Idézetek

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Jobbágy Károly: Tanítás

Aki szeret,
annak
varrd fel a szakadt gombját,
mert könnyen
meglehet,
hogy felvarrja más.

Aki szeret,
annak
hallgasd meg baját, gondját,
mert könnyen
meglehet,
hogy meghallgatja más.

Aki szeret,
azzal
sose légy morc, goromba,
mert könnyen
meglehet,
hogy rámosolyog más.

Aki szeret,
szeresd!
s öleld meg naponta!
mert könnyen
meglehet,
hogy megöleli más.

És akkor
- hidd el! -
nem ö a hibás.
 

moira

Állandó Tag
Állandó Tag
„Az én szintjén küzdünk a gondjaink megoldásáért. A szellem szerint maga a közdelem a gond.Merlin
 

Kinszi

Állandó Tag
Állandó Tag
"Hagyd rá a sorsra,szabjon az irányt,s légy bizalommal szerencséd iránt."/Lope De Vega/
"Játék az élet,rosszul megkevert kártyákkal,gonddal és bajjal teli szerencsejáték,hol a vak esély Uralkodik."/Lope De Vega/
****
Kosztolányi Dezső: Szeretet
Mennyi ember van,
akit szeretek.
Mennyi nő és férfi,
akit szeretek.
Rokonszenves boltileányok,
kereskedősegédek, régi és hű
cselédek, lapkihordók, csöndes,
munkás írók, kedves tanárok,
kik vesződnek a kisfiammal.

Találkozunk mi olykor-olykor,
meg-megállunk, szemünk összevillan
s én még maradnék tétovázva,
talán, hogy elmondjam ezt nekik.
Mégsem beszélek, mert csak a részeg
aggastyánok, s pulyák fecsegnek.
Ilyesmiről szólni nem ízléses.
Meg aztán nincs is időnk.
De hogyha majd meghalok egyszer
s egy csillagon meglátom őket,
átintek nekik kiabálva,
hajrázva, mint egy gimnazista:
"Lásd, téged is szerettelek."
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Oriah Hegyi Álmodó öreg indián tollából:

"Nem érdekel, hogy miből élsz.
Azt akarom tudni, hogy mire vágysz,
és hogy mersz-e találkozni szíved vágyakozásával,
Nem érdekel, hogy hány éves vagy.
Azt akarom tudni, megkockáztatod-e,
hogy hülyének néznek a szerelmed miatt,
az álmaidért vagy azért a kalandért, hogy igazán élj.
Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal.
Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságod középpontját,
hogy sebet ejtett-e már valaha rajtad árulás az életben,
és hogy további fájdalmaktól való félelmedben visszahúzódtál-e már.
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e lenni fájdalommal,
az enyémmel vagy a tiéddel,
Hogy vadul tudsz-e táncolni, és hagyni, hogy az eksztázis
megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél,
vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk
az emberi lét korlátaira.
Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz igaz-e.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek,
hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni
az árulás vádját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet

Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is,
ha az nem mindennap szép, és hogy isten jelenlétéből
ered-e az életed.
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal,
az enyémmel vagy a tiéddel, és mégis megállni a tó partján
és azt kiáltani az ezüst holdnak, hogy "Igen"!
Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy mennyit keresel.
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni
egy szomorúsággal és kétségbeeséssel teli éjszaka után,
fáradtan és csontjaidig összetörten és ellátni a gyerekeket?
Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide.
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában
anélkül, hogy visszariadnál.
Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál.
Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről,
amikor minden egyéb már összeomlott.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni saját magaddal,
és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres pillanatokban."
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek.
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!
Vonja őket hiú reménység,
ott születik, s ott hal ki bennük.
Hajtja őket kegyetlen éhség:
szeretetre éhes a lelkük.
Vágyat esznek, és álmot isznak,
és meghalnak egy őszi estén.
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!
Az életed megáldott élet,
nem vagy pedig különb te náluk.
Mért hogy nekik rongyos a szívük,
és szennyes a lelki ruhájuk?
Nincs JÉZUSUK! Halld csak a LÉLEK
zokogva sír mind, mind elestén...!
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!
 

Kinszi

Állandó Tag
Állandó Tag
Tatiosz: Élni annyi, mint szeretni
Élni annyi, mint szeretni.
Szeretni, látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé olvadni - és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás...
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
"A szokás emberét kinevetik de a szokás, időnyerés és minden értelmes ember időt akar nyerni, hogy jót vagy rosszat cselekedjék."
Montherlant
 

marisza

Állandó Tag
Állandó Tag
Mégha biztosan tudnám is, hogy a Föld holnap darabjaira hullik, mégis elültetném az almafámat.
Martin Luther
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
" Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenkire
egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedől
és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok
legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melyenek
melegítésére rendelik."
(Weöres Sándor)
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Reményik Sándor: CSAK TE

Uram, csak Te tudod:
Mikor külsőleg a legmagasabbra
Emeltek emberek -
Akkor voltam a legsíróbb, legkisebb,
Legbűnösebb
És legmegalázottabb gyermeked.
(1941)
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
" A szeretet nagyobb, mint a halál, hiszen a szeretet maga az Isten.
Aki ezt hiszi, annak számára a halál nem pont, hanem kettőspont..."
(Gyökössy Endre)
 

Brigi

Állandó Tag
Állandó Tag
" Életed: szeretet üzenet, melyet
Szent Lelkével Ír az Isten.
Bárcsak eljutna a címzettekhez!
Ne maradj borítékba zárt levél!"
/Simon András)
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
"Miért hosszabbítanánk meg életünket, ha nem azért, hogy élvezeteinket meghosszabbítsuk?" Norman Douglas
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
LAJOS ATYA ÉLETSZABÁLYAIBÓL
1. Az istenhit védelem.
2. Minden belélegzéskor az univerzumot betöltő Istent is
belélegezzük.
3. Ha az Isten neked citromot adott, csinálj belőle limonádét.
4. Két ember közt legrövidebb út a mosoly.
5. Ha bejön valaki hozzám, az felvidulva menjen ki.
6. Mindenki önmagában hordja a saját orvosát.
7. Amit eszel, azzáleszel.
8. Az ember egy végtelen elektromos hálózat, ahol áram van,
ott én észreveszem az ingadozást.
 

power

Állandó Tag
Állandó Tag
KOLDUSOK

Akbar királyhoz, akit az övéi nagy tiszteletük jeléül Isten árnyékának neveztek, kolduló barát érkezett és alamizsnát kért.
A királyt éppen imába merülve találta, s ezért hangtalanul az imaszoba ajtaja elé térdelt, ott várta türelmesen, míg a király áhítata véget ér.
Akkor a szerzetes hallotta, hogy Akbar, akinek több királysága volt, mint valaha is bárkinek Indiában, így könyörgött:
– Ó, Uram, adj nekem több hatalmat, több országot, több gazdagságot.
A koldusbarát most észrevétlenül el akart osonni, de Akbar befejezte imáját, fölemelkedett és észrevette.
– Azért jöttél, hogy kérj tőlem valamit – szólt –, és most szó nélkül távozol?
– Uram – felelte a barát –, koldulni jöttem, de hallottam, hogy magad is több országot, nagyobb hatalmat és gazdagságot koldulsz. Kolduljak egy koldustól? Akkor inkább magától Istentől kérek, ha már koldulni kell.
 

bessy

Állandó Tag
Állandó Tag
"Nincs mit meggyógyítani, rendbe hozni, vagy megváltoztatni, mert minden, ami valóságos, már most tökéletes."
 

bessy

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Élet Himnusza. Az Élet: egyetlen esély – vedd komolyan. Az Élet: szépség – csodáld meg. Az Élet: boldogság – ízleld meg..Az Élet: álom – tedd valósággá. Az Élet: kihívás – fogadd el. Az Élet: kötelesség – teljesítsd. Az Élet: játék – játszd. Az Élet: érték – vigyázz rá. Az Élet: vagyon – használd fel. Az Élet: szeretet – add át magad. Az Élet: titok – fejtsd meg. Az Élet: ígéret – teljesítsd. Az Élet: szomorúság – győzd le. Az Élet: dal – énekeld. Az Élet: küzdelem – harcold meg. Az Élet: kaland –vállald. Az Élet: jutalom – érdemeld ki. Az Élet: Élet – Éljed! (Kalkuttai Teréz Anya)
 

bessy

Állandó Tag
Állandó Tag
"Istentől kaptuk azt, akik vagyunk - s hogy kikké válunk, az a mi ajándékunk Istennek."
 
Oldal tetejére