Antik irodalom

dbogar témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Január 15.

 1. testnapló

  testnapló Állandó Tag

  "Habere dicor febrim, cum illa me habeat." (Azt mondják, hogy lázam van, pedig én vagyok a lázé.)
   
  serfozo78 és bumbayo kedveli ezt.
 2. JULA56

  JULA56 Állandó Tag


  ... további prózai műve is ránk maradt, ezek:
  1.„De clementina” (A nagylelkűségről), Neróhoz írta 55 és 65 között, három fejezetben,
  mintegy a fele maradt fenn a Codex Nazarianusban
  2.„De bonificiis” (A jócselekedetekről), a „De Clementina”-val egyidőben keletkezett,
  hét fejezete maradt ránk a Codex Nazarianusban. A művet Aebutius Liberalisnekcímezte Seneca, s 56 után készült.
  3.„Naturales quaestiones” (Természeti kérdések) Luciliusnak ajánlva
  4.„Epistulae morales” (Erkölcsi levelek), szintén Luciliusnak ajánlva.
  Az utóbbi két munka nem maradt fenn teljes egészében, az etikai problémákkal is foglalkozó
  természettudományos művét a középkorban tankönyvül használták, míg a 124 fiktív levél
  csiszoltságuknak és sokszínűségüknek köszönhetően Seneca legismertebb és legkedveltebbművévé vált

  http://www.ujakropolisz.hu/seneca-vigasztalasok-erkolcsi-levelek
   
 3. Kyra2

  Kyra2 Kitiltott (BANned)

  Várkonyi Nándor _ Sziriat oszlopai

  "Várkonyi Nándor könyve lenyűgöző, regényes látomás az emberiség írott törénelme előtti korról. Víz és tűzözön, katasztrófák elől menekülő és kultúrát mentő emberiség képe bontakozik ki előttünk, az ismert ókori történelem előzményeinek nagyszabású vázlata. Várkonyi Nándor, a képzett klasszikafilológus hatalmas műveltséganyagot dolgozott föl és épített bele munkájába. A letűnt idők megértéséhez az emberiség mítoszkincsét fogta vallatóra. De nem elégedett meg ennyivel: a modern tudomány eredményeit is igyekezett fölhasználni a magyarázathoz. Látomásról és hipotézisről van szó, az alkotó írói képzelet munkájáról. Számos részletét éppúgy vitatja a tudomány, egy-egy részterületének kutatója, ámde a dolgok mai állása mellett egészében megcáfolni és elvetni sem lehet ezt a korántsem légből kapott föltevés-láncot. Elgondolkoztató, s ami fő, izgató olvasmány.
  A könyv első és második – a mostanitól sok minenben eltérő és kurtább – kiadása 1940-ben és 1942-ben csupán zárt körben volt hozzáférhető. Az átdolgozott jelenlegi kiadás a korábbi változatnak számos, tudományos szemszögből tekintve tarthatatlannak bizonyult helyét korrigálja, s számos egészen új részletet is tartalmaz."


  Nem én követtem el, csak találtam a neten. Köszönet az írón kívül azt illeti, aki hozzáférhetővé tette számunkra.
   

  Csatolt fájlok:

 4. krisztina.t

  krisztina.t Állandó Tag

  Arbiter Elemér:
  ​Lükambészhez

  Romlott öreg kufár, Lükambész, ó,

  arany középutat nem ismered
  s szived csak fényes éremért eped.

  De tudd! hiába gyűjtöd a vagyont,
  halálod oly közel van, pénzed túl
  fog élni téged, nem megy föld alá.

  Te vén bolond halld! A pénz, amit
  veszel a birtokodba kapzsin, pont
  aképpen birtokol, ahogy te őt.

  Te és a pénzed, két gyilkos zsarnok
  te ő felette és feletted ő
  uralkodik szegény rabszolgaként.
   
  magdolna 58 és JULA56 kedveli ezt.
 5. Kyra_

  Kyra_ Kitiltott (BANned)

  Rejtélyek és titkok: ATLANTISZ Simon Cox és Mark Foster

  [​IMG]

  Simon Cox Atlantisz című könyve éppoly ősi és rejtélyes történelmi titkokat fürkész, mint például az ókori Egyiptom kultúrája, Artúr király és a szent Grál legendája vagy az okkultizmus története. Aligha találunk más olyan történetet, amelyet a múló idő megannyi ellentmondása övezne, mint az Atlantiszét. Könyvek ezrei születtek az elveszett kontinensről, szó szerint több millió szót írtak le róla, a témát mégis ugyanakkora – ha nem nagyobb – érdeklődés kíséri, mint a múltban. Az Atlantisz című könyv e nagy múltú hagyomány legutóbbi termése.

  Köszönet a készítőnek, én csak találtam a neten.
   

  Csatolt fájlok:

 6. krisztina.t

  krisztina.t Állandó Tag

  Szapphó
  HOLTAN MAJD FEKÜSZÖL...


  Holtan majd feküszöl, senkise fog
  visszatekinteni
  emlékedre, ki sem vágyakozik
  rád, ki a múzsai
  rózsákat sose bírtad, de amott
  lent, Aidész lakán
  holt árnyak raja közt kósza kis árny,
  erre meg arra szállsz.

  Devecseri Gábor fordítása

   
  nepazsu és teddyted kedveli ezt.
 7. krisztina.t

  krisztina.t Állandó Tag

  Szapphó
  ÉDESANYÁM! NEM PERDÜL A ROKKA...

  Édesanyám! nem perdül a rokka, olyan
  szakadós ma a szál -
  vágy nehezül rám:
  mert a sudár, szép Aphrodité letepert!
  Szerető, szerető
  kell ma nekem már!

  Radnóti Miklós fordítása
   
  nepazsu és Atommaki1971 kedveli ezt.
 8. filmi

  filmi Állandó Tag

  "Úrnőm, esdekelek; ki vagy? isten? földi halandó?
  Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt -
  Zeusz atya gyermeke: Artemisz az, kihez én a leginkább
  tartalak arca hasonlónak, termetre s alakra;
  és ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását,
  boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő,
  és testvéreid is háromszor: bennük a lélek
  örvendezve repes bizonyára örökre miattad,
  táncba vegyülni ha látnak ilyen szép tiszta virágot." (Homérosz)
   
  nepazsu és gammaglobulin kedveli ezt.
 9. telaci

  telaci Állandó Tag

  Adamik Tamás - Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig  Kalligram (Pozsony)
  2009
  A római irodalom egészét összefoglaló, a felsőfokú oktatás igényeit is kielégítő kézikönyv magyar nyelven még nem készült. A korábbi magyar nyelvű munkák az egyes korszakokra összpontosítottak; a Római irodalom című, kivételes jelentőségű monográfia azonos terjedelemben és súllyal kívánja tárgyalni az összes korszakot.

  Formátum: Adobe PDF
  Méret: 3,19 MB
   
  Utoljára módosítva: 2014 Július 14
 10. telaci

  telaci Állandó Tag

  Rudolf Steiner - Egyiptom mítoszai és misztériumai  Új Mani-fest
  2001
  Az Atlantisz utáni kultúrperiódusok vallásos szemléletében szimbolikusan a kozmikus események fejeződnek ki. Az első, az ó-indiai kultúrperiódus felidézte a Föld legelső időszakát; a perzsa a másodikat: a Jó és a Gonosz princípiumát; a régi egyiptomi ember pedig a harmadik időszakot, a maga hármasságával, Oziriszével, Iziszével és Hóruszával együtt. A negyedik, görög-római kultúrkorszaknak aztán már Olümposza volt: a lelkek Atlantisz istenalakjaira emlékeztek vissza. Majd beköszöntött az újabb periódus, az Atlantisz utáni ötödik kultúrkorszak. Mi magunk is ebben élünk. Mire emlékezhetünk? Semmire sem! Ez az oka annak, hogy miért éppen ebben a kultúrkorszakban jutott hely az oly sok vonatkozásban Isten nélküli világnak, hogy miért éppen az ötödik korszak van ráutalva arra, hogy ne a múltba tekintsen vissza, hanem előre nézzen a jövő felé. Az ötödik korszaknak a jövő irányába kell tekintenie, ahol majd újra fel kell támadnia az isteneknek! Az ötödik korszak Istenről alkotott képei többé nem lehetnek már emlékképek – az ebben a korszakban élő embereknek előre kell tekinteniük, mert életüknek csak ekkor lesz spirituális jellege. Leikeink át meg át vannak szőve titokzatos kapcsolatokkal -- az egyiptomi korszak mai ismétlődését olyan kiindulópontnak tekinthetjük, ahonnan valóban eljuthatunk ahhoz a felismeréshez, miszerint ötödik korszakunk a világ középpontjában áll. Korunk emberének tehát éppen ezért előre kell tekintenie. A mi feladatunk, hogy első ízben értsük meg teljes mértékben Krisztus tettét, a golgotai misztériumot!

  Formátum: Adobe PDF
  Méret: 32,9 MB

  http://data.hu/get/7879599/Rudolf_Steiner__Egyiptom_mitoszai_es_miszteriumai.pdf
   
 11. telaci

  telaci Állandó Tag

  Michael von Albrecht - A római irodalom története I. - II.  Balassi
  2003-2004​

  Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin nyelvű irodalomtörténetet. Az első kötet Augustus időszakáig foglalkozik a témával, a második kötet a császárkori irodalmat tárgyalja. A római irodalom egyik alapvető vonása a megújulásra való képessége: ez teszi az európai irodalmak szülőanyjává. Mivel ez először az antikvitás latin nyelvű keresztény irodalma kapcsán látható, Albrecht szervesen építi be munkájába a patrisztikus korszakot. S mivel egy-egy mű jelentőségét nem csupán saját korának ítélete, hanem utóéletének elevensége is jelzi, az egyes szerzőkről szóló fejezetekhez a nagy európai irodalmakra is kitekint, egészen a jelenkorig követve a hatástörténeteket. Michael von Albrecht irodalomtörténete a kutatások legújabb eredményeit is magában foglaló, kitűnően felépített, jól áttekinthető, összefüggéseket feltáró írás, amely egyesíti a kézikönyv, az esszé és a tudományos munka előnyeit. Szerzője a heidelbergi egyetem világszerte ismert emeritus klasszika-filológus professzora, több sorozat szerkesztője, számos tanulmány és monográfia írója. Az ókori irodalmak tanulmányozóin túl bárki számára, akit érdekel a római irodalom és annak továbbélése, könnyen használható és értékes kézikönyvet kínál ez a feldolgozásában egyedülálló és megtermékenyítő, jelentős összefoglalás, amelynek most –- Tar Ibolya, a szegedi egyetem klasszika-filológusa hozzáértő fordításában -– a két kötetét kapja kézhez az olvasó.

  Formátum: LizardTech DjVu
  Méret: 12,8 MB + 14,5 MB

  http://data.hu/get/7879572/Michael_von_Albrecht__A_romai_irodalom_tortenete_1.djvu
  http://data.hu/get/7879573/Michael_von_Albrecht__A_romai_irodalom_tortenete_2.djvu
   
 12. Piroska49

  Piroska49 Állandó Tag

  Keresővel nem találtam

  Euripidész Az őrjöngő Heraklesz

  Euripidész Bakkhásnők


  köszönet az eredeti feltöltőnek
   

  Csatolt fájlok:

 13. ZoBanfi

  ZoBanfi Állandó Tag

  Mivel jeleztétek, hogy az eredeti link már halott feltöltöm ismét a Nicholas Postgate - Az első birodalmak című könyvet.

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
  ZoBanfi
   
 14. Piroska49

  Piroska49 Állandó Tag

  Hérodotos
  Kyros és Kroisos története

  upload_2015-11-8_22-27-23.jpeg


  Hérodotosz (Halikarnasszosz i. e. 484 k. - Thurioi, i. e. 425 k.) az első ismert történész, aki rendszerszerűen gyűjtötte az anyagait, lehetőség szerint ellenőrizte forrásait és jól felépített, élénk szövegben fogalmazta meg kutatásának eredményeit. Cicero a "történelem atyjának" (pater historiae) nevezte el. Azt is feljegyezte róla, hogy számtalan történetet (innumerabiles fabulae) ismert és adott elő. Egyetlen fennmaradt, kilenc kötetes művének, amit magyarul Történelem címen ismerünk, eredeti címe Hisztoriai. Ez a korabeli ógörög nyelven "kutatások"-at jelentett, a görög-perzsa háborúk előzményeit és történetét tárta fel. E mű címéből keletkezett a historia latin szó, amit számtalan mai nyelv átvett. Kyros és Kroisos története a mű első könyvének hatodik fejezetétől a százharmincegyedik fejezetig terjed.
   

  Csatolt fájlok:

 15. urepanse

  urepanse Állandó Tag

  Sziasztok!
  A napokban találtam ezt a pár oldalt és nem tudok betelni vele.Gondoltam, hogy megkérdezem azokat akik igazán szakértők a témában, hogy megjelentek-e magyarul az ugariti szövegek? Ha igen, akkor mi a könyv címe, amiben megtalálhatom őket? Ha nem adták ki magyarul,akkor milyen angol könyvben lehet megtalálni?
  Közben én is keresem az interneten, de ha bárkinek van hasznos infója, tanácsa, azt nagyon megköszönném.
  Előre is köszönöm.
   
 16. Aleppo

  Aleppo Állandó Tag

  Ebben csak azok vannak: Baal és Anat – Ugariti eposzok, ford. Maróth Miklós, Bpest, 1986.
  http://moly.hu/konyvek/hahn-istvan-szerk-baal-es-anat-az-ugariti-eposzok
  http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.irodalmak/index.asp_id=687.html
  Ebben meg infók vannak:
  http://www.hebraisztika.hu/downloads/05-06-I-Ugariti_irodalom.pdf
   
 17. janarmour

  janarmour Állandó Tag

  Boethius
  A filozófia vigasztalása

  epub
  cover.jpg
  Boethius arisztokrata származású volt, consul fia. Nagy Theodorik gót király szolgálatába állt, s annak ravennai udvarába került. A király a legbizalmasabb feladatokkal látta el, 510-ben elnyerte a consuli méltóságot, megtiszteltetésből 522-ben két fiát is consullá nevezték ki. Amikor védelmére kelt egy szenátornak, akit azzal vádoltak, hogy levelezést folytat a keletrómai császárral, őt is árulással vádolták meg, fogságba vetették és tárgyalás nélkül kivégezték.
  Filozófusként legjelentősebb és legeredetibb munkája a „De consolatione philosophiae" (A filozófia vígasztalása), melyet a börtönben írt. A művet Martianus Capella prosimetrumának, a vers- és prózarészleteket váltogató De nuptiis Mercurii et philosophiae mintájára, öt könyvre osztva készítette el. A női alakban megjelenő Filozófia ki akarja vezetni a börtönben saját sorsa felett kesergő Boethiust a szenvedélyek fogságából. A mű felfogása részben neoplatonikus, részben keresztény.
   

  Csatolt fájlok:

 18. szélfútta

  szélfútta Állandó Tag

  Üdv mindenkinek!
  Keresem az alábbi könyvet, ha meg lenne valakinek? Előre is köszönöm
  A lélek iskolája - Lelkigyakorlatok és ókori filozófia
  Hadot - Pierre Hadot
   
  magdolna 58 kedveli ezt.
 19. szélfútta

  szélfútta Állandó Tag

  Ha valakit érdekel. Christopher Phillips küldetést teljesít: feltámasztja a kérdések szeretetét, amelyet réges-régen, az ókori Athénban Szókratész keltett életre. "Phillips a filozófia diplomás Róbert bácsijaként járja az országot, kávéházakba, nyugdíjasklubokba, börtönökbe, könyvtárakba, napközi otthonokba, általános iskolákba, gimnáziumokba és templomokba látogat, és mindenhol életre hívja a kutakodás összetartó közösségeit" (Utne Reader). Phillips nem csupán a filozófiai gondolkodás alapvetéseit vezeti elő lebilincselő, "filozófia hülyéknek" stílusú könyvében" (USA Today), hanem elmeséli, hogy mi inspirálta vándorprogramjának elindítására, és feleleveníti a legizgalmasabb beszélgetéseket, amelyek néha meglepő, sokszor mély gondolatokat tárnak fel a szerelem, a barátság, a munka, az öregedés és az élet egyéb nagy kérdéseinek jelentéséről. Ahhoz is tanácsokkal szolgál, hogy hogyan indíthatunk magunk is Szókratész-kávéházat a környezetünkben.
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás