Seth-idezetek,tanitasok

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Mármost, ahogy ébren töltött életedr[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l emlékeid vannak, ahogy a mindennapok eseményeir[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l nagy memóriakészletet hordozol, és ez az emlékforrás a napok folytonosságának érzetét kelti benned, ugyanúgy alvó Éned is rendelkezik hasonló nagyságú memóriakészlettel. Ahogyan nappali életednek megvan a folytonossága, ugyanúgy folyamatos az álombeli életed is.

Egy részed tehát tudatosan emlékszik minden egyes álombeli találkozásra, tapasztalatra.
Az álmokban nincs több hallucináció, mint a fizikai életben. Álombeli
Éned szempontjából éber fizikai Éned az álmodó: te vagy az álmodó, akit útjára bocsát.
Nappali élményeid az [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]álmai, ha tehát álmodó Énedet vizsgálgatod, ha [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]rajta gondolkodol, ezt er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]s elfogultsággal teszed, hiszen az a meggy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]z[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]désed, hogy a te "valóságod" a valódi, az [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]valósága csupán illúzió.
Pedig az [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]valósága sokkal közelebb áll a lényedhez. Ha az álomban nem
találsz összefüggést, ennek az az oka, hogy belehipnotizáltad önmagadba: az álmok összefüggéstelenek. Ébredéskor persze megpróbálod éjszakai kalandjaidat fizikai fogalmakká lefordítani, és beilleszteni a valóságról alkotott, korlátozott és torz képedbe."


Seth konyve I kotet 171. oldal

 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"A fizikai életben azt látod, amit látni akarsz. A rendelkezésre álló valóság teljes területéb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l csak bizonyos adatokat érzékelsz – ezeket az adatokat te válogatod meg nagy gondossággal, aszerint, hogy milyen a valóságról vallott felfogásod. Ráadásul magukat az adatokat is te magad teremted.

Ha abban hiszel, hogy az ember gonosz, akkor egyszer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű​
en nem fogod érzékelni az emberekben meglév[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]jóságot. Tökéletesen érzéketlen vagy rá. Az emberek következetesen a legrosszabb oldalukról mutatkoznak meg el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]tted. Telepatikus úton gondoskodsz róla, hogy az emberek ellenszenvvel tekintsenek rád, és kivetíted rájuk a saját ellenszenvedet.
Más szóval: tapasztalataid követik elvárásaidat. Ugyanez vonatkozik a
halál utáni élményre és az álomélményre is, csakúgy, mint minden más, testen kívüli tapasztalatra. Ha megszállottként foglalkozol a gonoszság gondolatával, akkor környezetedben a gonoszságot fogod megtapasztalni. Ha hiszel az ördögökben, találkozni fogsz velük. Mondtam már korábban is: nagyobb a szabadság, ha a tudat nem a fizikai világra állítja a fókuszt. A gondolatok, az érzelmek úgy válnak valósággá, hogy közben fizikai id[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]nem telik el. Ha tehát azt hiszed, hogy démonnal fogsz találkozni, magad teremted meg saját gondolataidból a démon formáját, csak éppen nem
jössz rá, hogy ez a te teremtményed."

Seth konyve I kotet 175. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Minden, amit a háromdimenziós valóságban érzékelsz, az csupán egy nagyobb valóság kivetülése ebbe a dimenzióba. Az események, amelyek a tudomásodra jutnak, csak töredékei mindannak a sok eseménynek, amelyek megjelennek a normális, éber tudatodban. Az események más részét alvó állapotban vagy az éber tudat alatti szinten érzékeled."

Seth konyve I kotet 181. oldal
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"A gondolatok, az érzelmek, a vágyak együttese formát teremt, energiával rendelkezik, és energiából áll. Mindig arra törekszik, hogy a lehet​
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]legváltozatosabb formákban megmutassa magát. Ti csak a fizikai materializációit érzékelitek, de – mint már ebben a könyvben is említettem –, ti is kibocsátjátok magatokból a pszeudoformákat,
és ez teljesen független az asztrális utazástól, az asztrálprojekciótól, ami
sokkal bonyolultabb dolog.
Asztrális formában jelentek meg azokban a valóságokban, amelyek fejlettebbek a tiéteknél. A tájékozatlanságotokról vagytok felismerhet
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]k. Nem tudjátok, hogyan kell ebben a valóságban manipulálni. (Humorral): Nem ismeritek a helyi szokásokat. De akár fizikai alakban vagytok, akár nem, ha érzéseitek, érzelmeitek vannak, ezek formát fognak ölteni. Megteremtik saját valóságukat. Ha er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]sen rágondoltok egy tárgyra,
az valahol meg fog jelenni.
Ha er
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]sen arra gondolsz, hogy egy másik helyen vagy, akkor egy pszeudoképmás arra a helyre fog vetülni bel[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]led – bár lehet, hogy ott nem fogják érzékelni; lehet, hogy te magad sem leszel tudatában, és benne sem lesz jelen a te tudatod. Ez egyformán érvényes azokra is, akik elhagyták a ti fizikai rendszereteket, és azokra is, akik benne vannak."

Seth konyve I kotet 183. oldal

 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Itt szeretnék megemlíteni valamit: minden esetben az egyén maga teremti meg élményeit. Ezt hangsúlyoznom kell akkor is, ha kockáztatom, hogy önmagamat ismétlem, mert ez minden tudatra és létezésre érvényes, alapvet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]tény. Nem léteznek különleges, a halál utáni id[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]szakra fenntartott "helyek", helyzetek vagy körülmények, ahol bármely adott személyiségnek kötelez[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]en kellene tapasztalatot szereznie."

Seth konyve I kotet 199. oldal
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"El[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ször is ismét meg kell értened, hogy most nem ismered igazi identitásodat.

Helyette a jelenlegi egóddal azonosulsz, így amikor a halál utáni életre gondolsz, valójában a mostani egód továbbélésében reménykedsz. A reinkarnációs ciklus végén teljes mélységében megérted, hogy te, az alapidentitás, lényed legbels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]magva több vagy, mint reinkarnációs személyiségeid összessége."


Seth konyve I kotet 206. oldal

 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
" Csakis t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]led függ, hogy milyen gyorsan tanulsz. A jóval és rosszal kapcsolatos, korlátolt, dogmatikus, merev nézetek hátráltathatnak. A létezésre vonatkozó, sz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]klátókör[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű [/FONT]elképzelések több életid[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]n keresztül elkísérhetnek, ha nem válsz lelkileg és pszichológiailag kell[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]en hajlékonnyá.
Ezek a merev nézetek pórázként m​
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]ködnek: arra kényszerítenek, hogy sz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]k sugarú körben járj, mint a megkötött kiskutya. Ilyen esetekben, esetleg több életen át is a jó és rossz fogalmai ellen fogsz harcolni, és körbe-körbe futva zavarodottság, kétely és szorongás kísér.
Barátaid hasonló problémákkal küszködnek majd, mert azokat vonzod közel magadhoz, akiket ugyanazok a gondok emésztenek. Még egyszer elmondom: a jóról és gonoszról vallott nézeteitek nagy része torz, és árnyékot vet mindarra, amit a valóság lényegével kapcsolatban meg kellene értenetek.
Ha b
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű
ntudatot ébresztesz magadban, az számodra valóságos lesz, és attól kezdve tenned kell vele valamit. Sokan közületek alaptalan b[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]ntudatokat hordoznak: értelmetlenül terhelik le magukat a b[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]ntudattal. Úgy látszik, a ti tevékenységi dimenziótokban rosszból b[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]séges a választék. Hadd mondjam el: aki gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]löli a rosszat, az csupánegy újabb rosszat teremt."


Seth konyve I kotet 213. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Valaki, egy nagyon híres vallásalapító – ha úgy tetszik, egy civilizáció megalapítója – azt mondta egyszer: "Ha megtámadnak, fordítsd oda a másik orcádat is". Föl kellene fogjátok ennek a mondásnak az eredeti értelmét. Azért kell odatartanod a másik orcádat, mert tudod, hogy a támadó lényegében önmagát támadja.
Ekkor vagy szabad, a reakciód ekkor kedvez​
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]. Ha viszont enélkül a felismerés nélkül tartod oda a másik orcádat, de közben megbántottságot érzel, vagy erkölcsi fels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]bbrend[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]séged vélt tudatában fordítod oda másik orcádat, akkor válaszod távolról sem megfelel[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT].
Mindez alkalmazható a reinkarnációs életekben m
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]köd[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]kapcsolataidra is, és nagyon is jellemz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]a mai, mindennapos élményeidre. Ha gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölsz valakit, az a gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölet összeköt az illet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ővel, annyi életen keresztül, ameddig engeded, hogy a gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölet marcangoljon téged. Ebben az életben és az összes többiben is azokat a min[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ségeket vonzod magadhoz, amelyekre figyelmedet összpontosítod. Ha hosszasan, mélyen
foglalkoztatnak a téged ért igazságtalanságok, akkor még több ilyen élményt vonzol magadhoz, és ha így folytatod, akkor a következ
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]életedben ugyanez tükröz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]dik majd. Az is igaz, hogy az életek között van "id[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]" a megértésre és az elmélkedésre."

Seth konyve I kotet 214. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Gondolataidban, mindennapi tapasztalataidban van az összes válasz. Ebben az életedben elért minden sikeredet, minden képességedet el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]z[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]életeidben alapoztad meg. Jogod van arra, hogy rendelkezz velük. Megdolgoztál a kifejlesztésükért.

Ha körülnézel rokonaid, barátaid, ismer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]seid, üzleti-szakmai kapcsolataid körében, akkor is megláthatod, milyen ember vagy, mert hozzájuk vonzódsz, ugyanúgy, ahogy [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]k vonzódnak hozzád: nagyon mélyen rejl[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]hasonlóságok okán.

Ha egy hónapon át naponta többször rászánsz öt percet, hogy megvizsgáld gondolataidat, pontos képet kapsz arról, miféle életet készítesz el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]magadnak a következ[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]alkalomra. Ha nem tetszik, amit fölfedezel, akkor jobb, ha hozzálátsz gondolataid, érzelmeid megváltoztatásához."

Seth konyve I kotet 215. oldal

 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
" Az el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]z[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ekben beszéltem a jó és a rossz merev felfogásáról. Ezt a problémát csupán egy módon lehet elkerülni. Csak az igaz együttérzés és szeretet segít a jóság természetének megértéséhez, egyedül ezek a tulajdonságok segítenek megsemmisíteni a gonoszról szóló, téves és torz eszméket.

Egyszer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű tény: mindaddig, amíg hiszel a gonosz létezésében, addig az

valóságos lesz a rendszeredben, és mindig találkozni fogsz a megnyilvánulásával.
Következésképpen a gonoszban való hited megannyiszor fényesen beigazolódik. Ha ezt a felfogást nemzedékeken, reinkarnációkon keresztül magaddal hurcolod, akkor ezzel egyre er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]síted hited valóságosságát."

[/FONT]
Seth konyve I kotet 216. oldal
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
" A következ[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]életedben ugyanazzal a világszemlélettel m[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]ködsz majd, mint amivel most. Ha most ragaszkodsz a benned munkáló gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölethez, akkor nagyon valószín[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT], hogy ezután is ezt fogod tenni. Másfel[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l viszont az igazság, az intuíció, a szeretet, a kreativitás és a most elért eredmények ugyanúgy a javadra válnak majd, mint ahogy most."

" Az alakváltozás nem pusztulás. A tudat nem semmisül meg. A zivatar kirobbanó energiája nagyon is kreatív er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő. A vihar része a teremtésnek. Ti a saját szemszögetekb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l nézitek, mégis az egyik ember a teremtés örök körforgását látja a zivatarban, a másik pedig az ördög m[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]vének tartja.
Egész életetekben a magatok módján értelmezitek az általatok érzékelt valóságot; ez a szemlélet hatást gyakorol rátok, következésképp másokra is. Az az ember, aki gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű​
löl, ezzel a beállítódással a maga sz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]k, el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ítélett[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l korlátozott keretei közé szorítja a valóságot.
Azért tárgyalom ilyen nyomatékkal a gy
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölet kérdését ebben a fejezetben, mert a gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]löletnek katasztrofális reinkarnációs szerepe lehet. Az, aki gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]löl, mindig igazolva látja ezt az érzést. Sohasem gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]löl olyasmit, amit jónak hisz. Úgy gondolja, hogy igaza van, s ezért a gy[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölet nagyon er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]s köteléket alkot, amely elkíséri [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]t életek során

keresztül, míg végül meg nem tanulja, hogy maga a gy
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]lölet pusztít."

Seth konyve 217. oldal
[/FONT][/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Minden életedben meg kell figyeld küls[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]környezetedet, hogy megismerd bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]állapotodat.
A küls
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]a bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]tükörképe."

Seth konyve I kotet 222. oldal
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Mindennapi életedben, annak minden pillanatában döntési lehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ségek sokasága áll el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]tted; vannak köztük jelentéktelen apróságok, és vannak rendkívüli fontosságúak.
Választhatsz például, hogy tüsszentesz vagy nem tüsszentesz; köhögsz vagy nem köhögsz; az ajtóhoz vagy az ablakhoz lépsz; megvakarod a könyöködet; megmented egy fuldokló kisgyerek életét; megtanulsz valamit; öngyilkosságot követsz el; bántaszvalakit, vagy odafordítod az orcádat.
Számodra úgy t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]nik, hogy a valóság azokból a cselekedetekb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l áll, amelyeket a választás nyomán valóban végrehajtasz. Azok, amelyeket elvetsz, nem számítanak.
Az út, amelyre nem lépsz rá, látszólag nem létezik – holott minden gondolatod megvalósul, és minden lehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ség kiaknázódik. A fizikai valóság a látszólag fizikai cselekedetek sorozatából áll össze. Mivel számotokra általában ez a valóság el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]feltétele, így a nem fizikai cselekedeteket nem veszitek észre, nem különböztetitek meg, azokról
nem alkottok ítéletet.
Vegyünk egy példát. Épp egy könyvet olvasol, amikor megszólal a telefon.
Egy barátod találkozni szeretne veled délután ötkor. Meghányod-veted magadban a kérdést. Lelki szemeiddel látod magad, amint: A) nemet mondasz, és otthon maradsz; B) nemet mondasz, és valahova máshová mégy ötre; c) igent mondasz, és megjelensz a találkozón. Ebben a pillanatban mindezeknek a lehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő​
ségeknek van valóságosságuk. Mindegyik megvalósulhat a fizikai valóság keretei között. Miel[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]tt
meghoznád döntésedet, e lehetséges cselekedetek mindegyike egyaránt érvényes.
Végül kiválasztasz egyet közülük, és e döntésed által a három esemény közül az egyiket fizikaivá teszed. Ez az esemény aztán szépen beilleszkedik a mindennapi életedet képez[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]események láncolatába.
A többi lehetséges cselekedet azonban éppoly érvényes marad, mint annak el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]tte volt, bár a döntésed nyomán fizikailag nem valósulnak meg. Attól még ugyanúgy végbemennek, mint az, amelyik mellett végül is döntöttél. Ha valamelyik elvetett lehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ség er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]s érzelmi töltéssel rendelkezett, akkor még az is megeshet, hogy nagyobb lesz az érvényessége, mint annak, amelyet kiválasztottál.
Kezdetben minden cselekedet mentális cselekedet. Ilyen a valóság természete. Ezt a mondatot nem lehet elég nyomatékkal hangsúlyozni. Tehát minden mentális cselekedet érvényes. Léteznek, letagadni sem lehet [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ket.
Ezeket nem fogadod el fizikai eseményként, tehát az erejüket, tartósságukat sem érzékeled. Érzékelésed hiányossága azonban nem semmisítheti meg ezeknek az eseményeknek az érvényességét. Ha eredetileg orvos akartál lenni, de végül is más pályára mentél, akkor létezik egy olyan lehetséges valóság, amelyben orvos vagy. Ha
vannak kihasználatlan képességeid, akkor azok valahol másutt hasznosulnak.
Ezek a gondolatok esetleg megfeküdhetik mentális gyomrotokat, mert ráálltatok a lineáris gondolkodásra és a háromdimenziós szemléletmódra."


Seth konyve II kotet 32. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Minden mentális cselekedet a valóság egy új dimenzióját nyitja meg.
Úgy is lehet mondani: a legcsekélyebb gondolatodból is világok születnek.Ez nem valami száraz, metafizikai kijelentés. E gondolat a végtelen kreativitás érzését kelthetné bennetek. Ami létezik, nem lehet terméketlen, az ideák nem halhatnak meg, a képességek nem maradhatnak beteljesítetlenül.​
Ebb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l természetesen következik, hogy minden lehetséges valóságrendszer
más, hasonló rendszereket teremt, és minden megvalósult cselekedet végtelen számú "megvalósulatlan" cselekedetet vált ki, amelyek ugyancsak megtalálják a megvalósulás útját. Mármost minden valóságrendszer nyitott. Különválasztásuk önkényes,
kényelmi okokból végrehajtott döntés: ezek egyid
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ben léteznek, mindegyik támogatja és gyarapítja a többit. Az, amit te cselekszel, bizonyos mértékig tükröz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]dik lehetséges Énjeid élményeiben – és ez megfordítva is igaz.
Olyan mértékben, amennyire nyitott és fogékony vagy, hasznot is húzhatsz lehetséges Énjeid tapasztalataiból, meríthetsz tudásukból, használhatod képességeiket.

Álomállapotban, spontán módon gyakran meg is teszed ezt; ami számodra inspirációnak t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű
nik, az gyakran egy másik Énedben felmerült, de meg nem valósított gondolat.
Ráhangolódsz, és másik Éned helyett te változtatod valósággá.
Azok az ideák, amelyek téged foglalkoztattak, de végül nem használtad fel​
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ket, ugyanilyen módon bukkanhatnak fel valamelyik másik "te"-ben. És persze az összes lehetséges Éned az igazi "te"-nek tartja magát, mindegyikük számára te csupán egy lehetséges Én vagy, ám a bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]érzékek útján mindegyik[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]tök tudatában vagytok a teljes Gestaltban elfoglalt helyének."


Seth konyve II kotet 34.oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"A meg nem valósult fizikai kapcsolatok, amelyekre

megvolt a lehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ség, de mégsem jöttek létre, a valóság más szintjein beteljesednek.

A tudatodban létez[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT], láthatatlan környezet nem is annyira magányos, mint amilyennek képzeled, hiszen látszólagos bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]elszigeteltségedet az ego kitartó test[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ri tevékenysége okozza. Az ego például nem lát okot arra, hogy tudomásodra jusson olyan információ, amelyr[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l azt gondolja, hogy mindennapi életedben nem hasznavehet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]."

Seth konyve II kotet 36. oldal

 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Közted és lehetséges Énjeid között természetes vonzás áll fenn: elektromágneses kapcsolat, amelynek az egyidej[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű [/FONT]energialökésekhez van köze. Ezt úgy értem, hogy az energiahullámok egyid[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ben érkeznek hozzád és más valóságokban tartózkodó, lehetséges Énjeidhez; lelki kapcsolatok, amelyek egyesít[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT], együttérz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT], érzelmi reakciók: olyan kapcsolat, amely különösen álomállapotban jelentkezik nagy er[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]vel.

Ebben az állapotban, amikor az ego m[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]ködése kissé lecsillapodik, jelentékeny kommunikáció zajlik a teljes identitás különböz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]részei között. El[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]fordulhat, hogy álmaidban megpillanthatod azokat az utakat, amelyeken nem indultál el. Talán azt gondolod róluk, hogy mer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő fantáziálás az egész, pedig érvényes események képét látod, amelyek egy másik lehetségességi rendszerben történtek meg."

Seth konyve II kotet 37. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Meg kell értenetek, hogy minden mentális cselekedetnek valóságossága van, amiért felel[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]sek vagytok. Pontosan e célból tartózkodtok most épp ebben a valóságrendszerben.
Ameddig például hisztek az ördögben, addig mindig meg is teremtitek, éspedig olyanra, hogy eléggé valóságos legyen nektek és mindazoknak, akik továbbra is részt vesznek a megteremtésében.
A másoktól kapott energia révén az ördögnek lesz valamiféle saját tudata,
de az efféle álördögnek nincs hatalma, nincs valóságossága azok számára, akik nem hisznek a létezésében, nem adnak neki energiát a hitük által. Az ördög tehát, más szavakkal kifejezve, fels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő
fokú hallucináció. Korábban már említettem: azok, aki hisznek a pokolban, és önmagukat odavalónak tartják, a hitük révén valóban megtapasztalhatják a poklot, de ez semmiképp sem lehet végleges. A lélek nem maradhat örökké tudatlan."

"A hallucináció tehát a félelem és a korlátozás nyomán jön létre. Az ördög
ideája bizonyos félelmek tömeges kivetülése: tömeges abban az értelemben, hogy sok ember hozza létre, de egyszersmind korlátozott is, hiszen mindig voltak olyanok, akik elutasították ezt az elméletet."

Seth konyve II kotet 45. oldal
[/FONT]
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Számodra jelenleg a legközvetlenebb, egyszersmind legszembet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]n[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]bb jelkép a saját tested.
A test ideáját a legtöbb tudati szinten használod. Ha bármiféle testen kívüli élmény kapcsán elhagyod fizikai testedet, voltaképpen egy másikba lépsz át, amely kevésbé fizikai jelleg[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]. Ebb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l "kés[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]bb" átköltözöl egy újabb, még kevésbé fizikai testbe, de maga a forma annyira fontos jelkép, hogy végigkíséri teljes vallási irodalmatokat, és megtalálható a túlvilágról szóló összes történetben.
Egy ponton elt
[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]nik majd a többi jelképpel együtt. A ti fogalmaitok szerint volt olyan id[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT], amikor még nem léteztek jelképek; ez a kor annyira távol áll jelenlegi valóságfogalmaitoktól, hogy az ebb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l az id[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]b[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l származó emlékek csak az alvás legvédettebb szakaszaiban bukkannak fel. Számotokra úgy t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]nik, hogy jelképek hiánya maga a nemlét, de ma annyira jelképközpontúak vagytok, hogy ez eléggé természetes

következtetés."

Seth konyve II. kotet 62. oldal.
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Az alfa szint összefügg[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT], megosztatlan. Ott tetszés szerint hozzáférhet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]és felhasználható az energia. Ez az a forrás vagy tó, ahol az energiatartalékok tárolódnak, ahonnan a bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]bb és a küls[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]Én egyaránt meríthet. Erre a területre jelek és tartalmak érkeznek a személyiség mélyebb rétegeib[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l.
Elhelyezkedése miatt az alfa szint kiváltképp hasznos a fizikai szervezet befolyásolásának céljaira. Már kezditek megtanulni: itt is rendkívül fontos a spontaneitás. Az, hogy milyen szándékkal lépsz be az alfa szintre, nagyban meghatározza, milyen tapasztalatokat szerzel, mert figyelmed fókusza automatikusan a meghatározott területre irányul.
Az is jótékony hatású, ha minden konkrét cél nélkül ugrasz fejest erre a szintre, mert itt hozzáférhet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]minden információ, amire – esetleg tudattalanul – szükséged van. Ha megtanulod földeríteni ezt a területet, más tevékenységek kiinduló bázisaként is felhasználhatod. Ha így teszel, közben a fizikai tested is jó kezekben marad.
Amikor tudatod elhagyja a testet, az alfa állapot gondoskodik róla, hogy a test jó állapotban maradjon. Ez minden esetben automatikusan megtörténik. Az el[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]z[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]életek azonban ennél mélyebb szinten rejlenek. Ha akarod, az alfa szintr[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l kiindulva megpróbálhatsz halászni utánuk."

Seth konyve II.kotet 75. oldal.
 

V.T.

Állandó Tag
Állandó Tag
"Az e tudatállapotokban szerzett információt le kell fordítani a normális,éber tudat számára, ha arra van szükség, hogy tudatosan felidézhet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]legyen az emlékezetb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l.

Sok esetben az éber Én számára tudattalan marad az emlék, de a tapasztalat mégis gyökeresen megváltoztathatja az egyén életének struktúráját. A katasztrofális lépések elkerülhet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]k az ilyen bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]kommunikáció révén, akár tud róla az ego, akár nem.
E különböz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]szinteken szerzett tapasztalatok jelképes értelmezést nyerhetnek. Átalakulhatnak képzelgéssé, de akár irodalmi vagy képz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]m[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]vészeti alkotássá is, anélkül, hogy a tudatos Én tudná, honnan származnak. Nos, e különböz[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]tudatállapotok bármelyikében más jelenségek is megfigyelhet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]k – például gondolatformák, energiamanifesztációk, a személyes tudatalatti és a kollektív tudattalan kivetülései.
Ezek bármelyike vagy akár mindegyik ölthet jelképes formát, és az illet[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő egyén bels[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]beállítódásától függ[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]en t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]nhet jótékonynak vagy ártalmasnak. Teljesen természetes jelenségnek lehet tekinteni [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ket; irányultságuk a leggyakrabban semleges.[/FONT]​

Sok esetben kezdetleges formák ezek, amelyek a velük találkozó személyiségt[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő
l kapják energiájukat. Tevékenységük jellege tehát a személyiségb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l vetül ki ezekre az aránylag passzív materializációkra. A velük találkozó személynek nem kell mást tennie, mint elfordítani róluk a figyelmét, máris "deaktivizálta" [FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ket. Ezzel nem azt állítom, hogy a jelenség nem valóságos. Egyszer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]en csak más a fajtája és a mértéke.

Van némi saját energiája, de ahhoz, hogy kölcsönös kapcsolat létesüljön, szüksége van a szemlél[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]t[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l származó pótlólagos energiára is. Ha egy ilyen materializáció fenyeget[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]nek mutatkozik, egyszer[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ű[/FONT]en békét kell kívánni neki, és elfordítani róla a figyelmet. F[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő [/FONT]mozgató energiáját abból meríti, ha figyelsz rá: a figyelem intenzitásából és a fókusz min[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]ségéb[FONT=TimesNewRomanPSMT+1]ő[/FONT]l."


Seth konyve II.kotet 86. oldal.
[/FONT]
 
Oldal tetejére