Reincarnacio

pitti témája a 'Vallás,szellemtan' fórumban , 2003 December 10.

 1. bolcsasz

  bolcsasz Állandó Tag

  Nemreg olvastam egy jo konyvet: Beszelgetesek Istennel...ajanlom mindkinek....sokmindenrol szo esik...erdemes elolvasni
   
 2. kerov

  kerov Állandó Tag

  Ha már könyvekről van szó: Sztem az "Éld az életed" Louise L. Haytől mindent visz!
   
 3. tornalja

  tornalja Új tag

  TORNALJA Igaza van a LACINAK, en pontosan igy tudom.az adatok pontosak. Anni.
   
 4. bubamama

  bubamama Állandó Tag

  Kedves Pitti!

  Teljesen véletlenül találtam ide az oldaladra, - de nagyon örülök neki!
  A napokban, - ha lesz egy szusszanásnyi időm, - feltétlenül jövök, - és végig olvasom.

  Addig is, :

  Áldott Karácsonyi Ünnepeket,- és egészségben is, örömökben is, sikerekben is gazdag, Békés, Boldog Újesztendőt kívánok Neked, a Családodnak, - és Mindenkinek.<O:p</O:p

  Szeretettel: Márta-Mama<O:p</O:p

  http://video.xfree.hu/?n=grimilda|efb3be44b6d4cfcd10502c70c58faa25
  <O:p</O:p
   
 5. pitti

  pitti Állandó Tag

  Szia Mama, jo hogy megtalaltad ezt az oldalt mert en mar teljesen megfeledkeztem rola...:mrgreen:
  En is nagyon boldog unnepeket kivanok nektek!!!!kiss
   
 6. Karsay István

  Karsay István Kitiltott (BANned)

  Sziasztok, egy barátom most írta ezt, egy tudmányos lapban jelent meg, és elküldte:


  A reinkarnáció tagadása érthetetlenné teszi a biblia világképét és megkérdőjelezi Krisztus kijelentéseinek hitelét<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  A dogmatikus felfogás csak egyetlen földi életet ismer. Nézzük meg mi következik ebből, ha ezt a felfogást egyesek abszolút dogmának – igazságnak fogadnák, vagy fogadják el?<o:p></o:p>
  1. Isten minden embert akkor teremtett meg, amikor az a Földön megszületik. Az egyiket jónak, a másikat rossznak teremtette, az egyiket a kőkorszakba, a másikat Jézus közvetlen tanítványának, pl. Jánosnak, az egyiket szegénynek és tudatlannak, a másikat kiváló elmének, gazdagnak, és i.t. Kérdezhetnénk: Miért teremtette Isten az embert különböző tulajdonságokkal és különböző körülmények közé és ugyanakkor hogyan várhatná el, hogy minden ember egyetlen földi élet alatt beteljesítse a krisztusi parancsot: az Atyához hasonló tökéletességet? (Mt 5: 48) – Hiszen erre nem létezik egyetlen analógia sem ezen a Földön. Erre csak Jézus volt képes, de Ő eredetileg is bűntelen volt. Így jogosan mondhatnák egyesek: A biblia képtelenségek gyűjteménye, tehát nem lehet valóság alapja!<o:p></o:p>
  2. A fenti elképzelés így egy igazságtalan és kényúr Isten képét idézi fel az emberben, ami pedig teljesen ellentétben áll a Szentírás szellemével. Ha Isten igazságtalan, úgy a biblia szerinti Isten a valóságban nem is létezhet - vélekedhetnek egyesek - ezért csak a materialista felfogás fedheti a valóságot. Az egyetlen testet öltés eszméje amellett szólna, hogy a testi halál után a szellem is megszűnik, vagyis a szellemi funkciók is anyagi természetűek, ahogy ezt a materialista felfogás állítja. Ezzel szemben az egyéni tudat emlékezése előző életeire, amit számos egyénnél megfigyeltek a regressziós hipnózis módszerével, vagy más módon, nemcsak a szellem, az Én-tudat folytonosságát és halhatatlanságát bizonyítja, hanem sokszor a régi bűnök és a jelenlegi lelki- vagy testi zavarok (betegségek) oki kapcsolatára is fényt derít (reinkarnációs terápia).<o:p></o:p>
  3. Az ember Felsőbbrendű Énje (már tudományosan is bizonyított) a szellemi magja, aki testet ölt a reinkarnációs ciklusokban. Ha van testet öltés, lennie kell újra testet öltésnek is. Keresztelő János – Jézus állítása szerint Illés, ahogy azt a próféták megjövendölték. Ő, János ugyan ezt tagadja – nem emlékezik rá, de Jézus szava perdöntő ebben a kérdésben – Mt 11: 14-15. Így a reinkarnáció tagadása nemcsak Jézus messiási mivoltát, de az egész ÚSZ-i Szentírás hitelességét is megkérdőjelezi a zsidók szemében. A prófécia szerint ui. hogyan jöhetett volna vissza újra Illés, ha nincs reinkarnáció? Ez tehát feltételezi azt, hogy a Szentírás eleve ismert dolognak tételezi fel a R ismeretét, amit nem is tart szükségesnek külön magyarázni.<o:p></o:p>
  4. Jézus a béna meggyógyításakor utalt arra, hogy betegsége (az előző életek valamelyikében elkövetett) bűnök következménye: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid” (Mk 2: 5). „Az Emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön” (Mk 2: 10). Ez pedig amellett szól, hogy jelenlegi életünk (sorsunk) nagyrészt előző életeink tetteinek következménye (Abdiás 15), amelyek emléke már a tudatalatti rétegekbe szorult. Így nem magyarázható csupán egyetlen földi élet lehetőségével. Erre mutat a tanítványok kérdése is a vakon született ember esetében: Ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? (Jn 9 : 2). Ez a kérdés értelmetlen lenne az újraszületés tagadásával: Hogyan vétkezhetett valaki még megszületése előtt, amit Isten vakon születéssel büntetett?<o:p></o:p>
  5. A karmikus adósság fogalma alatt az előző életekből származó fel nem oldott bűnök következményeit érthetjük. A karma elve a magasabb élet funkciókkal kapcsolatos olyan önszabályozó elv, amely az élet visszacsatolási elvén alapul – lényegében biofeedback. Ebből adódóan jelenlegi képességeinkre, sorsunkra előző tetteink is kihatással vannak, amelyekre azonban már legtöbbször nem is emlékezünk. „Amíg az ég és a föld el nem múlik egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg be nem teljesedik.”- mondja Jézus. (Mt 5: 17-18; Mt 5: 25-26). A törvény = az Élet törvénye. Csak a R és a karma elv ismeretében tudjuk értelmezni Krisztus szavait. A R és a karma fogalmára, valamint az egyéniség és személyiség viszonyára jól rávilágít Illés és Keresztelő János bibliai példája: Illés és Ker. János ugyanaz az egyéniség, de két különböző személyiség. Az ember szellemi szintjét Felsőbbrendű Énjének tudati szintje határozza meg. Keresztelő János példájából általánosítva a következőkre gondolhatunk: <o:p></o:p>
  - A Törvény karmikus beteljesülését láthatjuk Illés és Keresztelő János bibliai példáján. Nem zárhatjuk ki, hogy K. János fejvétele a karmikus következménye volt annak, hogy Ő Illés személyében 450 Baál papot ölt meg. (1Kir 18-20-). A mózesi törvények érvényesültek. <o:p></o:p>
  - K. János példája azt is mutatja, hogy az egyéniség szellemi szintjét nem mindig lehet megítélni a személyisége alapján, mert az nem tükrözi hűen a szellemi fokozatot (pl. a szellemi érzékelés, megvilágosodás, csodatevő erők). János nem tett csodákat, nem voltak olyan különleges képességei, mint többeknek őelőtte, mégis Jézus kijelentése szerint a legnagyobb szellem volt a maga idejében. Ha azonban nem a személyiségét hanem János egyéniségét vesszük figyelembe, aki mint Illés sok csodát tett és halált sem látott, mert az égbe ragadtatott (2Kir 2), az ellentmondás feloldódik. Jézus nemcsak tudhatta ezt, de láthatta is János aurájából. Ez a körülmény is rámutat arra, hogy a személyiség csak egy részleges megjelenése a teljes egyéniségnek. Pontosan ugyanazok az elvek érvényesülnek, mint az élet biológiai szintjén. Ezért is szükséges megkülönböztetni a személyiség és az egyéniség fogalmát. <o:p></o:p>
  6. A reinkarnáció tagadásával nem lehet helyesen értelmezni a veleszületett hajlamok eredetét sem. A tulajdonságok, magatartásformák kialakításában két alapvető tényező játszik szerepet: a veleszületett hajlamok és a környezeti hatások. Veleszületett deviáns hajlam lehet pl. a bűnözésre vagy a homoszexualitásra való hajlam. Ilyen rossz hajlam csak az ember előző életeinek egy szokássá merevedett formája lehet, amitől már nehezen tud megszabadulni. Ha a társadalom „türelmes” és legalizálja a „másságot”, ezzel törvényesíti az élet-idegen és rossz szokásokat, magatartásformákat és így szabad utat enged a bűn terjedésének. Egyben megfosztja a szülöttet attól, hogy felismerje törvényellenes magatartását és megpróbáljon rajta változtatni. A „másság” elismerése végső fokon minden bűnös hajlamot is legalizálhatna (Róm 1: 26-27). A katolikus egyházi nyilatkozat szerint azonban a homoszexuális ember „nem tehet arról”, hogy ilyennek született. Ebből a felfogásból viszont az következik, hogy vagy Isten teremtette ilyennek az embert, vagy véletlenül alakultak így a dolgok és kizárja az egyéni felelősség kérdését.<o:p></o:p>
  7. Jézus azt mondja többek között: aki fegyvert fog, annak fegyver által kell elvesznie. Ha egyetlen élet van, úgy ez nem minden esetben történik meg: Következésképpen ezek nyilvánvalóan csak egy őrült és megszállott ember kijelentései lehettek: Ha pedig Jézus valótlant állított, akkor Ő nem lehetett a Krisztus sem, csak egy ember.<o:p></o:p>
  8. Amikor Jézus második eljöveteléről beszélt, többek között ezt mondotta: „Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. (Mt 24: 34). Jézusnak ezt a kijelentését sem érthetjük meg csak úgy, ha Ő a nemzedék fogalmát nem a testi nemzedékre, hanem arra a szellemi nemzedékre – szellem-csoportra: az Ádám-nemzedékre értette az 1Móz 5: 1 szerint, amelyik a reinkarnációs ciklusokban még ma is itt van a Földön! Az ember lényegét ui. nem a teste, hanem Felsőbbrendű Énje, a szellemi magja képezi, aki testet ölt a reinkarnációs ciklusokban.<o:p></o:p>
  9. A Szentírás szerint a bűn zsoldja a halál (Róm 6: 23). Mindnyájan vétkeztünk – írja Pál. Az ellentmondás nyilvánvaló: Ha csak egy élet van, egy újszülött még nem vétkezhetett, mégis meghal(hat). Sokan gondolják úgy, hogy ők nem követtek el halálos bűnt, mégis halál vár rájuk. Isten akkor igazságtalan? Ha R és fejlődés van, ez azt jelenti, hogy a bűn megítélése is viszonylagos/időleges, mert az isteni kegyelem lehetőséget ad a bűnök/hibák megbánására és kijavítására. Egyetlen földi élet alapján nem ítélkezhetünk embertársaink felett, hiszen mindenki vétkezett. Köztük vannak a szellemileg legnagyobbak is: Illés és Mózes, akik embert öltek, a házasságtörő Dávid király, vagy a farizeus Saul, aki üldözte Krisztus egyházát, míg Pál nem lett belőle. Nem tudhatjuk, hogy egy mai gyilkosból mikor lesz Isten választott embere egy következő testet öltésében. Krisztust, az Igazságot megfeszítő zsidókat sem vetette el véglegesen Isten, hiszen a biblia szerint az egész Izráel üdvözülni fog és a mennyei Jeruzsálem kapuin már fel van írva a 12 törzs neve (Jel 21). Mindez nem értelmezhető egyetlen földi élettel.<o:p></o:p>
  10. Az egy életben való gondolkodással kapcsolatos az örök kárhozattal való fenyegetés is. Nem képzelhető el a szerető mennyei Atyáról, hogy gyermekeit véglegesen örök kínszenvedésre küldené. Ha egy kiváló ember nem tenne ilyet vásott gyermekével, hogyan lenne ez feltételezhető a mennyei Atyáról, Aki maga az abszolút szeretet? Ha csak egyetlen földi élet lehetséges, mi lesz azokkal, akik Krisztus előtt éltek, vagy más vallásban nevelkedtek és nem ismerhették meg az evangéliumot? Ebből még azt is lehetne következtetni, hogy azok az emberek, akik nem tagjai Krisztus földi egyházának menthetetlenül elkárhoznak és az örök tűz lesz az osztályrészük. Voltak még ilyen magyarázatok is, s ha ez manapság már nem is jellemző, mégis ez következik az egyetlen földi élet lehetőségéből. Ez az elképzelés egy zsarnok Isten-képet mutat be, ami nyilvánvalóan nem létezhet. Itt is az egyes fogalmak értelmezésénél vannak a buktatók. Egy tudatlan ember el sem követheti a Szent-szellem elleni bűnt. Hiszen Jézus éppen a bűnös és tudatlan ember megváltására jött és nem a Sátán megváltására, aki ismerte és tudta az igazságot, de ennek ellenére meghazudtolta. Az eredeti szöveg sem örök kárhozatot említ, hanem eonokat, amely nem véglegesen örök, hanem egy igen hosszú, de véges időtartamot jelöl.<o:p></o:p>
  11. A R fogalma nélkül nem értelmezhetők Jézusnak egyes kijelentései sem. Pl.: „Ha a jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki azt és vesd el magadtól. Ha a jobb kezed megbotránkoztat, vágd le azt és vesd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, mint egész tested a gyehennára jusson”. (Mt 5: 29-30). Nem tudom, ezt hogyan értelmezi a dogmatikus felfogás. R nélkül – botrány, az öncsonkítók szektája. R-val – isteni gyógymód. Vakon, csonkán, bénán születésnél a testet öltő szellem betölti a szellemi fejlődésnek ezt a krisztusi törvényét. (Makk I. példája a Contergan-perrel kapcsolatban). Idézet az Új Ember 1981 julius 5-i számából: „A világ lakosságának 10 százaléka fizikai vagy szellemi fogyatékos. 750 millióra tehető a testi és szellemi fogyatékosok száma a világon. Ebből 136 millió gyermek.” Makk I. hozzáteszi: a kegyelem isteni pedagógiája így ad alkalmat a mélyre bukott szellemeknek, hogy a R. életsorozatainak segítségével, előző életeik cselekedeteinek karmikus következményeit átélhessék és a világkorszak zárásáig beérkezhessenek az Úr jobbjára, a mennyei szférákba.<o:p></o:p>
  12. Mindezekből egyenesen következik, hogy a reinkarnáció tagadása, amiből Isten léte és Jézus Krisztus messiási mivolta megkérdőjelezhető, csak a sátáni erőknek kedvez és feltehetően sátáni befolyás eredménye is volt a pápaság kezdeti szakában, amikor a zsinat a reinkarnációt eretnek tanná nyilvánította. Origenészt és követőit üldözte. Sajnos ez a nézet még ma is él és kifejti romboló hatásait és a keleti vallások terjedésének kedvez (önmegváltás tana, és i.t.). A R tagadása az egyszerű ember számára ezt sugallhatja: Elég csupán a földi Egyház keretei közé tartozni és az Egyház által hirdetett tanításokat elfogadni, s ez önmagában biztosítja a mennyei örök életet. Sokan nem is annyira meggyőződésből, inkább a kárhozattól való félelmükben járnak a templomi alkalmakra. Régebben gyakran fenyegették a hívőket az örök kárhozattal az egyházi emberek. A szeretet Istene azonban nem fenyeget, csupán figyelmeztetni akar a következményekre, szeretetből és aggódásból, hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére eljusson! Az isteni Akaratnak nem lehet véglegesen ellenállni. Az Ő akarata be fog teljesülni (nemcsak előre- hanem eleve-elrendelés = predestináció) de nem mindegy, hogy milyen áron jut el az ember ennek felismerésére. Sok szenvedéstől kímélhetné meg magát, ha megfogadja az isteni szót.<o:p></o:p>
  13. Az éles elvi ellentét a tudományos és a teológiai világfelfogás között elválasztja a világi tudományt a teológiától. (Abban azonban egyetértenek, hogy csak egyetlen földi élete lehet az embernek.) Holott ilyen különválasztás nem lenne jogos vagy indokolt, hiszen a világ egységes eredetű. A filozófia viszont olyan eszme-rendszer, amely a rész-igazságok (rész-tudományok) összefüggésében vizsgálja a világot és minden tényszerű adatot figyelembe vesz. Filozófia az összefüggések tudománya. A szellemi világfelfogás lényege: A világ és az élet szellemi eredetű és természetű. Alapja az Élet törvénye, melynek Ősforrása az abszolút Szellem – az Atya Isten. Az Élet törvénye a világban pedig a Szent-háromság Isten által nyilvánul meg, ami elvileg nem más, mint az Élet Hármas Elvének (Érző-, Rendező- és Mozgató-Elvnek) összehangolt együttműködése. A tökéletességi szinteket az összehangoltság mértékének foka határozza meg (egymás között és az Abszolút Szellem viszonylatában). A világot nem lehet megérteni az Élet törvényeinek ismerete nélkül. A Szentírás pedig az Élet könyve. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Az Ige megértése felmagasztalja szívünkben az Igazság és az Élet Urát, Aki életét áldozta értünk, bűnösökért, hogy megismerhessük az egyedüli utat és Igazságot, amely az Atyához, a Tökéletességbe, az Élet teljességébe visz

  Kellemes ünnepet kívánok mindenkinek!<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
   
  atmanandajee kedveli ezt.
 7. Czajnika

  Czajnika Állandó Tag

  Bárcsak megtudnám, hogy ki voltam előző életemben.
   
 8. Nissi

  Nissi Állandó Tag

  Engem is nagyon érdekelne ki voltam elözö életemban. Sokszor érzem ugy hogy az elözö életem büneiért fizetek a mostani életemben. Magánéleti problémákra gondolok. Tudom van ilyen speciális hipnozis csak nehéz a megfelelö embert megtalálni.
   
 9. T.K

  T.K Vendég

  Szia Nissi!
  Nincsenek elözö eletek bünei es nincs büntetes.
  A karma az Isteni Törvenyek alapjan müködik.
  Amit elmulasztottal, azt ebben az eletedben megvalosithatod es amit mint tapasztalatot fel kell hogy dolgozd, az megtapasztalod.
  Büntetesröl csak az egyhaz beszel.
  Te valasztod ki magad, hogy mit akarsz ebben az eletedben rendbehozni.
   
 10. mobydickstar

  mobydickstar Állandó Tag

  Ejha! Ez tényleg figyelemfelkeltő, és nem valószínű hogy véletlen, túl sok az egyezés benne.
   
 11. A Demiurgosz

  A Demiurgosz Állandó Tag

  A reinkarnációs folyamat során az ember minden életciklusában rendelkezik az előző életeinek minőségét összegző mintázattal.

  Tehát ez a kép komolyan elgondolkodtat.

  [​IMG]

  :D:D:D:D:D
   
 12. nagynagus

  nagynagus Állandó Tag

  Jaj ez jó :D

  Mondjuk sosem értettem azokat az embereket akik folyamatosan a "halál utáni élettel" foglalkoznak. Most élsz, most kell teljesítened, aztán ráérsz majd a koporsódban elmélkedni hogy mi lesz...
   
 13. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  "… Szólt a király:
  - Újra-testetöltés van-e, vagy pedig lélekvándorlás, ó Nágaszéna úr?
  - Újra-testetöltés van, és nem lélekvándorlás, ó Nagykirály.
  - Hogyan van újra-testetöltés, és nem lélekvándorlás? Mondj egy példázatot.
  - Képzeld el, ó Nagykirály, hogy valaki meggyújt egy lámpást egy másik lámpásról. Átvándorol-e az első lámpás a másodikba?
  - Nem, uram.
  - Nos, Nagykirály, ekképpen van újra-testetöltés és nem lélekvándorlás.
  …Szólt a király:
  - Van-e olyan ember, aki nem születik újra halála után, ó Nágaszéna úr?
  - Az egyik ember újraszületik, a másik nem születik újra, ó Nagykirály.
  - Ki születik újra, és ki nem születik újra?
  - Akihez szenny tapad, az újraszületik, akihez nem tapad szenny, az nem születik újra.
  - Te újraszületsz majd, uram?
  - Ha halálom előtt ragaszkodom még a léthez, úgy újraszületek, ha nem ragaszkodom, úgy nem születek újra, ó Nagykirály…"
   
 14. Chris58

  Chris58 Állandó Tag

  csak le ne kess a csatlakozasrol!!!:rolleyes:
   
 15. Chris58

  Chris58 Állandó Tag

  A lelek mig eljut arra a szintre, hogy emberkent megnyilvanuljon, at kell menjen minden fazison, hogy a lelket alkoto fluidok kepsek legyenek a magasabb rendu erzesek atelesere, reagalasara. Igy a lelek rendelkezik a hangyatol kedve a asvanyok es minden teremtett dolog es eloleny fluidjanak mintazataval. Am mire elerte az emberi, elvileg utolso foldi megnyilvanulasi formajat, nem volt megjelenesi eszkoze. Es itt jon a Biblia a teremtessel, Isten megalkotta az embert. De annak csak a ruhajat kellet mar Istennek megalkotnia, hiszen a szellemi vilag letezett , sot a ember teremtesi fazisaban mar minden embernel egyszerubb megjelenesi forma adott volt. Tehat Isten a fejlettebb lelekhez egy fejlett, meltosagos megjelenesi format is teremtett, es ez a testunk. Ebben az emberi formaban is van sok tanulnivalo, szinte elkepzelhetetlen, hogy egy elet alatt, fokent a oszovetsegi idoben, az ember eljusson az Atya vilaganak kierdemleseig. Igy szzerintem a reinkarnacio, az eletek egymas utanja nelkulozhetetlen a kitisztulashoz. Jott Jezus, akit megvaltonak hivunk. Mi valtozott altala? A vallasok nem hiaba beszelnek rola ugy, mint mesterrol, mint Isten egyszulott fiarol, stb. Erre jon Jaszladany azzal, hogy Jezus ota mindenkinek ott van a lehetoseg a megvaltas altal a "mennybe jutni". Ezt, ha beleapplikalom az elozoekbe, akkor arra kell jutnom a logika szerint, hogy Jezus az a szemely (Istenseg), akin at vezet az ut a megtisztulashoz, tehat aki benne el, annak eltorlodik a karmaja, es nem kell ujra szuletnie tobbszzor!!!!!
  Igy lehet igaz a reinkarnacio tana es egyben a Biblia szava is.
   
 16. timeless

  timeless Állandó Tag


  Gratula!

  Gyerekpornos nincs?
   
 17. maryoconnell

  maryoconnell Állandó Tag

  Sziasztok!
  Engem is már régóta foglalkoztat, mi lehettem előző életemben. Bár nem hiszek tanszerűleg a reinkarnációban, de vannak olyan dolgok az életemben, amikre más racionális magyarázatot nem találok. Eleve vonzódom a történelemhez, de vannak olyan pontjai, amelyek különösen érdekelnek, ezen belül is a legjobban az ókori Egyiptom. Ez azonban nemcsak érdeklődés, néha úgy érzem, ezek a dolgok sokkal közelebb állnak hozzám, mint a mostani életemből bármi...Furcsa és bárcsak jobban ki tudnám fejezni...
   
 18. A Demiurgosz

  A Demiurgosz Állandó Tag

  Majd öntevékenyen keresel magadnak, ha ilyenekre vágysz.
   
 19. timeless

  timeless Állandó Tag

 20. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag

  Az ember gyakran olvas olyan dolgokat különböző leírásokban, amelyekkel úgy vagyunk, hogy : hát, az biztos csak a régi időkben történhetett meg, talán nem is úgy történt, stb.

  Ezek közzé tartoznak azok az esetek, mikor valaki kómába esik, és abból felébredve - elfelejtve addigi anyanyelvét - más, számára addig nem beszélt nyelven szólal meg.

  Ilyen esetről adtak viszont tájékoztatást a mai hírközlések:

  " Döbbenet! Elfelejtett horvátul, de megtanult németül egy kómába esett lány

  Tökéletes némettudással ébredt kómájából egy 13 éves lány Horvátországban, viszont elfelejtett horvátul.


  A lány csak 24 órán át volt eszméletlen, felébredése óta képtelen anyanyelvén megszólalni. Németül ugyan tanulgatott korábban - könyveket olvasott, német nyelvű tévéműsorokat is nézett -, ám messze nem tudott folyékonyan társalogni a nyelven. Most viszont tökéletesen beszéli a németet.


  A spliti kórház orvosai egyelőre nem tudnak magyarázattal szolgálni.


  "Sosem lehet tudni, hogy az agy miként reagál ilyen traumára. Természetesen vannak elméleteink, de a beteg személyiségi jogai miatt jelenleg nem mondhatunk többet" - idézte a The Daily Telegraph című brit lap Dujomir Marasovicot, a kórház igazgatóját. "Régen az ilyen eset csodának minősült volna, de mi jobban szeretjük azt hinni, hogy van rá ésszerű magyarázat, csak még nem leltük meg" - hangsúlyozta Mijo Milas horvát pszichiáter. Emlékeztetett arra, hogy nem egy hasonló eset történt már a világban, mások is feléledtek úgy kómájukból, hogy idegen nyelven beszéltek, sőt akadtak, akik ókori - egyiptomi vagy babiloni - nyelven szólaltak meg."

  Véleményetek szerint tekinthető ez a reinkarnáció egyfajta megnyilvánulásának?

  Hiszen az eddig nem beszélt nyelveket is meg kellett valamikor tanulni. Vagy van rá más magyarázat ?
   
  Moave kedveli ezt.

Megosztás