"Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert minden csönd más..." / Reményik Sándor /

gyöngyesz témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Október 29.

 1. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Szirmay Endre : A fény magasáig


  Csak ne ugyanúgy
  ahogy eddig formálta az ajkad,
  csak ne ugyanazt
  ami halálig vigasztalhat,
  csak ne ugyanannyit
  amennyit felfog a józan elme,
  csak ne ugyanúgy
  ahogy lángol a lét szerelme;
  ne csak azért
  hogy a gonoszság megigazuljon,
  ne csak annyit
  hogy a földobott kő visszahulljon,
  ne csak addig
  amíg az évek térdre nem buknak,
  ne csak annak
  akinek mindig béklyók jutnak;
  mert - jaj - nem lehet
  mindig megszokott ritmusra lépni,
  új szív, új hit kell
  veled és hozzád hazaérni,
  új csodák hite
  hogy szerelmünk újra megválthasson,
  új bizonyosság
  hogy a Föld embernek megtarthasson,
  tiszta szavak
  fölkiáltani a fény magasáig
  és biztos szárnyak
  estére együtt szállni hazáig.
   
 2. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  József Attila : Üvegöntők

  Az üvegöntők nagy tüzeket raknak
  És vérükkel meg verítékükkel
  Összekeverik az anyagot,
  Mely katlanukban átlátszóvá forr.
  Azután meg táblákba öntik
  S erős karjuk fogyó erejével
  Egészen símára hengerelik.
  És amikor megvirrad a nap,
  A városokba meg a tanyai viskókba
  Elviszik vele a világosságot.

  Néha napszámosnak hívjátok őket
  Néha pedig költőnek mondjátok,
  Noha nem több egyik a másiknál.
  Lassan egyformán elfogy a vérük,
  Ők maguk is átlátszókká lesznek,
  Ragyogó, nagy kristályablakok
  A belőletek épülő jövendőn.
   
 3. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Sík Sándor : Ments meg Uram!

  A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
  A meddőségtől, lanyhaságtól,
  A naptalan és esőtelen égtől:
  Ments meg Uram a szürkeségtől!

  Édes az ifjak méntás koszorúja,
  Fehér öregek aranyos borúja,
  Virága van tavasznak, télnek:
  Ne engedj Uram, koravénnek!

  Csak attól ments meg, keresők Barátja,
  Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
  Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
  Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

  Ne hagyj Uram, megülepednem,
  Sem eszmében, sem kényelemben.
  Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
  S nem vágyni többre kis mái magamnál.

  Ha jönni talál olyan óra,
  Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
  Kezem kezedben ha kezdene hülni,
  Más örömén ha nem tudnék örülni,

  Ha elapadna könnyem a más bűnén,
  A minden mozgást érezni ha szűnném,
  Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
  Szabadíts meg a szürkeségtől!
   
 4. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Raffai Sarolta : Könyörgés


  Egy tenyérből másikba. Billeg
  le-fel a fél világ velem.
  Hát méregess - óvjál te jobban,
  mint magam megőrizhetem.

  Tenyeredből a tenyeredbe -
  alig érinthet bármi más.
  Ha senki, te tarthatnál vissza
  egységbe zártan, így vigyázz,

  így félj, ítélj, emberré rendezz:
  széthulltam volna védtelen.
  Maradj meg, óvj annál is jobban,
  mint magam megőrizhetem.
   
 5. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Tóth Árpád : Kora márciusi napsugár


  A végtelenből jött, de a platánok
  Hallgattak, a sok zord, kevély sudár,
  - Csak villámtól reszketnek a titánok,
  Mit nékik egy kis halavány sugár! -

  S ő félve zuhant alá, a mogorva
  Törzsek között oly sötét volt a kert!
  De lenn egy csöndes, paraszti bokorra,
  Egy alázatos, vak pajtásra lelt.

  Akkor a sugár szelíd aranyszája
  Súgott valamit, s meghalt a sugár,
  Ám megszületett március csodája:

  Ezer rügy-szemét rányitotta már
  A vak bokor az elámuló estre,
  S minden szeme a Végtelent kereste.
   
 6. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Mezey Katalin : Boldog


  akinek nem rongyos a lelke,
  de fényes, mint a nehéz selyem,
  aki hiszi is, amit mondott,
  akit nem zsarol a félelem,

  boldog, akit nem az önérdek
  kormányoz, hanem önként szolgál,
  adósait nem tartja számon,
  görbe utakon titkon sem jár.

  Boldog, akinek láthatatlan
  púpként a múlt nem ül a hátán,
  nem üzletel gazemberekkel,
  árnyékán nem táncol a sátán,

  akinek a szemén kifénylik,
  hogy süt benne az Isten napja,
  akinek lelke nehéz selymét
  magasságos szél lobogtatja.

  (Jókai Annának)
   
 7. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Tornay András : Együtt


  Válladra hajtom gyermektitkaim
  Betakarlak ártatlan kérdésekkel
  Betakarsz igaz és szép válaszokkal
  Rád bízom félelmeim és szárnyaim
  Együtt számoljuk szuszogásaink

  Köszönöm, hogy felülről láthatom a felhőket

  Mindennél jobb, ha egymásban élünk
  Közös gyémántcsoda mindenünk
   
 8. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Berde Mária : Hogyan ?


  Mint rózsa, ki még bimbó, halvány.
  Mint alvó gyermek éjfél karján
  Oly némán, némán.

  Mint pásztortűz bent, messzi éjben
  Mint gyöngy a tenger arany alján
  Oly mélyen, mélyen.

  Mint élő tűz, hamuba, titkon
  Mint fojtott könny kiperg a pillán
  Mint felhőből kicsapó villám:
  Oly izzón, izzón.
   
 9. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Bertók László : Lennék örömén a lakat


  Rajtam az is csak átfolyik,
  ami magától fönnakad.
  Belesimultam az anyag
  barázdáiba, mint a víz.
  Vitt fölfelé három napig
  napnál melegebb kábulat,
  de csak a köd lett vastagabb,
  s néhány fűszál sejt valamit.
  Néhány fűszál ágaskodik,
  finom rács lesz a köd alatt.
  Kerül mögéje pici nap,
  lobog belőle kicsi hit.
  Lennék örömén a lakat,
  de rajta éppúgy átfolyik.
   
 10. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Birtalan Ferenc : Március jön


  megint tavasz jön
  megint tavasz
  ibolyaszép
  kankalingyönyörű
  vissszapörögnek az évtizedek
  és kisfiú vagyok
  újra kamasz
  szerelmes a simogató márciustól
  hiába tudom
  semmi sem igaz
  kigombolt ingembe bújó szél se
  és mégis
  megbolondulok érte
  a rigóénekért
  gerleszóért
  a mandulafa
  rózsaszín-fehér díszben
  olyan egyszerű tiszta
  szinte azt hiszem van isten
  bár kókler módon csinálja
  minden tavasz ugyanaz
  semmi dráma
  nézed ahogy jön
  lányhaja leng
  elfelejtesz káromkodni
  mert mégis csak
  ő a drága
   
 11. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Hajnal Éva : Ha


  Ha reggel
  jönnél hozzám,
  Isten öleléséből
  font széken
  kínálnék helyet,
  hajnali napfényt
  töltenék poharadba.
  Amint kortyolgatnád,
  elúsznának melletted
  a felhők, válladon
  pihennének a madarak.

  Ha nálam ebédelnél,
  tányérodba rejteném
  az erdők titkait.
  Ebéd után
  felolvasnék Neked:
  minden mesék
  legszebbikét
  olvasnám, hogy
  közben elszunyókálhass.
  Nézném, hogy
  emelkednek és
  süllyednek mellkasodon
  aranygombjaid.
  Suttogásommal
  takargatnálak.

  Ha velem vacsoráznál,
  megénekelném
  Neked a mezők
  illatát, s a
  pacsirtával
  együtt dalolnék,
  ha itt maradnál
  nálam hajnalig.
  Tücsökzenéből
  készíteném ágyad,
  tiszta folyókból
  szőném takaród.

  … selymek csendjével
  rajzolnám tenyeredbe,
  a Teremtő mosolyát …
   
 12. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  József Attila : Kopogtatás nélkül

  Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
  de gondold jól meg,
  szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.

  A kancsóba friss vizet hozok be néked,
  cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
  itt nem zavar bennünket senki,
  görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

  Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
  ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
  melegben levehetsz nyakkendőt, gallért,
  ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
  henem akkor hagy nékem is, én is örökké éhes vagyok.

  Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
  de gondold jól meg,
  bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
   
 13. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Bertók László : Ától zéig

  Ha a teret s időt mind magukhoz mérik,
  csak a magad útján jutsz el ától zéig.
   
 14. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Farkas István : Megértettem

  Megértettem: a
  holnap magától eljön.
  Ha várom, ha nem.
   
 15. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Radnóti Miklós : Nyári vasárnap

  (Naphimnusz)

  Tüzes koszorú te!
  szőke hajak gyujtogatója,
  fényes esőket ivó
  égi virág!

  Fényesség bokra te!
  folyóknak déli sziszegése,
  kisded állatokat nevelő
  sugaras anyaemlő!

  Búzát nevelő te!
  futosó gyerekek piritója,
  fiatal testekkel tegeződő
  ravasz szerető!

  Égnek arany szöge te!
  ébredező táj viditója,
  pörkölve símogató
  tűzkezü szentség!

  Érted térdepel és
  jámboran vallja a titkát
  hajbókolva
  a büszke vidék.
   
  udvarfy kedveli ezt.
 16. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Wass Albert : Erdélyi levél


  Október vége… árvul a platán.
  Tépik a lombját nyugtalan szelek.
  Ha tarlott erdőn nem marad tanyám,
  hová megyek, ó jaj, hová megyek:
  Ha majd a szél bekap holt lombjainkba,
  s mint bomlott erdőt, százfelé szakít,
  más nem marad, csak rozsdamarta, rőt
  deres hegyoldal és vörös csalit?
  Október vége… árvul a platán.
  Tarlott az erdő, a rét lekaszált.
  Maholnap tél jön. Hontalan regős,
  széles e földön hol lelek hazát?
   
  udvarfy kedveli ezt.
 17. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Rónay György : Advent első vasárnapja


  Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
  tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
  Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
  korcs ágaimon más, mint a halál?
  Amikor jelek lepik el a mennyet,
  álmunkból kelni itt az óra már.
  De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
  angyalod mégis álomban talál.
  Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
  Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
  Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
  Éjszakámból feléd fordítom orcám:
  boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
  Szüless meg a szívemben, Szeretet!
   
 18. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Ladányi Mihály : Ráolvasás


  Adj a kéménynek lila füstöt,
  adj a reggelnek tíz kakast,
  adj a tócsának fodrozó szelet,
  adj a halálnak fehér gyolcsot,
  adj az ekének csonttalan mezőt,
  s adj a költőnek esővert életet,
  adj az anyának jobb fiat,
  vénebb hullát a tememtőnek,
  s a munkásoknak kemény öklöket,
  adj az állatnak meleg ólat,
  adj az Istennek arany inget,
  és kedvesebb hazát mindenkinek.
   
 19. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Juhász Gyula : Rorate

  A kéklő félhomályban
  Az örökmécs ragyog,
  Mosolygón álmodoznak
  A barokk angyalok.

  A gyertyák rendre gyúlnak,
  A minisztráns gyerek,
  Mint bárány a mezőben
  Csenget. Az árny dereng.

  Hideg kövön anyókák
  Térdelnek. Ifju pap
  Magasba fölmutatja
  Szelíden az Urat.

  Derűs hit tűnt malasztját
  Könnyezve keresem.
  Ó gyönyörű gyerekség,
  Ó boldog Betlehem!
   
 20. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Áprily Lajos : Imádkozom: legyek vidám

  Én Istenem, legyek vidám,
  hogy házamat vidítni tudjam.
  Mosolyogjak, ha bántanak
  és senkire se haragudjam.

  Arcom ne lássa senkisem
  bánkódni gondon és hiányon.
  Legyen szelíd vasárnapom,
  ha mosolyog a kisleányom.

  Én Istenem, legyek vidám,
  ma minden gondot tűzre vessek.
  Nyujtsam ki kincstelen kezem
  s szegényen is nagyon szeressek.

  Tudom, sokat bűvölt a gyász,
  a hollós téli bút daloltam.
  A bátrakkal hadd mondom el:
  panaszkodtam, mert balga voltam.

  Én Istenem, legyek vidám,
  ujjongjon újra puszta lelkem,
  mint rég, mikor falum felett
  az első forrásvízre leltem.

  Ködökbe csillanó sugár,
  víg fecskeszó bolond viharban,
  tudatlan gyermekhang legyek
  a jajgató világzavarban.
   

Megosztás