Az evolúció mint előre programozott önpusztítás

Aerensiniac témája a 'Bolondok Háza' fórumban , 2009 Október 14.

 1. Asperrimus

  Asperrimus Állandó Tag

  Kedves Ernoe !

  Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az anglikán egyház a számomra egyáltalán nem hiteles, mostanában pedig különösen nem az, de a katolikusok sem. Ennek sok oka van, de főképp az, hogy nem tudom sem a jelenlegi tevékenységüket, sem pedig a történelmi pályafutásukat összeegyeztetni a Bibliával. Ez nem azt jelenti, hogy ott sem most, sem a múltban egyáltalán nem voltak hiteles emberek , de a történelem során mindig kisebbségben voltak, majd kitaszították őket, ha ugyan életben hagyták. Úgyhogy a kísérlet számomra egyáltalán nem reprezentatív, és csak azt igazolja, amit írtál, hogy feltehetőleg szövetségi kapcsolaton kívüli emberek voltak az imádkozók.

  És boldog új évet Neked is, és mindenki másnak is itt a fórumon!
   
 2. Asperrimus

  Asperrimus Állandó Tag

  Kedves Najahuha!

  Sajnos a gonosz valóban ott van, ezt számos történelmi és mai esemény igazolja. A Biblia azonban azt mondja a Sátánról, hogy nem lett gonosznak teremtve. Egy csodálatosan szép angyali lénynek mutatja be:
  "Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!" (Ezékiel 28,13-19.)
  Abban igazad van, hogy a gonosz jelenléte teszi nyilvánvalóvá a jót. A Sátán lázadása és bukása megsem volt szükségszerűség: ő döntött úgy, hogy fellázad és gonosz lesz,és az angyalokat is fellázítja.
  Egyébként a Biblia szerint a dolgok nem viszonylagosak, hanem abszolútumokat határoz meg. Vagyis Isten mindig jó volt, és a sátáni lázadás nem változtatta meg. Nem lett jobb vagy rosszabb.
   
 3. most

  most Állandó Tag

  egy evolúciós elméletet támasztana alá. sztem alátámasztja .... jöhetnek a te empirikus érveid
  ha neked ez nem érv és a többi tudományos eredmény sem ami abból fakad h egyek vagyunk akkor számodra nincs érv ... ha neked így jó ... azonban akik hitben élnek vállalják a hitüket sztem.
  elolvastam a hfeladatot :) vannak hívő tudósok de eddig nem keverték a tudomány a vallásukkal , kivéve a teológusok ...
  de ök is emberek s esendők :)
   
 4. Asperrimus

  Asperrimus Állandó Tag


  Kedves SiriusB!

  Semmiképpen sem gondolom, hogy tudatlan vagy, de a Biblia szempontjából nézve hiányosak az ismereteid. Ha azt gondolod, hogy én csak a Bibliát olvastam, vagy olvasom, tévedsz. Engem materialistának és ateistának neveltek és csak kb. húsz éve mondhatom magam kereszténynek ( 42 múltam). Az iskolában belém is az evolúciót sulykolták. Annak idején Richard Dawkins Önző génjét is elkezdtem olvasni és nem azért nem olvastam végig, mert nem érdekelt, vagy nem értettem, amit mond, hanem egyszerűen száraznak találtam. De olvastam Freudot is, tanulmányoztam alapszinten az etológiát,, a pszichológiát, a hipnózist, olvastam a jóga és az idegrendszer feltételezett kapcsolatáról, még a zenről is olvastam, ahogy olvastam a Káma Szutrát vagy az Illatos kertet. Érdekelt az agykontroll, az autogén tréning. Más dolgok is foglalkoztattak, sok mindenre nyitott voltam. De ezek nekem már semmit nem jelentenek, és ha hatalmamban állna ezeket visszamenőleg meg nem történtté tenni , akkor meg tenném. Amit nem tudok azt lehet, hogy nem is akarom tudni, de sok olyan dolgot megtudtam, amit utóbb kidobtam a kukába - képletesen szólva.
  Még annyit, hogy a családomon kívül nincsenek keresztények a környéken, így a környezetemből és a médiából is árad felém az a mérhetetlen tudás, amire utaltál.
  Az az egyház, amire utaltál nem hiteles számomra, mint már kifejtettem azóta egy másik levélben.
  Igazad van abban, hogy kicsit elbeszélünk egymás mellett, de mégiscsak olyan dolgokra hivatkoztál, amik a Bibliában vannak, de nem úgy vannak benne, ahogy Te gondolod. Az Evangélium üzenetét hat-nyolc mondatba bele lehet sűríteni , de sajnos ez nehezen járható út, mivel hat-nyolc mondat nem képes áthatolni az előítéletek, prekoncepciók falán. Úgy értem, hogy sokan azt gondolják, hogy tudják, hogy mi a hit, a kereszténység, stb. , de ha jobban utánanézünk, kiderül, hogy csupán gondolnak valamit ezekről a fogalmakról, és valójában a saját gondolatukat reagálják le. Annak idején a tanárokról mondták, hogy némelyek beskatulyázzák a gyerekeket, ami arra utal, hogy az első benyomáshoz hasonlóan, besorolják a diákokat jó, közepes vagy rossz kategóriába, és ezután úgy is kezelik, mint jó, közepes vagy rossz tanuló. Egy jónak minősített diák gyenge szereplés esetén is jobb jegyet kap, mint egy rossznak minősített diák jobb felelet esetén. Láttam ilyet anno, amikor a tanár nem akarta beírni a rossz jegyet a jó tanuló rossz feleletére, inkább legközelebb is feleltette, hogy javíthasson. A rossz tanulónak szemrebbenés nélkül írta be sokszor a karót. Vagyis, már a felelet előtt eldönti az ilyen tanár, hogy melyik osztályzatokból fog választani a feleletnek megfelelően. Sajnos sokszor hasonló dolog játszódik le, ha valaki hall olyan dologról, amit ugyan nem ismer, de már elkönyvelte rossz dolognak, zsákutcának, és innentől kezdve átcsap a beszélgetés valamiféle udvarias-hűvös protokollba.Én azt állítom, hogy a történelem során annyira lejárattak bizonyos fogalmakat, hogy szinte azzal kell kezdeni, hogy meghatározzuk, hogy adott szó alatt pontosan, mit is értünk, és mit nem, hasonlóan, mint a régi basic programokban(LET A=1, LET B=35,stb).
   
 5. najahuha

  najahuha Állandó Tag

  Kedves most !
  Én sem mondtam mást.

  Elméletben nagyon szép. De mint tudjuk, az elmélet és a gyakorlat nagyon sokszor nem fedi egymást.


  Lásd ide vonatkozóan a PRO DARWIN címen futó témában a hozzászólásaimat.  .
   
 6. Karesz28

  Karesz28 Kitiltott (BANned)

  Kedves Asperrimus
  Az általad felhozott részletes elemzése Szodoma és Gomorra történetének sem világít rá semmi másra csak isten, nem isteni mivoltára.
  Rögtön azzal kezded hogy kénytelen volt angyalokat küldeni a dolog felülvizsgálatra. Gondolom mert valamiért éppen nem látott, talán felhős volt az ég.

  Azonban ne ragadjunk meg itt, mi a helyzet az átfogó nép tisztogatással? Haljon meg aki rosszat mond vagy cselekszik szülei ellen, nem hisz istenben, nem engedelmeskedik a papoknak, nem szűz a nászéjszakáján, aki vasárnap dolgozik, aki jósol, akit boszorkánynak bélyegeznek, aki más vallásban hisz és még sok más apróság.
  Ha már biblia ismeretnél tartunk akkor gondolom ezekkel is tisztában vagy.

  Ezen felül már maga az újszövetség létezése azt támasztja alá hogy isten tévedett az emberekkel kapcsolatban és a kirótt szabályok életszerűségében.
  Nem tudom milyen isten az amelyik a parancsolatainak következményeit nem képes előre látni, főleg arra való tekintettel hogy ma a szociológia, e gyarló emberi "tudomány" képes előre meghatározni egyes döntések kimenetelét.

  Ne haragudj, de az egyetlen dolog ami az én bibliai ismereteimből hiányzik az az hogy hagyjam magam elvarázsolni az események folyamatával. Az ó és újszövetség együttese egyértelmű bizonyíték arra hogy istenben nincsen semmi isteni, sőt! Emberibb mint az ő hőn szeretett gyermekei.
   
 7. siriusB

  siriusB Állandó Tag

  Kedves Asperrimus! Te ebben a történetben nem érzed azt, hogy mennyire anakronisztikus? Amikor az Ószövetség történeteit olvasod, akkor soha nem jut eszedbe arról "elrévedezni", hogy mit írna egy mai ember a ma keletkező Ószövetségbe ezekről az "angyalokról"? Egyáltalán ő is azt gondolná, hogy ezek angyalok? Vagy mit gondolna?

  És mit gondolna arról az apáról, aki odalökné a lányát a vendégei helyett...? Van neked lányod?

  Ezért mondom neked, hogy én nem tudom úgy olvasni a Bibliát, mint te. Meggyőződésem, hogy az akkori emberek (hívják őket Ábrahámnak, Mózesnek vagy Énochnak) ugyanolyanok voltak mint mi. Egyedül csak azzal különbözünk, hogy magasabb a technikai tudásunk és többet tudunk a természeti törvényekről. Ezért aztán mi egészen másképp írnánk meg azt a könyvet, amelynek a történeteit te most itt elénk tárod.

  Azért az egy kicsit megnyugtat, hogy nem a Vatikán által kikövezett utat járod, hanem a sajátodat és ezen az úton haladva jutottál el ide, ahol most vagy. Lehet, hogy én még csak ennek az útnak a közepén tartok? Abban biztos vagyok, hogy mindenkinek saját magának kell megküzdenie a ráömlő információáradattal és majd a Belső Hang időben megsúgja jó úton halad-e.

  Annak ellenére, hogy én egészen mást olvasok ki az Ószövetségből, mint te és biztosan tudom és érzem, hogy az Újszövetségben elénk tárt jézus kép sem az Igazi én is hiszek Jézusban (persze nekem ő mást jelent, mint neked). Én elgondolkodom azon, hogy mit titkolt el az egyház vele kapcsolatban, miért nem Jézusnak és Jézus apostolainak írásai vannak a Bibliában (miért Pálé, miért olyanoké, akik sokkal Jézus után írták meg az evangéliumokat) és azon is elgondolkodom, ami a Niceai zsinaton történt és azon ami azután és azon, hogy.... Ez már hosszú lenne.

  Arra nem is tudom mit válaszoljak, hogy a Bibliával kapcsolatos kételyem miatt megrósz egy kicsit. Tudod azért, mert én másképp értelmezem mint te, még nem baj ha írok róla?

  Én nagyon örülnék, ha valaki engem meg tudna győzni arról, hogy az "angyalok" valóban angyalok voltak (fehér tollakkal, szárnyakkal ahogy az a templomokban van...:mrgreen:) és ezért írtam neked azt, hogy sajnos engem azzal a magyarázattal nem tudsz kielégíteni, hogy miért volt az bűn amit Szodomában tettek és miért nem volt az bűn amit az apa tett, hogy megmentse a vendégeit...

  Ha az ószövetségi isten az ott történteket így értelmezi, akkor nekem ő nem az istenem és Jézusé se nem...kiss
   
 8. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  Kedves Najahuha

  Már többször emlitettem, hogy a tudomány "elméletekkel" dolgozik és ennek más a jelentése mint
  a hétköznapban!

  A hétköznapi életben csak egy "frazis" és kételkedést fejez ki, a tudományos szohasználatban pedig
  az elméletnek es a gyakorlatnak a kölcsönös beigazolodott játékát fejezi ki.
  Egy elemélet az egy elképzelés (hypothese) ami megállta a helyét.

  Az evolutiot teljességében nem lehet empirikusan bebizonyitani mert csak egy világunk van és
  az idöt nem tudjuk visszatekerni de részleteiben igazolhatok a szelektálo állattartással vagy
  növénytermesztéssel stb.

  Nagyon örülök, hogy pár napja megnött a rationálissan (is) gondolkodo hozzászolok száma
  egy kiegyensulyozottság veszi kezdetét. kiss
   
 9. pitti

  pitti Állandó Tag

  Kosz Ernoe. Szoval aki nem veled ert egyet az nem racionalisan gondolkodik?
  A te Darwinod aldja meg a te utadat....:grin:
   
 10. cathy222

  cathy222 Állandó Tag

  Karesz:
  Elgondolkodtató, amit mondasz. Nekem a bukott angyalok sztorijánál is felmerül a gondolat, hogy a Teremtő nem tud mit kezdeni a gonosszá vált (?) teremtményeivel, ezért száműzi őket a Földre, ahová idővel embereket is száműz, oszt birkózzanak egymással. És ha nem sikeresen birkóznak, akkor jön a bünti – az embereknek természetesen.

  Persze, lehet, hogy a képet a saját elvárásaink zavarják. Van egyfajta Isten-képünk, ami nem biztos, hogy egyezik azzal, amilyen Isten, csak azzal, amilyennek szeretnénk Őt tudni. Mi Istent emberi szempontból ítéljük meg, miközben Ő nem ember, mi meg Istenek nem vagyunk, így nem tudjuk őt annak látni, ami.

  Sirius:
  Mit titkolt el az egyház Jézussal kapcsolatban. Miért eltitkolt valamit?

  Miért nem Jézus meg az apostolai írása vannak a bibliában: erre van tippem. Jézus nem írt, csak tanított. Beszélt, magyarázott, gyógyított. Aztán kiküldte a 12 tanítványt kettesével hogy hirdessék az igét távolabbi helyeken. Ez benne van a bibliában. És a távoli helyeken legyenek tanítványai a tanítványoknak, és ők is menjenek ki kettesével, és cselekedjenek hasonlóképpen. Ez olyan, mint a mai multilevel marketing. Jézus tanítványai ismerték Jézust, a történetét, a tanításait: ezek az ő személyes élményeik voltak. De az ő tanítványaik, akik már nem ismerték Jézust annyira, nekik szükségük volt rá, hogy rögzítsék a „marketinget”, nekik ez már inkább hagyomány volt, semmint személyes élmény, így aztán egy-egy adott MLM-ágban a meglévő ismereteket rögzítették. Így aztán több leírás (evangélium) is keletkezett Jézusról és tanításairól. Nem csak négy. Minimum hatnak kell lenni, de ennél biztosan több volt. Különösen, ha számításba vesszük, hogy Lukács bevallottan már csak összegyűjtött információkat ír le jóval később, mint a tanítványok kora.

  Pál írástudó volt, így logikus, hogy amikor bekerült a buliba, azonnal leírta amiket hallott, lévén neki Jézus nem volt annyira közvetlen ismeret, mint Péternek, aki szerintem írni sem tudott, mivel akkoriban egy halász nem írt, hanem halászott.

  Nicea: Ha jóindulatú vagyok, akkor feltételezem, hogy a logikusabb, olvasmányosabb evangéliumokat válogatták be. A többit kihagyták. Hát ha volt alkalmad olvasgatni az apokrifeket, te is tudod, hogy bizony nem könnyű olvasmányok. Ha gonoszkodni akarok, akkor feltételezem, hogy az olvashatóság, befogadhatóság égisze alatt egyéb, az akkori egyháznak nem megfelelő részleteket is kifelejtettek. Azt nem gondolnám, hogy tettek is bele részeket, de ezek után már semmiben sem lehetünk biztosak.
   
 11. Karesz28

  Karesz28 Kitiltott (BANned)

  Sajnos ebben sok az igazság...
  Most már ernoe tételesen ott tart hogy az evolúció nem bizonyítható a gyakorlatban de ez nem baj. Hát neki tényleg nem... az biztos.
   
 12. redlion

  redlion Kitiltott (BANned)

  Kedves najahuha!

  Várom ám!
  Olvastam jópár hsz.-et és bizony tetszett.
  Példának okáért: (#615) "Ez nem panteizmus, mert nem magát istent gondolom mindenben jelenlévőnek, hanem az isteni akaratot és munkát...
  Akként, mint ahogy minden ember tényleg csillagporból van: olyan atomi részekből, amik fölépítik a világmindenséget. Legalábbis a fizikai síkon mindenképpen.
  A lélek az más világ, de e két világ az emberben találkozik össze."

  vagy (#757)
  "Más dolog a történelmi Jézus szerepe, és más dolog a Krisztusi, a hitéleti Jézusé...."

  És: (#836)
  A hit nem igényel ok-okozati levezetésű érvelést. A hit vagy van vagy nincs.
  Egy tézis elfogadása viszont annál inkább.

  Aki ezeket leirja és így is gondolja, én azzal nem vitatkozom...:D de a spenótot nem szeretem.
   
 13. najahuha

  najahuha Állandó Tag


  Kedves redlion !

  Ez gúny / irónia stb. akar lenni ? ( Csak hogy tisztában legyek vele.)

  Mi a gond ezzel ?

  Párhuzamos modell:
  az isteni az anyagi síkon kívüli, az ember meg az anyagi oldalon. A kettőnek a találkozási pontja a lélek.... ( Egészen leegyszerűsítve..)

  Mi a gond ezzel ?


  Mi a gond ezzel ?

  A hit nem igényel ok-okozati levezetésű érvelést. Nem árt ha van, de mint mondtam, nem kényszerítő szükség a hit fönntartásához.
  Vagy hisz az ember, vagy nem.
  ( Ezt egy indiai guruval tudnám modellezni.
  Amikor Európából volt nála egy vendég, a guru megkérdezte, hogy az Ön országa milyen, milyenek az emberek ? Hideg, vagy meleg ? Az európai egy kicsit meghökkent, majd azt mondta: Hááát, van nálunk Tavasz, Nyár, Ősz, Tél....A guru erre rögtön azt mondta: Akkor szóval Hideg.... Lásd ugyanide JUNG: Az archaikus ember..)

  Egy tézis elfogadása viszont annál inkább.--- TUDOMÁNYOS tézis az értelme ! Tehát egy tudományos fölvetésnek az elfogadásához elengedhetetlen szükségszerűség az ok-okozati levezetés.

  Ez rám nézve jó vagy rossz ?


  .
   
 14. redlion

  redlion Kitiltott (BANned)

  Ennyire nem vagyok egyértelmű?
  Egyáltalán nem gúnyolódom, nálam kompetensebbel főleg nem.
  Persze hogy jó!:smile:Éppen azokat idéztem be, amikkel teljesen egyetértek.
  Azt szeretem amit TE irsz, olykor ha muszály, lenyelem a linkelt spenótot is.
   
 15. siriusB

  siriusB Állandó Tag

  Szerintem sok mindent eltitkolt, vagy te tőlük tudod, hogy hol volt Jézus 12 és 30 éves kora között? El tudod képzelni, hogy nem ismerték az életét legalább azok, akik az evangéliumokat írták?

  Mit gondolsz Hórusz történetéről?

  December 25-én született, Ízisz-Meri, a szűz gyermekeként. Ezt egy keleti csillag felragyogása kísérte, amit három király követ, 12 követője volt, akik vele utaztak. Csodákat vitt véghez: gyógyított és vízen járt. Hívták Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának, Typhon árulása után keresztre feszítik, majd három nap után feltámad. 12 évesen tanítónak áll, 30 évesen kereszteli meg Anup Hórusznak.

  Nem ismerős? ;)
   
 16. najahuha

  najahuha Állandó Tag


  Kedves redlion !

  Bocsánat, de manapság ugye minden szónak kettős vagy tán többes jelentése is van.
  Köszönöm, hízelgő. De ne gondold, hogy hozzáértőbb vagyok. Csupán érdekel a minket körülvevő Mindenség, és az azokban megbúvó milliónyi kölcsönhatás....Így aztán aki mindenhez ért, nem ért semmihez sem.....Az az egy előnyöm van, hogy tudom mit hol keressek... Persze ehhez azért elolvastam az utolsó 5 évben vagy 1500 könyvet , és letöltöttem 240 ezer oldalnyi internet anyagot....

  Ahogy Ernoe-nek is jeleztem, Neked is megígérhetem: igyekszem majd visszafogni magam a bemásolt anyagok tekintetében. ( Bár Ernoe-nek vázoltam ebbéli aggályaimat.)

  Üdvözlettel:
  najahuha
   
 17. Asperrimus

  Asperrimus Állandó Tag

  Kedves SiriusB!

  Én is olvastam azt az oldalt, ahol ez az írás szerepel a többi állítólagos párhuzammal ( Attia, Krisna, Dionüszosz, Mitra ). Mindemellett a Wikipédiában egész mást olvastam Hóruszról.
  Van egy könyvem, aminek az a címe, hogy Babilon misztériumvallása régen és ma. Ez a könyv egészen visszamegy Nimródig, vagyis az özönvíz utáni időszakba. Noé egyik dédunokája volt Nimród. Ez a Nimród egy sikeres és híres vadász volt, aki egybefogta az embereket és szervezett egy birodalmat, Babilont. Josephus szerint Nimród felizgatta az embereket Isten ellen, sőt a hatalmát zsarnoki módon kezdte gyakorolni, hogy mindenkit az elfordulásra kényszerítsen. Ezt követte a Bábel tornyának megépítése, ami az Isten elleni lázadás szimbóluma lett ( Bábel=Babilon). Babilon vallása Nimród és felesége Szemirámisz és fiuk Tammúz köré szövődött. Amikor Nimród meghalt - a legenda szerint - , a testét feldarabolták és elégették a maradékot pedig szétküldték a birodalomban. Ezután a felesége, Szemirámisz azt állította, hogy Nimródból a Nap istene lett. Később, amikor fia született, Tammúz, azt mondta, hogy ő Nimród, aki újjászületett.Azt állította, hogy fia természetfölötti módon fogantatott, és hogy ő a megígért mag, akiről Isten mondta, hogy az asszonytól születik majd, aki a Kígyó fejére tapos. A kialakuló vallásban az emberek a gyermeket és anyját imádták főleg szimbólikus dolgokon keresztül. Abban hittek, hogy az istenített Nimród volt a Napisten, ezért a tüzet is az ő megnyilvánulásának tartották, ezért tiszteletére gyertyákat és rituális tüzeket gyújtottak.Más dolgokban is a nap jelképét vélték látni: halakban, fákban, oszlopokban, állatokban.
  A bálványimádásnak ez a rendszere terjedt szét Babilonból az egész világra, hiszen az emberek erről a területről vándoroltak szét az egész Földre(1Móz11,9). Ahogy elhagyták Babilont, magukkal vitték az anya és gyermeke imádásának a szokását és titkos szimbólumait. Mind a vallástörténelem, mind a világi történelem megegyezik abban, hogy a bálványimádás Babilóniában jött létre, és innen terjedt el az egész világon. Így aztán nem meglepő, hogy szinte minden vallásban megtalálható az anya és gyermekének imádata.
  Amikor Róma világbirodalommá lett, magába olvasztotta a leigázott nemzetek isteneit- mint az közismert. Mivel e nemzetek vallása Babilonból származott, ezért a korai Róma vallása is hasonló lett.

  Az anya és gyermeke történetét egész Babilon ismerte, és számtalan szobor ábrázolja Szemiramiszt, az anyaistent fiával Tammúzzal a karjaiban. Mivel innen szóródtak szét a nemzetek, ezért hasonló történeteket, legendákat lehet találni a nemzetek ősi vallásaiban.
  A kínaiak imádtak egy anyaistent, Shingmoot, a "Szent Anyát". Az ősi germánok egy Hertha nevű szüzet imádtak, szintén a gyermekével. A skandináv népek Disa-nak nevezték a gyermekét a karjaiban tartó anyaistent. Az etruszkok a Nutria nevet adták neki, a druidák között Virgo-Patitura volt, "Isten Anyja", akit imádtak.A görögök Aphrodité vagy Ceres néven, a sumérok Nana néven, Róma ősi napjaiban pedig Vénusz vagy Fortuna néven imádták az anyaistent kezében gyermekével. Indiában Indráni volt a neve, szintén a gyermekével, vagy ugyanitt Isit, a "Nagy Istennőt" és gyermekét, Isvarát, ahogy Devakit és Krisnát is imádták.Efézusban Dianát imádták. Egyiptomban az anya Izisz, a gyerek pedig Hórusz. Amikor Izrael fiai elfordultak az Úrtól, Baált és Astarótot kezdték imádni.
  Mindezek a vallások nagyjából megegyeztek abban, hogy az anyaistent és a fiúistent imádták, akit gyakran csecsemőként ábrázoltak. Ez a kép felfedezhető egyes nem biblikus egyházi gyakorlatban, hogy ne misztifikáljam a dolgot, a mariológiában, ahol is Szűz Máriát és a gyermek Jézust imádják. Ennek a gyakorlatnak, ahogy a szentek tiszteletének és az angyalok tiszteletének semmi köze a Bibliához, sőt, a Biblia kifejezetten tiltja ezeket. Nyilvánvaló, hogy a gyermekként imádott Jézus, az elgyötörtként , a megkínzottként és a megfeszítettként imádott Jézus nem azonos a Biblia Jézusával, a Názáreti Jézussal. A Názáreti Jézusról az van megírva, hogy miután megszületett a világban, nem maradt csecsemő állapotban, hanem felnőtt erős férfiemberré vált, aki a két kezével dolgozott a megélhetéséért, majd harmincéves kora körül betöltötte a Szent Szellem és elkezdte a szolgálatát az emberek felé: a vakokat, süketeket, leprásokat, csonkákat, epilepsziásokat meggyógyította, a démonokat kiűzte az emberekből és a halottakat feltámasztotta.Tanította a követőit. Mikor elvégezte a szolgálatát ,akkor átadta magát az ellenségeinek, pontosabban passzívan eltűrte, hogy elfogják, megkínozzák és keresztre feszítsék. Ahol azonban nem maradt fent, hanem eltemették, de Isten Szelleme feltámasztotta Őt harmadnap reggelre.Ezek után a tanítványaival maradt negyven napig, majd a szemük láttára felemelkedett, és felment a Mennybe, ami nem a felhők között van, hanem emberek számára áthidalhatatlan távolságra. Ráadásul a szemünkkel látható ég és a Menny között van - mintegy beékelődve - a Sátán birodalma a Magasságban, ami szintén nem a felhőkben van, hanem annál messzebb, elérhetetlen helyen. Jézus, amikor felment az Atyához, visszakapta mindazt, amiről lemondott emberré válása előtt, és elküldte a Földre a Szent Szellemet, Aki által létrehívta az Egyházat.
  Jézus anyja, Mária, még pontosabban Miriam szűzként fogant meg a Szent Szellemtől. Miután azonban megszülte Jézust, nem maradt szűz, hanem férjétől, Józseftől több gyereket is szült a Biblia szerint, akik így Jézus féltestvérei voltak, hiszen Jézus apja nem József, hanem Isten volt. A Biblia beszámolója szerint egyetlen alkalommal fordult elő, hogy Mária megpróbált közbenjárni valakiért, de ekkor is kifejezte Jézus azt, hogy nincs az anyja tekintélye alatt, persze, ekkor már felnőtt férfiember volt. Mária Jézus követőjévé vált és ő maga is keresztény lett, betöltötte a Szent Szellem pünkösd napján, de sem az nincs feljegyezve, hogy ő bármiféle tisztséget betöltött volna az Egyházban, sem az, hogy a hívők bármivel is több tiszteletet adtak volna neki, mint egy tiszteletre méltó embernek, de végképp nem imádták.
  A dolgot annyival is kiegészíteném, hogy a karácsony egy ősi pogány ünnep keresztény köntösbe bújtatott változata, és szinte biztos - 99,99% - hogy Jézus nem ekkor született, hanem valószínűleg ősszel.
  A babiloni misztériumvallást Constantinus után beleszőtték a kereszténységbe, aminek a sötétnek aposztrofált középkor rémtettei lettek a következményei, amikor a kereszténység látszata alatt, Jézus nevében követték el az aljasságaikat olyan emberek, akik soha nem ismerték Istent.
  Egyébként az összes felsorolt bálvány-isten és a Názáreti Jézus Krisztus között az a különbség, hogy Ő valóban létezik és válaszol azoknak, akik Őt segítségül hívják.
   
  Kyra2 kedveli ezt.
 18. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  Kedves Karesz

  Had polemizáljak egy mondat erejéig:

  Most látom a naptárban, hogy a "Három királyok" 6.-án érték el Bethlehemet, Jézust meg már
  elselyén körülmetélték a templomban. Nem is tudtam, hogy utána még visszament az istáloba. :(

  [​IMG]

  Erdekes, hogy nyilvánvalo ellentmondásokat ténykét elfogadtok és máshol belátástalanok vagytok.
   
 19. Karesz28

  Karesz28 Kitiltott (BANned)

  Nem ernoe, nem fogadom el azt sem, de megint csak röhej hogy ellenérv helyett azzal vágsz vissza hogy "mert a bibliában is vannak ellentmondások". Akkor ez a nagy pillanat ernoe? Az evolúciót már a bibliához hasonlítod?
  A te előadásmódodban tényleg nincs sok különbség, az biztos. Mind a kettő a hit és a vallás tárgyát képezi.
   
 20. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  Kedves Karesz
  ha zavar rögtön kitörlöm ezt az egy viccet amit hangulatkeltés képpen beirtam.

  De hol van az érved amiröl irsz? :(
   

Megosztás