"Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert minden csönd más..." / Reményik Sándor /

gyöngyesz témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Október 29.

 1. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Komáromi János : Nézd csak!

  nézd csak!
  látod ahogy aszott ereikkel
  kopár fák szövik be az eget?
  látod ahogy kicsorbult jajszavaikat
  őrizgetik az öregek?
  látod az összegyűrt fecni-reményeket
  az idő, hogy söpri szét?
  látod ráfonódni testedre
  a szenvedélyek igézetét?
  nézd csak!
  láss önmagad mögé
  ahol elhagyott jövőd
  árván maradva múlttá zsugorodik
  lásd az emlék-pókhálókat szövőt
  láss önmagad elé
  ahol a holnapok és a jelen
  kéreg-szorosan rád záródik
  páncéllá válik, mint var a seben
  nézd csak!
  elsuhant napjaink édeskés nyálka-örömei
  hogyan száradnak ki a valóság fényében
  nézd csak!
  a megszokás-ördöge most rabolja el az életet
  a türelem-angyalának szelíd-mosolyú képében
  nézd csak!
  még nem késő lépned és folytatnod az utazást
  ha most indulsz önmagadhoz visszatalálsz.
   
 2. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Benke László : Karácsony


  Csengetnek.
  Szívemből
  a szívednek.
  Eljött mégis
  magától:
  az angyal,
  a kisded,
  a karácsony.
  Akire vártunk
  itt van velünk:
  a szívemben,
  a szívedben.
  Szívemből
  a szívednek,
  örömünkért
  csengetnek.
   
 3. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Kiss Lehel : Csodálattal nézlek

  Csodálattal nézlek,
  Szegény, kicsi vendég;
  Csöndes álmod fölött
  Pásztor dala lennék;
  Lennék mécs világa
  Kemény jászolágynál,
  Takaród is lennék,
  Vacogva ha fáznál.

  Csodálattal nézlek,
  S kerülget az álom;
  Nem nyugtat a sok dísz
  Havas fenyőfákon.
  Remegő szívemmel
  Hullok Nálad térdre,
  S kérlek, hogy takarj be,
  Égi fény, Te béke!
   
 4. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Hajnal Éva : Hóvers

  Bolyhos pillanat,
  szusszan épp
  a csend,
  égi táncain
  hópihét röptet itt
  az esti létezés…
  Lámpafény dereng,
  parányi szellő
  szöszmötöl, susog,
  … lábnyomodba
  verset ír a tél …
   
 5. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Gergely Ágnes : Téli metszet


  Ahogy a madár lépte lassan elfogy
  a partokon
  ahogy a lámpabél szétszikrázik
  egy alkonyon
  ahogy lámpátlanná égnek a téli
  éjszakák
  ahogy a házat körüljárja
  a pusztaság
  ahogy gazdátlanul ténfereg
  a hóvihar
  s a szél az üres fészer előtt
  magába mar
  moha rebbenti el az öreg
  temetőt
  a keréknyomba odafagy
  a kocsikenőcs
  a kémény dől ahogy a pillanat
  összerogy
  az árapály nem mozdul
  ahol a hold ragyog
  s a hold ragyogtán egyszerre
  egy égi jel
  a sziklán éjjelente valaki
  énekel
  hogy dől a kémény odafagy a
  kerék nyoma
  s a temetőket elrebbenti innét
  a moha
  az üres szél a kapuk előtt
  magába mar
  nincs akit lekaszáljon
  az a vihar
  a pusztaságon tántorog
  a régi ház
  a téli éj lámpátlan arccal
  éjszakáz
  mint lámpabél alusznak ki
  az ablakok
  s a part alatt elfogynak mind
  a lábnyomok
   
 6. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Ladányi Mihály : A Nap alatt

  Tárgyak között kutatsz
  vagy érzelmeidhez térsz meg,
  idegenekre lesel az utcán, hogy
  visszaemlékezhess arcukra, szavaikra,
  vagy önmagadra figyelsz... Ó
  nincs egyetlen indulat
  a pszichológiai grafikonokon túl,
  nincs egyetlen tény,
  amit a lexikonok ne ismernének.

  Jársz a nagyvilágban
  a felmért országutakon
  recept szerint
  főzik ételeid,
  ősöktől örökölt mozdulatokkal ölelsz,
  és ezt az egészet
  összefogja benned valami
  ótestamentumi
  elégedetlenség.
   
 7. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Radnóti Miklós : Tél


  Hóbafagyott levelet
  kaparász dideregve a szellő.
  Duzzadt, mint tele zsák:
  hóval telik újra a felhő.
  Nincsen csillag, a fák
  feketéllő törzse hatalmas.
  Megfagy az őz nyoma is.
  Készül le a völgybe a farkas.
   
 8. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Beney Zsuzsa : A burok

  A jelen milliárd, számlálhatatlan
  színe, szaga, és mindaz, ami nem
  szag és nem látvány, hanem mint más valóság
  durván súrolja bőrünk, az, ami

  olyan sok, hogy már észrevehetetlen
  mind az én s a világ közt építi
  végtelen rekeszeit e határnak
  mindez velünk vész el ha meghalunk?

  Vagy épp ennek porából nő a semmi,
  az elmúlt idő mely körülveszi
  földünket? Felhők foszlott fonalából
  szövi pókhálóját a létezés.
   
 9. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Csáky Károly : KÖRFORGÁS II.

  Az idő nem fárad el,
  csupán megúnja magát,
  és kezdődik minden
  újra.

  A jelen
  csak kiesik a múltból,
  és megszületik mindig
  a jövendő,
  ahogy a halál is
  a teremtésből fakad,
  s általa válunk
  részévé a mindenségnek.

  De addig
  árnyék és fény,
  mélység és magasság
  váltja egymást
  földi zarándok-
  utunkon.
   
 10. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Szép Ernő : A fák

  A fák a fák
  Mert itt járok éppen
  Indulnak szépen
  Hátrálnak járnak
  Mint néma katonák
  Fordulnak jobbra át
  Fordulnak balra át
  Megállok nézni a csodát
  S a fák a fák
  A fák is hirtelen
  Megállnak velem.
   
 11. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]  Ady Endre : Fölkelések és feledkezések

  Besütése a Tavasz-Napnak,
  Óh, vidám gyermek-ébredések,
  Víz-pacskolón, gyorsan öltözőn,
  Friss szájból kiszabadult ének
  S nekiszaladás iskolának
  Vagy sárga s kék virágu rétnek
  Egész testű, ficánkoló örömnek.
  Cseresznyézlett kis pajtásnőm szája,
  Óh, Élet igaz hallelujája.
  Óh, vidám testü, én szép volt-magam,
  Dühtelen és kipihent fölkelések,
  Úgy néha-néha visszanézek
  S méreg után nyúlok: no, menjünk.

  S azután gyáván ébred bennünk,
  Komiszul, gyáván ébred bennem
  Bénaságos, nagy ön-szerelmem,
  Hogy bármikép is jobb az Élet,
  Mint az utálatos megszünés
  S hogy bénán is elérni vélek
  Boldogság-képet, szép-hazugat
  S hogy beérem most már kevéssel,
  Fölkelés helyett lefeküvéssel
  S hogy minden, ami bennem támad:
  Gyermeki emlék, bú és imádat,
  Egy nagyon-nagyon nagy bizonyisten,
  Egy nagyon-nagyon nagy kötelesség.

  Egy nagyon-nagyon nagy s víg mulatság,
  Egy gyönyörű kinálás: tessék.
  Élendő vers rímtelenül rímben,
  Ifjuságok, mik visszaadják
  Még vénen is az ifjuságot,
  Sok képzelés és sok ifjuság,
  Jóbnak cseréppel enyhült sebe,
  Óh, vállalt élet, de mégis konok,
  Óh, alkuvás és feledkezés,
  Óh, régi-régi szép volt-énmagam,
  Aki nem vagyok, de kit akarok,
  Fölkelések és feledkezések,
  Óh, mindent hitetni tudó Élet.
   
 12. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Czóbel Minka : Az erdő hangja


  Kik az erdőn vélem jártak,
  Már csak ködbe olvadt árnyak,
  Ki elfáradt, ki elkésett,
  Ki a múltba elenyészett.

  De hogy elmúlt a sok álom,
  Az erdőt csak jobban látom,
  Nem ütközve emberhangba,
  Érthetőbb az erdő hangja:

  A patak zúg, - fák zúgása,
  Madárszárnyak suhogása,
  Bogár rajnak libbenése
  Sűrű szálú mohnövésbe.

  Megroppan dűlt fák gallyába
  Eliramló vadnak lába,
  Szél megrezzen a fűszálban,
  Kígyó siklik selymes lágyan.

  Megcsendül naponta újra
  Ezerszálú arany húrja
  A beömlő napsugárnak,
  Csillagfénynek, holdvilágnak.

  Nincs az erdőn tegnap, holnap,
  Mind egy csöndbe összeolvad,
  Nagy hatalmas néma ének:
  Ezerhangú örök élet.
   
 13. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Székely János : Napszonett

  Teljes valómmal nyújtózom utánad,
  Mint zsenge fák, ha szomjazzák a fényt.
  És mint a párás földkorong, örökké
  Fényes felemet fordítom feléd.

  Szeretném mindig azt mutatni néked,
  Ami bennem a legtöbb, legnagyobb.
  Ha mindig szépnek, mindig jónak látnál,
  Szebbnek, mint mást, és jobbnak, mint vagyok.

  Szeretném olykor túlragyogni álmod,
  S érzem, tudom, hogy te is ezt kívánod:
  Ezért sütöd feléd eső felem.

  S csak hogyha önnön fényed is kilobban,
  Csak úgy tudod meg, ki voltam valóban,
  Milyen sötét és milyen fénytelen.
   
 14. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Lévay László : Percek poklában

  Csak egy percet adjatok,
  Hogy a tiszta égre nézzek.
  Gyönyörködjek a csillagokban,
  S egy percig szépen éljek.

  Csak egy percet adjatok,
  Számtalan sok percem mellett,
  Hogy megállhassak, kinyújtózzam.
  Mert megállni sohasem tellett.

  Csak egy percet adjatok,
  Amit magaménak érzek.
  Semmi mást, csak egy percet kérek,
  Hogy a tiszta égre nézzek.
   
 15. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Pilinszky János : Novemberi elízium


  A lábadozás ideje. Megtorpansz
  a kert előtt. Nyugalmas sárga fal
  kolostorcsendje háttered. Kezes
  szellőcske indul a füvek közűl,
  s mintha szentelt olajjal kenegetnék,
  érzékeid öt meggyötört sebe
  enyhületet érez és gyógyulást.

  Bátortalan vagy s ujjongó! Igen,
  gyermekien áttetsző tagjaiddal
  a nagyranőtt kendőben és kabátban,
  mint Karamazov Aljosa, olyan vagy.

  És olyan is, mint ama szelidek,
  kik mint a gyermek, igen, olyan is vagy,
  oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már
  csak ragyogni a novemberi napban,
  és illatozni toboz-könnyüen.
  Csak melegedni, mint az üdvözültek.
   
 16. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]
  Dsida Jenő: Megint csupa kérdés  Hát nem volt boldogabb az ősi Semmi
  az új semminél, mely valaminek
  tudja magát?
  Miért kellett bágyadt mosolygásainknak
  önmagukra ébredniök az élet ágyán?
  Miért döngetünk véres ököllel, eszeveszetten
  olyan kapút, melynek csak egyik pántja
  sok ezer fekete mérföld?
  Téli estéken keservesen énekelve,
  őseink és dédunokáink hajából
  miért fonjuk az élet hosszú kötelét?
  Miért faljuk fel egymást
  akkor is, ha nem vagyunk éhesek
  s miért pattan fel gőggel a gerincünk,
  ha végigütnek rajta?
  S miért nem akarunk lefeküdni ősszel
  hullott levelek közé, mint aszott szemét
  a seprű alá?
  Nagy kerek szemmel is mért nézünk vakon
  a forgószelek tátongó sodrába?
  S miért lát kicsivel többet az ember,
  ha csöndesen ül egy percig... így...
  s behúnyja a szemét?...
   
 17. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Károlyi Amy : Így


  Halkan mondjad, - hangosan hallik, -
  vissza ne verjék messzi falak.
  Leírni talán nem is szabad.

  Orcádra fessed rózsaszínnel,
  bújtasd mosolyos csigaházba,
  didergésbe és könnyű lázba.

  Rejtsd pillád alá, meg ne lássák,
  akadó lélegzetbe vessed.
  Hogyha szereted, így szeressed.
   
 18. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Szabó Lőrinc: Ember voltam


  Mint az égbolt, tágúl a pillám,
  ha lecsukom:
  fent s lent szállok, egyszerre minden
  csillagokon;
  feledés mos, emel magamból
  s túl magamon.
  Ember voltam. Csukom a pillám
  és úgy hagyom.
   
 19. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Őri István: A porszemek útja

  ...s ha nincs is szél,
  sem szellő,
  sem fuvallat,
  s ha vad orkán
  nem is tör száraz ágakat,
  a láthatatlan kis testek
  szerte szállnak,
  neki a világnak,
  s megtörnek mindenen,
  mert parányok lettek,
  s a világ végtelen
  megtörnek a fényen,
  az árnyon,
  a homályon,
  megtörnek a sziklák élein,
  s félve szállnak
  egyre feljebb,
  pedig nem hajtja őket semmi,
  csupán semmiségük ereje...
  láthatatlan lapjaikat
  ezüsttel vonja be a hold,
  arannyal a nap,
  s csillagok fésülik
  gyémánt-hajukat
  mosolyogva, büszkén,
  ezer-szép alakban látva magukat
  a sötét éjben,
  porrá vált porszemek
  gyönyörű szemében.
   
 20. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Czóbel Minka: Ködvirágok

  Ködvirágok,
  Boszorkányok
  Szálljunk, szálljunk a csöndes éjbe,
  El sem árul,
  Meg se bámul
  Szétsugárzó csillagfénye.

  Madár szárnya,
  Fának árnya,
  Puha ködben minden alszik,
  Csöndes éjbe
  Köd fehérbe
  Szárnyuk röpte nem is hallszik.

  Avar zörren,
  Levél csörren,
  dombtetőn górók merednek,
  De túl
  a ködfátyolon túl
  Szép tündérkertek nevetnek.

  Szálljunk, szálljunk,
  Fátyol szárnyunk,
  Nincs lefogva, nincs lekötve,
  Ködvirágok,
  Boszorkányok,
  Szálljunk, szálljunk be a ködbe.
   

Megosztás