Spirituális helyek Európában

QuantumMeditate

<b>Kormányos</b>
Spirituálisnak tartott helyeket (főéeg nem templomokat, hanem Dobogókő. Stone Henge, stb) helyeket keresek Európában. Tudna esetleg nekem segíteni ebben valaki?
 
E

elke

Vendég
Nagy energiájúnak tartott helyek Magyarországon többek között:

Az erőhelyek az úgynevezett szent tér kategóriájába tartoznak, hiszen ott magasabb rezgésű és erősebb energiák vannak jelen, mint máshol. Szentté azonban csak akkor válik, ha az ember ezt felismeri, és tudatosan arra használja, hogy ott kapcsolatba lépjen ezekkel a nagy energiákkal.
A természetben rengeteg erőhely van, ahol különböző minőségű és erősségű energiákat észlelhetünk. Általában az egyéni érzékenység dönti el, hogy kinek melyik a megfelelő, ki, mit él át ezeken a pontokon. Erőhely lehet egyébként a tengerpart, egy szikla, de akár egy szép kert is. A saját erőhelyünket úgy találjuk meg, ha megfigyeljük, hol érezzük magunkat jól, hol esik jól időzni, hol töltődik fel lelkünk, szellemünk, és hol enyhülnek testi bajaink.

Régi tapasztalat az is, hogy azokon a helyeken, ahova sokan járnak gyógyulást remélve, lágyabb, inkább az érzésekre, érzelmekre ható, finomabb energiák tapasztalhatók meg. A magasan fekvő, nehezen megközelíthető helyeken, ahová kevesen jutnak el, erősebb, tisztább, elsősorban a tudatra ható energiák működnek.
Az ősi tudás nyomában Őseink – akik még sokkal szorosabb kapcsolatban voltak a természettel, mint a ma rohanó embere – könnyebben felismerték az ilyen helyeket. Megfigyelték, hogy
az ilyen tájakon a növényzet dúsabb, egészségesebb, magasabb, az állatok nagyobbak, a vizek tisztábbak, a levegő lágyabb, no és persze az ott élő emberek békésebbek, nyugodtabbak voltak.
Más esetben csodás jelek utaltak a hely különlegességére. Aradi Lajos Pilis-kutató szerint elterjedt volt az a hit is, mely szerint egy varázserejű állat egy egész nemzetet vezethet a csodálatos vidékre. Erre a magyar mondavilágban is akad példa, gondoljunk csak a turulmadár vagy a csodaszarvas legendájára.
A régebbi korok emberei a templomokat is olyan helyekre építették, ahol a legnagyobb pozitív energiák összpontosultak, hogy a hívők a szentélyben emelkedettebb lelkiállapotba kerüljenek.
Ha manapság valaki fel szeretne töltődni vagy újra vissza szeretne találni a természetbe, nem kell mást tennie, mint felkeresnie egy magyarországi erőhelyet, és ott feltöltenie lemerült energiaraktárait.

 • Andocs,
 • Badacsonytomaj,
 • Búcsúszentlászló,
 • Bodajk, Budakeszi,
 • Budapest – Gellérthegy,
 • Csatka,
 • Csobánka,
 • Dobogókő,
 • Dömös,
 • Egerszalók,
 • Esztergom,
 • Fertőszentmiklós,
 • Gencsapáti,
 • Gyöngyös,
 • Hédervár,
 • Gyula,
 • Kaposszerdahely,
 • Kékkő,
 • Mártaszentimre,
 • Petőfiszállás,
 • Röjtökmuzsaj,
 • Sümeg,
 • Szigetvár,
 • Székesfehérvár,
 • Varsád,
 • Vác,
 • Vértessomló,
 • Visegrád,
 • Zirc.
A Magyarországon található Szent György-vonalak, ide érdemes ellátogatni:
– Majki remeteség
– Pilisszentkereszttől nyugatra a cisztercita kolostor romja
– Pilisszentiváni Ördög-szikla
– Dömös mellett a Vadálló-kő
– Csodafa kápolna, mely szintén nem messze Dömöstől épült

Az ősi elképzelés szerint Szent György-vonalak vagy más néven sárkányvonalak hálózzák be a Földet. Kialakulásuk a Föld mágnesességére vezethető vissza. Ezek egyfajta rezgések, energiarendszerek. Ahol a vonalak keresztezik egymást, azok az akupunktúrás pontok, hasonlóan az emberi test akupunktúrás pontjaihoz. A töbszörös metszetek egyben szakrális, szentnek tekintett helyek.
Az energiakoncentráció hatalmas ezeken a területeken. Olyan erős az energetizáló tér, hogy pár perces ott-tartózkodás során képes feltölteni auránkat. Lakni ezeken a helyeken nem egészséges és nem ajánlott, a túl sok energia nem kezelhető az ember számára. A Kárpát-medencének egyedülállóan kitüntetett szerepe van a Szent György-vonalak rendszerében, itt ugyanis az akupunktúrás pontoknak olyan sűrűsödése fedezhető fel, amely páratlan a Földön. Elsősorban templomokat, bazilikákat építenek ilyen pontokra. A papok a szent helyek építése előtt bemérték e vonalak találkozási pontjait, és meghatározott helyekre építették a templomokat. Hogyha hosszú ideig szeretnénk tartózkodni ilyen energetikai pontokon, az túltöltődéshez vezethet, melynek hatására ingerültebbek, idegesebbek, feszültebbek leszünk. A gyerekeknél túlzott aktivitás, állandó mozgáskényszer jelentkezhet túltöltődöttség esetén. A Szent György-kereszteződésekhez általában katedrálisokat építenek, míg a Ley-kereszteződéshez templomok oltára épül.

forrás nők lapja cafe
netten talált:
"Magyarországon további fontos helyek; Gyula- a legerősebb energiaközpont, itt megjelennek a gyógyforrások is - Szentendre, Lenti, Százhalombatta, Bélapátfalva, Esztergom, Tata. Szentes - ahol öt templom és a főutca is egy erővonalon helyezkedik el. Orgondaszentmiklós falu helyén mára csak két kunhalom maradt, a Kis-és Nagy Orgonda. Szintén híres a a püspökladányi Boldogasszony halom, melyen egy Árpád-kori kápolna maradványai láthatók.
Kiemelném még Kunágotát, ahol egy nagyon érdekes hiedelem él mind a mai napig. A közeli Cikó-dombról, azt tartják, ha valaki a tavaszi napéjegyenlőség éjszakáján kimegy oda, a tündérek elragadják a lelkét. Cikó a gólya népies elnevezése, és tudjuk, hogy a gólya a Rák havának, középső holdház jelzőállata, amely 90°-os szöget zár be a napéjegyenlőségi Kossal. Ekkor tetőzik az erővonalak erőssége, és ha ezt figyelembe vesszük, már nem is tűnik annyira fantazmagóriának mindez."
 
E

elke

Vendég
Máriabesenyő-Gödöllő

Máriabesnyő, a magyar Loreto, a XVIII. század óta búcsújáró- és zarándokhely. Különlegessége, hogy két templom van egymás fölött és két kegyszobor egymás mögött. Az egyik kegyszobrot kapucinus szerzetesek hozták gyalogosan Loretóból, a másik kegyszobrot a kápolna alapozásakor, álombéli sugallatra találták meg. A 11 cm magas, XI-XII századból való csontszobor Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, amint szívét nyújtja gyermekének. A szobor előtt végzett imák meghallgatása, a csodás gyógyulások híre zarándokok tömegét vonzotta: számukra épült a kétszintes templom, az itt szolgáló kapucinus szerzeteseknek pedig a kolostor.
A kegytemplom 2008 óta a „Nagyboldogasszony Bazilika” címet viseli, a Közép-Európán átívelő spirituális turistaút, a Mária-út gödöllői állomása. Mögötte a magyarországi Mária-kultuszt bemutató, az országban egyedülálló Mária Múzeum. A templom-kertben minden évben, virágvasárnapon megrendezik a Krisztus szenvedéseit bemutató Besnyői Passiót. Lelkigyakorlatok a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban.
 
E

elke

Vendég
Mária út

A Mária Út ideája három pilléren nyugszik:
1. a spiritualitást, a lelki, szellemi és fizikai megújulást, újjászületést, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást, és az adott élethelyzetükben választ, eligazodást, kihívást vagy csendet keresők számára egy vonzó, egyedi értékeket hordozó és élményt nyújtó, biztonságos közép-európai és magyar spirituális turistaútvonal és zarándok-úthálózat létrehozása, mely részenként és szakaszaiban is bejárható;
2. Közép-Európa lelki, fizikai egységének és összetartozásának erősítése, valamint vallási, kulturális, természeti értékeinek, gyökereinek, hétköznapjainak megismertetése a világgal,
3. a kereszténység több ezer éves értékeinek felfedezhetővé, megtapasztalhatóvá tétele, megőrzése, valamint égi édesanyánk Szűz Mária és egyszülött fiának a mi Megváltónknak megmentő, segítő, óvó, szerető és védő jelenlétének jelenlévővé tétele a világban és továbbadása a jövő nemzedékeinek
A gyalogos zarándoklás a természet csodáit és az Istent kereső ember alkotásait, az imádságos lélek nyomait követi, és valódi alkalom arra, hogy az ember nyitott legyen a teremtő felé. Ha pedig ez a találkozás megtörténik, az fordulatot hozhat az ember életében. Az út belső utunkká is válik - egy hosszabb zarándoklatról életre szóló élményekkel, lelkileg megújulva térhetünk haza. Ha pedig sok ember kezd új útra térni, az megváltoztatja a társadalmat is, s már itt a Földön élhetőbbé és szebbé válhat a világ.
A Mária Út hozzájárul a helyi turizmus fejlődéséhez is, rendszerbe foglal olyan látnivalókat, „rejtett kincseket", melyeket ma csak kevesen keresnek fel. A Mária Út beilleszkedik az európai gyalogos, illetve kerékpáros utak hálózatába. A Mária Út - Via Mari&aelig; olyan spirituális turistaútvonal-hálózat, ami elsősorban a természetben vezeti útvonalát. Gyalogos és későbbi kerékpáros vonalvezetése igyekszik elkerülni a forgalmas közutakat. A Mária Út - Via Mari&aelig; a turizmus, ezen belül is kiemelten az örökégi, természeti és vallási turizmus húzóprojektje lehet a közép-európai térségben, de nem csak a vallásos emlékeket kívánja feltárni, hanem az érintett útvonalhálózaton és környezetében fekvő kulturális-, öko-, egészségi-, gazdasági- és természeti kincseket, helyi hagyományokat, népi, nemzeti szokásokat is. A Mária út tehát mindazoknak szól, akik jó szándékkal, nyitott szívvel útra kelnek, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, s a különböző vidékeket, városokat, kegyhelyeket. Az egybefüggő gyalogutat természeti és kulturális értékek egyaránt jellemzik: erdők, mezők, puszták, vadregényes völgyek, falvak, városi séták, kegyhelyek és templomok, nevezetességek.
A keresztény világ zarándoklatai Jézus életének színteréhez, szentek emlékhelyihez vagy Szűz Mária kegyhelyeihez vezetnek. Magyarország több helyi jelentőségű vallási-zarándokvonzerőt mutat fel, de a nemzetközi zarándoklatokban nincs különös vonzása, pedig a Kárpát-medence a Mária-tisztelet szempontjából óriási értékekkel és lehetőségekkel rendelkezik. A Mária-tiszteletnek és a búcsújárásnak Szent István királyig visszanyúló, mély gyökerei és kiemelkedően gazdag, ma is élő hagyományai vannak (Regnum Marianum). Ezek ihlették és táplálják a Mária út megvalósítását: hogy legyen egy út, melyre a kegyhelyeket mint egy rózsafüzér szemeit fűzzük fel.
A Mária Zarándokút létrehozásának elsődleges célja, hogy újra megerősítsük a térség Szűz Mária iránti mélyen gyökerező tiszteletét és szép hagyományait. Cél, hogy a Mária kegyhelyek rendkívüliségét felfedeztessük a világgal és segítségével Mária üzenetét tolmácsoljuk a világnak. A zarándokút olyan eszköz lehet, amely hívő és nem hívő emberek tömegének segítheti a Jézushoz vezető útra való rátalálását. A zarándokút létrehozása emellett lehetőséget teremthet Szűz Mária kegyhelyeinek rendbetételére, ahhoz adományok, támogatások, közösségi források megteremtésére. Létrehozhatunk zarándok-szálláshelyeket, ahol a zarándokút szelleméhez méltó lelkiséget képviselő környezetben pihenhetnek a zarándokok.
 

Mirdad

Állandó Tag
"Spirituális hely" ott van, ahol mi magunk :) A "világ", az a mi világunk...

De ha már erőhelyek akkor az igazán tűzszerű, erős fókuszok pl. mind az egykori misztérium-vallások szentélyei, amik mind ilyen erőközpontokra épültek. Nem véletlenül építették rájuk a templomokat később! ;) Ezt több
munkában is kifejtik, hogy szabályosan elszívták ezen erőközpontoknak az erejét, vagy "letranszformálták", megszűrték a tisztaságát.

Mik ezek a rejtélyvallások, misztériumvallások?

Igai belső vallások, pl. a Mithrász, Izisz-vallás, amik csodálatosan összeértek a gnosztikus-hermetikus irányzatokkal, gnosztikus szellemi (rejtély) iskolákkal. Itt nem térnék ki rájuk, kiválóan ír ezekről
pl. David Ulansey (külön oldala van), magyarul a MITRAS.HU egy kiváló oldal a fertőrákosi Mithrász-szentélyről, stb.

Tudvalevőleg a Vatikán egy része is egy Mithrász-kazamatarendszerre épült...! :)

Egész Európában fellehetők a misztériumvallások egykori beavatóhelyei,
lévén igazi világvallás volt a Földközi-tenger környékén, mely népszerűségében kezdetben messze megelőzte a kialakuló kereszténysé-
get! Ahogyan René Guénon írja, a Mithrász-vallásnak a színvonalából kellett volna alábbadnia, hogy sikeresen felvehesse a versenyt a növekvő kereszténységgel szemben ;)

...
 

Mirdad

Állandó Tag
... MITHRAS.HU - helyesen.

A misztérium (rejtély)-vallások egykori beavatóhelyei M.o.-on:

Fertőrákos, Mithrász-szentély (Mithraeum),
Szombathely, Izisz-szentély (Iseum),
Óbuda (Aquincum), Mithrász-szentély (Symphorus és Marcus mithraeum-ai),

Pécsi Ókeresztény Mauzóleum (UNESCO Világörökség része): római kori mauzóleum, "hivatalosan" nem a rejtély-vallások szentélyei közé tartozik, azonban akik elég érzékenyek, kétséget kizáróan érezhetik a gnosztikus tüzet! (Mielőtt még lementünk volna a felszín alatt lévő múzeumba, beálltunk a piros kőlapokkal fedett felszíni kis templomba (csak a falak körvonalai vannak meg) és pontosan a fókuszba álltunk! :) Lemenve a múzeumba láttuk csak, hogy pontosan a szarkofág fellett álltunk...!)
Pécsett is kiválóan látszik, ahogyan a templomokkal rátelepültek a szentélyre: a Székesegyház is egy másik templom is közrefogja.

Győr, káptalandombi Árpád-kori templom(rom): a pécsihez hasonlóan csak a körvonalai látszanak a hajónak, és szintén közvetlenül mellé épült egy templom.

A fennti erőhelyeket személyesen megtapasztaltuk többekkel, akik a belső-kereszténység, gnosztikus-hermetikus, alkímiai hagyományok iránt érdeklődünk.

Szerte Európában találni ilyen helyeket; London szívében is egy erős Mithrász-szentély áll pl., a Youtube-on van is róla szép film.

Az erőhelyek képeit érdemes nézegetni ERŐKÉ(P)P, lélekben akkor is ott vagyunk, nem feltétlen kell elzarándokolni sehova. De persze a legjobban akkor érezhetőek, ha benne állunk a megtisztító-felemelő, transzmutáló
tűzben :) (Akit érdekel, küldök képet a gyüjteményemből.)

A Világosság legyen velünk!
 

Istenkereső

Kitiltott (BANned)
A leglényegesebb spirituális hely Európában a Bakonyban található, ahol 1999.08.11-én a bibliai elképzelések "mennyei Jeruzsáleme landolt".
 

dobitibi

Állandó Tag
helló;
egy gyógyító hatású helyet szeretnék ajánlani mindenkinek. Attila domb a hely neve; Tápiószentmárton határában található. Valószínűleg ott állt Attila fa-palotája és ott találták a legjelentősebb szkíta eredetű tárgyt : az aranyszarvast, amely a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. Az Attila domb a Kincsem lovaspark része (magántulajdonban lévő terület - belépő-díj is van : 800 Ft/fő). A dombon hivatalos méréseket is végeztek, ezeknek az eredményei megtalálhatók a dombon elhelyezett faliújságon is. Az idén ott töltöttük a szabadságunk egy részét és több egészségi-problémától is megszabadultam ott. Bővebb infót a község web-oldalán és a Kincsem lovaspark oldalán is lehet találni.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Nagyon jól, tömören összefoglaltad a kérdezett sugárzó és spirituális helyeket elke! A mai korban a földsugárzások (gravitációs, mágneses..)műszerrel már régebben kimutathatóak.
Éreztél már valamit, amikor egy ilyen helyen megjelentél?
Biztosan érzéketlen vagyok az ilyen sugárzó-szakrális helyekre...még sohasem érezetem pl a Dobókőnél, vagy Mátraszentimrén semmit..legfeljebb éhes vagy szomjas lettem a sok mászkálástól. De belátom ezek a helyek egyben megkapó természeti környezetet is jelentenek..
Pécs Tórem városában az "Őskeresztény" üregek..Először is tisztázni kelllene, hogy kik az őskeresztények? Pécs ( a szerelmesek tóremje volt Pécs asszony)
szkíta és avar alapítású...(nem merem leírni, hogy mikor alapították, de jóval a rómaiak előtt, a rómaiak csak egy intermezzó a Dunántúlon..) ők pedig uruki-mani hitűek voltak, úgy mint pl a régi magyarok. Ennek hitnek az anyaga, és Mani Bibliája -Ősmagyar hitnek is mondják- pedig a nagy égetések idején, mint ördögtől való, megsemmisűlt. Hiába már maga a rovásírás is ördögi, mert a világon ez az első betűírás..Az egyistenhit alapítójának azonban nem Jézus és nem Mani mondható, hanem az évezredekkel korábban élt Anyahita. Tehát a felsoroltak követőknek számítanak, apostoloknak.
Géza és Vajk adott engedélyt az égetésekre, az idegen papok számára.
Gondolom Pécs megtalált ősegyháza és az egyistenhit között kapcsolat van...ennek kutatása érdekes eredményt hozhatna, de kinek állna érdekében?
Mitrász--szerintem ez felfújt, jelentéktelen hit..
Tápiómicsoda..először is a szarvas a jászok és a szarmaták (ők is jász törzs!) totemállata volt, a szkítáké bizony a párduc. Atilla domb, már az elnevezése sem helyes, Atilla sohasem járt itt. Magam viszont igen...és itt sem éreztem semmit..Ez egy üzleti ízű dolog. Viszont valószínű, hogy a műszeres mérések igazolta sugárzás-erősség magas..
Ez a terület az ősi un Jász síkság része, Szabadkáig nyúlik nagyjából, itt jászok éltek már iu. 20 körűl is, amikor
Jaziggal bejöttek, a Káspitól, ide hamarosan kunok is érkezetek, de délebbre.. Gondoljuk meg: Álmosékkal jöttek be jászok?
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
A leglényegesebb spirituális hely Európában a Bakonyban található, ahol 1999.08.11-én a bibliai elképzelések "mennyei Jeruzsáleme landolt".

Kedves Istenkereső! Nem tudom visszanézel-e ide, mert engem nagyon kiváncsivá tettél ezzel a hozzászólásoddal. Kifejtenéd ezt bővebben, mert komolyan érdekelne hogy kell érteni azt amit írtál!

Remélem tudsz válaszolni. kiss

Mennyei Jeruzsálem


"...és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a Mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Aki velem beszélt, annál volt az arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkét futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.
Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása Bárány: a népek az Ő világosságában fognak járni, és a Föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jelenések 21:9-27)
"
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Spirituálisnak tartott helyeket (főéeg nem templomokat, hanem Dobogókő. Stone Henge, stb) helyeket keresek Európában. Tudna esetleg nekem segíteni ebben valaki?
Keres egy csoport fát állj a közéjük megérkeztél a szentélybe minden kérdésedre választ kapsz, mindentéren élmény lesz az életed
 

Istenkereső

Kitiltott (BANned)
A leglényegesebb spirituális hely Európában a Bakonyban található, ahol 1999.08.11-én a bibliai elképzelések "mennyei Jeruzsáleme landolt".
Kedves Istenkereső! Nem tudom visszanézel-e ide, mert engem nagyon kiváncsivá tettél ezzel a hozzászólásoddal. Kifejtenéd ezt bővebben, mert komolyan érdekelne hogy kell érteni azt amit írtál!

Remélem tudsz válaszolni. kiss

Mennyei Jeruzsálem


"...és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a Mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Aki velem beszélt, annál volt az arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkét futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.
Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása Bárány: a népek az Ő világosságában fognak járni, és a Föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jelenések 21:9-27)
"

A vallási legendák Istennek a leghatásosabb erejét az 1999.08.11-én napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztben látták, ami a "mennyei Jeruzsálemből" szállt alá úgymond. Szerintem ez a hatás az elmúlt ~6700 esztendőnek a legnegatívabb szellemi hatása volt, amit egyesek a "Szentlélekkel" azonosítanak.

Az alábbi kereszten már nem Jézus van felfeszítve, mint ahogy az i.sz. 25 április elsején megtörtént Jeruzsálemben, hanem JHVH-kozmikus Krisztus tart ítéletet úgymond a népek felett:


Középen (Földön) ül JHVH-kozmikus Krisztus, ki úgymond ítéletet tart...
(Speyer/Németország; Dóm - Saját fotó)


A kereszt szárainak a végződéseinél a négy evangélista szimbólumát, az oroszlánt, a sast, a bikát és az embert láthatjuk. Erre a négy figurára utalnak az alábbi bibliai idézetek is:


Ezékiel
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.

10,9 A kerúbok: Isten dicsősége hordozói
Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék az egyik kerúb mellett, másik kerék a másik kerúb mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek.
10,10 Mind a négynek az alakja egyformának látszott: mintha egyik kerék a másik kerékben lenne.
10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

37,9 Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!

Jelenések Könyve
4,6 És a királyiszék elött üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elöl és hátul.
4,7 És az első; lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.
Tehát a négy "lelkes állat" képezi a bibliai elképzelések szerint Isten trónját. Ez a négy "lelkes állat" nem más, mint a Oroszlán, Skorpió, Vízöntő és Bika jegyei a Zodiákusban.

A Pantokrátort (JHVH-kozmikus Krisztust) némelyik ábra helyesen ábrázolja, a Zodiákus jegyei megfelelő sorrendjének a társaságában:
Speyer/Németország; Dóm - Saját fotó)

A következő képeken viszont már fel lettek cserélve az ember/angyal és a sas:

Erről szól Máté magyarázata is:


Máté evangéliuma
24,23 Az Emberfia eljövetele
"Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!
24,24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.
24,25 Íme, előre megmondtam nektek!
24,26 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek!
24,27 Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
24,28 Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk."
24,29 "Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.
24,30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.
24,31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig."
Ugyanerre a közelgő égi eseményre hívta fel Európa figyelmét II. János Pál pápa:


Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.)Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.
Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


Távlatok - A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/3 - 41)
A pápa "Európa szívében és hídján": Ausztiában (1998. június 19-21.)
(474-475. old) Szombaton a bécsi Hofburgban, az egykori császári rezidencián az osztrák politikai élet képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt Ausztria különleges szerepét hangsúlyozta az európai ház építésében: "Az egykori hátország mostanra hídországgá" lett, és az Európai Unióban júliustól betöltött elnöki szerepe révén reménységgel tölti el azokat az országokat, melyek éppen most tárgyalnak leendő csatlakozásukról. Kelet felzárkózását nem "Osterweiterung"-nak, azaz "keleti kibővítés"-nek nevezte, hanem helyette az "Europäisierung" vagyis "az egész kontinens európaizálása" kifejezést ajánlotta. "Európa, nyiss ajtót Krisztusnak!" - szólt az idős pápa az öreg kontinenshez.
A Jelenések könyve szerint az ítélet egybe kell essen a kozmikus sárkány ("Sátán") Földre történő levetésével, ami a kozmikus Krisztus számára az erőt biztosítja. Ekkor kell Immánuel is megszülessen a kozmikus sárkány hatásának az égisze alatt, és a holtaknak is fel kellene támadniuk...:


Jelenések könyve
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.
12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

20,1 Krisztus ezeréves uralma
És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.
20,2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre,
20,3 levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.
20,4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
20,5 A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és sátánt ételmezik.

Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt (*kozmikus sárkány) igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Ézsaiás könyve
7,13 Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok?
7,14 Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.

11,1 A Messiás békét hoz a földre
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.
11,2 Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

66,7 Jeruzsálem jövendő boldogsága
Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra.
66,8 Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait.
66,9 Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést? - kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? - kérdezi Istened.
Ez a kozmikus esemény történt meg 1999.08.11-én, amire nemcsak II. János Pál pápa hívta fel 3 évvel korábban Európa figyelmét, de az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben, és a héber nyelvben is járatos Nostradamus is ezt tette (Centuriák X. 72.), aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-A zsidó Messiás, Immánuel születése. Az "új mennyei Jeruzsálem landolása" a Bakonyban.
-Jeruzsálemben 1999 szeptember 27-én hétfőn, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján (Sukkoth 5760), reggel 9 órakor lerakták a 2. Templom (Salamon temploma nem létezett!) alapkövét.
-A Negev-Sivatagban (Izrael) felavatták 1999 augusztusában a Frigysátrat 1:1 nagyságban.
-Potsdamban (Németország) a háború óta az első Rabbi-Kollégium (Rabbi-képző) alapkőletétele 1999. aug.11-én. (Abraham Geiger Kolleg).
-Az új „evangélizáció" kozmikus háttere.
-Jelenések könyve (20,5) által említett "első feltámadás".

A keresztény szószékek némelyikét is a négy szimbolikus figura díszíti, melyek úgymond "Jézus második eljövetelét" hivatottak hirdetni:


Katedrális - St. Gallen, Svájc (Saját fotó)


Rechberg, Németország (Saját fotó)


A weblapom kezdő oldala

A Jelenések könyve szerint ekkor ezer esztendőre (helyesebben 1089 évre) meg lesz kötözve a gonosz (20,2), a kozmikus sárkány, helyesebben a kereszt szelleme, aki ennek leteltével újra egy rövid időre szabadon lesz bocsátva (20,7-14):

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6° Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-A bibliai "ezer éves béke" vége, amikor újra el lesz szabadítva rövid időre a gonosz a legenda (Jelenések könyve 20,7-8.) szerint.
Nem véletlenül lett Paul Lévy ötlete alapján az EU zászlaja a kék alapon 12 ötágú csillag, amire a Jelenések könyvében van utalás a "Napbaöltözött Asszannyal" (Fekete Madonnával) kapcsolatosan:Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
A Páneurópai Uniónak a zászlaja még egy keresztet is tartalmaz:Az Újszövetség magyarázata szerint pedig egy másik nép lesz a "kiválasztott" (szerintem nem létezett és ezután se fog létezni ilyen a valóságban):

Máté evangéliuma
21,43 Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Nagyon izgalmas és titokzatos amit írsz, hatalmas munkád lehet ezeknek a titkoknak a felfejtésében. Tényleg, már csak azt szeretném én is megkérdezni, hogy miért éppen a Bakony...?!

 

Istenkereső

Kitiltott (BANned)
Nagyon izgalmas és titokzatos amit írsz, hatalmas munkád lehet ezeknek a titkoknak a felfejtésében. Tényleg, már csak azt szeretném én is megkérdezni, hogy miért éppen a Bakony...?!


Ennek megvan a maga oka, amiről egy korábbi német nyelvű tanulmányomban ("Der wahre Stern von Bethlehem, oder die Lösung der Geheimnisse aller Mysterien" - "A valódi betlehemi csillag, avagy minden misztérium megoldása") részletesen írtam, és eljuttattam az alábbi személyekhez:

- Joseph Ratzinger bíborosnak (A katolikus hitért felelős vatikáni Kongregáció vezetőjének - 2005.04.19. óta XVI. Benedek pápa),
- Prof. Dr. Helmut Reinalter-nek ("Tudományos Bizottság a Szabadkőművesség Vizsgálatára"/Insbruck-Österreich elnökének),
- Prof. Dr. Walter Jacob főrabbinak (Az Abraham Geiger Rabbiképző Kollégium/Potsdam elnökének).

Következőleg csak a jelenleg készülő könyvemben szándékozom erre kitérni, kellő magyarázatokkal alátámasztva.
 

dobitibi

Állandó Tag
helló Bihar;
én sem vagyok érzékeny az ilyen dolgokra, de az Attila-dombon (lényegtelen, hogy járt-e ott Attila) már egy perc után zsibbogó érzést éreztem a talpamtól térdig (gyenge áram-ütéshez tudnám leginkább hasonlítani). A harmadik napig tarott ez az érzés és ezután kezdtek felerősödni a fájdalmak azokon a helyeken, ahol egészségügyi problémáim voltak.
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Ennek megvan a maga oka, amiről egy korábbi német nyelvű tanulmányomban ("Der wahre Stern von Bethlehem, oder die Lösung der Geheimnisse aller Mysterien" - "A valódi betlehemi csillag, avagy minden misztérium megoldása") részletesen írtam, és eljuttattam az alábbi személyekhez:

- Joseph Ratzinger bíborosnak (A katolikus hitért felelős vatikáni Kongregáció vezetőjének - 2005.04.19. óta XVI. Benedek pápa),
- Prof. Dr. Helmut Reinalter-nek ("Tudományos Bizottság a Szabadkőművesség Vizsgálatára"/Insbruck-Österreich elnökének),
- Prof. Dr. Walter Jacob főrabbinak (Az Abraham Geiger Rabbiképző Kollégium/Potsdam elnökének).

Következőleg csak a jelenleg készülő könyvemben szándékozom erre kitérni, kellő magyarázatokkal alátámasztva.

Értem és köszönöm. Majd a fantáziámra bízom, hogy mi lehet a megoldás...:D
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
helló Bihar;
én sem vagyok érzékeny az ilyen dolgokra, de az Attila-dombon (lényegtelen, hogy járt-e ott Attila) már egy perc után zsibbogó érzést éreztem a talpamtól térdig (gyenge áram-ütéshez tudnám leginkább hasonlítani). A harmadik napig tarott ez az érzés és ezután kezdtek felerősödni a fájdalmak azokon a helyeken, ahol egészségügyi problémáim voltak.

Nem tudom, hogy mit rejt az Attila-domb, mert tudtommal nem volt ott semmiféle feltárás. Mindenesetre vannak olyan szent sírok, illetve szent emberek sírjai, ahova régóta azért zarándokolnak el az emberek, hogy megtapasztalják a gyógyító hatását. Ilyen például a sátoraljaújhelyi "Csodarabbi" sírja is. Régebben én is hajlottam arra, hogy ez valamiféle tömegpszichózis, vagy "önhipnózis" eredménye lehet.

Azóta, amióta a bioenergiával már nem csak természetgyógyászok vagy a parapszichológusok foglalkoznak, be kell látni, hogy ez nem csak a képzelet játéka vagy érzékcsalódás. Az 1980-as években botanikusok végeztek el kísérleteket és megállapították, hogy szentként tisztelt emberek csontjai haláluk után is ugyanúgy sugározzák a gyógyító bioenergiát, mint az élőké. Búzaszemeket helyeztek a kövületek mellé és megállapították, hogy a szemekben "transzmutáció" megy végbe és még a megsemmisítő mennyiségű rádióaktív sugárdózis sem tud kárt tenni bennük a csontok mellett.

Erről a Tagir Abdull al Bulgari "A gyógyító bioenergia" című könyvében lehet olvasni.
 

Mrs Tanár

Állandó Tag
Vaitheeswaran Koi

A világ legtitokzatosabb könyvtára


"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és a jövőm!" Ezekkel a szavakkal kezdte elbeszélését Bartholomaus Schmidt, müncheni üzletember, akinek a történetéről Johannes v. Buttlar, amerikai író és tudós számol be az Időkiesés című könyvében. A levelekre olyan emberek életrajzát karcolták bele több ezer évvel ezelőtt, akik ma élnek és egy napon majd felkeresik ezeket a könyvtárakat! Aki nem utazik ide, annak az életrajza nincs meg, vagyis a pálmalevelek írói tudták előre, hogy a könyvtárak látogatói kik lesznek. Az olvasás művészete családi hagyomány, ami mindig az apáról a legidősebb fiúra száll.
A leheletvékony pálmalevelek 6 cm szélesek és 48 cm hosszúak. Az élettartamuk kb. 800 év, ami után elöregednek, törékennyé válnak. Tartalmukat ezért periodikusan újramásolják. Az emberek sorsa versformában, ősi tamil nyelven, sűrű sorokban van leírva. Az írásjelek kb. 1 mm magasak, így puszta szemmel nehezen ismerhetőek fel.Minden látogatónak két pálmalevele van, az egyiken a múlt, a másikon pedig a jövő eseményei vannak feltüntetve.Az első pálmalevélen szereplő adatok ismertetése után az érintett kérheti, hogy a második pálmalevélről olvassák fel a jövőjét. Ezek az események 2,5-5 éves időintervallumokban vannak összefoglalva, fel van tüntetve a halál dátuma, és az órája is.
A múltat tartalmazó levélen többek között szerepel az illető neve, foglalkozása és korábbi inkarnációi. Adatok olvashatóak emellett az érintett szüleiről, testvéreiről, feleségéről és gyermekeiről. Külön fel vannak sorolva a látogatás napján még élő hozzátartozók. Az esetleges testi ismertetőjegyek is le vannak írva. Gyakran közlik a látogatás napját, sőt a látogatót fogadó pálmalevél-olvasó nevét is. Az életrajzok nagyon élethűek, az illető gyakran úgy érzi, mintha azok írója személyesen is részt venne az életében. Bizonyos szavak és fogalmak gyakran képszerű magyarázatokkal vannak körülírva. A mozdonyvezető hivatását pl. a következőképpen ismertetik: " Olyan gépi berendezés vezetője, amivel lehetőség van arra, hogy gőz vagy más energia segítségével sok embert nagy távolságra szállítsanak."
[HIDE]http://auranka.hu/misztika/794-a-legtitokzatosabb-koenyvtar-indiaban-talalhato.html[/HIDE]
 

Mirdad

Állandó Tag
Ritka, gnosztikus erőhelyekről írtam, melyek egykor VALÓBAN beavatási helyek voltak. Nem véletlen, hogy az egyház később ezekre az ókeresztény mauzóleumokra és a misztériumvallások szentélyeire emelte templomai - anyagi és szellemi értelemben is rátelepülve ;)

Valami nem attól "szent hely", mert sokat írnak róla, nagy a híre.
A beavatások, belső vallások a CSEND erejében, nagyon tiszta életmóddal, megtisztító erőkkel dolgoztak. IGAZI vallásként (re-ligio=re-ligare: "újaegyesülni".)

A szellemi úton alapvető a belső tisztaság - ezt jól tudjuk :)
Az igazi erőhelyeket ilyen belső tisztasággal lehet érzékelni, ahogyan korábban ilyen szenzitivitással is emelték a szentélyeket a közösségek egykori IGAZI papjai, sámánjai, stb.

Akkor véget ér a találgatás (asztrológiai, történelmi, stb.) -
marad a tiszta tűz, a tisztulás és a felemelkedés. Amiért az erőhelyek a segítségünkre vannak.
 
Oldal tetejére