Ókori történelemmel kapcsolatos könyvek

gyongyic2 témája a 'Irodalom' fórumban , 2013 Augusztus 27.

 1. Yag

  Yag Állandó Tag

  A Sas árnyékában - Scarrow, Simon
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 1.)

  upload_2013-12-22_19-24-1.png

  Formátum: ePub
  Kiadó : Gold Book, Debrecen, 2008
  Terjedelem: 348 oldal
  ISBN: 9789634260912
  Fordította: Sándor Zoltán

  Nem saját munka, talán DOC-ból konvertáltam.

  Kr. u. 42. Quintus Licnius Cato épp csak megérkezik Germániába, a római hadsereg legkeményebb alakulatának, a II. légiónak az újoncaként. A könyveket bújó fiatalember nehezen alkalmazkodik a katonaélet szigorához, és mindennek tetejébe még társai ellenszenvével is meg kell küzdenie, mikor azok megtudják, hogy kapcsolatai révén a felettesükké nevezik ki. Macro, a félelmet nem ismerő és számos csata nyomát magán viselő centurio helyetteseként Catónak mindenkinél többet kell bizonyítania az előttünk álló kalandok során.
  A helyi germán törzzsel vívott véres összecsapás alatt Catónak lehetősége adódik megmutatni, hogy több egy tapasztalatlan ifjoncnál. Ám ezután a katonák megtudják, hogy a hadsereg következő hadjárata egy messzi, barbár földre viszi őket: Britanniába. A nyugat felé tartó hosszú menetelés után Cato és Macro különleges küldetésre indulnak, mely egy olyan összeesküvésbe keveri őket, ami magát a császárt is megdöntheti...
   

  Csatolt fájlok:

 2. Yag

  Yag Állandó Tag

  A sas hódítása - Scarrow, Simon
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 2.)

  upload_2013-12-24_22-20-58.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Gold Book, Debrecen, 2008
  Terjedelem: 360 oldal
  ISBN: 9789634261063
  Fordította: Sándor Zoltán

  Mikor Lucius Cornelius Macro centurio Kr. u. 43 nyarán, Claudius császár szolgálatában megérkezik Britannia partjaihoz, jól tudja, hogy hosszú, csatákkal teli hivatása legkeményebb hadjárata vár rá. Ám a briton harcosok rendíthetetlen bátorságára és vad könyörtelenségére semmi sem készíthette fel.
  A II. legiónak a sas hadijelvénye alatt vívott véres csatái során Macrónak és ifjú beosztottjának, Cato optiónak, valamint a túlerővel szembenéző római hadseregnek le kell győznie az ellenséget, mielőtt az elég erőssé válna ahhoz, hogy eltiporja őket.
  De nem a britonok jelentik az egyetlen veszélyt, mellyel Macrónak és Catónak szembe kell néznie. Egy sokkal kegyetlenebb ellenség is összeesküvést sző ellenük. Mikor Claudius dicsőséges győzelme láthatóan kezd szerencsétlenségbe torkollni, tudják, hogy gyorsan kell cselekedniük. Az idő azonban egyre fogy...

  Nem saját munka. Köszönet a megosztásért.
   

  Csatolt fájlok:

 3. Yag

  Yag Állandó Tag

  Jellemrajzok - Theophrasztosz

  upload_2013-12-24_23-12-43.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Európa, Budapest, 1982
  Terjedelem: 140 oldal
  ISBN: 9630725673
  Fordította: Szepessy Tibor

  PDF-ből konvertáltam
  Oldalszámok: cut
  indexek-idegen kifejezések: fixed

  köszönet az alapokért.

  Vizsgálódásaim során már korábban is sokat törtem a fejemet, s alighanem mindig fejtörést fog okozni, miért van az, hogy Görögország ugyan egyazon éghajlat alatt fekszik, és a görögök mind hasonló neveltetésben részesülnek, a lelki alkatunk mégsem azonos. Ezért én, Polüklész[1] – mint aki huzamos ideje figyelem az emberi természetet, és kilencvenkilenc esztendőt értem meg, azonkívül sok és különféle természettel kerültem kapcsolatba, és aprólékos gonddal összehasonlítottam a derék és a hitvány embereket –, szükségesnek éreztem könyvben megírni, hogyan viselkedik mindegyikük az életben. Bemutatom hát neked fajtánként, hányféle jellem tartozik a két csoporthoz, és melyiknek milyen a szokványos magatartása: mert úgy vélem, Polüklész, derekabbak lesznek a fiaink, ha olyan feljegyzések maradnak rájuk, melyek útmutatásával a legjelesebbek társaságát és barátságát fogják majd választani, hogy ők se legyenek alábbvalóak. De hadd térjek máris a tárgyra: te csak kövess nyomon, és jól figyelj, vajon jól beszélek-e. Először a tettetés képviselőiről fogok szólni, mellőzve a bevezetést és a téma körvonalazását. Kiindulok tehát elsőnek a tettetésből és annak meghatározásából, aztán pedig lefestem, milyen a tettető, és melyik csoportba sorolhatjuk; s ugyanígy igyekszem majd a többi lelki hajlamról is, ahogyan elterveztem, fajták szerint világos képet adni.
   

  Csatolt fájlok:

 4. Yag

  Yag Állandó Tag

  Toman, Josef - Tiberius és Caligula

  upload_2013-12-25_15-7-3.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Gondolat, Budapest, 1966
  Terjedelem: 674 oldal
  Fordította: Sinkó Ferenc

  nem saját munka, köszönet a megosztásért.

  Josef Toman neve nem ismeretlen a magyar közönség előtt. Don Juan (1958) és Ahol a madár sem jár (1960) címen megjelent regényei megérdemelten nagy sikert arattak.

  Tiberius és Caligula címen most közzétett könyvét pedig már számos európai nyelvre lefordították. A római császárság kezdeti szakaszának érdekfeszítően izgalmas, hatalmas körképét rajzolja meg a kötet, a történelmi források beható tanulmányozása alapján. Tiberius és Caligula kora az események színtere, s e két egymástól élesen különböző római császár-egyéniség kialakulásának útját, eszméit és cselekedeteit a történelmi valóság szükségszerű eredményeként megismertetni: nagy jelentőségű írói vállalkozás, olvasni pedig „kalandregény” számba megy. A hiteles és részben költött történelmi események, helyek és személyek megelevenítésével, megszólaltatásával a nagy átalakulások korának örök problémáit feszegeti a kiváló író, lebilincselő meseszövéssel. Külön értéke Toman regényének az itáliai táj festői ábrázolása és az antik Róma szépségének, nagyságának felidézése.
   

  Csatolt fájlok:

 5. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  Első kötet

  upload_2013-12-26_20-36-7.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Európa, Budapest, 1982
  ISBN: 9630723263
  Fordította: Kiss Ferencné, Muraközy Gyula

  PDF-ből újrakonvertálva.
  Nem saját munka, köszönet a feltöltésért.


  Livius nagy műve a nagyszerű római gesztusok gyűjteménye. Emberei mind olyan rómaiak, mint ahogy a rómaiakat elképzeljük, és hogy így képzeljük el, az nem kis mértékben Liviusnak köszönhető. Livius hagyományozta az utókorra a rómaiság sokatmondó helyzeteit: Brutust, a konzult, amint halálra ítéli fiait, és végignézi kivégzésüket; Horatius Coclest a hídfőnél; Menenius Agrippát, amint lecsillapítja meséjével a lázongó köznépet; Mucius Scaevolát, amint jobbját tűzbe tartja, Coriolanust és az eke mellől diktátornak hívott Cincinnatust; a római követet, aki háborút és békét hoz tógájában – akárhol ütjük fel, mindenütt olyan jelenetre találunk, amely fiatal nemzedékek százainak vérét indította gyorsabb ütemre a római jellem igézetével… Inkább művész volt, mint tudós, a drámai hatás kedvéért feláldozta az igazságot; a római előidők nyers egyszerűsége iránt nem volt érzéke…. De sokkal fontosabb, hogy érzéke volt Róma méltósága iránt. Megírta azt a történelmet, amelyet kora várt tőle, az augustusi imperium méltó előtörténetét. Az utókor tőle tanulta meg, hogyan kell a nemzeti történelmet, amely sokszor csak barbár harcok, kegyetlen rablókalandok emléke, áthumanizálni, a magasztos pátosz síkjára felemelni.
  Szerb Antal
   

  Csatolt fájlok:

 6. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  MÁSODIK KÖTET

  ÖTÖDIK KÖNYV
  HATODIK KÖNYV
  HETEDIK KÖNYV
  NYOLCADIK KÖNYV
  KILENCEDIK KÖNYV
  TIZEDIK KÖNYV

  [​IMG]

  Formátum: ePub
  Kiadó: Európa, Budapest, 1982
  Fordította: Kiss Ferencné, Muraközy Gyula

  PDF- ből újrakonvertálva
   

  Csatolt fájlok:

 7. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  upload_2013-12-30_20-22-45.png

  HARMADIK KÖTET

  HUSZONEGYEDIK KÖNYV
  HUSZONKETTEDIK KÖNYV
  HUSZONHARMADIK KÖNYV
  HUSZONNEGYEDIK KÖNYV
  HUSZONÖTÖDIK KÖNYV
  TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS


  Formátum: ePub
  Kiadó: Európa, Budapest, 1982
  Terjedelem: 432 oldal
  ISBN: 963070059x
  Fordította: Muraközy Gyula


  PDF-ből újrakonvertálva

  Livius művének XI-XX. könyve elveszett, így ez a kötet az előzőt lezáró X. könyv után a XXI. könyv fordításával folytatódik. Az olvasó tájékoztatására itt közöljük - a fennmaradt összefoglalások alapján - az elveszett könyvek rövid tartalmát, majd tartalmi összefoglalást adunk, a fejezetszámokat is feltüntetve, az itt közölt XXI-XXV. könyvekben foglaltakról is.

  A 142 könyvből fennmaradtak az 1-10. könyv, illetve 21-45. könyvek - ezekből a 41. és 43. hiányosan. Az elveszett könyvekből más írók hivatkozásai, illetve kivonatai nyomán töredékeket ismerünk. Fennmaradt az egyes könyvek tartalomjegyzékeinek (perioché) jó része is. Ennek alapján a kutatók valószínűsítik, hogy az Ab Urbe condita 5 könyves egységekből, ún pentasokból, illetve tízkötetes egységekből, ún. decasokból épült föl.
   

  Csatolt fájlok:

  Utoljára módosítva: 2013 December 30
 8. Yag

  Yag Állandó Tag

  A sas vadászata - Scarrow, Simon
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 3.)

  upload_2013-12-30_21-32-8.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Gold Book, Debrecen, 2009
  Terjedelem: 312 oldal
  ISBN: 9789634261346
  Fordította: Sándor Zoltán

  Nem saját munka köszönet a feltöltésért

  Vajon a megingathatatlan, bátor római hadsereg méltó ellenfele-e a barbár, könyörtelen briton törzseknek? Kr. u. 44 zord telén a Britanniában állomásozó római csapatok türelmetlenül várják a tavasz beköszöntét, hogy folytatódhasson a sziget elfoglalására indított hadjárat. Ám a britonok egyre ravaszabb módszerekkel szállnak szembe velük, és állandóan a hatalmas római hadsereg sarkában járnak. Mikor a legkönyörtelenebb bennszülöttek, a Sötét Hold druidái foglyul ejtik Plautius tábornok hajótörést szenvedett feleségét és gyermekeit, a rómaiaknak azonnal cselekedniük kell. A megviselt II. legio két önkéntesének veszedelmes küldetésre kell indulnia az ellenség uralta területre, hogy megpróbálják kiszabadítani a foglyokat. De vajon sikerül-e Macro centuriónak és optiójának, Catónak megtalálnia a tábornok családtagjait, mielőtt a druidák feláldoznák őket sötét isteneiknek?
   

  Csatolt fájlok:

 9. Yag

  Yag Állandó Tag

  Scarrow, Simon - A sas és a farkasok
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 4.)

  upload_2013-12-30_23-28-54.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Gold Book, Debrecen, 2009
  Terjedelem: 354 oldal
  ISBN: 9789634261469
  Fordította: Sándor Zoltán
  PDF-ből újrakonvertálva.
  apróbb hibák akadnak benne, elolvasással javítható.

  Mikor a római seregek betörtek Britanniába, valószínűtlennek tartották, hogy a sziget egymással viszálykodó barbár törzsei sokáig ellenállnak nekik. Ám Kr. u. 44 nyarán a makacs bennszülöttek állandó rajtaütései aláássák a római előrenyomulást. Még a névleg szövetséges atrebátok, az idős Verica vezette déli törzs is a nyílt lázadás szélén áll.

  Macro és Cato centuriókra vár a feladat, hogy sereget verbuváljanak Vericának, majd az újoncokat kiképezve olyan haderőt kovácsoljanak, mely képes megvédeni a királyt, megszilárdítani hatalmát és legyőzni ellenségeit. De mielőtt megállítanák az ellenséget, Macrónak és Catónak el kell nyerniük az elégedetlenkedő újoncok bizalmát. A hadviselésben járatlan újoncok csapatával meg kell találniuk és elpusztítaniuk a fortélyos ellenséget, mielőtt Vericát letaszítanák a trónról, s a római hadsereg még nagyobb veszélybe kerülne. Vajon túlélik-e az összeesküvők tervezte veszedelmeket, melyek nem csupán kettejüket, hanem a sasokat szolgáló bajtársaikat is fenyegetik?
  Ebben az állandóan változó, kiszámíthatatlan helyzetben Macro és Cato nem hibázhatnak, mivel csak rajtuk áll Róma győzelme vagy véres veresége.
   

  Csatolt fájlok:

 10. Yag

  Yag Állandó Tag

  Auel, Jean M. - A Föld Gyermekei Regényciklus

  A Barlangi Medve népe
  A lovak völgye
  A mamutvadászok

  upload_2013-12-31_13-49-40.png upload_2013-12-31_13-49-53.png upload_2013-12-31_13-50-11.png

  Formátum: ePub
  Kiadó: Ulpius-ház, Budapest, 2011-2012
  Fordította: Rindó Klára, Szabados Tamás,Nagyné Királyi Katalin, Lévai Márta

  Nem saját munka: PDF és MOBI formátumokból konvertálva.

  Valamikor, az emberiség hajnalán, a félelmetes és lenyűgöző jégkorszakban egy aprócska gyerek és egy kicsiny törzs küzd az életben maradásért. A kislány egy pusztító földrengésben elveszti otthonát, családját, menekülni kényszerül. Sok-sok viszontagság után egy másik civilizációhoz tartozó, totemállatáról a Barlangi Medve népének nevezett törzs fogadja be. A szőke, kék szemű, sudár Aylára eleinte gyanakvással tekintenek társai, hiszen más, nagyon más, mint ők. Ám jótevőinek, Izának, a javasasszonynak, Crebnek, a sámánnak és főként akaraterejének, kitartásának, ügyességének köszönhetően végül sikerül elfogadtatnia magát a törzs többségével. De van, aki továbbra is ferde szemmel néz rá, a hatalmát félti tőle, és bosszút forral ellene.

  Egy távoli elődünk és letűnt Neander-völgyi rokonaink mindennapi élete elevenedik meg ebben a nem mindennapi történetben, amely csakúgy, mint minden emberi történet az azóta eltelt harmincezer évben a szeretet és a gyűlölet, az egymásrautaltság és a széthúzás, a múlt és a jövő folyamatosságának és összeütközésének a hőskölteménye.

  Jean M. Auelt A Föld gyermekei című regényciklusa tette világszerte ismertté. Romantikus elemeket és tudományosan alátámasztott történelmi tényeket ötvöző olvasmányos könyvei majd harminc nyelven, több mint negyvenötmillió példányban keltek el.
   

  Csatolt fájlok:

 11. Yag

  Yag Állandó Tag

  Scarrow, Simon - A sas prédája
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 5.)

  upload_2014-1-24_9-43-47.png

  Kiadó: Gold Book, Debrecen, 2009
  Terjedelem: 374 oldal
  ISBN: 9789634261537 ·
  Fordította: Sándor Zoltán
  Formátum: ePub

  Már több mint egy éve, hogy a hatalmas római hadsereg, kevés ellenállásra számítva, Britannia partjaira lépett. A barbár fővezér, Caratacus elszánt harcosai mégis tovább gyötrik a legiókat. Most azonban Claudius császárnak győzelemre van szüksége, hogy biztosítsa helyét a trónon, ezért eljött az ideje, hogy végleg eltiporják az ellenséget. Amint a római csapatok csatához gyülekeznek, Cato és Macro centuriók osztoznak bajtársaik magabiztosságában. Holnap egy utolsó, döntő csapással biztosan elpusztítják Caratacust. Ám a csata nem a terv szerint alakul, a felelősséget pedig egyre lejjebb hárítják a parancsnoki láncon. Az ismert világ legkönyörtelenebb hadserege épp azokra készül félelmetes büntetést mérni, akik elhozhatnák a hosszúra nyúló britanniai hadjárat győzelmét.
   

  Csatolt fájlok:

  Utoljára módosítva: 2014 Január 24
 12. Yag

  Yag Állandó Tag

  Scarrow, Simon - A sas próféciája
  (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben 6.)

  upload_2014-1-24_9-52-52.png

  Kiadó: Gold Book, Debrecen, 2010
  Terjedelem: 364 oldal
  ISBN: 9789634261704
  Fordította: Sándor Zoltán
  Formátum: ePub

  Mikor a kalózok gúnyt űznek a császári flottából, két centuriónak kétségbeejtő kihívással kell szembenézni.
  Kr. u. 45. Macro és Cato centuriók, a hatalmas római hadsereg tisztjei Rómában vesztegelve várják, hogy vizsgálatot folytassanak ellenük, mert gyanúba keveredtek egyik tiszttársuk halálának ügyében. De nem csak az ő jövőjük forog kockán...
  Egy könyörtelen kalózcsapat megszerez néhány tekercset, melyek létfontosságúak a császár biztonságára nézve. Tudva, hogy csak Macróban és Catóban van meg a kellő bátorság és találékonyság a tekercsek visszaszerzéséhez, a császár körmönfont titkára olyan ajánlatot tesz a két centuriónak - ráadásul mindehhez az alattomos Vitellius segítségét is felhasználva -, amit nem utasíthatnak vissza. A tisztek kihajóznak a birodalmi flottával, ám a kalózokat valaki figyelmezteti, és a rómaiak nagy árat fizetnek.
  A túlerő és a Vitellius becsvágya miatti veszély közepette Macro és Cato attól tartanak, nem tudják teljesíteni a küldetést. Ám a zűrzavarban egyvalami biztos: ha kudarcot vallanak, akkor a birodalom elbukik.
   

  Csatolt fájlok:

 13. fransancisco

  fransancisco Kitiltott (BANned)

  Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák
  (word)


  TWI_92540.jpg

  Műveltségünk minden ága a görög kultúra törzséből nőtt ki. Nem nélkülözheti a mai ifjúság sem az ókori görögség hitvilágának ismeretét, még ha az általános és szakmai műveltség anyaga annyira kibővült is, hogy a görög írók olvasása háttérbe szorult.
  Fontosnak tartottunk annak idején, hogy a feldolgozás munkáját az ókori világ egyik legkitűnőbb magyar ismerője, Trencsényi-Waldapfel Imre végezze el, hogy könyvünk ne csak élvezetes olvasmány, hanem pontos ismeretek forrása legyen.
  A Görög regék és mondák sikerét a számos kiadás is bizonyítja.
   

  Csatolt fájlok:

 14. tlacika

  tlacika Kitiltott (BANned)

  Strabón = Geógraphika

  [fülszöveg]
  A 17 könyvből álló monográfia, amely Augustus korának egész ismert világát leírja, hatalmas alkotása a két kultúrának; a tudományos elmélyülésre hajló görögnek és az államalkotás társadalmi-gyakorlati szempontjait előnyben részesítő rómainak csodálatos szintézise. A mű első könyvei a görög egzakt tudományosságnak: a deduktív alapokon nyugvó geometriának és matematikának, valamint a mérésekre támaszkodó asztronómiának csodálatra méltó eredményeit összegzik, a továbbiakban pedig részben eredeti tapasztalatok alapján, részben pedig más szerzők műveinek felhasználásával Strabón rendkívül színes, elragadóan vonzó, földrajzi, néprajzi, társadalmi és művelődéstörténeti leírását adja az egész akkor ismert római világnak. Az egyes részek Itáliából kiindulva a mai Spanyolországnak, Franciaországnak, Angliának, Németországnak, a Balkánnak, a mai Ukrajnának, továbbá a Fekete-tenger keleti medencéjének, azután pedig a mesés Indiának, Iránnak, Mezopotámiának, Kisázsiának, az arab világnak, Líbiának és a Nílus völgyének leírását nyújtják. Teljes világkép ez, melyből valóban semmi sem hiányzik, ami az ókor éles szemű utazóit érdekelhette. Az egyes népek szokásairól, földjük természeti kincseiről, éghajlatáról, vizeiről, a tengerek apályáról és dagályáról, a földrengésekről, a görögök hatalmas felfedező útjairól, gyarmatosításairól, a távolabb élő népek mesés világáról tudósít a szerző. A bőséges jegyzetanyag megkönnyíti az olvasó tájékozódását.

  [​IMG]

  Strabón = Geógraphika (Στράβων - Γεωγραφικά Ύ·πομνήματα)
  Gondolat Kiadó (1977)
  Fordító: Dr. Földy József
  Előszó: Dr. Balázs János
  Formátum: DjVu (LizardTech)
  Méret: 455 [páros] oldal (7,14 MB)

  Nem saját munka. Köszönet az eredeti forrás-file alkotójának.
   

  Csatolt fájlok:

 15. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  [​IMG]

  NEGYEDIK KÖTET

  HUSZONHATODIK KÖNYV
  HUSZONHETEDIK KÖNYV
  HUSZONNYOLCADIK KÖNYV
  HUSZONKILENCEDIK KÖNYV
  HARMINCADIK KÖNYV
  TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
  NÉVMUTATÓ

  Formátum: ePub
  Kiadó: Európa, Budapest, 1982
  Terjedelem: 432 oldal
  ISBN: 963070059x
  Fordította: Muraközy Gyula

  Nem saját munka, köszönet a megosztásért.
   

  Csatolt fájlok:

 16. wolff László

  wolff László Állandó Tag

  Köszönöm! Lényeg, hogy elérhető másképp is +4 műve is..mentse, amíg menthető!(ha érdekli) nálam megvan mind , de épp emiatt nem teszem fel..
  http://mek.oszk.hu/katalog/ (a nem működő datás linket; (A Nap fiai)-t töröltem)
   
  Utoljára módosítva: 2014 Február 26
  tbabovic, tlacika és klarissza4 kedveli ezt.
 17. Yag

  Yag Állandó Tag

 18. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  [​IMG]

  HATODIK KÖTET

  HARMINCHATODIK KÖNYV
  HARMINCHETEDIK KÖNYV
  HARMINCNYOLCADIK KÖNYV
  HARMINCKILENCEDIK KÖNYV
  NEGYVENEDIK KÖNYV
  TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
  NÉVMUTATÓ

  Nem saját munka, köszönet a megosztásért.
   

  Csatolt fájlok:

 19. Yag

  Yag Állandó Tag

  Livius, Titus - A római nép története a város alapításától

  [​IMG]

  HETEDIK KÖTET


  NEGYVENEGYEDIK KÖNYV
  NEGYVENKETTEDIK KÖNYV
  NEGYVENHARMADIK KÖNYV
  NEGYVENNEGYEDIK KÖNYV
  NEGYVENÖTÖDIK KÖNYV
  TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
  A XLVI-CXLII. KÖNYVEK TARTALMA
  TÖREDÉKEK
  NÉVMUTATÓ

  Nem saját munka, köszönet a megosztásért.
   

  Csatolt fájlok:

 20. hideki77

  hideki77 Állandó Tag

  Korea, bajo, vicomte és 1 másik tag kedveli ezt.

Megosztás