A Bibliáról tisztán

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Jászladány!
Bizonyára ismered Nostradamus négysorosait.
Még soha senki nem mondta meg belőlük a jövőt,
viszont milyest történt valami, amire az egyik versikét
rá lehetett erőltetni, meg is tették.:confused:
Ennyit a próféciákról.:656:

Kedves furrier!

Előtted is nyitva áll a lehetőség. Felsoroltam már több mint 250 próféciát. Tessék, magyarázd őket másként, mint én! De legyen bennük összefüggés, ugyanúgy, ahogy nálam, és azt se felejtsd el, hogy Dániel próféciái az ókori birodalmakról és királyokról sorról sorra időrendben vannak.
A messiási próféciákat pedig az evangéliumi szerzők is Jézusra vonatkoztatták, valamint Ő is saját Magára.
De azért csak tessék, várom a másféle magyarázatokat.

Nostradamus próféciáit bizonyára rá lehet erőltetni bármely eseményre, mivel azok nem Istentől vannak. Abból következtetem, hogy nem Istentől, amit Nostradamus életéről hallottam és a körülményekről, ahogy ezeket a próféciákat kapta. És miért adna Isten próféciákat valakinek évszázadokkal a kánon lezárulta után, holott a Bibliában már mindent elmondott a jövőről, amit tudnunk kell?
Azonkívül az ő próféciái messze nem ilyen pontosak és részletesek. Nem csoda, ha nem lehet értelmezni őket.

Azok a Bibliai próféciák, amiket én felsoroltam, pontosan értelmezhetőek, és az események nyomon követhetőek belőlük.
Ezek a próféciák teljesen egyértelműek: Josephus Flavius zsidó történetíró az "Antiquitates Judaicae" (A zsidók története) c. könyvében leírja Nagy Sándor Jeruzsálemben tett látogatását (Kr.e. 330 körül). Ott Jaddua főpap megmutatta neki Dániel könyvét. Nagy Sándor felismerte, hogy a könyvben róla szóló prófécia is van (Ant. Jud. VI. 8.5)!
Ezek szerint nagyon is egyértelműen értelmezhetők ezek a próféciák.
(Ez ugyanakkor bizonyság arra is, hogy Dániel könyve ekkor már készen volt.)
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi van, ha két külön "messiás"-t várnak a Bibliában? Az egyik a prófétai mozgalom által jövendölt Isten Fia, a másik pedig a Izrael népét világuralkodói posztba juttató nemzeti megváltó, Dávid házából, akit csak Antikrisztusként emlegetnek a későbbiekben? Totál illik rá. :D:D:D
Ez de buli lenne. :D


Nem két külön Messiást várnak a Bibliában, mert nincs két külön Messiás.
Egy van, Jézus Krisztus, aki viszont kétszer jön el. Egyszer azért, hogy életét váltságul adja a bűnökért, egyszer meg azért, hogy az országát megalapítsa itt a földön.

Az Antikrisztust nem emlegetik úgy, mint aki Dávid házából való, mert nem abból való lesz, és egy teljesen külön személy a Messiástól.
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
Amíg Magus77 felkészül az ellenbizonyításra, addig folytatom a Dániel 9, 25-26-27.-ben lévő prófécia beteljesedésének a vizsgálatát.

Dán. 9.25
Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.
26.
A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.


Tehát azt olvassuk a Dániel 9.25-26-ban, hogy a hatvankilencedik évhét eltelte után "kiirtattik a Messiás, és senkije sem lesz". Azt nem mondja meg, hogy mennyi idővel utána. Ugyanakkor tudjuk, hogy Jézust fejedelmi fellépése után néhány nappal megfeszítették.
"Senkije sem lesz"; még a tanítványai is elhagyták Őt.

"A következő fejedelem népe" kifejezés a rómaiakra vonatkozik, akik Jézus megfeszítése utáni időkben valóban lerombolták Jeruzsálemet.

A prófécia szó szerint azt mondja, hogy Jeruzsálem és a templom elpusztul, mégpedig egy következő fejdelem népe által. Meg van írva Josephus Flavius Zsidó háború c. művében, hogy Titusz nem akarta lerombolni a templomot, de a népe nem tudta magát fékezni. Egy következő fejedelem, Titusz csapatai rombolták le. Kr.u. 70-ben Jeruzsálemet. Titusz ekkor még nem volt császár, Vespasianus volt az. Titusz ő utána lett császár. A Jeruzsálemi templom lerombolásától fogva a zsidó nép mind a mai napig diaszpórákba kényszerült. Nem lesz soha béke a világnak ezen a részén, ezt mondta a próféciánk: végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás.

(Folytatom...)

Kedves Jászladány!
Isten látja lelkem, nem rossz szándék vezérel mikor irányodba kinyilvánítom gondolataimat.
Ha így folytatod Magus77-nek nem kell felkészülnie az ellenbizonyításra, mert azt megteszed te magad.
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
Mi van, ha két külön "messiás"-t várnak a Bibliában? Az egyik a prófétai mozgalom által jövendölt Isten Fia, a másik pedig a Izrael népét világuralkodói posztba juttató nemzeti megváltó, Dávid házából, akit csak Antikrisztusként emlegetnek a későbbiekben? Totál illik rá. :D:D:D
Ez de buli lenne. :D

Inkább két Jézus, az egyik názáreti, a másik betlehemi.
Csak nyitott szemmel kellene olvasni.kiss
 

magus77

Állandó Tag
Állandó Tag
Sajnálom, de nem értem, mire gondolsz.

Nos pont ez a baj veled, kedves Jaszladany. Nem érted amit mondanak neked. A másik ember gondolata érthetetlen számodra.
Csak egyirányban vagy képes valamit végiggondolni. Más szempont nem létezik számodra. Vajon mi az oka ennek? A tanulmányaid? Vagy a világ? Vagy .... vagy... vagy... ?????kiss
 

magus77

Állandó Tag
Állandó Tag
Sajnálom, de nem értem, mire gondolsz.
Bár ki bármit mond, nekem akkor is ezt mondja, üzeni, jelenti a biblia is, mint ahogy minden más irat, gondlatmenet is, amelyik a Teremtéssel, Istennel, és a Létezéssel foglalkozik:

1. Minden ember is Isten része, azaz vele EGY!
:minden ember magában hordozza a Fényből és Szeretetből álló Isteni Lényeget, a MAG-ot, melynek alaptermészete a Szeretet!
2. Minden ember Léte örök, a test halála után is végtelen!
:minden ember életének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés, hiszen LÉTe végtelen, azaz örök.
3. Minden ember teljes érvényű alapjoga a
Szabad Akarat!
:Azonban a Teremtésben, mindenütt érvényesülő mindeneket Létbentartó törvényeket figyelmen kívül hagyni nem lehetséges okozatok nélkül.
4. Minden ember és minden Létező egyelő, egyenrangú,
és Létezése korlátozhatatlan, azaz szent és sérthetetlen!
Függetlenül Létezése pillanatnyi állapotától, minőségétől!
5. Mivel minden ember Isten része, így minden ember
képes a teremtésre is, ki-ki korlátai szerint!
És kérek mindenkit ezt ne akarja megcáfolni nekem, mert ez az én saját részletem a NAGY Valóság-ból!
Béke mindenkivel!!!
 

siriusB

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi van, ha két külön "messiás"-t várnak a Bibliában? Az egyik a prófétai mozgalom által jövendölt Isten Fia, a másik pedig a Izrael népét világuralkodói posztba juttató nemzeti megváltó, Dávid házából, akit csak Antikrisztusként emlegetnek a későbbiekben? Totál illik rá. :D:D:D
Ez de buli lenne. :D

Ez nagyon tetszik, már megfordult az én laikus gondolataim között is. :p A Jelenések könyvében emlegetett "nagy babiloni szajhához" is volna egy-két ötletem. Pontosabban kettő, mert azt hiszem, az első közismert: a Vatikán. Más vallás is létezik, ami ezer szállal kötődik Babilonhoz. ;)
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
4. Minden ember és minden Létező egyelő, egyenrangú,
és Létezése korlátozhatatlan, azaz szent és sérthetetlen!
Függetlenül Létezése pillanatnyi állapotától, minőségétől!
5. Mivel minden ember Isten része, így minden ember
képes a teremtésre is, ki-ki korlátai szerint!
És kérek mindenkit ezt ne akarja megcáfolni nekem, mert ez az én saját részletem a NAGY Valóság-ból!
Béke mindenkivel!!!

Dream, dream, sweet dream!kiss

Jászladány legalább megérti amit leír!:656:
"Minden ember Létezése korlátozhatatlan....ki-ki korlátai szerint képes a teremtésre":D:D:D
Gratulálok!

Kedves Asperrimus és Jászladány bocs az offolásért!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Akár názáreti, akár betlehemi, egyik sem hozta el a zsidóknak azt, amit a messiásuktól várnak.
Így még mindig várnak. És valószínűleg tudják, kire várnak.


A Dániel 9,25-26. alapján a zsidók is pontosan tudták, mikor fog eljönni a Messiás. Azt is tudták, hogy ez az időpont egyezik Jézus bevonulásával Jeruzsálembe. Az újszövetségi időkben sok zsidó ezért el is fogadta Jézus Messiásnak. Az első keresztények mind zsidók voltak, és az első gyülekezetek tagjai is. A görögök és más nem zsidók csak később tagozódtak bele az egyházba, miután Péter apostolnak megjelent a látomás, amely egy pogány római, Kornélius házába küldte őt prédikálni.

A zsidók, mint nemzet, azonban nem fogadták el Jézust, mert nem akarták elfogadni. A próféciát azonban nem lehetett átértelmezni.

Ezért pl. Mózes ben Maimon (Mózes Maimonides (1135-1204) rabbi, a középkor egyik legnagyobb zsidó tudósa, akit a zsidóság teológiai gondolkodására gyakorolt hatása miatt "második Mózes"-nek neveznek, igen jellemző módon ezt írja az "Iggert hatteman" című levelében az évhetek számításaival kapcsolatban:

"Dániel korának mélységes tudományát tárta fel, mivel azonban ugyanez előttünk rejtve van, ezért az áldott emlékezetű bölcsek eltiltanak minket attól, hogy az eljövendő időket kutassuk, számítgassuk, mivel ezáltal megbotránkoztathatjuk az egyszerű embereket, és azt a tévelygést sugallhatjuk nekik, hogy az idők már elteltek, és Ő (a Messiás) mégsem jött el. Ezért azt mondják az áldott emlékezetű bölcsek: 'Hasadjon szét azoknak a szelleme, akik az időket számítgatják, és a nép között botránkozás keltenek'. Így a bölcsek azért imádkoznak, hogy az ilyen számítgatók számításai váljanak semmivé."


Ez az állásfoglalás önmagáért beszél.

Nyilvánvaló lett, hogy az Ószövetség egyértelműen megjövendölte a Messiás eljövetelét, és ezek a jövendölések Jézus Krisztusban pontosan beteljesedtek.

Mivel pedig a Messiásnak Dávid leszármazottjának kellett lennie, ennek igazolására csak a nemzetségtábla szolgálhatott. A nemzetségtáblákat a templomban őrizték, ám amikor Titusz katonái felgyújtották és lerombolták a templomot, a nemzetségtáblák mind odavesztek. Kr.u. 70-től tehát már hiába is lépett volna fel valaki messiási igénnyel, nem csupán Dániel idői próféciájával nem egyezett volna a megjelenése, de igazolni se tudta volna, hogy ő Dávid házából származik.

(Folytatni fogom...)
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Nos pont ez a baj veled, kedves Jaszladany. Nem érted amit mondanak neked. A másik ember gondolata érthetetlen számodra.
Csak egyirányban vagy képes valamit végiggondolni. Más szempont nem létezik számodra. Vajon mi az oka ennek? A tanulmányaid? Vagy a világ? Vagy .... vagy... vagy... ?????kiss

Kedves Magus77!

Te tettél egy kijelentést, miszerint az általam felsorolt bibliai próféciákat ellenkező módon is lehet magyarázni.
Még mindig várom ezeket az ellenkező magyarázatokat!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Bár ki bármit mond, nekem akkor is ezt mondja, üzeni, jelenti a biblia is, mint ahogy minden más irat, gondlatmenet is, amelyik a Teremtéssel, Istennel, és a Létezéssel foglalkozik:

1. Minden ember is Isten része, azaz vele EGY!
:minden ember magában hordozza a Fényből és Szeretetből álló Isteni Lényeget, a MAG-ot, melynek alaptermészete a Szeretet!
2. Minden ember Léte örök, a test halála után is végtelen!
:minden ember életének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés, hiszen LÉTe végtelen, azaz örök.
3. Minden ember teljes érvényű alapjoga a
Szabad Akarat!
:Azonban a Teremtésben, mindenütt érvényesülő mindeneket Létbentartó törvényeket figyelmen kívül hagyni nem lehetséges okozatok nélkül.
4. Minden ember és minden Létező egyelő, egyenrangú,
és Létezése korlátozhatatlan, azaz szent és sérthetetlen!
Függetlenül Létezése pillanatnyi állapotától, minőségétől!
5. Mivel minden ember Isten része, így minden ember
képes a teremtésre is, ki-ki korlátai szerint!
És kérek mindenkit ezt ne akarja megcáfolni nekem, mert ez az én saját részletem a NAGY Valóság-ból!
Béke mindenkivel!!!


A MAGYARÁZATOKAT KÉREM, kedves Magus77, a magyarázatokat, tudod, az ellenkezőket a próféciákra!!!

Előbb bizonyítsd be, hogy nem a levegőbe beszélsz, és csak azután sorold a bölcsességeidet!
 

zamat

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérdezni szeretnék...
Lehet, hogy nem ez a megfelelő topik, lehet hogy már van valahol válasz rá... De én most találtam ide és Istenről szóló témákat, és még nem volt időm mindent végigolvasni, viszont a kérdés nagyon (egyre jobban foglalkoztat).
Itt viszont vannak sokan, akik erősek hitükben (legalábbis úgy tűnik) és remélem nekem is tudnak segíteni...
Ki valójában Isten? Az akit én elképzelek (olvastam a Bibliát és nekem mégis érthetetlenül van, nem szól hozzám, pedig akarom hogy higyjek Istenben)? Számomra leginkább egy szülőhöz hasonlít jelenleg, aki gondoskodik, fegyelmezi, neveli gyermekét (engem, az embert).
De vajon Isten ugyanaz mint amit más vallás SZERETET-nek mond? És akkor minden vallás ugyanaz valahol, csak másképp, más szóval neveznik meg, mint ahogy a különböző nyelvű keresztények is Isten, God, Dumnezeu...? Vagy mégis van különbség, nem véletlen hogy Jézus az (egyedüli) út Istehez? Vagy mikor ezt olvassuk a bibliában akkor Jézus=Szeretet és máris "nyugodtan" más filozófiákkal kereshetjük Istent?

Aki valóban hisz Istenben (keresztény Istenben, Jézusban) az mind medítatív, jobb agyféltekéjét használó, intuitív, kreatív, sikeres, bizakodó ember? Vagy sokan a hitük mellett mégis kudarckerülő, pesszimista, racionális, logikus, bal agyféltekés emberek?
Az imádság meditáció? (Gyökössy Endre szerint igen.) És ha valaki nem képes meditálni? Nem tud lazítani, nem tud intuitív lenni akkor örökre el van zárva Istentől?

Lehet hogy zavaros voltam, de nemkötekedni akarok, hanem Istennel találkozni. (De imádkozni tudás nélkül és biblia érthetetlen olvasásával hogy lehet mégis Őt megtalálni? Úgy érzem magam mint az etiópiai? magasrangú ember "olvasom de miképpen értsem, ha nem magyarázza meg nekem senki?" Csakhogy ma már annyi irányzat van, hogy honnan tudom hogy aki magyaráz az valóban Isten szavát vagy a maga elképzeléseit magyarázza-e nekem?)

Ha tudtok, segítsetek... Köszönöm.
 

zamat

Állandó Tag
Állandó Tag
Még egy kérdés
Többnyire hagyományos (katolikus és protestáns) gyülekezetek képviselői szoktak arra hivatkozni, hogy "statisztikák szerint" a keleti, ezoterikus és szabad keresztény egyházakban sokkal több a depresszív, pszichiátriai eset. Csak azt nem teszik hozzá (lehet hogy erre nem terjedt ki a kutatás?) hogy valyon vica vagy versa, azaz ők okozzák a depresszív eseteket (a protestánsok így interpretálják a jelenséget) vagy azért vannak ott többen, mert az ilyen embereknek nagyobb mérvű érzelmi töltésre van szükségük, amit itt kapnak meg, tehát nem ők okozzák, csupán magukhoz vonzzák az ilyeneket. Nem mindegy...
 

A Demiurgosz

Állandó Tag
Állandó Tag
Még egy kérdés
Többnyire hagyományos (katolikus és protestáns) gyülekezetek képviselői szoktak arra hivatkozni, hogy "statisztikák szerint" a keleti, ezoterikus és szabad keresztény egyházakban sokkal több a depresszív, pszichiátriai eset. Csak azt nem teszik hozzá (lehet hogy erre nem terjedt ki a kutatás?) hogy valyon vica vagy versa, azaz ők okozzák a depresszív eseteket (a protestánsok így interpretálják a jelenséget) vagy azért vannak ott többen, mert az ilyen embereknek nagyobb mérvű érzelmi töltésre van szükségük, amit itt kapnak meg, tehát nem ők okozzák, csupán magukhoz vonzzák az ilyeneket. Nem mindegy...

A protestantizmus maga az intézményesült gyomorgörcs, frusztráció, kisebbrendűségi komplexus. :D
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérdezni szeretnék...
Lehet, hogy nem ez a megfelelő topik, lehet hogy már van valahol válasz rá... De én most találtam ide és Istenről szóló témákat, és még nem volt időm mindent végigolvasni, viszont a kérdés nagyon (egyre jobban foglalkoztat).
Itt viszont vannak sokan, akik erősek hitükben (legalábbis úgy tűnik) és remélem nekem is tudnak segíteni...
Ki valójában Isten? Az akit én elképzelek (olvastam a Bibliát és nekem mégis érthetetlenül van, nem szól hozzám, pedig akarom hogy higyjek Istenben)? Számomra leginkább egy szülőhöz hasonlít jelenleg, aki gondoskodik, fegyelmezi, neveli gyermekét (engem, az embert).
De vajon Isten ugyanaz mint amit más vallás SZERETET-nek mond? És akkor minden vallás ugyanaz valahol, csak másképp, más szóval neveznik meg, mint ahogy a különböző nyelvű keresztények is Isten, God, Dumnezeu...? Vagy mégis van különbség, nem véletlen hogy Jézus az (egyedüli) út Istehez? Vagy mikor ezt olvassuk a bibliában akkor Jézus=Szeretet és máris "nyugodtan" más filozófiákkal kereshetjük Istent?


Kedves Zamat!

Sok szeretettel üdvözöllek itt, és nagyon örülök, hogy idetaláltál. A megfelelő topicban vagy, éppen Neked szól.

A kérdéseid nagyon helyénvalóak, ezek azok, amik mindnyájunkban felmerülnek, amikor azt keressük, hogyan lehet eljutni Istenhez. Én is ugyanezeket a kérdéseket tettem fel egykor.
Nem is akarok neked teológiai értekezéseket írni, talán ha a saját tapasztalatomról írok, könnyebben tudod hasznosítani a válaszom.

Én is ugyanebben a dilemmában voltam, mint Te. Addig én is eljutottam, hogy van Isten, (ez sem volt könnyű egy ateista világban), még addig is, hogy éreztem, figyel rám, és gondomat viselni, ahogy Te is így érzel, és ez igaz is.
De még mindig nem tudtam, ki Ő, és hogyan lehet Vele kapcsolatba kerülni. Nekem is volt elképzelésem Istenről, nem is volt teljesen helytelen, és a Tiéd sem az, de a kapcsolat nem volt meg. A Biblia nekem is érthetetlen volt. Még azt sem értettem, hol kezdődik egy mondat, és hol van vége. Nyelvtanilag is gondom volt vele, nemhogy tartalmilag. Szóval a Bibliával nem jutottam semmire.

Jézusról hallottam ezt azt, ugyanúgy, ahogy Te, és nagyon megnyerőnek találtam a személyiségét. Őt valahogy megfoghatóbbnak éreztem az értelmemmel, mint Istent, de fogalmam sem volt, hogyan hozható kapcsolatba Istennel.
Mivel a Bibliát nem értettem, én is keresztény irodalmakat kezdtem böngészni, hátha abból közelebb jutok a válaszhoz. (Érdekes, hogy ezek a könyvek hogyan jutottak, hozzám, nem is én kerestem őket, ahogy most Te keresel. Férjem nagyszülei hívők voltak, és a hagyatékuk között volt néhány régi keresztény könyv. Csak ezek kerültek tőlük hozzánk, de most már tudom, hogy ezek minden vagyonnál többet értek.)
Ezeket olvasgattam, inkább csak unaloműzésből, és akkor egyszer csak megértettem, hirtelen kézzel fogható valósággá vált: Jézus tényleg feltámadt!
Ennek az elfogadása volt mindennek a kulcsa, de az ebben való hit felülről jött. Éreztem, ahogy átjár, és eltölt valami kimondhatatlan öröm, amikor ez nyilvánvalóvá vált számomra:
Tényleg feltámadt!

Akkor pedig él! És ha él, akkor itt van! Ha nem is látom Őt, de Ő lát és hall engem! Akkor éreztem meg először a jelenlétét. Egészen betöltött vele. Elárasztott a szeretete,a békéje. Akkor már tudtam, hogy megtaláltam az Utat: Feltámadt!

Márpedig ha Jézus ma is él, és biztos, hogy él, akkor minden, ami a Bibliában le van írva Róla igaz! Mert a Biblia adja hírül azt is, hogy él. Akkor minden másban is igazat mond. Hisz az élő Jézus korrigálná, ha nem lenne igaz! De amint kapcsolatba kerülsz Jézussal, azonnal bizonyságot tesz Benned arról, hogy a Biblia igaz. Már nem kell senki, hogy győzködjön. Ha nem érted is azonnal, ha nem ismered is, akkor is tudod, hogy igaz.

Több mint húsz éve történt ez, és azóta számtalan módon megbizonyosodtam Róla, hogy Jézus él, és ami a Bibliában le van írva Róla, az igaz.
És minden ezzel kezdődött: annak elfogadásával, hogy Ő feltámadt, és él.

Innen aztán mintha sorra gyúlnának ki a fények az alagútban, ahogy halad előre az ember a teljes világosság felé. Lépésről lépésre több fény. A Biblia kinyílik. Megszólal. A bibliai tanítások logikus rendszerbe kezdenek összeállni, és a mozaikkockák szépen a helyükre kerülnek. És a kép egyre teljesebb, egyre érthetőbb. Minden megértés újabb megértésekhez vezet. És elkezdődik egy csodálatos felfedezés.
De minden ezzel indul: Jézus él!

Más vallásokkal hiába próbálkozik az ember, mert más isten nem él. Nincs. Csak egy van, Aki él! És egyedül a Biblia állítja, hogy Jézus feltámadt. Más vallás, más filozófia nem állítja ezt az igazságot, tehát nem tudsz rajtuk keresztül erre a hitre eljutni. Pedig ennek az elfogadása mindennek az alfája és az omegája.

És ha Jézus feltámadását elfogadod, el fogsz jutni arra a felismerésre, hogy Jézus Maga az Élő Isten. És azért mondja a Biblia Isten Fiának, mert emberi természete is volt. Ez az emberi természete az Isten Fia. De az isteni természete, az Maga az Isten. De erre majd úgyis rájössz, még ha meg sem fogalmazod. Ráérzel. Rávezet Jézus Lelke.


Aki valóban hisz Istenben (keresztény Istenben, Jézusban) az mind medítatív, jobb agyféltekéjét használó, intuitív, kreatív, sikeres, bizakodó ember? Vagy sokan a hitük mellett mégis kudarckerülő, pesszimista, racionális, logikus, bal agyféltekés emberek?

Nem hinném, hogy az agyféltekéken múlik, mennyire halad előre valaki a keresztény életében, a hitében, vagy hogy mennyire eredményes a hit útján.
Tapasztalatom szerint ez inkább az "odaszántságon" múlik. Mit értek ezen?
Amikor valósággá vált számomra, hogy Jézus valóban feltámadt és él, akkor szinte automatikusan az volt a kérdésem: és mit szeretne tőlem? Mit tegyek most?
A szívem megtelt iránta hálával és szeretettel, pedig még fogalmam sem volt a megváltás értelméről, arról, hogy meghalt helyettem, nem értettem én ebből semmit. Azért éreztem mélységes hálát iránta, amiért "kijelentette Magát" nekem. Ezalatt azt értem, megadta, hogy valósággá váljék számomra az Ő feltámadása, és létezése. Megadta a találkozást Vele. Megadta a hitet. Ezért voltan nagyon hálás Neki, és kerestem, mit tehetnék ezért cserébe. Most hogyan tovább? Hogyan lehet elmélyíteni ezt a kapcsolatot, hogyan lehet még közelebb kerülni Jézushoz, még többet tapasztalni Belőle? Mert csodálatos érzés Őt mellettem tudni!

És akkor az ember keresni kezdi Isten akaratát. És így jut el a bibliához, a bibliamagyarázatokhoz, amit most már egyre jobban ért. És meg tudja belőle, mit kell tennie.
Na most, ha az ember megteszi, amit megértett Jézus szavaiból, akkor sikeres és boldog kereszténnyé válik. Betölti Jézus öröme és békessége, minden körülmények között is.
Ha azonban nem teszi, amire Jézus vezeti, akkor egy pesszimista, savanyú, rosszkedvű hívő lesz belőle. Hisz, de nem jut előre a hit útján. Megreked. Ilyen is van, de nem muszáj ilyennek lenni. Jézust lehet követni, és Ő mindig hív is Maga után. És akkor meglesz az öröm is, és az elégedettség.

Az imádság meditáció? (Gyökössy Endre szerint igen.) És ha valaki nem képes meditálni? Nem tud lazítani, nem tud intuitív lenni akkor örökre el van zárva Istentől?

Ismerem Gyökössy Bandi bácsi írásait, és nagyon szeretem. Tudom, hogy ő meditáció alatt nem azt érti, amit a keleti vallások. Nem valamiféle megüresítését a tudatnak, meg ilyesmit.
Ő meditáció alatt azt érti, hogy az ember a bibliai igéken "meditáljon", azaz forgassa az elméjében, gondolkodjon rajta, keresse az üzenetét, amit Neki személyesen üzen. Ez nem azonos az imádsággal, de lehet együtt is tenni. Az imádság közben Istennel beszélgetünk, és ha közben elé visszük azt az igehelyet, amin épp "meditálunk", Isten rámutat az ige értelmére és üzenetére.

De az imádság valójában Istennel való beszélgetés. Ugyanúgy, mint ahogy egy hatalmas királlyal beszélget az ember, aki egyben az édesapja is. Tehát mély tisztelettel, hódolattal, és alázattal, de gyermeki bizalommal kell hozzá szólni. Nem betanult rigmusokat kell ismételni, hanem őszintén ki kell tárnunk a szívünket előtte. Elmondani saját szavainkkal, ami a szívünkön van. Ha kérdésünk van, akkor azt. Ha kétségünk van, akkor azt. Ha gondunk van, akkor azt. Ha bűntudatunk van, akkor azt. A legfontosabb az őszinteség. Nem számít, milyen nehézkes, dadogó, gyermeteg az az imádság. Lehet egyetlen mondat is. Isten nem azt nézi. A szívet nézi, amivel Hozzá jövünk.
Ő látja mi van benne.

És akkor Ő is megszólal. És az imádságból beszélgetés lesz.
Elmondja, hogy ez vagy az még nincsen jól. Hogy ezt vagy azt nem jól látod. Hogy ebben meg abban nem kéne aggódnod. Hogy ezt vagy azt meg kéne tenned.
És az Ő szava lélek és élet. Az Ő szava nélkül nem lehet élni.
Megszólal az imádság közben, és megszólal a Bibliából is, ahogy egyre többet olvasod. Majd meg fogod tapasztalni. Ő akar Hozzád beszélni, és vágyik minden találkozásra Veled. Mint egy apa a gyermekére.

Lehet hogy zavaros voltam, de nemkötekedni akarok, hanem Istennel találkozni. (De imádkozni tudás nélkül és biblia érthetetlen olvasásával hogy lehet mégis Őt megtalálni? Úgy érzem magam mint az etiópiai? magasrangú ember "olvasom de miképpen értsem, ha nem magyarázza meg nekem senki?" Csakhogy ma már annyi irányzat van, hogy honnan tudom hogy aki magyaráz az valóban Isten szavát vagy a maga elképzeléseit magyarázza-e nekem?)

Ha tudtok, segítsetek... Köszönöm.

Ó, egy pillanatig sem gondoltam, hogy kötekedsz. Éppen Rád vártam ebben a topicban.
Az etióp komornyiknak is adott Isten választ. Mégpedig természetfeletti módon elragadta Filepet, és egyenesen ott tette le a gázai úton, ahol az etióp szekere haladt. Ebből láthatod, hogy Isten nagyon szeretett volna az etiópnak választ adni. Ahogy Neked is szeretne!
És az etióp is megkapta a választ, mert nyitott szívvel kereste.
Épp Ésaiás könyvét olvasta, pont ott, ahol Jézus bűnökért való szenvedéséről, haláláról és feltámadásról szólt. Ez sem véletlen. De ő nem érette Ésaiás szavait, ahogy Te sem érted, és én sem értettem.
Isten azonban odavitte Filepet, és Filep által elmondta neki az evangéliumot. Hogy Jézus meghalt a bűneiért, de feltámadt, és él. És mindenki, aki ezt elfogadja, aki szívvel hiszi ezt, szabadon mehet Hozzá, szabadon mehet Istenhez, mert a bűnei már nem választják el Tőle.

Az etióp komornyik idejében is sok irányzat volt, és sokféle vallás. De Isten megnyitotta a szívét a hitre, mert őszintén kereste Istent, mint Te. És ő is Jézus feltámadásának elfogadásával talált rá Istenre. Mert a feltámadás ténye igazol minden mást: Jézus bűnökért való áldozatát, a megváltás tényét, a Biblia tanításait. A feltámadás ténye Isten pecsétje az evangéliumon, az egész Biblián.
Kinek a szava bírhat nagyobb hitellel ezen a világon, mint azé, Aki legyőzte a halált, és feltámadt!?
Ki lehet hatalmasabb, mint Akinek hatalma van a halál felett? Akinek hatalma van a halál felett, Annak minden felett van hatalma. Ez a Valaki pedig Jézus!

Jel. 1.18
Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Ilyen kijelentést soha senki más nem tett a világtörténelem során. Csak ebben az Istenben érdemes hinni, senki másban.

Ha bármilyen kérdésed van még, bátran tedd fel. Ezért van ez a topic. Remélem, tudtam segíteni, hogy közelebb kerülj a válaszhoz.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Még egy kérdés
Többnyire hagyományos (katolikus és protestáns) gyülekezetek képviselői szoktak arra hivatkozni, hogy "statisztikák szerint" a keleti, ezoterikus és szabad keresztény egyházakban sokkal több a depresszív, pszichiátriai eset. Csak azt nem teszik hozzá (lehet hogy erre nem terjedt ki a kutatás?) hogy valyon vica vagy versa, azaz ők okozzák a depresszív eseteket (a protestánsok így interpretálják a jelenséget) vagy azért vannak ott többen, mert az ilyen embereknek nagyobb mérvű érzelmi töltésre van szükségük, amit itt kapnak meg, tehát nem ők okozzák, csupán magukhoz vonzzák az ilyeneket. Nem mindegy...


Kedves zamat!

A statisztikákat nem ismerem erről, ezért nem tudom, hogy igaz-e. A keleti és ezoterikus egyházakat szintén nem ismerem, a szabad keresztény egyházakat viszont igen, mivel több ilyenben is jártam már, és egy ilyennek is vagyok a tagja, úgyhogy egyelőre hadd szóljak csak ezekről.

Nem tudom, igaz-e a protestánsok és katolikusok állítása, de azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy közöttük nem mindenki nézi jó szemmel a szabad keresztény közösségeket. Ennek szerintem elsődleges oka az, hogy a szabad keresztények kizárólag a Biblia tanításaihoz ragaszkodnak, míg az említett "történelmi" egyházakban sok tanítás a hagyományokon alapul, a katolikusoknál pedig még belejönnek a pápai dogmák is. Tehát elsősorban tanbeli különbségek okozzák az ellenérzést, persze nem mindenkiben van ilyen. Protestánsok közé is jártam, őket is ismerem, sok a nyílt szívű, elfogadó hívő közöttük is a többi közösség felé. A katolikusok között úgyszintén, őket is ismerem, mivel katolikusnak neveltek.
Ennek ellenére az állítás lehet rosszindulatú is.

Viszont az valóban igaz, hogy ha valaki megtér, hitre jut, elfogadja Jézus megváltó áldozatát a bűneiért, elfogadja a Biblia igazságait, de aztán mégsem azok szerint él, akkor komoly problémák adódhatnak a lelki életében, akár még pszichiátriai eset is lehet belőle.
Ezt a témát már érintettem Neked az előző válaszomban, ahol arról kérdeztél, mitől lesz sikeres, vagy kudarcos valakinek a hívő élete. Most részletesebben kitérek rá.

Gyökössy Bandi bácsit említettük, azt hiszem, ő is beszélt erről, de én Zimányi Józsi bácsitól, drága barátomtól (akinek igehirdetését már idéztem itt) hallottam, hogy egy pszichiátriai elmeorvos azt mondta neki egyszer: József, hidd el, hogy tíz beteg közül hét (már nem emlékszem pontosan mennyi) Bibliával a kezében jön be ide.
Ez pedig már legalább 40 éve volt. Akkor még nem nagyon voltak szabad keresztény egyházak. Tehát ez a jelenség megvan a történelmi egyházakban is, mert ekkor azokról volt szó.

Józsi bácsi a következő magyarázatot fűzte ehhez:

" Közöttetek is vannak szomorú keresztyének azért, mert mindig alkudoztok. Bal zsebetekben az ördög kotorászik, jobb zsebetekben az Úr keze keresne valamit…. Szívetek kamrái is így vannak elosztva. Aki szeretne felszabadult, vidám, boldog keresztény lenni, egészen adja át magát az Úr Jézus Krisztusnak!
Van olyan közöttetek, aki azt hiszi, hogy ha odaadja magát Krisztusnak, akkor tönkremegy? Akkor ki lesz fosztva? Az Úr elvesz tőle valamit, amire szüksége van, ami jó neki? Én eddig csak kaptam Krisztustól, és csak veszítettem, amikor vétkeztem ellene. Sosem tapasztaltam, hogy a bűnben igazi öröm lett volna, hogy gazdagodtam volna. Rongyos nyomorult koldus lettem, szegény eltévedt fiú. De a kegyelem újra és újra lehajolt hozzám. Óh de sokszor megtapasztaltam!
Azoknak szólok, akik most úgy érzik, hogy nincsenek rendben az Úrral, mérgezett nyílvesszők vannak bennük, valamilyen megtartott bűnök miatt: engedjétek, hogy Isten kegyelmesen lehajoljon hozzátok, és kivegye onnan azt a mérget. Engedjétek magatokat meggyógyítani, egészségessé és erőssé tenni! „…a mi alkalmasságunk Istentől van” (2 Kor. 3,5.b.).
Amint kiszolgáltatjuk magunkat, hogy bennünk munkálkodjék Isten, alkalmassá leszünk.
Dávid írta a 84. zsoltárban: Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.” (3. vers).
Mikor az ember lelkileg jól van, amikor igaz az, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem(Zsolt. 73,28.), akkor a testünk is ujjong. Akkor még a gondolatától is irtózunk minden testi dolognak és bűnnek. Amikor örvendezünk a testi örömökben Krisztus nélkül, amikor szeretünk valamit, amit Ő gyűlöl, amikor ragaszkodunk valamihez, amit Ő utál, akkor nem vagyunk boldogok soha."

Józsi bácsi tehát arra utalt ezzel: nem lehet egyszerre Jézust is követni, ugyanakkor a bűnöket is megtartani, vagy olyan dolgokat megengedni magunknak, amik nem egyeztethetők össze Jézus természetével.
Sok hívő azonban próbálkozik ezzel, és ennek az eredménye a meghasonlás, a lelki problémák, a depresszió, és legrosszabb esetben a pszichiátria.

Tehát ha valaki erre az útra szánta el magát, Jézussal akar járni, annak nem szabad alkudoznia. Nem lehet kétfelé sántikálni. Annak rossz vége lesz.
Mivel pedig a szabad keresztény egyházakban a hívők komolyabban veszik és élik is a hitüket mint sok katolikus vagy protestáns az egyházában, el tudom képzelni azt is, hogy itt okozhat inkább problémát, ha valaki megpróbál kétfelé sántikálni.
Mert ha valaki csak külsőleg keresztény, vasárnapi keresztény, csak addig keresztény, amíg elmegy a misére, vagy megkeresztelteti a gyerekét, vagy templomban esküszik, a szíve azonban nem Istené, az olyan embernek nem okoz meghasonlást, hogy egyeztesse a kereszténységét olyan dolgokkal, amikkel az nem egyeztethető össze.
Nem lehet pl. egyszerre hívőnek lenni, és közben szeretőt tartani. Nem lehet hívőnek lenni, és közben sikkasztani. Nem lehet hívőnek lenni, és közben hazugságban élni, vagy becsapni másokat. De vannak, akik megpróbálják. És ezeknek tényleg súlyos következményei vannak, én is találkoztam ilyennel.

De aki csak a templomban hívő, annak ezek nem okoznak gondot. Aki igazán élni akarja a hitét, az lesz bajban, ha ezekkel együtt akarja Jézust követni. Mert nyilvánvalóan nem lehet. Lemondani viszont nem akar róluk. És jön a depresszió.
Ezzel véletlenül sem azt akarom mondani, hogy a protestáns vagy a katolikus egyházban nincs olyan hívő, aki igazán éli is a hitét. Csupán az a tapasztalatom (ami lehet téves is), hogy a szabad keresztény egyházakban több ilyen hívő van.

És tapasztalatom az is, hogy a szabad keresztény egyházakban csak olyan emberek maradnak meg, akik valóban Jézushoz igazítják az életüket. Ha megbotlanak is, megbánják, elhagyják a vétküket, és nem tűrnek meg az életükben bűnt. Tényleg élik a hitüket, otthon is keresztények, és akkor is azok, ha senki sem látja őket.
Jézus megadja az erőt ahhoz, hogy az ember, ha akar, nemet tudjon mondani arra, ami akadályozza őt Jézus követésében. És akkor, ahogy Józsi bácsi mondja, öröm, és békesség lesz a szívében, kiegyensúlyozott, boldog ember lesz, és áldás lesz a családjának és a környezetének is.

(Az idézet Zimányi József: Sámson c. igehirdetéséből való. Ha az egészet elolvasnád, szívesen beteszem ide.)
 

magus77

Állandó Tag
Állandó Tag
Dream, dream, sweet dream!kiss

Jászladány legalább megérti amit leír!:656:
"Minden ember Létezése korlátozhatatlan....ki-ki korlátai szerint képes a teremtésre":D:D:D
Gratulálok!

Kedves Asperrimus és Jászladány bocs az offolásért!
Lám, lám! Erről beszélek! Minden írást lehet másképp is, sokszor ellentétesen is 'érteni', magyarázni, mint ahogy azt a szerző leírta.
Az én írásomat is, és a prófétákét is, mivel MINDENKI A SAJÁT MAGA ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KORLÁTJAI KÖZÖTT KÉPES CSAK MEGTEREMTENI A SAJÁT HITÉT, ÉS VALÓSÁGÁT! sENKI MÁS NEM KÉPES KORLÁTOZNI EBBEN, SENKIT! Én is a saját hitem szerint élem a valóságom, mint bárki más. Ezért nem vitatkozom.
Béke veletek!
 
Oldal tetejére