Idézetek

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Az az ember szabad, aki önkény nélkül akar. Hisz a valóságban; azaz: hisz
Én és Te valóságos kettősének valóságos összekapcsolódásában. Az önkény vezette ember nem hisz és nem találkozik. Nem ismeri az összekapcsolódást, csak a lázas világot ismeri ott kint, és a saját lázas vágyát, hogy használja a világot.

Martin Buber: Én és Te
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
A szeretet: az Én felelőssége a Te iránt, ez adja azt, amit semmi érzelem nem képes adni - minden szerető egyenlőségét a legkisebbtől a legnagyobbig, s a boldog biztonságban élőtől, akinek életét a szeretett ember élete magában foglalja, ettől az embertől addig, aki életfogytiglan a világ keresztjére van feszítve, aki képes a hallatlan tettre, s elég merész is hozzá: hogy az embert szeresse.

Martin Buber: Én és Te
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Az emberek jönnek és azt kérdezik:"Akkor most igyak alkoholt, vagy ne? Egyek húst vagy ne?" Soha egy szóval sem beszélek senkinek arról, hogy igyon-e vagy ne, hogy növényi táplálékot egyen-e, vagy sem. Csak annyit mondok helyette: az alkohol így meg így hat. Egyszerűen elmondom, hogy mi hogyan hat, aztán döntse el ő, hogy iszik vagy sem. Azt mondom: így hat a hús, és így hatnak a növények. Ebből következően az ember maga dönthet. Ez az, amire a tudományban egy embernek mindenekelőtt szüksége van: tekintettel lenni az emberi szabadságra.

Rudolf Steiner
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
A Te kegyelem által találkozik velem - hiába keresném, hogy megtaláljam. De az, hogy kimondom az alapszót neki, lényem cselekedete. A Te találkozik velem. De én lépek közvetlen kapcsolatba vele. Így a viszony választás és választás, szenvedő és cselekvő egyben. Hiszen az egész lényünkkel végzett cselekedetet szügségképpen szinte csak elszenvedjük, ugyanis az ilyen cselekedet minden részcselekvés és így minden - a részcselekvések határán ébredő - cselekvésérzet megszűnését jelenti.
Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja az ember. Önmagam egész lénnyé koncentrálóddása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nélkülem. A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet - találkozás.

Martin Buber: Én és Te
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Az ember életét felfoghatjuk úgy, mint találkozások sorozatát. Ezek a találkozások folyamatosan alakítják és formálják az embert. Amit nagyon fontos leszögezni, hogy az emberiségnek van egy kiváltsága, és ez nem más, mint a szabadság, a szabad akarat.

Az, hogy az ember hogyan rendezi a viszonyát azokkal az emberekkel, akikkel a sors összehozza, nagy mértékben befolyásolja mind a morális, mind a szellemi, spirituális fejlődését.

A találkozások segítik az éntudat fejlődését, az éntudat pedig segíti a találkozásokat. Amikor a szellemek kiváltak az egyetemes szellemből, és kezdtek individualizálódni, egyéni ének létrejönni, csak onnantól kezdve beszélhetünk találkozásról.

Váradi Tibor:A találkozás misztériuma
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Viszonyom ahhoz, akinek azt mondom: Te - közvetlen. Én és Te között nem áll fogalom, sem előzetes tudás, s nem állanak fantáziaképek; még az az emlékezet is átváltozik, amint az egyediségből kilép az Egészbe. Én és Te között nem áll cél, sem vágy, sem pedig előrevetítése annak, ami következik; s még a vágyakozás is átváltozik, amint az álomból kilép a megjelenésbe. Minden eszköz - akadály. Csak ha már minden eszköz szétporladt, csak akkor következik találkozás.

Martin Buber: Én és Te
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Minden találkozásra úgy kellene az embernek tekintenie, hogy saját magával találkozik. Szinte minden szellemi iskola azt tanítja, hogy az ember valódi Énje isteni eredetű. Az ember valódi önmaga, a Szelleme tulajdonképpen Istennek egy darabkája, szikrája. Ezt a szikrát minden ember magában hordozza. Ezért minden találkozást úgy kellene megélnünk, hogy az ad nekünk egy lehetőséget arra, hogy Istennel találkozzunk, a másikban rejtözködő Istent felismerjük. De ezt az Istennel való találkozási lehetőséget általában az ember újból és újból elszalasztja.

Váradi Tibor: A találkozás misztériuma
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Mitől ébredünk fel? A külső világ által ébredünk fel, a fények, a hangok, a hőjelenségek és a fizikai világ minden egyéb tartalma által, de ezeken túlmenően ugyanígy legalábbis a mindennapi élet körén belül a másik ember külső léte, a másik ember természeti oldala által kezdünk szellemileg felébredni.

Rudolf Steiner
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
A szellem nem az ÉN-ben van, hanem az ÉN és a Te között. Nem olyan, mint a vér, amely benned kering, hanem, mint a levegő, amelyben lélegzel. Az ember a szellemben él, ha képes válaszolni a neki rendelt TE-nek.

Az ember a TE által lesz ÉN-né.

Martin Buber
 

miskolci Eva

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagyon sok esetben azért mondunk valamit a másiknak, mert nekünk fontos, hogy elmondhassuk, a közlés tulajdonképpen az ember egoizmusából fakad.

A beszéd szintjén akkor valósítja meg valaki az önzetlenséget, ha olyan dolgokat közöl egy találkozás alkalmával, amelyek a másik ember számára értékesek, lényegesek, és nem a saját egoizmusa mondatja azt, amit mond.

Amíg az emberben előítéletek működnek, addig nem tudja a másikat objektíven és valóságosan megismerni.

Váradi Tibor: A találkozás misztériuma
 

livi

Állandó Tag
Állandó Tag
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
 

Kékvirág

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy napon majd rájössz, hogy az is elég, ha az utadat bevilágítja egy halovány reménysugár.
/ Kobi Yamada/
 

icsi

Állandó Tag
Állandó Tag
news_dot.gif
Ha túlságosan nyitva hagyod az elméd, az emberek egy halom szemetet szórnak bele. (William A. Orton)
 

abspam2

Állandó Tag
Állandó Tag
"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja."
(Szabó Éva: Szög és kereszt)
 

abspam2

Állandó Tag
Állandó Tag
"A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára."
(Erich Fromm)
 

abspam2

Állandó Tag
Állandó Tag
"A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya."
(Jókai Mór)
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Az alap-réteg
Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba; s ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet: váltózó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést.
Legtöbb ember azt hiszi, hogy halálakor megsemmisül, vagy majd testtelenül él tovább a térben és időben. A halál nem megsemmisülés, nem is tovább-élés; a halállal szétmállik mindaz, ami az embernek időbeli, változó része: a test, az érzés, az értelem, az egész személyiség; és meztelenül marad az alap-réteg, melyben változásnak, keletkezésnek, pusztulásnak lehetősége nincsen.
Az embernek nem a léte, hanem a külön-léte szűnik meg. A mai ember alig tud különbséget tenni önmaga létének és külön-létének megszűnése között: önmaga létét különléte nélkül, teste, érzései, tudata, időbelisége, változékonysága nélkül csak ájulás-szerű, mélyálom-szerű állapotnak képzelheti. Pedig a külön-létből a személytelen, valódi létbe átjutás nem lecsökkenés, sőt végtelen felfokozódás; nem mélyálom, inkább az éberség teljessége, melyhez képest a legéberebb életbeli állapot is csak káprázó tétovaság.
Aki leszáll saját alap-rétegébe, ilyenkor maga mögött hagy minden életbeli érzést, minden gondolatot és lehetőséget, s ott van, ahol majd halála után, az időtlenben, változatlanban, ahol nincs többé”én” és”nem-én”, hanem mindennek mindennel azonossága, tagolatlan végtelenség. Nem ájult sötétség ez, hanem fényentúli ragyogás, tett nélküli sugárzó működés, érzéstelen teljes szeretet; örök változatlanság, mégsem megdermedés, hanem változásfelettiség, melyben minden változó is bennerejlik, akár az ébrenlétben az alvás lehetősége.


Weöres Sándor
 
Oldal tetejére