"Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert minden csönd más..." / Reményik Sándor /

gyöngyesz témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Október 29.

 1. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Károlyi Amy : Szó


  Vannak csendek,
  mikor a percet
  átüti a szó.
  Nyiss ki ajtót és ablakot
  Isten a látogató.
  Hagyd minden dolgod,
  a szóra figyelj
  Oly ritkán hallható.
  Átömlik rajtad mint egy ölelés,
  mikor Isten meglátogat,
  Te vagy a hang,
  a szó.
   
  Utoljára módosítva: 2014 Október 27
 2. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Hartay Csaba : Tűlevéllel elvarrt szavak


  Vannak-e szavak? Csakis szótlanul.
  Vannak-e percek? Látatlan elvonul.
  A kertben hógyapjas tuják állnak.
  Szenteste áldott születésre várnak.
  Az égen holdtestű, csillagszemű halak.
  Akar a kimondatlanul is létező szavak.
  Csak az emlékezés akváriumfénye.
  A múlt, mintha lassan úszva égne.
  Éjben derengő, nádtetős ház, szólít, hív.
  Odabent szaporán dobogó kályhaszív.
  Most dermedt szobák, elfagyó szavak,
  s körben komor, repedezett vályogfalak.

  Elfolynak évek, omlanak ölelések.
  Ami marad: katedrális a feledésnek.
  Az égen holdtestű, csillagszemű alak.
  Szaggatott dallam, tűlevéllel elvarrt szavak.
   
  Utoljára módosítva: 2014 Október 27
 3. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Lator László : Jóság  Egyszerűen és átlátszóan
  lebegünk a világ dolgai fölött,
  mint a súlytalan madarak,
  mint a levegő, mint a semmi.

  Nem akarunk semmit, de éjszaka
  vágyaink lila lánggal égnek,
  s reggelre megszületnek bennünk
  a föld, a nap és az állatok.

  Mi vagyunk a föld, a nap és az állatok,
  a lassú folyók és a messze
  hegyek hullámzó éneke,
  határtalan alázat.

  A földért és a fákért és az égért,
  az állatokért és az emberekért vagyunk,
  a kemény falakon áthatolnak
  remegő sugaraink.

  Megértésünkben felolvadnak a kövek,
  az utak összefutnak,
  szemeinkből a földre
  a jóság szüntelen zuhogása árad.

  Érezzük ereink lüktetését,
  időtlenek, határtalanok vagyunk,
  s magunkba oldjuk
  az újuló és porladó világot.
   
  Utoljára módosítva: 2014 Október 27
  Horkanto kedveli ezt.
 4. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Szabó T. Anna : Ünnep

  Változat egy Weöres-versre


  A csillag-szárnyas éj nyugalma zeng
  a szív kamráiban, hol tág a tér,
  hová visszhangos csendek hangja fér,
  s a benső égen kék angyal kereng.

  Künn minden csak a békéért eseng,
  dörög, dobol, dübög, künn dől a vér,
  és rikolt, ahogy torkából kifér
  a külvilág – benn minden összecseng.

  Csak légért kapkod, szűk helyén feszeng,
  nyomul, tolong, de semmit el nem ér
  a künn, ahol a pénz pengéje leng,

  de legbelül csak gyertya, bor, kenyér,
  a benső csendben dal nyugalma zeng,
  hajnal dereng, a szívben ünnepély.
   
 5. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Székely Magda : Erőért

  Legyen Akaratod szerint
  mit rám raktál sose sokalltam
  tudtam hogy nem rogyhatni meg
  míg próbáidat végzed rajtam

  Kis erőt most mégis Uram
  és ha a hátamba nyilallik
  görnyedésem mélyebb szöge
  szándékod irányába hajlik
   
 6. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Somlyó Zoltán : Álmok szőnyegén  Az álmaimból és reményeimből
  szines, süppedő szőnyeget fonok.
  És éjjel-nappal fonok egyre-egyre,
  a munka édes, sürgető, konok.

  Beléfonom a jelen bús magányát
  ciprus-színével is kegyetlenül.
  Amely fölött az őszi alkonyatban
  lágy tétován fehér galamb repül.

  Ha elkészül a ritkamívű szőnyeg,
  nagyboldogan terítem majd eléd:
  menj végig rajta s érezd meg a lelkem
  különös, vágyó, rezgő ütemét...
   
  Horkanto kedveli ezt.
 7. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Bella István: Az ég falára  A gaz, ami a sírjukon kékell,
  az ég, ami sírjukból terem,
  megtermi külön életével
  ami még bennük végtelen.

  Így tanulok én is halkulni,
  leszek csönddel, éggel teli,
  és nagyon, nagyon földöntúli,
  és nagyon, nagyon emberi.
   
  masumasu kedveli ezt.
 8. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Arany-Tóth Katalin: Sírva, ezerszer


  Ami nincs, azt ne keresd sehol.
  Lehet, hogy csak álmaidban zakatol
  halkuló, monoton ütemek között,
  mint a vágy, mi titkon szívedbe szökött.

  Valóságnyi pillanatvarázs,
  mit mosolyba öltözve, repesve vársz,
  s aztán mennyire fáj a felébredés!
  Nyelved éllel forog, mint sebben a kés.

  Így sebzed magad, és másokat,
  miközben lelked szeretetért kutat.
  Magányod nem érti senki, senki más!
  Magadnak vagy a legnagyobb árulás.

  Olykor megállsz. Gyónsz egy keveset.
  Hazugságban az igazad keresed,
  félreértésben a magyarázatot,
  miközben magadat újra áltatod:

  lesz - mert volt - egy élhetőbb világ!
  Hiszed: csendben vár egy jó élet reád.
  Hisz elcsendesül minden vihar egyszer,
  s te újrakezdenéd sírva, ezerszer.
   
  Horkanto kedveli ezt.
 9. masumasu

  masumasu Állandó Tag

   
 10. masumasu

  masumasu Állandó Tag

  huhh!...Gyönyörű, és aktuális!
   
 11. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Dsida Jenő: Templomablak


  (Szent-Iványi Sándornak)

  Kik csak az uccán
  járnak-kelnek
  szépséget rajta
  nem igen lelnek,
  kiváncsi szemmel
  rá nem tapadnak:
  csak egy karika,
  szürke karika,
  ólomkarika,
  vén templomablak.

  Rácsa rozsdás,
  kerete málló,
  emitt moh lepi,
  amott pókháló, -
  sütheti napfény,
  sötét örökre,
  mint világtalan,
  bús világtalan,
  agg világtalan
  húnyt szeme-gödre.

  De ki belép
  a tág, iromba,
  boltozatos,
  hűvös templomba
  s belülről pillant
  ablakára,
  megdöbbenten áll,
  megkövülten áll,
  elbűvölten áll: -
  Nézz a csodára! -

  Színek zengése!
  Fények zúgása!
  Mártir mosolya!
  Szűz vallomása!
  Kék, ami békül,
  piros, mi lázad!
  Magasba ragad,
  a mennybe ragad
  lángtünemény
  és tűzkáprázat!

  Ó, titkok titka:
  a földön ittlent
  belülről nézzen
  mindenki mindent,
  szemet és szívet
  és harcot és békét! -
  Áldja meg az Úr,
  áldja meg az Úr
  a belülről látók
  fényességét!
   
 12. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Dsida Jenő: Megint csupa kérdés


  Hát nem volt boldogabb az ősi Semmi
  az új semminél, mely valaminek
  tudja magát?
  Miért kellett bágyadt mosolygásainknak
  önmagukra ébredniök az élet ágyán?
  Miért döngetünk véres ököllel, eszeveszetten
  olyan kapút, melynek csak egyik pántja
  sok ezer fekete mérföld?
  Téli estéken keservesen énekelve,
  őseink és dédunokáink hajából
  miért fonjuk az élet hosszú kötelét?
  Miért faljuk fel egymást
  akkor is, ha nem vagyunk éhesek
  s miért pattan fel gőggel a gerincünk,
  ha végigütnek rajta?
  S miért nem akarunk lefeküdni ősszel
  hullott levelek közé, mint aszott szemét
  a seprű alá?
  Nagy kerek szemmel is mért nézünk vakon
  a forgószelek tátongó sodrába?
  S miért lát kicsivel többet az ember,
  ha csöndesen ül egy percig... így...
  s behúnyja a szemét?...
   
 13. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]


  Szepes Mária: Kibékülés
  Békét kötni mindennel és mindenkivel,
  aki más, mint amit jónak, szépnek
  tartok, s csak önmaga tud lenni.
  Elfogadni külön kozmoszának törvényeit,
  ha az enyémtől eltérnek. Megbocsátani
  idegen, rossz ízeket, helyükre tenni
  téves jelképeket. Megérteni titkos
  nyelvüket, a hebegőt, a dadogót,
  a szitkozódó, mérget fröccsentő csúfat is.
  Felismerni e tintahal-felhő mögött a zokogó,
  magányos kárhozottat, aki adni, kérni
  nem képes. Számláján csak bevétel-rovatot
  vezet. Tenni, áldozni sohasem szeret,
  nem ismer egyebet, csak a nihilt,
  koporsót ácsol, sírgödröt ás.
  Elviselni a botor jajszavát,
  aki maga keresi búját, baját,
  visszaüt, támad, s vádol, hogy ütik,
  sültgalambra lesve tétlenkedik.
  Nyavalyáinak utána jár,
  a figyelmeztetésért halálmadárt kiált.
  Nem tudja másképp. Semmiféle vád,
  ítélet csontalkatát nem szabja át.
  Bölcs az, aki megbocsát: Ilyen a világ!
  Ennyi az ember, s ennyi vagyok
  magam is. Nem több és nem kevesebb.
  Néha megostromlom a lehetetlent,
  Sziszifuszként hegyre hordom terheimet,
  azután visszahullok talajt vesztve megint.
  De magamnak is megbocsájtok,
  ami nehezebb, mint átugrani
  saját, földre vetült árnyékunkat.
  E biblikus varázslat mégis
  megtörténik időnként, pedig nem idézi hit.
  A csoda villáma váratlan mindig,
  eltünteti, ami valónak tűnik,
  s megmutatja, ami a mulandóban is
  igaz, mert soha el nem múlik.
   
  Horkanto kedveli ezt.
 14. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Áprily Lajos: December végén  Havas hegyek ködökben elmerülnek.
  Az ég felé egyetlen csúcs se lát.
  De köd mögött idő-tündérek ülnek
  s nyújtják a téli nappal fonalát.
   
 15. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Földesi Mihály : Jégvirág harmónia

  Ezüst párás ezüst erdő,
  Ezüst hold az égre fel jő.
  Ezüst lábnyom ezüst hóban,
  Ezüst hal az ezüst tóban.
  Ezüst hegyen ezüst a rom.
  Ezüst szánon ölel karom.
  Ezüst pihe ezüst szárnyon,
  Ezüst széllel messze szálljon.
  Ezüst óév ezüst ködben,
  Eltűnt puha, ezüst csöndben.
   
 16. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Csabai Máté:hajnalig, ébren


  összesöpörtem a más álmokat
  meghagytam a töprengőt ami beleillik
  az alkonyi panorámába – az ablakon
  még látni a völgyeket
  a megdöbbent köd a kisszobába szállt
  csontoktól ropognak a hegygerincek
  mint egy ügyetlenül pumpáló szív
  dobban meg minden éjfélkor az éjszaka
  holnap is megvirrad
  biztatom sürgetem rugdosom a sötétséget
  nem félelem nem is a versek árulása
  nem áruba bocsátani a szót
  a csendben ugyan kinek
  hanem csak ennyi: holnap megvirrad
  és ahogy a szülőasztalra fekszik
  lassan a hajnal – lefekszem
  a legszebb perceket méltón aludni át.
   
 17. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Fodor Ákos: Mezei leltár


  Megszámoltam, hogy
  mennyivel kevesebb s o k
  virág, mint Egy-Egy.
   
 18. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Tóth Árpád : Be szép az ég...


  Be szép az ég bíborló baldachinja,
  S be jó alant heverni szemlehúnyva,
  A csend szól, mintha hegedűhang hullna,
  Hegedül a csend, hűs arany a húrja,
  Hallgatja a szív, elalszik a búja,
  Álmodik a szív, s az álmot nem unja.

  Mindent megun a szív, szerelmet is,
  Pénzt is, kacajt is, hűvös kertet is,
  A bú bakján ül, mint egy bús kocsis,
  És hova hajtson, nem tudja, a hűs
  Estén, és elbóbiskol néha s kis
  Álmok ringatják...
   
  gyulatata kedveli ezt.
 19. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Juhász Gyula: Béke


  És minden dolgok mélyén béke él,
  És minden tájak éjén csend lakik,
  S a végtelenség összhangot zenél,
  S örök valók csupán mély álmaink.

  És minden bánat lassan béke lesz,
  És mindenik gyötrődés győzelem,
  S a kínok kínja, mely vérig sebez,
  Segít túllátni a szűk életen.

  Testvéreim: a boldogság örök,
  S e tájon mind elmúló, ami jó,
  S az élet, a szép, nagy processzió,

  Mely indul örvény és sírok fölött,
  Az égi táj felé tart csendesen,
  S egy stációja van: a végtelen.
   
  gyulatata kedveli ezt.
 20. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Áprily Lajos : A ragyogó madár  Kerested erdőn, bérceken,
  fiatalságtól részegen.
  Álmodtad és tudtad, hogy él,
  különb madár a többinél:
  elorzott minden drága színt,
  smaragdot, türkizt és rubint,
  szikrázóbb, mint a gyurgyalag,
  begytollán bíboros szalag,
  a kékcsókánál kékje szebb,
  a jégmadárnál ékesebb.
  Véredben él, álmodban ég,
  egyetlenegy gyönyörüség.
  S míg mohón űzte két szemed,
  futott, futott az életed...

  S mikor fejedre hó szitál
  s szemed téveszti már a színt
  s a fényt nem bírja már
  s a szép már nem dédelgeti:
  egy suhogó hang meglegyint,
  s tapogató kezedre száll
  s káprázó tollát kelleti
  a ragyogó madár!
   

Megosztás