kékes szürke fényben dideregnek a dolgok, egymástól elkülönülve, szobor-szerűen. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza; a férfi, ha dolgozik, munkájában minden mást elfüggönyöz előle. A nő, ha kártyázik, feloldódik a játszó csoportban és nyerni a játszóktól akar: a férfi, ha kártyázik, ráhurkolódik a játék váltakozására és nyerni a játékban akar. A nő, ha felbont egy narancsot s abból pár gerezdet jó-szívvel feléd nyújt, szinte önmagát bontotta fel, saját érzésvilágából nyújtja feléd azt, ami belőle téged illet: a férfi, ha jó szívvel étellel kínál, örül, hogy neked is adhat abból, ami az övé. A nő a szeretett férfi életét egybe akarja olvasztani a saját életével; a férfi a szeretett nőt saját lényéhez akarja fűzni mennél szorosabban. A nő a szerelemben életének mámorára-teljesülését keresi; a férfi a szerelemben a mámorzárt, folyton fokozódó egészét keresi. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nő és férfi igénye nem fedi egymást: épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló teremtő férfi, hanem az arszlán aki folyton sürög és a nőt magával-sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad; s a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit feltudja pezsdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Mint hogy a nő ritkán találja meg egy-személyben az arszlánt és a családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A férfi lénye kemény mag, a nő lénye csupa vonatkozás. A családi, vagyoni és egyéb körülmény a férfinál: életének formálója: a nőnél: maga az élet. Egy férfit akkor ismerhetünk meg igazán, ha körülményeitől mentesen, magába-véve vizsgáljuk, egy nőt akkor, ha az emberekhez és körülményekhez való vonatkozásait sorra-vesszük.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha egy nő regényében az ,,ideális férfi” szerepel: nagy nőhódító, tökéletes családfő, bátor és határozott cselekvő, bármihez kiváló tehetsége van, de nem tudjuk, a sok kiválóság hol fér el benne, mert lénye nem több, mint egy felöltöztetett férfi-arcú fabáb a ruhaüzlet kirakatában. S a férfi regényében szereplő ,,ideális nő” csupa rózsaszín finomság és arany okosság, de egyetlen igazi vonatkozása, hogy tűzön-vizet át szerelmes a férfi-hősbe, akivel önkéntelenül azonosítja magát az író is, az olvasó is: oly talajtalanul libeg a világban, mint a karácsonyi képeslapok édeskés angyalkái. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Melyik ér többet: a nő, vagy a férfi? Mindegy. Bármelyik elérheti a legvégsőt: a teljességet. De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé; a nő, mint egy puha melegség száll a végső puha, meleg fészekbe. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Kétféle óhaj<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Gyere velem repülni" - szól a darázs a virágnak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Tapadj az ágra mellém" - szól a virág a darázsnak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Ifjak és vének szépsége<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az ifjú arc, váltakozó vidám és szomorú tündéreivel: mozgalmas, szikrázó, örvénylő, csábító szépség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az öreg arc szilárd formáival, a ráncok egyenletes hálózatával: nem csábító, önmagába-való, fenséges, nyugodt szépség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A mai embert az érzékiség rángatja, csak a csábító-szépet ismeri s az öreg arc hatalmas szépségéhez kevésnek van szeme. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
S többnyire el is rútítják ifjú arcukat, nemiségük plakátját formálják belőle: s elrútítják öreg arcukat is, mert a fiatalság nyomorúságos roncsát őrizgetik rajta. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A szépség<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A természetben mindig szép formák és színcsoportok vannak. Nézz meg egy férget, vagy egy darab trágyát: annak is szép színe és formája van. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha az ember a természettől valamit elvon, hogy saját kívánalma szerint alakítsa: az eredeti szépséget többé-kevésbé háttérbe szorítja rajta, s néha szépet, többnyire rútat formál belőle. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A természet a végtelen alkotó végtelen szépséget hordja. Az emberi készítmények a véges alkotások különböző szépségű művei. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Beszélgetés-foszlányok a szépről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Illés Árpád festő barátomtól hallottam: <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- A természetben nincs semmi ízléstelen. Sőt: még az emberi ízléstelenséget is helyre-javítja. Nézz meg egy villamoskocsit: sárgára kent, otromba skatulya. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
De ha a hegyről nézed a várost, a színek egymáshoz illeszkednek és a mozgó kis sárga villamosok is gazdagítják a látványt. Vagy vegyél egy ronda csillárt, amilyet a legtöbb polgári lakásban láthatsz: vidd ki az erdőbe, ásd el a földbe a gyökerek közé, menj érte néhány hónap múlva és meglátod, hogy a természet megszépíti, amennyire csak lehet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tőle és más festőktől is hallottam ezt is: <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- Érdemes szemlélgetni a nyirkos, romló falakon alakuló foltokat, repedéseket. Szebb rajzok, szebb színcsoportok nincsenek sehol. A foltok tömör, vagy ezer-szálkájú vonalai oly teljes harmóniájúak, amit az emberi művészet csak a legtisztább korszakaiban ér utol. S a legtöbb-változatú színnek, a szürkének zöldes, kékes, sárgás árnyalatai, vörösek, tompa-zöldek, rozsda-színek, mindig egyszerű és hatalmas harmóniában. De az emberi szem vásári lim-lom-hoz szokott és nehezen igazodik az isteni-széphez. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A remekmű<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben, de a művészi alkotás emberfölötti csoda. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Azt, ami a szép műveket széppé teszi, a jelenség-világ tényei közt hiába keressük. A remekművek lehetnek egyszerűek, bonyolultak, rendezettek, személyesek, tökéletesek, kezdetlegesek; éppígy a kontár művek is. Csak épp a remekműben meg van az a csodálatos delejesség, mely a kontár műből hiányzik, s amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A remekműben, az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével, az időtlenen dereng át az időbeli világba. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A versről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Olvass verseket oly nyelveken is , amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó-lelkek belső zenéjét. S eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is; a vers belső, igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A teremtő képzelet<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel, éppezért tartalmai felemásak: időbeli, változó megjelenési módjuk és időtlen, változatlan lényegük van. A képzelet tartalmainak: egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, művészi alkotásnak megjelenési módja változik, előbb-utóbb el is pusztul; lényege nem-keletkezett és nem múló. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A vallásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti, akár a műalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket; sőt: érvényüket jelenti. Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlennek törvénye szerint. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A gondolatok visszája és színe<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert amit gondoltál megteremtetted. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A természet a természeti-világban alkot, a lélek a lelki világban. Ha egy ruhát, bútort, akármit készítesz, előbb kigondolod, vagyis a lélek világában megalkotod, s csak aztán készíted el a természet világában is, természetbeli eszközeiddel. Igazi alkotásod nem a természetben, de a lélekben levő; egyik előbb-utóbb szétromlik, másik belérögződött a keletkezésének perceibe. S aki nem a jelenben és nem az időben létezik, hanem az idő egészét áthatja: nézi alkotásodat. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A tárgyak visszája és színe<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A jelenségvilágban Isten csak eszme; Istenben a jelenségvilág csak lidérc. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A dolgok érzékelhető mivoltában nincs jelen az Isten. A dolgok a visszájukat fordítják az érzékelés felé és színüket az Isten felé. Isten jelen van a dolgok közös lényegében, de nincs jelen a dolgok sokfajta érzékelhető megnyilvánulásában, ahol a tünemények serege hullámzik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A lét visszája és színe<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nincsen két világ, csak egy, mely külső érzékelő képességünk felé a változó tünemény-sort, belső felismerő képességünk felé az állandó lényeget mutatja. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az időbeliben, változóban az érzékelés igazít el, az időtlenben, változatlanban pedig a képzelet. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki elmerül önmaga alap-rétegébe, a változatlanba: ezt akár hányszor megismétli, a változatlant akár mennyire is megismeri, még sincs róla semmi érzékelése. Amit ott megismer: nem tapasztalja, hanem képzeli; csakhogy a változatlan épp úgy vezeti a képzeletet, mint a változó tünemény-sor az érzékelést. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Érzéki tapasztalat csak a változóról, szilárd tudás csak az állandóról lehetséges. A lényegről nincs semmi érzéki tapasztalat, csak belső felismerésen alapuló tudás; a tüneményekről nincs semmi szilárd tudás, csak ideiglenes ismeret. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha a változó ,,van", az állandó csak eszme; ha az állandó ,,van", a változó csak lidérc. ,,Öröklét van" és ,,öröklét nincs", ,,Isten van" és ,,Isten nincs", egyformán érvényes, aszerint, hogy az állandóból, vagy a változóból nézed-e. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Hármas-tükör<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A határok-közti léleknek érzékelhető, ami tagolt; s eszme, ami tagolatlan. A határtalan léleknek felfogható, ami tagolatlan; s tünemény, ami tagolt. A teljes léleknek csonkaság, ami tagolt, vagy tagolatlan; valóság, ami túl van a megnevezhetőn. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Nevezhetők és nevezhetetlen<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Asztal és nem asztal, hosszú és rövid, jó és rossz, örök és mulandó - A kettős Nevezhetők tökéletesen vezetik az embert. És aki túllát rajtuk: megpillantja a Nevezhetetlent. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ahogy a nappal és éjszaka feleződik a földgolyó körül, a nevezhető kettősségek éppúgy feleződnek a kölönlévő lélek körül. Az alvásban, halálban és elmélyülésben nincs nappal és éjszaka, és ahol megszűnik a különlét, ott megszűnnek a nevezhető kettősségek is. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fehér trilógia, I.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Én vagyok a változó és én vagyok a változatlan." <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki nem tudja: a teremtést méltán kegyetlenségnek nevezheti. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fehér trilógia, II.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A változó kínja a változatlan belégzése. A változó öröme a változatlan kilégzése. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Fehér trilógia, III.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A nyugalom szakadatlanul megvalósul a küzdelemben. A valóság szakadatlanul énekel a látszaton keresztül. Az ének szakadatlanul elpihen a változatlanban. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Tér és pont<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Egyetlen pont sem fér el a térben. A tér csak az érzékek részére tűnik határtalannak; tulajdonképpen szűkebb mint a pont. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ami határtalan: kiterjedéstelen; ami kiterjedéstelen, abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinység ugyanaz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Isten nemcsak végtelen nagy, hanem végtelen kicsiny is: nincs az a parány, melyben teljes-mivoltában benne ne rejlene. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Idő<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tapasztalod a napok és az évszakok váltakozását: ez a külső idő, melyet az óra egyenletes mozgásával mérhetsz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tapasztalod személyed testtelen tartalmainak változását: ez a belső idő, melyhez mérőeszközöd nincsen, a külső időhöz képest hol gyorsan, hol lassan múlik. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Belső idő játszódik le az állatban, növényben, ásványban is, ahogy változó jelenségeik a változatlan létezésre árnyék-csipkékként rávetődnek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az élettelen erők működésének egymásutánja: világfolyamat-idő. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az emberiség egyetemes áramának hullámzása: történelmi idő. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ezek mind jelenség-idők, csak a változó és véges tünemények sorozatából alakulnak. Más természetű a teljes-idő. mely a változatlan, végtelen isteni működést tartalmazza. A világteremtés, világfolyamat és világvég a teljes-időben rejlik; a jelenség-időben a vég nem fog elérkezni soha, ahogy a teremtés nem történt benne semmikor és ahogy a létezés sem fér bele, csak annak számtalan keletkező-pusztuló megnyilvánulása. A jelenség-idő minden percében egyformán jelen van a keletkezés, folytatódás, pusztulás, mint véges mása a végtelen teremtésnek, létezésnek, ítéletnek; de a teremtés, fönnmaradás, végítélet nincs meg benne. A jelenség-idő nem végtelen, még sincs kezdete és vége, akár a körnek. A teljes-időben a teremtés a kezdet, a fönnmaradás a közép s az ítélet a vég, s ezek éppúgy egybe esnek, ahogy a pontban egybeesik a plusz- és mínusz-végtelen s a kettő közti végtelen távolság. A teljes-idő, mit minden változatlan-végtelen, pont szerű; s a számtalan fajta jelenség-idő közelebbi vagy távolabbi körként övezi. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az eszme-idő<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A teljes-idő mása a jelenség-időben: az eszmeidő. Egy ember élete az eszme-időben nem a születéssel kezdődik és nem a halállal végződik. Homályos, felelőtlen tetteid az eszme-időben mindig ,,ifjúkoriak”, érett, felelős perceid pedig ,,öregkoriak”, független attól, hogy húsz, vagy hetven éves korodra esnek-e. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az eszme-időben az egy-ember élete mindig a gyarlóbbtól a különb felé halad, az emberiség élete pedig a különbtől a gyarlóbb felé. Mert mindig csak az egy-ember emelkedik az életbeli állapot fölé; az emberiség egésze alaktalan tömeg, mely elsötétül. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az emberiség négy fő-korszaka az eszme-időben: <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Első az Aranykor. Az emberekben a változatlan alap-rétegük tiszta, világos és a változó tényezők minden nehézség nélkül, önkénytelenül köréje-rendeződnek. Az emberélet csöndes-derűs, egyszerű, titok-nélküli, teljes összhangban a testtelen erőkkel és a természettel. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Második az Ezüstkor. Az emberekben különválik a változatlan alap-réteg s a változó személyiség. Az öröklét háromféleképpen sugárzik át a mulandóba: mint létezés, felétlen érvény, igazság; mint az időbelit az időtlen felé vonó jóság; s mint az előbbi kettőnek formai tényezője, szépség. Az emberéletet a képességek burjánzása jellemzi, a nagyobb nehézség nélkül elérhető óriás-eredmény. Az égi segítség megsokszorozza az emberi-erőt, s az ember nem mindig annak szolgálatára fordítja erejét, akitől kapta. Az Ezüstkor lázadó embere oly hatalmas, hogy a testtelen erők csak súlyos, váltakozó harcokban bírják legyőzni. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Harmadik az Érckor. Az emberekben a változatlan és változó közti kapcsolat meglazul, folytonos erősítésre szorul. Az igazság, jóság, szépség már nem magától-értetődő, hanem keresni kell. Az igazság keresése a tudomány, a jóságé a törvény, a szépségé a művészet. Az Érckor embere szívós, szorgalmas, bátor, szenvedélyes, jussából nem engedő, bosszúálló; makacs szorgalmával többnyire eléri az eredményt. Ha fellázad: ereje kevés ahhoz, hogy veszedelmessé válhasson, de oly szívós, hogy a testtelen erők csak tűz-vízáradattal tudják letiporni. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Negyedik a Vaskor. Az emberekben nincs többé kapcsolat a változatlan és változó között, legföljebb villanásképpen, álomszerűen. Csak a változót ismerik s a változatlan iránti érzéket elveszítik. Teljesen a tér és idő bontott, jelenségvilágában élnek s azt, ami bontatlan, tér- és idő-fölötti: Istent, az öröklétet, a testtelen erőket, mind a térben és időben képzelik el külön-külön, a mozgalmas jelenségek mintájára: ezzel az emberi ős tudás zűrzavaros mesévé válik. Némelyek látják ennek a mesének képtelenségét, ezért Istent és a lélek halhatatlanságát s a túlvilágot tagadják; mások, gyávaságból, mindenáron hinni akarnak a lehetetlen mesében. A Vaskor tragédiája, hogy a vaskori ember balga, ha hitetlen és mégbalgább, ha hívő. Az igazság, jóság, szépség felé törekvő jószándék többnyire megvan, de éppoly reménytelen, mint a szárnyaszegett madár repülése. Az igazságot felváltja a százféle nézet, a tudományt az adat-bogarászás és népszerűsítő tömeg-művelés. A jóságot felváltja az érzelgősség, mely, míg egyfelé könnyekig meghatódik és cukrot-mézet osztogat, másfelé gyűlölködik és könyörtelenül vetkőztet. A törvényt felváltja mindenféle rendelet, melynek az erkölcshöz semmi közük, a vezetőség érdekéből fakadnak; ha változik az uralkodó-párt, akkor amiért egy nappal előbb börtönben ültél, most ugyanazért a húsosfazék mellé kerülsz, és amiért egy nappal előbb kitüntetést kaptál, most ugyan azért felakasztanak. A vaskorban csak őrök és rabok vannak, s minden rendszerváltozáskor e két kaszt megcserélődik. A szépséget felváltja a kívánatosság, a művészetet a szórakoztatás és lakásberendezési lim-lom. A Vaskor embere amilyen erőszakos, ugyanolyan tehetetlen; mindent szervez, rendez, irányít, de csak kuszaság lesz belőle; minden, amiből építeni akar, kátyúból van. Sosem fordul a felső hatalom ellen, hiszen nem is ismeri; kipusztításához nem kell vízözön: ha feléli lehetőségeit, tönkremegy. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
E négy korszak az eszme-időben létezik, nem a történelmi időben; de a történelmi idő minden szakasza viseli e négy korszak valamelyikének bélyegét. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vizsgáld meg, hogy te magad az Arany-, Ezüst-, Érc- vagy Vaskorszakba tartozol-e? <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Kérés<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
,,Add vissza mértékét az embernek." Vedd imádba. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

Péva

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ című könyvéből

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
NEGYEDIK RÉSZ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A szárny <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Útravaló<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, ha nem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Ne várj csodát<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül hogy csoda történne. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha az élet-fölötti, különlét-fölötti világba akarsz hatolni, illetve élet-fölötti, különlét-fölötti, valódi lényedbe (itt az ,,én" és a ,,más" szét nem választható): vigyázz, hogy a valóság helyett káprázatokba, ,,csodákba" ne keveredj. Ez ellen gyakori ima, gyakori önvizsgálat a védelem. Sehol olyan szükség éberségre és józanságra, mint itt, ahol az életbeli mértékek nem alkalmazhatók. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha meg akarod ismerni időtlen alap-rétegedet, előbb meg kell küzdened a rája-rétegződött időbeli személyeddel, mely az alapot elfedi előled. Bontsd szét személyedet és szemléld, mint idegent. Ne maradjon benne semmi rejtett, vizsgálatlan, tudatalatti. Ne maradjon benne semmi olyan, amihez ragaszkodsz, vagy amitől utálkozol, mert a ragaszkodás is, utálat is hamisít. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. Ha az imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden zegét-zugát, mert az ember, imájában, őszintére-vetkőzik Isten előtt; önmagának folyton hazudozik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét kérted, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítséget sorra működésbe hozod. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az elmosódó határok<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki elkezdi lebontani egyéniségét, mindjobban elveszti a határt saját és mások lelke között. Ha embertársa szemébe néz, megérzi annak érzéseit és felismeri: ,,ez is én vagyok"; ha egy kutyát megsimogat, megérzi annak egybemosódó világát: ,,ez is én vagyok"; ha egy bútort hosszabban érint, átveszi annak tagolatlan csöndjét: ,,ez is én vagyok". Saját lelke már nem csak az övé s mindennek lelke az övé; minden átlátszó, mintha kristályból volna; egyszerre mérhetetlenül gazdag, teste-lelke felfrissül és egyforma örömmel tölti el a munka, pihenés, társaság, magány. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A kulcs kettőt fordul a zárban<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét személyedet és beléd tódul a világ. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bontsd szét a személyeddé vált világot és beléd tódul a teljesség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Angyalok<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ha bensőd tartalmait elrendezed; ha különválasztod magadban személyed változó múló elemeit és lényed változatlan, örök világát: a múló elemek úgyszólván tárgyakként, növényekként, állatokként mutatkoznak előtted, s az örök világ tényezőivel érintkezni tudsz. Egyszer csak észreveszed magányodban, hogy száj és fül használata nélkül valakitől tanulsz; és eleinte nem tudod, hogy képzelődsz-e, vagy egy testtelen lény ereszkedett le hozzád. Láthatatlan tanítód nem káprázat, nem is hozzád-ereszkedett szellem, hanem a személyed alatt rejlő végtelen áramok valamelyike. A végtelen áramok a személyiség formálói és vezetői, melyek a személyiség áttörése után hozzáférhetők és kikérdezhetők. Bárki érintkezhet velük, csak nem mindenki tud erről; az intuíció, az előzmény-nélküli hirtelen felismerés, mindig a végtelen áramok valamelyikének sugallata. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A személyiség-mögötti végtelen áramokat a keresztények angyaloknak, az ógörögök Isteneknek, az indek déváknak nevezik. Kifélék ezek az angyalok, istenek, dévák? Nem személyek; a mindenséget átható lélek-erők; nem is saját lényünkön kívül levő és hozzánk leereszkedő szellemek, de nem is saját lényünk alkatrészei, hanem a személyiség burka alól feltáruló meztelen lélek erői; a léleké, mely nem ,,az én lelkem” s nem ,,külön lélek”, hanem a ,,lélek”, határtalanul. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéniségbe-süppedt mai ember elvesztette az angyalokról való tudást; nem hisz a levegőből leereszkedő láthatatlan szárnyasokban és ebben igaza is van. Csakhogy nem tud arról, hogy személyisége és lelke nem azonos; arról, hogy időbeli személyisége mögött rejlik a nem-időbeli lélek, mely nem valakinek a lelke, hanem tagolatlan, határtalan; s a léleknek különféle megnyilvánulásai az angyalok; úgy rejlenek benne, mint a színek sokasága a színtelen napsugárban. S aki múló személye alá hatol; érintkezésbe lép az angyalokkal, ahogy a börtönablakot kitörő rab érintkezésbe kerül a tiszta levegővel. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vannak másfajta angyalok is: egy táj, egy család, egy nemzet angyala és még sokféle. S vannak ördögök is. Az angyal, vagy ördög nem személy, de nem is jelkép. Ha bármely megnyilvánulásodban észreveszed azt, ami benne nem időbeli, nem zárt, nem saját: ez az angyal, vagy az ördög. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Egy-egy általános-emberi gyarlóság: a kapzsiság, könnyelműség, fösvénység, stb. éppúgy nem zárt és nem egyéni, akár a lélek. Pazarlótól pazarlóig, fösvénytől fösvényig láthatatlan áram vezet, nem térben, mégis szinte kitapinthatóan: ez az áram az ördög. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Angyal és ördög közt éppúgy nem lehet éles határt vonni, mint jó és rossz ember közt. A személyiséged mögötti végtelen áramok, ha hozzájuk férkőzöl, angyalként, ha az élet salakjait föléjük halmozod, ördögként viselkednek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Tündérek, manók<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az állat-, növény-, ásvány-fajok angyalai és ördögei: a tündérek, manók. Nem lények; nem az időben, hanem a változatlanban vannak. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Figyelj meg egy fölrebbenő verébcsoportot: ami a szárny-zizzenésükben nem a természeti hang, de valami édes együgyűség: ez a verébcsapat tündére. Vagy figyelj meg egy diófát: ha tépázod, kelletlenül és viszolyogva adja gyümölcsét; s ha szelíden, tisztelettel közeledsz hozzá, szívesen adakozni kezd és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a leg-elérhetőbb és addig észre nem vett diókat: ez a diófa tündére. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az érzékfeletti érzékelés<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki a személye mögötti végtelen áramokhoz hatol, lassanként észreveszi, hogy testi érzékszervei sajátságos módon megtoldódnak. Akire szemeddel, füleddel, vagy bárhogy, erősen ráfigyelsz, annak alkata és jelen-állapota szinte tükröződik benned, s a futó, vagy tartós jelenségeké is. Ha valakivel beszélsz, nem csak a szavait fogod fel, hanem azt is, mi lényéből árad; s azt hiszik, hogy gondolatolvasó vagy. És mindaz, ami benned így tükröződik, mintha színes volna; nemcsak a szemed lát színeket, de egy belső, rejtett szemed is. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az élettelen tárgyak lelke sötétlila, a növényeké zöld, az állatoké sötétsárga, barna, vörhenyes. Az eltompultság barna, a lelki gazdagság a szürkének élénk világos színekbe játszása. A mozgékony lelkek színe halványabb, tagozottabb, változóbb, a nehézkes lelkeké sötétebb, egybemosódóbb, állandóbb. A gyermeklélek alapszíne, mint a fénylő gyöngyház; a férfié hideg szürkéskék, mely többnyire megsötétül, megfakul, elbarnul, elvörösödik; a nőé lilás-piros és ez legtöbbször igen korán elhajlik a hervadt szirom színe felé. Az a kevés ember, aki úgy öregszik, hogy vénsége nemes kiszáradás, nem pedig kényszerű elfakulás: csupa érces szín, ezüst, bronz, arany. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A lelki színes-érzékelés tulajdonképpen akárkinél megvan, csak nem mindenki ügyel rá és nem mindenki fejleszti magában. A fellobbanó haragot az ember vörösnek érzi, a tehetetlen dühöt méregzöldnek és élénk citromsárgának, az ábrándozást lilának és rózsaszínnek, a széles jókedvet pirosnak, a csöndes derűt fém-fényűnek, az unatkozást fakószürkének, a bánatot sötétkéknek, a reménytelenséget feketének. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az értelem fokozatai<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az értelem úgy gondolkodik, hogy a gondolatokat szó-sorozattá öltözteti. Aki értelme mögé, a végtelen áramlatok világába hatol, itt más gondolatformához jut, mely ,,angyali értelem”-nek is nevezhető: a lelki tartalmak nem szavanként, hanem álló és mozgó alakzatokként jelennek meg egy másvilági térben; itt nem vidám, szomorú, kellemes, kellemetlen gondolatok vannak, hanem gömbölyded, szögletes, sima, erős, egyszínű, tarka gondolatok. Megnevezhetetlen élesség és tompaság, ragyogás és homály együttese borít mindent, mely leginkább ,,hangtalan zené”-nek nevezhető; ez az angyalokból áradó zene, a szférák zenéje. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
S a végtelen áramokon túl, a teljességgel-egyesülésben megint más a gondolatforma: ez az ,,isteni értelem", melyben a gondolkozó, gondolattárgy és gondolat azonos. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A legfelső élmény<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől: határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot, melyben azonos az élet és a halál. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A végső ajándék: mozdulatlan tánc, ízen-túli édesség, mely semmivel sem mérhető. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Az alkalmatlan kísérő<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki a teljességet elérni akarja: a legmakacsabb akadék, mely bogáncsként rácsipeszkedik: a hiúság. A teljességhez tudatosan közeledő ember kiválónak, felsőbbrendűnek érzi magát. S amíg felsőbbrendűségi érzése megvan, egyénisége nem bír szétoldódni, hiszen felsőbb- vagy alsóbb-rendű csak az egyén lehet, a teljességben nincsenek különbségek. A teljességhez vivő út nem a kiválóaké, hanem minden külön-levőé: ezen az úton halad valamennyi, ha nem is tud róla. S ha különbnek érzed magad azoknál, akik még az út elején vannak, s magadnál különbnek azokat, akik már célbajutottak: behagyod csapni magadat az idő káprázatától; hiszen hogy valaki az út elején, közepén, vagy végén van-e, csak dátum különbség. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A hírvágy<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ne kívánd azt, amit általában hírnévnek, dicsőségnek neveznek: mert a híres emberek kirakatban tarkállanak, mint egy halom sütemény s a kíváncsiság légy-felhőként lepi és mocskolja őket; hírnév nem dicsőség, hanem nyomorúság és megaláztatás. Ne kívánd azt, amit általában örök hírnévnek, halhatatlanságnak neveznek: mert semmit sem érsz vele, ha emléked holtod után is megmarad a jövő nemzedékek emlékezetében, mint összeszáradt múmia a piramisban. Amit a nagy emberek halhatatlanságnak mondanak, nem örök élet, még csak nem is örök emlékezetesség, hanem pár-száz vagy pár ezer évvel későbbre halasztódó feledés. Figyeld e lassúbb feledésre jutottakat: szikkadt, porosodó változatlanságuk mily félelmetes. Királyi csend az övék, arany és ezüst kripta-csend. Nem az életük, hanem a haláluk nyúlik évszázadokra, vagy évtizedekre. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld, mert benned van, vagy benned nincsen. Az európai ember nem akar akkora lenni, hogy létének teljes lehetőségét betöltse, csak mint egy jókora világítótorony, mely eltűnik az éjszakában. Ne elégedj meg a mérhetővel, csupán a teljes nagyságra törekedj. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Haláltánc<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Akinek elvei, vagy tehetségei vannak, általuk kiválónak érzi magát; aki egy szemétdombot összekapart magának, vagy akit dicsérnek, kiválónak érzi magát. Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel, a kutya jól ugat, a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fű az emberhullát: minden a helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az összhang teljes és megzavarhatatlan. A sok külön-levőnek mind önálló igényei vannak, melyek az összhangot megzavarhatnák: ezeket a haláltánc hozza összhangba. Ne kiválóságra törekedj, hanem igyekezz az összhangot önmagadban megvalósítani, minden önálló igénytől mentesülni s akkor a haláltáncból kimaradsz. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Aki boldogságot kíván, mindig rohan és rohanása az összhangba simul. Aki összhangot kíván, boldog. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Vetkőzés<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak. Mert ahogy előretörhetsz az életben, úgy csúszol vissza önmagadban. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ne törekedj kiválóságra. Ez azonban nem jelenti, hogy képességeidet elhanyagold. Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé s összecsengőbbé teszed; mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek; de a házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességnek mérete van; s a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen: a lélek maga. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Meztelenség<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz. Oly könnyű és oly nehéz, mint ezt a három szót kimondani hazugság és öncsalás nélkül: ,,Teljesen tiszta vagyok.” De vannak, igen kevesen, egyszerű szegény emberek, kik anélkül, hogy törekedtek volna rá és anélkül, hogy tudnának róla, a teljességet birtokolják. Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta, minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálkozik; ha veszíteniük kell, vagyontárgyakat, egészséget, családtagot, életet: abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndes-vidám, békéjüket nem sértheti senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de lényükből magát a mindenséget. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ezek a békés, boldog emberek nem fognak a teljességbe, a mennybe jutni: máris ott vannak, nincs az a hatalom, mely valamit is adhatna még nekik, vagy elvehetne tőlük. Végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Mindentudó, mindenható, mindenütt-jelenvaló<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéniségétől megszabaduló ember közös az Istennel. A mindentudóval, mindenhatóval, mindenütt-jelenvalóval. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az egyéniségétől megszabaduló ember nem úgy mindentudó, hogy megbírná mondani, mennyi pénz van egy csukott pénztárcában, s hogy a holnapi hírlapot már ma ismerné, s hogy akármilyen kérdésedre biztosan tudna felelni. Ami az embereknek mindentudásként tűnne: véghetetlen adat-tár; a mindentudás nem halmaz, csak éppen annak tudása, mely az ,,egy”-nél is egyszerűbb. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nem úgy mindenható, hogy a kenyeret kaláccsá bírná változtatni; s talán meg sem emelheti azt a zsákot, melyet egy zsákhordó könnyen cipel. Ami az embereknek mindenhatóságként tűnne: az életbeli sikeresség véghetetlenné növelése. Úgy mindenható, hogy amíg hétköznapi munkáját végzi, lényének mélyén az Isten tett-nélküli, teljes működést viseli. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nem úgy mindenütt-jelenvaló, hogy ha Nagyfüzesen van, jelen volna Kisfüzesen is. Ami az embereknek mindenütt jelenvalóságként tűnne: a tér teljes betöltése. Úgy mindenütt-jelenvaló, hogy elér a létezőig, a kiterjedéstelen pontig, mely mindent magába foglal. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Hullámok és tenger<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 
Oldal tetejére