Brutális viccek

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Idős székely házaspár ücsörög a ház előtt. Morfondírozik az öreg:
- Te anyjuk! Egyikőnk meghal, én beköltözök a városba...
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a kocsmába, és mondja a haverjainak:
- Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor elindulnak haza, megkérdezi az apját:
- De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
- Az igaz, de így legalább egyik sem fogja összeszűrni a levet anyáddal.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár mindenki.
Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- Hogy-hogy?
- Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a paradicsomos szószt. Nagy mérgesen azt mondja a férjének:
-Nahát, most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Az öreg székely szekerére felkéredzkedik egy szemrevaló menyecske. Beszélgetnek, aztán egyszer csak megkérdezi a menyecske:
- Aztán bátyám, mit adna egy jó pináért?
- Azért semmit lányom, de egy jó faszért odaadnám a szekeret lovastól.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad a falun, és mindenkit meghív, jöjjenek el, megnézni a gyereket.
- Aztán ha jöttök, csak nyugodtan rúgjátok be a kaput – teszi hozzá.
- Már miért kellene berúgnunk a kaput? – csodálkozik valaki – Nincsen rajta kilincs?
- Hogyne volna! De csak nem fogtok üres kézzel jönni!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Édösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta!
- Fiam, de hát ez mákos tészta.
- Annak elég savanyú.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Az öreg székely a kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipáján, majd így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én felmászok a tetőre, a petrencerúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le neki a tökét.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipáján, és azt mondja:
- Ha netalántán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Ketten motoroznak az országúton. A vezető bőrdzsekije folyton szétnyílik, mert a cipzárja tönkrement.
- Vedd fel a dzsekit fordítva! - javasolja a társa.
Továbbhajtanak, de a nagy sebesség miatt egy éles kanyarban balesetet szenvednek. Egy székely gazda talál rájuk, aki telefonál a mentőknek.
- Él még valamelyik? - kérdezik.
- Az elől ülő még mocorgott - feleli a gazda -, de csak addig, amíg vissza nem fordítottam a fejét.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Áll a székely a bíróság előtt emberölés vádjával, kérdi tőle a bíró:
- Na, hogy is volt az az eset?
- Hát, az úgy vót, hogy ülök az asztalnál nyugodtan, eszem a szalonnát. Jön a román, megbotlik, hát nem pont a bicskámba esett egyszer! Aztán meg még hétszer.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Öreg székelytől kérdezi az unokája:
- Nagypapa, látott már antennát?
- Hát láttam is, meg ettem is.
- De hát, az fémből van!
- Akkor csak láttam.
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, mert héberül szeretne megtanulni. Az oktató megkérdezi tőle:
- Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?
- Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök, mindenkivel szót tudjak érteni.
- És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?
- Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
A székely legény hazaviszi a kiszemelt menyecskét, hogy bemutassa a szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van.
Az anyja már nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy...
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
A székely paraszt bácsi befog a szekérbe, mert készül a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:
- Édes uram, hadd menjek már veled én is!
- Nem lehet, asszony!
- Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.
A paraszt bácsi azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Útközben kitör a vihar, és egy villám belecsap hátul a saroglyába. A székely hátrafordul, és így morfondírozik:
- Ej, pedig hogy könyörgött…
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:
- Uram, a Sára terhes!
- Az az ő dolga - dörmögi a székely.
- De tőled van a gyerek!
- Az meg az én dolgom.
- Uram, viszem a kutyát, és a folyóba vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.
Kérdezi a bíró:
- Mért akar elválni a feleségétől, bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
- És maga még sosem csalta meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
- Úgy látom, nem ért maga engem, bíró úr! Ha én a csizmámmal belelépek a tehénszarba, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De ha a tehén jön és beleszarik a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné fel többet!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Az öreg székely száz éves, ez alkalomból elmegy hozzá egy újságíró, hogy riportot készítsen vele.
- Pista bácsi, legyen szíves, mondjon nekünk az életéből egy vidám történetet.
Az öreg elkezdi:
- Már vagy nyolcvan éve történt, mikor a szomszédom átjött, és mondta, hogy nem találja a birkáit. Rögtön keresésükre indultunk vagy öten egy demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az eltévedt birkákat, és közben megiszogattuk a pálinkát. Mikor megtaláltuk a birkákat, mindet meghágtuk. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró gondolja, hogy ezt a történetet nem írhatja meg az újságban, és kéri az öreget, hogy meséljen neki másikat.
Az öreg megint elkezdi:
- Már vagy hetven éve történt, hogy a szomszédom átjött, hogy elszökött a felesége. Vagy öten a feleség keresésére indultunk egy demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az eltévedt feleséget, és közben megiszogattuk a pálinkát. Mikor megtaláltuk, mindannyian meghágtuk az asszonyt. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró ideges, mert ez a történet sem alkalmas arra, hogy megírja. Gondol egyet és így szól az öreghez:
- Jól van Pista bácsi, talán inkább hagyjuk a vidám történeteket. Nem történt magával a hosszú élete során valami szomorú, amiből az újságolvasók tanulhatnának?
Az öreg arca egyszerre elkomorodik:
- Már vagy ötven éve történt, hogy egyszer eltévedtem...
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Gombázni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet az asszony nem állja meg szó nélkül:
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog!
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt a fű.
- Ejsze, leterítettem volna én a nagykendőt!
 

SemiAuto

Állandó Tag
Állandó Tag
Öreg székely meg a fia fát vágnak.
A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát.
Mire az öreg:
- Ábel, még egy ilyen, és seggbe rúglak!
 
Oldal tetejére