Mit álmodtál gyere meséld el II

kocsistunde23

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Elég rémes álmom volt az éjjel, most is a hatása alatt vagyok. Arra emlékszem hogy feküdtünk az ágyon a férjemmel és valaki hátulról leszurta egy késsel, de nem láttam hogy ki, a háta közepén volt a szúrás és nagyon vérzett, én meg kiabáltam hogy Ne, és ekkor ébredtem fel és kerestem rajta a sebet, de persze nem volt. Alig bírtam vissza aludni utána. Ha valaki tud segíteni legyszi írjon. Köszi
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
Sziasztok! Elég rémes álmom volt az éjjel, most is a hatása alatt vagyok. Arra emlékszem hogy feküdtünk az ágyon a férjemmel és valaki hátulról leszurta egy késsel, de nem láttam hogy ki, a háta közepén volt a szúrás és nagyon vérzett, én meg kiabáltam hogy Ne, és ekkor ébredtem fel és kerestem rajta a sebet, de persze nem volt. Alig bírtam vissza aludni utána. Ha valaki tud segíteni legyszi írjon. Köszi
Szia kiss

Az volna a kérésem, hogy 1 - től 36 - ig nevezzél meg lécci egy számot.
Azt, ami legelőször eszedbe jut.
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
jungi+tarot+k%u0025C3%B6nyv.jpg

jungi+tarto+k%u0025C3%B6nyv+-+nyitva.jpg


A JUNGI TAROT

Miről szól ez a könyv és a kártya?

A Jungi Tarot 36 lapja Carl Gustav Jung,
a kiváló pszichológus és misztikus gondolkodó által meghatározott archetípusok
különböző aspektusait ábrázolja.
Egyszerű, mégis roppant hatásos módon segít felderíteni
a múlt, a jelen, és a jövő rejtelmeit.

Mik az archetípusok?

Jung egyik leglényegesebb tanítása az emberi pszichéről
az archetípusok fogalmában ölt testet.
Ezek a lélek ősi, nem tanult részei, melyek a „kollektív tudattalanból” származnak.


A kollektív tudattalan minden ember lelkének legmélyebb rétegét képezi,
az emberi nem közös tapasztalatát foglalja magába,
és nemzedékről nemzedékre továbbadódik,
úgymond az emberiség közös elméjének
a múltja, jelene, és jövője tükröződik benne.

Jung Föld és lélek című munkájában így írja le az archetípusok fogalmát:
„készenléti rendszerek, amelyek egy füst alatt képek is és emóciók is.
Az agyszerkezettel vele öröklődnek,
sőt ennek mintegy pszichikai aspektusát képezik”.


Az egyén szintjén az archetípusokat mindenki úgy éli meg,
mint bizonyos cselekvésre, illetve gondolkodásra hajlamosító tendenciákat.
Jung azt szűrte le kutatásaiból,
hogy mivel a tudatalatti álmok, fantáziák, látomások formájában nyilvánul meg,
e gondolkodási és viselkedésmintákat olyan motívumokként tapasztalhatjuk meg,
mint az árnyék, a bölcs öreg, a gyermek, az anya vagy a lány.


A szellem az emberben, a művészetben és a tudományban című könyvében
Jung ezt írja:
„Az őskép vagy archetípus olyan jelenség,
– lehet démon, emberi lény vagy folyamat –
amely állandóan vissza-visszatér a történelem folyamán,
és mindenütt megjelenik, ahol az alkotó képzelet szabadon kifejeződik.
Ennélfogva alapvetően mitikus alak…”

Hogyan éljük meg az archetípusokat?

A Jung kártyák segítségével mélyebb önismeretre tehetünk szert,
hiszen az archetípusok egyetemesek,
minden emberi lény pszichéjének részét képezik.
Minden szinten találkozunk velük, mind belső világunkban, mind a külvilágban.

Például az árnyék archetípust (2.lap)

2-es+lap.jpg

először a szobánkon túli rettegett sötétségként tapasztalhatjuk meg:
később találkozhatunk vele azon mitologikus idegen személyében,
akiktől szüleink mindig óva intettek, mondván, ne fogadjunk el tőle édességet.
Életünk során számtalanszor kapcsolatba kerülünk ezzel a mitikus figurával,
és minden ilyen alkalommal félelem, ösztönös harag támad bennünk,
vagy az a különös érzés kerít hatalmába,
hogy valahonnan ismerős ez az ismeretlen alak.

Az archetípusok közül elsőként mindnyájan a tekintélyfigurákkal találkozunk,
gondviselőinkkel, akik általában a szüleink.
Hozzájuk fűződő kapcsolatunk megmutatja,
milyen érzéseink vannak az önfelfedezés útjának kezdetén,
milyennek érzékeljük a külvilágot,
miközben nem is sejtjük, hogy ez a látszólag stabil külvilág
belső világunk megjelenési formája.


Ily módon belsővé tesszük mindazt,
amit ezek az első tekintélyszemélyek adnak nekünk,
és egész életünk folyamán szüntelenül ugyanazokkal a helytelen cselekedetektől,
illetve büntetéstől való félelemmel viszonyulunk
a környezetünkben megjelenő hasonló személyekhez,
például a tanárainkhoz, a rabbinkhoz, a papunkhoz, a professzorunkhoz,
vagy a főnökünkhöz – akik mind-mind ugyanazon szerep különféle alakítói.


Hogyan jelenítik meg a kártyák a jungi archetípusokat?

Jung nem adott pontos listát az archetípusokról:
ez lehetetlen lett volna, hiszen az ősképek száma nem behatárolható.
Vannak köztük átfedések, és az egyes ősképek egymásba folynak.
Az itt bemutatásra kerülő 36 kártya mindegyike mégis egy-egy archetípust
vagy egy Jung által tárgyalt archetípus valamelyik aspektusát jeleníti meg.
Az ősképek összetett szimbólumok,
ezért minden kártyalap olyan nevet kapott,
amelyik segít értelme megfejtésében
és abban, hogy saját körülményeinkre alkalmazzuk.

Némely lap önmagában ábrázol egy jungi archetípust,
néha egyetlen archetípust több lap szimbolizál,
annak különböző vetületeit megjelenítve.

Pl. a Démonkirálynő (7.lap) és a Szörny (8.lap)

7-es+lap.jpg

8-as+lap.jpg

a Holdanya istennő (5.lap) és a Földapa (6.lap) archetípusok

5-%u0025C3%B6s+lap.jpg

6-os+lap.jpg

árnyoldalait képviselik.


Azért szenteltünk nekik külön kártyát,
mert ezekkel az archetípusokkal egészen kicsi csecsemőkorunkban töredékekben találkozunk.
A fejlődő gyermek megtapasztalja milyen a „jó anya”,
aki ételt, melegséget, játékokat ad,
de megéli azt is, milyen a „rossz anya”, aki ingerlékeny, fáradt, szeszélyes.
A gyermek szellemileg nem képes arra,
hogy összekapcsolja az „anya” e két ellentétes aspektusát,
egyszerűen megéli mindkettőt.
A két oldal vagy archetípus mindaddig külön él benne,
amíg a gyermek felcseperedvén össze nem egyezteti őket magában.

Miért érdemes archetípusokkal foglalkozni?

A jungi kártyák segítenek feltárni sorsunkat.
Ha a nem integrált archetípusok megtámadják tudatunkat,
negatív, romboló hatást gyakorolnak személyiségünkre és az életünkre,
esetleg függőségeket okoznak.
Nehézzé teszik a változtatást,
és minduntalan ugyanazokat a mintákat ismételgetjük.


Egy-egy archetípus hatása sohasem véletlenszerűen érvényesül:
attól függ, hogy a múltban mennyire jól vagy rosszul integráltuk a tudatunkba.
Amikor felismerünk és belsővé teszünk egy ősképet,
hihetetlen átalakuláson eshetünk át:
kapcsolatba kerülhetünk elveszett céljainkkal,
elfeledett képességeinkkel,
továbbá rátalálunk a szeretetre, a sikerre,
vagy a homályból kivezető útra.


Elménk sokkal nagyobb mértékben vezérli sorsunkat, mint képzelnénk.
Ezek a kártyák az archetípusok képviselőjeként
mintegy jelzőtáblaként kalauzolnak belső és külső világunkban.
Amint rádöbbenünk az alapvető élményekre,
egyensúlyba hozhatjuk kibillent életünket.
A lapok segítségével felismerjük,
mely személyiségrészeink befolyásolják életünket,
és miért kerültünk adott helyzetünkbe.
Megtanuljuk, hogyan oldjuk meg a problémáinkat,
megértjük körülményeinket, még a jövőbe is bepillantást nyerünk.


E misztikus folyamat során
fokozatosan ráhangolódunk saját belső vezetőnkre
– a Belső tanítóra. (29.lap)

29-es+lap.jpg


Ekkor készek leszünk arra, hogy megváltoztassuk mindazt,
ami negatív, sötét, boldogtalan az életünkben,
és felismerjük igazi önvalónkat.
Amikor kihúzzuk az első archetípuskártyát,
megnyitjuk lelkünk ajtaját,
és megtesszük az első lépést a lelki teljesség felé az önfelfedezés útján,
melyet Jung individualizációnak nevezett.


A pakliban a lapok számozása egyfajta térképet ad az emberi lélek fejlődéséhez.
A kártyák nem egyenes vonalú fejlődést jelölnek,
inkább egy spirált, amelynek mentén az individualizáció folyamata zajlik.

FORRÁS:

maga a Könyv és a Kártya;
valamint:
HTML:
http://egenesfoldon.wordpress.com/page/23/

MEGVÁSÁROLHATÓ PL. ITT:

HTML:
http://www.polc.hu/konyv/jungi_tarot/196325/
(Vigyázat: a könyvhöz nem mindenütt jár mellékletként a kártya!).
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
Sziasztok! Elég rémes álmom volt az éjjel, most is a hatása alatt vagyok. Arra emlékszem hogy feküdtünk az ágyon a férjemmel és valaki hátulról leszurta egy késsel, de nem láttam hogy ki, a háta közepén volt a szúrás és nagyon vérzett, én meg kiabáltam hogy Ne, és ekkor ébredtem fel és kerestem rajta a sebet, de persze nem volt. Alig bírtam vissza aludni utána. Ha valaki tud segíteni legyszi írjon. Köszi
Szia kiss

Az volna a kérésem, hogy 1 - től 36 - ig nevezzél meg lécci egy számot.
Azt, ami legelőször eszedbe jut.
Szia kiss

A választásod a Jungi Tarotból
a 6-os lap, a Földapa lett.

6-os+lap.jpg

Idézem a lap értelmezésének egy részét:

"Kulcsszavak:
Szellemi tudás. Az anyagi világ. Aktív alkotóerő. Alkalmasság.
Segítő apafigura, jótevő. Az üzleti vállalkozásokban siker.
Hagyományos út a teljesítményhez. Vallás.
CSALÁDFŐ A MUNKAHELYEN ÉS OTTHON. Apaság.

Ez a lap saját apánknak mint gondviselőnknek, védelmezőnknek
és szabályalkotónknak a lelkünkre gyakorolt befolyását jeleníti meg.


Életünk során sokszor találkozunk ezzel az archetípussal
segítő apafigurák személyében.


Olyan támogató férfi barátot jelez,
aki osztozik velünk a felelősségben.
Jelentéskörébe tartoznak a hagyományos férfiminták,
a férfi elv hatása az életünkre, a bennünk lakozó apa,
a jóságos Isten.


Utal bátorításra, tanácsra és támogatásra,
amely egy társadalmilag elismert embertől származik;
bölcs és gyakorlatias tanácsadóra,
valakire, aki pénzt és világi javakat bocsát a rendelkezésünkre;
megbízható vagy szilárd alapot nyújt.


Jelezhet a kártya anyagi sikert egy új vállalkozás gyümölcseként.
Férfiak számára idősebb példaképet
vagy férfihoz fűződő kapcsolatot is jelent.


Olyan találkozást vagy helyzetet jelezhet előre,
amely segít megoldani valamely érzelmi konfliktust
saját apánkkal kapcsolatban.

Használjuk a bennünk élő földapa képességeit,
mint egy jó kapitány, vagy egy jó pásztor, hogy másokat vezessünk.
A változásokat nem tudjuk egyedül véghezvinni,
csak ha egy magasabb tekintély
vagy egy másik személy kimondja az áment.


A lap értelmezést segítő, megerősítő mondata:

Nincs szükségem másra, csak önmagamra,
nem kívánok többet, mint saját erőmet. Viselem a terhet,
amelyből hegyet raktam."

FORRÁS:
Ivarna Kalinkova: Jungi Tarot - A bölcsesség kútja
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
pyraustralia.jpg

AZ ÁLMOKNAK VAN EGY PIRAMISA.

Azt a Lelket,
aki ezen a piramison keresztül teremt:
Álmok Őrzőjének (Dreamkeeper) nevezik.

A piramis az Ausztrália feletti hálóban található.
A kiválasztott papok és papnők ennek a területnek az energiáiban inkarnálódtak,
hogy vigyázzák és védjék a teremtő tudást, mely az álmodás mátrixában van tárolva.

Ez a tudás kulcsokban szerezhető meg alvás közben azok számára,
akik készen állnak a belépésre.
Amikor átvették a kulcsot, a lélek visszatérhet a fizikai testbe,
és képessé válik arra,
hogy előre és hátra mozogjon a valóságok között.
Ez a lélek megérti, hogyan lehet álmodás közben teremteni,
hogyan manifesztálódhat az álombeli teremtés a fizikai síkon.
Amikor a lélek a helyére megy alváskor, akkor találkozik az Álmok Őrzőjével.

Ebben a mátrixban ugyanúgy kiválaszhatóak a megtapasztalások, mint a fizikai időben.

Az Álmok Őrzője elvezeti a lelket ezeknek a végtelen álmoknak a mátrixába,
ahol bármi megtörténhet és rendszerint meg is történik.
Itt a lélek képessé válik a repülésre és szabad lehet.

Minden lélek ellátogat az Álmok Őrzőjéhez,
és összeköttetésben van ezzel a mátrixszal saját álmain keresztül.
Az Álmok Őrzője segít a lelkeknek megoldani a problémáikat
és megtanítja a lelkeket létezésük igaz természetére.

Vannak, akik igazabb valóságnak élik meg az álmodás fázisát,
mivel ugyanolyan élethű, mint bármi más a mátrixban.
És vannak olyan lelkek,
akiknek nehezére esik visszatérni más tudatos valóságokba,
mivel az álom mátrix megadja nekik azt a szabadságot, amire vágynak.

Minden lélek egy része kapcsolatban marad a mátrixszal
és az Álmok Őrzőjével, hogy vissza tudjon térni a mátrixba, amíg a test pihen.

 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy álmodhatok e olyasmiről amit még nem láttam az életben?
Bármekkora paradoxonnak tűnik:
nem láthatunk olyan dolgokat, amit még SOHA nem láttunk :fuck:

Még nagyon régen mesélte a kedvenc magyar tanárom,
hogy végeztek 1 kísérletet.
A kísérletben résztvevő személyeknek 'soha-nem-látott' űrlényeket kellett lerajzolni.
És kiderült,
hogy minden rajz a megszokott emberi látási sémák építőköveiből épült fel,
csak éppen a rajzolók 1 picit összekócolták azokat!

Tehát Te olyasmit láthattál,
- amivel már 1x találkoztál, de elfelejtetted; lesüppedt a tudattalanodba és / vagy
- álmodban 1 másik világban járhattál és úgy szerezhettél /
onnan hozhattál át információkat.

Az álmodásnak létezik 1 olyan szintje,
amikor a jobb agyféltekében keletkező képet egy az egyben át tudod hozni a valóságodba.

Az álmaink egyébként amiatt annyira különösek sok esetben,
mert az ÉN agyféltekéjében keletkező képeket az EGO agyféltekéje mintegy lefordítja számunkra.
És leggyakrabban éppen az eközben fellépő torzítások hordozzák az Álmodó számára az üzenetet!

Mi lenne, ha lerajzolnád azt, amit láttál,
majd beszkennelnéd és feltennéd ide...?
 

Csatolások

  • 21728_431252476924161_1206937941_n.jpg
    21728_431252476924161_1206937941_n.jpg
    87.1 KB · Olvasás: 17

HUNSS

Állandó Tag
Állandó Tag
Bármekkora paradoxonnak tűnik:
nem láthatunk olyan dolgokat, amit még SOHA nem láttunk :fuck:

Még nagyon régen mesélte a kedvenc magyar tanárom,
hogy végeztek 1 kísérletet.
A kísérletben résztvevő személyeknek 'soha-nem-látott' űrlényeket kellett lerajzolni.
És kiderült,
hogy minden rajz a megszokott emberi látási sémák építőköveiből épült fel,
csak éppen a rajzolók 1 picit összekócolták azokat!

Tehát Te olyasmit láthattál,
- amivel már 1x találkoztál, de elfelejtetted; lesüppedt a tudattalanodba és / vagy
- álmodban 1 másik világban járhattál és úgy szerezhettél /
onnan hozhattál át információkat.

Az álmodásnak létezik 1 olyan szintje,
amikor a jobb agyféltekében keletkező képet egy az egyben át tudod hozni a valóságodba.

Az álmaink egyébként amiatt annyira különösek sok esetben,
mert az ÉN agyféltekéjében keletkező képeket az EGO agyféltekéje mintegy lefordítja számunkra.
És leggyakrabban éppen az eközben fellépő torzítások hordozzák az Álmodó számára az üzenetet!

Mi lenne, ha lerajzolnád azt, amit láttál,
majd beszkennelnéd és feltennéd ide...?


Lerajzolni nem fogom, mert nem tudok valami jól rajzolni. Inkább elmondom, csak egy kép maradt meg bennem, hajnalban amikor felébredtem.
Kép a következő: két földönkívüli, hosszú hajú ember állt velem szemben, olyan zöld ruhában amilyet még nem láttam. Nem mintha két földönkívülit láttam volna :):p
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
Lerajzolni nem fogom, mert nem tudok valami jól rajzolni. Inkább elmondom, csak egy kép maradt meg bennem, hajnalban amikor felébredtem.
Kép a következő: két földönkívüli, hosszú hajú ember állt velem szemben, olyan zöld ruhában amilyet még nem láttam. Nem mintha két földönkívülit láttam volna :):p
Csak ismételni tudom önmagamat :)
Mondj egy számot lécci 1 és 36 között kiss
(Azt, amelyik legelőször eszedbe jut).

 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
254422_188892484493496_7875500_n.jpg
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
borito,12309786155281037.jpg


"A poszttraumás stressz-szindróma kezelésére van egy nagyon különleges, világhírű módszer,
melynek működése azon a felfedezésen alapszik,
hogy amikor álmodunk, akkor gyors szemmozgásokat végzünk
- ez az úgy nevezett REM-fázis.

Ilyenkor, öntudatlan állapotunkban a jobb agyfélteke
gondosan összeszedi a testben, a sejtekben megrekedt feszültségeket,
és a gyors szemmozgás ideje alatt,
a maga sajátos szerkesztési törvényei szerint átteszi ezeket képbe.
Ezáltal meg is történik egyfajta feldolgozás:
amit "kiálmodunk" magunkból, az már nem betegít meg minket.

Az álom szimbólumokban jeleníti meg a lelki tartalmakat
- egyetlen filmrendező sem szerkeszt olyan zseniálisan,
mint a jobb agyfélteke, amely a feszültségeket összehozza, és képbe sűríti.
Ilyen módon az álom töröl, áttesz képbe, fölold és elaborál,
tehát megkönnyebbülést idéz elő.

Ennek, az általam emlegetett terápiás eljárásnak a lényege,
hogy művileg hoz létre az álomhoz hasonló gyors szemmozgásokat,
miközben az illetőnek a traumát okozó történésről nem kell többet mondania,
csak annyit, amennyit éppen elbír.

Ha a sértett személy képes arra,
hogy elmondja a vele történteket,
akkor a kritikus pillanatban kiváltják a gyors szemmozgást,
a terapeuta kézmozgásának követésével vagy egy speciális készülék segítségével.
Ezáltal megtörténhetnek ugyanazok a törlő, átrendező folyamatok,
melyek az álomban működnek.


Abban, hogy az idegrendszer, a lelki rendszer
egy katasztrófa után képes legyen az élet továbbvitelére,
ilyesfajta gyors szemmozgásos technikával,
úgynevezett deszenzitizációs terápiákkal tudnak segíteni a szakemberek.

Ha valakit olyan traumatikus esemény ért, amely ezt a sokkállapotot,
ezt a dermesztő hasadást, ezt az izolatív érzést létrehozta,
fontos tudnia, hogy már Magyarországon is létezik úgynevezett EMDR,
azaz gyors szemmozgással kiváltott deszenzitizációs terápiás szolgáltatás,
amely nagyon radikális és hatékony segítséget jelenthet."

/ - részlet a most megjelenő könyvből - /
 

baknaffek

Állandó Tag
Állandó Tag
az elmúlt pár napban az álmaim apám új üzletével kapcsolatosak, amibe belevágott.

1.

Egy úton mentünk apámmal gyalog (úton haladni: elérni a célt) egy gyönyörű tájon (boldogság) Az úton keresztben nagyjából bokáig érő kis patakok csordogáltak (siker, vidámság). Nagyon boldogok voltunk.

2.

A féltestvéremmel (apai részről) laptopon egy rajzfilmet néztünk. Nagyon boldog voltam, mert mellettünk az ágyon ott feküdt több száz EURO összehajtva. Biztonságban éreztem magam : )) (ezt az álmomat nem tudom teljesen értelmezni, biztosan kapcsolatban áll az üzlettel)

3.

Egy helyen voltam, ahol több gyanús ember is tartózkodott, úgy éreztem bántani akarnak, de bármit csináltam, jött velem - utánam egyfajta védelmezőként apám üzlettársa. Egy nyomtatott papír akadt a kezembe, ahol egy táblázatban a 125-ös szám alatt volt még valami, arra már nem emlékszem, talán 25. 1+2+5= 8 = anyagi bőség, amiért tenni kell.

miről szólnak ezek az álmok pontosan? sikerülhet apám új üzlete? támogassam érzelmileg mint családtag, hogy tudja hogy hiszek benne, vagy szálljak be az üzletbe - mivel felajánlotta hogy sok munkával sikerülhet?
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
Csatolás megtekintése 993394

"A felülemelkedés copingjánál azt használjuk fel,
hogy a te jelenkori éned, a maga okosságával, bölcsességgel,
a traumából kiszabadult ember józan eszével képes distanciát teremteni.


Ez természetesen nem az én, a személyiség megkettőzését jelenti,
hanem azt a képességünket
- amit egyébként nagyon érdemes fejleszteni, izmosítani magunkban -,
hogy valahogy kívülről, messziről, bizonyos távolságot teremtve
rá tudjunk tekinteni egykori önmagunkra és a fájdalmas eseményre.
Ilyenkor szempontváltás történik,
amelyet a pszichológia átkeretezésnek nevez.


Amikor megtörtént veled az adott esemény,
egy bizonyos pozícióban voltál, és annak megfelelően láttad a valóságot.
Az átkeretezés során megpróbálsz más szemszögből rátekinteni.
Mindenféle optikából megnézed a történteket,
nemcsak a magad, de a szeretteid, környezeted nézőpontjából is.


Azáltal, hogy elkezdesz mozogni a saját beszorult lelki helyzetedben,
életbe lép a kaleidoszkóp-effektus:
ha csak egy pici részletet is elmozdítasz, a teljes kép megváltozik.
Ez pedig óriási megkönnyebbülést hozhat magával,
egy csodálatos feloldó folyamat első lépése lehet,
amelynek keretében a beszorult, betokosodott lelki tartalmak
utat találhatnak kifelé."

Prof. Dr. Bagdy Emőke:
Utak önmagunkhoz
/- részlet -/

Megnézem majd az álmaidat és hamarosan jelentkezem.
#57
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
az elmúlt pár napban az álmaim apám új üzletével kapcsolatosak, amibe belevágott.

1.

Egy úton mentünk apámmal gyalog (úton haladni: elérni a célt) egy gyönyörű tájon (boldogság) Az úton keresztben nagyjából bokáig érő kis patakok csordogáltak (siker, vidámság). Nagyon boldogok voltunk.

2.

A féltestvéremmel (apai részről) laptopon egy rajzfilmet néztünk. Nagyon boldog voltam, mert mellettünk az ágyon ott feküdt több száz EURO összehajtva. Biztonságban éreztem magam : )) (ezt az álmomat nem tudom teljesen értelmezni, biztosan kapcsolatban áll az üzlettel)

3.

Egy helyen voltam, ahol több gyanús ember is tartózkodott, úgy éreztem bántani akarnak, de bármit csináltam, jött velem - utánam egyfajta védelmezőként apám üzlettársa. Egy nyomtatott papír akadt a kezembe, ahol egy táblázatban a 125-ös szám alatt volt még valami, arra már nem emlékszem, talán 25. 1+2+5= 8 = anyagi bőség, amiért tenni kell.

miről szólnak ezek az álmok pontosan? sikerülhet apám új üzlete? támogassam érzelmileg mint családtag, hogy tudja hogy hiszek benne, vagy szálljak be az üzletbe - mivel felajánlotta hogy sok munkával sikerülhet?
Szia kiss

Előszöris 1 picit dörgedelmeznék :)
Ha álomszótárt használsz és csak a Számodra kecsegtető fogalmakra keresel rá;
ráadásul azoknak is a kedvező vonulatát veszed figyelembe:
az nem értelmezés, hanem önbecsapás, ferdítés.
Erre teljesen felesleges pazarolni az idődet.

Ugyanakkor van 1 jó hírem:
bár Te nem éltél igazán ezzel a lehetőséggel,
de ezeknek az álmoknak az üzenetét álomszótárból szépen össze lehet rakni.

Ugye azt nem gondoltad komolyan, hogy arra felelősséggel bárki is választ adhat:
sikerül - e édesapád vállalkozása?
Mivel felnőtt ember vagy, abban is Neked kell döntened:
érzelmileg és / vagy anyagilag kötelezd - e el magad 1 olyan ügynek, vállalkozásnak, ami nem a Tiéd.

Az álmaid aktuálisan kapcsolódhatnak az apai vállalkozással összefüggő éppen esedékes eseményekhez
vagy az arról való hullámvasútazó elmélkedéseidhez.
Ha vezetsz álomnaplót, akkor ezt könnyen visszapergetheted.

1. Az első álmodnál mondhatni ránézésre minden tiszta hepi.
Viszont az utat keresztező patak jelezheti azt, hogy nem feltétlenül az apáddal való társulás a Te utad.
Másrészt a bokáig érő víz sem igazán biztató
(lehet pl., hogy valami földtől elrugaszkodott üzleti elképzelésről van szó).

2. A második álmodban kimondottan kedvezőtlen képlet,
hogy az euro FÉLbe van hajtva.
Ez jelenthet félpénzt
- tehát a Te szempontodból 1 a vártnál jóval alacsonyabb jövedelmezőséget -
de akár hamis pénzt is; pl. átvitt értelemben csaláson alapuló bevételt is.

Ennél viszont sokkalta mellbevágóbb a szövegezésedben szereplő 2 szinkron kifejezés:
FÉLtestvér /FÉLbehajtott pénz.
Ez azt tükrözheti, hogy a vállalkozással összefüggő megosztásnál érdemes számolnod a következővel:
Te leszel az, aki 'FÉL'.
Ha új családot alapít valaki, akkor mindig az újabb feleségé és gyereké az elsőbbség.

3. A harmadik álmod a legösszetettebb, egyben a legigazmondóbb.
Lehet valami napközben elnyomott rossz érzésed az ügymenettel kapcsolatban
(ld. az álmodban gyanús, Téged bántalmazni akaró emberek)
és tudat alatt valószínűleg szeretnél valamilyen biztosítékot.
Mondjuk 1 szerződést (?)
-ld. álmodban a nyomtatott papír -
ahol éles kontúrral elhatárolt a kötelesség, a felelősség, a teherviselés, a döntési kör, a munka és a jövedelmezőség.
És érdekes módon 1 táblázatban végzel is 1 különös kalkulációt.

Hallatlanul veszélyes terület lehet 1 családi vállalkozás, ha a peremfeltételek jogerősen nem tisztázottak;
ha más kockáztat és Te ihatod meg a levét.
Valamint 1 üzleti vállalkozás alkalmatlan arra, hogy az apáddal kapcsolatos sérüléseidet orvosolja.
Hiába a védelmező üzlettárs, hiába az aranyos félkistesóka.

Általában én is össze szoktam adni az álmokban szereplő nagyobb értékű számokat addig a pontig,
amíg a Tarot Nagyarkánumának kiadják 1 Lapját.
Ez mankó lehet az értelmezésben.

Viszont csak úgy vaktában is rákeresek az adott számra a gugliban.
A 125 - re érdekes módon 1 rakat motorkerékpár ugrott be.

Ugyanakkor valamiért úgy éreztem,
- mivel tudok arról: programozást tanultál és több álmodban használod a PC nyelvet -
a 125 - ös számot át kell kettes számrendszerbe konvertálnom
és úgy kell a számjegyeket összeadnom.
Hát mit mondjak: én már ilyesmitől elszoktam, de azárt összejött:
1111101 - et kaptam.
Összeadva az egyeseket ez a 6 -os számot adja ki.

Mivel a Jungi Tarotban a 6. Lap a Földapa
- itt olvashatsz róla:
#46
a Jungi Tarotról magáról pedig itt:
#45 -
és alapból a pénzkezelésünk az apánktól függ:
ha valami gubanc adódna az apai vállalkozással, azzal nagyon hazavágnád 2 az 1 - ben hosszabb távon a gazdálkodásodat.

Természetesen mindezeket, mint meggondolási szempontokat soroltam fel.
Semmiképpen nem volna szerencsés, ha összekócolnád az érzelmi fájdalmakat 1 érzelmi üzleti vállalkozással.
Ne alkudj meg; ne így akarj szeretetet kicsikarni.
Vegyél részt benne, ha akarsz, de tiszta, egyértelmű és lefixált feltételekkel.
Ne pózolj azzal, hogy Te így vagy úgy támogatod ezzel apádat.
Ez ilyen meggondolásból 1 játszmának látszódhat: na-ugye-én-különb-vagyok-nálad.

Már csak az álomszótár maradt hátra kiss

1.
Apa
Az ésszerűség, a környezettel való reális kapcsolat szimbóluma,
amelyhez a biztonság kapcsolódik.
(Ha a valóságos apa megfelelően töltötte be a szerepét.)
A tradíciók fontosak lesznek az Ön számára (akár elfogadja, akár lázad),
ez állandó környezetben megfelelo alkalmazkodási stratégia, sikeres erőkifejtést tesz lehetővé.
Szüksége van tapasztalatokra, útmutatásra.
Ezt várhatja külső személyektől is, de a leghasznosabb,
ha emlékeiben kutat, a saját apja hogyan oldotta meg a hasonló problémákat.
Az Ön sorsának nagy részét szülei írták, ne ellene küzdjön, hanem célszerű megvalósításáért.

Gyalogolni
Lassú, de biztos haladás, saját erejére alapozva.

Kereszt
1. A bennünk levő jó és rossz,
a születés-élet-halál misztikus szimbóluma.
2. Az ellentétek (belső) egysége, ami Önre jellemző.
Ellentétes irányú késztetéseit sikerült egyensúlyba hoznia,
ezt az egyensúlyt azonban mindig újra kell teremteni.
„Az életenergia kifejezője, a teremtés szimbóluma.” (Jung.)
3. A gonosz elhárítása, az Én védelme.
Aktuális lelki veszélyt jelez.
Mivel ez a szimbólum igen magas fokú absztrakció,
álombeli megjelenése a valóságtól való elfordulást jelezheti.

Keresztút
Nehéz lesz önállóan döntenie.
Bármerre megy tovább, mindegyik út jobb,
mint az útkereszteződésnél ácsorogni.

Patak
Életének folyása. Fölfelé haladva múltját kutatja, lefelé jövőjét.
Hűvös vize gyógyítja a lelki sebeket.
A lelki energia megjelenése, az életerő.
Áramlása az idő.
Problémák jelei: túl hideg vagy meleg, piszkos, túl lassú vagy sebes,
eltűnik a föld alatt, partja kies.
Egyiptomi álmoskönyv. Folyóban alámerülni: bűntől való megtisztulás.
Ad-Damiri. Kisebb utazás.
Népi hiedelem. Tiszta patak: sikeres üzlet.

Táj
Lelki állapotát mutatja.
Milyen hangulatot keltett szemlélése?
Részletei a jövő lehetőségeire utalnak.

Út
Az életút, annak aktuális szakasza.
Remélem, tovább tudott haladni rajta.
Az ésszerű, a valóságnak megfelelő irányt fogja választani.
A továbbhaladás nehézségei konfliktusait mutatják.
Az út menti tárgyak, a találkozások,
de még göröngyössége is figyelmet érdemel.

2.
Ágy
Hagyományos értelmezése:
szexuális problémákkal való konfrontálódás.
Vágy az álomra: Menekülés a való élet gondjai elől, sikertelenül.
Egyiptomi álmoskönyv. Égo ágy: házastársát elveszti.
Talmud. „Álmomban hollókat láttam ágyamra szállni.”
Tismael rabbi:”A feleséged sok emberrel szerelmeskedett.”
Ibn Sirin: Az ágy az álmodó házastársa.
Cayce. Intimitás. Állapota (pl. piszkos) a morális helyzetre utal.
Népi hiedelem. Aki ággyal álmodik – halál.

Fele
(valaminek).
Célkitűzései és valóságos lehetőségei nincsenek arányban.

Film
A nézőtéren ül és szereplője is.
Saját konfliktusát szemléli, biztos távolságból.
Ha megérti, fel fog állni, és kimegy a valóságos életbe, cselekedni.

Mesék
Az álmok testvérei.
Ha megértjük őket, az álmok se lesznek idegenek számunkra.
Az Ön álmában is megjelenhetnek mesealakok, meserészletek.
Vesse ezeket össze az eredeti mesével, ha különböznek,
gondolkozzon az eltérés lehetséges okáról.

Pénz
1. A szellemi energia szimbóluma, a lelki értékeké.
Pénzt találni, kapni jó jel, körülményei utalhatnak arra,
hogyan hasznosítsa szellemi energiáit.
Képviselhet bármilyen potenciát vagy impotenciát.
Elveszíteni: nem használja fel kellően szellemi értékeit.
2. Ritkábban a csalódás, beszűkülés jele.
Más értékektől elfordul, bizalmatlanná válik.
Ez esetben a pénz az emberi kapcsolatok helyettesítojévé válik.
Artemidoros. Jobb, ha kevés pénzt látunk, mert ez kevés gondot jelent.
Ibn Sirin. Sok pénzérme: nagy konkurencia.
Astrampsychos. Ha kezében tartja: kívánsága teljesül.
Cayce. Az erőfeszítések hozama.

Rajz
Amit szavakkal nem lehet elmondani.
Tükör, amelyben önmagát látja.

Testvér
Igény a segítségre, a feltétel nélküli szeretetre.
Gyakran a jelennel való elégedetlenséggel társul.
A segítséget valószínűleg meg is kapja,
de a szeretetnek manapság ára van.

Számítógép
A gondolkodás logikus,
csak a tényeket elemző oldalának hangsúlyozása.
Elzárkózás az érzelmi problémák elől.

3.
Apa
Az ésszerűség, a környezettel való reális kapcsolat szimbóluma, amelyhez a biztonság kapcsolódik.
(Ha a valóságos apa megfelelően töltötte be a szerepét.)
A tradíciók fontosak lesznek az Ön számára (akár elfogadja, akár lázad),
ez állandó környezetben megfelelő alkalmazkodási stratégia, sikeres erőkifejtést tesz lehetővé.
Szüksége van tapasztalatokra, útmutatásra.
Ezt várhatja külső személyektől is, de a leghasznosabb, ha emlékeiben kutat,
a saját apja hogyan oldotta meg a hasonló problémákat.
Az Ön sorsának nagy részét szülei írták, ne ellene küzdjön, hanem célszerű megvalósításáért.

Gyanú
Az ébren alig észlelt vagy elutasított félelem,
amely nem csak álmát ronthatja meg.

Papír
Az üres papír egy lehetőség, írhatunk rá (üzenetet),
rajzolhatunk (vágyainkat).
Mindenképpen egy törekvés valaminek a kifejezésére.

Táblázat
Ha meg akarja oldani problémáját, ne engedje csapongani gondolatait.
A rendszeresség segítheti.
Kivételek természetesen az érzelmi problémák,
amelyeket nem lehet logikai alapon megoldani.

Szerződés
Tartalmát esze diktálta, mégis jó esély van rá, hogy megszegi.
 
M

Mrs. Dalloway

Vendég
MÜLLER PÉTER: VARÁZSKŐ
- részletek -

"Mint tudjuk, a hosszú, sokéves terápia után felbukkantak a tudatalattiból az elfojtott sérelmek, a szülők által okozott gyógyítatlan sebek.
A lélek nagy nehezen kiokádta végre magából a megemésztetlen fájdalmakat.
Hogy ezt meg azt művelte velem az anyám, az apám… a nagybátyám… a nagyanyám…
Mert zsarnok volt, önző, közönyös… nem szeretett… rosszul szeretett…
Elfojtott tudattartalmak bukkantak fel a mélyből.
A terápia szinte mással sem foglalkozott, mint a családban szerzett sérülések gyógyításával.
A családterápiák még ma is azzal foglalkoznak, hogyan bocsássunk meg szüleinknek.

Nos, Viktor E. Frankl utánajárt, és kiderült, hogy semmi sem úgy történt, ahogy a páciensek vallották.
Minden másképp volt!
Kiderült, hogy nem csak a tudatunk, de még a tudattalanunk is hazudik!
Hogy amit valaha elfojtottunk és lenyomtunk az éber tudatunk szintje alá, az sem volt igaz.
A legtöbb mélylélektani vallomás, sőt gyakran a hipnózisban bevallott emlékek is hamisak."

"Frankl sok száz esetet gyűjtött össze.
Semmi sem úgy volt, ahogy emlékezetünk megőrizte.
Úgy nevezte ezt az öncsalást, hogy „visszatekintési hiba”.

Objektív emlékezet nincs.
Nemcsak az emlékeid tévednek, nemcsak a múltadat varázsolod át a kancsal képzeleted önző és öntörvényű hatalmával,
de a jelenlegi „itt és most” élményeidet is!

Nem azt látod, ami jelenleg van, hanem amit félelmed, önzésed, érzelmeid, hiúságod, reménységed,
vagy éppenséggel az ostoba előítéleted a „valóságból” lefordít számodra.
Mondasz valakinek valamit, és utána el kell magyaráznod, hogy mire gondoltál,
mert rájössz, hogy ő egészen mást gondolt, mint amit mondtál:
a lelke ugyanis lefordította magának az ártalmatlan mondataidat, és sértést olvasott ki belőle."
 
Oldal tetejére