Szerelmi mágia

dixicsirke

Állandó Tag
Állandó Tag
a mágia veszélyes!

nem olvastam el minden hozzászólást, úgyhogy bocs, ha valaki előttem esetleg ugyanezt mondta. a szerelmi mágia -de minden mágia- veszélyes. az a legrosszabb, hogy sokszor hozzá nem értő emberek végzik, és nincsenek tisztában azzal, hogy mit okoznak. szerintem a szerelmi mágia FEKETE mágia, mivel nagyon nagy valószínűséggel csak az egyik fél tudtával csinálják. ha mindkét fél tud róla, valószínűleg nincs is szükség mágiára, mert amúgy is egymásra találtak. de ha csak a kapcsolatot akarják megerősíteni, akkor is ajánlatos figyelembe venni a következőket:
ha valaki azért csinál szerelmi kötést, mert azt akarja, hogy élete végéig (vagy azon túl is) együtt legyen a másikkal, jól gondolja meg, mert a kérést teljesítik (ha jól végezzük a mágiát), a kérdés csak az, hogy ezt később is így fogjuk-e gondolni, hogy azzal az emberrel akarunk élni? mert a mágikus kötés nem fog elengedni, akkor csak szenvedsz majd - ha szerencséd van, csak egy életen át.
ha valamelyik fél nem tud arról, hogy szerelmi mágiát küldtek rá, akkor fekete mágiát követett el az is, aki kérte, és az is, aki csinálta. és ez mindig visszaüt arra, aki indította. lehet, hogy kifejti a hatását, de mint egy bumeráng, vissza fog vágni. valakit akarata ellenére befolyásolni NEM SZABAD!
a mágia nagyon veszélyes dolog, és nagyon pontosan kell végrehajtani. ha olyan "mágus" csinálja, aki igazából nem is tudja, hogyan kell (vagy, mert sarlatán és becsapja az embereket a pénzért, vagy egy könyvben leírtak alapján otthon próbálkozik), nagy bajokat okozhat. szerencsés esetben nem sikerül a kötés, semmi nem történik, és akkor örüljön mindenki, hogy ez lett a vége. szerencsétlen esetben egészen más fog kisülni belőle, mint aminek indult. akkor aztán valóban mágus legyen a talpán, aki rendbe hozza!
"amire vágysz, megkapod. kérdés, hogy valóban arra van-e szükséged?"
 

dixicsirke

Állandó Tag
Állandó Tag
még egy-két szó

még néhány gondolat az előző hozzászólásomhoz:
aki tudatlanul, előképzettség és megfelelő ismeretek hiányában mágiára vállalkozik, az BUTA, ÖN- és KÖZVESZÉLYES! és ezt nagyon komolyan mondom! mindenki azt hiszi, hogy ez egy jó hecc, egy jó játék, próbáljuk ki, mi lesz! ezt így nem lehet, nem szabad! nagyon szerencsétlen dolognak tartom, hogy manapság ebben a témában nagyon sok írás elérhető, és bárki megpróbálkozhat vele. nem véletlenülk volt ez régen a beavatottak tudománya. csak az alkalmazhatta, aki mind tudásában, mind szívében alkalmasnak találtatott erre. régen tudták, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. sajnos ma csak jópofa játéknak tekintik :( de végülis mindenki a maga kárán tanul... csak sajnos eközben másokat is megkárosít(hat). :(
 
I

ionon

Vendég
még néhány gondolat az előző hozzászólásomhoz:
aki tudatlanul, előképzettség és megfelelő ismeretek hiányában mágiára vállalkozik, az BUTA, ÖN- és KÖZVESZÉLYES! és ezt nagyon komolyan mondom! mindenki azt hiszi, hogy ez egy jó hecc, egy jó játék, próbáljuk ki, mi lesz! ezt így nem lehet, nem szabad! nagyon szerencsétlen dolognak tartom, hogy manapság ebben a témában nagyon sok írás elérhető, és bárki megpróbálkozhat vele. nem véletlenülk volt ez régen a beavatottak tudománya. csak az alkalmazhatta, aki mind tudásában, mind szívében alkalmasnak találtatott erre. régen tudták, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. sajnos ma csak jópofa játéknak tekintik :( de végülis mindenki a maga kárán tanul... csak sajnos eközben másokat is megkárosít(hat). :(
nem tudtad a gondolat is mágia ha nem is céltudatosan beszélsz mennyi életre hatással vagy?
 

Mic-Mic

Új tag
Szia!
Szeretném megkérdezni, ezeket a praktikákat már alkalmaztad? Melyik vált be igazán? Egyébként nagyon érdekesek!
Küldenék én is idézetet Szepes Mária írónőtől:
Amit soha ne kövessünk el:Amit soha ne kövessünk el:1. A negatív elemek felsorolása egy "közhellyel" kezdődik;
gondoljunk azonban arra, hogy a legmindennapibb betegségbe is bele lehet pusztulni, ha elhanyagolja valaki. A közhely így
hangzik: ne higgyük, hogy a viszony, a szerelem vagy a házasság
"happy end"-je egy csomó rendkívüli erőfeszítés végét jelenti.
Sokkal inkább kezdetnek fogjuk fel. Egy nagy és szép verseny
startjának, amelytől kezdve minden pillanatban maximális
lendülettel törekednünk, felismernünk, alkalmazkodnunk, áldoznunk
és helytállnunk kell. A célba való érkezéshez legfeljebb annyiban
jutottunk közelebb, hogy elindultunk feléje. Az ember és ember,
lélek és lélek közötti szédítő távolságot azonban csak úgy tudjuk
áthidalni, ha szüntelenül egymás felé hatolunk, mégpedig a fény
terjedési sebességével.

2. Sohasem feledkezzünk meg a szavakban rejlő romboló-építő, kötő
és oldó erőkről: a szavak hatása gyakran ártalmasabb a
kígyóméregbe mártott, húsba fúródó nyílnál. Gonosz, maró,
kegyetlen szavak gyógyíthatatlanabb sebet, veszedelmesebb
mérgezést okoznak a durva fizikai sérülésnél. Az egyszer kiejtett
szót soha többé nem vonhatjuk vissza! Bántó, kíméletlen, a másik
gyöngeségeit könyörtelen kritikával ostorozó szavak görcsöt,
sokkot, titkon gennyedő fekélyt okoznak a lélekben, gyógyulást
soha! De nemcsak az indulatból, sértett hiúságból, féktelenségből
a másik lényébe döfött szavak a veszedelmesek. A játékos
meggondolatlanságból kiejtett baljós tartalmú megjegyzések is
mélyre hatolnak és megfogannak egy feszült pillanatban. A válást
például még tréfából se emlegessük soha! Mert e szónak igen erős
és rossz töltése van. Olyan szuggesztiója, amely a tudattalant
izgatja, s ott negatív folyamatot indít el. S amikor az
ilyenfajta "víz alatti" burjánzás a felszínen is hírt ad magáról,
akkor már nehéz segíteni rajta.

3. Soha ne kicsinyeljük le partnerünk képességeit, s a világért
se nevessük ki esetleges ügyetlen, de jóindulatú erőfeszítéseit.
Főleg mások előtt ne mulassunk a rovására, mert megtorpedózzuk
vele önérzetét, és ez kiszámíthatatlan következményekkel jár. Az
ilyen sérült ember gyakran követ el őrültséget csak azért, hogy
hangzatosan feltűnővé, félelmetessé, hírhedtté tegye, komolyan
vétesse magát, hogy bizonyítsa fölényét és bosszút álljon azokon,
akik lekicsinyelték.

4. Sohase bocsátkozzunk bele komoly érzelmi viszonyunk fölött
cinikus, közönséges gúnyolódásokba. Ne vegyük át mások szövegeit.
Ne ismételgessük, mert undorító, romlott csiganyomot hagy hátra
érzés- és gondolatpályánkon. Küzdjük le az ilyenfajta "jópofaság"
és hősködés kísértését.

5. A külvilág véleményétől való félszeg függés a szerelmi,
házassági szövetséget is veszélybe sodorhatja. Amikor például
valaki azért, nehogy cimborái vagy barátnői lenézzék, kinevessék,
saját jobb meggyőződése ellenére ostoba, bonyolult helyzetekbe
bocsátkozik, ha nem is fizikai értelemben, de bizonyos
magatartásbeli hűtlenséget követ el partnere ellen. Férfiak késői
kimaradásának, elkülönült szenvedélyeinek, önmagukra is ártalmas
szokásainak mélyén sokszor rejlik ilyenfajta motívum. Nők inkább
hálószoba titkok kifecsegésével, férjük vagy nemi partnerük furcsa
kívánalmainak, hiányosságainak barátnői körben való
megtárgyalásával követik el ezt az indiszkréciót, ami még akkor
is veszélyezteti az együttélés jó atmoszféráját, ha a partner a
tudat felszíni síkján nem érzékeli. Mert a szavakban,
gondolatokban rejlő erők mindenképpen kifejtik hatásukat.

6. Sohase mondjunk le bizonyos esztétikai, érzelmi, szellemi
illúziók fenntartásáról. Betegségek kényszerű lenyűgözöttségében
esetleg, de egyébként soha ne mutatkozzunk egymás előtt
ápolatlanul, rendetlenül, durván. Külsőnk és belsőnk mindig
legyen rendezett. Ahogy a mocskos, mosdatlan, közönséges szavak,
úgy a gusztustalan megnyilatkozások is kórokozó vírusai az
együttélésnek.

7. Ha társunk valami botlást követ el, ne változzunk át vérbíróvá
mellette, aki vízcsepp-szisztémával bünteti a szerencsétlen
bűnöst, s a szemrehányásait szünet nélkül addig csöpögteti a
fejére, amíg annak minden megbánása, gyöngéd érzése belepusztul.
Ha a kapcsolat túljut egy-egy válságon, vigyázni kell, nehogy
éppen a bizalmatlanság és keserű jelenetek láncreakciója okozzon
benne halálos szövődményt.

8. Ha lehetséges, soha ne zárjuk a napot "haragban" egymással.
"Beszéljük ki" a dolgot őszintén. A sok lábujjhegyen járás,
elhallgatás végül áttörhetetlen fallá növekszik két ember között.
Ez persze nem azt jelenti, hogy feltétlenül minden esetben
erőltessünk valamely kínos és kényes témát. Ha nem vezet
bennünket elvakult indulat, amely támadásra, civakodásra uszít,
biztosan megérezzük, mikor kell hallgatnunk és várnunk a
megfelelő pillanatot. Ilyen esetben egyetlen gyógyszer a türelem.
Amikor a tapintatos, szelíd várakozásban oldódni kezd a görcs,
észre fogjuk venni a közeledés, hívás halvány áramlását, a
kinyíló lélekrésen felénk nyúló fényt s finom légrezdülést. A
türelmes várakozás gyógyító időszaka után azonban vissza kell
kanyarodnunk a vallomáshoz, nehogy elnémított sérelmek,
félreértések kórképző góccá legyenek bennünk. Addig beszéljünk
tehát róla, amíg elpárolog minden indulatsav, gyúanyag és
keserűség belőle.
Egy emberpár kapcsolatának sokszínű, minden síkra kiterjedő
bizalmasságához semmi más viszony nem hasonlítható. Több a gyerek
és szülő, a tanítvány és tanító, hívő és pap, páciens és orvos,
barát és barát közötti kontaktusnál, mert mindegyiket magába
foglalja, de azonkívül rejtélyes plusz vegyül hozzá, amely csak
a kettő érzéki-érzelmi közösségéből esszenciálódik. Kinek
gyónhatnánk tehát nagyobb bizalommal nyugtalanságainkról, kínzó
képzeteinkről? Ki más oldhatná fel teljesebben e képzetek
bilincseit?

9. Együttléteinket - éppúgy, mint a barátságban - a szerelemben
és a házasságban se tegyük fülledt kényszerré: tudatosan, önként
"lazítsunk" időnként. Hagyjuk menni a másikat. Várjuk meg, amíg
új kívánság születik benne az együttlétre. A távollét legtöbbször
sokkal inkább kitermeli ezt az óhajt, mint a tapadó, súlyos,
tolakodó jelenlét. Birtokló, gyanakvó testi jelenvalóságunkkal
úgysem fogjuk megkötni a másikban szabadulni kívánó csapongó
képzeletet. Nem saját ritmusunk, igényeink, feltételeink,
ingereink rákényszerítése köti hozzánk a másikat, hanem az ő
ritmusának felvétele. Az ő vágyához, hangulatához, érdeklődéséhez
való alkalmazkodás.

10. Ne szőjünk külön kapcsolatokat. Ne építsünk külön baráti
kört. Ne teremtsünk külön érdeklődési zónát, ahol társunk nem
érzi jól magát; unatkozik vagy bosszankodik. Ilyen tendencia
biztos hasadáshoz, majd szakadáshoz vezet. Amikor a házasfelek
"ágytól-asztaltól" elváltak, az már csak okozata, kiteljesedése
az okok láthatatlan síkján végbement lelki-szellemi szétesésnek,
Amint valahol - esetleg szükségszerűen - megindul a folyamat,
biztosak lehetünk benne, hogy a teljes elhidegülés és válás
előbb-utóbb bekövetkezik.
Nem hagyható persze figyelmen kívül az olyan eset, amikor a
házasfelek, akik fejlődési korszakuk valamely korai időszakában
kötötték össze sorsukat, annyira "kinövik" egymást, hogy
semmiképp sem maradhatnak együtt, mert éppen egyéniségük
kibontakozásában bénítanák meg a másikat. Ez már azonban
választás és pszichikum kérdése.
A párválasztás eleve elrendeltségét vakon elfogadni éppoly
tévedés, mint minden kudarcot a könyörtelen sorserőkre hárítani.
A módszer megmutatja, hogy két egyéniség vagy egymást kiegészítő,
vonzó elemeiből tevődik össze, vagy tulajdonságaik, "csillagaik"
kibékíthetetlenül harcolnak egymás ellen. Ha következetesen
alkalmazzuk e csalhatatlan mértéket, elkerüljük a biztos
bonyodalmakat.
A két karakterkép több szempontból való összehasonlító elemzése
oly egyszerű, világos és törvényszerű végösszeget eredményez,
mint egy-egy elemi számtani művelet. Íme, néhány példa:
a) Két becsvágyó, diktatórikus hajlamú, ugyanazon a síkon
egyformán érvényesülésre törő karakter a házasság klauzúrájában
feltétlenül békétlenül fog élni egymással, s előbb-utóbb
eluralkodik közöttük a szembefordított pozitív pólusok
taszítása.
b) Közös szellemi érdeklődés hiánya még akkor is szakadékot nyit
két ember között, ha egyik közülük szelíd, passzív és
alkalmazkodó.
c) A párválasztás akkor a legszerencsésebb, ha a kettőben
kiegészítő elemek találkoznak. Tehát, ami egyikben - (mínusz)
vagy semleges, az a másikban + (plusz) tendencia. A képletet
legegyszerűbben az energiajelleg három síkon való összevetésével
állíthatjuk fel. Tévedések elkerülése végett még hozzá kell
tennünk: nem intelligenciaszintről, hanem kizárólag negatív vagy
pozitív erőállapotról van szó. Ha például a férfi szellemileg
kreatív, kirobbanóan aktív, kezdeményező, szuggesztív egyéniség,
érzelmileg viszont passzív, gátolt, fizikailag is visszahúzódó,
bizonytalan, népszerű kifejezéssel élve: "élhetetlen", akkor egy
szellemileg inkább passzív, elfogadó, tükröződő női intellektus
való mellé, aki ugyanakkor érzelmileg aktív, kezdeményező,
fizikai síkon pedig ötletes, bátor és élelmes. Néha a nemek közt
éppen fordított a képlet. A nő agya masculin, és a férfi az
elfogadó, tükröző fél. De számtalan változatban variálhatjuk a
viszonylatokat. A következő ábrák jó kapcsolatokat mutatnak:

F N F N F N F N
Mentálsík + - + + +
Asztrálsík - + + - + - - +
Fizikai sík + - + + - +

A most következő kapcsolat viszont már némi bonyodalommal
fenyeget. Sok vitát, különvéleményt mutat szellemi síkon, s a nő
akarati energiái következtében esetleg szakadást a fizikai síkon.
Ugyanakkor azonban titkos szenvedést és megbánást érzelmi
vonatkozásban:

F N
Mentálsík + +
Asztrálsík + -
Fizikai sík + +

Egy másik képlet heves indulatoskodásra és hűtlenségre enged
következtetni mindkét fél asztrális-fizikai aktivitása miatt:

F N
Mentálsík +
Asztrálsík + +
Fizikai sík + +

Az egészen rossz összetétel ilyen képet mutat:

F N F N
Mentálsík + + + +
Asztrálsík + +
Fizikai sík + + - -

- mert mindhárom síkon kirajzolja az éles szembenállást vagy
azonos ernyedtséget.

E néhány példa csak utalni kíván arra, hogy a párválasztás külső
feltételei mennyire megtévesztők sokszor. Hagyományos szabályok
egyáltalán nem alkalmazhatók rá, legfeljebb ritka kivételként.
Minden képlet teljesen egyéni, és nem felszínes, hanem a
tudattalanban kirajzolódó hiányérzet vagy kóros túlsúly
erővonalaiban mutatkozik meg. S ha ezek az erőtendenciák egymást
kiegészítik, akkor jó a kapcsolat. Ha diszharmonikusak egymáshoz
és ütköznek, akkor nem jöhet létre jó kapcsolat. Az emberek e
titkos, teljesen személyes erővonaltérkép alapján vonzódnak a
náluk jóval idősebb vagy mindenki másnak esetleg terhes
tulajdonságokkal bíró, bőbeszédű, szeszélyes, akaratos,
nyugtalan, előnytelen külsejű, talán torz partnerhez, és remekül
érzik magukat vele. Mert ahol bennük koilon van (s ez nemcsak a
freudi szexszimbolikára vonatkozik), azt a másikból előrajzoló
lelki-szellemi phalloszábra kitölti.
d) A legideálisabb kapcsolat feltétele az egymást mindhárom síkon
kiegészítő és kielégítő energiák találkozása. Ez azonban ritka
dolog, szinte rendhagyó kivétel. Az összetartozás kötőanyaga
azonban igen erős, sőt szétszakíthatatlan lehet akkor is, ha a
kontaktus szellemi-érzelmi síkon maximális intenzitású. Ez több
esetben inkább kizárja, mint elősegíti a kielégítő szexuális
kapcsolatot, mégsem vezet szakadásra. A kizárólag ösztönszintű
kötőanyag a mentálisan gazdátlan felet veszélyes kísértésnek
teszi ki. Mert nemcsak a fizikai és asztrál-, hanem a mentáltest
is állandóan kontaktust keres. Míg a csak szexuális hiányérzet
a magasabb síkok számára elégtelen kapcsolatokra talál, addig a
szellemi indíttatás megidézhet olyan kapcsolódást, amely elemi
erővel tépi szét az alacsony régiókban létrejött kötést.
Most nézzük meg a karma szerepét az érzelmi válságok szakadással
végződő eseteiben. Vitán felül áll, hogy az elkerülhetetlen
szükségesség ellenére mindkét fél minden sebért, amelyet okozott,
megfizet az utolsó fillérig. Az is igaz, hogy a botránkozások
szükségesek, de "jaj a botránkoztatóknak". A valóságban azonban
ez sem pörölyként lecsapó merev és könyörtelen tör-vényszerűség.
Semmi esetre sem, főleg akkor, ha ismerjük és élővé tettük
magunkban a sorsalakítás mágiáját. Mert a tudatosítás stádiumában
meg lehet választani az adósságtörlesztés módját és síkját a már
több szempontból kifejtett gyakorlattal összhangban.

11. Ne tartogassuk rosszkedvünket, kellemetlen tulajdonságainkat
kizárólag partnerünk, házastársunk számára. Ez a fajta
"bizalmasság" felőrli a kapcsolat minden szépségét, gyöngédségét.
Két ember együttlétének idealitását éppen az jelenti, ha a
világon az egyedüli állapotnak érzik, amely a külvilággal való
harcok ingerült nyugtalanságát harmóniába oldja. Csillapít,
ugyanakkor jó erőkkel, reménnyel tölt fel. A helytől függetlenül
az egymásban való "otthonlét" meghittségével gyógyít. Amikor ezt
az egyetlen menedéket indulatok, panaszok, kellemetlen hangulatok
pszichikai széndioxidjával telítjük, egyszerűen nem marad hol
felüdülnünk, megpihennünk, léket ütöttünk a járművön, amely
személyiségünket a zátonyok és viharok között a célja felé viszi.
Férfiak inkább sérelmeiket, haragjukat, sebzett önérzetüket
viszik magánéletükbe úgynevezett "piszkálódásokkal", apró ügyek
nyomán kirobbantott civakodásokkal, rabiátus gáncsoskodással, s
tudattalanul úgy érzik a pillanatnyi megkönnyebbülés
illúziójában, hogy legalább otthon "elégtételt" kaptak azért,
amit a világban - egzisztenciájuk védelme érdekében -
megtorlatlanul hagytak. A nők viszont betegséggel, vég nélküli
panaszokkal büntetik, zsarolják élettársukat ösztönös,
legtöbbször szexuális és hiúsági sérelmeikért,
kielégületlenségükért, az érzelmek hőfokának lehűléséért. Azért,
mert elmulasztja a figyelmességeket, hódolatteljes rituálékat.
Vagy egyszerűen, mert a másik olyannak bizonyult, mint amilyen.
Legtávolabbról sem hasonlít ahhoz az izgalmas, regényes figurához
az ágyban, egzisztenciális helytállásban és az élet síkjának
mutatós eredményeiben, mint akit elvárt az élettől. Nem
kiemelkedő hős, felesége nem lehet büszke rá, nem nézhet fel rá
stb. Ezért tehát, amikor szerencsétlen tele van igyekvő,
bocsánatkérő tapintattal, szánakozó gyöngédséggel, partnere
büntetésből legfőképpen és mindig csak neki beteg. Sohasem friss,
sohasem jókedvű. Az ágyban is fanyalogva, kelletlenül,
áldozatképpen teljesíti sanyarú "kötelességét", de alaposan
megfizet érte egy csomó viharos kórtünettel, később azonban
valódi betegséggel is, amikor az állandó gyakorlat már szervi
elváltozásokat hozott létre.
Tehát vigyázzunk! A valóban tragikus kényszerítő eseteket kivéve
ne játsszuk a zord, akadékoskodó, veszekedő házi zsarnok hálátlan
szerepét, mert csupa ellenséget, lázadót, forradalmárt nevelünk
magunk körül ott, ahol mindennél fontosabb volna szövetségest
találnunk. E tétel főleg férfiakhoz szól, bár férfias
temperamentumú és férfipozíciót betöltő nők is gyakran elkövetik
ugyanezt a hibát. Az asszony pedig, ha nem akarja tönkretenni
önmagát és házasságát, ne legyen mindig beteg a férjének. Ne
sajnáltassa magát folyton. Az érzelmi zsarolásnak, az
elégedetlenség diszharmonikus jelbeszédének igen veszélyes
következményei vannak az azt elindító személyre is. Egyrészt a
partner halálosan elunja a dolgot, és ürügyet csinál belőle
önmaga felmentésére, és új kapcsolatot keres magának, másrészt
a pantomim alakítója áldozatul esik saját képzetének.
A téma tudatosításához hozzátartozik az is, hogy kitérjünk itt
egy másik végletes magatartás veszélyére. Ez pedig a valódi,
súlyos válságok, szenvedések és betegségek részvétlen
semmibe vétele a partner részéről. Egy olyanfajta szubjektív
érzéketlenség, amely kivétel nélkül minden panaszt és minden
fizikai-érzelmi szenvedést puszta képzelgésnek, kényeskedésnek
minősít, mert hiszen ő maga nem érzi. Nála nem így van. A
segélykérő panaszt türelmetlenül leinti. Ingerülten, dühösen
támadja vagy elmenekül előle kellemesebb időtöltések közé. Mert
"hogy jön ő ahhoz", "mennyiben köteles ő elviselni ezt az örökös
nyavalygást?" stb. S éppen az ilyenfajta durvaság mögött gyakran
olyan bajok rejtőznek, mint a feleség gyerekszülésből, alkati
zavarokból eredő betegsége. Tehát a baj valójában közös
szerzemény. Mint ahogy a házasság maga szenvedésekben,
áldozatokban izzó közös tégelye a megváltás művének.

12. A negatív csoportban utoljára hagytuk a féltékenység
leírását, amely a legkínzóbb, legáltalánosabb tünet, könnyű
megbetegedése, váltóláza vagy halálos nyavalyája a viszonynak,
szerelemnek, házasságnak. Üdv. Mic
 

dixicsirke

Állandó Tag
Állandó Tag
nem tudtad a gondolat is mágia ha nem is céltudatosan beszélsz mennyi életre hatással vagy?

a gondolatainkat elég nehéz kontrollálni, és igen, azáltal is befolyásoljuk a saját vagy mások életét. de a szándékos "varázslással" erre még rá is teszünk. legalább ebben fogják vissza magukat azok, akik nem értenek hozzá.
 

nmarie

Silver Tag
Állandó Tag
a gondolatainkat elég nehéz kontrollálni, és igen, azáltal is befolyásoljuk a saját vagy mások életét. de a szándékos "varázslással" erre még rá is teszünk. legalább ebben fogják vissza magukat azok, akik nem értenek hozzá.

Aki nem ért hozzá, az tegye fel a kezét! :p
 

gmj

Állandó Tag
Állandó Tag
Én sem értek hozzá, így maradok a hagyományos módszenél és önerőből :D szeretem a párom . Remélem elég erős lesz a "mágiám" egy-két-sok életre így is!!:D
 
O

oliyboty

Vendég
Készítettem szerelmi kötést. Remélem, hogy kiválóan sikerült.
Bár franc se tudja, hogy kell úgy csinálni, hogy jó legyen. Én mindenesetre annyit csináltam, hogy sóval egy kört alkottam, beletettem 3 gyertyát (két fehér és egy piros), a fényképét, egy darabot a sáljából (mint személyes tárgy, amit nekem adott) és egy tincset az én hajamból. Elmondtam mit szeretnék és hogyan szeretném. Megszúrtam az ujjam, a vér miatt (nem tudom, hogy kell ez vagy sem, de gondolom erősebbé teszi) és a fényképéhez érintettem. Aztán fogtam egy tányért (hogy ne gyújtsam fel a szobám), beletettem a fényképét, a sáljának egy darabkáját és a hajtincsemet és utána meggyújtottam a képét. Hogy porrá égjen. Közben meditáltam (őt is felvittem meditálni, bár kicsit gyenge lett a meditáció) és ott kértem az energiáink egyesítését vállalva a következményeket, majd a későbbiek folyamán. Ma 17:00-tól már kell hasson, mert kértem, hogy aktiválva legyen. Konkrétumokat adtam meg és pontos kérést fogalmaztam meg. Remélem, hogy jó lett így a kötés.

OLI

UI.: A szerelmi kötés oldható, aki nem tudná. Csak nem mindegy, hogy csinálod a rituálés részt, és miket kérsz/mondasz közben.:rolleyes:
 
S

Seth2

Vendég
Készítettem szerelmi kötést. Remélem, hogy kiválóan sikerült.
Bár franc se tudja, hogy kell úgy csinálni, hogy jó legyen. Én mindenesetre annyit csináltam, hogy sóval egy kört alkottam, beletettem 3 gyertyát (két fehér és egy piros), a fényképét, egy darabot a sáljából (mint személyes tárgy, amit nekem adott) és egy tincset az én hajamból. Elmondtam mit szeretnék és hogyan szeretném. Megszúrtam az ujjam, a vér miatt (nem tudom, hogy kell ez vagy sem, de gondolom erősebbé teszi) és a fényképéhez érintettem. Aztán fogtam egy tányért (hogy ne gyújtsam fel a szobám), beletettem a fényképét, a sáljának egy darabkáját és a hajtincsemet és utána meggyújtottam a képét. Hogy porrá égjen. Közben meditáltam (őt is felvittem meditálni, bár kicsit gyenge lett a meditáció) és ott kértem az energiáink egyesítését vállalva a következményeket, majd a későbbiek folyamán. Ma 17:00-tól már kell hasson, mert kértem, hogy aktiválva legyen. Konkrétumokat adtam meg és pontos kérést fogalmaztam meg. Remélem, hogy jó lett így a kötés.

OLI

UI.: A szerelmi kötés oldható, aki nem tudná. Csak nem mindegy, hogy csinálod a rituálés részt, és miket kérsz/mondasz közben.:rolleyes:

Oli. Pár évvel ezelőtt egy hónapot töltöttem el (több időt nem találtam szükségesnek) gyakorlati kísérlettel (vigyázva az univerzális erkölcsre).
Röviden : Magadat csapod be!
 
O

oliyboty

Vendég
Nem fogom magam becsapni. Csak felerősítettem a kettőnk érzéseit. Ennyi. A kötést pedig lehet oldani és tudom, hogyan tudom oldani. Mondom, hogy vállalom a következményeit. Most meditáltam is egyet, és kértem, hogy aktivizálva legyen a kötés. Már 45 perce aktív kell legyen, mert pontosan határoztam meg az időpontot.
 
O

oliyboty

Vendég
A mágiát visszavonom és feloldom még ma... mert még nem kutyulódtak az energiák össze. Ha szívből jön és ha lemondok róla annak ellenére, hogy szeretem, a mágia megsemmisül.
 

maski

Új tag
ha egymásnak teremtve, kellhet mágia? kellhet oda bármi más, mint te és őőő?? akkor örülj, ha tiszta a kapcsolat és nincs benne dzsingeling :))) mert az nem szívből jövőőő, csak a szabad akarat elnyomááása... ne dzsingelingezzen senki... kérlek titeket, a lélek és szív tisztasááágát értékeljétek, ne azt, hogy de ügyes voltam, összekötöttem... csak érezzz-.... szerinted kell az a kötééés? ha kell, akkor már mindegy... ha meg nem kell, akkor meg nem kelll... s ne légy rest, menj tovább, de ne kötögess, mert a saját sáladat kötögeted, mellyel megfolytod önmagad... csak érezz, s szíved mutatja az utat.. ne féélj, kövesd :) szeretleeeeeek :)
 

toumetha

Állandó Tag
Állandó Tag
Szijasztok!

nem kell szerelmi kötés! az igazit az ember úgyis megtalálja és egy jó tanács: A férfi szívéhez nem a szerelmi kötésen, hanem a hasán keresztül vezet az út... és sok jó recept van a neten ;)
 

nmarie

Silver Tag
Állandó Tag
Szijasztok!

nem kell szerelmi kötés! az igazit az ember úgyis megtalálja és egy jó tanács: A férfi szívéhez nem a szerelmi kötésen, hanem a hasán keresztül vezet az út... és sok jó recept van a neten ;)

Kötés tényleg nem kell, de mi van akkor, ha a férfi süt, főz? :confused:
:)
 
Oldal tetejére