Weöres Sándor

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Mikor pedig arról kérdezték, hogy van-e külön gyerekvers, ezt mondta:
– Tulajdonképpen nem tudom. Azokat a verseimet, amelyeket később gyerekversként soroltak be, nem gyerekeknek írtam. Nem gondoltam a gyerek–felnőtt különbségre. Gyerekverset csak pedagógusok felkérésére írtam. Gyerek ugyanis nem rendelt nálam verset. Az ilyen utólag gyerekverssé nyilvánított versek egy az egyben arányban állnak az olvasóval, tehát nem oktatják ki: fiacskám, így fogd a szalvétát, úgy tanulj! Szerintem gyerekvers az, mi közvetlenül, szavakkal nem oktat, hanem olyan hangulatot, dallamot, élet- vagy természetdarabkát próbál adni, ami a gyerek – és a felnőtt – lelkét gazdagabbá, finomabbá teszi.

(DALSZÖVEGEK)

Itt a tavasz, gyertek elő,
habzik a lomb, él a mező,
felleg alatt érik a nyár,
száll a szivünk, tarka madár.

Vén fa tövén ifjú virág,
mondd ma nekünk: szép a világ!
Nyargal a szél, vissza se jő,
könnyű idő, boldog idő...

*

(AMI CSAK A MAGYAR ETŰDÖK
HASONMÁS KIADÁSÁBAN OLVASHATÓ)

Égi búza-szál:
hajnal-csóva száll.
Segits engem, napsugár,
dalra kelni már!

Szép arany-edény:
szétömlik a fény.
A nap arany reggelén
szépen szóljak én!...

*

(KIEGÉSZITÉSEK A MAGYAR ETŰDÖKHÖZ)

Korán kelni, énekelni,
nincsen annál vigabb semmi.
Délig alvó jóbarátom,
neked is csak ezt ajánlom.

*

Van nekem egy kerek kertem,
terem benne tulipán,
gyomlálgatom, öntözgetem,
délelőtt és délután.

Van nekem egy kerek tükröm,
a keretén tulipán,
ottan szokta feszegetni
hajamat a jó anyám...
 

torolvastár

Állandó Tag
Állandó Tag

Egy riporter így szólt a Mesterhez:
– Gyerekverseid rendkívül népszerűek; az én gyerekeim is fújják őket. Most már több nemzedék ismerkedik bennük a költészettel, a játékossággal, a nyelv gazdagságával. Tervezel-e új gyerekverseket?
Így hangzott a válasz:
– Fontosnak érzem, hogy a gyerekek olyan ritmikai, zenei strukturális anyagot kapjanak, ami lelkükben osztódni, sarjadzani kezd. Azért iparkodom minél zártabbá és dallamosabbá formálni gyerekverseimet, hogy a későbbi felnőtt lelkét megmentsem a formátlanságtól. Azt hiszem, fogok is – feltétlenül fogok még – gyerekverseket írni. Nem szeretek általában az emberszeretetről, akár a gyerekek iránti szeretetről beszélni, de mégiscsak ez az érzés működik ezekben a törekvésekben is.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
AD COENAM AGNI PROVIDI

Énekelünk Krisztus fejedelemnek,
A bölcs báránnak
És a fejér stólákkal megfénesőltnek vacsorájára
A vörös tengeren által mentenek utánna.

Kinek a kesresztfa oltárán
Megsűlt szentségő testét
Ő rózsáló vérével
Kóstolván élünk Istennek.

A húsvét napjának estin
A megpusztejtó angyaltól megoltalmaztatván
Farahónak keménségő
Hatalmából megmenekedvénk.

Immár mü húsvétönk Krisztus,
Ki mondatik áldoztatott báránnak,
Ő teste áldoztatott
Tisztaságának pogácsájába.

Oh bizton méltó szent ostya,
Ki miatt poklok megtöretének,
A fogságbéli nép megszabadólván
Megfordóla életnek érdemébe.

Mikor Krisztus felkele a koporsóból,
A győző megfordóla pokolból,
Megszorejtván kötéllel a kegyetlent
És megnyitván paradicsomot.

Kérünk mendeneknek teremtője
E húsvétnak örömében,
Hogy ótalmazjad te népedet
Menden hirtelen haláltól.

Weöres Sándor - Egyházi ének-átültetés (XV.század) - Ambrosius(élt 340-397) egyik himnuszának forditása az Apor kódexben.

SZÓJEGYZET
Keménségő: keménységes(mint szentségő: szentséges)
 

torolvastár

Állandó Tag
Állandó Tag
Amikor Sopronban leérettségizett, egyetemi tanulmányait a fővárosban szerette volna folytatni. Szülei azonban, akik jól ismerték egyetlen fiuk kalandos ifjúságát – gimnáziumi éveit négy különböző városban töltötte el −, óvták Budapesttől, és jobbnak látták, ha egy vidéki városban iratkozik be az egyetemre. A választás azért esett Pécsre és Baranyára, mert itt élt a költő nagybátyja, édesanyjának testvére, Blaskovich Iván, aki négy lánynak volt az édesapja, és a harmincas évek elején Sásdon főszolgabíróként szolgált.
Weöres Sándor két ízben, 1933 és 1934 tavaszán több hetet töltött Sásdon. Itt tartózkodásának eseményeit Sásdról küldött levelei alapján tudjuk rekonstruálni.
1933-ban a húsvéti ünnepekre érkezik Weöres Sándor Sásdra. Ekkor már ismert költő. A legrangosabb folyóiratok és lapok közlik verseit. Tisztelt mesterének, a Nyugat folyóirat szerkesztőjének, Babits Mihálynak írja (1933. ápr. 12.): „Kedves Mester, Sásdról írok, itt vagyok Blaskovich Iván nagybátyáméknál. Négy szép és velem körülbelül egyidős unokanővérem van itt, így a húsvéti ünnepek majd csak kellemesen telnek el a csöngei unt egyhangúság után…” A levéllel együtt elküldi néhány „párszavas” versét is. Ezek közül való: „Tavaszi vetés. A dombon friss vetések csíkjai: korbácsütések.” Vagy: „Koratavasz. A madár elszáll, − a gally utána kiegyenesül.”
Még a következő hónapban is Sásdon tartózkodik. Volt szombathelyi szállásadójának és pártfogójának, Pável Ágostonnak írja (1933. máj. 2.): „Kedves Guszti Bátyám, Sásdon töltöm a heteket kedves, kellemes környezetben: nagybátyám, a felesége, négy csinos és velem kb. egyidős lányuk a társaságom. Konzervatív gondolkodású és egyáltalán nem irodalmi érdeklődésű emberek: jó gyógyszer nekem ez a környezet gondolkodásba-vonultságom ellen, a könyvek és az irodalom már majdnem megették tizenkilenc évemet. Olyan jól esik a csöngei egyedüllét és zárkózottság és elirodalmiasodottság után egy kis egészséges földi levegő, »száz bús vasárnap helyett egy víg hétköznap«, hogy a múzsám teljesen elaludt tőle és húsvét óta levelet se írtam, csak anyámnak egyszer.”
Weöres 1934 tavaszán ismét Sásdon tartózkodik nagybátyjánál. Itt intézi az első verseskönyvével kapcsolatos adminisztrációs tennivalóit. Innét küldi el a tiszteletpéldányokat Babits Mihálynak és Pável Ágostonnak, ide kéri pesti barátjától, Berda Józseftől azoknak címjegyzékét, akiknek további példányokat akar eljuttatni.
Babits Mihálynak írja (1934. márc. 23.): „Kedves Mester, kiadtam Pécsett a verseskötetemet, tegnapelőtt jelent meg. Levelemmel egyidejűleg küldök belőle tiszteletpéldányt… Most nem írok többet, mert nagyon el vagyok foglalva a könyvem szétpostázásával. Engedje meg Mester, hogy Mindnyájuknak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánjak…”
Így legyen, szép ünnepet kedves mindNyájunknak :)
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Amikor Sopronban leérettségizett, egyetemi tanulmányait a fővárosban szerette volna folytatni. Szülei azonban, akik jól ismerték egyetlen fiuk kalandos ifjúságát – gimnáziumi éveit négy különböző városban töltötte el −, óvták Budapesttől, és jobbnak látták, ha egy vidéki városban iratkozik be az egyetemre. A választás azért esett Pécsre és Baranyára, mert itt élt a költő nagybátyja, édesanyjának testvére, Blaskovich Iván, aki négy lánynak volt az édesapja, és a harmincas évek elején Sásdon főszolgabíróként szolgált.
Weöres Sándor két ízben, 1933 és 1934 tavaszán több hetet töltött Sásdon. Itt tartózkodásának eseményeit Sásdról küldött levelei alapján tudjuk rekonstruálni.
1933-ban a húsvéti ünnepekre érkezik Weöres Sándor Sásdra. Ekkor már ismert költő. A legrangosabb folyóiratok és lapok közlik verseit. Tisztelt mesterének, a Nyugat folyóirat szerkesztőjének, Babits Mihálynak írja (1933. ápr. 12.): „Kedves Mester, Sásdról írok, itt vagyok Blaskovich Iván nagybátyáméknál. Négy szép és velem körülbelül egyidős unokanővérem van itt, így a húsvéti ünnepek majd csak kellemesen telnek el a csöngei unt egyhangúság után…” A levéllel együtt elküldi néhány „párszavas” versét is. Ezek közül való: „Tavaszi vetés. A dombon friss vetések csíkjai: korbácsütések.” Vagy: „Koratavasz. A madár elszáll, − a gally utána kiegyenesül.”
Még a következő hónapban is Sásdon tartózkodik. Volt szombathelyi szállásadójának és pártfogójának, Pável Ágostonnak írja (1933. máj. 2.): „Kedves Guszti Bátyám, Sásdon töltöm a heteket kedves, kellemes környezetben: nagybátyám, a felesége, négy csinos és velem kb. egyidős lányuk a társaságom. Konzervatív gondolkodású és egyáltalán nem irodalmi érdeklődésű emberek: jó gyógyszer nekem ez a környezet gondolkodásba-vonultságom ellen, a könyvek és az irodalom már majdnem megették tizenkilenc évemet. Olyan jól esik a csöngei egyedüllét és zárkózottság és elirodalmiasodottság után egy kis egészséges földi levegő, »száz bús vasárnap helyett egy víg hétköznap«, hogy a múzsám teljesen elaludt tőle és húsvét óta levelet se írtam, csak anyámnak egyszer.”
Weöres 1934 tavaszán ismét Sásdon tartózkodik nagybátyjánál. Itt intézi az első verseskönyvével kapcsolatos adminisztrációs tennivalóit. Innét küldi el a tiszteletpéldányokat Babits Mihálynak és Pável Ágostonnak, ide kéri pesti barátjától, Berda Józseftől azoknak címjegyzékét, akiknek további példányokat akar eljuttatni.
Babits Mihálynak írja (1934. márc. 23.): „Kedves Mester, kiadtam Pécsett a verseskötetemet, tegnapelőtt jelent meg. Levelemmel egyidejűleg küldök belőle tiszteletpéldányt… Most nem írok többet, mert nagyon el vagyok foglalva a könyvem szétpostázásával. Engedje meg Mester, hogy Mindnyájuknak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánjak…”
Így legyen, szép ünnepet kedves mindNyájunknak :)

HATÁR GYŐZŐNEK

Határ Győzőnek hadd irom
ezen a fehér papiron,
hogy mire kész a meskete,
már a papir is fekete.
Ebben különbözünk(kitől?)
a hajdankor költőitől.

Határ Győzőnek nincs határa,
munkája minden eszmék tára,
ahány szó van, mind fut utána,
ki mélységbe, ki magasságba,
s amelyik minden határt győző,
megkoszorúzza Határ Győző.

Weöres Sándor
 

xerathon

Állandó Tag
Állandó Tag
Ezeket nem a Mester írta, de kapcsolódik:

WEÖRES BALRÓL, KÖLTŐNEK TISZTELEGJ! (Jónás Tamás)

1.
ZSELICKISLAKI KIS HÁZ
Szőke fa rázza le sok levelét.
Fölfele hullanak, úsznak.
Álmosan int le a Földre az ég.
Jönne az éjszaka. Túl nagy.
Vérzik a fűre a fecske szeme.
Labda szuszog puha ágyon.
Kóbor az álom, nincs, ki vigye.
Hallgat az erdei kánon.
Udvari köd szuszog, ég a garázs.
Dörmög a Mazda a csöndre.
Tescós szatyrokat őriz a ház.
Elfáradt, ki-bedőlne.2.
A MALAC VALLOMÁSA BÓBITÁNAK
Csülkömet égeti tűz-föld.
Lombokat éget a holdfény.
Két szemed ördögi, túl zöld.
Langyos öledbe hajolnék.

Szárnyaimat letapasztom.
Csak kocogok teutánad.
Várlak az ólban, az alkony
kínoz utánad, a bánat.

Félek alig-mosolyodtól.
Ülj le, könyörgöm, a sárba.
Hallod, az éjszaka horkol.
Csókod a kis malac álma.Na, ugye, te is megérkeztél a zavarba, amiben én már gyerekkorom óta lopakodom. Ugye, megértetted, hogy miért, mit igen, miért nem? Tanácsot kérsz tőlem első kétségbeesésedben. Én már megtanultam, hogy a legjobb tanács tanácstalanul hagyni téged. De itt vagyok veled. Figyelmetlenül figyelem minden léptedet -- érezlek, az több is annál, amit vállalni akartam. Szeretlek. Erről ne kérdezz, nem ér semmit egyetlen, rafinált válaszom sem. Ha te szeretni tudnál, máris rendeződne néhány félelmed. Tervvé. És kérésem támadna rögtön: hadd legyek a terved része, részese. Nem érhet kár, szép lassan elveszítjük díszeinket, és mozdulatlanná csomagol minket a halál. Nem én találtam ki. De néhány élet után erre a rendre fanyalodtam volna én is. A félelmeid kis lepkéit engedd szabadon, porrá lesznek, csípni fogják sokáig a szemed.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Ezeket nem a Mester írta, de kapcsolódik:

WEÖRES BALRÓL, KÖLTŐNEK TISZTELEGJ! (Jónás Tamás)

1.
ZSELICKISLAKI KIS HÁZ
Szőke fa rázza le sok levelét.
Fölfele hullanak, úsznak.
Álmosan int le a Földre az ég.
Jönne az éjszaka. Túl nagy.
Vérzik a fűre a fecske szeme.
Labda szuszog puha ágyon.
Kóbor az álom, nincs, ki vigye.
Hallgat az erdei kánon.
Udvari köd szuszog, ég a garázs.
Dörmög a Mazda a csöndre.
Tescós szatyrokat őriz a ház.
Elfáradt, ki-bedőlne.2.
A MALAC VALLOMÁSA BÓBITÁNAK
Csülkömet égeti tűz-föld.
Lombokat éget a holdfény.
Két szemed ördögi, túl zöld.
Langyos öledbe hajolnék.

Szárnyaimat letapasztom.
Csak kocogok teutánad.
Várlak az ólban, az alkony
kínoz utánad, a bánat.

Félek alig-mosolyodtól.
Ülj le, könyörgöm, a sárba.
Hallod, az éjszaka horkol.
Csókod a kis malac álma.Na, ugye, te is megérkeztél a zavarba, amiben én már gyerekkorom óta lopakodom. Ugye, megértetted, hogy miért, mit igen, miért nem? Tanácsot kérsz tőlem első kétségbeesésedben. Én már megtanultam, hogy a legjobb tanács tanácstalanul hagyni téged. De itt vagyok veled. Figyelmetlenül figyelem minden léptedet -- érezlek, az több is annál, amit vállalni akartam. Szeretlek. Erről ne kérdezz, nem ér semmit egyetlen, rafinált válaszom sem. Ha te szeretni tudnál, máris rendeződne néhány félelmed. Tervvé. És kérésem támadna rögtön: hadd legyek a terved része, részese. Nem érhet kár, szép lassan elveszítjük díszeinket, és mozdulatlanná csomagol minket a halál. Nem én találtam ki. De néhány élet után erre a rendre fanyalodtam volna én is. A félelmeid kis lepkéit engedd szabadon, porrá lesznek, csípni fogják sokáig a szemed.


"... Ha te is szeretettel fogadod ezeket az énekeket; ha néhány hónapon keresztül, időnként olvasgatod őket; csodálkozni fogsz, hogy lelked mennyire megtelik szinekkel, fényekkel, gyermekkorod feléledő üdeségével, nem-sejtett harmóniákkal, később pedig észre veszed, hogy e versek lelkedbe ivódnak és ott egyensúlyozó erőként helyezkednek el, ezáltal minden lépésednél segitenek és minden bajodban védenek, érzésvilágod töréseit betöltik és elsimitják, lényedet édessé, szilárddá, magadnak és másoknak kellemessé teszi - mint a menyasszonyt imádójának szerelme, amelyre nyugodtan és bátran gondol."

Weöres Sándor - (BEVEZETŐ A SZERELEM ÁBÉCÉJE CIMŰ KÖTETHEZ)
 

Noritta

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: Tüzijáték


Falun voltam. Az alkonyi Napnak

vörös fényét egy padlásablak

úgy szórta széjjel, hogy a háztető

szikrázott, mint egy sárkány-etető,

zsarátnokkal telt ébenfa tál,

honnan a sárkány lángot zabál.

A lányomnak rajzversenyre egy rövid verset kellett találni, ez lett az. Szeretjük Weöres Sándort és nagyon szépen rajzol sárkányokat.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: Tüzijáték


Falun voltam. Az alkonyi Napnak

vörös fényét egy padlásablak

úgy szórta széjjel, hogy a háztető

szikrázott, mint egy sárkány-etető,

zsarátnokkal telt ébenfa tál,

honnan a sárkány lángot zabál.

A lányomnak rajzversenyre egy rövid verset kellett találni, ez lett az. Szeretjük Weöres Sándort és nagyon szépen rajzol sárkányokat.


"...Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak... Ha...megszelidíted: igába
foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes
hatalom maga..."
Weöres Sándor
image.jpg Hincz Gyula rajza. image.jpg
 

ilyvo

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor
Újévi köszöntő

Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.

Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
[A levegőt szél söpri szét...]

A levegőt szél söpri szét,
a tengert a folyás,
földet határtalan homok,
fényt nap-leáldozás,
sodró vihart az éjszaka,
napot a csillagok,
s az emberszívben valahány
örvénylik, gomolyog.

Weöres Sándor
 

Törő László mégegyszer

Állandó Tag
Állandó Tag
A TÜNDÉR

Bóbita Bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,
béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.
Bóbita Bóbita játszik,
szárnyat igéz a malacra,
ráül, igér neki csókot,
röpteti és kikacagja.
Bóbita Bóbita épít,
hajnali köd-fal a vára,
termeiben sok a vendég,
törpe-király fia-lánya.
Bóbita Bóbita álmos,
elpihen õszi levélen,
két csiga õrzi az álmát,
szunnyad az ág sürüjében.
Szívesen meghallgatnám a Sebő-féle muzsikát is!
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Cseremisz dalok I.

Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló tulipán,
ő legyen az én anyám,
ő legyen az én anyám.

Hold jön a menny hajlatán,
húzza fehér égi szán,
ő legyen az én apám,
ő legyen az én apám.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Cseremisz dalok I.

Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló tulipán,
ő legyen az én anyám,
ő legyen az én anyám.

Hold jön a menny hajlatán,
húzza fehér égi szán,
ő legyen az én apám,
ő legyen az én apám.


Apám Isten kakukja,
anyám kakuk szárnya.
Bátyám Isten fecskéje,
néném fecske szárnya.
Süvem Isten lepkéje,
ángyom lepke szárnya.
Hát én, tudod, mi vagyok?
kis köles-mag, az vagyok.

Weöres Sándor - Mari (cseremisz) népköltészet - 19. századi gyűjtés
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
image.jpeg


VAGYOK UTÓD, VAGYOK ELŐD]

Vagyok utód, vagyok előd,
mindenképpen csak átmenet,
így úszom a kettő között,
hab-hordta dőlt fa, nem sziget.

Visz az elődök árama
nem-ismert utódok fele,
és mindkettőnek dallama
a dőlt fa hab-verte éneke.

Weöres Sándor
 

frikes

Állandó Tag
Állandó Tag
készítettek egyszer egy interjút Weöres Sándorral (nem szó szerint idézem, de azért nagyjából):
riporter: -ugye Ön nagyon szereti a gyerekeket?
költő:- én? nem mondanám. nem különösebben.
riporter: -dehát olyan gyönyörű gyerekverseket ír!
költő: -én? én nem írok gyerekverseket!
:)
panyigai panyigai panyigai. ü...
 

frikes

Állandó Tag
Állandó Tag
Apám Isten kakukja,
anyám kakuk szárnya.
Bátyám Isten fecskéje,
néném fecske szárnya.
Süvem Isten lepkéje,
ángyom lepke szárnya.
Hát én, tudod, mi vagyok?
kis köles-mag, az vagyok.

Weöres Sándor - Mari (cseremisz) népköltészet - 19. századi gyűjtés

Amikor még senkise voltam
Fény, tiszta fény...
 

frikes

Állandó Tag
Állandó Tag
A VÉN BOSZORKÁNYOK ÉNEKEIBÕL

1
Ki a völgyben hontalan,
annak szirti trónja van.
Mint gyönyörû rózsaág,
övezi a gonoszság.


2
Cirpegj, cirpegj, kõhegység.
Hajam fáklya, övem jég.
Nõvéreim póklábat,
hült kígyóbõrt próbálnak.
3
Arany talpam égre néz,
szárnyam disznóröfögés,
fátylam macskanyávogás,
rõt uszályom jajgatás.
4
Megöltem a föld alatt
egy kõ-szárnyú madarat.
A fák gyökér-ágai
nem látják már szállani.
5
Ha lehetnék mécses-fény,
szentek talpát égetném.
Ha lehetnék bab-inda,
égig nyúlnék kínomba.

<hr width="100%">

...fény, tiszta fény
kígyózó patakokban gyakran
aludtam én...
 

olaheszter

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor, Bóbita-kedvenc
Bóbita, Bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka hadak fuvoláznak,
Sáska hadak hegedülnek.


Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, ígér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.


Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali ködfal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe király fia, lánya.


Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.
 
Oldal tetejére