Szabadkomuvesseg

secatt témája a 'Kritikus szemmel' fórumban , 2011 Január 10.

 1. prominor

  prominor Állandó Tag

  Raffai Ernő Szabadkőművesek Trianon előtt - re gondolsz?

  S nem állítólag, hanem szabadon tanulmányozhatók..
  Nagyon sok dolog fenn van a neten, tettem már néhány javaslatot a keresőszavakra akiket érdekel...
   
 2. prominor

  prominor Állandó Tag

  Hogy is van ez.....

  Shaw61!

  Bocsáss meg de úgy látszik én valamiről lemaradtam..
  Eddig úgy tudtam az eredeti szabadkőművesek templomokat építettek, s a zsidóhagyományokhoz nemsok közük volt.. picit konkrétabban mi a köze a szabadkőműveseknek a rózsakeresztesekhez? Én eddig úgy tudtam görög római alapokon valódi épületeket építettek, s valóban hittek a teremtő erőben, de az a legritkább esetben volt istennel azonosítható... S meglehetőst materiális gondolkodásuk kapcsán minnél később akartak közel kerülni Istenhez..
  A rózakeresztesek Lutheri és Paracelsiusi alapokon a 17. században alakultak, jelvényűk Krisztus kereszthalálát szimbolizálja... Az első szabadkőművesek nem is halottak Jézusról..
   
 3. Shaw61

  Shaw61 Állandó Tag

  A belső templom

  Egykor volt bennünk egy ép templom, amelyben az ember közvetlen kapcsolatot tartott fenn Istennel. Az igazi szabadkőművesség célja ennek a belső templomnak az újjáépítése. A rózsakeresztesek is úgyanez a céljuk. Mindkét rend az Egyetem Szerzethez tartozik.

  Az emberiség hanyatlása után volt egy jelképes templom az emberen kívül, melyben az ember és Isten közti kapcsolat már csak a papok mágiája segítségével jöhetett létre.

  Krisztus Jézus lerombolta ezt a régi templomot. Elszakította a Legszentebb előtt lévő kárpitot, és ezáltal újra minden ember számára szabaddá tette a közvetlen utat Istenhez. Krisztus vérontása miatt lélekereje légköri erővé vált, melyből mindannyian részt kaphatunk. Most az embert arra szólították fel, hogy ebben az erőben váljon szabadkőművessé, szabadítsa meg magát az új templom felépítésével.

  Az emberiséget egy szellemi - légköri jelenséggel az új templom megépítésére ösztönzik, amire az emberiség kétféleképpen reagál: természetes, önkéntelen vallásossággal vagy pedig az emlékezés szellemi ösztönével. Az emberiségnek ezenkívül van egy visszafejlődő, alsó osztálya is, amely sem egyik, sem másik módon nem reagál, akikben tehát sem a vallásosság, sem az emlékezés nem szólal meg.

  A vallásos ember kapcsolódási pontja csak az a szellemi-légköri ösztönzés, amit észlel, amit imád, és amire megpróbál reagálni. Mivel azonban nincs emlékezése, nincs okkult ismerete, nem tudja, hogyan reagáljon. Így nem fejlődhet ki alulról felfelé a regeneráló folyamat, a szenteltetés vagy beavatás ösvénye. Az ilyen embernél legfeljebb élet-tisztulási folyamat alakul ki a vízszintes vonalon. Az ember ekkor elfordul egy bizonyos életállapottól, és átjárót talál egy másikba. Új életállapota azonban ugyanazon a szinten van, mint a régi.

  Valódi ismeret hiányában nem jöhet létre szerkezeti megújulás. Erről beszél a Biblia azzal, hogy „elvész a népem, mert nincs ismerete”, mert nem ismer. Ebben a mondásban nem intellektuális megértésről van szó, hanem arról az ismeretről, mely a „víztől és szellemtől való újjászületés” folyamatának megvalósítására tesz képessé.

  Ez az ismeret a vallásos embert nem érdekli, mert nem tudja felfogni. Ő teljesen aláveti magát a tekintélyeknek, mindegy, hogy ebben a viszonylatban a Bibliát vagy az egyházat fogadja-e el közvetlen tekintélynek, vagy pedig a dogmákat, amik a Bibliára és/vagy az egyházra támaszkodnak. Az ilyen ember nagyon misztikus hajlamú lehet, alázatos és buzgó, de megújító lehetőségei nincsenek. Ezért a dialektika határain belül marad. Ennek következtében a misztikus életet az ismert kikelet, virulás és hanyatlás jellemzi. A vallásos ember nem jut túl az ószövetségi fázison. Tabernákuluma a külső templom marad, és mert ma már nincsen tiszta, tudós papság, káosz, pusztulás és elfajulás lesz belőle. Korunk erre bőven szolgál bizonyítékokkal.

  Az ember még mindig egy külső, őrajta kívül lévő templomot akar, de ilyen templom már nem létezhet, amióta a krisztuserő légkörivé vált. A krisztuskorszak az embertől azt követeli meg, hogy a templomot újra önmagában építse fel.
   
  Gabryello, kamii és Arima3 kedveli ezt.
 4. prominor

  prominor Állandó Tag

  Lesz válasz is vagy csak igehirdetés?  Kedves Shaw61!

  Te most beugrottál ide, elhintetted az igét, vagy van valami célja is a dolognak? Netán esetleg válaszolsz is? Bár a témához semmi köze , de ez a topic nem egy túlzsúfolt hely, ezért meg kérdezném Te érted is amit írtál, mert én nem nagyon, leragadtam az elején....
  Tehát mi az a krisztuserő ? s hogyan vállik légkörivé? S nem az oltárba épül a tabernákulum, s mi az a dialektikai határ? S mitől lesz valódi az ismeretem? Ha nem túl nagy kérés .... meg hátha fel tudok fogni egy értelmes magyarázatot.... és ígérem nagyon igyekezni fogok.....
   
 5. Shaw61

  Shaw61 Állandó Tag

  Kedves Prominor!

  Szó se róla, nem akarok én igét hirdetni, csak erre a nézőpontra is szerettem volna felhívni az ezzen téma iránt érdeklődők figyelmét.
  Ez az Arany Rózsakereszt (Lectorium Rosicruciánum) álláspontja, akikkel én is sokáig szimpatizáltam.
  Jelenleg már az a véleményem, hogy olyan időket élünk, amikor mindenki meg tudja (és meg is kell) építenie saját belső templomát.
  Ez azonban csak a Mostban lehetséges, az éber Jelenlét állapotában.
  Eckhart Tolle megtisztitotta ezt a tant minden vallásos csomagolástól és elérhetővé tette.

  Üdv: Shaw:p
   
  gyufaarus és Arima3 kedveli ezt.
 6. prominor

  prominor Állandó Tag

  Többet tudok mint szükséges...  Kedves Shaw!

  Eckhart Tolle gondolatai azt hiszem továbbra is ismeretlenek maradhatnak számomra.. Egyszer már próbálkoztam megismerésével, de rájöttem más írányban képzelem szellemi fejlődésem..nagyon más irányban...
  Szép Estét... prominor
   
 7. vadsziklmnn

  vadsziklmnn Állandó Tag

  <table border="0" width="100%"> <tbody><tr> <td width="59%">[FONT=Arial, sans-serif]Forrás: IPM – Interpress Magazon 2002. 08.[/FONT] </td> <td align="right" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td colspan="2">[​IMG]</td> </tr> <tr> <td>[​IMG]</td> <td>[​IMG]</td> </tr></tbody></table> </td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <table><tbody><tr><td> A SZABADKŐMŰVESEK legféltettebb titka
  Kőműveskalapács, körző, vonalzó, mérőón – egy titkokkal övezett társaság jelképei. A több ezer éves hagyományok letéteményesei a művelődést, a felebaráti szeretet terjesztését és a jótékonyságot tűzték ki célul maguk elé, s bár tagjaik ,között királyi uralkodók és államfők is előfordulnak, összejöveteleiken nem foglalkoznak aktuális politikai kérdésekkel.
  </td><td>[​IMG].</td></tr></tbody></table> 1989-ben Rendületlenül címmel megjelent egy vastag antológia a magyar hazafiság válogatott verseivel, amelyet Benedek István író és orvos, felvilágosodás-kutató és tudománytörténész, lélekbúvár és publicista állított össze. A szabadkőműves író, Benedek Elek unokája, Benedek Marcell irodalomtörténész fia. A cím nem csupán Vörösmarty Mihály Szózatára utal“Rendületlenül" ezt a szót súgta társai fülébe a Rákosi-korszakban is betiltott (“elaltatott") magyar szabadkőművesek Nagymestere, Benedek Marcell titkos örökségeként.
  Benedek István annak idején nem látta biztosíthatónak a mozgalom újjáélesztését a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Antall József közeli barátja volt, lelkesedett a változásokért, de azt tartotta, nincs tíz feddhetetlen, igaz lelkű férfiú a magyar állam tízmillió lakosa között; márpedig egy páholy alapításához erre volna szükség.
  Aki emlékszik a kiváló író kései írásaira, azt is tudja, dr. Benedek István igen távol állt akkoriban a baloldaltól. Ugyanakkor, aki elmélyül a mai, magukat jobboldalinak valló könyvekben és újságokban, gyakran talál utalást arra, hogy a szabadkőművesek világszerte a nemzetellenes összeesküvések pártfogói. Hogy is van ez?
  <table><tbody><tr> <td>[​IMG]</td> <td> A szabadkőművesség igencsak tág fogalom. Azt mindenesetre illik tudni, hogy például Kazinczy Ferenc, Aranka György (Erdélyország Kazinczyja), Kossuth Lajos vagy Ady Endre páholytag volt, őket pedig nehéz volna kirekeszteni a nemzetből. Móra Ferenc gyönyörű és igaz publicisztikai írásai a szabadkőműves irányultságú Világban jelentek meg. Ilyen értelemben a magyar szabadkőművesség nem volt nemzetietlen. Sőt. A pezsgő, polgári szellemű Nagyvárad (a “Pece-parti Párizs") páholyát László királyról nevezték el. Annak ellenére, hogy a Szent László neve alatt tömörülő nagyváradi polgárság kicsit “el volt sózva", ahogy Ady jegyezte meg egyszer (arra a nevezetes mondásra célozva, hogy a zsidó elem olyan szükséges összetevő egy országban, mint az ételben a só).
  A szegények pártfogói
  Az is bizonyos, hogy a többnyire gazdag vagy módos emberekből verbuválódó szabadkőművesség a gyakorlati életben szociális, szegénypárti volt. Ingyentej-akcióktól (ez volt a szegényeket sújtó angolkór egyik akkori gyógyszere) a kölcsönkönyvtárakig számtalan jótékony célú vállalkozásban volt “szabadkőműves pénz" 1900 táján.
  </td></tr></tbody></table> A későbbi szélsőbaloldal képviselői közt is akadt páholytag - például Rákosi Mátyás. Benedek István maga hívta fel a figyelmet arra, hogy Rákosi összehasonlíthatatlanul nagyobb vérfürdőt rendezett volt kommunista társai, mint volt szabadkőműves társai között. Ennek oka természetesen épp úgy lehetett az ifjúkor iránti nosztalgia, mint az, hogy Rákosi Mátyás vagy Révai József pontosan tudta, a szabadkőművesek olyan jámbor értelmiségiek, akik semmilyen komoly veszélyt nem jelentenek a hatalom számára. “Céljuk a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása" mondja a mai Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmányának I. alaptörvénye. S azt is, hogy “az aktuálpolitikai viták tilosak a szabadkőműves összejöveteleken". <table><tbody><tr> <td>Létezik egy szabadkőműves legendafüzér. A mese szerint a szabadkőművesség háromezer éves titkos szövetség, amelyet Salamon király alapított. Eredetileg az ő pecsétje volt az ötágú csillag. Illetve nem is igazán Salamon volt az első szabadkőműves, hanem kortársa, a jeruzsálemi Szentély szakszerű építését intéző föníciai király és “fővállalkozó", Hirám. Hagyományát a középkori templomos lovagok folytatták, míg a francia uralkodó meg nem irigyelte kincseiket, és szét nem zúzta a rendet, a sztálini pereket előrevetítő módszerrel. A középkori katedrálisok építőinek szájhagyománya azonban őrizte a tant. A szabadság és a kőművesség összekapcsolása (freemason) a díszburkoláshoz használt, puhább kő vésővel-kalapáccsal történő faragását, szinte szobrászi megmunkálását jelenti a XIV. század óta. A középkori építész nem könyvekből, hanem az elődök tapasztalatából és a mesterek elbeszéléséből ismerte “a kő-művesség mesterségét és a geometria tudományát".
  </td><td>[​IMG]</td></tr></tbody></table> A hagyomány letéteményesei a páholyok (loge) voltak, amelyek városról városra vándoroltak, s több nemzedéken keresztül építettek egy-egy igazi, nagy templomot. Több híres székesegyháznak - a milánóinak, a kölninek, a barcelonainak - a középkorban kezdett építését csak a XIX. században sikerült befejezni.
  A fény társulata
  A XVIII. század elején szabadelvű polgárok alakították meg az első modern “szabadkőműves" páholyt egy londoni fogadóban. Voltak már egy századdal korábban is elődeik, humán értelmiségiek, akik felvételüket kérték egy építészpáholyba, az egyiptomi piramisépítők és a titokzatos rózsakeresztesek utódainak vélve őket. Általában mais tartják a régi céhek szokását: az inas, a legény és a mester a három fő fokozat. A főmester választott tisztség, az ország páholyainak vezetője a nagymester. Alighanem Jan Amos Komensky, vagyis Comenius - a modern pedagógia cseh megalapozója, aki Sárospatakon is tanított jelezte először 1641-ben, hogy a szabad Angliában (az első polgári forradalom után, az igazi újkor hajnalán) ideje volna létrehozni a Fény társulatát (Collegium Jucis), és e törekvés bújt meg a tudománypártoló angol akadémia, a Royal Society megalapítása mögött. A kollegialitást keresők továbbra is úriemberek voltak, nem kétkezi kőművesek, csak jelvényként használták a kötényt, kőműveskalapácsot, körzőt, vonalzót, mérőónt, derékszögű “vinklit". Olyanok, mint William Stukeley, a részben valódi, részben képzelt kelta hagyományok felfedezője és népszerűsítője, orvos és régiségbúvár. A hozzá hasonló értelmiségiek formálták az inkább többé, mint kevésbé mitikus szabadkőműves hagyományt.
  <table><tbody><tr> <td>[​IMG]</td> <td> Némelyik ilyen tudós férfiú Salamon királynál is régebbről eredeztette a szabadkőművességet. Pálóczi Horváth Ádám, jeles írónk és népdalgyűjtőnk titkos szabadkőműves álnevén Arión 1812 táján úgy vélte, már Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, továbbá Prométheusz, Keresztelő Szent János és Aquinói Szent Tamás is “vakolt" egykoron. Ez a szabadkőműves tevékenység titkos neve. A titokzatos társaság frivolabb lelkületű leírói szerint az esetek többségében ezen a vakoláson kellemes vacsorát és intelligens csevegést kell érteni. Hogy lehetnek-e hölgyek a társaságban, az attól függ, mely irányzatot követik a résztvevők a sok közül? Az említett Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalosan szóba sem áll olyan társaságokkal, amelyek nem hisznek a Világegyetem Nagy Építőmesterében, a Legfelsőbb Lényben, továbbá amelyek nőket is felvesznek tagjaik közé. A “deista", a vallások elképzelésein túlmutató Legfelsőbb Lényben való szabadkőműves hit szerint nemhogy Ádámot, de még az ótestamentumi Urat is megelőzte Valaki.
  Csapongó beavatottak Amerikában, mint a szabadság és a korlátlan lehetőségek hazájában (dicséretképpen mondjuk) nagyon kevés dolog lehetetlen. Egy ír származású vidéki ügyvéd és politikus, Ignatius Donnelly ügyes írói tollal és némi humán műveltséggel 1880 táján feléleszthette és kiszínezhette az Atlantisz-legendát, megjósolhatta a világ geológiailag kódolt tűzhalálát, továbbá kétségbe vonhatta Shakespeare létezését. Ma már nehezen tűrik az olvasók az ilyen csapongást. A szabadkőművesség témakörében azonban bárki lehet “beavatott tudós", aki átesik némi ijesztgetős szertartáson, és a számos “páholy", “Orient" egyikének tagja lesz. Írhat, amit akar, és az általában meg is jelenik. A Hiram-kulcs (avagy a “fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos irattekercsei", szerzői Christiopher Knight és Robert Lomas) egyike azon könyveknek, amelyek számos magyar polcon is megtalálhatóak. Sok köze nincs e munkáknak a régészet és művelődéstörténet tudományához, de ha valaki nem veszi egészen komolyan a téveszme- és félismeretterjesztő irodalmat, szórakoztató tud lenni egy-egy kötet.
  </td></tr></tbody></table>Amolyan próbakőként az olvasó feltehet magának egy kérdést: ha valóban ilyen, bizonyító erejű adatokkal alátámasztott, titkos erőkről szóló, évezredes összefüggéseket magyarázó, természettudományos rejtélyek titkát nyitó kulcs volna a kezében, közzétenné-e egy bárki által megvásárolható könyvben? Az igazi szabadkőművesek kerülték a fecsegést. Nem utolsósorban azért, mert a XVIII. századi hatalom még sok tekintetben középkori volt, az egyház és a nemesség tekintélyére épült. Ez volt az eredeti két “rend", s hozzájuk kezdett felnőni a “harmadik rend", a polgároké. Az egyháziaknak megszerzett, a nemességnek született és kivívott rangjuk biztosította a jogokat. A polgároknak úgy kellett megvásárolniuk, városlakóként, tudósként valamilyen felmutatható eredménnyel kellett biztosítaniuk jogállásukat. A hagyományos tekintély
  helyett az újító észre támaszkodtak, és nagy részük volt abban, hogy a ráció, az elme vizsgálódásának fénye elvezetett egy nevezetes mondáshoz. Ahhoz, hogy a valaha semmit sem jelentő “harmadik rend" nemsokára minden lesz. Ez volt az 1789-es Nagy Francia Forradalom szlogenje. Az egyenlőségről, testvériségről és szabadságról azóta kiderült, hogy e három együtt - egyelőre - megvalósíthatatlan, de az a gondolat, hogy mindenki születése folytán “ember és polgár", mais őrzi érvényét.
  Koronás mesterek
  A XVIII. században nem volt tanácsos e gondolatokkal nagyon hivalkodni. Még ott sem, ahol maga az uralkodó, például Lotharingiai Ferenc német-római császár maga is páholytag volt. Az uralkodó felesége (mint például a mi derék Mária Teréziánk, a tényleges hatalom birtokosa) ettől még üldöztethette a páholyokat. Nem is beszélve arról, hogy mennyire szembekerülhettek egymással némely tagok: Franciaországban például Marat vagy Robespierre éppúgy szabadkőműves volt, mint XVI. Lajos. Igen, ő, akit a forradalmárok lefejeztettek (mielőtt magukat küldték volna a “nyaktiló" alá). Hazai példával élve: a híres magyar szabadkőművesek névsorában ott szerepel Ady mellett Szabolcska Mihály, akit a mai olvasó leginkább Karinthy paródiájából ismer (“...fulladjon meg Ady Endre, lehetőleg máma még...").
  XVIII-XIX. századi hagyomány, hogy a titkosság része lett minden szabadkőműves megmozdulásnak és szertartásnak. nem téve rokonszenvessé a szabadkőműveseket semmilyen szigorúbb kormányzat előtt. Budapesten a szabadkőművesek Podmaniczky utcai páholyházát a jobboldali MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) és az EX (Etelközi Szövetség) °. foglalta le 1919 őszén. Igaz, Friedrich István, az akkori miniszterelnök, egykori páholytag, előre megmondta a szabadkőműveseknek, mikor fognak rájuk törni a fajvédők, akik az 1918/19-es forradalmakért. majd a trianoni békéért egyaránt a szabadkőműveseket és a zsidókat tették felelőssé. Az erről szóló hajdani könyvek utánnyomásait és utánzatait ma is árulják a “jobbos" irodalmat tartó könyvesboltok.
  <table><tbody><tr><td> A szabadkőművesek - elvben - nem tettek különbséget a jelentkezők vallási hovatartozása, sőt, bőrszíne szerint, és ez a XVIII-XIX. században még ritkaság volt. De sohasem volt egységes szabadkőműves világkormány, saját politika. Illetve annyiféle irány volt... Kétségtelen, hogy három kontinensen is egykori szabadkőművesek lettek a működésükkel országuk, vagy épp világrészük sorsát alakító politikusok: II. Nagy Frigyes porosz király és Giuseppe Garibaldi; Kemal Atatürk, a modern Törökország atyja; Eduard Benes (aki a “bűnös nép" elméletét vallva a szabadkőműves elvekkel épp ellentétesen politizált); Simon Bolivar, a dél-amerikai függetlenség apostola; az észak-amerikai államszövetséget létrehozó Benjamin Franklin és George Washington; Harry S. Truman, az atombombát ledobó amerikai elnök... De szabadkőműves volt az atombombát elkészíttető Roosevelt elnök is. akár a másik, száz év előtti Roosevelt. Theodore (a “Teddy-bear"-ek. a játékmackók névadója), az amerikai Nagypáholy nagymestere, aki elnökként megalapozta az amerikai világhatalmi küldetéstudatot... Ami nem egészen azonos a szabadság határokon átívelő szeretetével... A brit birodalmi gondolat hirdetője volt a cserkész BadenPouvell, az író Rudyard Kipling, a történész-politikus, de irodalmi Nobel-díjas Sir Winston Churchill - s ellenlábasuk, az indiai Ghandi úgyszintén... És hosszan lehetne folytatni az ellentétes szemléletű politikusok sorát. A szabadkőművesek legnagyobb titka az, hogy nincsenek titkaik. A polgári átalakulás végrehajtói voltak, de szerették a feudalizmus szertarásait is. Betiltott páholyok
  </td> <td>[​IMG]</td></tr></tbody></table> Elég bajuk volt abból. hogy azt hitték és hiszik róluk: vannak titkaik! 1920. május 18-án a magyar belügyminiszter betiltotta a páholyokat. 1925-ben az olasz fasiszta párt vezetői ünnepélyesen elítéltek mindenféle szabadkőművességet (bár korábban még maga Mussolini is kérte felvételét az egyik páholyba). A spanyol Primo de Rivera diktatúrája 1928-bar szüntette meg a páholyok működését. XI. Pius pápa enciklikában szögezte le, hogy “a szabadkőművesek és szocialisták" az egyház legfőbb ellenségei. A szocialisták viszont mind az 1919-es Magyarországon, mind a 1922-es Szovjet-oroszországban úgy látták, a szabadkőművesek legalább annyira az ő ellenségeik is. Az 1933 utáni Németország titkos zsidó intézményhálózatnak látta a páholyokat, annak ellenére, hogy ezek többsége porosz nacionalista alapon állt... A németek által megszállt Franciaországban maga a párizsi Bibliothéque Nationale történész igazgatója állította össze 170 000. szabadkőművességgel gyanúsítható személy névsorát, mondván, hogy másfél évszázaddal korábbi őseik felelősek az amerikai és a francia forradalomért, a tekintélyek uralmának megbontásáért.
  1949-ben a Magyar Dolgozók Pártjának Belügyminisztériuma tette rá kezét (ha nem is ..öklét", az ÁVH-t) a Podmaniczky utcai páholyházra. Ez lett a Külföldieket Ellenőrző Országos Hivatal. Ma nincs betiltva a mozgalom, de a páholyház ma sem páholyház.
  Ki tudja miért, számos nagy muzsikus lett szabadkőműves. Így Beethoven. Berlioz, Brahms. Gershwin. Haydn. Liszt, Meyerbeer, Mozart. Paganini. Schubert, Sibelius vagy Verdi. A szabadkőművességben annyi irányzat és elvrendszer él, amennyire ezeknek az embereknek a muzsikája különbözik egymástól. Manapság elég az Internet keresőibe (a magyart is beleértve) begépelni a Masonic, Freimaurer, Magonerie vagy szabadkőműves fogalmát, már áradnak is az adatok és a szövegek, kiáltványok és szabályzatok. Akár e-maiit is küldhet nekik az. aki felvételét kéri. De, ha nem tilos, nem titkos, nincs rejtett hatalmuk... Hol a vonzerő? A világ hatmillióra becsült páholytagja közül ma talán minden tíz- vagy húszezredik szabadkőműves magyar.
  </td></tr></tbody></table>
   
  panthrenoir, Judith és kissalma5 kedveli ezt.
 8. marton01

  marton01 Kitiltott (BANned)

  E témához a véleményem, vagy inkább idézetem (szerintem) mindent elmond arról, amit vagy amiket tudni akartok:

  John Fitzgerald Kennedy 1961. április 27-én a New York-i Waldorf-Astoria Hotelben őszintén beszélt:

  " A "titkos" szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban. Népünk örökletes és történelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat.
  Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkos eszközökön alapul, hogy befolyását megnövelje beszivárgással, felforgatással, megfélemlítéssel a szabad választás helyett. Ez egy rendszer amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai rejtettek, nem publikusak. Hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat. Solon az athéni törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására.
  Kérem informálják az amerikai közvéleményt! Az embernek annak kell lennie, aminek született: szabadnak, és függetlennek!
  "

  Eddig az idézet, gondolkodjatok el ezeken a sorokon.
   
 9. prominor

  prominor Állandó Tag

  Ezt szinte az összes amerikai elnök elmondta...


  Ezt szinte minden amerikai elnök elmondta eddig mire gondolsz..

  A Luganói tanulmány(Susan George), Daniel Estulin könyvei a Bilderberg csoportról nem "titkos" társaságokról hanem azok árnyékhatalmáról vallanak, akik szabad és független világot szónokolják.... Ez ami az elmult 250 évben történt nem a szabadkőművesség, hanem pénzuralmának titkos módszertana...
  Tehát min kellene gondolkoni szerinted?
   
 10. marton01

  marton01 Kitiltott (BANned)

  Ez igaz, de a bildberger csoport, a szabadkőművesek, a fed, a rothschild család stb. között szerinted nincs kapcsolat?
  A bildbergerek a hatalmat, a fed a pénzgyártást, a rothschild-ek és a többi gazember a gazdaságot vették a hatalmukba. Az oktatás, a gazdaság, a pénzügy a kül- és belügy. Kell ennél több? Amikor az IMF bele akart szólni Hazánk belügyeibe.
  A "befektetők" csak hab a tortán.
  "katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll".

  Ez az elgondolkodtató.
   
 11. prominor

  prominor Állandó Tag

  Szerintem egészen más ez már....


  Szerintem ez bizony más ... Ahogy egy párszor leírtam ebben a topicban is a szabadkőművesség gyakorlatilag a 19. században megszünt, a nevet átvették más csoportok. Valahogy olyanféleképpen mint ma is látható egynémely pártok esetében is, gazdasági csoportok átveszik az irányítást, a zászló, cégér, jelszó marad, de az Ő embereik veszik át a vezetést, s jól felépített ideológia alapján egyre több területre terjesztik ki az ellenőrzésüket.... A szabadkőművesek saját maguk birtokolták a tudást, ami alapja volt befolyásuknak, s a tudást adták tovább egy szűk beavatott körben. A "páholyok" megalakulásával elkezdődött az a folyamat, amikor a "pénz jogán" is tagok lehettek egyesek..
  S ma mikor már minden újabb ismeret megszerzésének feltétele a pénz és pénz, hisz az eszközök, laboratóriumok, segédszemélyzet stb. többe kerül mint egy-egy elme, akkor a munkafeltételeket, a kutatás feltételeit, csak kevesek képesek megteremteni.. A gazdag polgár, szegény állam világában a tudóst birtokolják, s a megszerzett tudás felhasználásáról a befektető dönt, hogy elhallgatják, vagy békés, netán katonai célra használják... Esetleg hagyják a konkurenciát elpusztulni, s a felszabadult(pl. természeti katasztrófa következtében elpusztult országba) piacra bevonulnak... A középkorban a megrendelő az egyház volt szinte kizárólag, mára a megrendelő a sáját képére hoz létre egyházat..
  A mai láthatók, pl. Bilderberg csoport, Ancien Grouppe, stb. inkább a rejtett bábosok előtérbe helyezett szakértőiből álló csoportok.. csak alkalmazottak...
  Még csak nem is a jéghegy csúcsa, hisz ők is csak "alkalmazottak" csak részesei, élvezői, nem pedig birtokosai a tényleges hatalomnak.. Megalakulásuk is a világ egy egy újra felosztási szakaszának kezdetéhez kötődik.. A kőolaj készletek apadása, kitermelési költsége, birtoklása is 15-20 éven belül jelentősen átrajzolja a hatalmi térképeket, ugye valójában nem Iránról, Irakról, Izraelről szólnak a mai háborúk, hanem az olajról.. Mint Libia bombázása is csak az olajár 100USD alatt tartásáról szólt, nem a demokráciáról.. A Közel-kelet eseményei is csak a végrehajtó hatalom átcsoportosítását szolgálják a megfelelő kezekbe..
  A HAARP is tágabb értelemben a tudat befolyásolásáról, nem pedig információ továbbításról szól..
  Vagyis szerintem éppen a cél az, máson gondolkodjunk, higgyük azt előtérbe helyezett "szabadkőművesek" minden bajunk forrásai, nem pedig néhány láthatatlan, gátlástalan hiper gazdag...

  P.S.
  A Bilderberg csoport 1954-ben Oosterbeck holland város Bilderberg luxus szállodájáról kapta a nevét, ahová a Rotschild család és a holland herceg szervezett találkozót, amit azóta évente ismételnek, de tagjai között ( pl. Bill Clinton, William Perry, David Rockefeller, Tony Blair) a pénzvilág, a hadseregek, a nagyhatalmak képviselői azóta is ott vannak....a FED és az IMF is, a Világbank is....
   
  Katalin/Anyoka kedveli ezt.
 12. Katalin/Anyoka

  Katalin/Anyoka Kitiltott (BANned)

   
 13. janos-Buda

  janos-Buda Állandó Tag

  Nemcsak a titok, és a felvételi szertartás. De célkitűzésik közt volt a jótékonykodás is és a tudás terjesztése is.
   
  Judith kedveli ezt.
 14. marton01

  marton01 Kitiltott (BANned)
  "Vagyis szerintem éppen a cél az, máson gondolkodjunk, higgyük azt előtérbe helyezett "szabadkőművesek" minden bajunk forrásai, nem pedig néhány láthatatlan, gátlástalan hiper gazdag..."


  Miért nem írtad ki? Hiszen úgy is tudja mindenki kiről/kikről beszélsz. De hagyjuk :D

  Írásodban csakugyan vannak részigazságok, de ha belegondolsz hogy a Gibson cég miért egy távol-keleti országban gyártatja a gitárjait akkor változni fog a véleményed. De Én elmondom: az USA-ban (bár most pontosan nem tudom) amikor az adat napvilágot látott az órabér átlagban meghaladta a $2. Na most (ha jól emlékszem) Koreában gyártják és 50cent -ért dolgoztatnak óránként. Akkor ugye egyet értünk abban, hogy az 50cent-es órabérrel jobban jövedelmez a Gibsonnak? De ott a Wolksvagen, és még sorolhatnám.

  Más: Nincs szabadkőműves társaság?

  ha új elnököt választanak az államokban, akkor a tv közvetíti a fehér házba bevonulást. Egy egész "seggnyaló", számító, alapítványos barom kísérete előtt ott vonaglanak a bikát meglovagoló cowboy-ok, és ami a lényeget illeti a skót szoknyás zenészek akik bármennyire is hihetetlennek tűnik nem skót menekültekből álló zenészekké avanzsált kis csapat, hanem bizony azok szabadkőművesek. Azt tudni illik, h az usa-ban minden skót szoknyát viselő eszement az szabadkőműves. Úgynevezett beavatott "család", csak a szoknya színük különbözteti meg a "családokat"; pl.: piros-fekete, zöld-sárga vagy piros-kék stb. Tehát még mindig vannak szabadkőművesek(bár falaznák őket is be egy életre) :D .

  A háborúk már régen nem bin laden, vagy az esetleges kőolaj okán robbannak ki szerintem, mert akkor minek kellene a hibrid meghajtású autók millióit legyártani és piacra dobni? Vagy a vízmeghajtásúakat?(van ilyen is) Napenergia? Hagy ne soroljam.
  Most belinkelek egy videót, és ha megnézted kérlek írj akár privátba, akár ide, mert érdekel a véleményed.

  Íme a videó: http://www.youtube.com/watch?v=rw4z-rSwNjY&playnext=1&list=PLE06D7490EDDF098F

  ott található felirat is (valahol, de van, be kell állítani) :D

   
 15. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  Leteznek paholyok es nagyon is aktiv poztiv segitseget nyujtanak nagyon sok embernek.

  Pelddakent emlitem
  A Szent Laszlo Paholyt Bp-en akik egy Kocsis Zsoltika nevu 3 eves erdelyi kisgyerek csontvelo atultetesere gyujtest szerveztek par eve 21millio Ft volt a mutet.
  A canadahun is segitett egy kisebb osszeggel amit visszaigazoltak a penz megerkezest egy koszono levelben.

  Kedves marton01!

  Semmi akadalya hogy bemutassuk es osszeszedjuk ki ki a maga vonalan a pozitiv dolgokat legyen az a Szabadkomuvesseg,hisz evtizedekig "tilto listan"szerepeltek,es keves informaciot tudnak az emberek roluk.

  Arra viszont semmi szukseg ,hogy barmit vagy barkit itt ledegradaljal es rossz szinben tuntessel fel, mert neked esetleg van rossz tapasztalatod, vagy nem nyerte el tetszesed ideologiajuk. Az is lehet, hogy hallomasbol itelkezel minden megalapozott sajat tapasztalatot nelkulozve, allitasz olyan dolgokat amiket nem eltel at, nem vagy reszese.

  Azert nem art ha tudod ma a vilagot a 20-ak iranyitjak.Nem holmi kis csoportok es par mukodo Szabadkomuves Paholy.
  Ugyan hol allna a vilag ha ezek az emberek akiket ilyen vehemesen tamadsz ha nem alakitotottak volna ki a kor gazdasai alapjait?
  Visszanezve esetleg meg ma is felfedezheto egy egy orszagba a "cserekereskedelem" szisztemanal tartana a vilag nagy resze.
  Utolag lehet okoskodni ,de az nem okossag, csak rosszmaju kritika.

  Erdeklod meg a felvetelt hogy s mint lehet, es csinaljal te is egy paholyt valami nemes jotekonysagi cel erdekeben. Senki nem tart vissza.
   
  prominor és Katalin/Anyoka kedveli ezt.
 16. prominor

  prominor Állandó Tag

  Nos akkor elöször...


  Kedves marton01!

  A huszadik század talán legjelentősebb magyar esztétája, annak idején azzal kezdte első előadását az egyetemen " Egy kis virág lengedezik a szirt tetején, ember előtti időket élünk, van e ennek esztetikai értéke?" s azzal folytatta... az pedig ami amiságát elveszti, az nem az ami... A dolgok a jelenségek csak az emberi társadalomban működnek, s az emberiség "jelen" állapota meghatározza a működést is. A mai szabadkőművesek már nem az eredeti vezérlő elv mentén szerveződtek.. S vannak köztük olyanok is mint Melitta írta az eredeti hagyományt kívánják ápolni, s cselekedeteiket is ez vezeti.. S vannak akik csak a névben azonosulnak.. De akár melyik úton járnak ezek csak külsőségekben hasonlatosak a Szabadkőművességhez, hisz a lényeggel a "tudással" nem rendelkeznek....
  Az Egyesült Államokban az Amerikai Magyar Mérnökök Egylete 1928 óta működtet meghívásos alapon Szabadkőműves Páholyt, Franciaországban a 18. század óta folyamatosan működik. Jelenleg Magyarországon több páholy is alakult de ezek nem a Szabadkőműves hagyományok folytatói jó esetben csak egyikei a karitatív szervezeteknek.
  Ennek a topicnak a létrejöttében nagy szerepe volt olyan írásoknak videóknak, amik az én általam szabadkőműveségnek tartott gondolatokhoz semmi közük, s egy tikos társaságok múltja és jelene témakörbe tartoznak.
  Azt pedig szerintem rosszul gondolod, hogy a jelenlegi döntések nagy részét nem az energia hordozók birtokklása határozza meg.
  Itt igyan már ajánlottam, de most mégegyszer megteszem ..
  Érdemes elovasni Daniel Estulin A Bilderberg csoport igaz története c. könyvét amit megjelenésekor 2005-ben az év legjobb dokumentum kötetének választott a független kanadai lap a Kingston Eye Opener, de Susanne George Luganói tanulmányát is fontos olvasmánynak vélem.
  A keresődbe ha beütöd a - Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület- szavakat több magyarországi páholyról találhatsz információt. A - Memphis Misraim-, a -Grand Loge de France-, a -Lé Droit Humain Federation Belge- beírásával szintén további mai páholyokkal találkozhatsz..
  A videot megnézem s majd visszatérek rá..
  Legyen szép napod, s gondolj Melitta szavaira is....
   
 17. marton01

  marton01 Kitiltott (BANned)

  Köszönöm irányomban intézett válaszaitokat, de azt mindenképpen hozzáfűzném első körösen, hogy nem ledegradáló színben akartam feltüntetni a szabadkőműves társaságot, mert hát Deák Ferenctől Kossuth Lajosig mind tagjai voltak hogy másokat ne említsek. De ha már a befejezetlen piramist vesszük, akkor az első 3-4 páholy valóban karitatív működést nyújt, viszont a többi emeleten nem ez a helyzet. Ha kis kitérővel az általatok említett 21millió Huf-ról beszélünk, ez az összeg eltörpül egy angol, vagy akár egy francia felső vezető, vagy közép nemes havi járadékát tekintve arról nem is szólva hogy csurog ám a polgári adományozás is.
  Ami a videón látható és erről konkrétan interjú is készült, a vágatlan szöveges formátumát is közölni fogom pusztán csak azért, hogy ne essetek abba a hibába, amire a bölcs nemes egyszerűséggel csak így válaszol: "Omne ignotum pro magnifico"( A tudatlannak minden nagyszerű).

  Beszéljünk arról, hogy ha nem lennének a tudományos technológiai újítások, akkor még mindig ősközösségi szinten élne az ember? - mert hát a soraitokból ez volt olvasható.
  Amikor egy ausztrál törzsi vezetőt évtizedekkel ezelőtt meginterjúvolták, és szóba kerültek a látványos újítások amiket a "fehér" ember vitt nekik(ki tudja miért), akkor a törzsfőnök csak annyit mondott: "Amióta ide betette a lábát a fehér ember, azóta vannak nálunk betegségek."
  Betegségek: rengeteg betegség van ma világszerte, és jönnek a nagy orvostudorok, hogy megvan a gyógyszer, és nem pedig azt mondják hogy megelőztük a betegség kialakulását. Akkor hol itt a tudomány? Amikor az ember köztudottan állít elő bakteriális kórokozókat, járványokat és így tovább. Omne ignotum pro magnifico!
  Megment egy embert, és kiírt 1 milliót, hát ez nagyszerű. Tényleg könyörögve kérlek Benneteket, hogy járjatok nyitott szemmel.

  Melittától nagy tisztelettel szeretném kérni, hogy ha tud valamit (" Leteznek paholyok es nagyon is aktiv poztiv segitseget nyujtanak nagyon sok embernek.") azt konkrétabb alátámasztással mutassa fel. Én (csak mondok egy számot) 20 olyan bizonyítékokkal alátámasztott dolgot tudok a szabadkőművesekről ami nem konkrétan(!!!) internetes lapozgatás és találat eredménye. Melitta is tegyen így. Mellesleg tiszta szívemből örülök, hogy segítettetek egy beteg emberen, ezt nem mindenki tette volna meg, ez rendes dolog volt Tőletek.
  De ez még az első max. a második emelet, s ne feledjük van még 10 + a "tető" páholy. Tudjátok a befejezetlen piramis kihagyott része. Na annak a páholynak a "lakóira" volnék kíváncsi. Ha ennyire ott vagytok a témában akkor bizonyára tudjátok kik Ők, igaz?
  Ergo: ne ilyen soros féle alapítványi butasággal gyertek,vagy a Field-el aki a patai romák buszoztatását támogatta, mert "szegények" életveszélyesen meg lettek fenyegetve, utána több, a börtönt is megjárt romával egy 80 tagú társaság félholtra vert 3 magyar srácot. Szerintetek ki akarja a magyarság és cigányság közötti feszültséget? Mert ez a jelenség 30-40 éve is ott volt a palettán, tehát nem a jobbik a hunyó ezt be kell látni.
  Na küldöm inkább az anyagot :). Jó olvasást hozzá.
   
 18. marton01

  marton01 Kitiltott (BANned)

  Az interju kezdete:

  BILL RYAN (B): Szeretném megköszönni,

  hogy megkeresett minket ezzel a fontos

  információval. Amint
  olvastam az összefoglalót, tisztában voltam

  vele, hogy ezt közzé kell tennünk. Ez a

  feladatunk a Project Camelotnál, hogy

  segítsünk mindenkinek nyilvánosságra

  hozni az ilyen fajta információkat, elérni azt

  a hallgatóságot, akik már felébredtek és értik

  hogy miről van szó, helyre tudják tenni az itt

  hallottakat, esetleg összeegyeztetni azt más

  információkkal.

  Bevezetőnek mondja el mi az amit leírhatunk

  az Ön hátteréről, vagy a közölt

  információkból, és hogyan jutott olyan

  pozícióba, hogy tudomást szerzett ezekről a

  tényekről amit itt nekünk elmond.

  TANÚ (W): Ok. Az amit Önnek már

  elmondtam, az úgy érzem nem valami Világ

  -rengető. Azt hiszem ezt már nagyon sokan

  megértették, hiszen az interneten ezek már

  mind olvashatók.

  Ha valami különös van ezekben a tényekben,

  akkor talán az, hogy, minden amit

  elmondok, első kézből jön, én saját magam

  hallottam, és szabad kezet adok, úgy

  használja fel ezeket ahogy akarja, azt

  szeretném ha mindenkit informálna róluk.
  Ez az első amit le akarok szö2gezni.

  Sok időt töltöttem a hadseregnél, és utána

  magas beosztásba kerültem Londonban, és

  mind a két helyen ismereteim voltak

  társadalmi eseményekről, amiket teljes

  titoktartás mellett készítettek elő bizonyos

  csoportok megrendelésére -- nem

  mondhatom, hogy országok, vagy

  közösségek voltak a megrendelők, mert nem

  így van -- de mindenesetre valamilyen

  szinten egy csoport, akikről beszélek, és

  csak a saját hasznukra történnének ezek az

  események.

  Visszanézve, rájöttem, hogy nagyon

  sikeresek abban amit csinálnak. Úgy érzem,

  azok alapján amit megtudtam, ők is érzik

  hogy az idejük fogytán van.

  Szóval az idővonal, (timeline) amit most

  leírok az, és ez egy nagyon jó kifejezés

  rá...ez elkezdődik valahol, és megáll valahol,

  és ezek az emberek nagyon is tudatában

  vannak ennek.

  Most elfogunk érkezni egy nagyon kritikus

  időponthoz, ez az amiről most mindenki

  beszél. Teljesen tudatában vagyok ennek. És

  az információ amit most elmondok, talán

  kiegészítheti azt amit máshonnan is hallunk.

  Ami az igazság tartalmát illeti, arról csak

  annyit, hogy mindent amit elmondok én

  hallottam, habár lehet hogy sokaknak ez

  csak az én felfogásomnak tűnik, de ezzel

  sincs semmi bajom. Ez velem megtörtént és

  ezt most megosztom Önökkel.

  B: Igen. Nagyon jó lenne, ha különbséget

  tenne az információk között, amit saját maga

  első kézből kapott ezen a gyűlésen, és, amit

  más forrásból hallott. Fontos külön

  választani a forrását az információnak.

  Önnek is, és másoknak is akik ezt olvassák,

  össze fog állni egy egységes kép, igaz?

  W: Igen. Úgy gondolom, nagyon fontos

  hogy kapjunk egy összefüggő képet. És

  természetesen van egy szubjektív része is,

  nem is tagadom. De tudja, az egészet is

  lehet szubjektíven nézni, de lehet a tanú

  szempontjából is. Remélem ahogy

  elmesélem, mások keresztül látnak majd a

  szubjektivitásomon, és a lényeget fogják

  leszűrni.

  B: Helyes. Nos, jó lenne ha kicsit

  részletezné ezt a csoportot. Van valami

  nevük? Ha valaki olvassa ezt most,

  ráismerne, ha más információt összevet

  ezzel?

  W: Nekem is nehéz őket leírnom. Én a

  "Testvérek Szövetségének" hívom őket, de

  már hívtam őket a "Kormányok felettieknek"

  is, tudnék még egy pár nevet mondani, nem

  hízelgő egyik sem...ezekre mind

  rászolgáltak. [nevet] De szerintem hogy

  mindenki megértse milyenek, az legjobb, ha

  abban maradunk: ez egy kormányok feletti

  hatalom, ez az amit csinálnak.

  B: A Britekről beszél itt, vagy nemzetközi

  vonatkozásban?

  W: A találkozás amire később utalok, az Brit

  volt, és biztos voltak köztük jól ismert

  figurák, akiket az emberek az Egyesült

  Királyságban azonnal felismernének.

  Azoknak akik más országokban olvassák ezt,

  talán informálódni kell egy kicsit róluk, de

  közülük sokat külföldön is ismernek.

  B: Ezek politikai szereplők? Vagy az

  "Arisztokrácia" tagjai?

  W: Igen, vannak tagok az arisztokrácia

  soraiból, és párnak "magasabb" arisztokrata

  háttere van. Egy személyt a találkozón

  felismertem, ő egy magas rangú politikus.

  Két rendőr tisztet, és egyet a katonaságból.

  Ők mind ismertek belföldön, és kulcs

  szerepet játszanak, a mostani kormány

  tanácsadói között.

  B: Ha politikai színezete van ennek, mind a

  két párt reprezentálja magát?

  W: Nem, itt csak a Brit Konzervatív Párt van

  jelen.

  B: Ok. Az Amerikai olvasók számára, ezt a

  Republikánusokhoz lehet legjobban

  hasonlítani.

  W: Igen.

  B: Jól van. Tehát, ez egy belső csoport, ami

  úgy működik, mint Amerikában, a titkos

  kormány. Politikusokról beszél, akiknek a

  háttérben hatalmuk van, és összeköttetésük

  a rendőrséggel, és a hadsereggel. Vannak

  köztük Amerikai hadseregből is?

  W: Igen.

  B: Ok.

  W: Közülük egy személy, már nyugdíjba

  ment a hadseregből, de jelentős befolyással

  bír még mindig, most a kormány

  tanácsadója.

  B: Ok. Az Egyház is részt vesz ebben a

  stratégiában, a Vatikán, vagy egyéb egyházi

  személyek, erről volt szó?

  W: Nem. Egyáltalán nem, de azt tudom hogy

  különösen az Anglia Egyháza titokban

  pártolja, és tud mindenről ami történik.

  B: Ok. És ezt a szoros kapcsolatból szűri le,

  ami a magas beosztású egyházi személyek

  közt és a csoport közt létezik, akikkel

  találkozott a Londonban?

  W: Igen, nem kell hozzá nyomozónak lenni,

  ezt tejesen nyíltan teszik.

  B: Ok. Ez tulajdonképen

  szabadkőművesség?

  W: Így van. Semmi kétség, mindenkit a

  szabadkőműves rendszer szerint

  választanak ki, és így találkoznak egymással.

  Ezt pontosabban meg kell érteni. A

  Szabadkőműveseknél szintek vannak. Tudja,

  a legtöbb
  szabadkőművesnek fogalma sincs erről, ők

  mennek és teszik a dolgukat karitatív

  dolgokat csinálnak, és úgy gondolják, hogy

  a "klub" előnyeit élvezik. De ez különböző

  szinteken megy keresztül. Fokoknak hívják.

  Ez egy "Who's Who" (Ki Kicsoda). Vagyis,

  kiben lehet megbízni, kiket lehet összehozni

  egymással, kinek van hatalom a kezében, és

  ki az aki várományosa még több

  hatalomnak.

  Ezek az emberek vonzzák egymást, és

  összejönnek mert egy a céljuk. Nem

  pontosan a szabadkőműves célokról

  beszélek, ezt hozzá lehet csatolni, de nem

  pont ugyanaz.

  B: Kicsit jobban kifejtené?

  W: Hát, így tudom talán a legjobban

  elmagyarázni: a szabadkőművesség talán

  csak egy hasznos közeg nekik. Így titkon,

  csöndbe összejöhetnek csukott ajtók

  mögött, hogy megismerjék egymást,

  biztosan abban a tudatban hogy ami ott

  elhangzik, nem megy túl a helyiség ajtaján.

  Tehát vannak szabadkőműves részei a

  dolognak, de ez egy teljesen más szint.

  Na most, a találkozás amiről én beszélek,

  szerintem nem is a legdöntőbb szinten lévő

  emberek közt folyt,-- habár nekem elég

  fontosnak tűnt akkor -- olyan dolgokról

  beszéltek amiket már rég eldöntöttek, és

  folyamatban voltak. Azért találkoztak hogy

  ezeket megbeszéljék, információ csere

  tulajdonképen, és hogyan tartsák fenn ezt a

  programot.

  B: Szóval ezeket már egy magasabb szinten

  eldöntötték, ezt mondja?

  W: Igen, ez egyértelmű volt. Amit leszűrtem,

  nem ők voltak a terv alkotói, inkább

  kivitelezői. Az ő feladatuk volt hogy együtt

  megbeszéljék, hogyan tudják legjobban

  megvalósítani, mit kell még tenni, és

  hogyan. Majd utána mindenki ment, és tette

  a dolgát, a megbeszéltek alapján.

  B: Ok. Ön csak egy találkán vett részt?

  W: Csak egyen.

  B: És milyen kapacitásban volt ott?

  W: Véletlenül! Azt gondoltam hogy ez egy

  rutinszerű minden harmadik hónapban

  megismétlődő találkozás, mert amikor

  megnéztem az email listát, azon csupa

  ismerős nevek voltak, és én is rajta voltam.

  Addigra már a magas pozíciómból kifolyólag

  amit a városban betöltöttem, azt hittem ez

  természetes hogy ilyenekre meghívnak.

  Tehát amikor elmentem, észre vettem, hogy

  ez nem a szokványos összejövetel.

  Egyenruhás rendezvény volt, nem teljesen

  szokatlan, így nem csodálkoztam rajta. Nem

  az volt amit vártam, azt hiszem a pozícióm

  miatt hívtak meg ... és azt gondolták hogy

  közéjük tartozom.

  B: Tehát, bevették, mert már ismerték.

  Bíztak Önben.

  W: Igen. Megbízhatónak gondoltak, és

  olyannak aki jól el tud dolgokat intézni.

  B: Ok.

  W: Így voltam számon tartva. Sokan

  ismertek még régről, a magasabb rangú

  arcokkal is tegező viszonyban voltam.

  Sokszor meghívtak rendezvényekre, ahol

  összeismerkedtünk.

  Szóval ezek ilyen laza, semmi különös

  rendezvények voltak. Tulajdonképpen

  felfigyeltem a terveikre, döntéseikre, a

  vészlámpa kigyulladt a fejemben, amit

  nagyjából figyelmen kívül hagytam, tudom

  furcsán hangzik, de egy részem figyelmen

  kívül akarta hagyni, tudatosan.

  B: Azt mondja hogy a résztvevők, ezen az

  ominózus találkozáson ismertek voltak

  Önnek, mert már találkoztak többször?

  Akkor mi volt most más, a hely, a téma, ha a

  személyeket nagyjából ismerte? Jól értem?

  W: Nem, nem pontosan. Sokat ismertem

  közülük, de nem mindenkit. 25 vagy 30

  ember lehetett ott a rendezvényen. Az elején

  nekem informálisnak tűnt minden, tudja,

  ismerkedtek egymással a vendégek, ahogy

  ilyen helyeken ez szokás. Semmi különös

  nem volt ebben. Aztán lassan kezdtek a

  nagyon meglepő témák előjönni.

  B: Ez egy formális protokoll szerinti, asztal

  körül ülős, poharak az asztalon,jegyzetelős

  fajta gyűlés volt?

  W: Nem, semmi ilyesmi. Nem volt

  jegyzetelés -- semmi. Ez egy csukott ajtók

  mögötti emberek egymással beszélgetve,

  volt aki nagyobb körben tartott beszédet,

  elmondták az észrevételeiket, a

  problémájukat, ilyesmi.

  És akkor kifejtették, amit legjobban csak az "

  idővonal eseményeknek" nevezhetek, vagyis

  az általuk prognosztizált esemény

  sorozatokat, és az aggodalmukat, amiért ez

  nem úgy történik, ahogy remélték, és mit

  kell tenniük hogy megtörténjenek.

  És itt kezdett a dolog nagyon szürreális

  fordulatot venni - mert én még soha nem

  voltam ilyen emberek között, akik így

  beszéltek.

  Az a csoport akikkel én jóban vagyok, vagyis

  akiket én jól ismerek, azok akik a városnál

  teszik a dolgukat, különböző jól ismert

  pénzügyi bizottságokban, de mind egy

  organizációhoz tartoznak. Ezek az emberek,

  nem feltűnőek, ezeket senki nem ismeri. Én

  ismerem őket, látásból, tudom a nevüket, és

  azt is hogy mit csinálnak.

  A többieken lepődtem nagyon meg.

  Különösen három emberen, habár voltak

  többen is akik fontosnak tűntek.

  B: Ok, mikor is volt ez a találkozás? Dátum

  szerint?

  W: Ok. 2005-ről beszélünk. A májusi

  választások után volt -- amikor

  újraválasztották
  Blairt. Egész biztosan utána volt, talán

  Júniusban valamikor.

  B: Korrekt, ha beírjuk a Júniust?

  W: 2005 Június, igen.

  B: Rendben. Akkor ha elmondaná hogy

  pontosan miről volt szó a gyűlésen.

  W: Hát, ahogy már említettem,

  csodálkoztam hogy hány ember jelen volt .

  Több témáról is szó volt, köztük olyan

  eseményekről, amik éppen történtek a

  világban, és a bel-biztonsági helyzetet is

  tárgyalták. Az egyik a három ember közül lett

  delegálva, hogy az ország belügyi

  biztonságát felügyelje. Ott választották meg,

  most is azt csinálja. A mai napig ott van

  ebben a pozícióban.

  A nagy hír akkor Irak volt. Ez volt a terítéken,

  de meglepően sok szó esett Iránról is.
  És ami tényleg meglepett az a következő

  volt: ott beszélgettek nyugodtan egymás

  közt nyíltan -- nem veszekedtek, vagy

  kiabáltak -- kényelmesen beszélgettek arról

  hogy Izrael vonakodik Iránt megtámadni,

  vagy kiprovokálni egy fegyveres konfliktust.

  Ettől felállt a hátamon a szőr.

  Nekem úgy tűnt hogy az Izraeli kormány

  össze volt kötve ezekkel az emberekkel

  valahogy, és nekik szerepük van abban hogy

  mit diktálnak Izraelnek. Egy év múlva Izrael

  megtámadta az Irán által támogatott

  Hezbollah bázisokat Libanonban.

  A másik dolog amire emlékszem, az a

  Japánokról szólt, hogy miért nem lépnek

  már
  a Kínai pénzszektor szétzilálásában.

  Igazán nem értettem miért beszélnek

  ezekről, és ezek miért fontosak. De amit

  ebből leszűrtem az ez volt: a Japán

  kormányt arra parancsolták, hogy csináljon

  valamit ami tönkre fogja tenni, vagy

  legalábbis lelassítja a Kínaiak gyorsan

  növekedő pénzügyi hatalmát.

  Azt mondták, Kína túl gyorsan növekszik, és

  ez főleg a Kínai hadseregnek van hasznára,

  amit modernizálnak a világpiacokból befolyt

  haszonból.

  És akkor ilyenek... és ez az amiben nem

  tehetek róla Bill, de szubjektív vagyok, akkor

  kezdtem magam nagyon rosszul érezni, és

  ideges lenni amiről utána esett szó.

  Igaz hogy a beszélgetés perifériáján voltam,

  de éreztem, hogy kezdek szorongni, ideges

  lettem, mert ezeket csak úgy lazán

  beszélgették egymás közt, de ezt senkivel

  nem közölték. Ezekről már mind tudtak.

  Szóval aztán nyíltan beszéltek a biológiai

  fegyverek használatáról, hol és mikor fogják

  használni, és az időzítésről. És az időzítés

  mindig kulcs fontosságú.

  Aztán még szó volt Iránról, hogy milyen

  módon fogják kiprovokálni a Kínaiak hadi

  válaszát Irán védelmében.

  Egész pontosan, azt várják hogy valamilyen

  provokációra Irán hadi lépéseket tesz majd a

  Nyugat ellen, hogy Kína aztán Irán

  védelmére siet. Ebben a konfliktusban aztán

  vagy Kína, vagy Irán nukleáris fegyverekhez

  nyúl.

  És ahogy már mondtam ezek az emberek

  nem a döntéshozók voltak. Ők csak egy már

  létező tervet tárgyaltak meg, csak egymás

  között információkat cseréltek ki. Kiderült a

  beszélgetésekből, hogy a fő témája az estnek

  az volt, hogy mikor indul be a gépezet,

  mikor történnek meg ezek.

  Más beszélgetések pénzügyi dolgokról

  folytak, hogy hogyan őrizzék meg a

  vagyonukat. Részletezhetem az események

  láncolatát Bill, ha szeretné.

  B: Nagyon szeretnék olyan sok részletet

  hallani amennyit csak el tud mondani.

  W: Ok. Már mint előbb is mondtam, nekik

  szükséges hogy vagy a Kínaiak, vagy az

  Irániak legyenek a bűnösök az első nukleáris

  csapásért, hogy igazolva érezzék magukat a

  következő lépés miatt.

  Már mondtam hogy ezt nem tudom

  bebizonyítani. De minden információ arra

  utalt a találkozón is, meg máshonnan kapott

  tudósításokból is hogy, Iránnak tényleg

  vannak taktikai nukleáris fegyverei. Nem

  most fejlesztik ki, már léteznek.

  B: Vannak akik azt mondják az Oroszoktól

  kapták, talán. Tud valamit erről?

  W: Azt hiszem a Kínaiaktól.

  B: A Kínaiaktól... ok.

  W: Azért mert a Kínai technológiát

  használták a ballisztikus rakéta

  rendszerükben.
  Oroszországból is kapnak ilyen technológiát,

  de az inkább a védelemre szolgál. A taktikai

  nukleáris fegyver technológiáját Kínából

  kapták

  B: Ért a témához a katonai háttere miatt?

  W: Igen.

  B: Ok, akkor ez azt jelenti, hogy az ott

  hallottakat jobban helyre tudtad rakni a

  katonai háttere miatt, jobban megértette a

  stratégiát .

  W: Oh, teljes mértékben. Bele tudtam volna

  folyni a beszélgetésbe, és olykor kijavítani
  a terminológiákat, amit szerintem rosszul

  használtak, de ők csak a legjobb tudásuk

  szerint mondták el.

  B: Értem.

  W: Tehát igen, elég mélyreható ismeretem

  van azokról a fegyverekről, és a

  fegyverzetekről úgy általában.

  B: Fegyverzetekről úgy általában, értem.

  Rendben, most térjünk vissza oda ahol

  eddig tartottunk, amit szinte lábjegyzetként

  említett meg, hogy Ön úgy érzi, viccként, de

  ebben elég bizakodó is, hogy Irán jelenleg

  rendelkezik nukleáris képességekkel.

  W: Igen, szeretném még ezt megjegyezni,

  Bill, mielőtt elfelejtem... azért vicces, mert a

  beszélgetés nem tett említést arról, hogy

  Iránnak nem lenne nukleáris fegyvere. A

  beszélgetés afelé hajlott, hogy Iránnak van,

  vagy nincs ilyen típusú fegyverzete.

  Szerintem ha nem lenne, akkor ezt

  kihangsúlyozták volna. Az viszont nem

  hangzott el, hogy NINCS nekik. Inkább arra

  hajlott, hogy nekik már van ilyen

  fegyverzete.

  B: Értem. Most nem akarom más gondolati

  útra téríteni, de van némi lehetséges

  hasonlóság az Iraki helyzettel, ahol a Nyugati

  kormányok és a katonaság, vagy az igazság

  tudatában vagy anélkül, azt mondták a

  nyilvánosságnak, hogy az Iraki hadsereg

  képessége sokkal nagyobb, mint amilyen

  valójában volt. Lehetséges, hogy volt itt

  némi tévedés Irán képességeit illetően? Vagy

  úgy gondolja, hogy ők tényleg tudták, hogy

  az Irániaknak mijük van és mire képesek?

  W: Irakkal összehasonlítást végezni egy

  természetes dolog. Azonban ebben az

  összefüggésben ez félrevezető lehet.

  A támogatás amit Irak kapott az Irak-Iráni

  háborúban az főleg Nyugati volt. És a

  "Nyugatiba" természetesen beletartozik

  Izrael is és annak a valószínűsége, hogy Irak

  nukleáris fegyvert kapjon, amit nem ők

  csináltak, hanem valakitől importálják, az

  nagyon alacsony.

  Nos az érme másik oldalán Irán van. Irán

  folyamatos támogatást kap Kínától, később

  pedig majd Oroszországtól; és más

  országoktól is. A katonai piac egy nagyon

  nyitott piac és ebbe belevehetjük a

  Franciákat is, akik teljesen függetlenül

  exportálják a fegyvereiket ahová csak tudják.

  B: Igen.

  W: Még az éppen hatályban lévő

  egyezmények dacára is, amik a fegyverek

  külföldi árusítására vonatkoznak. De ez itt

  egy kicsit ennél tovább is megy. Egy olyan

  országról beszélünk, amit egy másik ország

  igen ügyesen használt a forradalmi időszak

  alatt -- ahol a Nyugati államok és az Öböl

  államok is ellenségnek tekintették őket.

  B: Úgy érti, arra céloz, hogy Iránt

  kihasználta Kína.

  W: Kína. Igen. Mindketten használják

  egymást természetesen. Kína gazdasága

  felfelé ível. Nem tudom, hogy elérte-e már a

  csúcsot vagy még nem, most nem erről

  beszélek. De a fegyverzet mennyisége és a

  technikai fejlettség szintje, amit Irán a Kínai

  hadseregtől kap -- elképzelhetetlennek tűnik,

  hogy nukleáris fegyverek ne lennének

  bármelyik csomagban, ami odamegy; akár

  az Iráni Forradalmi Őrség közvetlen

  irányítása alatt, vagy közösen az Irániak és a

  Kínaiak irányítása alatt. Ezt nem tudhatjuk

  pontosan.

  De visszatérnék ahhoz amit előbb mondtam,

  miszerint a találkozón a feltételezés az volt --

  és ez nyilvánvaló volt -- hogy az Irániaknak

  VANNAK ilyen fegyvereik, mert az

  ellenkezője nem hangzott el.

  B: Értem. És arról akart még beszélni, hogy

  ezt az Irán és Kína között létező

  együttműködést hogyan akarják arra

  használni, hogy megfogják Kínát -- mert

  Kína a fő célpont. Így van?

  W: Igen, így van. Kína volt a célpont már a

  70-es évek közepe óta -- és még egyszer, ez

  az információ másoktól érkezett, tehát nem

  adhatok erre első kézből bizonyítékot -- de

  mindig is Kína volt a célpont. Mindig is Kína

  volt az, ami ebben az idővonalban a

  legnagyobb célpont.

  B: Hm...

  W: Jelenleg Kínára hajtanak és az egész

  arról szól, hogyan kényszerítsék, hogyan

  hozzanak létre egy olyan forgatókönyvet

  ahol ez a típusú -- nos, ebből háború lesz

  Bill; ki fog törni egy háború -- hogyan lehet

  ez megteremteni és hogyan lehet mindenki

  számára, aki a Nyugaton él hihetővé tenni

  ezt az egészet?

  És ezt úgy teszik hihetővé, hogy egy állam,

  mint Irán lesz a bűnbak, aki nukleáris

  fegyvert használ, annak érdekében, hogy

  kicsaljanak egy cserét.

  B: És akkor ennek az egésznek az indoklása

  az, hogy csellel rávegyék Kínát hogy

  beszálljon a háborúba, de milyen okkal?

  W: Kína ekkor igen gyorsan Irán segítségére

  fog jönni. És amiről mi most beszélünk, ezek

  az "Utak Jeruzsálembe". És ne legyen

  meglepetés, hogy Kínának is megvan a

  maga saját "Útja Jeruzsálembe",

  úgyszólván, mert ott van az olaj -- a

  mentőkötelük -- és ez az ahova

  kiterjeszthetnék a hatalmukat, sokkal

  messzebbre mint ahol jelenleg van.

  B: Nem igazán értem, hogy mit értett itt

  Jeruzsálem alatt. Ez egy metafora volt,

  Iránról beszél?

  W: Igen. Ez az én metaforám. Habár ezt még

  nem említettem Önnek korábban, de tudja

  beszélnek az "Útról Jeruzsálembe",

  mondhatni. Emberek, mint Benjamin

  Netanyahu, sokat használják. Obama is

  használta. A Kínai elnök maga is használta,

  azt hiszem. Hu Jintao a neve. Ők is

  használták ezt a metaforát.

  B: Ezt nem tudtam.

  W: Igen, használták. Ez az ahol az út halad.

  Vajon az út áthalad Teheránon egy irányba?

  Vagy esetleg áthalad Teheránon még

  egyszer a másik irányba is?

  B: Rendben, szóval ezt úgy használja mint

  egy metafora a kívánt célra, valami amit el

  lehet érni, valóra lehet váltani.

  W: Így van.

  B: Rendben. Tehát Ön azt mondja, hogy van

  egy hosszútávú terv, amit már elég régen

  elhatároztak, hogy megteremtsék a

  helyzetet, hogy felállítsák a sakktáblát, a

  globális sakktáblát, hogy háború legyen

  Kínával. Ön ezt mondja.

  W: Igen, dióhéjban. Eltalálta. Események

  sorozatáról van szó, és ebből sok már valóra

  is vált. És még egyszer hangsúlyozom, hogy

  az idő, úgy tűnik kritikus.

  B: Mi történt eddig, és mi fog még történni,

  és mi a végső tervezet ami megtörténhet ha

  minden úgy alakul ahogy ők akarják?

  W: Nos, a terv az, hogy a gyújtókanócot a

  Közép Keleten újra meggyújtsák, méghozzá

  úgy, hogy mellette a legutóbbi Közép Keleti

  válság játszótéri dulakodásnak fog tűnni.

  Nukleáris fegyvereket is használatba fognak

  vetni, és még egyszer, mindez azért, hogy

  káosz és rendkívüli félelem uralkodjon,

  nemcsak a Nyugaton de világszerte, és mint

  már említettem, hogy az egyesített

  diktatórikus Nyugati kormányokat állítsák

  fel; és ehhez Kínát el kell távolítani, mind

  politikailag mind társadalmilag.

  B: Vagyis két legyet ütnek egy csapásra. Ezt

  használják arra, hogy létrehozzanak egy,

  amit az internetezők úgy hívnak,

  Világkormányt, amibe viszont Kína nem

  tartozik bele. Arról beszél, hogy a Nyugati

  nemzetek lezárt szövetségben vannak ez

  ellen az új fenyegetés ellen.

  W: Különösen a Nyugati nemzetek, de

  szerintem ide kell sorolnunk Japánt is.

  B: És mi van Oroszországgal? Oroszország

  hol áll?

  W: Úgy hiszem Oroszország is benne van,

  de nincs rá bizonyítékom. Valamilyen okból

  Oroszország nem nagyon kap itt szerepet,

  de feltételezésem szerint a jelenlegi Orosz

  kormány kéz a kézben van a játékot irányító

  Nyugattal.

  B: Hm. Szóval ezt azért állítja, mert a

  beszélgetésen amin Ön részt vett,

  Oroszországot meg sem említették mint

  fontos tényezőt.

  W: Nem, egyáltalán nem. Csak abban az

  összefüggésben volt említve, hogy

  világszerte eluralkodó káoszt akarnak

  létrehozni. Ami azt jelenti, hogy később

  biológiai fegyvereket is bevetnének,

  széleskörű élelmiszer hiány, ami hatással

  lesz a sebezhető országokra világszerte,

  amit pedig majd tömeges éhínség és

  betegség fog követni.

  Az egyetlen alkalom, amikor Oroszországot

  megemlítették a beszélgetésen az egy igen

  furcsa említés volt, melyet én nem tudok

  megmagyarázni, talán valaki más megtud.

  Nem igazán értettem. De ezen a

  beszélgetésen elhangzott, hogy "előidézni,

  hogy a Kínai hadsereg megtámadja Kelet

  Oroszországot". Még egyszer, nem tudom

  ezt megmagyarázni és az okát sem tudom,

  hogy miért hangzott ez el a beszélgetésen --

  egyszerűen nem tudom.

  B: Rendben. Térjünk vissza egy kicsit arra,

  amit az előbb mondtam, hogy két legyet egy

  csapásra. Az egyik cél itt az, hogy létrehozni

  a Nyugati országok egyesült szövetségét,

  valami fajta parancsuralmi "hadi

  szükségállapotot", jelentős felügyeleti

  jelleggel. A másik aspektus pedig, hogy

  beindítsák ezt a háborút, ami mindenféle

  káoszt és rengeteg ember halálát fogja

  eredményezni.

  W: Igen.

  B: Kínai emberek halálát? Vagy bárkiét a

  bolygón? Ez része a népesedés

  csökkentésnek? Erről mit mondtak?

  W: Nos, elhangzott, hogy biológiai

  hatóanyagokat fognak használni, amit

  influenza-jellegűnek írtak le és futótűzként

  fog terjedni. Na most, a beszélgetésen ez

  nem hangzott el, de mára már tudom, hogy

  genetikailag fogja a betegség az embereket

  támadni, nem mindenkit egyszerre. Hogyan

  fog ez történni... Nem vagyok genetikus,

  úgyhogy nem tudom. Csak feltételezhetjük,

  hogy a DNS-el van kapcsolatban valamilyen

  módon.

  B: Mm hm.

  W: És a DNS-ben található különbségekkel.

  Ezeket a különbségeket megállapították és a

  vírusokat úgy készítik, hogy nagyon gyorsan

  tudnak az emberrel végezni.

  B: Szóval azt állítja, a vírusokat genetikailag

  lehet célra irányítani?

  W: Igen.

  B: Genetikailag célra irányítani faji

  szempontból, vagy ennél specifikusabban?

  W: Faji szempontból. Ebben biztos vagyok.

  Arz emberiség egyik része teljes kiirtásáról

  beszéltek, genetikailag.

  B: Tényleg? Ez így elhangzott a

  beszélgetésen, ilyen szavakkal?

  W: Nem egészen. Ezek az én szavaim. De ez

  említést nyert és amennyire fel tudom

  idézni, én ezt vettem ki belőle, én így

  értelmeztem.

  B: Rendben.

  W: De minden bizonnyal erre utaltak.

  B: Arról beszéltek, hogy eltávolítják a

  Kínaiakat az útból, mert ők csak egy

  alkalmatlan nagyobb csapat, akik nem

  működnek együtt a globális tervekkel? Vagy

  ez csak egy kifogás arra, hogy lecsökkentsék

  a világ népességét, beleértve a Nyugati

  országok népeit is?

  W: Nos, ez egy nagyon jó kérdés, de

  amennyire én látom, csak hipotetikus. Ismét

  mondom, nem tudok Önnek erre választ

  adni. A személyes álláspontom, hogy

  minden bizonnyal csökkenteni akarják a

  világ lakosságát, méghozzá egy irányítható

  mennyiségre akarják lecsökkenteni a jövő

  kormánya számára azért, hogy meg tudják

  szerezni az áhított irányítást. Máskülönben

  nem tudnák.

  Felfordul a gyomrom erről most beszélni, de

  tényleg. Émelyítő, hogy képesek elmenni

  ilyen messzire és ilyen dolgokat elkövetni;

  hogy ilyen dolgok egyáltalán elhangzottak.

  Le akarják csökkenteni a népességet egy

  olyan szintre, amit hidegen csak "kezelhető

  szint"-nek neveznek.

  B: A beszélgetésből amin részt vett, tudna

  hivatkozni számokra, százalékokra, vagy

  bármi kézzelfoghatóra, amire emlékszik?

  W: Igen. A feléről beszéltek.

  B: Wow. Az rengeteg ember.

  W: Igen. Az.

  B: Rendben.

  W: A felére lecsökkenteni.

  B: Akkor ez több, mint csak a Kínaiak. Ez

  akkor válasz a kérdésre, igaz?

  W: Nos, egy nukleáris háborúban -- mert

  hiszem, hogy lesz korlátozott nukleáris

  háború -- lesz tűzszünet is. Ez elhangzott;

  egy gyors tűzszünetben reménykednek, de

  csakis miután milliók meghaltak, elsősorban

  a Közép Keleten.

  Valószínű Izraelről van itt szó, Izrael népe fel

  lesz áldozva. Továbbá olyan helyek mint

  Szíria, Libanon, esetleg Irak, Irán minden

  bizonnyal, tudja, a nagyobb és kisebb

  városok, erőművek és így tovább, ilyen

  dolgok. Utána pedig a fegyverszünet, mielőtt

  elszabadulna a pokol.

  B: Fegyversz...? Wow. Bocsánat, hogy

  közbevágok. Fegyverszünet, mielőtt

  elszabadul a pokol?

  W: Igen, ez olyan mint valami pókerjáték,

  amiben ismerik a leosztást, tudják ki milyen

  lapot fog kapni. Ők tudják kinek mi lesz

  osztva. Tudják, hogy ezt meg lehet valósítani

  és azt is, hogy egy fegyverszünettel meg is

  lehet szüntetni. Úgyhogy lesz fegyverszünet

  is, és a fegyverszünet alatt fognak az

  események igazán felgyorsulni.

  B: Tudja, hogy hogyan?

  W: Igen. Ekkor fognak biológiai fegyvereket

  bevetni.

  B: Ó...

  W: Ezek a körülmények lesznek azok,

  amikor biológiai fegyvereket lehet használni.

  És itt most képzeljen el egy világot,

  nukleáris háború, vagy korlátozott nukleáris

  háború utáni világot, káoszban, pénzügyi

  összeomlásban, amikor diktatórikus

  kormányok veszik át az irányítást.

  B: És rengeteg megkárosult infrastruktúra.

  W: Emberek teljes félelemben és pánikban

  élve -- ez fog következni. Ez lesz a

  forgatókönyv ... és erről mind szó volt a

  tárgyaláson, és belemehetek a részletekbe

  is, hogy hogyan válnak az emberek még

  irányíthatóbbá, hisz senki nem mer majd

  vitába szállni azzal ami történik, mert az

  emberek biztonsága és védelme azoknak a

  kezébe lett helyezve, akik azt állítják a

  legjobban tudnak rá vigyázni.

  És a nukleáris háború utáni káoszban ezeket

  a biológiai fegyvereket olyan módon fogják

  bevetni, hogy nem lesz semmilyen

  szerkezet, vagy védőháló, ami ennek a

  biológiai mészárlásnak ellen tudna állni.

  És meg kell említeni azoknak, akik esetleg

  nem tudnák, hogy a biológiai fegyverek

  ugyanolyan hatékonyak mint a nukleárisak;

  csak több időbe telik -- ennyi.

  B: Igen. Most, a biológia fegyverek bevetése

  a fegyverszünet után, ez valami titkos akció

  lesz, amikor az emberek hirtelen

  megbetegszenek és senki nem tudja mitől?

  Vagy egy nyílt fegyverbevetés lesz, ami

  nyilvánvaló lenne?

  W: Nem hiszem hogy nyilvánvaló lesz, mert

  a Kínaiakat meg fogja támadni az influenza.

  Világméretű influenza járvány lesz, talán egy

  olyan országban mint Kína -- vagyis pont

  Kínában, mert erről beszéltek -- ők lesznek

  akik a legjobban szenvednek majd.

  B: Rendben. Ha most Ön egy Kínai katonai

  parancsnok lenne, mit tenne hasonló

  helyzetben? Valószínűleg megtorláshoz

  folyamodna.

  W: Igen, biztosan. Az a fajta megtorlás

  amire a Kínaiak képesek lennének, nem

  hasonlítható ahhoz amivel a Nyugat

  rendelkezik. Azok a fegyverek, amiket a

  Nyugat nagyon, nagyon gyorsan

  mozgósítani képes, messziről meghaladnak

  bármit, amire a Kínai fegyveres erők

  technológiája képes jelenleg -- habár egyre

  fejlettebbek az idő múlásával.

  De amikor Kínáról beszélünk, akkor a Népi

  Felszabadítási Hadseregről van szó, a Népi

  Hadsereg, ami képes nagyon gyorsan

  hatalmas méretű csapatokba vergődni és

  eljutni olyan zónákba, ahol szembe tudnak

  nézni az ellenséggel.

  És ebben a tűzváltásban, ami nukleáris

  lesz... ezért már az elején is említettem... az

  összecsapás először hagyományos

  háborúnak fog indulni, majd gyorsan

  átalakul nukleárissá úgy, hogy vagy Irán

  vagy Kína lesz beleprovokálva, hogy vesse

  be az első nukleáris bombát, mivel

  képtelenek lesznek hagyományos módon

  megvédeni magukat attól amire a Nyugat

  képes, anélkül, hogy bevetnék a nukleáris

  bombájukat.

  B: Rendben. Tehát a Kínaiak kénytelenek

  lesznek egy megelőző csapást mérni.

  W: Igen, minden más lehetőségük

  megszűnik... a megtorlást mint opciót hamar

  elveszítik, és nem lesznek képesek talpra

  állni.

  B: Rendben, Ön most leírt egy tűzszünet

  előtti helyzetet, amikor Kínából kiprovokálják

  a nukleáris fegyver használatát.

  W: Szerintem a legjobb, ha szakaszokban

  vesszük ezt át. Tehát először lesz valami

  hagyományos háború-féle; háború ami

  kicsalja, hogy vagy a Kínaiak vagy az Irániak

  nukleáris fegyvert használjanak.

  B: Rendben.

  W: Valószínűleg Irán lesz az, hogy

  megállítsák a továbbhaladását. Majd a

  háború után tűzszünet, aztán pedig valami

  olyasmi ami már nem fog földrajzi helyhez

  kötődni.

  B: Hogy fog ez kinézni? Világméretű lesz?

  Például Amerikai területen nukleáris

  robbanás, vagy Európában?

  W: Nem. Világméretű nukleáris háborúról

  nem volt szó.

  B: Értem.

  W: Csupán regionális, a Közép Keleten.

  B: Rendben. Tehát némelyek erre úgy

  utalnak majd mint Armageddon, amit a

  próféták jósoltak.

  W: Igen. Ez így van. Akik erre várnak,

  azoknak ez úgy fog tűnni, hogy igen, eljött

  az idő. De nem úgy ahogy azt várták, hisz

  nem győzöm hangsúlyozni eléggé: az

  emberekben olyan erős lesz a pánik és a

  félelem, hogy mindenhol egy erős

  kormányra fognak vágyni.

  Nem diktatórikus kormánynak fogják hívni

  őket; katonai kormányok lesznek ezek, és a

  civil kormány még a színen lesz, de már

  felesleges lesz a jelenléte. A hadsereg fogja

  a döntéseket hozni -- úgy, ahogy egy

  tábornok Afganisztánban, vagy korábban

  Irakban tette. A tábornok fogja átvenni az

  irányítást és döntéseket hozni.

  Képzeljünk el egy katonaságra alapozott

  országot, ahol az úgynevezett választott

  kormány még színen van, de már semmi

  beleszólása az ügyekbe. A katonai kormány

  fogja megvédeni az embereket, akik abban

  az országban élnek, akikhez az ilyen fajta

  mészárlás még nem jutott el.

  B: Rendben. Mikor fognak ezek az

  események bekövetkezni, a legjobb

  tudomása szerint?

  W: Szerintem... 18 hónap. Határozottan 2012

  előtt.

  B: Rendben.

  W: Vagy 2012 körül, valamikor abban az

  évben.

  B: Aki most ezt olvassa arra gondol:

  Rendben, szóval ez volt az amiről 2005-ben

  tárgyaltak. De miből gondolja hogy ezek a

  tervek még életben vannak, hogy a dolgok

  nem változtak meg gyökeresen, esetleg

  lemondtak ezekről a tervekről és teljesen

  ellentétes fordulatot nem vettek? Mitől olyan

  biztos hogy a tervek még érvényben

  vannak?

  W: Az események miatt, amik 2005 óta

  bekövetkeztek. Ha megfigyeljük

  megláthatjuk az összefüggést. Hiszen az

  úgynevezett pénzügyi válság már

  bekövetkezett. Habár az nem is válság volt,

  hanem inkább a pénzügyi hatalom

  centralizációja. Ez megtörtént. Biztosan

  megtörtént az Egyesült Államokban. Minden

  bizonnyal az Egyesült Királyságban is.

  Bizonyosan megtörtént Franciaországban és

  Németországban is. Tehát a Nyugati világ

  minden kulcsszereplője központosította a

  pénzügyi vagyonát.

  B: Erről is beszéltek a tárgyaláson?

  W: Igen! A tárgyalás elég nagy része erre

  ment el. Emlékezzen vissza, hol is tartották

  ezt a tárgyalást -- London városában. A

  városban, ami kétségkívül a világ pénzügyi

  központja.

  B: Szóval azt állítja, hogy eddig minden az ő

  terveik szerint alakult.

  W: Így van -- és minden előkészület is, ami

  ehhez a fajta konfliktushoz szükséges, már a

  helyén van.

  B: Mint például? Mire gondol?

  W: Nos arra, hogy kulcsszereplők átveszik

  az irányítást. Vegyünk erre egy jó példát,

  amiről a legtöbb embernek Angliában

  fogalma sincs, de a Brit magán biztonsági

  ipar körülbelül 500 ezer embert alkalmaz,

  ami jóval több mint a Brit hadsereg. Az

  ország katonasága ennél sokkal kisebb. A

  Brit hadseregben csak pár százezren

  vannak. Tehát körülbelül 500 ezer ember

  dolgozik a magán biztonsági szektorban

  jelenleg.

  Most, 2005 előtt erre semmi szabályzat nem

  volt. Nem voltak kiképzések. Nem voltak

  szakszervezetek. Viszont a színfalak mögött

  -- és erről az embereknek tudniuk kellene,

  főleg az Egyesült Királyságban --

  megszületett a 2001-es Magán Biztonsági-

  ipari Törvény.

  Nos, ez a törvény kimondta, hogy bárkinek

  aki a privát szektorban dolgozik, át kell esnie

  bizonyos kiképzésen. Továbbá rendőrségi

  ellenőrzésen is, ami még érthető is, hiszen

  bárki aki biztonsági területen akar dolgozni,

  essen át rendőrségi ellenőrzésen.

  Na most, ezek a rendőrségi ellenőrzések... itt

  minden kiderül. Nemcsak az, hogy valaki

  bűncselekményt követett el, vagy sem.

  Higgye el, sokkal de sokkal több kiderül a

  rendőrségi ellenőrzés alatt, mint azt

  gondolná.

  Aztán ott van a kiképzés. A kiképzés csakis

  konfliktus-kezelésről szól: mit kell tenni

  konfliktus helyzetekben, hogyan kell kezelni,

  hogyan kell felügyelni. És aztán arra tanítják,

  hogyan kell irányított erőszakot használni.

  És ennél tovább is megy.

  B: Például tömeges zavargások csillapítása,

  meg ilyenek. Ez mind annak az előkészítése.

  W: Pontosan. Vegyük a zavargásokat, amik

  Irak 2003-as megszállása miatt voltak, itt

  Angliában és Nyugat Európában, és az

  Államokban is, de főleg Nyugat Európában.

  Úgy tűnt tömeges lázadás volt az Iraki

  háború ellen. Ez nem fog még egyszer

  előfordulni. Ilyen nem lesz még egy.

  De azokat az embereket, akik ebben az

  iparban vannak, jogilag fel kell ruházni, hogy

  továbbra is tudják védeni az értékeket, hisz

  végezni fogják a munkájukat. Éppen most,

  amikor beszélgetünk, a Biztonságipari

  Szövetség nagyobb hatalmat kérnek és

  megkapnak, azon felül amije most van.

  Eddig is jogosan működhettek a civilek

  között, de most ráadásul rendőrségi erővel

  is bővül a hatalmuk.

  És nemcsak azoknak, akik a Brit biztonsági

  iparban dolgoznak, hanem azoknak is, akiket

  "polgári végrehajtó őröknek" neveznek:

  parkoló személyzet, ilyenek; közrendőrök;

  azok akik a rendőrség munkáját segítik,

  feladatukkal megegyező hatalmat kapnak,

  hogy hatékonyan végezhessék azt. Szóval

  letartoztatás, elzárás, ilyen hatalmakról

  beszélünk. És ez meg fog történni.

  B: Ez más Nyugati országokkal is

  megtörténik, nem tudja?

  W: Nos, már megtörtént más Nyugati

  országokban, mint Franciaország és

  Németország, ahol több rendőri szerv

  dolgozik együtt. Nincs egy rendőrség, mint

  régen, akit felismernél éa mondanád: Nos,

  ők a rendőrök. Most már több ügynökség

  dolgozik együtt és közös hatáskörrel

  rendelkeznek.

  De ezek az erők még nem léteznek az Angol

  biztonsági iparban. Az Államokban már

  léteznek, és tulajdonképpen az Amerikai

  példát követik és alkalmazzák.

  B: Rendben. Most, mielőtt bele ment volna a

  részletekbe, az idővonalról beszéltünk -- és

  azt kérdeztem Öntől, mit válaszolna azoknak,

  akik azt kérdeznék hogy miért olyan biztos

  abban, hogy ezek a tervek még életben

  vannak, annak ellenére, hogy a tárgyalás

  amin részt vett, négy évvel ezelőtt volt.

  W: Majdnem öt éve már.

  B: Majdnem öt. Igen.

  W: Nos, csak azt mondhatom Bill, hogy

  vegyük számításba amit eddig mondtam, és

  ha ez emlékeztet valakit valamire -- akkor

  annak a valóságát ami itt elhangzott, bárki

  ellenőrizheti ha akarja.

  B: Igen.

  W: Nincs minden elrejtve. Képtelenség,

  hogy mindent elrejtsenek, és bárki

  összerakhatja a darabokat, és akkor

  rájönnek, hogy nagyon is valós.

  B: Igen, belátom, nagyon is hihető, és

  kijózanító. Még a beszélgetésünk elején azt

  mondta, hogy... próbálom idézni... azt

  mondta, hogy versenyt futnak az idővel.

  Miért?

  W: Nagyon sok minden fog történni a

  következő években, és mind a hatalommal

  lesz kapcsolatos. Néhányat magam sem

  értek pontosan, hogy őszinte legyek. De ami

  értek az az, hogy igen nagy hatalom-

  cserélgetés folyik, és elsősorban azok

  között, akik a múltban is irányították a

  társadalmat, nemcsak az elmúlt pár száz

  évben, hanem évezredekre visszamenőleg,

  és az irányítást továbbra is folytatni akarják.

  És ahhoz, hogy folytatni tudják, események

  bizonyos sorozatát kell megteremteniük.

  Amiről idáig beszéltem, az ennek valószínű

  az első része.

  Tehát elindulunk a háború irányába, és

  utána... nem tudok pontos időt mondani,

  hogy ez mikor lesz... de később egy

  geofizikai esemény fog lejátszódni a Földön,

  ami mindenkire hatással lesz.

  Amikor ez eljön, addigra már túl leszünk a

  nukleáris és biológia háborún. A Föld

  népessége, ha ez megtörténik, drasztikusan

  le lesz csökkentve. Amikor pedig ez a

  geofizikai esemény megtörténik, akkor a

  még élők újból a felére csökkennek. Aki

  pedig túléli, eldönti majd, hogy ki fogja a

  világot és a maradék emberiséget irányítani

  és a következő korszakba vinni.

  Tehát egy szörnyű természeti csapás utáni

  időszakról beszélünk. Ki fog hatalmat

  gyakorolni? Ki veszi át az irányítást? Ez

  mind erről szól. És ezért ilyen

  kétségbeesettek, hogy a dolgok egy

  bizonyos időn belül történjenek. Különben

  veszítenek.

  B: Rendben. Hadd játsszam az ördög

  ügyvédjét most, és közelítsük meg a témát

  az Ön álláspontjából, hisz Önnek jó

  ismeretei vannak a katonaságról és a

  katonaság gondolkodásmódjáról. Miért

  szükséges a háború és a diktatórikus

  kormány létrehozása, a félelem keltés stb.,

  hogyha úgyis lesz egy hatalmas geofizikai

  esemény, ahogy Ön nevezte, ami tovább

  pusztítja az infrastruktúrát, további

  halálokhoz vezet, szükségállapotokhoz

  világszerte, földrengések, tsunamik, meg a

  jó ég tudja még mik. Már ezek önmagukban

  is igazolnák a statáriumot a legtöbb

  országban és azok a bizonyos frakciók

  magukhoz vehetnék a hatalmat. Miért kell,

  hogy a háború a forgatókönyv része legyen?

  Ezt nem értem.

  W: Azt hiszem egy másik szemszögből kell

  ezt vizsgálnia. Egy kataklizmikus esemény

  után, nem marad, vagy csak alig marad

  valami szerkezet, struktúra. És ha nincs

  szerkezet, akkor egy új szerkezetet kell

  helyre állítani.

  A szerkezetnek a helyén kell lennie mielőtt

  az események bekövetkeznek és az

  események után a helyén is kell maradnia,

  ha túl akarja élni az eseményeket és

  továbbra is élvezni akarja a hatalmát, amit

  azt megelőzően is élvezett.

  B: Tehát ez az igazolása, hogy miért

  erősítsék meg az infrastruktúra kritikus

  részeit, amik rutin civil időkben nem

  lennének elég erősek, hogy az ilyesmit

  kiállják. Erről van szó?

  W: Igen. És most olyasmire térnék rá,

  amiről csak szubjektív véleményem van, mit

  bárki másnak, szinte megérzés, de szerintem

  most már össze kell szedniük magukat.

  Rendesen helyére kell tenniük az

  erőbázisukat. És ezt csak úgy tudják

  megtenni, ha előidézik hozzá a

  körülményeket, vagyis konfliktust szítanak.

  Tekintsünk vissza a történelemben. Minden

  háború elért egy célt. A szenvedésen, az

  emberi szenvedésen túl, mindig elérte a

  célját. És a cél mindig a nyertes oldalán van.

  Itt van ez a diktatórikus rezsim, ami

  szerintem már így is diktatórikus, úgy értem,

  nem demokráciában élünk. Senkinek semmi

  beleszólása. Ez el lett döntve, az emberek

  tudta nélkül.

  Mi, mint emberek, nem számítunk. Tényleg

  nem számítunk. Ők számítanak, és az ő

  hatalmuk számít, és csakis erre gondolnak.

  Szerintem ha betekintést kapnánk egy ilyen

  egyénnek a nézeteibe, aki így gondolkodik,

  megérthetnénk, hogy mit miért tesznek, és

  miért akarják a végjátékot irányítani és

  hatalomban lenni, egyben, ugyanis ez a

  geofizikai esemény túlélhető lesz.

  B: Van valami előjel, hogy ez mikor fog

  történni? Úgy tűnik abból amit mond, hogy

  az emberek valami ilyesmit várnak 2012-től.

  Ez egy 2012-es esemény lesz?

  W: Nem, ez nem 2012. december 21 körül

  forog. Nem tudom mi fog történni 2012.

  december 21-én.

  Erős gyanúm van, hogy az valami egészen

  más lesz, valami ami jó lesz mindenkinek.

  Nem tudom pontosan. De biztos, hogy

  abban az időben már konfliktusban leszünk,

  ami addig tart amíg tartania kell. De a

  geofizikai esemény jóval 2012 után fog

  megtörténni. Még az én életemben.

  B: Rendben. Engedje meg hogy

  visszajátsszam Önnek, amit itt elmondott:

  lesz egy nukleáris háború, majd

  fegyverszünet, utána pedig biológiai

  fegyverek... ami Ön szerint olyan káoszba

  vezet, hogy egy egész generáció kell ahhoz,

  hogy ebből felépüljünk. És mindez idő alatt,

  valamilyen diktatórikus rezsim fog

  uralkodni, ami helytáll majd a

  vészhelyzetben és a felépülésben. És majd

  valamikor megtörténik egy geofizikai

  esemény, de minél előbb fel kell erre

  készülniük. Így van?

  W: Pontosan. Így van.

  B: Ön szerint ők tudják, hogy ez mikor fog

  megtörténni? Vagy csak ők is találgatnak?

  W: Igen. Szerintem elég jó elképzelésük van,

  hogy mikor fog történni. Én nem tudom

  mikor, de nagyon úgy érzem, hogy még az

  én életemben bekövetkezik, mondjuk az

  elkövetkezendő 20 évben. Vagy esetleg

  hamarabb -- mondjuk 10 éven belül, vagy 5

  éven belül.

  B: Hm.

  W: Tudja, én sem tudom pontosan. Bárcsak

  tudnám. Nagyon szeretném tudni, de elértük

  azt az időszakot, amikor ez a geofizikai

  esemény nagyon is valószínű, ha

  megnézzük mennyi idő telt el az utolsó ilyen

  esemény óta, körülbelül 11,500 évvel ezelőtt.

  Ez ciklikus, minden 11,500 évben történik

  ilyesmi. És most van itt az ideje, hogy újra

  megtörténjen.

  B: Igen.

  W: Hogy milyen hatással lesz ez a világra,

  csak elképzelni tudjuk, de biztos vagyok

  benne, hogy nekik már van erre valami

  tervük mert az ő köreikben ez köztudott,

  hogy ez az esemény meg fog történni. Értik,

  hogy ez be fok következni. Sőt, elég biztosak

  benne, hogy be fog következni. És az

  esemény idejéről is úgy tűnik elég jó

  fogalmuk van. Ismét egy ilyen dolog -

  elképzelhetetlen, hogy ne lenne erről

  fogalmuk. Úgy értem, a világ legnagyobb

  elméi dolgoznak nekik. Tudja? És mindenről

  pontos tudomásuk van, nekem viszont

  nincs.

  B: Ez elhangzott egyáltalán a

  beszélgetésen?

  W: Nem, erről nyíltan nem beszéltek. Hadd

  összegezzem mi hangzott el a

  beszélgetésen:

  Iránt megtámadják, valószínűleg 18 hónapon

  belül. Kína Irán segítségére fog jönni, hogy

  megóvja az érdekeit. Nukleáris fegyvereket

  fognak bevetni, vagy Kína vagy Irán, úgy

  hogy ezt Izrael fogja elsőként kiprovokálni. A

  Közép Kelet nagy része el fog veszni. Milliók

  fognak meghalni nagyon rövid idő alatt. És

  itt jön az a rész, amit magam sem értek

  miért: Kína be fog vonulni erővel

  Oroszország egyes részeire, hogy a

  fegyverszüneti vonalakat kiszélesítse. Ezután

  pedig biológiai fegyvereket fognak bevetni

  Kína ellen. Kína "meg fog fázni".

  Az én értesülésem szerint már vagy 50 éve,

  valamilyen rosszindulatú földönkívülieknek

  is szerepük van a játszmában, itt Angliában,

  az Államokban, más Nyugati erőkkel, és

  ebben Japán is benne van.

  És ismét, amikor rosszindulatú

  földönkívüliek szövetségéről beszélünk, ami

  titkos tervekkel függ össze, ez egy

  technológia cserét jelent, ami már évek óta

  zajlik a színfalak mögött. Tehát valamilyen

  érdekeltségük nekik is van, de ezt nem

  tudom megmagyarázni.

  És úgy tudom, hogy vannak humanitárius,

  önzetlen földönkívüliek is, akik ezek az erők

  ellen dolgoznak és próbálnak bizonyos

  egyensúlyt fenntartani, anélkül hogy

  közvetlenül beleavatkoznának. És ismét, ezt

  nem tudom teljesen megmagyarázni, de van

  egy olyan belső megérzésem hogy ez így

  van, és más dolgokat is tapasztaltam, amik

  arra vezettek, hogy ezt állítsam -- de ez már

  egy másik téma.

  Tehát arról van szó, hogy a Nyugati

  hatalmak egy 'tökéletes háborút' kerestek --

  már a 20. század óta egész mostanáig, hisz

  ez az idővonal már nagyon régi. Szóval

  évtizedek vagy évszázadok óta használják

  ezt az idővonalat.

  És szerintem az is elég fontos, hogy ezt az

  idővonalat egy másik utalással is

  asszociáljuk, amit már sokszor hallottam:

  úgy hívják, hogy az ANGOL-SZÁSZ MISSZIÓ.

  Úgy érzem ezt fontos hozzáadni mert lehet,

  hogy egyeseknek ez ismerősen fog

  hangzani, mivel nem hiszem, hogy eddig

  említve volt.

  B: Már hallottam ezt a mondatot. Nem

  akarok most elkalandozni, de én ebből azt

  vonom le -- és ezt valójában kezdem is

  megérteni, és nem is lehetne ennél

  dermesztőbb, abból amit Ön mond -- hogy

  azért hívják Az Angol-Szász Misszió-nak,

  mert alapvetően az a terv, hogy kiirtsák a

  kínaiakat, így a kataklizma után és amikor

  minden kezd visszaépülni, az angol-szászok

  legyenek abban a helyzetben, hogy

  újraépítsék és örököljék az új Földet, mivel

  nem maradt senki más. Igazam van?

  W: Tényleg nem tudom, hogy ez így van-e,

  de egyetértenék Önnel. Legalább a 20-ik

  század folyamán, és még korábban is, a 19-

  ik és 18-ik században, ennek a világnak a

  történelme túlnyomóan Nyugatról és a

  bolygó északi részéről volt irányítva. Mások

  is próbálkoztak, de kudarcot vallottak.

  És nyugodtan elmondhatjuk, hogy az Első

  meg a Második Világháború is megtervezett

  volt. Ebben egészen biztos vagyok. És

  lépcsőfokoknak használták azért, hogy itt

  tartsanak, ahol most. Bármelyik történész

  megmondaná, hogy ha amaz nem történt

  volna, akkor emez sem történt volna. Nem

  létezett volna az ENSZ; az Amerikai Egyesült

  Államok nem váltak volna egy

  szuperhatalommá ilyen rövid idő alatt. Négy

  év háborúskodás alatt szuperhatalommá

  váltak. És végül nukleáris fegyvereik is

  lettek.

  Úgy érzem, hogy az embereknek ezt a saját

  napirendjükbe kellene hozniuk. A Nyugat

  túlnyomó erővé válása a világban már tény.

  Ez kétségtelen.

  B: Ha az egészre visszanézünk, egyfajta

  hosszútávú stratégiát lehet észrevenni, ami

  számos generációra terjed annak ellenére,

  hogy akkor nem lehetett meglátni az erdőt a

  fáktól.

  W: Ilyen az emberek természete -- tényleg.

  Tudja, mi csak éljük a saját életünket a

  családunkkal együtt és azokkal, akik közel

  állnak hozzánk és próbáljuk a legjobbat adni.

  Nem emeljük túl gyakran a fejünket a korlát

  föle hogy rendesen körbenézzünk, hogy

  meglássuk azt, ami igazából történik. Attól

  félek, ebben nem vagyunk nagyon jók.

  Én egy jó példa vagyok erre, annyi

  mindenben benne voltam, hogy csak

  lehajtottam a fejemet és csak folytattam azt,

  amit csináltam, tudomást sem véve arról,

  ami folyik, talán tudatalattiban tagadva azt,

  addig amíg tényleg mondanom kellett

  valamit.

  B: Igen. Csak egy személyes megjegyzés,

  elég nehéz lehet azzal a személyes

  tapasztalattal együtt élni, hogy részt vett

  ezeken a beszélgetéseken és tudta, hogy ez

  nem csak képzelet, mert hallotta ahogy ezek

  az emberek beszélnek erről, nevetnek rajta.

  W: Nos, eléggé informális volt. Úgy értem,

  nagyon nyugodtan beszélgettek erről.

  Hogyan is tudnám jobban leírni azokat az

  embereket, akikről beszélek? Azok az

  emberek, akikről beszélek, olyan emberek

  akik hatalmat árasztanak magukból. Félelmet

  keltenek. Engedelmességet követelnek és,

  Istenemre, meg is kapják! És a

  beszédmódjukkal parancsolnak az

  úgynevezett választott kormányoknak, amik

  a Parlamentben vannak, vagy

  Washingtonban, vagy Berlinben, vagy

  Párizsban. Ezek az emberek ilyen fajta

  hatalmat árasztanak, és ennél többet mit is

  mondhatok?

  Biztos vagyok abban, hogy mások is

  találkoztak ilyen személyekkel az életük

  során. Egyetlen egy könyörületes csont

  sincs a testükben. Nem rezonálnak

  semmilyen fajta spirituális melegséget.

  Ridegek, számítók. Hogy olyan mondást

  használjak, ami itt gyakori, "még a vaj sem

  olvad a szájukban".

  B: Sok ember azon spekulál, hogy bizonyos

  szinten, és lehet, hogy nem azok az emberek

  szintjén, akikkel Ön találkozott abban a

  szobában, de bizonyos szinten, ebben a

  kulisszák-mögötti kormányban, ami ezt az

  egész tervet irányítja, egy nem-emberi

  intelligencia áll.

  És az egyik érv az, hogy egy óriási

  mennyiségű előretervezés és stratégiai

  ravaszság kell ahhoz, hogy több generációs

  terjedelmű terveket lehessen szőni, ami egy

  rendkívül magas intelligenciára utal, ami ezt

  a hatalmas méretű sakkjátékot tudja játszani.

  Tehát egyes emberek, magam beleértve, azt

  sugallják, hogy csakis egy nem-emberi

  intelligencia lehet az, ami emögött áll.

  W: Igen. És én azt vettem észre, hogy ez az

  intelligencia hihetetlenül logikus, teljesen

  empátia-nélküli, teljesen szeretet-,

  gondoskodás-, megértés- vagy könyörület

  nélküli. Ridegek és számítók és bármilyen

  logikát felülmúlóak, amit össze tudnánk

  gyűjteni. Sokkal ezen felül vannak -- ennyire

  intelligens emberek. Ezek olyan emberek,

  akik szempillantás nélkül meg tudnak

  válaszolni nagyon nehéz kérdéseket.

  Nagyon, nagyon okos emberek, de csak

  abban az értelemben, hogy a logikájuk

  rendkívüli.

  B: Mit tehetnek az átlagos emberek? Hogyan

  kellene reagálniuk? Hogyan kellene

  gondolkodniuk? Ön személy szerint úgy

  érzi, hogy ez elkerülhetetlen? Úgy gondolja,

  hogy bizonyos szempontból mind halálra

  vagyunk ítélve?

  W: Nem, természetesen nem. Sokszor

  gondoltam erre, Bill, és ez természetesen

  egy személyes megítélés: Ki fogunk tartani.

  De ez azt jelenti, hogy ne dolgozzunk nekik

  többé. Ne dolgozzunk többé nekik. Ne

  reagáljunk erőszakkal, mert akkor nyerni

  fognak. Örülnének, ha ezt tennénk, mert

  akkor lenne kifogásuk. Félelemből és

  erőszakból táplálkoznak -- a félelem

  hatásából. Olyan lenne ez nekik, mint

  méheknek a méz. Nagyon örülnének, ha ez

  történne.

  Amire szükség van, az egy erőszakmentes

  reakció: egyszerűen ne csináljuk meg többé

  a piszkos munkát helyettük. Hogy egy

  összehasonlítással szolgáljak, Bill. Volt egy

  férfi, akit a történelem teljesen figyelmen

  kívül hagyott. Egy francia ember volt, és úgy

  hívták, hogy Jean Jaurès. Mindig is

  csodálkoztam, hogy ez a hihetetlen

  személyiség miért nem került be a

  történelemkönyvekbe. Eléggé ismert

  Franciaországban bizonyos körökben, de

  egyébként nem ismerik sokan.

  Ő megjósolta az Első Világháborút. Azt

  akarta, hogy a Nemzetközi

  Munkásmozgalom ne engedelmeskedjen a

  királyi családoknak és az arisztokráciának,

  és ha majd olvas róla, Ön is meg fogja tudni.

  Csak pár hónappal a kitörés előtt, amikor

  Ferdinánd főherceget meggyilkolták

  Szerbiában, Jaurès-t is meggyilkolták egy

  Franciaországi kávézóban. Megölték.

  Agyonlőtték és ezzel a mozgalom is véget

  ért.

  Az Első Világháború előtt, ő már látta a

  jeleket. Látta ahogy az Európai arisztokraták

  és a királyi családok ásták egymást, egy

  nagy harcban. Tudta, hogy Franciaország

  meg Németország, az Egyesült Királyság is,

  mind iparosított nemzetek voltak. Továbbá

  rájött, hogy az iparosítás miatt, a következő

  háború is egy iparosított háború lesz,

  amiben emberek milliói hallhatnak meg.

  Egy olyan mozgalmat hozott létre, amit

  egyesek kommunistának neveztek. Ez a

  Nemzetközi Munkásmozgalom volt, és

  semmi köze nem volt a politikához. Az volt a

  terve, hogy az átlagos ember ne csináljon

  semmit, ne menjen harcolni, csak maradjon

  otthon, így ezek nem kapták volna meg azt a

  háborút, amit akartak.

  Én személy szerint azt hiszem, hogy ha

  erőszakmentességet alkalmazunk és az

  emberek jobban ráébrednek arra, ami

  történik, akkor ezek a személyek nagyon,

  nagyon gyorsan el fogják veszíteni a

  hatalmukat. A hatalomból táplálkoznak. A

  félelemből táplálkoznak. Ha tehát elveszed

  tőlük ezeket az elemeket, tehetetlenné

  válnak. Ránk van szükségük, hogy tegyék

  azt, amit tesznek. Nem tehetik meg egyedül

  annak ellenére, hogy bármilyen helyzetben

  rohadtul veszélyesek lennének, de nem

  tehetik meg csak maguk.

  És ez lenne az én üzenetem, csak ébredjünk

  fel egy picit, nézzük meg, hogy mi is történik

  körülöttünk, emeljük a fejünket a korlát fölé

  és anélkül, hogy félnénk, félelemérzet nélkül,

  vegyünk egy mély lélegzetet, nézzünk körül,

  lássuk, hogy mi történik, és akkor az

  emberek hamar rájönnek: Ja tényleg.

  Rendben. Erre megyünk majd. Erre haladunk

  és én nem tehetek ellene semmit. De nagyon

  is tehetnek!

  Ahogy már mondtam, csak ne reagáljanak

  erőszakkal. És ha olyan pozícióban vagyunk,

  hogy ezeknek a személyeknek szükségük

  van ránk, egyszerűen ne dolgozzunk nekik.

  Egyszerűen ne dolgozz nekik többé. Vidd el

  onnan a munkaerődet, mert szükségük van a

  seregre, aki majd megteszi a munkát. És

  nem csak a hadseregről van szó. Minden

  egyes civilről van szó a világ összes

  népéből. Csak ennyit mondjanak: Nem, mert

  ezek nem mi vagyunk. Ez nem az, amit tenni

  akarunk.

  És erről a választásról van szó.

  Nevetségesen egyszerűnek hangzik. Azt

  hiszem, hogy ennek a megvalósítása tényleg

  ennyire egyszerű és képesek vagyunk rá

  mint emberi lények, tudatosan élő, lélegző,

  emberi lények, akik könyörületesek

  egymáshoz. Mert ha ezt nem tesszük meg,

  akkor ők folytatni fogják és meg fogják

  valósítani a végjátékukat.

  B: Úgy gondolja, a saját katonai

  tapasztalatából, hogy van elég ember a

  hadseregben, aki azt mondaná: Tudod mit?

  Én nem erre szerződtem le. Ezt nem fogom

  megtenni. Vagy úgy gondolja el fogják hinni

  ezt a sok indoklást, ami most kerül

  összeállításra?

  W: Nos, nagyjából a Nyugati hadsereg nem

  besorolt katonákból áll. Hivatásos

  katonákból áll és büszkélkedik is ezzel. Azzal

  büszkélkednek, hogy azoknak az

  embereknek a nevében intézkednek, akik

  megválasztották azt a kormányt amelyik

  elküldte őket, hogy megtegyék azt, amit

  tesznek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. És

  persze, ezek a csapatok remekül vannak

  kiképezve és hisznek abban, teljesen hisznek

  abban, ahogyan én is amikor a hadseregben

  voltam, hogy a helyes okok miatt teszik a

  munkájukat.

  Ha az ilyen szakmákban dolgozó emberek

  rájönnének -- és ez nem csak a hadsereg; a

  segélyszervetekről, a rendőrségről van szó,

  mindazokról akik a biztonsági iparba

  kerültek, mindezekről az emberekről van itt

  szó. Ha elég sokan szólalnának meg, akkor

  azok az emberek a hadseregben, akik

  semmilyen fontos rangot nem értek el,

  akiknek nem sok forog kockán, ők is olyan

  gyorsan felébrednének, mint mindenki más.

  De észben kell tartani, hogy a Nyugati

  erőknek hivatásos hadseregük van és nehéz

  dolog nyilvánvalóvá tenni és megtudatni

  ezekkel a fiúkkal meg lányokkal, hogy a

  rossz fél ellen harcolnak.

  B: Persze. Hadd tegyek fel egy másik

  kérdést. Voltak-e hivatkozások "biztonságos

  vagy biztonságosabb helyekre"? Mármint

  fizikailag.

  W: Nem. Egy sem.

  B: Semmi olyan, hogy például a déli félteke

  rendben van, az északi féltekén gond lesz?

  Semmi hasonló?

  W: Nem, azon a találkozón nem. Ezt

  egyáltalán nem említették.

  B: Rendben. Egy másik kérdés amit fel

  szeretnék tenni, és ami egy nagyon érdekes

  vitatárgy lenne azoknak az embereknek, akik

  ebben a területben jártasok, az egy

  személyes kérdés: miért érzi, hogy a

  jóindulatú földönkívüliek, és biztos vagyok

  benne, hogy léteznek, Ön szerint miért nem

  lépnek közbe és mondják: Rendben fiúk,

  általában nem szólunk bele, de ez most már

  komoly és nem fogjuk megengedni.

  Lehetséges ez? Miért tartják magukat távol?

  W: Nos, először is. "Ezek a jóindulatú

  földönkívüliek" -- igazából nem szeretem

  "földönkívülieknek" nevezni őket... azt

  hiszem, hogy ezek az személyek mi magunk

  vagyunk, ők pedig mi.

  B: Igen.

  W: Ők sokkal régebben vannak itt, mint az a

  rezsim, ami jelenleg hatalomban van. Ez a

  mostani rezsim, ez a hatalmon alapuló

  rezsim, egyesek reptiliánoknak nevezték, és

  nekem nincs semmi problémám ezzel az

  elnevezéssel, mert pontosan olyanok --

  teljesen hidegvérűek. Ők sokkal, sokkal

  régebben vannak itt és ők azok, akik azzá

  tették az emberiséget, ami az ma.

  Közbeavatkozások? Szerintem a legjobb

  tudásuk szerint avatkoztak be. De

  spirituálisan nagyon fejlett lényekről

  beszélünk, mert az emberi faj nagyon fejlett

  spirituálisan -- lehet, hogy ezért térünk

  vissza ilyen gyakran ide, erre a bolygóra.

  De ezek a személyek, akik mi vagyunk és ők

  pedig mi, ahogy mondtam, ők nem úgy

  látják az időt, ahogy mi azt itt a fizikai

  világban értelmezzük. Nekik 11500 évvel

  ezelőtt egy szempillantás volt. Semmiség, és

  ők már tudják, hogy mi lesz a végjáték. Ők

  hiszik, ahogyan én is, hogy ez a rezsim, ami

  jelenleg hatalomban van és ami teljesen

  dominálni akarja a Földet és mindent, ami

  benne van, hogy ez nem fog nyerni. Most

  élvezik a korszakukat és a korszakuk

  nemsokára lejár.

  B: Mire alapozza ezt az érzést? Ez nagyon

  fontos azoknak az embereknek, akik

  olvassák ezt az átírást, mert egyesek

  dermedten és sokkolva fogják magukat

  érezni ettől az információtól, amit Ön

  nyújtott, gondolva: Úristen, nagyon be

  vagyunk itt fűzve.

  W: Igen, azt hiszem, ha csak fizikai

  szempontból nézzük. Ez nem azt jelenti,

  hogy mindannyiunknak öngyilkossági

  hajlamai vannak vagy ilyesmi. Mindannyian

  akarjuk az életünket; mindannyian becsüljük

  az életünket; mindenki. Imádjuk az életünket

  és teljes mértékben meg akarjuk tapasztalni

  ezt, amilyen jól csak tudjuk.

  Jelenleg ebben akadályozva vagyunk a

  mostani rezsim miatt, ami félelmen alapul;

  minden a félelemről szól. És a legnagyobb

  félelem ami nekünk fizikálisan megvan, az a

  halálfélelem, és ez a legnagyobb hatalmuk

  egyik része, az ilyen fajta félelem, ez az

  aggodalom, amit ők növelni vagy

  csökkenteni tudnak -- amit folyamatosan

  meg is tesznek.

  Egyetlen pillanatról sem tudok, amikor ez

  nem így történt, amikor felszínre kerül ez a

  félelem és mi úgy reagálunk rá, ahogyan

  tesszük. Teljesen természetesnek tűnik. De

  mi történik amikor nem így teszünk, amikor

  megállítjuk ezt az érzést és azt mondjuk:

  Nos, ez csak félelem. Át tudjuk vészelni,

  akkor az az igazi kilétünk megtapintása.

  Még nem hiszem azt, hogy jelenleg van elég

  ember, aki tudná, hogy ki is ő valójában. A

  saját fizikai létezésük szerint definiálják

  magukat, ami csak félelmen alapul, és

  ciklikus, és egyszerűen nem tudnak belőle

  kilépni. És nyilván meg kell találniuk a kiutat.

  Személyesen azt hiszem, hogy egy

  elmozdulás fog bekövetkezni -- azért

  nevezem elmozdulásnak, mert azt hiszem ez

  fog történni; a földkéreg körülbelül 30 fokkal

  fog megmozdulni, olyan 1700-2000 mérföldet

  délre, és egy hatalmas felfordulást fog

  okozni, aminek a következményei nagyon

  hosszú ideig fognak fennmaradni. De az

  emberi faj nem fog kihalni. Még mindig itt

  leszünk. Az, hogy kik leszünk ennek a végén

  -- ott jár most az eszem. És ami ezt a

  rezsimet illeti, nekik is ott jár az eszük. Ezért

  teszik azt, amit tesznek, mert ennek a végén

  ők akarnak irányítani.

  Nos, ha beavatkozásról beszélünk, itt fognak

  a "jóindulatú földönkívüliek" beavatkozni.

  Azok a személyek, akik igazából mi vagyunk,

  ekkor történhet a beavatkozás, de nem

  tudom. Egy erős intuitív érzésem van, hogy

  meg fog történni, de jelenleg, a mostani

  helyzet nem segíti elő az ilyen fajta

  beavatkozást. Most még nem.

  Nem érzik úgy, hogy ez a megfelelő időpont

  lenne. És minden esetben, a fizikai élet egy

  nagyon, nagyon pici része annak, amik

  valójában vagyunk, tehát milyen fontosságot

  tulajdonítanánk ennek, tudván, hogy amikor

  átmegyünk a következő ajtón, úgyis

  visszakerülünk haza?

  Tehát mindezt figyelembe kell venni, és

  biztos vagyok benne, hogy vannak olyan

  emberek, akik ezt sokkal jobban ki tudják

  fejezni, mint ahogy most én. Én ezt csak egy

  nagyon személyes nézőpontból tudom

  kifejezni, és ez az, amit ösztönösen érzem,

  hogy megtörténhet. És mondom történhet,

  teljesen tudatában annak, hogy saját

  magamban biztos vagyok benne, hogy

  ilyesmi meg fog történni, és ez csak az a

  fájdalom amin át kell mennünk azért, hogy

  ez a rezsim már ne rendelkezzen azzal a

  hatalommal, amivel most.

  Emberek felébrednek, rájönnek, hogy mi is

  történik körülöttük és tényleg rendesen

  megnézik, és annyira felemelik a tudati

  szintjüket, ahogy eddig még soha, és utána

  minden elég gyorsan össze fog jönni. És

  amikor összejön, az a hatalom amivel ezek

  az személyek rendelkeznek úgy fog róluk

  leesni, mint egy törülköző, tudja, simán

  leesik róluk, és lelepleződnek.

  B: Ez egy nagyon ösztönző gondolat.

  Személy szerint úgy érzi, hogy... Hadd

  soroljak fel egy pár alternatívát: Hogy az

  egész háború meg sem fog történni; hogy az

  egész dolog csak szét fog esni? Vagy, hogy

  az egész szét fog esni a háború után, de a

  kataklizma előtt? Vagy, hogy az egész össze

  fog esni a kataklizma után és a Szelídek

  fogják örökségül bírni a Földet, mondjuk?

  W: Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés.

  Vegyünk figyelembe két dolgot: az első

  dolog a rezsim teljes elhatározása, egy jobb

  szó hiányában, a teljes elhatározásuk abban,

  hogy ezt végig kell vinniük. Kétségbe vannak

  esve. Mindent beleadnak, hogy ez

  megtörténjen. Megalkotják a

  forgatókönyveket, a ki- és belépéseket. Ez

  könyörtelen; megállás nélküli; nincs szünet.

  És amikor szünet van, úgy értem, amikor az

  emberek kezdenek lenyugodni, felbukkan

  valami más, hogy benn tartsanak minket a

  félelem markában, amit létrehoztak.

  Az az erő amivel rendelkeznek irtózatosan

  hatalmas, rettentően hatalmas, és nem

  szabad alábecsülni. Olyan dolog ez, amitől

  jó, becsületes emberek kikelnek magukból,

  stressz és aggódás által sírba kergetik őket.

  El kell tőle távolodni és meglátni, hogy mi is

  valójában.

  Ha van elég ember, aki fel tudja emelni a

  tudatossági szintjét és meg tudja látni azt,

  ami történik, akkor mindenki más fel fogja

  emelni a fejét. Azt hiszem csak egy vagy két

  ember kell, aki felemeli a fejét és azt mondja:

  Ja. Tiszta a terep, és mindenki más fel fog

  jönni. És akkor ott lesznek az egész világon,

  különböző országokban, csak egy új érzés,

  egy jobb érzés annál, ami addig volt, és ez

  mind arról szól, hogy az egyének

  felhatalmazzák magukat azáltal, hogy

  elfogadják azt, akik valójában.

  És ebben nincs semmi misztikus. Semmi

  mélyen vallásos vagy ilyesmi. Nagyon kevés

  köze van a valláshoz. Ez az emberi lélekről

  szól és a tudatosságról amiben élünk, és

  arról, hogy mindannyian osztozunk és a

  tudás meg a tudatosság kétségtelenül

  mindannyiunké -- de jelenleg el van előlünk

  titkolva. És túl kell jutnunk ezeken az

  elnyomó erőkön azért, hogy rájöjjünk kik

  vagyunk. És amikor ez megtörténik --

  minden más teljesen természetesen fog

  bekövetkezni és ez a rezsim, bármennyire

  erős is -- és ezt nem tudom eléggé

  hangsúlyozni: Ezek nagyon veszélyes

  emberek, rendkívül veszélyesek -- a

  hatalmuk el fogja őket hagyni.

  B: Ez nagyon közel van ahhoz, amiről David

  Icke is beszél. Nagyon közel ahhoz, amiről

  Dr. Bill Deagle beszél, és amiről mi is

  beszéltünk számos alkalommal.

  W: Igen.

  B: Hogy a bolygón egy

  tudatosságemelkedés folyik, de ők

  kétségbeesetten próbálják lezárni a fedelet

  és felgyorsítani a saját tervüket azért, hogy

  létrehozzák az irányító vasöklöt. A dolgok

  rosszabbodhatnak mielőtt javulnának, de a

  végén nem fognak győzni mert a tudatosság

  felülmúl minden hatalmat és minden hadi

  erőt és minden stratégiai tervezést amit csak

  össze tudnának hozni. És az a lényeg, hogy

  ez a kollektív tudatosság továbbterjedjen,

  ahogy ez látszik is.

  És ez az interjú amit most csinálunk,

  szerepet kell, hogy játszon ebben. Mert nem

  arról szól, hogy ostobára félemlítsük az

  embereket és bunkerekbe kergessük őket

  tartalék élelmiszerrel együtt. Valójában arról

  szól, hogy elmondjuk: Figyelj, ennek nem

  így kell lennie, mikor annyira nagyok

  lehetünk amilyenek vagyunk, és annyira

  bátrak, amennyire tudunk, és annyira erősek,

  mennyire csak tudunk, és rájövünk, hogy kik

  is vagyunk igazán. És ha ezt elég sokan

  közölünk megteszik, akkor az egész

  egyszerűen nem úgy fog lezajlani.

  W: Ez így van. Én is pontosan ezt mondom.

  Tisztában vagyok azzal, hogy semmi

  kivételeset nem mondok, de ahogy Ön is

  jelezte, meg kell ismételni. Az embereknek

  tudatában kell lenniük annak, hogy van

  remény, és a dolgoknak nem így kell

  lenniük, ahogy vannak. Soha sem kellett így

  lenniük. Sokkal, sokkal jobb lehet minden.

  A lényeg, hogy túllépjünk a félelmen; ezen a

  félelmen kell az embereknek túllépni. Nem

  kell pszichiáternek vagy pszichológusnak

  lenni vagy ilyesmi -- ők csak az elmével

  foglalkoznak. Nem kell vallási vezetőnek,

  vagy nagy spirituális gondolkodónak lenni,

  hogy erről tudomást vegyünk, mert minden

  bennünk van. Bennünk rejlik. Tehát

  magunkba kell néznünk és utána el kell

  fogadnunk azt, akik vagyunk; és akkor tudni

  fogod, hogy mi történik és azt is, hogy ez

  helytelen. És mindenki más... ez egyszerűen

  terjedni fog.

  Még azok sem fognak tudni ellenállni, akik

  ebben a félelemrezsimbe lettek belenevelve,

  mert akkor saját maguknak állnának ellen és

  annak, akik ők valójában. És ez egy

  gyönyörű dolog; erről szól az egész

  univerzum és erről szól ez az egész

  tapasztalás. És ezek az időszakok, melyek

  ennyi ezer évig tartanak, ezek csak... hát

  még csak rossz emlék sem... hanem ennyit

  fognak jelenteni: Hm! Nos, ebből tanultunk.

  Rendben? És tenni fogunk róla, hogy ez ne

  forduljon többé elő, és hogy az ilyen fajta

  személyek, akik ilyen félelmet tudnak

  létrehozni, tudja, soha többe nem fognak

  egy hatalombázist felállítani itt.

  Szóval, igen, azt hiszem hogy ez közeledik,

  és ha időben megtörténik -- és "az idő" az

  egyik olyan szó, amit nagyon óvatosan kell

  használni, mert ez a rezsim nagyon

  időalapú, miközben az emberi tudatosság

  nem nagyon foglalkozik az idővel, ők viszont

  minden bizonnyal foglalkoznak vele, a Föld

  fizikai természete miatt. Bizonyos időkben

  tesznek dolgokat. Tudja, vannak évszakaink:

  tavasz, nyár, ősz, tél. Az elmozdulás ami be

  fog következni olyan, mint egy új évszak.

  Ami történni fog, az egy geofizikai változás;

  egy új évszak, és egy nagyon tudatos

  emberiség, különösebb megerőltetés nélkül

  nagyon jól kijöhetne belőle a végén.

  Tudom, hogy említett az emberek számára

  biztonságos helyeket. Tényleg nem tudom,

  hol lehetnek. De én személy szerint tudom,

  hogy hol kell lennem, és ott kell lennem ahol

  most is vagyok. Hogy ez biztonságos, vagy

  sem, az lényegtelen; itt kell most lennem és

  ez így jó nekem.

  B: Igen. Amikor az emberek azt kérdezik

  tőlünk, hogy hol kellene lenniük, mindig

  felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a válasz

  minden egyes személy esetében más, és ez

  olyan dolgoktól függ, amiket rajtuk kívül

  senki más nem tudhat.

  Néhánynak ott kell maradniuk, ahol vannak;

  egyeseknek lehet, hogy el kell utazniuk, de

  ez azért lehet, mert ott találkozniuk kell

  valakivel és egy másik helyszínen tenniük

  kell valamit. Ez tényleg annyi mindentől

  függ, nem csak annyi, hogy: milyen helyek

  biztonságosak és hová kellene elbújnunk?

  Inkább ilyesmiről van szó: hogyan tudnánk a

  legjobban használni a képességeinket arra,

  hogy megtegyünk bármit is, amiért itt

  vagyunk? És ez mindenki számára egy

  személyes dolog.

  W: Tökéletesen. Így van. Azt hiszem, hogy

  minél tudatosabbá válnak az emberek, annál

  jobban fog eltűnni a félelem. Nem fogunk

  abban a félelemben élni, tehát amitől

  régebben féltél, az lehet hogy már nem is

  lesz félelmetes számodra, vagy akár annak

  az embercsoportnak a számára. Egyszerűen

  el fog tűnni.

  Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz

  aggodalom, vagy fájdalom, vagy ilyesmi;

  persze, hogy lesz. De végül is, a félelmek

  amiket jelenleg tapasztalunk, a dolgok

  bizonytalanságával és

  kiszámíthatatlanságával kapcsolatos fizikai

  félelmek, azok már nem lesznek --

  egyszerűen el fognak tűnni. Azok az

  emberek leszünk, akik valójában vagyunk, és

  szerintem az emberi faj, egészében véve,

  egyszerűen gyönyörű.

  B: Igen. Ez egy csodálatos dolog, amit az

  emberek magukévá tudhatnak, és ezt

  gyakran meg is említjük. Van egy csodálatos

  film. 1984-ben csinálták, Jeff Bridges egyik

  filmje, aminek a címe Starman

  (Csillagember). A csillagember egy

  földönkívüli látogató, aki békés szándékkal

  jött, és próbálja megérteni az emberi fajt,

  mert egy furcsa helyzetbe keveredett. És

  haza akar találni.

  A film vége felé, azt mondja: Tudni

  szeretnéd, hogy szerintem mi a szép ebben

  a fajba? A legjobbját adja, amikor a dolgok a

  legrosszabbak.

  Sosem felejtettem el ezt a mondatot. Arról

  szól, hogy az a bámulatos az emberi fajban,

  hogy a problémákon túl tudják magukat

  tenni és mélyen magukba tudnak szállni,

  hogy a legjobbat hozzák ki magukból a

  legrosszabb helyzetek közepette. És

  természetesen a katonaságban az ilyen fajta

  helyzetek már majdnem hagyománnyá

  váltak, az hogy vannak olyan emberek, akik

  rendkívüli nyomás alatt hihetetlen

  hősiességgel viselkednek, és az e fajta

  nyomásra történő reakció tesz minket ilyen

  csodálatossá.

  W: Igen, ezt a katonaságban jobban észre

  lehet venni, mivel minden le van jegyezve.

  Az emberi tudatosság és a létünk lényege

  ebben a fizikai világban nagyon rugalmasak.

  Egy fontos dolog, amit figyelembe kell venni

  az, hogy néha azt gondoljuk erkölcsi

  gondolkodásunk holtpontra jutott, de ez

  igazából nem így van. A dolgok egyszerűen

  változnak minden személy esetében, ami

  szerintem egy újabb csodálatos dolog, mivel

  ez végtelenségig nyújthatja a

  beszélgetéseket, ami egy nagyszerű dolog. A

  párbeszédek amiket folytatunk segít abban,

  hogy sokkal jobban megismerjük saját

  magunkat.

  De szerintem ez felülemelkedik a holtponton.

  Túlmegy ezen. Azon is túlmegy, amit

  erkölcsileg helyesnek találunk, és így

  tovább. Az egész egy másik szintre kerül

  amikor ezek a dolgok megtörténnek, amikor

  a rugalmasságunk a végletekig van feszítve.

  Mind csodálatos dolgok létrehozására

  vagyunk képesek és úgy néz ki, több mint

  valószínű, hogy annál a fordulópontnál

  vagyunk, ahol ez a rugalmasság a végletekig

  lesz feszítve.

  Még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon

  veszélyes emberek ellen játszunk, rendkívül

  veszélyes emberek, hihetetlenül hatalmas

  emberek. És saját tapasztalatból tudom,

  hogy nem sok ember állt szemtől-szembe

  ilyen fajta hatalommal, ahogy ez árad és

  ahogy az emberre hat... nagyon, nagyon

  beteggé tud tenni, ki tud készíteni az

  összeomlásig. Vagy melléjük állsz,

  engedelmeskedsz nekik és hízelegsz

  mindenre, amit tenni akarnak, mert azok az

  emberek akik nekik dolgoznak és teljesítik a

  parancsokat -- és elég sokan vannak --

  hihetetlenül engedelmesek és hihetetlenül

  szervilisek. Őket nem lehet egyáltalán

  "szabad lelkeknek" nevezni. Tudja, ezek az

  emberek bedőltek nekik, be lettek csapva.

  Lehet, hogy ez olyasmi, amire az

  embereknek rá kellene ébredniük, hogy

  milyen hatalomra tettek szert, és szerintem

  még fel sem fogták teljesen. Az emberek

  próbálnak bepillantani, rájönni arra, hogy mi

  is történik és információtöredékeket

  megszerezni, és ezek a töredékek nagyon,

  nagyon fontosak lesznek.

  De bármilyen módon ellenük cselekedni, az

  elég katasztrofális lehet, én már tapasztaltam

  ezt, és azt hiszem sok más ember is. Tehát

  lehet, hogy ezért kellene elmondanunk, hogy

  kik ezek a személyek, kijelenteni, hogy kik

  vagyunk és ezt félelem nélkül tegyük. Ez a

  félelem az oka annak... ez annak az alapja,

  ami még megmaradt belőlük.

  B: Valami amiről korábban beszéltünk,

  amikor pár napja volt egy beszélgetésünk, az

  volt, hogy ezekben a személyekben páratlan

  arrogancia lakozik, amit Ön is megtapasztalt

  első kézből, amit George Green is leírt

  amikor először találkoztunk és beszélgettünk

  olyan másfél éve: Azt mondta: Azt hiszik,

  győztek. Már nem aggódnak semmi miatt.

  Nem próbálják elhallgattatni az alternatív

  médiát. Nem igazán, tudja. Az nem

  változtatna meg semmit. Mit változtathat

  meg egy-két hang? A terv így is le fog

  zajlani. Azt hiszik, hogy nem fog

  megváltoztatni semmit az, amit Ön vagy én

  mondhatunk.

  W: Nos egyetértek George Green-el. Ő

  sokkal jobb képet festett róla, mint amit én

  tudnék, mert pontosan ez a helyzet.

  Hihetetlenül arrogánsok. A többi

  tulajdonságuk mellett ott van ez az

  arrogancia is. Eléggé tapintható. Igen. És

  egyszerűn nyugodtak abban, amit tesznek,

  teljesen nyugodtak. Nem bujkálnak és nem

  settenkednek. Úgy értem, ezek eléggé nyitott

  személyek, egyesek ismert személyek.

  B: Rendben. Nos, van valami amit

  kihagytunk? Van-e valami amit mondani

  szeretett volna, de nem volt rá alkalom?

  Hozzá szeretne bármit is tenni, amiről nem

  is kérdeztem?

  W: Még van egy ilyen történetem, azt

  hiszem, mert tudom, hogy az emberek egy

  bizonyos szintű hihetőséget akarnak

  társítani mindannak, amit Önnek

  elmondtam, és azt hiszem, ez mindig nehéz.

  Csak annyit mondhatok, hogy tudatában

  voltam ennek az ütemtervnek már a 70-es

  évek elejétől, de akkor túl fiatal voltam

  ahhoz, hogy megértsem miről is van szó.

  Valójában elég izgalmasnak tűnt nekem

  mindaz, ami történt, és akkor hallottam

  legelőször az "Angol-Szász Misszióról."

  És a részletekkel kapcsolatban, úgy érzem

  ha elkezdenék neveket mondani és hogy

  miről beszéltek pontosan és hogy hol is

  voltam akkor, az kompromittálhatná a

  Hivatalos Titoktörvényt, aminek még mindig

  részese vagyok, sok szempontból. A

  katonaságra gondolok. Ha egy civil

  környezetről van szó, akkor nem; arról

  szívesen beszélek.

  Bárcsak le tudnék írni más eseményeket is,

  amiről Ön tud, és bárcsak úgy tehetném,

  hogy az emberek sokkal jobban

  megértsenek, mint ahogy itt elmagyaráztam.

  Akkor pontosan látnák, hogy honnan jöttem,

  hol jártam, és min mentem keresztül. Úgy

  érzem az emberek úgy sokkal jobban tudnák

  ésszerűsíteni.

  De szerintem az, amit eddig elmondtam elég

  lesz az embereknek, ha azt akarják, hogy

  körülnézzenek maguk is és felfordítsanak

  pár követ. És ha ebből előjön valami fontos,

  amit mások is meg tudnak erősíteni, az

  fantasztikus lenne. Az jó lenne, mert a

  bizonyíték... Tudom, hogy annyira

  szükségszerű ilyen dolgokat tenni, és nincs

  ennél nagyobb durranás. Egyetlen egy

  személy számolt be egy olyan dologról,

  aminek a lényege őt évvel ezelőtt történt, de

  egy sokkal, sokkal nagyobb sztori van

  ekörül, amiről Ön is tud, és nagyon

  óvatosnak kell lennünk azzal, hogy mit is

  mondunk erről.

  B: Természetesen van sok más ember, aki

  hozzáférhet ahhoz az információhoz, amihez

  Ön is. Ez olyas valami, amiről emberek ezrei

  tudnak a pénzügyben és a katonaságban és

  a politikában. Ezt sokan tudják. A

  földlakosság egy nagyon kis részéről van

  szó, de akkor is nagyon sokan tudnak róla.

  W: Természetesen. Így van.

  B: És valami, amire mindig is bátorítottunk,

  és itt megismételjük, arra bátorítunk

  mindenkit, aki ezt első, vagy akár

  másodkézből is tapasztalta, bármilyen

  szempontból, hogy lépjenek elő és tudják

  azt, hogy egységben van az erő. Tudják azt,

  hogy minél több ember kilép a sorból és van

  bátorságuk megszólalni, ahogyan Önnek is,

  annál többet fognak meghallani, megérteni,

  és az egész dolog olyan lesz, mint egy

  folyamatosan guruló hógolyó. A hógolyó

  gurul. Még elég kicsi, de gurul.

  W: Ó, nagyon is gurul. Eljön az idő, amikor

  a nevek ki lesznek mondva, ha van elég

  támogatás a nyilvánosság részéről, és akkor

  válaszokat fogunk követelni ezektől a

  személyektől.

  Tehát amikor majd elég sok gyümölcs fog

  leesni a "bizonyíték fáról", akkor ezeket a

  személyeket rendesen felelősségre lehet

  vonni, és akkor egy teljesen más történetet

  fogunk megtudni, tudja, abból amit hozzám

  hasonló emberek elmondanak Önnek.

  Valóságosabb lesz minden, jóval

  valóságosabb. Meg tudjuk csinálni.

  Felelősségre tudunk vonni személyeket.

  B: Jó. Rendben. Ez nagyon, nagyon fontos.

  Azzal szeretném befejezni, hogy: köszönöm

  a bátorságát, ás köszönöm a lelkierőt.

  W: Én is nagyon köszönöm, Bill.
   
 19. prominor

  prominor Állandó Tag

  Kedves marton01!

  Kicsit, sőt talán nem is kicsit, tanácstalan vagyok ... olyasmi gondolatokat tulajdonítasz Nekem, amik nem az enyémek... Nagyon másról írogatok a CH egyéb topicjaiban is, s azt gondolom nem értettem félre, de Melitta is arra hívta fel a figyelmed, hogy igen ezt a világot a pénz mozgatja a háttérből, s néhány ember kezében összpontosul a hatalom.. De mielőtt általánosítana az ember figyeljünk arra, a világban azért van másik oldal is, akár ugyanazon zászló alatt....
  A videot többszöri próbálkozásra se sikerült megnéznem egy agresszív reklám nem engedett belépni...
  Én három országban élek párhuzamosan, ebből kettőben csak cigány szomszédom van.. Itt nem akarom kifejteni a véleményem, ha esetleg érdekel az Emberi mentalitás topicban rajtam kívűl pár fórumozó nézetét is olvashatod a kb. 10. oldaltól.
  Az amerikai indiánokat nem a fehérek, hanem a behurcolt járványok, és a birtokszerkezet megváltozása ritkította meg, s ez korántsincs olymérvű mint pl. a világháborúk áldozatai, vagy az afrikai törzsfők saját népükből eladott rabszolgák halálozása míg az újvilágba értek...
  Én itt többször leírtam, meg mostani párbeszédünk alapjául szolgáló hsz.-be Te idézted be, hogy a Szabadkőművesség mint szellemiség a 18. században elvesztette a jelentőségét, napjainkban pedig nem is lehet szerepe. Ma az elnevezés mást takar. Erre ajánlottam könyveket, hogy látható legyen ezek a dolgok másról szólnak. S erről a Zeitgeist topicban kifejtettem párszor a véleményem.
  S engem nem zavar, ha akár degradálóan írnak a mai Szabadkőműves Páholyokról, hiszen ezek többsége nem más, mint valami másnak az elfedése, felnőtt emberek elhitetik magukkal, hogy fontosak , miközben hűlyét csinálnak belőlük, s csak egy kicsiny rész aki valami hasznosat is tesz, bár ha ezek az emberek ott hallatnák a hangjukat ahol kell, akkor a jótékonysági és életmentő gyűjtéseket azok szerveznék akik erre alakultak...
  Szóval, ha a szabadkőművesekről tudunk beszélgetni, akkor ez a topic az, ahol erről tudunk, de az összes többiről itt a CH-n van avatottabbak által látogatott a Világnézet fórumon belül is.....
   
 20. prominor

  prominor Állandó Tag

  Nos akkor másodszor...

  Kedves marton01!

  Sajnálom de azt gondolom, az általad olvasásra javasoltnak egész biztos csak annyi köze van a valóságos eseményekhez, hogy a helyszínek és szereplők valóságosak, s a jővőnket kevesek és szűkkörben döntik el, de a többi fikció...
  Ne gondold, hogy a földönkívüliek miatt vélem így. Nagyon el lennék keseredve, ha az ember lenne a legértelmesebb lény az univerzumban. Mindenképp lenniűk kell, még ha nem is szénalapon szervezett, vagy másmódon hozzánk hasonló értelmes lényeknek. Fizikalista világfelfogásom azt sem zárja ki, hogy akár a környezetünkben is létezhetnek ilyen lények.. Az viszont, amit az oroszokkal, Kínával, és az Anglikán Egyházzal kapcsolatban, a beszélgetés folyamán elhangzott, az egészet hitelteleníti. Ugye ez egy 2005-re visszaemlékező beszélgetés, ami a közelmúltban történt, vagy mivel kétéves utalások vannak a szövegben, legkorábban 2008-ban. 2005- ben sem tudta volna Japán Kínát pénzügyileg szorongatni. Kinai kézben van a Japán gazdaság 40%-a, Japán kézben az USA gazdaságának 60%-a, Kinai- ban 12% a hívatalos 2008-as adatok szerint. (Tehát az USA gazdaságának 36%-a közvetve vagy közvetlenül Kínai kézben volt!!) Mára még jelentősebb a részesedés, sőt a magyar államadóság 68%-a a közelmúltban szintén Kinai tulajdonba ment át..
  Iránnak nincs atomfegyvere, (ahogy Iraknak sem volt sem vegyi, sem atom) csak atomfegyverrel is felszerelhető hadászati rakétái... Izrael sem rendelkezett akkor még atomfegyverrel mikor szándékosan kiszivárogtatta egy technikuson (tkp.Mosad) keresztül a titkot, hogy az arab országok az ellencsapástól való félelmük miatt ne merjék lerohanni.. Irán most ezt játsza el szintén... Ráadásul Izrael is a franciáktól szerezte, s a sahot leváltó rezsim is francia emigrációból tért vissza Iránba.
  Figyelemre méltó az is, Európa a keleti partnerségre szánt pénzeket az új arab kormányok megsegítésére szánja, hisz ezért és nem más okból maradt el a májusi budapesti találkozó és az akkor tartott nagyhatalmi csúcson is, a Párizs által kordinált déli stratégia volt a menű. S végül Londonnak a világpolitikában Margaret Thathcer óta nincs jelentős súlya...
  S ezek csak az elsődleges felvetések, aki ezt a storyt előadta, nem gondolta végig a történet buktatóit.. A szabadkőművesekről meg kár is beszélni.....
  Mint előző hozzászólásomban javasoltam, tájékozottabb hozzászolókkal inkább a Zeitgeist Mozgalom topicjában lehetne a témát megbeszélni..
  Köszönöm, hogy kíváncsi voltál a véleményemre, de én maradok a Kőmíveseimnél...
  Legyen szép estéd!

  p.s. ne hidd, hogy elkapkodtam a következtetést a projectcamelotportal.com oldalt is átolvastam...
   

Megosztás