Angyalok

Etusmama

Kitiltott (BANned)
ANGYALLÉNYEK

"ÉS ISTEN megteremtette az ANGYALOKAT. Erőt az erejéből, FÉNYT A FÉNYÉBŐL"
(atlantiszi teremtés könyve).

AZ ANGYAL szó (angolul: angel, latinul:angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: ANG - ÉLET (az egyiptomi szimbólum, az Ankh az Élet Kulcsa-szintén innen ered) AZ EL: ISTEN FÉNYE. Szabad fordításban tehát ÉLŐ ISTENFÉNY, vagy ÉLETET ADÓ ISTENI FÉNY.
Az Angyalok időtlen idők óta velünk vannak, ha ráhangolódunk spirituális énjükre, megtapasztalhatjuk őket. Van aki látja (látók), van aki hallja (belső hang, gondolat által) őket, míg mások érzik jelenlétüket (bizsergést, meleget, símogatást, szélfuvallatot is érezhetnek).
Egyre több ember tudatában van a valóságnak, hogy nem vagyunk egyedül, mert az Angyalok velünk vannak.
De tudnunk kell , hogy csak akkor segíthetnek, ha mi kérjük őket, mert tiszteletben kell tartaniuk az emberek szabad akaratát.
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Babits Mihály
Három angyal

Három, három, három, három, három angyal szállt felém.
Egyik fehér, mint a felhő, másik könnyű, mint a fény.
Harmadik úgy hullt a földre az égből egyenesen,
mint egy könny szemből a szívbe, nedvesen és nehezen.
Hogyan óvjam meg az elsőt, hogy ne kapjon foltokat
ujjaimtól? hogyan tartsam szorosan a másikat,
hogy ne tudjon elröpülni? és az utolsót hova
rejtsem el, hogy senki, senki meg ne lássa őt soha?
Óh jaj, késő! már az első hószin angyal csupa folt!
És a másik messzeszállott, aki olyan könnyű volt!
Harmadikat szégyenemre látja az egész világ,
mert gyászomban széjjeltéptem lelkem őrző fátyolát.<o></o>
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:D Egy kis ismertető Ferry Lackner: Az angyalok fénye cikkéből.
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27" width="480"> <tbody> <tr> <td align="center" background="img/design/title.gif" height="27" width="480">[FONT=Arial, Helvetica][FONT=Arial, Helvetica, Sans-serif][/FONT][/FONT]</td></tr></tbody></table> <table align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" height="954" width="627"> <tbody> <tr> <td valign="top">[FONT=Arial, Helvetica, Sans-serif]
Az angyalok – jelenlétük és erejük.

Az angyalok Isten alakokba sűrített energiái a túlvilágon. Ők testesítik meg Isten fényét és sugarait bennünk és körülöttünk. Ők az univerzum szellemi törvényeinek őrzői és hordozói. Energiájuk és erejük végtelen. Az angyalok a menny különböző területein működnek.
Az arkangyalok minden világ és galaxis, valamint az elemek: a levegő, a tűz, a víz és a föld őrzői. Ezen kívül ők kötnek össze a tökéletes léttel, az egységgel és a teljességgel.
Az angyalok az emberben színek, fények és energiák formájában működnek. Egyben ők az energiatestek, a tudati síkok és a csakrák őrzői is. A keresztény hagyományban minden spirituális úton járó embert angyalok kísérnek. A világ többi nagy vallásában is érzékelték ezeket az energiákat, és különböző nevekkel illették.

Napangyalunk – a felsőbbrendű én.

Isten minden – a végtelenség tengere. A Napangyalunk – felsőbbrendű énünk – és individuális létünk egy csepp ebben a tengerben.
A Napangyalunk születésünk óta kísér minket. Ő a halhatatlan, isteni rész bennünk és a kozmoszban, amelytől énünk, az ego, a hitetlenség és az elválasztottság képzete miatt elválasztotta magát. Földi életünkben mindannyiunknak sok isteni segítője és kísérője van. Legismertebb kísérőnk az őrangyalunk. Ő is isteni angyal, akinek az a feladata, hogy életünk minden területén segítsen és vezessen.
Fejlettségünknek, azaz tudati szintünknek megfelelően kapunk őrzőangyalt és kísérőket a különböző égi szférákból.
Ha kapcsolatba akarunk lépni az emelkedettebb világokkal, akkor nagyon fontos, hogy valóban isteni angyalvezetést kérjünk. Csak ekkor tudják kibontakoztatni bennünk tökéletes, határtalan isteni tudatunkat.
Sokan azt hiszik, hogy ha halottakkal lépnek kapcsolatba, akkor őrangyalukkal is kapcsolatot tudnak teremteni. Az előbbi esetben legtöbbször arról van szó, hogy olyan lelkekkel kerülnek érintkezésbe, akik tökéletlen tudatállapotban vannak, ezért vezetni is csak így tudják az embereket. Az ilyen találkozások gyakran vezetnek elbizonytalanodáshoz, félelmekhez, függőséghez – sőt megszállottsághoz és súlyos elmebajhoz is.
A valódi őrangyalunk isteni lény, aki tökéletes létállapotban az isteni egységben él. Csak őáltala kapunk biztosan isteni vezetést. Napangyalunktól és minden isteni angyaltól bármikor kaphatunk tanácsot, gyógyítást, feltétel nélküli szeretetet és segítséget. Ők a legmagasabb isteni energiaszinten léteznek.
Ha összekapcsolódunk ezzel az energiával, életünk minden napja csodálatosabb, boldogabb, könnyebb és szebb lesz ezen a földön.
Ahhoz, hogy jobban megértsük a Napangyal isteni erejének fényét, képzeljük el a következőt: belépünk egy olyan terembe, ahol egyre világosabb lesz, ahogy előre haladunk. Napangyalunk fénye sugárzó, fehérarany színű, világos, olyan, mintha a Napba pillantanánk. Egy ilyen erős fényt alig lehet elviselni. Ezért gyakran előfordul, hogy először azokkal az angyalokkal lépünk kapcsolatba, akiknek energiája és fénye ettől csekélyebb – az ő fényüket jobban el tudjuk viselni, és könnyebben is érzékeljük.
A mi energiatestünk is fényt sugároz ki, bár lényegesen kevesebbet, mint az angyaloké. Ha megnyílunk Napangyalunk vezetésének, sőt még meg is kérjük őt erre, energiatestünk rezgésszáma megnövekszik, és végbemegy a durva anyagi energiák megtisztulása és transzformációja.
Az angyalokkal való találkozás legnagyobb akadályai a bennünk működő mentális és érzelmi beidegződések, viselkedési minták és hiedelmek, amelyek a legtöbb embernél életről-életre egyre korlátozóbbak és pusztítóbbak. A fénnyel és az angyalok erejével való találkozás és együttműködés felelősséget és tudatos önátadást követel tőlünk.

Forrás: Esoteric portál

[/FONT]</td></tr></tbody></table>
 

sztzs

Állandó Tag
Állandó Tag
Akit érdekelnek az angyalok, kövesse nyomon a Kerub 25 részes sorozatot a minden, ami HANGOS PRÓZA topicban.
glossarycherub.jpg

Eddig megtalálható Angyalok és démonok#1008 Triszágion- Háromszorszent ima#1014 Hierarchia#1072 Szellemi valóság#1084 Hitigazság#1114 Bukott angyalok#1139 Démonparádé#1198 Mítosztalanítás#1213 Ördög és pokol#1241 Akarsz- e a Győzteshez tartozni?#1257
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
:)Mihály Arkangyal
A hét Arkangyal egyike. Isten harcosa, õ vezeti a Mennyei Seregeket, és õ a Hét Mennyország uralkodója. A Biblia azt mondja mihály és seregei gyõzték le a Sátánt és seregeit a Mennyországban, kiûzték õt onnan, és a Földre számûzték. A Biblia szavaival: "És háború tört ki a Mennyekben. mihály és angyalai harcoltak a Sárkánnyal és a Sárkány harcolt az angyalokkal, de nem gyõzhetett; akármilyen nagy is volt a Mennyország, nem volt számára hely. Ezért lehajították a Nagy Sárkányt a Mennyekbõl, az õskígyót, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is, aki becsapta az egész emberiséget. Ledobták õt a Földre, és az õ angyalait is vele együtt." (Kinyilatkoztatás 12:7-9) mihály volt, aki leereszkedett a Földre, Abyss kulcséval a kezében, és bezárta a Sátánt ezer évre: "És mihály leereszkedett a Mennyekbõl Abyss kulcsával és egy nagy lánccal a kezében. Õ elfogta a Sátánt, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is és bezárta õt ezer évre. És lehajította õt Abyss-ba, és bezárta és lepecsételte õt." (Kinyilatkoztatás 20:1-3)

Mihály arkangyalt számos néven ismerik: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Kelet ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a Római Katolikus Egyház védõszentje, Izrael védõszentje, Mennyek Seregének fõparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmezõ, a Fény Hercege, a Béke védelmezõje, Vasárnap angyala, a Föld angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala. Általában arany, sárga, és vörös színnel ábrázolják. Mivel Mihályt védõszentként tisztelik, az õ követõi is védelmezõk. Leginkább a harcra összpontosítanak, hitüket és céljaikat mindenáron megvédik, ha kell fegyverrel is. Ezen tulajdonságaik miatt Mihály követõi a pápa személyes testõrei.

forrás:harmonet.hu
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:D

Folytatás Ferry Lackner: Az angyalok fénye írásából:Az arkangyalok – az energiatestek és az elemek őrzői.


Metatron arkangyal – az angyalok királya

A spirituális test őrzője
A transzcendencia-elem őrzője
Az isteni fény őrzője
Vágyaink őrzője
A koronacsakra őrzője

Metatron arkangyal mindenek előtt fehér, arany és ibolyaszínben jelenik meg, de arannyal áttört halvány vörös fényben is megmutatkozhat.


Raphael arkangyal – Isten gyógyítója

A mentáltest őrzője
A levegő elem őrzője
A gyógyítás őrzője
A szívcsakra őrzője

Raphael arkangyal a zöld minden árnyalatában, de ezüstszínben is megjelenhet. A levegő elem energiáit képviseli.


Michael arkangyal – az isteni segítő és védelmező

Az érzelmi vagy asztráltest őrzője
A tűz elem őrzője
A karma őrzője
A homlok-és a köldökcsakra őrzője

Michael arkangyal legtöbbször sötétkék színekben vagy vörös tűzoszlopokban, lángoló kék vagy égő vörös karddal jelenik meg, a köldök csakrájánál sárga színekkel.
Az elválasztás kardját elsősorban az asztrális síkon és az energiatestekben használja. Az alacsony rezgésű asztrállények és a bukott angyalok negatív befolyásától óv minket.


Gabriel arkangyal – a megváltó, a megszabadító és Isten szabadságangyala

Az étertest őrzője
A megváltás, a felszabadítás és a szabadság angyala
A torokcsakra őrzője
A víz elem őrzője

Gabriel arkangyal kék színárnyalatokban és ezüstös kékben jelenik meg.
Uriel arkangyal – a megnyilvánulás, a megvalósítás és a beteljesülés angyala

A fizikai test őrzője
A föld elem őrzője
A megvalósítás és megnyilvánulás őrzője
A kreativitás őrzője
A lép- és gyökércsakra őrzője


Camael arkangyal – az utak őrzője

Az utak őrzője
Az emberi kapcsolatok őrzője
A párkapcsolat őrzője
A lépcsakra őrzője

Camael arkangyal legtöbbször narancssárga színben jelenik meg, sokszor arany sugarakkal és pontokkal díszítve.


Haniel arkangyal – az isteni szeretet királya

Az isteni, mindent átfogó szeretet őrzője
A szelídség és a gyöngédség őrzője
A kölcsönös megértés és a kommunikáció őrzője
A szívcsakra őrzője

Haniel arkangyal rózsaszínben jelenik meg, annak minden árnyalatában.


Forrás:Esoteric portál
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
:D

Kedves Brigi, Sztzs, Facélia és Angel!

Köszönöm értékes hozzászólásaitokat és azt, hogy nem hagytatok egyedül az angyal topicban.

Kívánok Nektek nagyon szép, boldog, szeretetteljes vasárnapot!

Fogadjátok szeretettel:


Drága Etusmama!

Köszönöm a gyönyörű virágokat, és Neked is legyen nagyon szép napod!
És természetesen minden napod!!!!!:00:
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:D

Nagyon szép, fogadjátok szeretettel:

Az angyalok nem köszönnek előre
őrangyal, 2006. október 12. csütörtök

Nagymamám mesélt az angyalokról, hogy kopogtatnak szívünk ajtaján, üzenetet próbálnak átadni.

A nagymamám mondta azt is, hogy a szíved ajtaján csak belül van kilincs. Így neked kell kinyitni azt. Sok művelt embert ismerek, akik ezt a mai napig nem tudják, nem érzik, hogy nekik kell az angyalt beengedni! Van úgy, hogy elhallgat az angyal, ilyenkor nagy baj van.

Lazíts és próbálj az első megérzésedre hallgatni. Hiszen mindig az a jó! - szoktuk mondani. Ez az angyal üzenete.

A kisfiú

A kisfiú
A csillagokat nézte,
És könnyezni kezdett.
Miért sírsz,
Kisfiú?
Kérdezte
A csillag.
Mert,
Olyan messze vagy,
Felelte a kisfiú
Soha nem
Érhetlek el.
Kisfiú,
Magyarázta a csillag,
Ha
Nem lennék máris
A szívedben,
Akkor nem is
Láthatnál engem.
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Jophiel arkangyal<o>

</o>​
"A gondjaid elől menj ki a zöldbe, és hangolódj rá, hogy új, kreatív gondolataid támadjanak."

<o></o>​
„A természettel való kapcsolat segít összhangba kerülni a világmindenség szívdobogásával. Így mindig jó időben, jó helyen lehetsz. A zöldben a szellemed fölfrissül, és az energiaszinted megemelkedik. Minden nap menj ki a szabadba, nem baj, ha némi erőfeszítésedbe kerül. Ha már ott van, szagolgasd a rózsákat, és szemléld a táj felséges szépségét. Tudd, hogy a természet része vagy, és te is ugyanolyan pompás vagy.”<o></o>
Jophiel neve azt jelenti: 'Isten gyönyörűsége'. Ő mindenben és mindenkiben meglátja a szépséget, és ugyanebben segít nekünk is. Tudja, hogy ha rendszeresen levegőzünk, megtisztulunk az alacsonyrendű energiáktól, és így derűsebben tekintünk az életre. Forduljunk Jophielhez, hogy könnyebben szakítsunk időt a kirándulásra, a természetjárásra, hogy a zöldbe költözhessünk, vagy ha pillangókertet szeretnénk kialakítani. Bárhogyan is szeretnénk összekapcsolódni a természettel, ő segíteni fog.<o></o>
Forrás:dudus.hu<o></o>
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:D

Kedves Joe31!

Figyelmedbe ajánlom a következőket:

Mindenkinek tudom ajánlani Haziel, Doreen Virtue angyalkönyveít, valamint a nemrég megjelent arkangyal sorozat első három könyvét, a Mihály arkangyalt, a Raffael arkangyalt és a Gábriel arkangyalt.

Az angyalokkal való kapcsolatfelvétel történhet rituális, beavatási úton, valamint egyszerűen csak úgy is, hogy kéred a segítségüket, megjelenésüket. Megjelenni csak akkor fognak, ha teljesen bebizonyosodtak arról, hogy nem ijedsz meg Tőlük. Érzékelni minden további nélkül lehet Őket, amennyiben behívod Őket az életedbe, s figyelsz is rájuk.

Az őrangyalok csak akkor avatkozhatnak be az életedbe, ha életveszélyben vagy.Figyelembe veszik a szabad akarat törvényét, ha nem kéred Őket, nem segíthetnek. Vannak még segítő, őrző angyalok is, és még sokan - de csak akkor segíthetnek, ha megkéred Őket erre.

Doreen Virtue írja:Mindannyian halljuk a Mennyek hangját. A hang a szívünkön, a megérzéseinken, a fejünkön, a fülönkön és a szemünkön keresztül továbbítódik. Sokkal többet befolyásol, mint gondolnánk - de csak akkor,ha megengedjük , hogy ezek elérjenek bennünket formális vagy rendszerinti imánk során. Még a segélykiáltás is, mint például: -" Ha valaki hall engem, segítsen!" is elég ahhoz, hogy elnyerjük az angyalok támogatását. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor a Mennyek segítségét kérem, az imáim meghallgatásra találnak. A válaszok nem mindig villámcsapásként vagy hangként érnek. Általában sokkal fimomabban - belső érzékek, szinkróniák és erős, ismétlődő ötletek által. Amint elengedjük azokat a félelmeinket, melyek megakadályozzák, hogy üzeneteket vegyünk át az angyaloktól, vagy észrevegyük a jelzéseiket, sokkal inkább tudatában leszünk az életünket betöltő szeretetnek. A szívünk kinyílik, és mi sokkal kedvesebbek és könyörületesebbek leszünk. Sokkal több értelmet nyer az életünk - új irányt és célt vesz.
Az angyalok Isten ajándékai, és céljuk a béke megteremtése a Földön. Működjünk együtt az angyalokkal, amennyire csak lehet.

Mindenki egyforma képességgel rendelkezik ahhoz, hogy az angyalokkal beszélgessen, mivel mindenki egyformán tehetséges "spirituális" szempontból.A legnagyobb akadály az, hogy túlságosan akarják az angyali tapasztalás megtörténtét. Olyan nagyon szeretnék látni és hallani az angyalokat, hogy kűzdenek, hogy lássanak, halljanak. Akárhányszor erőlködünk, mindannyiszor félelemből cselekszünk. Ilyenkor működik az ego általi félelem.
Tehát minél többet relaxálsz, annál könnyebben leszel képes tudatosan kapcsolatba kerülni az angyalokkal. Ha nem aggódunk tovább, hogy isteni kapcsolatunk valós-e vagy sem, akkor legyőzzük az ego korlátaít, és élvezzük felettes énünk természetes ajándékaít.
Tehát ahelyett, hogy kételkednénk abban a képességünkben, hogy kapcsolatba tudunk kerülni az angyalainkkal, nézzük meg, hogyan kapjuk már most is az üzeneteket a mennyekből, és hogyan erősíthetjük még tovább ezt a kapcsolatot.

Az angyalok vágynak arra, hogy vizuálisan lépjenek veled kapcsolatba. Láthatod Őket vizuálisan, álmodban, fényként, színként, lelki szemeid előtt , látomásként, csukott, vagy nyított szemmel.

Újabban az angyalok "fénygolyóként" mutatjám meg magukat a fényképeken. Ha szeretnél bizonyítékot az angyalok létezésére, a filmeken megláthatod Őket. Fehér fényként jelennek meg, amikor a fotókat előhívják. Tucatnyi ilyen kört fogsz látni. Ez a módszer akkor működik legjobban, amikor megvan benned a szándék, hogy angyalokat láss. Gondolatban kérd meg az angyalokat, hogy jelenjenek meg, amikor elkattintod a gépet.

/Én láttam ilyen fotókat, melyek nemrég készültek Máriacelleben, sőt az aug. 20-i viharban készűlt felvételeken is - bizonyíték arra, hogy jelen voltak az őrangyalok és az őrző angyalok is./

Más angyali látomások: álmok,angyali fények, színes köd, angyal alakú felhők, jelek, látomás.

Az különös ajándéka részedre az égiektől, hogy érzel bizonyos dolgokat.
Tanulj, fejleszed képességeidet, kérheted ebben az égiek, az angyalok segítségét is. Felhívom figyelmedet arra, hogy csak mindig a jóra használd, csak a jót akard - ha nem ezt teszed, elveszik tőled.

Tapasztalataidat, bármilyenek is azok, szívesen várjuk.

Jó tanulást és fejlődést kívánok Neked!
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Zadkiel a tökéletes szellemi tanító. Türelmes, kedves és mindentudó. Közismerten hatékonyan segíti az emberi emlékezőképesség működésében. Nyugodtan forduljunk hozzá, ha meg kell jegyeznünk valamit. Zadkiel örömmel megtanít bármire, amit tudnunk kell, csak kérdezzünk. Olyankor a Szókratész-féle tanítási módszert alkalmazza, vagyis rávezet, hogy magunktól jöjjünk rá dolgokra. Leginkább úgy vehetjük észre Zadkiel tanításait, ha a mintákat figyeljük mindenben, amit látunk, hallunk vagy gondolunk.

Zadkiel neve azt jelenti: „Isten kegyelme”. Ő segít elengedni az engesztelhetetlenségünket önmagunkkal és másokkal szemben. Kérjük, hogy látogasson meg bennünket az álmainkban, és takarítsa ki a szívünkből az érzelmi szennyeződéseket. Ő gondoskodik arról, hogy senki se szenvedjen hiányt, és neki tulajdoníthatók a csodaszámba menő érzelmi gyógyulások. <o></o>
<o></o>
<u1></u1>Zadkiel aurája sötét indigókék. Amikor lápisz lazulit viselünk, közelről érezhetjük a jelenlétét. Ha szeretnénk tisztán hallani az Ég hangját, tartsuk a szemöldökünk fölé ezt a követ, így életre kelthetjük fülcsakráinkat
<o></o>
Forrás:Lynx.gportal
 

Toto55

Állandó Tag
Állandó Tag
A legerősebb kívánság:<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
Amikor a Jóisten kinyitott egy ablakot, meglátott engem és <o:p></o:p>
megkérdezett:<o:p></o:p>
- Gyermekem, mi a legnagyobb kívánságod a mai napra?<o:p></o:p>
Én azt válaszoltam:<o:p></o:p>
- Uram, arra kérlek, vigyázz arra, aki olvassa ezt az üzenetet, és a<o:p></o:p>
családjára és barátaira is, mert megérdemlik, és nagyon szeretem őket.<o:p></o:p>
Isten szeretete olyan, mint az óceán: a kezdetét láthatod, de a végét nem.

<o:p></o:p>
ANGYALOK IGENIS LÉTEZNEK, de, mivel nem mindig van szárnyuk, nem <o:p></o:p>
ismerjük fel őket. Ezeket a szárny nélküli angyalokat BARÁTOKNAK <o:p></o:p>
nevezzük.<o:p></o:p>
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:p AZ ŐRANGYALOK.

Az őrangyalok olyan hatalmas, többdimenziós szellemlények, akik kísérnek bennünket földi tartózkodásunk idején. Segítenek abban, hogy próbatételeinket megértsük, könnyebben átvészeljük. Finoman figyelmeztetnek, ha eltérünk attól a tervtől, ami miatt vállaltuk a leszületést erre a bolygóra.

Angyali védelmezőt minden egyes személy kap, aki erre a planétára inkarnálódik, de nem mindenki veszi igénybe! Sőt, az emberek általában nem is tudnak arról, hogy rendelkeznek egy "nekik kirendelt" segítséggel a szellemi világból.

Az angyaloknak tilos beavatkozniuk védencük sorsába, amíg az nem jelzi, hogy igényt tart rá. Csak akkor léphetnek közbe, ha az a személy, akit őriznek életveszélybe kerül, de még nincs itt az ideje a távozásának.
Sokat hallottunk már csodás megmenekülésekről, amikor senki sem emlékszik arra, hogy tulajdonképpen mi is történt a veszély pillanatától kezdve a megmenekülésig - nos, ilyenkor az őrangyalok avatkoznak közbe.
Minden egyéb esetben tiszteletben tartják a szabad akaratot!!!

Akkor sem szólnak ránk, ha butaságokat csinálunk.
Azért is fontos naponta jeleznünk feléjük, hogy igényt tartunk szolgálataikra, mert akkor a legegyszerűbbtől a rafinált módozatokon át képesek a segítségünkre lenni.

Nincs nemük, se nevük, csak vibrációjuk.
Azonban azt a frekvenciát, amin sugároznak, meg lehet adni egy-egy betűcsoporttal, így az emberek számára is megkülönböztethetővé válik egyikük a másiktól.
Vigyázat!!! Ugyanazt a frekvenciát különböző kombinációkban lehet megadni. A számunkra másként hangzó nevek azonban ugyanazt az angyalt jelentik!

Az őrangyalok a szellemvilág többi lényeihez képest kevesebb tudással rendelkeznek az Univerzum és a föld dolgairól, de tökéletes ismerői annak a tervnek, amit védencük leszületés előtt állított össze. Így magánéleti dolgainkban többet tudnak rólunk, mint mi magunkról.

Sokat segíthetnek egy-egy vitás ügy, vagy viszály rendezésében, ha erre külön megkérjük őket. Befolyásolásra, irányításra nem alkalmazhatóak, de örömükre szolgál, ha a harag, bánat, bűntudat energiáinak kitisztítására kérjük őket!
Munkájuk hatékonysága tőlünk is függ, ugyanis nekik is szükségük van a szeretet energiánkra. Ne habozzunk időnként kinyilvánítani szeretetünket és hálánkat a segítségükért!
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Chamuel arkangyal<o></o>
A béke forrása: emlékezni arra, hogy nincs más, csak a szeretet."<o></o>​
<o></o>
<o></o>
Tekints a felszín mögé, és lásd meg a probléma mögött rejlő igazságot: kivétel nélkül mindenki Isten imádott gyermeke. Ezt mindig tartsd szem előtt, és a szeretet legyen hozzáállásod és a helyzet megoldásának alapja. Még ha a látszat ellene is szól, bizakodj, hogy egy magasabb rendű bölcsesség ügyel rád. Az egyedüli hatalom a szeretet, és a fénye minden látszólagos sötétséget fénybe borít. Törekedj arra, hogy meglásd magadban és másokban e fény szikráját, amely beragyogja az elmédet, a szívedet, a gondolataidat és az egész életedet. Ezt tudván, békére lelsz.<o></o>
Ha szeretnénk kiegyensúlyozottabbak és nyugodtabbak lenni, forduljunk Chamuelhez. Ő ügyel az ember benső békességére és a világbékére. Nagyon kedves, szeretetteljes és bájos lény, jelenléte könnyed izgalom érzését kelti az emberben. Látja a valódi értékeinket, és feltétel nélkül szeret minket.<o></o>
(forrás:dudus.hu) <o></o>
 

Etusmama

Kitiltott (BANned)
:D

Röviden az angyalok rendjéről:

Őrangyalok, arkangyalok, Fejedelemségek, Hatalmasságok, Erősségek, Uraságok, Királyi székek, Kerubok, Szeráfok; ez utóbbiak már csak Isten szeretetét tükrözik, az isteni rendről elmélkednek.

Maradjunk tehát itt a Földön, és szólítsunk meg olyan magasrendű lényt, aki éppen szeretetével, jóságával segítheti a bukdácsoló, gyarló embert.

Ízisz a család, a nők védője.

Gyönyörű nő, aki a főistentől kapta bölcsességét, ámde mindig megmaradt nőiesnek. Széth megölte Ízisz férjét, Oziriszt. Ízisz megkereste férje holttestét, összerakta, megtermékenyült tőle, és fiút szült: Hóruszt. (Ozirisz feltámadt az összerakás és temetés után)
Ízisz tanítása: "Legyetek türelmesek magatokhoz. Ez a tanulás időszaka. Mindig van mit tanulni. Minden lépésnek örvendjetek. Soha ne különüljetek el Istentől, mert a teremtésben való szorgalmas részvétel az a varázslat, amellyel úrrá lehettek az évszázadokon, az időn."
Megszólíthatjuk Íziszt megfelelő tisztelettel, ahogyan egy királynő segítségét kérnénk.

- Gyönyörű Ízisz, a nyugodt energiák istennője, kérlek, hass át kegyes erőddel és magabiztos szereteteddel. Segíts hozzád hasonlóvá válni. Könnyed, kifinomult, magabiztos és szeretetteljes szeretnék lenni. Segíts magasra szállni, és minden téren a sasokhoz hasonló bátorsággal viselkedni. Egyben segítsd ihletett cselekvéshez a többi embert.
Köszönöm.

Ízisz helye minden bizonnyal a szívünkben van. Azon a helyen, ahol emlőinkkel táplálhatunk egy másik embert, magunkéból adunk másnak.
A megszólított angyali lény magasabb rendű nálunk, kár lenne olyan kéréssel fordulni hozzá, melyben lehetetlen szeretnénk kérni. Intuícióból ismeri képességeinket, ránk pillantva tudja, hogy erőnkön felüli eredményt akarunk megvalósítani. Jobb, ha az ember először saját szorgalmát, erejét, képességeit veszi számba, aztán kéri a segítőket.

- Ennyit vagyok képes megtenni, ennyire vagyok fáradékony, eddig ilyen hibaszámmal dolgoztam, kérlek, segíts, hogy valamivel nagyobb eredményt érjek el, áraszd rám nyugalmadat, légy mellettem, amikor a szenvedély magával ragad és többnek szeretnék látszani, mint ami vagyok, ne engedd, hogy káoszt teremtsek magam körül.
Ha tiszta, jóindulatú angyalok segítségét kérjük, akkor mindig saját képességünket használjuk felerősítve az ő segítségükkel.

Ha igazságra törekszünk, hívhatjuk az egyiptomi Maat-ot, aki Ré napisten lánya, férje pedig Thot, az írás és számolás bölcs istene.

Maat a becsületesség, az egység, az adott szó, az igazság és rend megtestesítője. Ha tehát magunk hazugsággal szeretnénk előbbre jutni, kár ilyen segítőket keresni, vegyük tudomásul, hogy csak fekete mágusok segíthetnek, ők pedig keményen megadóztatnak mindenért.

Maat ismeri az emberek cselekedeteinek mozgatórugóit. Igaz, gyakran kemény tisztítótűzön kell átmennie annak, aki hozzá fordul, mert átlát a kérelmezőn. Maathoz is fordulhatunk saját szavainkkal:

- Kérlek, Maat, légy mellettem, hogy értelmed fénye rávilágítson ügyem részleteire (pontosítsuk, mit szeretnénk megtudni). Kérlek, világíts rá az igazságra, tisztítsd meg elmémet a szűklátókörűségtől, segíts az igazságot alapul véve cselekednem.
Köszönöm.

Hogy kérhetünk segítséget?
Fontos, hogy ha meghívtunk egy szellemi lényt, köszönjük meg a segítségét, legyünk tisztában magunk is azzal, mikor, milyen helyzetben kértünk segítséget. A magasabb tudattal való kapcsolatunkban helyes, ha magunk is igyekszünk a tőlünk telhető legkoncentráltabb állapotba kerülni. Vészhelyzetben ez nyilvánvaló, hiszen a veszélyre koncentrálunk, egyébként pedig a szétszórtság állapotában tudatosan kell megteremteni ezt a körülményt.

S ha válaszolt az angyal, figyeljünk rá, ne felejtsük el, mert azzal saját tudatunkat tágítjuk.


Forrás: harmonet
 
Oldal tetejére