sincomi versei

Modi témája a 'Irodalom' fórumban , 2003 December 2.

 1. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Mondani az igazat

  Mondjam meg neki az igazat?

  Nem egyszerû. Sem hallani sem mondani.

  Megmondani
  hogy szar a menû
  amit kaptam
  nem egyszerû
  s ha azt mondom
  nagyon finom
  ökörnek néz
  - micsoda barom!

  az igazat hallani
  tudja ki tudja
  hogy mi az igazság
  s az igazat hallja

  sajnos ha hazudnak
  annak is örülünk
  mást hallani talán
  sérti önérzetünk

  netkobzos
   
 2. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Ki az elkövetô?

  :confused:


  Az áldozat méri ki magán a....?


  Ismertem a lányt
  ismertem a fiút
  egy szerelmi okból
  elnyelte ôt a kút


  a halál ellen
  küzdenek
  az orvosok
  és sokan mások


  a halált keresik
  furcsa módon...
  egy fiatalt
  a szemem előtt látok


  alig élt még
  de miért?
  élni már nem akar
  ...valami titkot takar


  szabad akaratból
  teszi ezt?
  itt valami nem stimmel
  elkövetô nincsen?


  netkobzos
   
 3. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Politikai kérdés?

  Már politikai kérdés


  12-éves
  szándékos
  fegyelmi vétségre
  is képes


  kizárni
  kellene
  szavazzunk
  ellene!


  A fiam is azt mondja hogy itt valami más probléma húzódhat meg. Szándékos garâzdálkodást végezhet egy 12-éves gyerek?
  A kizárás ilyenkor csak egy sürgôsségi eljárás lehet amire szavazás nem szügséges. Azt hogy "kizárás" azonban helyettesíteni kellene pl "kivonás"-al. Mert ha nem tanul a gyerek minek jár iskolába – hogy zavarja a másokat?


  A gyermeket elôször egy intézetbe kellene elvinni ahol megállapítanák a probléma okát stb
  1. Nevelési kérdés
  2. fizikai adottság, betegség stb
  3. befolyás alatti vagy hasonló

  De ha már ez a lépés megtörtént vagy nincs kompetencia ehhez amely elvállalná ezt a diagnózist és a terápiát, akkor bizony egy politikai kérdéssé fajulhat mégis a dolog, végül diktatúrához.


  Ekkor az történik hogy a társadalom bedobja a kesztyût és azt mondja hogy: mi ezt már nem tudjuk..., nem vagyunk képesek és nem vállaljuk. A szavazás ilyenkor már nem a megoldásra törekszik hanem csak a védelemre. Ez is egy lehetséges politikai megoldás. Mert úgye az is lehetséges – már ilyen megtörtént a történelemben – hogy a társadalom képtelen volt megoldani az ilyenfajta problémákat. Ezen nem kell csodálkozni mert voltak gyenge "társadalmak" amelyek eltüntek már föld szinérôl. A Szovjetunió is belsô gyengesége miatt esett el.


  De a magyarnak most, talán elôször van lehetôsége, az átalakuláshoz.


  netkobzos
   
 4. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Fordított bizonygatás elve

  Élethelyzetekre, amikor a szabad akarat tisztán és világosan érvényesül voltam kíváncsi. Legalábbis eddig még nem kaptam erre világos és elfogadható példákat.


  Az a helyzet állt most elô hogy könnyebb beszélni/filozófálni a szabad akaratról mint példákkal illusztrálni, azt ezekkel bizonyítani.


  Maga a valóság tagadja azt, hogy van szabad akarat de az illúziója tart a fogságában minket mert talán szeretnénk hogyha volna szabad akaratunk.- Pedig nem jó volna. Persze ez nem azt jelenti hogy néha nincs szabad választásunk. De ez nem jelenti azt hogy a saját akaratunk, valami misztikus szabadsággal volna felfegyverezve.


  Az egyik olvasóm a hôsöket említette példaképpen és ide sorolhatnánk a szenteket, vértanukat stb is. Az olvasóm szerint a szabad akarat a vállalásban nyilvánul meg. A hôsök dicsôsége igazán az hogy vállalták még a halált is, teljes akaratukkal.


  Teljes akaratukkal – mondom – és ez így is teljesen érthetô. A szabad akarat feltételezése már sértené – szerintem – a dicsôségüket mert akkor az a akaratra helyezi a hangsúlyt. Pedig az amiért küzdöttek az a megfontolásuk/meggyôzôdésük alapján történt – ezt kellett akarni. A megyôzôdésük vált akarattá bennük, mert a saját akarat létezését és fontosságát nem firtatom – ellenkezöleg. Csak akkor áll meg az ész ha az akaratomat tekintem szabadnak – mert úgy gondolom akkor hogy meghalni bizonyára nem akartak ezek a hôsök. De éppen azért voltak hösök mert vállalták/ készek voltak meghalni és tudták is azt, hogy ezzel számolni kell. Nem engedték meg maguknak hogy másképpen cselekedjenek a halálfélelem miatt.


  A hôsöket szeritem inkább erôs akaratúaknak kell tekinteni a meggyôzôdésük alapján. Mint egy sportoló aki mindent félretesz a futam ideje alatt. Kordába tartja az akaratát a cél érdekében.


  A hôsök tehát nem jó példák a szabad akarat munkálkodására, hanem annak ellentétére vagyis helyesebben egy saját erôs akaratra. De úgy is lehet mondani hogy szabad akaratból tették amit tettek de ez csak azt jelenti hogy senki más sem kényszerítette ôket csak a saját meggyôzôdésük.


  Azonban az is lehetséges hogy itt az olvasóm a fordított bizonyítás elvét gyakorolja velem szemben.
  A logikája a következö:


  1: Nézz a hôsök példájára stb – rengeteg van.
  2: És az amit látsz az a szabad akarat kifejezése.


  Tehát azt tanácsolja nekem hogy induljak ki a példákból és azt fogadjam el mint a szabad akarat kifejezését/tartalmát. Ez az elv is egy gyakran használt metódus és ehhez módszerhez majd külön ki kell térnem.


  netkobzos
   
 5. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Sportvilág?

  "Sportvilág"


  Túljutni a mélyponton is nagy teljesítmény.


  Világcsúcs
  olympia nyertes
  nagy a dicsôsége
  és sok tapssal vegyes


  tiltott szerek?
  amikor anyám
  a krumplit kereste
  volna még talán?


  kenyér sem volt
  csak kukoricakása
  - nekem olyat adjál...
  kértem mindhiába


  de legyôzte...!
  nem is tudom hogyan
  s az éhinség után
  éltünk boldogabban


  nagy teljesítmény volt az
  felnevelni engem
  de sajnos már meghalt
  de él amit tett bennem


  netkobzos
   
 6. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Kaotikus

  Mindenki éhes


  Úgy néz ki mintha kaosz lenne - de mégis van egy közös hajtó erô.


  Mi történik
  kérdem most én
  ha belenézek
  a tömegbe:
  mindenki kér


  sorban állás
  cipekedés
  tetszeni fog
  amit vettem
  és és és és


  szeretni fog?
  mindent megtettem
  frusztált vagyok
  ki vagyok készülve
  pihennem kell


  mi lesz holnap?
  titkos gondok
  korog a gyomor
  és mindenki éhes...
  ha rágondolok


  netkobzos
   
 7. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Volt szabad akarata talán?

  Csúcsteljesítmény


  A nôi hôsök közé tartozik


  Mint minden szülô
  jobb jövôt szánt neki
  de jött az háború
  s az apjának
  oda kellett menni


  az influenza miatt
  meghalt édesanyja
  szeretett apukáját most
  a háborúból vissza
  érkezését várta


  örült hogy hazajött
  de három napon belül
  a koporsóba került
  s a koporsó alatt
  a kislánya ott ül


  se apja se anyja
  de voltak nagyszülei
  később lett szolgaság
  és munkával teltek
  fiatal évei


  dolgos teremtés volt
  megszerette apám
  a boldog évek vége
  s gondjai ujjra...
  az új háború után


  ekkor megszületett
  negyedik gyermeke
  és torokgyíkban
  halt meg testvérem
  a szeretett Erzsike
  a nagy nyomorúságban
  teljesítményekre okok
  nagy hôs volt anyám
  mégsem érdekelték
  a dicsôítô sorok


  netkobzos
   
 8. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  A látszat csal... néha

  Ki választ?


  Férfias akarat


  Ezt talán jó tudni
  ha fele sem igaz
  a férfi reklámozza
  az ö választottja az


  de az igazság az más
  mert a nô cseles
  huncúttan elintézte
  hogy csak ôt
  választani legyen
  a férfi köteles


  netkobzos
   
 9. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Kételkedés magas fokon

  Kételkedés


  Eredete a félelem mely megbénít


  Akarom
  nem akarom
  menjek el
  ne menjek?
  ha úgy van,
  vagy így van
  mindenben
  kételkedek


  akarom
  nem akarom
  jó volna
  ha tudnám
  de bizony
  nem tudom
  és mégse
  tudhatom


  akarom
  nem akarom
  önhibám
  jól tudom
  a felelôség
  kérdése
  egy magáncsôd
  az utamon


  netkobzos
   
 10. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Csôlátás?

  Látok de mit?:confused:


  Vakocska vagyok vagy csak...?


  Nem úgy van az
  ahogy látom
  ahogy látom
  az igazat
  nem találom


  mert ha nézem
  még nem látom
  amit kéne
  csak pislogva
  szelektálom


  a valóság
  néha néma
  mit akarok
  csak azt látom
  hogy egy létra


  olyan magas
  az égbe nyúl
  és felmenni
  a képességemen
  halad túl


  netkobzos
   
 11. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Megbocsájtás

  Megbocsájtás


  Megbocsájtott? - Azt úgy tudom hogy újra bízni tud bennem!


  Megbántottam ôt akit szeretek
  megsértettem azt akit a legjobban kedvelek
  a legjobban az egész világon.
  megbántottam azzal amit tettem
  de bocsánatok kérek és a szavamat adom...
  nagyon csúnya dolog volt tudom
  s amit megtetôztem azzal
  hogy hazudtam
  bocsánat ezért is mert hibáztam
  ezerszer megbántam mindazt amit tettem
  a bocsánatodal óhajtja enyhíteni a kínjait lelkem
  soha de soha többé ezt már nem teszem... fogadom!
  és ebbe biztos vagyok most nagyon és nagyon


  De nem hallja
  ha ezerszer is mondom
  hogy bocsánatot kérek
  mely most a mindent jelentené
  a számomra
  de "csak üres szavak" mondja
  a fontos az amit cselekszünk
  s nem a szép szavak megafonja


  jól van akkor többé nem beszélek
  csak engedd meg hogy megmutassam kérlek!
  hogy ezek után vehetsz komolyan
  mert csak érted akar... az élet olyan
  de már ez sem számítana érzem
  ha megmutatnám sem békül
  mert ha nem bizik bennem
  akkor bizonyítani sem tudom
  semmivel anélkül


  netkobzos
   
 12. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Gondok amikrôl nem tudunk

  Egy kisiskolás gondjai

  Ki gondolná hogy a kicsi ilyen nagy gondokkal küzködik

  Az iskola csapnivaló;
  egy veritábilis pokol,
  a békediktátumok sora
  - csak tudnád mi folyik itt -
  a szorongásaim oka.
  felettem a mindenttudó
  tanítóm dirigál
  körülöttem az éretlenek
  érvényesülési ingere
  engem piszkál
  mint egy játékszert
  ekkor gyakorta
  a céjai érdekében
  röhögve kihasznál.
  a többi felnött is különben buta
  nert nem tudja
  hogy nem az osztályzatok miatt
  folyit itt
  a konkurencia,
  hanem az a lány
  ki engem valaha
  - ez aggaszt a legjobban -
  majd szeretni tudna.
  mert nem vagyok olyan
  mint az
  akit most imád.
  megfelelni nehéz,
  és harcolni naponként kell
  azért hogy észre vegyenek,
  de csendben hogyan?!
  ha izmaim kicsinyek
  és ekkor, randírozni sem lehet.
  vajon meglát ma is
  majd a csaj?
  mert ha nem verekszek
  olyanná leszek elötte
  szeplös arcommal
  mint a vaj

  netkobzos
   
 13. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Amikor már minden késô

  Minden késô


  A legcsúnyább szó a világon


  Nincs igazad! ne tedd!
  és egy segítségkiáltásnak se vedd.
  öngyilkosnak lenni az más
  mert akkor nincs folytatás.
  ordítani ordíthatsz,
  - mert az olyan -
  amíg elveszted hangodat
  de senki sem segít;
  magadnak kéne,
  de már nem tudod
  s az eredményt
  meg sem tudhatod.
  hiszed, hogy
  semmit sem ér az életed;
  de nincs igazad!
  ne tedd!
  egy hónap múlva, egy hét
  vagy csak néhány nap
  egy év múlva talán
  minden másképpen
  alakul minden ám
  és legyét majd ott te is
  magadat ne hagyd
  ha meghalsz
  minden késô lenne majd


  Bodil
  svéd vers
  fordította
  netkobzos
   
 14. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Sok konfliktus oka

  A félelemrôl


  Sokak a konfliktusaid?


  A félelem elôször is
  bezár téged
  a saját börtönödbe,
  valaki/valami által
  ott leszel
  méghozzá megkötve;
  ugyanakkor
  egy csomó
  elvárásokkal
  megterhelve;
  magad és
  mások ellen is
  sok és nagy
  konfliktusokat
  szülve.
  netkobzos
   
 15. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Turista

  Paprikás császárnôm


  Egy turista esete


  A pihenésem legyen
  élményekkel teli
  Balaton mellett
  a vízben lubickolni


  a reptéren vártam
  nem tudtam hogy sztrájk van
  de lettem bizakodó
  bár kezdetnek ez nem jó


  aztán megtaláltam
  sok paprikást zabáltam
  a nagy örömömben
  amikor megláttam


  ahogy fôz mesteri
  a szívem is kedveli
  paprikás császárnôm
  most nevemet viseli


  netkobzos
   
 16. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Kulcskérdés

  A helyzet kulcsa
  Csak egy apróság és mégis teljesen kizökkent

  Fáradt vagyok
  testem lelkem
  kifáradtam
  jaj a kulcsom
  hová tettem

  átneztem már
  minden zsebem
  de nincsen sehol
  és elôállt
  egy vészhelyzet
  ezt hogyan oldom?

  a szivem ver
  a vérnyomásom...
  csak kapkodok
  már nem normális
  az észjárásom

  küzdelmes az
  egyéni sors
  a helyzet kulcsa?
  ha elveszett
  lettem mint korcs

  netkobzos
   
 17. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Maindfullness

  Ha pihenni akarsz
  akkor elôször is
  pihentesd a
  gondolataidat

  a multról...
  az már elmúlt
  befolyásolni
  azt ne akaragasd

  a jövörôl viszont
  keveset tudsz
  és... jobb nemtudni
  ha kell aludni

  pihenni legjobban
  a mostanband lehet
  a gondolat nem aggaszt
  a jelent érezheted

  netkobzos
   
 18. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Sajnálatos

  :(Törkvéseink eredménye


  Végül is minden mindhiába


  Elôre gratulálok
  ha majd
  nyolcvan éves
  is tán leszel
  s ha pénzed maradt
  azt a bankban
  rejtetted el


  sokat dolgoztál
  s a tudásod is
  jól kamatoztattad
  - az apád mondta -
  senki sem veheti
  tôled el így
  majd azt


  és végül
  csak egy probléma
  maradt hátra
  feledékeny lettél
  és semmi
  sem maradt sajnos
  meg így mára


  netkobzos
   
 19. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Kincsem

  Még azt mondják...

  Mindenre van magyarázat

  "Még azt mondják
  nem illik
  a tánc a magyarnak"
  és sohasem illik
  ha mások most
  több fizetést kapnak

  az asszony kérdi
  hát ez hogyan lehet?
  te mindég azt mondtad
  hogy nem vagy olyan
  mint a szomszéd
  olyan buta gyerek

  csak szerencse kérem
  az nekem is volt régen
  amikor te lettél...
  és most itt vagy velem
  úgy örülök neked
  ezért nincsen pénzem

  netkobzos
   
 20. sincomi

  sincomi Állandó Tag

  Csillog a tapasztalat

  A tapasztalat csillogása


  Az élet estéjén éppen amikor a legnagyobb szükség van rá kerül elô.


  Ott ülnek ketten
  kéz a kézben
  válasszunk
  magunknak csillagot
  a sokaságból
  ott az égen


  távol még a csillag
  halvány most a fénye
  majdnem elfeledték
  felváltotta most öt
  a gondokkal teli
  gyermekek zenéje


  most már mindég ott van
  a csillagos égen
  ha lesztek jó barátok
  az élet estéjén
  szépen ragyog rátok
  s éltek a fényében


  netkobzos
   

Megosztás