Zorba a Buddha – az egyén felébredése.

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Hello Shanti,

Ezzel a témával még nagyobb tágasságot nyitottál:). Ezt vedd jóértelemben, bátorságra vall. Itt nincs mibe kapaszkodni.
Azt kérded, hogy miért jó tudatosnak lenni?, kérdésedre kérdéssel válaszolok.
Miért jó boldognak lenni?
Hogyan mérhető a tudatosság?,... nyugodtságod válaszol rá.

üdv.
Sziszusz


ja és Miért jó meditálni?....Mert jó.:)

üdv:shanti
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
"A Buddha nem volt költő – de az új emberiség, azok az emberek, akik most válnak buddhává, költők lesznek. Amikor azt mondom: „költő”, nem úgy értem, hogy verseket kell írnod – költőinek kell lenned.

Az életednek kell költőinek lennie, a megközelítésednek kell költőinek lennie.
A logika száraz, a költészet élő. A logika nem tud táncolni; a logika számára lehetetlenség a tánc. A logikát táncolni látni, az olyan lenne, mintha Mahátma Gandhí táncolna! Nagyon nevetségesen festene.
A költészet tud táncolni; a költészet a szíved tánca. A logika nem tud szeretni – beszélni tud a szeretetről, de szeretni nem tud; a szeretet illogikusnak tűnik.
Csak a költészet tud szeretni, csak a költészet képes beleugrani a szeretet paradoxonába.
<o></o>
A logika hideg, nagyon hideg; mindaddig jó, amíg matematikáról van szó, de az emberiség tekintetében nem jó.
Ha az emberiség túl logikussá válik, akkor az emberiség eltűnik; akkor csak számok vannak, nem emberi lények – behelyettesíthető számok.
<o></o>A költészettől, szeretettől és érzéstől mélységet, melegséget kapsz. Olvadtabbá válsz, veszítesz a hidegségedből. Emberibbé válsz.
A Buddha szuperember, efelől semmi kétség, de elveszíti az emberi dimenzióját. Túlvilági jelenség. Megtalálható benne a túlvilági létezés szépsége, de nincs meg benne Zorba, a görög szépsége. Zorba nagyon evilági.
<o></o>
Én azt szeretném, ha te egyszerre lennél mindkettő: Zorba, a buddha.

Meditatívnak kell lenni, de nem az érzések ellenségének. Meditatívnak kell lenni, de tele érzéssel, csordultig szeretettel. És kreatívnak kell lenni.

Ha a szereteted csupán egy érzés, amelyet nem változtatsz cselekedetté, nem lesz hatással az emberiségre. Valósággá kell tenned, materializálnod kell.
<o></o>
Ez a három dimenziód: létezés, érzés, cselekedet.

A cselekedet foglalja magában a kreativitást, mindenfajta kreativitást: zenét, költészetet, festészetet, szobrászatot, építészetet, tudományt, technikát.

Az érzés foglal magában mindent, ami esztétikai: szeretetet, szépséget.

A létezés pedig a meditációt, a tudatosságot öleli fel."

OSHO
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Hello!

egy újabb vers Ram -Tzu-tól:

Ram Tzu tudja:

Egy lyuk
Tátong benned,
Amit kétségbeesetten
Próbálsz betömni.
Különféle élvezeteket
Öntesz bele,
Hogy ettől
Jól érezd magad.
Időnként,
Amikor elég élvezetre lelsz, A lyuk csordultig telik.
Ez a kiegyensúlyozottság áldott pillanata.
Ám az űr
Feneketlen,
Tartalma keresztülfolyik rajta, S te megint ott állsz
Üresen,
Kétségbeesetten
Még többet akarva.

Ram Tzu tudja, mi a teendő: Téged kell a lyukba hajítani.<o></o>
<o></o>
:)

üdv.shanti
 

Sziszusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Csak szedj össze minden tudást, bátorságot ami az ugráshoz kell, majd magad után hagyva mindezt, csak engedd el magad.

Tudom, hogy Ram-Tzu nem haragszik ram:), ezért a kis kiegészítésért.

Üdv.
Sziszusz
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Hello!

Csak azért mert "nagy" a Csend...ami persze jól van így, mert ha belegondolok már ez a Topik is képtelenség...talán csak egy próbálkozás...magad által a számodra...

Tőlem -Nektek.:)

"Nézz fel az égre!

A.J. Christian
<o></o>

Hogy miért nem? Mielőtt erre rávilágítanék, előbb megpróbállak ráéreztetni arra, hogy mit is értenek a tanítók a csenden, s hogy voltaképp mi is a Csend. Nem véletlenül használtam a „ráéreztetni” szót, ugyanis a Csend valóságát szavak útján átadni, logikus elmével megérteni nem lehet. Már maga a feltételezés is abszurd: hogyan lehetne a beszéddel kifejezni a Csendet?! Természetesen sehogy. Szavakkal a Csend éppúgy kifejezhetetlen, mint a Valóság. A Valóságot sosem lehet elmondani, sosem lehet írott vagy beszélt formában átadni.

Nem volt még e Földön senki - s nem is lesz -, aki képes beszédben átadni, nem született még egyetlen írás sem - nem is fog -, amely képes papíron eléd tárni a Valóságot.

S nem azért, mert ne lettek volna vagy ne lennének most is, akik megélik a Valóságot, ám átadni ők sem képesek. Mert egyszerűen nem lehet. Hisz mi is történik akkor, ha egy Mester beszél a Valóságról? Mi is történik akkor, ha egy könyv ír a Valóságról? Beszél róla, s ír róla. A beszélt és az írott szöveg magyaráz és elemez, tanít és értelmez - de a kezedbe nem tud adni semmit.
Senki és semmi sem tud neked Valóságot adni, mert a Valóság sokkal több, mint a beszéd, sokkal több, mint az írás.

A szó s a szöveg csak eszköz, amellyel megpróbáljuk felfoghatóvá tenni a felfoghatatlant. Azért van szükség a nyelv s a kéz fordítására, mert nem éled meg a Valóságot. Keresed, kutatod az igazságot, s közben nem veszed észre, hogy az igazságot megérteni nem, csak megélni, megtapasztalni lehet. Segít, ha hallasz olyan szavakat, amelyeket olyan valaki mond, aki a Valóságban élő, segít, ha olvasol olyan szavakat, amelyeket olyan valaki írt, aki a Valóságban élő - de a tapasztalat akkor is csak a tiéd lehet, mert… Mert hát helyetted senki sem élheti az Életet.
S ahogy helyetted senki sem élheti meg a Valóságot, senki sem élheti meg a Csendet sem.
Úgyhogy a következő soraim sem adhatnak bizonyosságot a Csend létezésről. Ám mivel én megélem a Csendet - magam vagyok a Csend -, az elkövetkező sorok a Csendben születtek: noha most írok, és a betűkkel egyfajta logikai sorrendet alkotok, valójában a Csendben vagyok, valójában a Csend vagyok. Ha nem kezded el értelmezni, ha nem kezded el magyarázni a szavaimat, ha hagyod, hogy olvasás közben és után egyszerűen csak legyél, akkor talán megérzed, hogy mi nem a Csend. S ha már érzed-érted, hogy mi nem az, akkor a Csend egyszer csak megszületik benned, egyszer csak megszületsz benne. Tehát az elkövetkezőkben beszélek majd arról, hogy mi a csend, s mi is az a Csend, majd pedig elmondom, hogy a Csendet miért nem lehet megtalálni, de azt is, hogy miképp lehet megélni.

Végtelenül hatalmas távlat
A legtöbb mester a Csendet a boldogsággal azonosítja. Mivel számodra a boldogság megfoghatóbb egy sosem tapasztalt, misztikus Csendnél, ezért egyfajta örömérzést keresel, amelyet a racionális elméddel a csendhez, a Csend általad ismert jelentéséhez társítasz. Azt hiszed, hogy a Csend tökéletességét akkor tapasztalhatod meg, ha megszünteted magad körül a zavaró zörejeket.
Mindez természetes, mert hát amikor a szomszéd kutyája abbahagyja az ugatást, amikor a hibás vízcsap abbahagyja a csöpögést, elönt a boldogság. Így hát megpróbálsz elvonulni a világtól, vagy ha erre nincs lehetőséged, igyekszel minél több olyan alkalmat teremteni, amikor egyedül ücsöröghetsz a lakásod némaságában. Egy pisszenést sem akarsz hallani, amikor meditálva keresed a Csendet, mégis hiába ülöd kockásra a feneked, mindig találsz valami zajt, ami visszarángat a világba. Ha pedig mégiscsak sikerül eljutnod egy katakomba mélyére, ahol vattával betömheted a füled, a várva várt jó érzés helyett elkezd zavarni a némaság. Hirtelen minden halott lesz, a némaságban csak a gondolataid zakatolnak megállíthatatlanul: hiába nem hallasz egyetlen pisszenést sem, a fejedben mégis egyre hangosabb lesz a zaj. S egyszer csak észreveszed, hogy hanyatt-homlok rohansz vissza a civilizált életed jól megszokott neszei közé, mert minél inkább elmélyül körülötted a némaság, annál inkább felerősödik a koponyádban a zsongás.

Mert a ricsaj benned van. A ricsaj a fejedben van. Tehát az a fogalom, amelyet csendnek nevezel, valójában nem más, mint a zajtalanság. Épp ezért berzenkedsz tőle mind az elme, mind pedig a teremtő tudat szintjén, mert hát ez a némaság élettelen: az emberi csend olyan, mint a csillagok nélküli, hideg világűr. Ha sokáig élsz egy zajtalan környezetben, valószínűleg megőrülsz. Nem csoda, mert hát ez a csend nem más, mint egy hiány, az élet nyüzsgésének a hiánya. Ám ez nem a Csend! Ez nem az a Csend, amely a Létezés alapja, amelyről a sok misztikus, bölcs és mester beszélt.

A Csend nem a zajtalanság! A Csend nem egy hiány. A Csend valójában tartalom, egy végtelenül hatalmas távlat, egy emberi ésszel felfoghatatlan mélység s magasság. A Csendben minden benne van, a Csendben létezik a zene, a Csendben lüktet az élet, a Csendben összeölelkezve járja végtelen táncát az idő és a tér…


Úgyhogy a Csend nem egyenlő a némasággal. Ezt a szót csak azért használták azok, akik a történelem folyamán megélték ezt az állapotot, mert az emberi elmét leginkább a „csend" fogalma vezeti a megélés felé.
Mert a Csendben az ego hallgat - s ha az ego hallgat, az Élet beszél.
A Csendben az elme hallgat - s ha az elme hallgat, az Élet énekel.
S ha az ego és az elme hallgat, meghallhatod a saját hangodat! A Csendben ott vagy te is, az elme és az ego korlátai nélkül létező Létező. Ha hagyod, akkor a Csendben megindul a teremtés: az agyad állandó zakatolása, őrlése nélkül szabadon tudsz majd beszélni, írni, festeni, alkotni.

Tehát a Csendben létezik az Élet, a Csendben létezik a Létezés, sőt a Csend maga a Létezés!


Most persze mondhatod, hogy ez nem igaz, ám ha egyszer képes leszel megélni a Világot önnön valójában; ha egyszer képes leszel ítélkezés, döntés, akarat s magyarázkodás nélkül megélni az Életet, akkor rá fogsz döbbeni, hogy a Létezés maga a Csend!
A harsogó élet, az örökkön zsibongó, változó természet, a körülötted s benned megnyilvánuló, minden emberi logika felett álló Élet azért lehet ennyire változatos, mert egy korlátlan nyugalomban, egy korlátlan harmóniában testesül meg: a Csendben.


A Csend a végtelen Élet - nevezd Istennek, ha akarod.
A Csend a végtelen Változás - nevezd Taónak, ha akarod.
A Csend a végtelen Halál - nevezd Zennek, ha akarod.
A Csend a végtelen Állandóság - nevezd Nirvánának, ha akarod.

Ha keresed, elszalasztod"

üdv:shanti


Lassan ez is ilyen idézős topik lesz:), egyébként olyan lesz amilyen ...nincs elképzelésem ...mandalára gondoltam.
<o></o>
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Ram Tzu világában....

Semmi se szent.
Az összefüggés
Idejétmúlt fogalom,
Az értelem értelmetlen,
A Nap éjszaka delel,
A gyermekek nevelik fel szüleiket,
A csúnyaság gyönyörű,
A bolondokat tisztelik,
Az álmokat ébren álmodják,
Az emberek öregen születnek,
Az átlagos különleges,
Nem léteznek hibák.

Ram Tzu világában....

Semmi sem marad befejezetlen,
Ám
Soha senki sem tesz semmit
.
<o></o>
 

Jantra

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Christián csendje olyan hatással volt itt, hogy azóta is "csend" van? Vagy inkább én is maradjak csendben. (Néha azt nehezebb megtenni.)
 

Sziszusz

Állandó Tag
Állandó Tag
A csöndet nem lehet csöndben tartani, mert itt-ott felbukkan :). A zenében is a csöndre figyelj:rolleyes:.
Üdv.
Sziszusz
 

Jantra

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm! Megpróbálom. A zenét még nem tudom meghallgatni, mert még új vagyok,de majd ha "régi" leszek, akkor visszajövök ide érte és meghallgatom.
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
a topic főnökkel szeretnék beszélni....pontosabban üdvözölni....és elmondani, micsoda mozdulatlan mozdulattal, kötötték be a netet:)
Üdv: Bona
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Bona!

a topic főnökkel szeretnék beszélni....pontosabban üdvözölni....és elmondani, micsoda mozdulatlan mozdulattal, kötötték be a netet:)
Üdv: Bona

Először is örülök, hogy Jelen vagy.:)
Másodszor örülök, hogy a net bekötéséhez használt energiák végre meghozták a gyümölcsöt.:)
Van Kapcsolat.
Volt is, de most virtuális is van.
Hát lehet, hogy a mozdulatlan mozgás nem mindig a tuti. Néha kell egy kis mozgás is.;)(azt is elképzeltem, ahogy a kábelt a helyére illesztő mentalista netbekötőszakember az asztal alatt fekve mozdulatlan mozgással, a kábelvége és számítógép csatlakozója között próbál spirituális energiákkal kapcsolatot létesíteni.Ahelyett, hogy bedugná-oszt jóvan.)

Legközelebb hivjá engem majd megoldom.
:rolleyes::confused:
Költözés akkor rendbe lement.Dobozok teleportálva.:)

Zorba topik- Itt nincs főnök.Az összest kirúgtuk.Illetve mindenki az!(de azér értettelek ám mer azé irok választ neked Teremtő főnökasszony:), és ez itt a kiigazítás helye)

Végül Bona: Szóval ez itt, a Hinta:) a láncnélküli(levitációs hinta:)), és a hinta közel van a homokozóhoz, és Mi szeretünk játszani.Úgyhogy ha hintázni van kedved akkó csak gyűjjé!

Volt egy olyan végletesnek tűnő beköszönésed(a net bekötés után), elköszönésed a teremtő topikban mire véljem aztat?Nem akartá má jönni-irni?

szeretettel üdv:shanti:)
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Végül Bona: Szóval ez itt, a Hinta:smile: a láncnélküli(levitációs hinta:smile:), és a hinta közel van a homokozóhoz, és Mi szeretünk játszani.Úgyhogy ha hintázni van kedved akkó csak gyűjjé!

Szió Te Fiastyúk!

Kösszike....élek vele...

Tetszik a főnök nélküli topicod...:)

Na most megyek levitálni...:)...a homokozó felett:)...hátha megtalálom a rég elvesztett lapátodat:)
Most nem leszek itt egy darabig(megint)...puszi mindenkinekkiss
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Már órák óta itt ülsz,
Tenyered az ég felé fordítva,
Szemed lehunyva,
Légzésed egyenletes, ahogy elhagyja orrodat,
Figyelmed összpontosított.
Egy ideje gyakorlod már,
Kezdesz érteni hozzá.

Először alig tudtál öt percig ülni,
Most képes vagy órákra eltűnni.

Ram Tzu feltenne neked egy kérdést:

Miért térsz vissza?
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Szió!

Mindig egyedül ébredem:)
Bennem zajlik.....
Üdv: Zorba a Budha:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Lehet máshogy is?:)
Lehet együtt átélni az Ébredést?
Á dehogy.Az nem Ébredés.;)
Tehát nem vagy egyedül az egyedül ébredésben.:)

" Minden, ami csodálatos, mindig az egyedüllétben következik be, semmi sem történik tömegben" (Osho:Mindennapra)

üdv:shanti
 

xawier

Állandó Tag
Állandó Tag
sziasztok, szia shanti,

...lenne egy kérdésem, hozzád, hozzátok, véleményetek szerint az egyén ébredése mennyire befolyásolja a közösség viszonyát az egyénhez, illetve mennyiben változik meg a közösség hozzáállása az egyénhez (közösség = társadaolmom, család, egyéb bevett modellek, munkahely, iskola, stb...)

...csak gondolatébresztésként...
 
Oldal tetejére