Földönkívüliek, vagy Teremtő Istenek?

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem sok olyan jelenség van a Világon, amely annyiféle megközelítést, tapasztalatot, az ezekkel együtt járó sokféle elképzelést indukál az emberekben, mint az úgy nevezett UFO "élmények".

Mikor pedig az ember tanulmányozni kezdi a régi írásokat ez ügyben - már amit hozzáférhetővé tesznek - érdekes dolgok derülnek napvilágra.

- Azért teremtettünk, hogy legyen, aki az aranyat kibányássza....

- Legyenek olyan lények, akik alkalmasak rabszolgának....

- Legyenek olyan lények, akik képesek a lelkeket befogadni, azt "nemesíteni".

Persze akiket érdekel, biztosan többféle változatot is hozzá tudnak tenni.

De, az egészben nem ezek az érdekes dolgok. Hanem az, hogy maga az UFO jelenség létezik, és olyan, mely sokféleképpen megnyilvánulhat, az emberek egyik fele egyszerűen tagadja, hogy egyáltalán létezik. a másik felének pedig a Tudomány vagy azt mondja, hogy marhaság, vagy azt, hogy baj van az észlelő "antennájával"...

Ezzel aztán maga a Tudomány ad felhatalmazást az emberiség egyik felének az emberiség másik felének a .........hülyézésére.

Szeretném arra kérni mindazokat, akik hajlandóak néhány szót ebbe a topikba írni, hogy lehetőleg ne a másik embert, hanem az általa elmondott élményt, jelenséget minősítsék. Vagy a saját maguk által tapasztaltakat próbálják megfogalmazni......

UFO-ka.jpg
 
Utoljára módosítva:

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem sok olyan jelenség van a Világon, amely annyiféle megközelítést, tapasztalatot, az ezekkel együtt járó sokféle elképzelést indukál az emberekben, mint az úgy nevezett UFO "élmények".

Mikor pedig az ember tanulmányozni kezdi a régi írásokat ez ügyben - már amit hozzáférhetővé tesznek - érdekes dolgok derülnek napvilágra.

- Azért teremtettünk, hogy legyen, aki az aranyat kibányássza....

- Legyenek olyan lények, akik alkalmasak rabszolgának....

- Legyenek olyan lények, akik képesek a lelkeket befogadni, azt "nemesíteni".

Persze akiket érdekel, biztosan többféle változatot is hozzá tud tenni.

De, az egészben nem ezek az érdekes dolgok. Hanem az, hogy maga az UFO jelenség létezik, és olyan, mely sokféleképpen megnyilvánulhat, az emberek egyik fele egyszerűen tagadja, hogy egyáltalán létezik. a másik felének pedig a Tudomány vagy azt mondja, hogy marhaság, vagy azt, hogy baj van az észlelő "antennájával"...

Ezzel aztán maga a Tudomány ad felhatalmazást az emberiség egyik felének az emberiség másik felének a .........hülyézésére.

Szeretném arra kérni mindazokat, akik hajlandóak néhány szót ebbe a topikba írni, hogy lehetőleg ne a másik embert, hanem az általa elmondott élményt, jelenséget minősítsék. Vagy a saját maguk által tapasztaltakat próbálják megfogalmazni......


Kedves Csillagözön!
Talált ufós cikkeket is be lehet tenni?
Jók bizonyításnak szerintem. Én az eddig megélteket már beraktam a másik topikba, ha lesznek újak, amit remélem, hogy nem, akkor ide felrakom.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
A földönkívüliek nyomai.

Az amerikaiak és az oroszok nyomokat hagytak hátra a Holdon. Kérdés, hol vannak a földönkívüliek nyomai?


A Föld telítve van velük. Naponta észrevétlenül „lépkedünk” rajtuk, turisták haladnak el mellettük, bámulják őket a múzeumok vitrinjeiben és nem ismerik fel az üzeneteket, melyek majdnem kiszúrják a szemüket.

Különleges szemüvegre volna szükségünk? Speciális szűrőket, sugárdetektorokat, infravörös készülékeket vagy parapszichológiai képességeket feltételez az idegenek nyomainak észrevétele?

101763046243363_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Csupán az értelem „fegyvere” szükséges hozzá, és a dolgokhoz való újfajta hozzáállás. Egy eretnek modell által úgy eshet le a hályog a szemünkről, mint az elsárgult falevél ősszel az ágakról.

Mindenki tudja, hogy kétezer évvel ezelőtt Názáreti Jézus Palesztinában prédikált, és végül az emberek halálra ítélték. Tulajdonképpen honnan tudjuk? Hol vannak e csodálatos vallásalapító nyomai?

Buta kérdés. – Buta kérdés? Hiszen ott vannak az írásos bizonyítékok, az evangéliumok, az apostolok levelei. Ott a Kálvária-hegy és a jeruzsálemi dóm a sziklasírral. Ott vannak a kápolnák százezrei, a templomok, a katedrálisok, a grandiózus olajfestményű oltárok, a festmények és szobrok, például Michelangelótól, a Mária-szobrok, a keresztre feszítési jelenetek, az áhítattal teli gregoriánus énekek és a nagyszabású zenekari misék Johann- Sebastian Bachtól. Mindez semmi?

Nem elegendő a nyomoknak eme sokfélesége Názáreti Jézus létezésének visszavonhatatlan bizonyítására?

A franciaországi Chartres katedrálisának építői éppen olyan kevéssé voltak Jézus életének tanúi, mint a barokk templomok stukkóinak készítői. Egyetlen oberammergaui jászolfaragó sem figyelte meg saját szemével Jézus születését, sem Michelangelo, sem Johann Sebastian Bach nem volt hivatalos az utolsó vacsorára, az elmúlt 2000 év egyetlen művésze sem hallotta saját fülével a hegyi beszédet.

Ezek az emberek kivétel nélkül mind a hagyományok megformázói. Jézus maga egyetlen tárgyat sem hagyott ránk, melyet a világ valamely múzeumában megcsodálhatnánk, nem látott el kézjegyével egyetlen pergamendarabot sem, nem szilárdult meg egyetlen agyagdarabban sem isteni lábnyoma, és nem hagyta ránk aláírását a római időszámítás éppen akkor aktuális dátumával.

56569967362D_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Ugyanez a helyzet a földönkívüliekkel. Mítoszokban, legendákban és elődeink szent könyveiben hagyták hátra indirekt nyomaikat, melyek a múlt átláthatatlan barázdáiba vannak belevésve. Aki kapcsolatba kerül a régi írásokkal, ezekben a barázdákban botladozik.

Olyan fontos telephelyek kísérteties maradványaira bukkanhatunk, melyek technikai tökéletessége csupán sejthető, de fel nem fogható.

Ahol a földönkívüliek megjelentek, ahol működtek, szent helyek, csomópontok keletkeztek; ezekben a szemtanúk és az őket követő generációk oltárokat és templomokat emeltek az égi tanítómesterek emlékére. Azt mondják, az „istenek” iránti csillapíthatatlan vágy, az „isteneknek” való tetszés kívánsága, az „istenek” által rájuk szabott kötelességek teljesítésének kényszere adott nekik erőt a számtalan csodálatos építmény létrehozásához.

(Felhasznált irodalom:Erich von Däniken:A múlt a jövőről mesél/szerkesztette:Rejtélyek szigete)
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Nyomtalanul eltűntek – örökre elrabolva.

Magyarországon az elmúlt években több száz embernek veszett nyoma megmagyarázhatatlan módon, rejtélyes körülmények között. Igazat állíthatnak tehát azok az UFO-témájú könyvek és tudományos-fantasztikus regények, amelyek történeteiben az idegenek rövidebb-hosszabb időre kölcsönvesznek, néha véglegesen el is rabolnak embereket orvosi, genetikai kísérletek és megfigyelések céljából.


A rendőrség és a titkosszolgálatok pedig világszerte – így hazánkban is – tehetetlenek, hiszen egyszerűen képtelenek az eltűntek nyomára bukkanni.

A történelemben gyakran előfordult, hogy közismert személyek titokzatos körülmények között eltűntek. Persze sokkal gyakrabban veszett nyoma ismeretlen egyszerű embereknek, de az soha nem keltett akkora feltűnést. Még az is előfordult, hogy egyesek – így hárítván el az állandó, mindhalálig fenyegető életveszélyt – önmagukat „tüntették el”… Az efféle praktikákban a XX. század minden rekordot megdöntött: a két nagy és a több száz kisebb háborúval kapcsolatos világégések alatt, után és miatt ezrek és ezrek menekültek a „halálba”, töröltek el maguk mögött minden nyomot, és kezdtek új életet.

Ám a rejtélyes eltűnésekre a legtöbb esetben nem adható ilyen egyszerű magyarázat. Napról napra nő ugyanis azok száma, akik azt állítják, hogy nem önszántukból tűntek el néhány órára vagy napra, hanem repülő csészealjak utasai rabolták el őket. Az eltérítettek beszámolóiból kiderül, hogy az ufonauták elhagyatott éjszakai országutakon autókat állítanak meg, hogy utasaikat vizsgálatok céljából járműveik fedélzetére vigyék, megjelennek a homályos hálószobák biztonságosnak vélt rejtekében, hogy felnőtteket és gyermekeket raboljanak titokzatos céljaik eléréséhez. Több száz hasonló eset került a nyilvánosság elé, s ezek szereplői még szerencsésnek is mondhatják magukat, hiszen elrablóik szabadon engedték őket. De vajon hány olyan embertársunk akad, aki örökre eltűnt a Föld felszínéről?Az oroszországi UFO-központ igazgatója, Vlagyimir Azsazsa akadémikus néhány évvel ezelőtt az UFO-kutatók előtt egyre ismertebbé váló emberrablásokról nyilatkozott. Szerinte az emberrablás a jövevények vagy egyes csoportjaik szokásos és tömegesen gyakorolt tevékenységének részét képezi. Az orosz központ adatai szerint a nyomtalanul eltűnt személyek öt százaléka véglegesen „lelép a színről”, amerikai adatok szerint pedig a Föld lakóinak közel tíz százaléka többszörös, azaz visszatérő eltérítés áldozata.

„Nagyjából ötszáz személy eltérítésében lehetünk az eddigi jelentések tanulmányozása alapján meglehetősen biztosak – írja Budd Hopkins az Elveszett idő című könyvében, amelyben ufonauták által eltérített emberek hipnózis során feltárt döbbenetes élményeiről olvashatunk. – Ha az előbbieket figyelembe vesszük, logikusan feltételezhetjük, hogy akár több tízezer amerikai találkozásai homályban maradtak. Hiszen mi csak azokról az esetekről beszélhetünk, amelyekre egy szokásos UFO-észlelés kivizsgálása fényt derített, az időkiesés és más gyanús részletek kapcsán.”Az illetők sok esetben nem is tudnak arról, hogy eltérítették őket, mivel a negyedik típusú találkozás során rendszerint blokkolják emlékezetüket. Általában csak közvetett jelek utalnak arra, hogy egy-egy ember eltérítés alanyává vált. Az örökre elraboltak esetében pedig még nehezebb – gyakorlatilag lehetetlen – felderíteni az igazságot.John Keel, az ufológia egyik neves szakértője szerint az UFO-jelenség mindig is magában hordozta a veszélyt és a fenyegetést az emberekre nézve. Véleményét osztja John Ford, a Long Island-i UFO-kutató hálózat elnöke is, aki a kilencvenes évek eleje óta próbálja feltárni a különböző területeken észlelt UFO-hullámok, illetve az ugyanezen időben bejelentett eltűnések és titokzatos balesetek közötti összefüggéseket. Ford – hatósági és kormányzati kapcsolatait is latba véve – kiderítette, hogy az UFO-észlelések megszaporodásával növekszik az eltűnések száma is, de a rendőrség a pánik elkerülése miatt nem hozza nyilvánosságra az adatokat.

Idegenek ellen nem indul eljárás

„Keressük a 15 éves Szilágyi Máriát, aki 2013. augusztus 16-án Kaposújlakon tűnt el. Mária 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és kék pólót viselt, iratait és telefonját magával vitte.”

„2013. augusztus 12-én Nagykőrösön eltűnt a 32 éves Horváth Dóra – természetes, vörösesbarna hajú, szeplős arcú, 170 centiméter magas, vékony testalkatú hölgy – és kislánya, a 2009. február 16-án született Vágó Adrienn, aki szőkésbarna, hullámos hajú kislány. Eltűnésükkor viselt ruházatukról nincs pontos információ.”

„Eltűnés miatt keresi a nagykátai rendőrkapitányság Sóskúti István 14 éves tápióbicskei fiút. A kamasz fiú 2013. július 16-án a délutáni órákban lakásáról ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott magáról életjelet. Hiszünk benne, hogy jól van, csak nem tud minket értesíteni.”

Kétségbeesett felhívások egy eltűnt személyeket kereső honlapról. Csak ezen az oldalon tucatnyi személyleírást tettek közzé olyan aggódó családtagok, akik hosszú ideje nem látták viszont szeretteiket. Szinte hétről hétre, hátborzongató rendszerességgel bukkannak fel újabb és újabb eltűnt személyek fényképei az újságok hasábjain és a televízió képernyőjén. Az eltűnt emberek az esetek túlnyomó többségében előbb-utóbb előkerülnek. De számtalan példa akad arra is, hogy a rokonok évekig, akár egy életen át kétségek között őrlődnek szeretteik miatt.Magyarországon évente több mint tízezren tűnnek el. Az Országos Rendőr-főkapitányság részünkre pontosított statisztikája szerint az elmúlt évben 13 323 körözési adatot rögzítettek, ebből 11 998-an magyar állampolgárságúak voltak. Kilencvenöt százalékuk négy hónapon belül megkerül. Jelenleg több mint 4500 eltűnt személyt köröz a rendőrség, közülük nyolcszázan kiskorúak, kétszázan pedig még nem töltötték be a 14. életévüket.

A név nélküli holttestek és a keresett eltűnt személyek között lehet átfedés. E logika alapján évente tíz-tizenkét olyan eset marad, amelyről kijelenthető: azért nem sikerült hosszú ideig ezen emberek nyomára bukkanni, mert földi vagy földönkívüli gyilkosok mindent megtettek ennek érdekében.

Nyomozásunk során – mintegy folytatva a Színes UFO hasábjain évekkel ezelőtt megjelent hasonló témájú riportot – arra voltunk kíváncsiak, vajon van-e nyoma a hivatalos magyar nyilvántartásokban olyan időszakos vagy végleges eltűnéseknek, amelyek kapcsolatba hozhatók az idegen civilizációk földi tevékenységével. Milyen módszerek, lehetőségek állnak a hatóságok rendelkezésére? Erről kérdeztük Fehér István századost, a BRFK VII. kerületi rendőrkapitányság bűnüldözési alosztályvezetőjét.

-Ki tekinthető eltűntnek?

-Akinek az eltűnésére nem adható ésszerű magyarázat, figyelembe véve az életvitelét, személyi körülményeit, foglalkozását. Ha valószínűsíthető, hogy bűncselekmény áldozata lett, ha gyermek- vagy időskorú személy, aki cselekvőképességében korlátozott, esetleg súlyos beteg – vagyis nem valószínű, hogy elutazott –, illetve ha öngyilkossági szándékot lehet feltételezni.

-Hogyan zajlik a keresés?

-Aktív keresés esetén a rendőrség adatgyűjtést végez a keresett személy lakókörnyezetében, munkahelyén, ismerősei és barátai körében, így próbál a nyomára bukkanni. Passzív módszer, amikor a személy – és autója – adatait közzétesszük a rendőrség számítógépes rendszerében, így rendőri igazoltatáskor, határátlépéskor a látókörünkbe kerül.

Mennyi idő után évül el egy eltűnési körözés?

-Húsz év után, de a hozzátartozó öt év után kérheti a holttá nyilvánítást, s az érintett ekkor már kikerülhet a körözési rendszerből. Tapasztalataink alapján a döntő többség harminc napon belül előkerül. Rendszerint fiatalkorúak tűnnek el, szöknek meg, ők pedig már aznap vagy másnap hazamennek a szüleikhez. Az eltűntek többsége meg is indokolja, hogy miért és hová távozott. A magyar állampolgárnak egyébként is joga van ahhoz, hogy nem mondja el eltűnésének okát, de legfeljebb egy százalék azok aránya, akik nem közlik, hogy hol voltak. Kivételt jelent, ha az eltűnés bűncselekmény megvalósításának szándékával történik. Ez egy más kategória, amikor már elfogatóparanccsal körözik a keresett személyt.

-Viszonylag egészséges elméjű emberek között akadnak-e olyanok, akik nem tudják megmagyarázni, miért és hogyan tűntek el, esetleg időkiesést tapasztaltak?

-Nem tudok ilyenekről. A bejelentést követő hetekben jelentős mennyiségű információ halmozódik fel a személy környezetében végzett nyomozás során, s ez minden esetben árulkodik arról, hogy mi lehetett a feltételezett, kézzelfogható magyarázata a személy eltűnésének. Ebbe a tényanyagba nem igazán illik bele az eltűnés UFO-jelenséggel való magyarázata.

-Mit mesélnek az eltűntek, miért veszett nyomuk egy időre?

-Nem igazán lóg ki semmi a sorból, általános okokra szoktak hivatkozni: családi problémákra, pénzszerzésre vagy házasságon kívüli kapcsolat létesítésére. Az eltűnések okai nagyon különbözőek, de mindenképpen hétköznapiak. Persze mindez csak azt tükrözi, hogy ki mit mond el, ám hogy mi a valódi oka az adott személy eltűnésének, azt csak ő maga tudja igazán.

-Indítana-e nyomozást a rendőrség olyan esetben, amikor valaki arról számol be, hogy idegen lények bántalmazták, netán megerőszakolták vagy elrabolták?

-Noha erre még nem volt példa, a büntetőjog alapszabálya, hogy a bejelentő állításait igaznak kell tekinteni, és minden ügyet ki kell vizsgálni. Adott esetben tehát elindítanánk az eljárást, de a földönkívüliek jogait értelemszerűen semmilyen törvény nem szabályozza. Tárgyi bizonyítékok és a megfelelő jogi eszközök híján pedig a hivatalos szerveknek aligha lenne lehetőségük letartóztatni egy ufonautát.

Mi állhat a háttérben?

A rendőrségtől és a titkosszolgálatoktól persze aligha várható el, hogy idegenek által elkövetett állítólagos bűncselekmények vagy földönkívüli emberrablók után nyomozzanak. Akadnak ennél fontosabb – hétköznapi – megoldatlan ügyeik is! No meg aztán miként is reagálna a közvélemény, ha tudomást szerezne arról, hogy hatósági személyek is „megfertőződtek az UFO-láztól”. Így aztán érthető, hogy a legtöbben a nevetségessé válás vagy egyéb félelmük miatt nem mesélik el esetleges UFO-eltérítéses élményeiket – mondván, úgysem hinne nekik senki. Akik pedig egyedülállóak, nem rendelkeznek ismerősökkel, adószámmal, lakhellyel, s nem szerepelnek más hivatalos nyilvántartásokban sem, nyom nélkül felszívódhatnak, senki sem fogja az eltűnésüket bejelenteni.

Magyarországon évente harminc-negyven azoknak a száma, akik napokra vagy hetekre nyomtalanul eltűntek, s később azt diktálják rendőrségi jegyzőkönyvbe: nem mondják el, hol voltak. Mások – láthatóan zavartan – hihetetlen történetekről számolnak be szokatlan részletességgel, ám rendszerint mind a helyszínek, mind a szereplők valódisága ellenőrizhetetlen marad. Lehetséges, hogy ők földönkívüli emberrablók foglyai voltak, csak emlékképeiket blokkolták az idegenek?

Az esetek elkerülhetetlen következtetéseként bárkit eltéríthetnek anélkül, hogy emlékezne rá, esetleg még az sem rémlik neki, hogy UFO-t látott. Nem feltétlenül szükséges, hogy nyoma vagy bármilyen jele maradjon. S ez a jelenség talán legdrámaibb és legaggasztóbb következménye. A végső következtetés pedig még rejtélyesebb, hiszen akadnak jóindulatú idegenek is – s így kiderülhet, hogy valakinek az eltérítése kiváltságot jelentett. Senki sem tudhatja. Csak abban lehetünk biztosak, hogy egyes embereket „elejtenek”, vizsgálatokat végeznek rajtuk – néha egy életre megjelölve testüket –, aztán elengedik őket, memóriájukból pedig – többé-kevésbé sikeresen – törlik a történteket.Mivel az eltérítéses élmények nagy része regressziós hipnózissal a felszínre hozható, talán nem meglepő, hogy évente több tucatnyian jelentkeznek eltérítéses élményeikkel az erre specializálódott hazai pszichológusoknál. A hipnózis alatt tanúskodó páciensek természetesen különböző módon írják le az eseményeket, de az eltérítéssel kapcsolatos érzelmi megnyilvánulásaik már-már „szabvány szerint” alakulnak: kíváncsiság, félelem, majd a teljes kiszolgáltatottság érzése. A kezelésen részt vett anyagok egyharmada valószínűsíthetően átélt valamilyen furcsa találkozást, mégsem tapasztaltak náluk pszichikai betegségeket.

Teljesen más a helyzet viszont azoknál az aggódó, lelkileg romokban heverő rokonoknál és családtagoknál, akik hónapokon, éveken, nem ritkán egész életükön keresztül hiába várják haza gyermeküket, édesanyjukat vagy nagyszüleiket. A rendőrség lefolytatja a nyomozást, majd megállapítja, hogy az eltűntnek semmilyen különös oka nem volt arra, hogy távozzon otthonról. Sem családi, sem munkahelyi vagy pénzügyi körülményei, sem egészségi állapota nem adott okot a „szökésre”. Az eljárás itt legtöbbször le is zárul azzal a szomorú megállapítással, hogy a keresett személy bűncselekmény áldozata lett.

Mind világszerte, mind Magyarországon aggasztóan magas azok száma – korra és nemre való tekintet nélkül –, akik rejtélyes eltűnésüket követően soha többé nem térnek már haza. Valóban ilyen sok gyilkosságot követnek el minden ok nélkül?

A fentiek alapján joggal feltételezik az UFO-kutatók, hogy a megmagyarázhatatlan emberrablások hátterében éppen úgy a földönkívüliek állnak, mint az eltérítések mögött. Ám senki nem akad, aki egyetértene a céljaikkal: azzal, hogy orvosi vizsgálatok és genetikai kutatások okán embereket raboljanak el, örökre megfosztva őket a földi élet lehetőségétől.

PRUSINSZKI ISTVÁN

EREDETILEG MEGJELENT
A SZÍNES UFO 2005. DECEMBERI SZÁMÁBAN

Rejtélyes hazai esetek

Az első magyar UFO-s emberrablás 1903. december 24-én este nyolc óra körül történt a kárpátaljai – ma Ukrajnához tartozó – Szuhabarankán. Petrovszki Ivánt felesége kiküldte vízért az udvaron található kerekes kúthoz. Ugyanebben az időben ment haza beteglátogatásból a falu papja a házaspár otthonával szemközti plébániára, amikor a háta mögött egyik pillanatról a másikra hatalmas fény ragyogott fel. A pap a fényforrást keresve megfordult, és látta, amint egy rejtélyes tárgy, gomolygó mozgással a belsejében, a kút felett lebeg. Az azonosítatlan objektum iszonyatos erejű fényt árasztott, majd hirtelen felszállt, és eltűnt a derült, csillagos égbolton. A kút körül egy hat méter átmérőjű sötét kör maradt, amelyben elolvadt a hó. Petrovszki Iván soha többet nem került elő. Számos hazai és külföldi forrás szerint 1975 áprilisának vagy májusának egyik estéjén a hajmáskéri katonai laktanyában veszett nyoma két katonának. Egyiküket később megtalálták egy bokor tövében. A fiatalembert azonnal a katonai kórházba szállították, de még fél évvel később is csak „apró fekete barátokat” – feltehetően a közismert fekete csuhás ufonautákat – emlegetett rémülten, és attól rettegett, hogy társához hasonlóan őt is elviszik majd.Magyar pilóta eltérítése a levegőben

Napjainkban is élnek köztük olyanok, akik egyszer már nyomtalanul eltűntek. Egy jelenleg rokkantnyugdíjas férfi – aki érthető módon szeretne inkognitóban maradni – az utolsó sorállományú pilóták között repülhetett MIG–19-es vadászgépen. A hatvanas években, egy Szovjetunióban tartott kiképzésen, Harkow felett gépével együtt legalább két órára nyoma veszett. Ő mindebből csak egy pillanatot észlelt, és azt, hogy a vadászgép műszerei lenullázódtak. Miután ezt jelezte az irányítóknak, tőlük üvöltve kapta a rémült parancsokat, hogy azonnal szálljon le a legközelebbi polgári repülőtéren. Ezt követően kihallgatták, majd egy moszkvai repülési intézetbe szállították, ahol több mint egy hétig vizsgálták, és – regressziós hipnózist is alkalmazva – próbálták megállapítani, mi történhetett vele. Mivel leszálláskor vérzett az orra, megvizsgálták az orrnyereg és a homlokalapi mirigy környékét is, ahol egy apró, bőrében vándorló implantátumot találtak. Hazaérve megfenyegették, hogy meg ne próbálja eltávolítani az implantot, amely műszerrel a mai napig kimutatható. A titkosszolgálat húszéves titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezte, időközben azonban Ausztráliába disszidált. Itt is szenvedő alanyává vált egy rejtélyes eltérítésnek, sőt, barátaival le is filmezett egy UFO-formációt.idegenzona.blog.hu

Prusinszki István / Eredetileg megjelent a Színes UFO 2005. decemberi számában
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Ezek szerint a távoli galaxisokból ezeken a féregjáratokon keresztül jönnek hozzánk a földönkívüiek?

Masszív féregjárat lehet a Tejútrendszerben.

A Tejútrendszer elméletileg egy masszív féregjáratnak (téridőhídnak) adhat otthont – véli egy nemzetközi kutatócsoport, amely teóriáját az Annals of Physics című tudományos folyóiratban tette közzé.


biz3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A féregjárat vagy féreglyuk vékony csőszerű képződmény, amely az univerzum két távoli, görbületmentes területét kötheti össze.

Az egyirányú féreglyukak lehetőségét Albert Einstein 1935-ben bizonyította be Nathan Rosen amerikai-izraeli fizikussal. Fél évszázaddal később, 1985-ben Kip Stephen Thorne amerikai elméleti fizikus dolgozta ki tanítványaival a kétirányú féreglyukak teoretikai alapjait.

A trieszti nemzetközi posztgraduális oktatási és kutatóintézet, a SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) tudósai, olasz, amerikai és indiai asztrofizikusok a Tejútrendszer sötét anyaga eloszlásának rendkívül részletes térképét a legújabb ősrobbanás-elmélet fényében vizsgálták – olvasható a PhysOrg tudományos hírportálon.

“Arra a következtetésre jutottunk, hogy e járatok egyike galaxisunkban működhet. Mi több, maga ez a féreglyuk is akkora lehet, mint egy galaxis” – fogalmazott a tanulmány társszerzője Paolo Salucci, a SISSA asztrofizikusa, a sötét anyag elismert szakértője.

Mindazonáltal a tudós rámutat, hogy csupán matematikai számításokról van szó. “Nem azt állítjuk, hogy galaxisunk egy féregjárat, csupán felvetjük ennek elméleti lehetőségét” – tette hozzá Paolo Salucci.

S hogy kísérletileg tesztelhető-e valaha a SISSA tudósainak az elmélete? Az olasz asztrofizikus szerint ez úgy lenne lehetséges, amennyiben a sötét anyag eloszlását a Tejútrendszerben, amely egy spirálgalaxis, összehasonlítanák egy más típusú közeli csillagváros, például a Kis és a Nagy Magellán-felhő szerkezetével. Természetesen e vizsgálatokat lehetővé tévő technológiára még soká kell várni, ám mint Paolo Salucci rámutat, kutatásaik ráirányítják a figyelmet arra, hogy milyen fontos megismerni a sötét anyag valódi természetét.

1386027994b1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A tudósok már régóta kutatják a világegyetem tömegének 23 százalékát adó, semmiféle elektromágneses sugárzást ki nem bocsátható, s így csillagászati műszerekkel közvetlenül meg nem figyelhető anyagot. Egyes elméletek szerint egy hipotetikus részecskecsoport, a neutralínók alkotják, amelyek létét eddig azonban sem az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben (CERN) végzett kísérletek során, sem a világegyetemben nem sikerült megfigyelni.

“Kutatásaink azért érdekesek, mivel összetettebb képet festenek a sötét anyagról, amely egyfajta új dimenzió, valamiféle grandiózus galaktikus szállítórendszer lehet. Bármi is legyen, ideje újfajta szemszögből vizsgálni e rejtélyes anyag valódi természetét” – fejtegette Paolo Salucci.

forrás:atv.hu/MTI
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Nem sok olyan jelenség van a Világon, amely annyiféle megközelítést, tapasztalatot, az ezekkel együtt járó sokféle elképzelést indukál az emberekben, mint az úgy nevezett UFO "élmények".

Mikor pedig az ember tanulmányozni kezdi a régi írásokat ez ügyben - már amit hozzáférhetővé tesznek - érdekes dolgok derülnek napvilágra.

- Azért teremtettünk, hogy legyen, aki az aranyat kibányássza....

- Legyenek olyan lények, akik alkalmasak rabszolgának....

- Legyenek olyan lények, akik képesek a lelkeket befogadni, azt "nemesíteni".

Persze akiket érdekel, biztosan többféle változatot is hozzá tudnak tenni.

De, az egészben nem ezek az érdekes dolgok. Hanem az, hogy maga az UFO jelenség létezik, és olyan, mely sokféleképpen megnyilvánulhat, az emberek egyik fele egyszerűen tagadja, hogy egyáltalán létezik. a másik felének pedig a Tudomány vagy azt mondja, hogy marhaság, vagy azt, hogy baj van az észlelő "antennájával"...

Ezzel aztán maga a Tudomány ad felhatalmazást az emberiség egyik felének az emberiség másik felének a .........hülyézésére.

Szeretném arra kérni mindazokat, akik hajlandóak néhány szót ebbe a topikba írni, hogy lehetőleg ne a másik embert, hanem az általa elmondott élményt, jelenséget minősítsék. Vagy a saját maguk által tapasztaltakat próbálják megfogalmazni......


Az emberiség és a földönkívüliek valódi kapcsolata
petrie-alien-2.jpg


A régészet topikba meg feltettem egy rövid filmet arról, hogy a kiváló régész Sir William Petrie hagyatékában a könyvespolcok mögött rejtve kis alien múmiákat, alien szobrokat és egyéb bizonyítékokat találtak. Tehát az igaz volt, amit egy egyiptomi régész állított az egyik nemzetközi konferencián, hogy "Van ott valami nem e világi..."

relics.png


Itt egy angol nyelvű cikk is róla:


http://www.inquisitr.com/1712601/ufo-and-alien-egyptian-artifacts-discovered-in-jerusalem-kept-secret-by-rockefeller-museum/

petrie4.jpg


Ez itt egy alien technológia, valamiféle navigációs készülék.

 
Utoljára módosítva:

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Öt hely, ahol gyakoriak a különös jelenségek.

A Mount Saint Helens Észak-Amerikában, a Sziklás-hegység területén, a Cascade-hegységben található vulkáni eredetű hegy. Már az 1800-as években is történtek különös események a hegy körüli erdőkben, melyek a mai napig is tartanak. Többen is furcsa teremtményeket véltek látni erre, ezeket a legtöbbször a Nagyláb (Bigfoot) nevű lénnyel hozták kapcsolatba. De számos más “nem evilági” teremtményről is érkeztek beszámolók. Egy biztos, a Mount St. Helens és környéke nem tartozik a legveszélytelenebb kirándulóhelyek közé.

qcuvzc6eykxtiqgpi2.jpeg


Extraterrestrial Highway – A 375-ös út

A 375-ös út az Egyesült Államokban, azon belül is Nevada államban található. A 93-as főútvonal mellett fekvő autóscsárdától indul, és a Warm Springs nevű kisvárosnál torkollik a 6-os főútvonalba.

A 98 mérföldnyi sivár aszfaltúton haladva – mely néhány órányira van csak Las Vegastól – olyan sokan észleltek már UFO-jelenségeket, hogy 1996-ban Nevada közlekedési minisztériuma Földön Kívüli Országútnak (Extraterrestrial Highway) minősítette a 375-ös utat, Bob Miller kormányzó pedig földönkívüli-barát útjelző táblákat adott át a hivatalos avatási ceremónia keretében.

Az itt lakók szerint a váratlanul feltűnő fénygömbök és egyéb furcsaságok az évek során, az UFO-fanatikusok Mekkájává tették a 375-ös országutat.

24xuewbv2ykauyp0gh.jpeg


Roswell, Új-Mexikó

Roswell az Egyesült Államokban, Új-Mexikó állam délnyugati részén, Chaves megyében található.

1947. július első hetében egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant le a város külső részén. Július 8-án a RAAF (Roswell Army Air Field) bejelentette, hogy ez egy UFO volt és négy földönkívüli testet találtak a becsapódás helyén. A következő napon az Egyesült Államok Légiereje bejelentette, hogy nem ufóról van szó, hanem egy meteorológiai léggömbről. Azóta Roswell – az 51-es körzettel együtt (az elméletek szerint itt őrzik a földönkívüli testeket) – lett a földönkívüli összeesküvés-elméletek központja.

Miután bezárták a helyi katonai légitámaszpontot, Roswell kihasználta kellemes klímáját, és újra felfedezte önmagát mint visszavonult közösség. Az utóbbi húsz évben Roswell tőkét kovácsolt az állítólagos ufóbalesetből és vonzó célpont lett a földönkívüliek iránt érdeklődő turisták számára.

S bár 1947 óta sok idő eltelt, egyes helyi lakosok szerint még manapság is gyakran fordulnak meg a városban titokzatos személyek, akik az ominózus esettel kapcsolatban kérdezősködnek.

rxh1h6jrndq7z8t7vpte.jpeg


Ross-kastély, Írország

Az ősi kastélyok általában mágnesként vonzzák a látogatókat, többek között azokat is, akik komoly érdeklődést mutatnak a szellemvilág rejtélyei iránt. Az írországi Ross kastély a Killarney Nemzeti Parkban, egy tó partján található. Alapításának dátuma bizonytalan, de valószínűleg a 15. század végén épült. A legenda szerint eredeti tulajdonosa, O’Donoghue a tó vize alatt alussza álmát és hétévente május első reggelén kiemelkedik a vízből fehér lován, hogy megkerülje a tavat. Úgy tartják, aki megpillantja, egész életében szerencsés lesz. A helyi legendák elmondása alapján a kastélyban szellemek portyáznak, akik gyakran nem is csinálnak titkot jelenlétükből.

xp283kd68i6zqjqh42f.jpeg


A Winchester-ház

A Winchester-ház San Joseban, Kaliforniában 38 éven át állt folyamatos renoválás alatt. Az eredetileg nyolcszobás vidéki ház a Winchester ismétlőpuskák gyártója fiának, Oliver Winchesternek a birtokán állt. A fegyver a leghíresebb ismétlő volt a vadnyugat meghódítása idején.

Oliver 1886-ban bekövetkezett halála után özvegye, Sarah Winchester bostoni jóshoz fordult, aki azt jövendölte neki, hogy azok szellemei, akiket a család által készített puska ölt meg, megszállják majd és örökké üldözni fogják. Megszökhet, ha Nyugatra költözik, vásárol egy házat, és a szellemek megtévesztésére állandóan átépíti.

nmk5ugnbutchaxtvyzv8.jpg


Rejtélyek szigete
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Richard E. Byrd – Az antarktiszi expedíció.


A feltárt dokumentumok tanúsága szerint valamikor a nem túl távoli múltban bizonyos ország vagy esetleg országok tudósai kifejlesztették az emberiség nagy álmának prototípusát, a levitációs hajtóművet.


Ennek alkalmazása révén az emberiség új korszakba lépett volna, melynek távlatai felmérhetetlenek. Ám a megrendelőknek más volt a tervük.

A második világháború alatt azonban nem várt és előre be nem tervezett dolgok történtek. Olyanok, melyekre senki sem számított.

A nagy találmányról szóló dokumentumok, valamint a kísérletek eredményei szőrén-szálán eltűntek. A fejlesztések harcok közben megsemmisültek, néhányat tudatosan semmisítettek meg, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. Attól is tartottak, hogy a világ tudomást szerez róluk.

Mégis, nagy a valószínűsége annak, hogy a levitációs hatóművel elért eredmények nem mentek tönkre, csupán hozzáférhetetlenné váltak számunkra. A szakirodalom szerint a németek a háború elvesztése után létrehoztak a Déli-sarkon egy titkos kutatóbázist. A Haunebu-2 és Haunebu-3, az új évezred csodajárművének fejlesztése már az Új-Berlinnek nevezett 211-es bázison fejeződött be.

hanabeu_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Ennek a világtól elzárt kutatóközpontnak a kialakítását jelentősen megkönnyítette, hogy az Antarktisz alatt szunnyadó vulkánok, és hatalmas barlangok találhatók. Közülük a legnagyobb kiterjedése eléri a 45 kilométert is. A megközelítésük sem nehéz, mert a vulkánok által táplált melegvíz-források zöld oázissá változtatták a felszíni talajréteget. Ilyen körülmények között egyáltalán nem lehetetlen emberi tartózkodásra alkalmas élőhely kialakítása az örök jég birodalmában.

Ennek a helynek még volt egy különlegessége: már foglalt volt a német építőcsapatok odaérkezése előtt is! Ám ezt a náci vezetők igen jól tudták. Ugyanis a terület feltérképezése közben döbbenetes dologgal szembesültek: – a pilóták számtalan esetben azonosítatlan, vagy ismeretlen technológiával felszerelt, esetleg földönkívüli járművek le és felszállásának lehettek tanúi, akik a jégtakaró alatti támaszpontjaikról folytatták intenzív tevékenységüket. Tudatos tervet eszelt hát ki az okkult náci vezetés: -kapcsolatfelvételt tervezett az ismeretlen civilizációval.

Az új támaszponton a németek törekedtek is erre a kapcsolatfelvételre az idegen, fejlett civilizációval, mert néhány év alatt olyan óriási technikai fejlődést értek el, ami egy magasabb szinten álló civilizáció segítsége nélkül elképzelhetetlen. Erre Richard E. Byrd admirális jelentéséből is lehet következtetni. Az amerikai titkosszolgálat ugyanis hamar tudomást szerzett Új-Berlin létezéséről, és attól tartottak, hogy a németek az időközben továbbfejlesztett csodafegyverükkel megtámadják őket. Ezért elhatározták, hogy megsemmisítik a bázist. Ehhez azonban fel kellett deríteni a pontos helyét, és véderejét. Ezzel a feladattal azt a Byrd admirálist bízták meg, aki 18 évvel korábban sarkkutatóként segített a németeknek feltérképezni a hatalmas jégmezőket, és ezáltal nagyban elősegítette az Antarktisz németek általi gyarmatosítását, és Új-svábföld létrehozását. A High Jump nevezetű nagy szabású hadművelet azonban nem a várt eredményt hozott.

Byrd 4700 katona, 13 hadihajó, 1 repülőgép-anyahajó, 10 vadászrepülőgép, 2 hidroplán, 6 teherszállító repülőgép, 6 helikopter és traktorok, páncélozott hójárók kíséretében indult útnak. Nem sokáig bolyongott a hatodik kontinensen. Útja egyenesen a Bunger-oázisba vezetett. Ez volt ugyanis a legnagyobb zöld földterület az Antarktiszon, és ez alatt találhatók a legtágasabb barlangok.

Ám mielőtt a flotta elérte volna a célpontját, hihetetlen dolog történt. A flottát ugyanis ismeretlen repülőszerkezetekből álló raj támadta meg, a híradások szerint szinte teljesen megsemmisítve azt. A túlélők nagy része azonnal visszafordult. Csak egy kis vakmerő felderítőcsapat repült tovább az admirális vezetésével.

1947. februárjában történt megérkezésükkor azonban elképesztő dolgokat tapasztaltak. Második expedíciója során az admirális korábban hófoltokkal tarkított zöld oázis helyett egy nagy, fekete földdel borított területet látott. Az oázisban tavak is voltak. Az egyikre leszállt egy hidroplánnal, és méréseket végzett. A víz nem volt hideg, és sósnak bizonyult. Az igazi kaland azonban ezt követően várt rá, mivel a terep időközben meglehetősen átrendeződött. Erről részletesen beszámolt a naplójában, amely azonban csak jóval a halála után került napvilágra. A Byrd-ről elnevezett Sarki Központ irattárosa bukkant rá, amikor elkezdte rendszerezni a tudós szellemi hagyatékát.

A kézirat tanulmányozása során döbbenten olvasta Byrd bejegyzését:

“Ezt a naplót a legnagyobb titokban vagyok kénytelen írni. Eljön majd az idő, amikor a racionális gondolkodás semmivé foszlik, és el kell fogadni a kikerülhetetlen valóságot. Nincs módomban nyilvánosságra hozni a következő dokumentumot. Az itt közöltek talán soha nem kerülnek közlésre, de kötelességem leírni abban a reményben, hogy egyszer majd mindenki elolvashatja egy olyan világban, ahol bizonyos emberek önzése, kapzsisága és hatalomvágya nem hallgattathatja el az igazságot.”

A február 2 -i naplóbejegyzésből aztán kiderült, hogy valójában miről van szó:

“Minden előkészület megtörtént, hogy északnak repülhessünk. Az üzemanyagtartályok teletöltve. Felszálltunk. A távolban hegyeket láttunk. Csakugyan egy hegységhez értünk, bár korábban nem tudtam róla. Átrepültünk egy hegylánc felett. A gerincen túl egy völgyet pillantottunk meg, amelyet egy kis folyó szelt át. Lehetetlen, hogy itt zöld növényzet legyen! Valami nyilvánvalóan nem stimmel. Itt jégnek és hónak kellene lennie alattunk.”.

Ettől kezdve az események napjaink UFO-s elrablásaira emlékeztetnek:

“A navigációs műszerek megbolondultak, az iránytűk csak pörögnek. Nem látjuk a Napot. Mintha itt valami más forrásból jönne a fény. Odalent fákat látunk. A magasságot 300 méterre csökkentettem, hogy jobban megfigyelhessünk mindent. A hőmérséklet 23 C! A műszereink ismét rendesen működnek. Rádiókapcsolatot viszont nem tudtam létesíteni a központtal, a készülék itt nem működött. A táj normális alattunk (amennyiben ez itt normálisnak mondható). A távolban valamiféle ”ragyogó” város látható. Ez lehetetlen!

214867659isonka_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Richard E. Byrd

Repülőgépünk furcsán mozog. Képtelen vagyok irányítani. Nem reagál a kormányzásra. Istenem! Két furcsa repülő szerkezet jelent meg mellettünk. Gyorsan közelednek felénk. Korong alakúak és fényes felületűek. Egészen közel jönnek, és látom az azonosító jelzéseiket. Ez egy horogkereszt! Fantasztikus! Hol lehetünk? Ismét megpróbáltam irányítani a gépet, de nem sikerült. Valami láthatatlan erő mozgat minket.

Ahogy a két gép odaért hozzánk a rádiónk elkezdett recsegni, majd egy hang szólalt meg angolul, feltűnő német akcentussal. Egy üzenet érkezett. »Isten hozta admirális a birodalmunkban. Pontosan hét perc múlva leszállítjuk önöket. Nyugalom admirális, jó kezekben van. Bármit is tapasztalnak majd, ne rémüljenek meg!

A barátaink talán szokatlanok lesznek önöknek, de jóakaratúak!« A repülőgép motorjai leálltak. A gép irányíthatatlanná vált. Újabb rádióüzenetet kaptunk. »Megkezdődik a leszállás.« Nem a megszokott módon ereszkedtünk alá, hanem úgy, mintha egy láthatatlan liftben lennénk. A földet érés csak egy apró zökkenés.

Gyorsan leírom még, amit látok. Számos ”ember” közeledik felénk. Nagyon magasak és szőkék. A város a szivárvány színeiben csillog. Kísérőink náci jelzésű hajóitól távolabb óriási korong alakú járművek láthatók, számunkra ismeretlen technológia termékei, mégis oly ismerősnek tűnő jelekkel az oldalukon, talán az egyiptomi hieroglifákra hasonlítanak.

Nem tudom mi fog történni, de nem látok fegyvert a közeledő alakoknál. Egy hang a nevemen szólít, és utasít, hogy nyissam ki a gép ajtaját. Megteszem. A rádióst és engem udvariasan fogadtak. Felszálltunk egy kis emelvényszerű járműre, aminek nem voltak kerekei, és a város felé haladtunk. Valami kellemes meleg italt kaptunk. Soha azelőtt nem ittam még ilyet. Nagyon finom volt. Tíz perc után két hatalmas alak jött elénk, kb. 3 m magasak voltak. Arra kértek, hogy kövessem őket. A szájuk nem mozgott, gondolatokkal kommunikáltak. Nem tehettem mást, elmentem velük. A rádiósom ott maradt.”

Az admirálist egy különös ”emberhez” kísérték, akit mindenki csak Mesternek nevezett. Ez az ember igen fontos dolgot közölt vele:

“Admirális, elmondom miért hozattam ide. Érdeklődésünk önök iránt már akkor elkezdődött, amikor Hirosima és Nagaszaki felett felrobbantották az első atombombájukat. Ebben a nyugtalanító időszakban elküldtük az önök felszíni világába repülő eszközeinket, hogy tanulmányozzuk azt, amit elkövettek az emberiség ellen. Látja eddig soha nem avatkoztunk bele az önök viselt dolgaiba, most azonban meg kell tennünk, mert megtanultak használni egy olyan energiát, amely egyáltalán nem való a földi emberiség kezébe. Küldötteink már átadták üzenetünket az önök politikai vezetőinek, de ők nem törődtek vele. Most önt választottuk ki arra, hogy tanúskodjon a létezésünk mellett, és meggyőzze őket esztelen magatartásukról.”

A Mester arra biztatta Byrd-et, hogy vigye el üzenetét a világ vezető hatalmaihoz. Ebben az üzenetben felszólította az emberiséget, hogy hagyjon fel a nukleáris fegyverek gyártásával, és tanuljon meg békében élni a környezetével.

Ezt követően a Mester elköszönt, és magára hagyta az admirálist. A napló így folytatódott:

“Visszakísértek a szobába, ahol a rádióst hagytam. Ismét felszálltunk arra a furcsa kerék nélküli járműre, és visszamentünk a repülőgéphez. Amint becsuktuk az ajtót a gép felemelkedett. A láthatatlan lift kilencszáz méter magasba emelt minket. Habár a sebességmérő nem jelzett, mégis gyorsan repültünk visszafelé.” A két különös repülőgép mellettünk haladt. Egy idő után rádióüzenet érkezett: »Most magára hagyjuk admirális.

A gépe ismét irányítható. Auf Wiedersehen!« A gép hirtelen megrázkódott, majd zuhanni kezdett. Gyorsan visszanyertem az irányítást felette, és már szabadon repültünk délnek. Ismét a jégmező felett voltunk. Sikerült rádió-összeköttetést létesítenünk a bázissal. Leszálltunk a támaszponton.”

A történetnek koránt sincs vége. Annak ellenére, hogy 8 hónap állt rendelkezésére küldetésének teljesítésre, Byrd admirális 8 hét után befejezettnek nyilvánította az expedíciót. A megdöbbentő élményt követően rögtön visszafordult, hogy tájékoztassa az Egyesült Államok kormányát a nácik és az idegen faj közös antarktiszi bázisának létezéséről, és hogy átadja a Mester üzenetét.

Byrd naplója az amerikai vezérkar reakcióját is megörökítette:

“A Pentagonban vezérkari ülés volt. Beszámoltam felfedezésemről és a Mester üzenetéről. Mindent szavamat előírásszerűen rögzítették, majd értesítették az elnököt. Utána még három órán keresztül ott tartottak. A Top Security Force alaposan kikérdezett a részletekről is, majd egy orvos-csoport megvizsgált. Igazi kínszenvedés volt! Utána elengedtek, de a Nemzetbiztonsági Iroda szoros felügyelet alatt tart. Azt a parancsot kaptam, hogy az emberiség érdekében HALLGASSAK mindarról, amit megtudtam. Emlékeztettek rá, hogy katona vagyok, és engedelmeskednem kell a parancsnak”.

Kell ehhez valami kommentárt fűzni?

A történtek után az admirális természetesen hallgatott. 1958-ban a halálos ágyán is csak ennyit mondott:

“Expedíciónk nagy és eddig feltáratlan új területre bukkant, amely az örök titok hazája.”

Forrás:sites.google.com.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Ellenállási Mozgalom
2012.05.24. 05:07 FehérVándor

Az Ellenállási Mozgalom.

Írta: Cobra
Fordította: FehérVándor
Forrás: http://2012portal.blogspot.co.uk/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
Eredetileg megjelent: 2012. április 6-án

Kezdetek
1975-ben az életéért menekült egy Michael fedőnevű titkosügynök, aki után az Illuminátusok őrült hajszába kezdtek. Egy 12 főből álló operatív egységet szervezett maga köré az életének megvédése érdekében. A bujkálás és menekülés közben egy alagútrendszer fedeztek fel a New York-i metrórendszer alatt. Feltérképezték az alagutakat, majd úgy döntöttek eltűnnek a felszínről és a Föld alatt szerveződnek újjá. Ezzel megszületett a Szervezet(Organization), a New York-i metró alatt lévő főparancsnoksággal. A kiterjedt kapcsolati hálón keresztül, amellyel Michael a rendelkezett, számos olyan operatív ügynökkel vették fel a kapcsolatot a felszínen, akik az Illuminátusok ellen küzdöttek és sokan közülük úgy döntöttek, hogy maguk is levonulnak a föld alá és csatlakoznak a Szervezethez.
Legfőbb céljuk az volt, hogy megdöntsék az Illuminátusok uralmát és fejlett technológiával lássák el az emberiséget. A személyi számítógép fejlesztésében jelentős szerepük volt, és én személyesen láttam egy szobát tele computerrel amelyeken épp fejlesztéseket végeztek még anno 1977-ben. A Szervezet kapcsolatba került a jóságos Agartha-i civilizációval, amely már évezredek óta a föld alatt él. 1977-ben ha nem hamarabb már kapcsolatban álltak a pozitív andromédaiakkal, saját szememmel láttam az egyik hangárjukban egy klasszikus szivar alakú andromédai úrhajót.
Az 1990-es évek elején volt némi szerepük abban, hogy az eredetileg katonai célokra kifejlesztett ARPANET( internet elődje. szerzői megj) mindenki számára elérhető lett.
Az Illuminátusok és és egyéb földönkívüli erők egy kiterjedt offenzívába kezdtek 1996-ban azzal a céllal, hogy elpusztítsák a Szervezetet és ez rendkívül súlyos harcokba torkollt a földalatti alagútrendszerekben és barlangokban, majdnem elpusztítva a Szervezetet és Agarthát.
A szükség idejében egy terv lett megalkotva az ellentámadás kivitelezésére. 1999 december elején, a Plejádiak( Fiastyúk-beliek. szerzői megj.) kapcsolatba lépték az Ellenállási Mozgalommal(Resistance Movement) az X-bolygón(Planet X) és egy masszív felkelést robbantottak ki az ottani Illuminátusok ellen. 3 hét alatt győztek és az Illuminátusoknak el kellett menekülniük a Marson és a Holdon lévő bázisaikra. Ezek után az Ellenállási Mozgalom tagjai a Földre jöttek és egyesültek a Szervezettel, majd az integrálódás után Ellenállási Mozgalom néven kezdtek el működni.
Az immáron egyesített erők megváltoztatták az erőviszonyokat és most az Illuminátusok kényszerültek visszavonulásra. 2000 és 2001 folyamán az Illuminátusok elvesztették a marsi, a Holdon lévő és a Naprendszer más részein megtalálható bázisaikat. A plejádiak és egyéb a Galaktikus Konföderáció alá tartozó erők segítségével egyúttal minden reptoid, szürke, drakóniai és zeta reticuli el lett távolítva a Naprendszerből. Ez a Sötét Erőket pánikba ejtette és megtervezték majd végrehajtották 9/11-et, azzal a céllal hogy megőrizzék befolyásukat az utolsó erősségükön- a Földön.

X-bolygó
Az X-bolgyó egy a Naprendszer külső területén megtalálható égitest. A felszíne jelenleg nem alkalmas a fizikai élet létezésére, de a föld alatt jelentős alagút és csatornarendszer található, amely egészen 1999-ig Illuminátus irányítás alatt állt.
(A cikk kitételének napján, jelent meg ez a hír: http://www.stop.hu/tudomany/megis-letezik-a-rejtelyes-x-bolygo-naprendszerunk-szelen/1043268/ FV)
2002-ben a plejádiak pontos adatokkal szolgáltak számomra a bolygó legfontosabb jellemzőiről. Belseje sziklás, szilárd, a felszínét pedig jég borítja, benne erős metán koncentrációval, amely kékes színárnyalatot ad a bolygónak. Átmérője 9400 mérföld és tömege 0,76 szorosa a Földének. Elliptikus keringési pályájának hosszabbik sugara 70AU (astronomical unit/csillagászati egység, egy AU kb 150millió kilométer. szerzői megj.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagászati_egység). A forgástengely és az ekliptia által bezárt szög pedig 40 fok.http://hu.wikipedia.org/wiki/Ekliptika
Elképzelhető az öröm, amit éreztem, amikor 2008-ban találtam egy cikket egy japán csillagásztól, aki azt állította, hogy ( a Naprendszer külső területén jelenlévő anomáliák alapján.szerzői megj.) a „képzeletbeli” X-bolygónak sziklából és jégből kéne felépülnie, az átmérője 6200 és 9400 mérföld között a sűrűsége meg a Föld tömegének 0.3 és 0.7-szerese között kéne, hogy legyen. Keringési pályajának a hosszabbik sugarának hossza pedig 100 és 170AU között kéne legyen, a forgástengely és az ekliptika közötti maximum bezárt szög pedig 40 fok.
http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html
A legfőbb ok, amiért a csillagászok még nem fedezték fel ezt a bolygót hivatalosan, az az, hogy a háttérhatalom által nem engedélyezett a valójában már megtörtént felfedezés nyilvánosságra hozatala. Ugyanakkor akik még valóban keresik, de nem találják, azok rosszul közelítik meg a kérdést, mivel az ekliptika környékén keresik az új bolygókat, de ennek a bolygónak a forgástengelye az átlagostól teljesen eltérő szöget zár be az ekliptikával, ezért máshol kell kutatni. Mivel egy elég nagy égitestről van szó, ezért egy viszonylag nagy amatőr távcsővel is lokalizálható lenne, ha tudnád hol kell keresni. Még annyi, hogy nem azonos a Nibiruval és nem fog a Földnek ütközni.

Az Esemény
9/11 nem úgy történt, ahogy azt a háttérhatalom tervezte. Számos embernek ez az esemény jelentette azt a pontot, amikor felismerték, hogy a fősodratú média hazugságok tömkelegével bombázza a népet és egyúttal elkezdték keresni mi rejlik a propaganda mögött.
Ez az új tudatosság megkönnyítette az Ellenállási Mozgalom számára, hogy fejlesszék az Illuminátusok megdöntésére vonatkozó tervüket.
2003-ig bezárólag, minden mélyen a föld alatt lévő katonai bázist megsemmisítettek és csak a felső hányada maradt meg ezeknek a létesítményeknek. ( Mások a teljes megsemmisítést későbbre teszik. szerzői megj)
Innentől kezdve az Ellenállási Mozgalom körülbelül 300 emberét építette be az Illuminátus hálózatba , legtöbbjüket a katonaságnál és hírszerző szervezeteknél magas pozicióban. Ezek az emberek beazonosíthatatlanok és az Illuminátusoknak fogalmuk sincs kicsodák és milyen feladatkörben tevékenykednek.
2012 januárjában és februárnak az elején az Ellenállási Mozgalom lefoglalta az Illuminátusok kezében lévő arany nagy részét. Ha azt kérdezed magadtól vajon hol lehet a Yamashita arany most már tudod a választ. Nem a Mariana-árok mélyén, nem Fort Knoxban, nem a Rothschild kastélyok pincéjében, nem a zürich-kloteni reptér alatti hatalmas tárolókban, nem a zürichi UBS széfjeiben, és nem is szétszóródva a világ különböző pontjain lévő, jezsuita irányítás alatt álló bankokban. Az igazság az, hogy az Ellenállás földalatti kamráiban található és az Esemény után vissza lesz juttatva az emberiségnek illetve egy új valutának az alapját fogja képezni, ezáltal szerepe lesz a Földön lmegszülető, mindenki számára biztosított bőség megteremtésében.
Az ötlet,hogy alkotni kell egy tervet, ami az Illuminástusok megbuktatására irányul már a Szervezet 1975-ös megalakulása óta napirenden volt. 1977-ben beszéltem azzal az emberrel, aki a terv kidolgozásában tevékenyen részt vett. Az a dokumentum, amelyet Drake( az USA katonaságának a változások mellett elkötelezett részének a szóvivője, aki március végén lépett a nyilvánosság elé. szerzői megj.) 1979-ben látott, egy korai változatát tartalmazta a tervnek. Ebben az állt, hogy a katonaság átveszi a hatalmat az Illuminátusok bukása után a Szervezet segítségével(ami ugye később Ellenállási Mozgalommá alakult).
Azonban a masszív ébredés következtében, amely 9/11 után megindult a terv alapos átdolgozásra került. Senki nem fogja átvenni az Illuminátusok helyét. Az Ellenállási Mozgalom legfőképp hírszerzési adatokkal és logisztikai tanácsokkal fogja támogatni a katonaságot és a hatóságokat, de a háttérben marad. A katonaság ugyanakkor segíteni fogja a nyomozóhatóságokat( szövetségi nyomozókat Amerikában és az Interpolt világszerte), akik ugyanakkor segíteni fogják a helyi szerveket, erőszakszervezeteket a háttérhatalom tagjainak a letartóztatásában.
Az Ellenállásnak van tapasztalata a háttérhatalom megbuktatásában és egy bolygó felszabadításában, hisz ezt tették 1999-ben is az X-bolygón. Állandó fizikai (nem telepatikus) kapcsolatban állnak a plejádiakkal és más pozitív galaktikus népekkel a Konföderáción belül, akik naponta friss hírekkel látják el őket a háttérhatalmi tagok aktuális helyzetéről, hol vannak, mit csinálnak és mire készülnek. Az Illuminátusoknak valójában nincs már hova bújniuk.
Az Esemény kezdetét nem a földi emberek vagy a galaktikus rokonaink határozzák meg. A végső szó arról, hogy mikor induljanak be az események a Forrástól jön közvetlenül. Az Eseménynek kozmikus jelentősége van. A felszabadulása az utolsó bolygónak amely a Sötét Erők megszállása alatt áll, csodálatos Fényhullámokat fog szétküldeni szerte a Galaxisban( úgy lehet elképzelni, mint amikor egy követ bedobnak egy pocsolyába és ez koncentrikus körökben hullámokat küld szerte-széjjel a víz széle felé. szerzői megj.)
Közvetlenül az Esemény előtt a Forrás küldeni fog egy Fénycsóvát a Galaktikus Konföderáción keresztül és a Plejádiak utasítani fogják az Ellenállási Mozgalmat, hogy a felszínen tevékenykedő 300 ügynökük lépjen kapcsolatba a kulcsfontosságú poziciókban lévő emberekkel a katonaságon és az egyéb hatóságokon belül és ebben a pillanatban az akció megkezdődik.
Miután az akció véget ért, előfordulhat, hogy lesznek emberek, akik a saját javukra próbálják majd fordítani a helyzetet és megkísérelnek felállítani kormányokat vagy elkobozni javakat, stb.. Az, hogy a háttérhatalom eltávolításra kerül még nem jelenti azt, hogy az emberi kapzsiság és vágyakozás a hatalomra egy szempillantás alatt eltűnik. Az emberiségnek egyszerűen van egy felvilágosulatlan része, akiknek ez egyszerűen a természetük részét képezi. Természetesen az Ellenállás tisztában van vele kikről van szó, megfigyelés alatt állnak és nem fogják tudni kihasználni a helyzetet.
Ameddig az emberiség nem ér el egy bizonyos tudatossági szintet az Ellenállási Mozgalom a háttérben keményen fog dolgozni a népesség és a bolygó javáért. Aztán amikor elérkezik az idő, valószínűleg közvetlenül az Első Kapcsolatfelvétel előtt, a nyilvánosság elé fognak lépni.
Egy 120 billió dolláros(egyenlő a világ egy év alatt megtermelt, összesített GDPjével, kétszer) alapot hoztak létre, amely az emebriség rendelkezésére lesz bocsájtva, más hasonló alapok forrásai mellett. ( Saint Germain alap, USA katonaságához köthető személyek alapja, Fehér Sárkány Társaság{White Dragon Society} alapja, illetve a pozitív Templomosok{White Hats} forrásai. szerzői megj.). Az Ellenállás rendkívül fejlett technológiák birtokában van, amelynek többsége földönkívüli eredetű. Ezeknek az emberiséggel való megosztása mellett, segítséget fognak nyújtani körülbelül 6000 zsenik által megalkotott, mindezideáig a hátérhatalom által elzárt, elhallgatott, titokban tartott találmánynak a nyilvánosságra hozatalában.
Ez a blog( Cobra saját oldala http://2012portal.blogspot.ca/. szerzői megj.) az Ellenállási Mozgalom utasításainak megfelelően lett létrehozva azzal a szándékkal, hogy a nyilvánosság tájékoztatva legyen, bizonyos 2012-ben várható eseményekről. Sok a felszínen dolgozó operatív ügynök olvassa a blogot, mivel időről-időre kódolt üzenetek jelennek meg, amelyek fontos információkat tartalmaznak az adott helyzetről és a műveletek előrehaladásáról. Az internet a legegyszerűbb módja bizonyos, nem szigorúan titkos információk továbbításának, amelyeket biztonságosan közölni lehet ezen a csatornán keresztül. A jövőben az Ellenállási Mozgalom lehet, hogy úgy dönt, hogy közvetlenül szól a nyilvánossághoz és ekkor ez a blog válik majd a hivatalos kommunikációs felületté a bolygó felszínén.

(Érdekesség: a mai napon, 24.-én egy orosz-amerikai hadgyakorlat kezdődik az Egyesült Államok területén(!!!), kíváncsiak vagyunk, lesz-e ennek valamilyen következménye. FehérVándor)


Forrás: http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/24/az_ellenallasi_mozgalom

safe_image.php
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
A szövetségi flotta.

Az 1996-os arkhón megszállás óta intenzív háború zajlik naprendszerünkben. 1996-ot követően az egyesült draco-reptilián flottának, számos titkos illuminátusok által szervezett űrprogram csoporttal közösen, majdnem sikerült felügyelet alá vonniuk az egész naprendszerünket. Sok embert kényszerítettek rabszolga munkára, aszteroidai bányászatra. A drakonida erők azon spekuláltak, hogy megszállják a Naprendszeren külső területén lévő kolóniákat is. Mialatt az illuminátus erők elsősorban az aszteroida övre, a Marsa és a Holdra fókuszáltak.

A Holdon hagyományos megosztás volt a felőlünk eső oldal és a távoli oldal között. A felénk néző oldal túlnyomórészt a pozitív fajok fennhatósága alatt volt, ez alól kivétel a Solar Warden, azaz Napvédő Program. Archimédesz bázisa, amely 1977-es években lett megsemmisítve. A drakonidák, reptiliánok és az illuminátusok bázisai főként a Hold árnyékos oldalán helyezkedtek el. Ennek az volt az oka, hogy távol akartak maradni a Holdat fürkésző kíváncsi tekintetek elől, de ugyanakkor nem rendelkeztek azzal a fejlett álcázó technológiával, amivel a Fény erők igen. Ebből kifolyólag, hogy csökkentsék a fényvisszaverődést feketére festették űrhajóikat, hogy az amatőr és profi csillagászok ne vegyék észre őket. És szintén ez miatt kellett alkalmazkodniuk egy meghatározott repülési útvonalhoz is.

A LOC (Lunar Operations Command), magyarul Hold Hadművelet Parancsnokság, mely a Solar Warden program fő hadiszállása volt, és ami most a Fény erők kezén van, a Hold árnyékos oldalán helyezkedik el. Érdekes látni, hogy mély információk szivárogtak ki a neten a kolóniákról, sci-fi-nek álcázva, és néhány kolóniának a leírása nagyon közel áll a valósághoz. Továbbá, akadnak spekulációk lehetséges földalatti Hold bázisokról is a fősodratú médiában. Szerencsére az 1996-os invázió után a Fény erők Ganümédészi főhadiszállása nem került a megszállók kezébe. A Ganümédészi bázis a helye Szíriusz és Naprendszerünk közti fő interdimenzionális portálnak, ami a megszállás időszaka alatt sértetlen maradt, fenntartva a Fényt. Ráadásul egy ellenállási mozgalom szerveződött a drakó/illuminátus rabszolga kolóniában az X-bolygón. Ez az Ellenállási Mozgalom felvette a fizikai kapcsolatot a heliopauzán túli Kuiper övben tartózkodó plejádiakkal, és segítségükkel lázadást szerveztek az X-bolygón 1999 decemberében. Az illuminátusokat kivonva a forgalomból felszabadították a bolygót, és áthelyezték a bázisukat a Föld belsejében lévő Agartha hálózatba.

Ezután az X-bolygó a Fény erők Naprendszer tisztító műveleteinek stratégiai bázisául szolgált. Legelőször a charoni fő katonai bázist tisztították meg a sötét erőktől. Aztán elég gyorsan folytatták ezt tendenciát a Naprendszer külső részében is, amit meg is tisztítottak, aztán 2000 és 2003 között heves ütközetekre került sor a fő aszteroida övben. 2001 márciusában a Fényerők egyes fontos akciói befejeződtek, és ezután a Központi Civilizáció képes volt közvetlenül beavatkozni a Naprendszerben történő eseményekbe. Hold nagyságú gömbszerű köztes állomásokat helyeztek el a Naprendszer heliopauzáján kívül, hogy stabilizálják a Galaktikus Központi Napból érkező erős energiákat, amelyek egyre intenzívebbek lettek, ahogy a Központi Nap 26000 éves ciklus csúcsa közeledtével egyre aktívabbá vált. Az energiák harmonikus továbbítása sok kataklizmát kivédett, köztük azokat is, amik a Földet sújtották volna. Amikor az illuminátusok felismerték ezeknek a gömbszerű állomások jelenlétét, kikeltek magukból és végrehajtották a 9/11-et.

2003-ban a Fény erők elkezdtek érvényesülni a Naprendszerben és 2012-ig minden titkos negatív űrprogramot felszámoltak, kivéve azt, amelyik közvetlenül a Chimera csoporttal volt kapcsolatos. Most az egyetlen problémát a Földön kívüli maréknyi Chimera egyének és csatlósaik jelentik, akik naprendszeri erődjeiket (főleg implantátum őrző állomásokat) plazma strangelet és toplet bombákkal védik. Mivel a Földön mindenki rendelkezik implantátumokkal, amelyek megakadályozzák hozzáférését ennek az információnak, így az összes Chimerával kapcsolatos infó a kollektív tudatalatti legmélyebb zugában rejtőzik, sokkal mélyebben, mint az SRA, az MK ultra, a MILABs vagy az SSP.

A tavaly december 15.-i sikeres IS:IS portál aktiválás után, amely elvégezte a sötétség háromszögelését a helyi galaxishalmazban, a Központi Civilizáció még nagyobb gömbszerű köztes állomásokat helyezett el (egyes állomások elérik a 30000 mérföld átmérőt) a heliopauzán, és újrapozicionáltak több kisebb, Hold nagyságú állomást a Naprendszeren belül is. Az összes fizikai strangelet és toplet bomba ez év január végén történő sikeres eltávolítása után, egy művelet kezdődött meg (MOSS fedőnév alatt) a Naprendszer végső felszabadításáért. A Föld bolygó még mindig a számos földönkívüli faj között vívott proxy háború (meghatalmazottak útján vívott háború) középpontjában van. Számos faj küldötte lépett be a karanténba sok élettel ezelőtt, és továbbra is küzdenek.

A Fény oldalán harcolnak a fénymunkások, akiknek a többsége a Plejádokról és a Szíriuszról származik. Sok fényharcos jött az Antaresről és az Arcturusról. A Sárkány családok képviselői közül sokan a drakonida faj pozitív szárnyából erednek. Az Ellenállási Mozgalom és a Pozitív Katonaság sok tagja andromédai eredetű. A sötét oldalon vannak a Rothschildok, akik az Orionról származnak. A Rockefeller, Bush, Illumináci frakció a drakonida faj negatív szárnyához tartozik. Az Iszlám Állam és Blackwater, Xe, Academi zsoldosai reptiliánok. A Jezsuiták és a Fekete Nemesség családjai a negatív andromédai frakcióhoz tartoznak. A Fény erők általános terve naprendszerünk felszabadítása, flottájuk pozíciójának körvonalai nagyjából ismertek, már évtizedek óta.

A Fény erők minden hajója a naprendszerünkön belül tachyon membránnal álcázott, hogy a Földről nézve észrevétlenek maradjanak. A hajók java része hasonló keringési pályát követ, mint a fő aszteroida öv aszteroidái és a Kuiper öv objektumai, és a legtöbb tachion membrán egy egyszerű kondrit spektrumának mintázatát (az aszteroida öv hajói), valamint a fagyos metán spektrumának mintázatát (a Kuiper öv hajói) bocsátja ki. Ennél fogva a csillagászok nem tudnak különbséget tenni a hajók és az egyszerű aszteroidák, illetve a Kuiper övi objektumok közt. A szóban forgó hajókat nem úgy kell elképzelni, mint a hagyományosakat, ezek multidimenzionális szerves-műholdak, a tudatnak és az inteligens Fény-anyagnak egyfajta szerves együttműködései. A kisebb hajók teszik ki az Ashtar és Jupiter Parancsnokság, valamint a Plejádi, Szíriuszi, Andromédai, Arktúruszi flottát és az Ellenállás flottáját, a nagyobb gömb alakú szerves-műholdak pedig a Központi Civilizációhoz tartoznak. A Központi Civilizáció egy ősi faj, mely a Galaktikus Központi Naphoz közel fejlődött, és ami több millió évvel ezelőtt elérte a spirituális érettséget, elsőként a galaxisunkban. Egyes körökben Wingmaker néven ismerik őket.

Az emberiség történelmében előfordult, hogy fizikai formában szárnyas angyalokként jelentek meg. Az egyik képviselőjük Iona, aki az Istennő misztériumot hozta el a Földre, Atlantiszba. Sok millió évvel ezelőtt a Központi Civilizáció interdimenzionális kapuk építéséhez látott hozzá galaxisunk szerte, hogy létrehozza a Fény galaktikus hálózatát. Ahogy ezen dolgozott, sok fajjal találkozott galaxis szerte, ezzel segítve őket az azonos spirituális érettségi szint elérésében. Mindezek a szuverén, spirituálisan érett fajok konföderációs uniót hoztak létre, melyet Galaktikus Konföderációnak kereszteltek (nem Galaktikus Föderáció). A neve is utal arra, hogy nem egy kaptár-mentalitás jellegű, centralizált föderációról van szó, hanem egy szuverén, érett fajokból álló laza, konstruktív konföderációs unióról. Itt olvashatjátok a különbséget a föderáció és a konföderáció közt.

Létezik a Galaktikus Konföderációnak egy speciális hadosztálya, amit Ashtar Parancsnokságnak hívnak. Az Ashtar Parancsnokság küldetése a földünk felszabadítása. Egy másik hadosztály, a Jupiter Parancsnokság. Ők a Ganümédészi portál őrzői, és a legfőbb céljuk a Naprendszer spirituális felszabadítása. Ez a legjelentősebb spirituális erő a Csillag Rend, és a Kék Sárkány családok mögött.

1996 után valamennyi ember tudatilag be lett programozva az Ashtar Parancsnokság ellen. Attól kezdve a csatornázó fénymunkásokat is így programozták be, a közvetítésüket ezáltal elferdítve. Azóta többnyire megtévesztő üzeneteket közvetítenek az arkhónok éteri, plazma rácstechnológiájának köszönhetően. Ami a leglényegesebb, hogy keresd a Fényt. Ha keresed a Fény erőkkel való kapcsolatot, rájuk fogsz találni. Ha azt választod, hogy folyton a negativitásra fókuszálj, félve attól, hogy megint átvernek, akkor ezt fogod megtapasztalni. Tehát használd bölcsen a fókuszod. Mivel jelenleg az Áttörés fázisában vagyunk, a Szövetség (a szövetségre lépett Fény erők egy másik neve) célja a végső támadás folytatása, hogy teljesen felszabaduljon a 3. szektor. A 3. szektor a Naprendszer titkos kódneve. A Szövetség földönkívüli erői állnak a BRICS, Keleti Szövetség mögött a bolygó felszínén. A MOSS (Multidimensional Operations Solar System, magyarul Multidimenzionális Naprendszeri Műveletek), és a rákövetkező szublunáris (Föld közeli, a Hold pályájáig bezárólag) műveletek befejezése után az Esemény jön.

Ez egy régi prófécia beteljesülését fogja jelenteni, ami a Központi Civilizáció spirituális tanának részét képezi arról az időről, amikor az összes sötétség eltűnik a Galaxisból, és a Fény galaktikus hálózata teljessé válik. A közeljövőben rengeteg információ fog megjelenni a naprendszerünk helyzetéről a blogomon, és más forrásokon keresztül, ahogy a felszabadítási műveletek folytatódnak. Ezért nem árt tájékozódni a Naprendszer alapvető tényeiről az érkező információk jobb megértése érdekében.

Az Áttörés közel!

Áldás heart hangulatjel

http://felemelkedes.blogspot.hu/…/…/a-szovetsegi-flotta.html


 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
A békagyerek....

béka gy.jpg

Amikor 2005. október 24-én a nepáli Dalokha megye Charikot városában megszületett egy bizarr külsejű kisbaba, még senki nem hitte a világon, hogy mindez igaz lehet. Az orvosok legalább annyira meglepettek voltak, mint maguk a szülők, ugyanis a gyermek úgy nézett ki, mintha egy békát és egy embert kereszteztek volna. Az újszülött kisfiúnak nem volt nyaka, felső teste furcsán torzult, hatalmas szemei pedig teljesen kidülledtek szemgödréből.
Az esetnek hamar híre futott, dehogy valóban nem mese, az csak később derült ki. A kórházban előtte is születtek már torz kisbabák, de ilyen megdöbbentő külsejű kisgyermeket még senki sem látott. Ismeretes, hogy azon a vidéken nem ritka az ún. cyclopia nevű kromoszóma rendellenesség, amely torz születéseket eredményez. Ugyanakkor egy nepáli orvoscsoport arra gyanakszik, hogy bizonyos rákellenes kísérleti gyógyszer hatására születnek torz kisbabák.
Az édesanya, Suntali Karki, érdekes magyarázattal szolgált: Már korábban említette közeli ismerőseinek, hogy egy éjszaka különös dolog történt vele. Idegen lények látogatták meg, és a házuk felett lebegő űrhajóba vitték. Itt nemcsak megvizsgálták, hanem az egyik lény meg is erőszakolta. Nyilvánvalóan nem tett később feljelentést, nem beszélt róla a férjének sem, csak magába fojtotta a borzalmas élmény emlékét.
Ezek után természetesen nem maradt titokban a földi anya és a földönkívüli apa ,,nászának" különös gyümölcse. A hír futótűzként terjedt, a környéket hamarosan emberek sokasága lepte el. A kórház ablakait majdnem betörték, annyira látni akarták a földönkívüli csöppséget. A rendőrségnek kellett közbelépnie, nehogy komoly baleset történjen a nagy tolongásban.
A szülők, - akik előtt egy ideig elhallgatták, hogy a kisfiú nem halva, hanem élve született és csak fél órával születése után halt meg -, engedélyt adtak arra, hogy a halott kisbabát megmutassák a tömegnek. A kisfiú egyébként két kilóval, kilenc hónapra jött világra, egy normális lefolyású terhesség után.
Az eseményről készült fényképek 2006-ban láttak napvilágot, és kiderült, hogy az asszonynak korábban két egészséges leánygyermeke is született. Harmadik terhességénél sem történt semmi szokatlan, ami indokolhatta volna a gyermek torzulását. Az édesapa, Bahadur Karki így nyilatkozott: ,,Nagyon sajnálom, hogy a fiam halva és torzan született, de akkor és ott a feleségem egészsége volt a legfontosabb számomra."
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Bob Lazar újra interjút adott az 51-es körzetről, megismételve a 25 évvel ezelőtti állitásait:


Bob Lazar 25 évvel ezelőtt szigorúan titkos kormányzati információkat hozott nyilvánosságra egy interjúban, amit George Knapp készített vele. Az interjú során Lazar bemutatta az 51-es Körzetet, ami addig egy szigorúan titkos katonai létesítmény volt.

...
Knapp újra meggyőzte arról Lazart, hogy látogasson el Las Vegasba, hogy ismét vitassák meg az 51-es Körzet témáját. Lazar időt szakított arra is, hogy ellátogasson a Nemzeti Atomteszt Múzeumba, ahol az 51-es Körzet kiállítás került megrendezésre.

Lazar 1989-ben azt állította, hogy egy idegen technológia mérnöki visszafejtésén dolgozott egy úgynevezett S-4 létesítményben, az 51-es Körzet fő helyszínétől délre, ami konkrétan egy hegyoldalban fekszik. Elmondta, azt tanácsolták neki, hogy ne folytassa a munkát a területen, miután kiszivárogtatta a fejlett idegen technológiák tesztelésének helyszínéről szóló információkat a barátainak. A kritikusok kétségbe vonták szavait az állításait alátámasztó bizonyítékok hiányára hivatkozva, mint például a foglalkoztatási és oktatási feljegyzések. Ugyanakkor Lazar ragaszkodott ahhoz, hogy a nyilvántartásokat a kormány tüntette el.

Az 51-es Körzet létezését a CIA nemrég hozta nyilvánosságra. Lazar-ra nem volt nagy hatással a hír, amikor megkérdezték véleményéről a katonai létesítmény titkosításának feloldásáról. A fejleményeket "apró előrelépésnek" nevezte. Azt mondta, hogy az S-4 létezését is hamarosan elismerik, talán egy évtizeden belül.

Lazar története huszonöt éve ugyanaz, és elmondta, hogy nem érdekli, hogy az emberek hisznek-e neki vagy sem. Megismételte, hogy senkit sem akar meggyőzni, hogy higyjen neki, és hogy megpróbálta maga mögött hagyni az UFO-kkal kapcsolatos dolgokat a múltjában.

Knapp mostani interjújában Lazar elmondta, hogy nem tartott előadásokat vagy készített eladásra felvételeket az UFO-król. Hangsúlyozta, hogy ez nem az ő dolga. Beszámolt arról is, hogy egy tudományos vállalkozást működtet, és egy UFO-s fickó nem tenne jót ennek az iparágnak. Lazar úgy véli, hogy az embereknek előnyére válik, ha nem hisznek az ő történetében.

Bob Lazar az 51-es Körzetről 1989-ben beszélt először, ami megváltoztatta az UFO-król és a technológiájukról alkotott korábbi elképzeléseket szerte a világon. A következő dokumentumfilm még azelőtt készült, hogy a CIA elismerte a helyszín létezését.

https://www.youtube.com/watch?v=BYyi6VP-igM

forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu

 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Akik a belső földön élnek, azok földiek, vagy földönkívüliek?....

Adama: Felbukkanásunk.

csütörtök, március 05, 2015 belső föld, belső földi üzenetek, csatornázások, galaktikus föderáció, GF, hírek, közvetítések, spiritualitás, spirituális fejlődés, spirituális tanítások, TelosSokan közületek már tudják, hogy nagy számban tervezzük felbukkanásunkat Földfelszínen, amikor már eléggé készen álltok arra, hogy megkapjátok a tanításainkat. Nagy örömünkre szolgál majd, hogy szemtől szemben kapcsolatba kerülhetünk mindannyiótokkal és megtaníthatjuk nektek mindazt, amit mi már tudunk.

Meg fogjuk tanítani nektek, hogyan teremtsetek magatok és szeretteitek részére varázslatos és paradicsomi életet. Kérünk benneteket, hogy terjesszétek a Shasta-hegy belsejében való létezésünkről szóló tudást mindazoknak, akik olyan tudatossággal rendelkeznek, hogy készek megkapni ezeket az információkat. Terjesszétek, ahogy csak tudjátok ezeket az információkat a felbukkanásunkról és ígérem, hogy nem fogjátok megbánni.

Megjegyezzük, hogy sokan közületek, szeretnétek tudni az órát és a dátumot, mikor felbukkanunk; néhányan közületek, nagyon is türelmetlenek vagytok. Kérünk benneteket, értsétek meg, hogy felbukkanásunk ideje nem tőlünk függ; "Mi készen állunk". A felszíni családtagok együttesen jelenleg még nem állnak készen a fogadásunkra. A túl korai megjelenésünk meghiúsítaná felbukkanásunk célját és kedvezőtlen fordulatokat eredményezne.
Sandal / www.fenyorveny.hu

Nem tudom, hogy hasznunkra válna-e ha a belsőföldiek valóban feljönnének a föld felszínére. Lehet, hogy egy újabb rabtartókat nyernénk általuk? Vagy csak én félek egy újabb elnyomó népességtől?
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Betolakodók (1992) – teljes film.

A forgatókönyv megtörtént esetek felhasználásával készült, Budd Hopkins azonos című könyve nyomán.


ab_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A neves pszichiáter, Dr. Neil Chase egyik páciense, Lesley Hahn hallucinációkra, emlékezetkiesésekre panaszkodik, és az orvos szerint komoly üldözési mániában is szenved. Természetesen félelmeire Lesley nem tud racionális magyarázattal szolgálni.

Nem sokkal később egy másik betegén, Mary Wilkes-en fedez fel hasonló tüneteket az orvos: a két páciens rémálmai és félelmei megdöbbentő hasonlóságokat mutatnak, pedig nem is ismerik egymást. A pszichiáter megpróbálja kideríteni, milyen titkok rejtőznek a különös esetek mögött.

Kezdeti kételyei lassan eloszlanak, de a feltárulkozó igazság nem nyugtatja meg, sőt! Vajon valóban földönkívüliek állnak a háttérben? Ha igen, akkor vajon megmenteni, vagy elfoglalni akarják világunkat?

 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
NASA: Már a mi életünkben találkozunk a földönkívüliekkel
by Rejtélyek szigete · 2015-04-09

" Soha ilyen nyíltan nem beszéltek még felelős tudósok a Földön kívüli élet lehetőségéről, mint a NASA tudósai egy keddi beszélgetésen.

A NASA vezető kutatója, Ellen Stofan egy Washingtonban tartott fórumon állt elő a bejelentéssel: a jelek szerint már a mi életünkben létrejöhet a találkozás a földönkívüli lényekkel........."

http://rejtelyekszigete.com/ufo-k-e...i-eletunkben-talalkozunk-a-foldonkivuliekkel/Azért ehhez a bejelentéshez lenne néhány kérdésem.

Egy ilyen kijelentéshez minimum biztosan kell tudni, hogy léteznek Földönkívüliek. Akkor? Léteznek?

A másik: egy találkozáshoz mind a két "oldal" akarata szükséges. Csak nem rendelkeznek valamilyen beleegyező nyilatkozattal?

Mik a feltételezések? Honnan, mely "irányból" jöhetnek a Földönkívüliek?

Végül: "a jelek szerint már a mi életünkben létrejöhet....." Mik azok a jelek?

És vajon; aki ezután UFO-t lát, az UFO-t lát?

Vagy egyáltalán: valami elkerülte a figyelmünket?:D

plejád plejádiak billy meier-földönkívüliek-új világtudat.jpg
 
Utoljára módosítva:

pitti

Állandó Tag
Állandó Tag
Betolakodók (1992) – teljes film.

A forgatókönyv megtörtént esetek felhasználásával készült, Budd Hopkins azonos című könyve nyomán.


ab_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A neves pszichiáter, Dr. Neil Chase egyik páciense, Lesley Hahn hallucinációkra, emlékezetkiesésekre panaszkodik, és az orvos szerint komoly üldözési mániában is szenved. Természetesen félelmeire Lesley nem tud racionális magyarázattal szolgálni.

Nem sokkal később egy másik betegén, Mary Wilkes-en fedez fel hasonló tüneteket az orvos: a két páciens rémálmai és félelmei megdöbbentő hasonlóságokat mutatnak, pedig nem is ismerik egymást. A pszichiáter megpróbálja kideríteni, milyen titkok rejtőznek a különös esetek mögött.

Kezdeti kételyei lassan eloszlanak, de a feltárulkozó igazság nem nyugtatja meg, sőt! Vajon valóban földönkívüliek állnak a háttérben? Ha igen, akkor vajon megmenteni, vagy elfoglalni akarják világunkat?


Koszi Erzsi,
Mindenkinek meg kellene neznie. Budd Hopkins volt az elsok kozott a pszichiatria teruleten aki "tudosbol" "kutatova" valt a tenyek sulya alatt. Mindent elolvastam tole amit lehetett.
Az Intruders avagy Betolakodok alap munkanak szamit a teruleten.
 
Oldal tetejére