Írj ide saját verseket, hogy más is örüljön a szépnek amit írsz.

Gyozi-Bp témája a 'Irodalom' fórumban , 2007 Június 20.

 1. VANGOGI

  VANGOGI Állandó Tag

  Elengedtelek

  saját képem címe: Magány

  Elengedtelek  az ott felejtett dallam

  a zongorán amit utoljára

  játszottál

  csendben úszik a szobába

  hallom, pedig rég volt már

  amikor az ujjad játszotta

  de szívembe beleírta

  szép és szomorú

  a lelkemben a háború

  lassan véget ér

  légy boldog magadnak

  én elengedtelek[​IMG]

  indenkit szerettel üdvözlök aki olvassa versemet
   
 2. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Néhány szó a hazáról............

  Köszönöm ,hogy meg tiszteltél,és most álljon itt vallami ami talán neked is tetszeni fog:
  Néhány szó a hazáról
  Elitéltek majd érte tudom, de mit tegyek.
  Hazám már régen,
  olyan mit elvártok tőlem nincs nekem.
  A kis falut hol születtem,
  eltörölte a bölcs a közigazgatás,
  ami maradt az is fájón idegen.
  A nagyutcára már rá sem ismerek.
  Hol régen a sok büszke karcsú akác,
  édes-emlékes cirmos eper, meg nyárfa állt...
  Most semmi!​

  Magányos, borzas varjú károg
  a csupasz villany póznán...
  Kár, kár, kár...
  Gyermekkorom kis hazája volt-nincs
  s károg a varja...
  nem a múltat, a jelent siratja.
  KÁR.​

  Az öreg temetőt felverte a gaz.
  Fejfák, régen-holt ősök emlékeztetője,
  -nevekkel mint engem tart számon a világ-
  már térdre rogyva porlad.
  Útját vesztet hangya sietve fut rajta át,
  keresve, kutatva, mint jómagam,
  hazátlan, hontalan.​

  Ez lenne hát, hol élni és halni kell?​

  Dölt kerites mögül gyanakvó szempár kisér,
  Nincs se adjon, se fogadj isten...
  Sem ember sem föld itt engem
  nem takar, nem ápol.
  Megyek lehajtott fővel, én az idegen,
  mint a kitagadott, a szülői házból.​

  Barát sincs már,
  vagy holt, vagy részeg,
  vagy szégyen piritja,
  hogy még mindig megvagyok,
  jobb lenne tudni talán,
  -ha már sem hazafi sem hivő
  nem lett belőlem, -
  hogy csak voltam,
  leirva, elfelejtve mint selejtes árú
  a vesztesség oldalon.​

  Hazám, hol otthonom
  Otthonom, hol a kalapom
  a szögre akasztom.
  Hazám ez az iróasztal
  álmok szülője, temetője...
  Ez a cellányi szoba,
  a néma-irott társak a könyvespolcomon.
  Hazám a szó. A Nyelv.
  Az még megmaradt, minden más
  csak emlék, jó is nem is.
  Ez az élet. Nem panaszkodom.​

  Bűnöm, hogy élek. Halni kellet volna tán,
  oktoberem ködös hajnalán...
  De élek, - ez már visszavonhatatlan -
  s ha majd lejár az időm,
  egy kedves-idegen
  takarja majd rám a szemfedőm.​
   
 3. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  EDGAR ALLEN POE: A Holló (újabb változat)


  Egy bús, hideg éji órán hosszan ültem
  Gondolkodván
  Fejemben nem győztem látni millió
  emlék hadát
  Könyvhegy felett ülve halkan szinte már
  Elbóbiskoltam
  Amikor valami koppant, s rájöttem, kint
  vendég vár…
  „Látogató” – suttogtam én – „s bebocsáttatásra vár…
  Csak az lehet, senki más…”

  Ó, emlékszem, december volt, hófelhőkkel takart égbolt,
  szomorú, mégis oly szép volt
  Minden apró hópehely elolvadt szobám
  Ablakán
  Vártam már a hajnal pírjét, éji bánatom
  gyógyírjét
  Mert az átkos éj eszembe juttatta
  Szép Lenórám…
  Őt, kit én úgy szerettem, a bájos,
  angyalarcú lányt
  Névtelen örökre már…

  Szél kapott a függönyökbe, mindegyik lilán
  Megrebbent
  Testem túlvilági rémség, zord félelem
  járta át
  Szívem oly sebesen dobbant, úgy éreztem,
  Majd szétrobban
  „Vendég e késői órán, ki kint ajtóm
  Előtt áll…
  Kései vendég csupán, ki bebocsátásomra
  Vár.
  Az lesz csak, és semmi más…”

  Összeszedve bátorságom kikiáltottam
  Az ajtón
  ,,Uram, hölgyem, bárki is vagy, lépj be,
  Ajtóm nyitva áll…
  A megtiszteltetés oly nagy, lépj be hát,
  Hisz odakint fagy
  Tovább magadat ne kéresd, rajta, bátran
  Lépj be hát!
  Csak a te hangod hallhattam…” – az ajtó
  Már nyitva állt
  Kint sötétség, semmi más…

  Ott álltam a sötét éjben, csodálkozva
  Megremegtem
  Lelkemet látomások, félelmek hada
  Járta át
  A csend megtöretlen maradt, semmibe szálltak a
  szavak
  Egy nevet ismételt ajkam, ,,Lenóra?” –kérdeztem
  halkan
  E nevet visszhangozta a kinti, sötét
  Némaság
  ,,Lenóra…” és semmi mást…

  Visszamentem a szobába, égetett a
  Bánat lángja
  Kintről újra zajt hallottam, a szobát nesz
  Járta át
  ,,Valami van az ablakban…” – mondtam magam elé halkan
  Bátorságom összeszedvén újra elhagytam
  szobám
  ,,Hadd fejtem meg hát e rejtélyt végre
  Valahára már!”
  Kint a szél, és semmi más…

  Szobám ablakát kinyitván belibbent egy
  Éjsötét árny:
  Holló röppent a szobámba s Athéné
  Szobrára szállt
  Mereven ült, megdermedve, két szemével
  Végigmérve
  Ő volt hát a rejtély nyitja, e furcsa, vén
  Gyászmadár
  Ő volt hát, ki előbb a halálfélelmet
  Hozta rám
  Ült és bámult rám csupán…

  Megváltoztak bent a dolgok, észrevettem,
  Hogy mosolygok
  Mélyen elgondolkodtatott e messziről
  Jött madár
  ,,Kit tisztelhetek hát önben, miért keres
  E késő éjen?
  Mi szél fújta erre önt, bemutatkozhatna
  Talán…
  Becses nevét, kedves uram, megtudhatnám
  Végre hát?”
  Felelt a holló: ,,Sohamár.”

  Mélyen elcsodálkoztam a furcsa néven,
  Elállt szavam
  Elmémben millió talány, száz kérdés
  Válaszra várt
  Megfejteni próbáltam hát furcsa látogatóm
  Titkát…
  Nem rettentett, inkább csak
  Meglepett e látogatás…
  Szobromra telepedett egy furcsa, gyászos
  szörnymadár
  Ilyen névvel: „Sohamár…”

  Egy szót tudott, azt suttogta, ismételte,
  Mondta, mondta
  A sejtelmes sohamár szó léte értelmévé
  Vált
  Egyetlen szó, egyetlen út, egy hangsor, és
  Semmi más…
  Halkan megszólaltam: ,,Engem biz nagyon sokan
  Elhagytak már
  Reggel te is elrepülsz, mint száz reményem tovaszállt…”
  Felelt a holló: ,,Sohamár!”

  Ő károgott önfeledten, én magamban elmélkedtem
  ,,Biztosan szomorú ember, kit emészt a bánattenger
  Akié e furcsa, gyászos, őrült
  Kísértetmadár
  Ezért ismétli e zord szót, mivel soha
  Meg nem áll
  Csőre emiatt folyton e reménytelen
  szóra jár:
  Soha, soha, sohamár…”

  Én még mindig nem rettegtem, magamban
  Kissé nevettem
  S leültem hát vele szembe egy fotelt
  odatolván
  Kényelembe helyezkedvén ő csak engem bámult hetykén
  Mozdulatlan és hangtalan percekig
  Néztük egymást
  Feszült csend lett úrrá rajtunk, mindkettőnk
  Csak egyre várt…
  Nem szólt, s mégis… Sohamár!

  Egyre azon gondolkodtam, mit jelent e
  Komor mondat
  Ő csak egyre nézett… szeme most már
  Dermesztővé vált
  A homályos lámpafényben csak énrám meredt
  Az éjben
  Úgy éreztem, átjár a belőle kitörő
  Sugár
  S újra Őrá emlékeztem, szívem bánat
  Járta át…
  Nem tér vissza… Sohamár!

  Ekkor hirtelen eszméltem, a valóba
  visszatértem
  Még mindig rám nézett e bizarr, fekete
  Gyászszeráf
  ,,Persze!” – szóltam – így kell legyen, hiszen másként lehetetlen…
  Hogy hírt hozz holt Lenórámról, az Úr
  Küldött énhozzám!
  Mondd, barátom, látom őt még? Van még remény, mondd el hát!”
  Felelt a Holló: ,,Sohamár!”

  „Jós vagy!” – mondtam - ,,égi hírnök, akár madár légy, vagy ördög!
  Tudom, mi másért volnál itt, tudom, híreket
  Hoztál!
  Felelj végre, gyászos hírnök, bármit mondasz,
  Bárki küldött
  Tudom, hírt hoztál, felelj hát, visszatér
  Szép Lenórám?
  Látom őt még majd e létben, szerelme még
  Újra vár?”
  Felelt a holló: ,,Sohamár!”

  ,,Persze, hogy is gondolhattam, hisz ő elment, hisz ő meghalt…
  Ám te mégis itt vagy, s tudom, valamilyen
  Hírt hoztál!
  Felelj hát, egy másik létben vár-e
  Földöntúli éden
  Hol újra átölelhetem hőn szeretett
  Lenórám?
  Felelj hát, egy új életben látom
  Szívem angyalát?
  Felelt a Holló: ,,Sohamár!”g5yvju

  ,,Légy átkozott, sötét angyal!!!” – kiáltottam
  Őrült hanggal
  ,,Kelj útra végre az éjben, te átkozott
  Látomás!
  Tűnj el vissza, honnan jöttél, bűnhődj, miért
  Meggyötörtél!
  Hagyj itt engem a sötétben, hadd öljön
  Meg a magány!
  Tépd ki szívemből véres csőröd, és ne térj
  Vissza már!
  Felelt a holló: ,,Sohamár!”

  És Holló el nem repül, ott ül most is,
  ott ül, ott ül
  szobromról mereven bámul, rám néz, és csak
  egyre vár
  Démonként lelkem gyötörve, reményeim összetörve
  A homályos lámpafényben rám vetül
  a sötét árny
  Lelkem csak sötétségben él, kint is csak
  örök éj vár
  Nem száll tova… Sohamár!
   
 4. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Édes hazám


  Szomorúan nézel le rám
  Ó, átkozott édes hazám
  E világon sok kín ért már
  Várod, békében nyugodjál,

  Mert elvették az életed
  S szétszabdalták testedet
  Csak vér áztatja földedet
  S kiűzték a népedet.

  Egykor boldogan élhetett
  Mind, ki magyarnak született
  Mára szégyellik létüket
  Elveszett hazaszeretet.

  Hagyományaink eltűntek
  Maradtak csak az emlékek,
  Beszámolók őseinktől
  Történetek őseinkről.

  Megjártad a hadak útját
  Járt nálad ellenség, barát
  De mind ugyanazt akarták,
  Testedből egy kis darabkát.

  Várod, jöjjön a virágzás,
  Népednek a feltámadás
  Véget érjen félszázad gyász
  Ó, édes hazám ébredj hát!​
  gyozi
   
 5. tubi

  tubi Új tag

  Ezt a szerelmes vers félét nem Én írtam,hanem valahol megláttam és nagyon megtetszett,ezért szeretném megosztani veletek:
  "Amikor"

  Amikor tudod,hogy nem jön,de mégis várod,
  Amikor tudod,hogy kár volt,mégse bánod.
  Amikor érzed,hogy hevesebben dobog a szíved,
  Amikor érzed,hogy érte remeg a két kezed.
  Amikor várod,hogy eljöjjön a pillanat,
  Amikor várod,hogy odaadhasd önmagad.
  Amikor vágyod ölelését s csókját,
  Amikor vágyod hangját és szavát.
  Amikor néznéd mosolyát és két szemét,
  Amikor néznéd,ahogy nyújtja feléd a két kezét.
  Amikor nem bírod már,kibuggyannak a szavak,
  Amikor elhiszed,hogy erre volt szükséged.
  Amikor elhiszed,hogy Ő is eleped érted,
  Amikor megijedsz,de nem tudsz tenni ellene.
  Amikor megijedsz,mert rossz lenne nélküle,
  Amikor már aludnál és ébrednél is mellette.
  Amikor már Önmagaddal harcolsz elle,
  Amikor rájössz,hogy mit sem ér a józan ész.
  Amikor rájössz,hogy miért ne,hisz egyszer élsz,
  Amikor világossá válik,hogy ez jó neked.
  Amikor világossá válik,hogy megteszed,
  Akkor vedd tudomásúl,hogy igenis: SZERETED!
  kiss
   
 6. tubi

  tubi Új tag

  Sziasztok!Ezeket a kis versikéket viszont Én dobtam össze egy pár éve!Most megtaláltam és gondoltam leírom!Kis tingli-tangli versikék...:)

  "Ő"
  Ha kedd bánatod feledd!
  Mert eljött Ő,eljött a nagy Ő!
  Bánat és rossz kedv el,
  Itt csak a szerelemnek van hely!
  Látom Őt,látom mint minden kedden,
  Ő nem veszi észre,de Én szeretem!
  Titokban lesem s ő mit sem tud róla,
  Vagy tudja csak nem szól róla?
  Ha észre tér,s remélem hamar,
  Én tárt karokkal fogadom majd! :kiss:


  "Balaton"

  Fürdik a hold a balatonban,
  Aranyhíd látszik a habokban.
  Fel-fel csillan a halak teste,
  Susog a szellő egy szép nyári este!
  ;)

  :..:
   
 7. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Halottak napján egy idegen sírjánál.

  A holtak városában nincsenek jajszavak
  Az ezernyi gyertya közt elvész az indulat
  Itt mindenki jó és mindenki egyenlő
  A holtak otthonában, idegen az idő
  Gyilkos és áldozat, egymás mellett fekszik
  Katona az ellenséggel, ím már nem verekszik
  Aggok, vagy gyermekek, az emlék épp úgy fájhat
  Szomorúság illata lengi be e a tájat
  Szeretteim messze , szétszórva diaszprorában pihennek
  De lélekben bármikor, velem lehetnek
  Emlékükért ma IS gyertyátt gyujtok
  hozzájuk szeretettel nyúlok
  Egy idegen sírjánál, értük gyertyát gyújtok
   
 8. Lione

  Lione Állandó Tag

  Ima
  Minden nap megölsz:
  Szívem már cafatokban!
  Nincs kihez bújnom
  Halálos zavaromban...

  Könyörgöm Néked!
  Bár rendíthetetlen vagy:
  Felőled akár
  Porráapríthat a fagy.

  Fojts meg! Ráncigálj
  Őrült állapotomban!
  Taszíts le! Fogj át
  Túlerős vadságodban!

  Majd súgd fülembe
  Gyöngéden, azt hogy szeretsz!
  Szíved, amitől
  Örök istenség lehetsz!

  Mutasd az utat,
  Ha nem akarsz megölni,
  Uralkodj rajtam,
  Ha kívánsz még szeretni!

  Könyörgöm Néked:
  Ne légy rendíthetetlen,
  Ne hagyj egyedül...
  Egy kicsit aggódj értem!

  Könyörületesség
  Mielőtt még gyilkolnál,
  Alaposan gondoljál
  Arra, hogy hogyan teszed:
  Életemet elveszed.

  Tény ami tény, ezt teszed:
  Elveszed az eszemet,
  Nincsen többé akarat,
  S Te megtagadod magadat.

  Mielőtt még meggyilkolsz,
  Rengeteget gondolkozz
  Azon, hogy a módszer mi:
  Gyűlölni vagy szeretni?

  Érzelmes vagy közömbös?
  Mást szeretsz vagy kötöszködsz?
  Önzetlen vagy önző vagy?
  Forróság vagy sarki fagy?

  Mielőtt még megölnél,
  Utoljára szeressél!
  Holdvilágos éjszaka,
  Élvezetes vér szaga...

  Utolsó kívánságom:
  Úgy intézd, hogy ne fájjon!
  Arra kérlek, hazudjál,
  Ne tudjam, hogy Te voltál!
  Ismeretlen hit
  Azt hiszem, ismersz,
  mint a gyermek álmait...
  Úgy tudom, ismersz,
  mint az őrült rémeit...

  Ismered a szemem kékellő mosolyát,
  Ismered a hangom remegő vonalát,
  Ismered az arcom fiatal ráncait,
  Ismered a dalom csillogó táncait,

  Ismered a szívem, amelyből szeretek,
  Ismered a hibám, amelytől szenvedek,
  Ismered a lelkem, szétmarrod, nagyon fáj,
  Ismered, mi maradt: barátom a Halál!

  De hogy én? Már nem...
  Nincs benned mit ismernem...
  Hiába küzdés:
  megölted az Istenem!
   
 9. Teve

  Teve Állandó Tag

  Hattyudal

  A tóparti köveken csendesen ülve
  megtört vándor pihen egyedül,
  jobban megnézed, szeme lesütve
  merev arccal, csak magának hegedül.

  Sír a hangszer, a lélek zenéje
  a lenyugvó nap izzó sugarán,
  könnyet csal az ember szemébe,
  akinek szíve van, érti talán.

  Az életet játssza, mesél a hangszer
  utolsó nóta tán, hattyúdal, lehet
  jobb sorsra emlékszik, milyen volt egyszer
  s milyenné tették őt az Emberek.
   
 10. Teve

  Teve Állandó Tag

  A lélek könycsepjei

  A lélek könycsepjei

  Tán tébolyult elme torz szülemenye
  a lelkemben felsíró féllábú bohóc.
  A pingált arcon csorgó fájdalom,
  s a tükörképből vigyorgó martalóc.

  Az örültek táncát szaporán járom,
  s lelkemben a bohóc nevetve sír,
  mi hatra van, emelt fővel várom,
  s nevessen rajtam, aki csak bír...
   
 11. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Egy kis irka - firka....

  Egy kis irka - firka.......
  A bértollnokok a bértollával bérritmusra tollnokolnak,
  úgy gondoljak, jobban járnak, ha némi kézpénzt birtokolnak.
  Pergő ritmusu, csillogó rímek kerülnek tolluk hegyére,
  a kritikusaik néha mégis... elküldenek a fenébe.
  Az amatőr zsebem üres. tudom, hiszen az vagyok...
  Fütyülök a kritikákra: írok, amit akarok!
   
 12. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Végzet-Isten-Szerelem

  Végzet-Isten-szerelem  Nem lehet, hogy minden meg van írva
  Az nem lehet, hogy elrendeltetett
  Miért élünk itt, nevetve, sírva
  Naponta játszva sok-sok szerepet

  Elhiszem, hogy vigyáz ránk az Isten
  Azt elhiszem, hogy fogja kezem
  Nem lehet ? minden percben itten
  Ezért van az, hogy gyakran vétkezem

  Érzem én, hogy szerelemben nincsen ?
  Úgy érzem én, hogy szívem súgja meg
  Ki legyen az, kire rátekintsek
  Se végzet, se Isten nem mondhatja meg

   
 13. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Kedvesem.......Szeretet
  Szeretet 1.

  Selymes hajadon
  Szívem ragyogása ég.
  Lelkemeben te vagy a Fény.

  Szeretet 2.
  Kecses ujjaid
  érintik a klaviaturát.
  S érzem: szeretetted.
   
 14. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Kedvesem Gyémántja........


  (Neked...)


  Az jutott eszembe ma éjjel
  az emlékezet és
  gondolat törékeny
  aki odanéz
  árnyát látja
  de mint a gyémánt
  a próbát kiállja
  és mint egy apró karcolás
  a Louvre legsimább
  ragyogó márványán
  mint egy halk koccanás
  nagyanyám legszebben metszett
  kristálypoharán
  ma éjjel így gondolok Rád.

  Akár egy vázlaton
  a hirtelen
  felrakott színes festékeket
  bíbort
  vörösset és égszínkékeket
  lehúnyt szemed rebbenését
  állom ujjaid édes érintését
  így alkotja egésszé ma
  a végtelenül táguló
  boldog képzeletemett.

  Most már semmi sem
  lehet felejthető dolog
  ezután örökké
  csak arra gondolok
  ahogyan finoman
  hímzett sóhajod
  zsibbadtan és
  lágyan
  a szívemben dobog.
   
 15. Tusi

  Tusi Állandó Tag

  Bár nem teljesen saját nekem kedves...

  Fehér Fellegek
  Hirtelen fülleteg,
  S lelkem fölbuzog
  Mint gyönge mirtuszok.

  Szívem mint régi rom
  Magasra tör mint az orom,
  De szívem már kopár
  Nem olyan szép mint a gyopár.

  Üresen áll, mint a régi ház
  Lassan már faváz.
  Üres, mint a kiszáradt kutak,
  Mint az elhagyatott utak
   
 16. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Juhász Gyula:
  Karácsony felé
  Szép Tündérország támad föl szívemben
  Ilyenkor decemberben.
  A szeretetnek csillagára nézek,
  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
  Ilyenkor decemberben.
  ..Bizalmas szívvel járom a világot,
  S amit az élet vágott,
  Beheggesztem a sebet a szívemben,
  És hiszek újra égi szeretetben,
  Ilyenkor decemberben.
  ..És valahol csak kétkedő beszédet
  Hallok, szomorún nézek,
  A kis Jézuska itt van a közelben,
  Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
  S ne csak így decemberben.
   
 17. czynky

  czynky Állandó Tag

  "Egy mosoly többet ér,mint bármi más
  Egy pillanat,egy csendes szemvillanás
  Egy kar,mely meleget ad ha fázol
  Valaki,aki befogad,ha az élet elgázol.
  Egy ölelés,mely biztos és meleg
  Egy szellő mi suttogja neved
  Egy kicsit több szeretet,mint kérted
  Valaki,valahol csendben aggodik érted...."
   
 18. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  Birtalan Ferenc
  ÚJ ÉV
  Alszik a tűzijáték, petárda.
  Áthavazott a tél januárba.
  Eltűnt a trombitás, hangos éjjel.
  Megyünk kötelező, új reménnyel.
  Hűtőben már, túlspilázott lencse
  vár: pénz legyen belőle, szerencse.
  Eltelik első napja az évnek.
  Megtörli csipás szemeit: ébred.
  Utcákon szökött kutyák szaladnak.
  Fehéren szikrázó ország. Vak vagy.
  Bár ma még hitet altatsz, ábrándot:
  Lerázzák az átkot a Kárpátok.
  Béke lesz egyszer e dúlt hazában,
  ébred a kuruc-labancos állam,
  és végre együtt, egyet akarhat:
  Embernek lenni. És úgy magyarnak.
   
 19. Gyozi-Bp

  Gyozi-Bp Állandó Tag

  A mi csillagaink

  Virágok illata száll,
  a konyhai jácint életre kel, ránk leheli a nyár volt illatát.
  A szerelmes tavasz utáni szenvedélyes nyár-ét,
  a fülledt, csókos éjszaká-ét,
  mikor a vízben csak mi ketten,
  s vágyat keltettünk a parti emberekben.
  A csillagok fénye miénk volt, de ma is az.
  Bár távol vagy,
  a fény a szemedben most is ott ragyog,
  olyanok voltunk, mint eltévedt angyalok.
  S a fény az eljövendő nyáron is ott ragyog.
  A szemedben, egy távoli tengeren,
  s az enyémben, bár nem vagy itt velem.
  Ragyogunk tovább, mert szépek vagyunk.
  Te ott, én itt, köröttünk csillagok.
   
 20. stefike0

  stefike0 Állandó Tag

  Saját vers

  Hogyan várod Őt!

  Mondd, hogyan várod Őt, a nagy Királyt?
  Tele gonddal, bajjal, keserűséggel?
  De miért?

  Legyen egy boldog életed, rakd le minden problémád,
  És figyelj, mert jön a Nagy Király!

  Ő az Urak ura, a Királyok királya,
  Fogadd be Őt, mert veled akar élni,
  Nálad akar lakni.

  Legyen mindenkor, egy áldott ünneped,
  Mert megszületett Jézus a Nagy Király.

  Pánd 2007-12-06
  Szabó Istvánné
   

Megosztás