Idézek - de honnan, miből? Csak magyar szerzőktől!!!

kokojumbo témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Május 14.

 1. Ile57

  Ile57 Állandó Tag

  Szép Ernő: Gyermekjáték

  ????

  "Kiket szeretsz s akik szeretnek,
  Ha bántanak, ha megsebeznek;
  Ne haragudj rájuk sokáig!
  Boccsáss meg! hidd, enyhedre válik.
  De öntsd ki szíved, ha letörléd
  A fájdalom kicsordult könnyét.

  Oh, egymást hányszor félreértjük,
  Szeretteinket hányszor sértjük.
  Bár szívünk éppen nem akarja,
  De büszkeségünk be nem vallja.
  Mi is talán vérzünk a sebben,
  Nekünk is fáj még élesebben."
   
 2. Evila

  Evila Állandó Tag

  Gyulai Pál: Tanács

  ???

  "Szerda délelőtt volt. Homolayéknál ma még a szokottnál is korábban keltek. A Tabánban fekvő csöndes, kis Zerge-utcában mindenki tudta, hogy a szerdai napokon nagyon fontos események szoktak lejátszódni a Homolay-házban. Ilyenkor volt ugyanis a kis földszintes, sárga épületben a heti nagytakarítás.
  — Homolayékiiáj takarítanak, — mondták ilyenkor a szomszédok s mert a Budán fekvő Tabánban nem folyik az élet olyan lázas lüktetéssel, mint a Duna másik partján, Pesten, a szomszédok találgatni kezdték, hogy ugyan mire való lehet minden héten ez a népvándorlásbeli mozgalmakhoz hasonlatos felfordulás, melyet a Homolay házban nagytakarításnak neveztek? A bútorok, miket ilyenkor a széles ambitusra kihordtak, olyan fényesek voltak, hogy akár tükör helyett használhatja őket, aki kíváncsi a saját ábrázatára..."


   
 3. Ile57

  Ile57 Állandó Tag

  Dánielné Lengyel Laura: Az idegen leány

  ??????  "Ülj ide mellém s nézzük együtt
  az utat, mely hozzád vezetett.
  Ne törődj most a kitérőkkel,
  én is úgy jöttem, ahogy lehetett.
  Hol van már, aki kérdezett és
  hol van már az a felelet –
  leolvasztotta a nap
  a hátamra fagyott teleket.
  Zötyögtette a szívem, de most szeretem
  az utat, mely hozzád vezetett."
   
  Sós Melinda és Evila kedveli ezt.
 4. Evila

  Evila Állandó Tag

  Csukás István: Ülj ide mellém (ez gyönyörű vers, köszönöm:) )

  ???

  "Reggel óta áradt hozzánk a távirat, virág és ajándék. Apa akkor vármegyei tiszti főügyész volt, és úgy látszott, hogy főispán lesz, mindenki igyekezett, ahogy ilyenkor szokás.
  Utálok tele gyomorral asztalnál ülni. Végre felálltunk, végtelen idő után. Egy kis feketével összeszedtem magam, és együtt lehettem a fiatalokkal, megtaláltam a macskámat, amit úgy sajnáltam itt hagyni, de János nem engedte, hogy az új lakásba magammal vigyem."
   
 5. Ile57

  Ile57 Állandó Tag

  Polcz Alaine:Asszony a fronton


  ????????????????


  "A kereskedő felesége reggeli áhítatra indult a templomba. Ahogy kilépett a kapun, megbotlott egy kőben és teljes hosszában elvágódott. Várandós volt, terhességének harmadik hónapjában.

  Sikoltására kiszaladtak a cselédek, felemelték az úrnőt, bevitték és lefektették.
  – Hívjátok az uramat... – suttogta az asszony, de alig mozdultak a szolgálók, már sietve jött a házigazda is."
   
 6. dragonlance

  dragonlance Állandó Tag

  Tóth-Máthé Miklós: Mi lett volna ha...?

  ???


  "A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé."
   
 7. Evila

  Evila Állandó Tag

  Karinthy Frigyes: Barabbás

  ???

  "Az öregember feltolta pápaszemét ráncos homlokára, még egyszer a szemé elé tartotta a tárgyat, azután unottan ledobta a piszkos, vén pultra.«Többet nem ér meg» - mondta szárazon.«De kérem» - kezdte újra a fiatalember sápadtan - «kérem szépen... még egész jó állapotban van... alig huszonöt éves... meleg, ruganyos... tetszik látni, a kamrák milyen szabályosak... és a billentyűk is... jól csukódik mind... tetszik látni... és csak egy pár napra kell a pénz... csak egy pár...»Elakadt, kínos csönd állt be. Az öreg, mintha nem is hallotta volna, lehunyt szemmel, elmosódott múmia-arccal állott a homályos udvari helyiség mélyében. Egyre vastagabb rétegekben tornyosodott fel a sötétség. Már elérte a plafont. Dohos, áporodott szaga volt. - A fiú félt. Didergett. Nagy sokára, sóhajtva megszólalt:«Hát... nem bánom...» - mondta és visszatette a bordát a helyére, a baloldalra."
   
 8. dragonlance

  dragonlance Állandó Tag

  Bálint György: Megújhodás

  ???


  "Ezeknek az épületeknek a belső falaira bekeretezett, festett vásznakat erősítettek – tájképeket és Föld-lakók képeit. És itt már látható, hogy a Föld-lakók két csoportba tartoztak: akiknek az arcszíne erősen pigmentált –füstösek –, és akiknek az arca alig színezett – a nem füstös változat. Ez pontosan megfelel elképzelésünknek.Talán itt említeném meg, hogy a képek néhány százaléka a Föld-lakóknak egy harmadik ágát mutatja be. Ennek az ágnak egy pár szárnya is van, és nyilvánvalóan mindegyikük a kevésbé pigmentált változathoz tartozott, Az eddig megvizsgált nagyszámú csontváz közül szemmel láthatóan egyik sem tartozott a szárnyas csoporthoz, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy egy kihalt változat képeivel állunk itt szemben. Hogy ez az elképzelésem helyes, ahhoz már nem is férhet kétség, mert megállapítottuk, hogy a szárnyas formák sokkal gyakrabban jelentkeznek a régebbi festményeken, mint az újabbakon."
   
 9. Evila

  Evila Állandó Tag

  [h=1]<h1>Szilárd Leó - Jelentés a Centrál pályaudvarról</h1>???[/h]"Ancsi egészen odáig volt a jegesmedvéktől, holott a budapesti állatkertben eddig nem érdeklődött irántuk. Lina a kabátja alatt megérezte Nicholas karját. A férfi keze a derekát melegítette, és Lina fején átfutott a gondolat: kilépett az életéből, és belépett egy másik életbe. Lehet, hogy csak ideiglenesen, de kilépett. Néhány napja még vadidegen volt ez a férfi, jóformán nem is tudta, hogy létezik, most pedig jólesik, hogy a keze a derekán nyugszik, miközben a férjétől született kislányának a Central Park Zoo állatait mutogatják."

   
 10. huncili

  huncili Állandó Tag

  Fejős Éva: Karácsony New Yorkban

  ???

  "Nálunk odahaza ismeretlen dolog volt a nyári befőzés; a mi kamránk mindig üres volt. Se lekvár, se kompót, se paradicsom, se uborka. Ha valamelyik osztálytársamnál bújócska közben a spájzba tévedtem, ámulva néztem az üvegek tömött sorától meghajló állványokat, s a nyálam nyeltem irigységemben: így is lehet?
  Hogy miért nem volt nekünk sose pénzünk, jóllehet apámnak heti négy cikke jelent meg az újságokban s a könyvei csúcspéldányszámban kéltek el, bajos volna itt kibogozni. Meg aztán a befőzés nyáron, amikor a gyümölcs, a főzelék olcsó, nem is olyan költséges dolog; került is volna annyi (ha oly sok hiábavalóságra telt), hogy néhány üveggel eltegyünk. De nem volt még dunsztos üvegünk se, és főleg nem volt senki, aki az egészet megszervezze, az eltennivalót megvásárolja, hazahozza, befőzze, kigőzölje; senki, akinek csak eszébe is jusson, hogy télire legyen valami a kamránkban, és egyáltalán: hogy tél is lesz még a nyár után. Úgy éltünk mi, akár a tücsök a mesében. A nagy regényterv, amelyről apám úgy szeretett beszélni, egyre távolabbra csúszott az ábrándfellegekben: évek óta nem írt mást, csak olyat, amit egy ültő helyében megírhatott, a délutáni vagy a holnap reggeli lapba. Ha aztán összegyűlt egy kötetrevaló, úgy is kiadták. S ahogy az irodalmi munkásságából: háztartásunkból is hiányzott minden merészebb vállalkozás.
  Majd egyszer - ez volt a jelszó; majd egyszer, ha egy kis
  lélegzethez jut. "
   
  feketemacska11 kedveli ezt.
 11. dubyzia

  dubyzia Állandó Tag

  Karinthy Ferenc - Baracklekvár és más történetek

  ???

  "Nagy idő múlt a nagy harc óta! - Húsz év. - Egy század ötöde: egy ifjúkor.
  Új sarjadék képezi az emberiség tavaszkorát, mely minden találkozásnál tudatja velünk, amit oly nehezen akarunk elhinni, hogy már megvénültünk.
  A budai Várkertben buja zöldben nő a fű - s a zöld füvön, az arany verőfényen fehér báránykával játszik mosolygó arcú kisgyermek - s kék és fehér mezővirágokból koszorút fon a fehér bárányka nyakába...
  ...Jó az Isten! - Zöld füvet ád a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld fűnek, ártatlan, szelíd angyalkát játszótársul a báránynak - feledés írját a mély sebnek - jobb idők reményét a szegény magyar nemzetnek. "
   
 12. Faresz84

  Faresz84 Állandó Tag

  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

  ??????

  "Közben az éles, áprilisi szelek megcsendesedtek. A cibált ágak, melyek eddig haragosan jajgattak bele az éjszakába, zöld rügyeiket ingatva himbálóztak a tovarebbenő madarak apró rúgásaitól. A törökszegfűt megint kiültették az ablak alá, a kis kertbe, s a kút körül a tócsák mélyén, melyekben eddig siető felhők vágtattak, nyugodtan tükrözte magát néhány lustálkodó, pufók felhőgomoly."
   
 13. huncili

  huncili Állandó Tag


  Németh László: Gyász
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ???

  "Láttuk a csendesen hortyogó alak körvonalait az ágyon, s hogy lármát ne csapjon, rádobtuk a két nehéz szőnyeget. Ketten lefogták - ezt a kettőt sorshúzás útján jelöltük ki -, a másik kettő pedig püfölni kezdte.
  Mikor jól elpüföltük, kisurrantunk az ajtón s belopóztunk a saját szobánkba - s ott mit látunk? Régi ágyában alszik vígan Müller.
  Felráncigáltuk.
  - Te bitang - kiáltott Merezsényi -, hát mi nem téged vertünk meg?
  - Miért akartatok engem megverni? - kérdezte ártatlanul Müller.
  - Ki aludt a te ágyadban hátul?
  - Anzelm - felelte Müller sunyin.
  Szóval az inas ő lordságát vertük meg. Azonnal nekiültünk, terjedelmes búcsú- és hálalevelet írtunk a báró úrnak és bocsánatot kértünk, hogy halaszthatatlan okok miatt már az éjszakai vonattal el kell utaznunk.
  Csöndben összecsomagoltunk és kilopóztunk a kastélyból, amelyben olyan izgalmas és szép és különös vakációt töltöttünk el. De bármilyen hálásak voltunk a báróéknak, nem óhajtottunk még egyszer az életben Anzelm szeme elé kerülni.
  Izgatottan siettünk az állomás felé és vártuk a vonatot. Egyszerre beállított a fiatal báró, bőrönddel a kezében és kijelentette, hogy a papája megengedte, hogy velünk utazzék és Pesten folytassuk a Felfedezéseket - együtt.
  - De honnan tudtad, hogy mi már éjjel elutazunk?! - kérdeztük egyszerre.
  Anzelm panaszt tett papának, hogy ismeretlen tettesek az ágyában megverték. Erre a papa azt mondta nekem: fiam, ha velük akarsz menni, siess, mert ezek nem várják meg a reggelt.
  Ilyen okos ember a báró úr."
   
 14. timka66

  timka66 Állandó Tag

  ASZLÁNYI KÁROLY: KALANDOS VAKÁCIÓ


  ????

  Férfi maradhat nőtlen: a férfi hatvan éves korában is fiatal, ha a járása legényes.
  De még azontul is, ameddig csak félrecsapja a kalapját, mindig fiatal.
  A nő azonban hiába jár fiatalosan, hiába tűzi félfülre a kalapját, ha már az arcán elmúlt a tavasz.
  Jaj azok a ráncok!...
  Jaj én igen tisztelem a vénleányokat - már hát a komolyakat, akik se nem pingálnak, se nem cifráznak, sepedig a cipős boltban nem mondják, hogy:
  - Nincs magasabb sarkú?
  A férfiak is tisztelik a szimpla ruhában járó, komoly és alacsonysarkú és templomos vénleányokat.
  De mégishát... olyanféle tisztelet az, mint a klasszikus írók tisztelete: diszhelylyel tisztelik meg őket, de nem olvassák......
   
 15. huncili

  huncili Állandó Tag

  Gárdonyi Géza: Vallomás
  ..................................


  ???

  "A konyhába vezető lengőajtónál a pincér int a fejével.
  – A tag görög zászlót kér.
  Idősebb pincér a sötétkék ruhás fiúra néz.
  – Vidd ki – mondja. – De ha ez nem a Hortobágyról jött a múlt héten, nem ér a nevem.
  Vendégek érkeznek. Elegáns férfi és nő, három jókedvű gyerek. Pincér lép az asztalukhoz.A sötétkék ruhás fiú arca sápadt. Nézi őket, majd nyugtalan tekintetét végigküldi a teremben. Karácsony Nagy Zsuzsanna félretolja a somlói galuska maradékát. Ideges mozdulattal cigarettára gyújt. Tájszólása erős.
  – Jó volna, ha már apáméknál lennénk. Azt jelentené, hogy végre túl vagyunk a bizonyításon. Minden rendben van.A fiú szórakozottan bólint.
  – Utak? Utak függ, Chevrolet kér vagy más kocsi. Meg van milyen ott hotel?
  – Mit tudom én, milyenek az utak! Kitűnőek! Apáméknál meg kap rendes szobát. Ha nem megfelelő, akad első osztályú hotel is!
  – Nekem már nincs pénz. Vettem üveg Cinzanót, ittam sztahanovista diplomat konyha egész éjjel.
  A lány döbbenten bámul. A fiú alig érezhető gúnnyal mosolyog
  .
  – Lány evett, fiú ivott. Forint hamar elfogyott. Reggel megyek bank, váltok háromezer dollár."
   
 16. Kabaiedit

  Kabaiedit Állandó Tag

  Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem

  ???

  A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
  s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
  S még mindig nem tudom elmondani neked,
  mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
  óvó tekinteted érzem kezem felett.
   
 17. greyswan

  greyswan Állandó Tag

  Radnóti Miklós: Tétova óda

  Új feladvány:
  Legyen kirugdalt, kitagadott, céda,
  Csak a szivébe láthassak be néha.

  Ha vad viharban átkozódva állunk:
  Együtt roskadjon, törjön össze lábunk.

  Ha egy-egy órán megtelik a lelkünk:
  Üdvöt, gyönyört csak egymás ajkán leljünk.

  Ha ott fetrengek lenn, az utcaporba:
  Boruljon rám és óvjon átkarolva.
   
 18. GittaReka

  GittaReka Állandó Tag

  Ady Endre: Az én menyasszonyom
   
 19. GittaReka

  GittaReka Állandó Tag

  Köpjünk le az erkélyről,
  javasolja Öcsi.
  Á - legyintek -, köpni
  csak felfelé érdemes,
  de az mindig visszahullik.
   
 20. alizee84

  alizee84 Állandó Tag

  "Menj, szabad vagy! Soha többet nem fogom azt gondolni, hogy szeretek valakit, ha rabbá teszem önmagammal, ha lehúzom, mint valami kolonc. A szeretet röpít. Ha valakit szeretek, annak szárnyakat kell adnom. Magamtól nem tudtam, hogy így van, de időközben megtanítottak rá."

  (Szabó Magda: Álarcosbál)
   

Megosztás