Weöres Sándor

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
:)))

VÁNDORDAL

Szunyogszárnyon repül a harangszó felém,
ezernyi talpamon eléje ballagok,
harangálvány a tér, harangkötél a fény,
minden csizmám fején koponyavarratok.

Az égen arnyos székláb csavarodik,
dombok során ülök kelettől nyugatig,
csizmám fölrakom hegykúp asztalára,
felém hajlítom levegő lombjait,
harangkongást szedek az ágról vacsorára.

Weöres Sándor

:)))
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
:)))

Ima

Köszöntelek a folyók zúgásával,
a felhő-arcú hegyekkel, a hegy-forma fellegekkel,
a gong-alakú csillagokkal,
köszöntlek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,
és végül az ámulatos nap-ragyogással:
mind a tiéd! valamennyiben itt vagy,
akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl
s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőn és rideg mérföldköveken
heverőket,
egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,
miket állandó ittlétük miatt
oly könnyen, szűntelenül feledünk.

Weöres Sándor

:)))
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
:)

CONTRAPPOSTO

Folyón át indul nagy sereg,
medret szárító tűzlovakkal,
fölöttük pára-köpenyeg
ahol eltűnnek fémsisakkal;

holt-ágon pákász énekel,
bár e bajban ezer alakja
s millió lépte menetel,
ugyanaz ő, mint az ükapja;

míg őrzi a láng-méneket
a lúdbőrző emlékezet,
e jámbor pákászt rég feledték;

de ott jár ingovány felett
ahol a hajnalok s az esték
vígan áztatják ingüket.

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
:)

Madár - te madár - te röpke madár!
ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy!
mi is tudunk messzire szállni
ha fejünket álomra hajtjuk,
madár - te madár - te röpke madár!
ej tudjuk, te a mi hugunk vagy!

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
ÖRVÉNY

A házak mohón ápolják kövérségüket, de ha ujjammal megérintem őket: elpukkannak. Kilyukadt alttam a föld, színné, fénnyé vált köröttem a levegő: űrben járok. Hosszú éveken át összetévesztettem magammal valakit, aki nincsen; s még éveken kívül is, összetévesztettem a foghatatlant a lehetetlennel. Számtalan tündér, nem egy és nem több: ez vagyok, a többi csak látszat. Ezt a múlt napokban egy diófa tudatta velem, míg megvendégelt néhány gyümölccsel. Míg úgy véltem, hogy személy vagyok személyek és dolgok közt: a létező nem bírt velem szóba elegyedni. De a múlt napokban a diófával beszélgetni tudtam, mert nem voltam én és nem volt diófa, hanem diófa voltam és minden voltam. Most valósággá vált az életem és immár a valóság meg bír szólalni a látszaton keresztül.

Weöres Sándor
 

memi59

Állandó Tag
Állandó Tag
www.tvn.hu_86127d94a789dc36ea2fabdc0594fc09.jpg

Weöres Sándor-Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
"Kapumnál a lázas világ megáll:
"Őrült! Önző! Áruló!" - kiabál.
Várjatok, pékműhely van odabenn,
majd táplál most még forró kenyerem."

Weöres Sándor
 

fanfar

Állandó Tag
Állandó Tag
A teljesség felé c. kötete fantasztikus!!!!!

Valóban az. És sajnos valóban csak keveseknek adatik meg, hogy ne csak megértsék, de meg is éljék annak tartalmát.
De ezt Ő maga is tudta:
"E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd."
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Valóban az. És sajnos valóban csak keveseknek adatik meg, hogy ne csak megértsék, de meg is éljék annak tartalmát.
De ezt Ő maga is tudta:
"E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd."

:)

"...Az itt-mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek."
"...S csak az a kevés érheti el még önmaga számára is, kinek erre érzék adatott..."

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
:)

ROBOGÓ SZEKEREK

Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok a kerekeken éjszaka - a tanyai kutyaugatásokon át, tova! s a falusi zárt kapuk álmain át, tova! az uton kétfele meredeken árny-hegyü jegenyesor innen is onnan is árkai mentén.
A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold-fele kanyarog a hintafa bársonya, cifra szalagja, de virrad, a kicsi öcsik és hugok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le, földre pörögnek.
Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog - a falon a ló feje, hó-szinen a fekete, tovasuhan - ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átfut az árnyék.
Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek - az uton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik - ágyban a kisfiu és huga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmu, salátabokkáju, kakukkfejü tarka lovat lát.

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
„…ez a probléma, hogy a vers értelmes-e vagy értelmetlen, érthető-e vagy érthetetlen…Nagyon sok fogalom van, ami a mi korunkban otthonos, mindennapi és gyakori, például a „ szabadság „ fogalma, de bármilyen furcsa is, a 18. század előtt ez a kérdés egyáltalán föl se bukkant.”
Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
"...Az érthetetlen vers az gyakran a túlbonyolításból származik, és nagyképű, akarnok kifejezésmód...Az értelmetlen vers lehet szép, a nehezen érthető, annyira nehezen érthető, hogy ezáltal értemetlenné váló vers már bajosan lehet szép...
Gyakran szembe helyezkedik a korral, amiben élünk, és annak érvényességét bírálja vagy tagadja...Egy rendezettebb, egyszerűbb, áttekinthetőbb világ iránti nosztalgia."

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
TÁNCDAL

panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü
panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü

kudora panyigi panyigai
kudora ü
panyigai kudora kudora
panyigai ü

kotta kudora panyigai
kudora kotta ü
kotta panyigai kudora
panyigai kotta ü

ház panyigai kudora
ü kudera kotta ház
kudora ház panyigai
ü panyigai ház kotta

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
HANGCSOPORTOK

PUHA, FORRÓ HANGOK

Ange amban ulanojje
balanga janegol
mo hítula e mante
u kuaháj imanan.
Jekale munni temme
a jajja mimenó
golopandu ameníja
u kuaháj imanan.

GYORS, GYÖNGYÖZŐ, VIDÁM HANGOK

Vikulili hejriri sziggaga
mukofoki kupukájlili vikufuja
kej rubu lofu-lofu
rudozori klitpipa kejrila.

ÁRADÓ, SUGÁRZÓ HANGOK

Khúnái áfháiszthái mengoh
álkén ovái lái!
mánéshgoli ken unnuloj mopi
aljoj ken oszándeszthái!

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
TÉR ÉS TÁJ

A mindenség
redője tág,
elférnek ott
házak, hazák.

Völgy hullámán
a kis tanya,
két ablaka,
egy ajtaja,

kontyán visel
kék füst alatt
hagyma-füzért,
csillag-hadat.

Sáros uton
a tükrei
pata-nyomok
vízzel teli.

Kígyóz az út,
míg hegyre ér,
lelassul ott
kocsi, szekér,

de ég felé
tárulkozik,
mindenséggel
találkozik.

Weöres Sándor
 

JULA56

Állandó Tag
Állandó Tag
Az ÁLLANDÓ A VÁLTOZÓBAN

Gyorsan repül a Föld, e vén boglyas madár. Most, őszi éjeken,
ahogy fordul, a fénytől mindjobban elvonva északi oldalát,
érezni szárnysuhogását, míg iramodva merül
a tér idegen redőibe.
Ha sokat láttál, szólj: mit rejt a tér?
Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink,
fényévek ezrei közt hajlik iszonyú karéja
melyen vakon tör át a csillag - míg mi, szál-erein bukdosók,
kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát,
az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok
s megérint embertelen ragyogása.

De más teret is ismerek, emberibbet
s még titkosabbat. Figyeld csak:
ha szemed behunyod: pár pillanatig még rajta forr
a seb, mit a fény szúr,
színek visszája, foltok sövénye,
aztán elmosódnak és húnyt szemed csak a sötét űrt vetíti,
mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod,
néha bizalmas-kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik,
és láng gyúl benne olykor, nem tudni, messze, vagy közel,
s egy kedves, vagy félelmes arc,
s az emlékek híg vázai szállnak
s a csodák üveges lényei suhannak
- mondom: egy benső tér, hova porszem se fér foghatóból,
hol semminek nincs mérete, se rendje,
mind varázsosan keletkező, csapongó, eltünő.

A kinti űr s a bennünk rejlő
egymásba özönlik: ajándék e perc:
őszi nyitott ablak, hova tétován betódul
fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával,
ködben bolyong a harangkongás folytottan mint hegedűszó
és vélni a csillagok fém-illatát is.
Párafényből, gondolatból
égig-fonódó lugas felettünk,
kúszik a futóka ezer virága,
sok nyúlánk, halvány, kerekszemű lányka,
mind más, de látod a közös jelet:
ugyanegy gond szabta köntösüket.

Mélyebben, mint a gond fészke szívedben,
kérge alatt minden dolognak,
a tünemények medrei,
a világ eresztékei ragyognak,
örvénylik a láng, parttalanul forog
az eleven tűz, az ezerszemű,
párába borult paripák dobognak,
megvillan tajtétkos tomporuk,
áthallik érc-patáik csattogása,
füled mellett süvít a híg elem,
bőrödet érinti a végtelen
és sistereg és hártyát növel
mint jégtől az olvadt acél.

Szólít - vagy képzeled? Ha arra riadnál,
hogy nem rideg, nem idegen!
hogy eleven hullámzó szerelem!
hogy rokonabb veled önmagadnál!

Weöres Sándor
 

Csippi

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: Pletykázó asszonyokJuli néni, Kati néni

- letye-petye-lepetye! -

üldögélnek a sarokba,

jár a nyelvük, mint a rokka

- letye-petye-lepetye! -Bárki inge, rokolyája

- letye-petye-lepetye! -

lyukat vágnak közepébe,

kitűzik a ház elébe

- letye-petye-lepetye! -
 

ruscus

Állandó Tag
Állandó Tag
http://www.youtube.com/watch?v=v9AFhLn7ynU
Köszönöm ezt az oldalt, a fenti linken eme vers - klip klappol :) hátha Nektek is tetszik

Ki minek gondol, az vagyok annak...
Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod:
Szemem tavában magadat látod.

(Weöres Sándor)
 

Schrödinger

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor előadásában - Nem szándékom

Weöres Sándor: Nem szándékom

Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak.

Ha nem iszol meg engem: torkod lángot vet.
Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem.
Nem kérdem: akarsz-e követni.
Választhatsz köztem és kínod között,
s a kínt választani gyáva vagy – igen gyáva.

Nem tervem, hogy vonjalak a jóra.
Lépést sem teszek érted.
Nem tervem, hogy várjalak a jóra.
Magad kivánsz jönni hozzám.
Hogy vonjalak és várjalak: nincs oly jelem.

Kicsiny vagyok, mint a porszem.
Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem.
Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem,
mert ostobán bántál hatalmaddal – igen ostobán.

Kicsiny vagyok, mint a porszem,
s az Atya megnevez engem,
s az Anya karján visz engem,
mert szomjat fakasztok benned a jóra,
mert éhet támasztok benned a jóra:
mert hiába hívtak téged a jóra.
 
Oldal tetejére