Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. Tanmese a két egérről  Egy egér utnak indult,és találkozott egy mezei egérrel.
  Köszöntek egymásnak,majd a mezei egér behívta magához a háziegeret.
  Megkinálta minden jóval,makkal,dióval,árpával.
  Mikor jót falatoztak,a házi egér gondolt eggyet, és meghívta magához vedégségbe a mezei egeret, a jövő hét végére.
  Elbúcsúztak majd békével elköszöntek egymástól.
  Eljött az idő, és a mezei egér is utnak indult, hogy meglátogassa kis rokonát, a pincében, ahol mindenféle eleség volt.

  Azt mondja a házi egér:”édes barátom,vígan lakjál. Egyél,látod,mindenből elég van itt, ennyi, és ilyen eleséggel lakom én mindig. Bezzeg,jól van dolgod, mondja a mezei egér. Mikor a legjobb falatoknál tartanak,az ajtó elkezdett nyikorogni, megjelent a molnár. az egerek megijedtek,és futásnak eredtek. A házi egér befutott az ő szokott lyukába, de a mezei egér nem tudott semmi relytekhelyet, és csak rohangált, nagy nehezen tudott csak elszaladni.
  Elment hát a molnár, ekkör előjött a háziegér is. Miért bánkodsz egy kis futásért brátom? Látom,megijedtél? Légy vígan,egyél tovább bátran. Mire a mezei egér: Legyen tiéd a jó eledel, és a nagy-nagy urasság. Legyél vígan, ha megnem rettent a mindennapi veszedelem.
  Én inkább szeretnék már otthon lenni. Ott, noha nincsen ennyi különféle drága eledel, de békeségben élek, és minden rettegés nélkül vagyok. Félelem nélkül eszem azt a keveset, ami nékem van, senki nem háborgat, nem kerget. Te pedig mindig reszketsz, a ház minden zugában egérfogo van. A sok macskának nincsen száma, ki imide, ki amoda kerget. Az isten áldjon meg kedves barátom…  Tanulság

  Mindenki elégedjék meg azzal,amilye van, és a nagy gazdagságba ne siessen minden áron. Mert a nagy gazdagság mellett,ott a félelem is ,és a nyughatalanság. A gazadgoktól, tán sokan félnek, de bizony nekik is sokaktól kell félniük..
 2. Együtt könnyebb

  Volt egyszer egy favágó, s annak négy fia. Mind a négyen négyfelé húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Mindennapos volt a veszekedés.

  Egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak rajtuk.
  Az apjuk látta, hogy mindennap valami vita van köztük, egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta elmagyarázni, hogy a veszekedés nem használ, mindhiába.

  Az apai jó tanács egyik fülükön be, a másikon ki.
  Elment egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készített a lenyesett gallyakból egy köteget, megkötötte egy kötéllel.
  Útközben eszébe jutott valami. Izgatottan várta haza fiait. Ahogy hazaértek, hívatta őket apjuk.
  Odamegy a négy fivér. Kérdezik:

  - Mi az, apánk?
  Erre a legidősebb fiának szól a favágó:
  - Törd csak fiam kettőbe ezt a rőzsét!

  Megpróbálta, de nem sikerült, megszégyenülve ment vissza apjához.

  - Nem megy ez nekem, apám.

  A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiának:

  - Most te próbáld meg, fiam, törd csak ketté. Pont úgy járt, ahogy a bátyja. Így próbálta meg a harmadik, majd a negyedik fiú is. Egyiknek sem sikerült.

  Mind csüggedten ültek a földre.

  Fölállt akkor a favágó mosolyogva. Kicsomozta a kötelet, amivel körülkötötte a rőzsét.
  Széthullottak a gallyak. Mondja akkor is fiainak:
  - Fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat.
  Odaugrik a négy fiú, felkap mindegyik, egy- két gallyat, és azon nyomban eltöri.
  Nagy büszkén állnak apjuk előtt.

  Erre a favágó:
  - Látjátok, még össze volt kötve a sok gally, nem tudtátok eltörni.
  Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mind.
  Épp így győz le bármilyen ellenség titeket külön-külön.
  De ha együtt maradtok, összetartatok, nincs az a hatalom, aki legyőzne titeket.

  Az összetartozás hatalmas erő...... ami szinte legyőzhetetlen!
 3. "Legyen szerencséd ahhoz, hogy jó lehess,
  legyen tapasztalatod ahhoz, hogy erős lehess,
  legyen elég fájdalmad ahhoz, hogy emberséges lehess,
  és mindig legyen annyi reményed,
  hogy boldog lehess.."

  [​IMG]

  "Egy ilyen szép szerelem csak,
  Egyszer adódik az életben,
  Ha elfordulsz, megtagadsz, akkor is
  az egyetlen maradsz.
  Nem kérek tőled túl sokat
  csak, perceket, és a kedves mosolyodat.
  Várlak..........
  Nem bánom mi volt, s mi van,
  csak bújnék hozzád, némán
  boldogan"
  [​IMG]

  Ady Endre: Karácsonyi rege  Harang csendül,
  ének zendül,
  messze zsong a hálaének,
  az én kedves kis falumban Karácsonykor
  Magába száll minden lélek.

  Minden ember
  szeretettel borul földre imádkozni,
  Az én kedves kis falumba,
  a Messiás boldogságot szokott hozni.

  A templomba hosszú sorba
  indulnak el ifjak, s vének,
  az én kedves kis falumban
  hálát adnak a magasság Istenének.

  Mintha itt lenn
  a nagy Isten
  szent kegyelme súgna, szállna,
  az én kedves, kis falumban,
  minden szívben csak szeretet lakik máma.


  Bántja lelkem a nagy város
  durva zaja,
  De jó volna ünnepelni
  Odahaza.

  De jó volna tiszta szívből
  - Úgy mint régen -
  fohászkodni,
  De jó volna megnyugodni.

  De jó volna mindent, mindent
  Elfeledni,
  De jó volna játszadozó
  Gyermek lenni.
  Igaz hittel, gyermek szívvel
  A világgal kibékülni,
  Szeretetben üdvözülni.

  Ha ez a szép rege
  Igaz hitté válna,
  Óh, de nagy boldogság
  szállna a világra.
  És a gyarló ember
  Ember lenne újra,
  talizmánja lenne
  a szomorú útra.

  Golgota nem volna,
  ezt a földi életet,
  egy erő hatná át,
  a nagy mindenséget.

  Nem volna más vallás,
  nem volna csak ennyi:
  Imádni az Istent
  És egymást szeretni...

  Karácsonyi rege
  Ha valóra válna,
  Igazi boldogság
  Szállna a világra...


  Boldog Ünnepeket Mindenkinek!!