sincomi versei

Modi témája a 'Irodalom' fórumban , 2003 December 2.

 1. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Nem akarom hogy...

  Nem lehet egy tárgyalás kérdése

  Ha példakép vagy - van felelôséged is!

  Nem akarok
  a példaképed lenni
  semmikép.
  magamra venni
  az aránytalan
  elvárásaidat,
  követeléseidet
  viselni volna
  akkor a derék.

  éreznem kellene
  továbbá
  hogy nekem is
  van egy sztereotípus...
  mert elvárható
  hogy a példaképnek
  is legyen egy
  saját Jézus.

  de most itt
  jön egy
  bökkenô elô;
  bárhogy is akarom...
  mert nem
  mint egy
  akarat kérdése
  bújik
  a probléma
  most itt elô

  akaratlanul
  talán mégis
  a példaképed
  lettem;
  felelôs vagyok
  tehát
  érted is
  úgy érzem.

  netkobzos
   
 2. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Tárgyalóképesség

  Tárgyalóképesség

  Szakembere is voltam már
  Már mint egy
  jóképességû
  kisgyerek
  kifinomítottam a
  tárgyalóképességemet

  megtanultam
  hogy az anyuhoz
  kell fordulni
  mert így hamarabb
  lehetett egy jó
  eredményhez jutni

  A módszer
  amit alkalmaztam
  a kifárasztás elve
  az anyu szeretetét
  mennyire lehetett
  makacsul terhelve

  amikor egyszer
  vásár volt acsán
  lett harmónikám
  tárgyalóképes voltam
  a szakembere is
  úgy gondolván

  de a világ már
  nem olyan anyás
  fogd be a szád
  lett a gyakori
  válaszolás.
  tárgyalni
  megtanultam nehéz
  s ebben a
  szegmensben
  a mûvészetem
  elvész

  netkob
   
 3. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Etika

  Kommandósok etikája

  Érdemszerzô cselekedet

  Követeljük
  hogy álljon elô
  - szurkolókat
  nem védték meg -
  a parancsadó

  megszoktuk már
  a tettes gyáva
  mindent megtesz
  hogy hibáját
  ne vállalja

  ne légy naiv
  nincs esélyed
  a hatalom
  védelmében...
  ha tetten éred

  netkobzos
   
 4. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Önértékelés

  Az önértékelés tragikuma


  Szerencsétlen ember


  Olyanná lettem
  aki kelendô;
  de ki vagyok én?
  ez itt a fô
  nagy kérdés
  és ez nagyon
  komolyan
  értendô


  mert nemcsak
  a magam erejébôl
  akaratából lettem
  aki vagyok
  és ebbôl százalékban
  mennyi
  ki tudja
  a rám rakott?


  az egyik részét
  a magamévá
  tettem
  a másik
  nem én vagyok
  nem hiteles
  csak mint
  szerep kell


  ha önmagamat...
  a szerepemre
  alapozva mérem;
  azt elveszítve
  lesz igazán
  szerencsétlen
  a kirekesztett
  szegény énem


  netkobzos
   
 5. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Nem te vagy

  Ez nem te vagy  Destruktív célképzet


  Egy berúgás
  hetente
  a gyakori
  mérce;
  s egy bulival
  végzôdik
  ekkor
  a hétvége

  és ezzel
  persze
  hencegni
  másnap
  van oka;
  és mindenki
  igazolja hogy
  ez aztán
  micsoda...
  jópofa

  mert annyit
  ittál
  amennyi
  belédfér
  s a kábító
  élvezet
  lett most a
  zsugorodott
  élettér

  a te dolgod
  azt mondod
  mert tiéd
  az életed;
  ez nem igaz
  mert igenis
  tévedhet
  a destruktív
  bekódolt
  képzelet

  netkobzos
   
 6. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  A szabad akaratról

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=forumhsz2 colSpan=2>Saját akarat

  Akkor a tiéd ha saját

  Az értem
  hogy van
  mint ember
  saját
  akaratod

  s akaratodat
  szabadon
  ha kell
  ellened is
  használhatod

  de azt nem
  hogy van
  szabad
  akaratod
  vallod

  mert ha
  akaratod
  szabad volna
  szabadon
  mozogva
  a tiéd
  nem volna

  netkobzos</TD></TR><TR><TD class=forumhsz3 colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 7. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  A demokrácia talaja

  A társadalom fejlôdése


  Egy demokratikus társadalom megteremtése – ha m&ucirc;veletlen a talaj?


  A demokrácia magvát
  egy meglévô társadalomba
  ültetni csak
  türelemmel lehet.
  a talaj alkalmatlan
  s idôbe telik míg azt
  kellôen megm&ucirc;veled


  szorgalmazni,
  erôltetni a fejlôdést
  nem nagyon lehet,
  ellened fordulhat;
  a fiad fejlôdését
  akadályozhatod
  ha rákényszeríted


  a történelem
  megalázásaival...
  itt számolni kell
  a lelked is sebes...
  a kínod krónikus
  s a köpenyt felvenni...
  hogyan lehetne logikus?


  netkobzos
   
 8. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Nextopia

  Nextopia

  A jövô vadászata. A jelen unalmas.

  A terveket
  értékeljük
  mit elvárunk
  mi még nincsen
  azt szeretjük

  ha meglett már
  telt a raktár
  már nem elég
  a boldogság
  másfelé jár

  dolgozni nem
  berúgni az élet
  alig várom
  jön a buli
  azért élek

  az asszonyt is
  kicserélem
  mert megúntam
  új felszerelés
  kell énnékem

  ami megvan
  az nem érdekes
  a reklám erre
  megtanított hogy
  újjat keress!

  netkobzos
   
 9. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Jobbra ballra

  Méricskézünk

  A beszélgetésünk fötémája - de mi a mérce?

  Észrevetted
  hogy majdnem
  mindég
  méricskézünk

  ez jobb az jobb
  ez szerintem...
  ô szerintük...
  ízléstelen

  a muszlimok
  keretényebbek
  a morált nézve
  ök vezetnek

  a mérôeszközök
  raktárába
  van megfelelô
  mindenki számára

  jobbra ballra
  méricskézünk
  és fel meg le
  itélkezünk

  netkobzos
   
 10. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Duplán vesztes

  A duplán vesztes

  - Kihasznált engem
  a hatalmát
  gyakorolta ellenem
  és én?
  lettem a nagy vesztes
  mialatt gy&ucirc;lt bennem
  a gy&ucirc;lölet
  a harag
  a bensôm tiltakozott
  a megoldást keresve
  s ezt éveken át
  elkeseredve.
  és mi történt?
  beteg lettem
  sértetten
  duplán elesve.
  de ekkor egyszer
  a plafont nézve
  felébredtem;
  engem kihasznált
  és most magamat
  is sujtom - megértettem
  és ezt én választottam
  magamat beteggé téve
  ne!
  ne! ne! ne!
  ned adja több erôt
  az erôszakosnak!
  az elkeseredést mégis
  magad választottad
  mondtam magamnak
  azóta is élek
  és megbocsájtva
  fölényeskedek
  a gonosz fölény felett


  netkobzos
   
 11. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Palócia

  Palócország


  Miért ne lenne lehetséges?


  Magyar és szlovák
  ölelkeznek, nahát!?
  ilyet látni
  milyen furcsa
  mi lehet e
  csoda kulcsa?


  régebben csak
  verekedtek
  magyar szóért
  fejbe vertek
  egymást mint
  ellenség kezeltek


  illúzió ez
  ami történt
  vagy mesevilág
  most ölelkeznek
  s ez nem varázslat
  ez Palócország


  netkobzos
   
 12. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Nem lehet vállalni

  Nem tudják vállalni


  Olyan nagy kárt okoztak hogy...


  Ha megrongálod
  a kocsimat
  megfizeti
  a biztosítás
  a keltett lyukat


  ha a miljô
  barát, szülô
  engem rongál
  nincs biztosítás
  a szarba tuszkál


  az önérzetembôl
  nem marad semmi
  a bizalmamat...
  nincs biztosítás
  … csak zuhanni


  az okozóknak
  nincs sem ereje...
  úgy tönkretettek
  és nincs biztosítás
  egy jobb életre


  netkobzos
   
 13. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Zsákutcák

  Zsákutcák

  Ha találsz kiutat akkor...

  Zsákutcába
  került a Juci
  érzelmileg sér&ucirc;lt
  kiútja nincs neki

  zsákutcába
  került a pénzvilág
  féktelen ivászat
  azután pénzválság

  zsákutcába
  került a gazdaság
  állandó sztrajk van
  leállt a szállítás

  zsákutcában...
  a szabadságjogok
  mások szabadsága
  tiéd lett korlátozott

  zsákutcába
  kerültek a zsákutcák
  sok lett a szemét
  a kiutat nem látják

  netkobzos
   
 14. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Hitválság is van

  Hitválság

  A hit amely nem védelmez

  Vannak a gyermekek
  és vannak a felnöttek
  s ha a felnöttek
  gyermekek maradnak
  senki sem védi ôket

  18-éves kortól
  nem felnött mindenki
  az esze nem éles
  érdekeit ki védi ha
  a pocsékot megveszi

  ezt a szabadságot
  tôle elvenni nem lehet
  amig az emberek
  a szabad akarat
  létezésében hisznek

  netkobzos
   
 15. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Igazából

  Miért nem lehet...?

  Elmondani hogy szarban vagyok.

  - Na, hogy állunk pajtás?!
  - köszönöm jól!
  - álljunk csak meg
  csak azt mond el
  ami igaz
  és ezentúl
  ne használjunk
  sablonokat!

  - elmondhatom
  ha úgy gondolod
  mert igazából
  szarban vagyok
  elkártyáztam
  a vagyonomat
  és elvesztettem
  a lakásomat
  fáj a fejem
  a rendôr zaklat
  az anyósom
  kirakta a
  cuccaimat
  senki sem mer
  beszélni velem
  csak elfordúl
  lenéz engem
  most azt hiszem
  lázas vagyok
  az asszony mondta
  hogy elhagyott...

  - ezt ne mond el
  semmi kincsen
  ha volt barátod
  az már nincsen

  netkobzos
   
 16. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Jó kérdés

  Jó kérdés  De nincs jó felelet


  Felnöttek bulija volt
  valamit ünnepeltek
  jó hangulat
  borivás

  közöttük
  egy nyolcéves kislány
  únta már
  kis sírás

  - Apu! ha buliztok
  akkor miért kell
  mindég
  berúgnatok?!

  akik ezt halották
  már nem hangoskodtak...
  mintha pofon ütötte
  volna ôket a kislány
  szavai egyenesen
  a szivükbe hatoltak

  a gyermek öszinte
  ártatlan kérdése
  az apja szivébe
  is pontosan betalált
  a leintés helyett
  most bünbánóan
  magába szálva
  és erre a kérdésre
  jó választ
  nem talált

  netkobzos

   
 17. kattantdebil

  kattantdebil Állandó Tag

 18. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Nyitott szemmel

  Nyitott szemmel


  Netkobzos üzenete – Alexandra P gondolataival


  "Az a kicsiny
  boldogságom
  semmit sem ér
  ha valamelyik
  embertársam
  inségben él


  ezért szarok
  az ajándékozásba
  a karácsonyfába
  s ha mégis adni
  kívánsz valamit
  vezess egy jobb világba"


  • Alexandra P
  fordította netkobzos
   
 19. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Szabad az akarat?

  Szabad akarat – mint egy démon bennünk?


  Már ott ült a szaunában amikor bementem. Régebben ismertük meg egymást.


  • Szia! Hát a mai napon tudod-e hogy min töröm a fejem?
  • Honnan tudhatnám? De majd megmondod ha akarod.
  • Éppen az akaratról van most szó. Azon gondolkodom hogy van-e szabad akaratunk.
  • Hát ez nem éppen a szaúnába való téma, de... Szabad akarat az hogy lehetne? Majdnem minden az életünkben arra mutat hogy nincs szabad akaratunk. Hiszen meg kell tartani a törvényeket, szokásokat, rendeleteket, elvárásokat stb. Annak hogy nincs köszönhetjük hogy élhetünk egy rendezett országban...
  • Majdnem mondtad... De csak nem mindennel van úgy hogy teljesen vezérelve vagyunk. Én úgy érzem hogy van szabad akaratom is.
  • Igen, az is megtörténhet hogy vannak szabad választási lehetôségeink. Kicsiben sokszor és fontos dolgokban néha.
  • Akkor szeretném ha adnál egy általános és világos példát erre.
  • Jól van. Ha vezetel példaul és meglátsz egy figyelmeztetô táblát, akkor mit teszel?
  • Lehet hogy lelassítok egy kicsit és figyelmesebb leszek.
  • Na látod ekkor van/mondják szabad akaratod mert szabadon választhatsz. Itt van választási lehetôséged és te döntöd el hogy mi legyen.
  • Igen itt mégis én döntöm el a dolgot, tehát ha jól értem, nem valami szabad akarat dönti el helyettem a dolgot.
  • Persze hogy nem, de ekkor választhatsz és ha semmi/senki nem kényszerít ebben, - ilyenkor mondják hogy - szabad akarattal tetted a dolgot.
  • Muszáj azt így kimondani hiszen ilyenkor ez nyilvánvaló, mert úgye mégis van mindenkinek kétséget kizárva saját akarata.
  • Nem mindég muszáj, csak akkor amikor úgy gondolod hogy valakinek ezt tudni kell – amikor ki kell hangsúlyoznod - azaz hogy senki sem kényszerített másképpen cselekedni.
  • De hát akkor ez a példa sem volt jó a szabad akaratra.
  • Nem csoda mert olyan hogy szabad akarat tulajdonképpen nincsen és ezért jó példák sincsenek. Szabadon cselekedni csak akkor lehetséges ha a körülmények is megengedik hogy szabadon válasszál. Ebben az esetben sem volt teljesen szabad a választásod mert talán csak berögzôdött volt. A szabadság fogalma körülményes lehet megérteni.
  • &Egrave;rtem, mert úgye semmiképpen sem az akaratomtól függ az hogy mit választok hanem tulajdonképpen tôlem. Tehát még ha azt is hisszük hogy szabadon cselekedtünk nem biztos hogy úgy volt.
  • Tökéletesen megértetted! Az akarat az csak a kivitelezô.

  netkobzos
   
 20. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Öröklött tulajdonság?

  A szeretet – örökölhetô?


  Beszélgetés a szaúnában


  Most egy svéd polgárt szólítottam meg a szaunában. Kíváncsi voltam hogy mi lesz a válasz.
  Hárman ültünk odabenn – meztelenül mint szokás - és én ekkor beleszóltam az izzadt csendbe.


  • Tudod – mondtam a szomszédomnak – hogy min jár az eszem?
  • Majd megmondod ha akarod.
  • Akkor egyenesbe kérdezlek: Örökölhetô-e a szeretet?
  • Persze hogy örökölhetô – micsoda kérdés – hiszen ha nem volna az akkor nem ülnénk itt most, úgye? És honnan ez az érdeklôdés?
  • Az egyik kívámcsiskodásom alanya vagy, mert mások azt mondják hogy a szeretett nem örökölhetô, tehát érted...?
  • Hát az biztos hogy a férfiak vonzódnak a nôkhöz és abban is biztos vagyok hogy ezt örökölték.
  • De – mondom – mi tudunk másképpen is szeretni. Példaul még azokat is akiket nem láttunk. adományokat küldünk a menekülteknek Aftrikába.
  • Úgy igaz, de azok ott akik háborúskodnak nem nagyon szeretik egymást.
  • Mert nem tanultak meg szeretni, mondtam.
  • Szeresd az ellenségedet is, mondta Jézus. Hát akkor mi a szeretet?
  • Jó kérdés! Azt hiszem ezt nem örököltük.
  Tiz perc elment és ki kellett menni.


  Közbeszédben a szeretet szó hallatán vannak akik csak a szexuális vonzalomra gondolnak. Ez olykor megtévesztô lehet.
  Azt ugyanis nem lehet egyenesen leközölni a nô számára hogy szexuális érzéseim vannak iránta – zaklatásnak minôsítené. Ahelyett azt mondjuk hogy "szeretlek". A nô ekkor azt érzi hogy kívánatos de értette-e? Életszer&ucirc; ugyan de egy maradandó kapcsolatot csak erre a vonzalomra alapítani nemigen lehet.
  Mert a magzatot szeretni kell – de másképpen! Ha elvetjük a szeretet
  gyümölcsét akkor hogyan mondhatjuk azt hogy szeretünk?


  A fizikai vonzódás tulajdonságát örököltük de a célját nem? Ha nem akkor pedig meg kell tanulni. A tanítóink a felelôsek.


  netkobzos
   

Megosztás