A bevándorlók elutasításától a Kanadából hazaérkező romákig....

A bevándorlók elutasításától a Kanadából hazaérkező romákig, az MTA-n végigvették, mit tud a migrációról a magyar tudomány.


Nincs olyan téma, amiről nem lehet beszélni a tudomány keretei között, sőt, minél inkább tematizál a politika egy témát, annál inkább kötelességünk beszélni róla

- ezekkel a szavakkal nyitotta meg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának migrációs minikonferenciáját Rudas Tamás főigazgató. A keddi találkozón hét témában összesen kilenc kutató beszélt a ki- és bevándorlás különböző dimenzióról a magyar állami médiakampányokról az Intercity vonatjegyért sorban álló borsodi romákig.


A magyar nyilvánosság legnagyobb részében a migráció kérdése gyakorlatilag egyetlen összefüggésben merül fel: kizárólag az Európába érkező külföldiekről, és az ő érkezésük a negatív hatásairól lehet beszélni. Ehhez képest azért nagyon más volt az MTA-s konferencia, ahol az előadások fele eleve a magyarok kivándorlásával foglalkozott.

Kelet-Európa legnagyobb globalizációs kihívása
Ettől persze még volt szó az Európába irányuló migrációról is, sőt, egészen pontosan arról, hogy teljesen érthető módon eredményez a mostani helyzet éles vitákat.

Van egy népességi súlyát vesztő térség, ami egyre inkább ki van téve a migrációs folyamatnak, és közben a gazdasági súlya is csökken, így aztán nem véletlen, hogy erről különösen éles szakmai és politikai vita bontakozott ki

- Európáról beszélt így Melegh Attila, a Corvinus Egyetem szociológus professzora. Melegh lényegében azt vázolta fel, hogy az 1950-60-es évek óta csökken Európa súlya a globális népesedésben (tehát a világ összlakosságának egyre kisebb része európai), és ezzel párhuzamosan csökken Európa súlya a világgazdaságban is. Melegh azt mondta, hogy a világ „migránsállományának” viszonylag stabil, 30 százalék körüli része él Európában. Azért az előadásában ő is kiemelte, hogy Kelet-Európa és benne Magyarország elsősorban kibocsájtó térség, tehát innen vándorolnak el az emberek, és ennek a kiüresedés kezelése lehet az egyik legnagyobb kelet-európai kihívás a globalizációval kapcsolatban.

A hidegháború idején elképzelhetetlen lett volna egy ilyen menekülthullám
Hoffmann Tamás a globális migráció jogi környezetéről beszélt. Szerinte a jogilag kötelező szabályok egy része idejét múlt, például a menekültekre vonatkozó 1951-es genfi egyezmény a hidegháború csúcsán született, amikor egész Európában sokkal szigorúbb volt a határellenőrzés, mint ma, és elképzelhetetlen volt, hogy százezerek haladjanak át többé-kevésbé akadálytalanul a kontinensen.

Hoffmann arra utalt, hogy a nemzetközi jogi normáknál az Európába irányuló migrációt most sokkal inkább befolyásolják politikai alkuk, mint az EU-török vagy az olasz-líbiai megállapodás, amik „csak” politikai kötelezettséget jelentenek az érintetteknek, jogit nem. Szerinte éppen azért kötik meg ezeket a megállapodásokat, hogy a jogilag kötelező, például menekültügyi egyezményeket ne kelljen betartani.

Magyarországon a legdurvább a helyzet
Messing Vera és Ságvári Bence egészen megdöbbentő adatokat mutatott arról, hogyan állnak Európában illetve Magyarországon a bevándorlókhoz, és milyen tényezők vannak ennek hátterében.

Az adataikból nem csak az derült ki, hogy Magyarországon a legnagyobb az elutasítás, hanem az is, hogy ez a médiakampányok eredményeként 2014 és 2017 között nálunk nőtt messze legjobban.

Magyarországon 62 százalék mondja, hogy Európán kívüli, szegényebb országból érkezők közül senkinek nem engednék, hogy letelepedjen az országukban. Kétszer annyi ember, mint a második legelutasítóbb Csehországban, ahol ez az arány 31 százalék.
7EPXUHaP8kobNWDEs.png

Az is kiugró, hogy nálunk az elmúlt években 14 százalékot emelkedett ez az elutasítás, miközben az európán kívüli, szegényebb országokból érkező emberekkel valóban együtt élő országokban jellemzően csökkent.

7EPXgToERrUwPmEcs.png

Intőt kapott, mikor azt mondta az angoltanárnak, hogy Kanadában máshogy mondják
Durst Judit a konferencia másik, kivándorlással foglalkozó részében az Észak-Magyarországi romák migrációs tapasztalatairól beszélt. A kutatása szerint egyértelmű különbségek vannak a romák és a nem romák kivándorlási mintázata között, az általa vizsgálat magyar romák általában Kanadába, majd ha onnan kiutasítják őket, akkor Angliába mennek, míg az azonos térségben élő nem romáknak Németország a célpontja.

2010 óta egy migrációs kultúra van kialakuló az észak-kelet-magyarországi térségben, ahol a jövőkép összekapcsolódik a földrajzi mobilitással. Ebben a térségben azt gondolják a szakképzetlen, alacsony végzettségű romák, hogy Magyarországon nincs jövőjük, és még ha van is szakképzettsége, a látható bőrszíne alapján egy állásra nem őt fogják választani.

Durst Magyarországon, Kanadába és Angliában is együtt élt az érintett roma közösségekkel, és azt mondta, a low-end globalizáció, amiben ők részt tudnak venni. Arról beszélt, hogy ezek közül az emberek közül sokan haza-hazatérnek, például mert visszatoloncolják őket Kanadából, ilyenkor próbálnak Angliában munkát találni. Szavai szerint ott is gyakran kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, rendes munkaviszony helyett ügynökségeken keresztül, átmeneti időre alkalmazzák őket.

Közben arról is beszélt, hogy külföldön a nehéz körülmények ellenére is sokan megtapasztalják, milyen, amikor a cigányságuk miatt nem nézik le őket. Egyik alanya arról mesélt neki, hogy mikor Magyarországra hazatérve a Keleti pályaudvaron Intercity vonatjegyet akart venni, akkor az eladó azt mondta, hogy neki jó lesz a személyvonat is, de ő átment egy másik ablakhoz, és megvette a jegyet, amit szeretett volna, míg korábban valószínűleg elfogadja, hogy neki „romaként” megteszi az olcsóbb utazás is.

A hazatérés más szempontból kifejezetten nehéz, sok gyereknek nem ismerik el a külföldön kijárt osztályait, és olyan is volt, aki hazaértve intőt kapott, miután kijavította a kistelepülés iskolájában dolgozó angoltanárt, hogy Kanadában valamit máshogyan mondanak.

A gyerekekkel foglalkozik Árendás Zsuzsanna és Katona Noémi kutatása is, ők egyszerre vizsgálják a Budapestről, Pécsről és Miskolcról külföldre ment családokat. Ők azt találták, hogy a migrációs estében is nyílik valamiféle társadalmi olló, amikor az értelmiségi családok gyerekei inkább tudnak profitálni a külföldi tartózkodásból, míg a szegénység és kilátástalanság elől menekülő, majd hazatérő emberek esetében sokszor még nehezebb lesz a gyerekek sorsa: például túlkorosan kell visszaülniük az iskolába, mert nem ismerik el a külföldön töltött éveket, akár azért, mert nem jártak ott iskolába és a nyelvet sem sajátították el.

Feischmidt Margit Németországban dolgozó magyarokat vizsgált, többek között azt, hogy ők mennyire szolidárisak a többi migránssal, menekülttel. Azt találta, hogy minél kevésbé volt gazdasági motiváció a kivándorlásban, annál valószínűbb volt a szolidaritás, illetve hogy a segítség motivációja elsősorban nem az, hogy a kint dolgozó magyarok is migránsként tekintenének magukra, hanem mert úgy érzik, hogy a rászorulókon segíteni általános emberi kötelesség, és de sokan mondták neki azt is, hogy így tudják kifejezni, hogy nem értenek egyet a menekültellenes propagandával.

444
 
Az elmúlt héten a német televízió heti-témája a "Gerechtigkeit", jogosság volt.
-
Az egyik adás arrolt szolt, hogy az emberek ítélőképessége menyire megváltozott az utóbbi időben, nyilvánvalóan a sok gyűlöletbeszéd, heccelés, következtében.
-
Az együttélés minden területén hangosabbá vált a szigorúbb törvények és büntetések utáni kiáltás.
-
Hiába mutatták ki a jogászok, hogy a büntetések mértéke kielégítő, az emberek egyre vadabbak, egyre nagyobb büntetéseket szeretnének látni.
-
Nézem néha az üzletekben a kasszánál fizető embereket, és melegség tölti el a szívemet amikor látom milyen udvariasan, mondhatnám különleges kedvességgel, kezelik őket a kasszánál, de nem csak én hanem az egész sor a hátunk mögött láthatóan örül annak, hogy ezek az emberek egyre jobban kiismerik magukat, otthon érzik magukat.
-
Talán azért mert velem és a többi magyarral is így történt.
-
Pár nappal ezelőtt egy kis városba voltam kénytelen valamit vásárolni a feleségem kíséretében egy boltban.
-
Előttünk egy furcsán öltözött, ápolatlan, kalapos ember, gumi papucsban állt, üdítőitalt, péksüteményt... vásárolt mind amit reggel munkások beszereznek.
-
A férfi olyan illatot terjesztett maga körül, hogy mindenki lélegzete automatikusan leblokkolt.
A férfi hátra fordult és udvariasan visszamosolygott az ápolatlan fogai között.
A feleségemnek rögtön "eszébe jutott", hogy valamit elfelejtettünk és vissza akart menni a kasszától.
Ezt az jelenetet már eljátszotta valaki előttünk, ezért úgy gondoltam sértő lenne elfutni.
-
Udvariasan végigálltuk a sort, csak annyit lélegeztünk amennyi az életben maradáshoz szükséges volt.
Mindenki óvakodott a grimaszoktól.
-
A feleségem állította, hogy valószínű egy hajléktalan volt, amit én kizártnak tartok egy ilyen kis helységbe.
Valószínű egy egyedülálló, elhanyagolt ember, aki egy istállóból jött.
A bolt elött megszólítottam volna, egy "jonapot-tal" ahogy illik, de már eltűnt.
 
Az elmúlt héten a német televízió heti-témája a "Gerechtigkeit", jogosság volt.
-
Az egyik adás arrolt szolt, hogy az emberek ítélőképessége menyire megváltozott az utóbbi időben, nyilvánvalóan a sok gyűlöletbeszéd, heccelés, következtében.
-
Az együttélés minden területén hangosabbá vált a szigorúbb törvények és büntetések utáni kiáltás.
-
Hiába mutatták ki a jogászok, hogy a büntetések mértéke kielégítő, az emberek egyre vadabbak, egyre nagyobb büntetéseket szeretnének látni.
-
Nézem néha az üzletekben a kasszánál fizető embereket, és melegség tölti el a szívemet amikor látom milyen udvariasan, mondhatnám különleges kedvességgel, kezelik őket a kasszánál, de nem csak én hanem az egész sor a hátunk mögött láthatóan örül annak, hogy ezek az emberek egyre jobban kiismerik magukat, otthon érzik magukat.
-
Talán azért mert velem és a többi magyarral is így történt.
-
Pár nappal ezelőtt egy kis városba voltam kénytelen valamit vásárolni a feleségem kíséretében egy boltban.
-
Előttünk egy furcsán öltözött, ápolatlan, kalapos ember, gumi papucsban állt, üdítőitalt, péksüteményt... vásárolt mind amit reggel munkások beszereznek.
-
A férfi olyan illatot terjesztett maga körül, hogy mindenki lélegzete automatikusan leblokkolt.
A férfi hátra fordult és udvariasan visszamosolygott az ápolatlan fogai között.
A feleségemnek rögtön "eszébe jutott", hogy valamit elfelejtettünk és vissza akart menni a kasszától.
Ezt az jelenetet már eljátszotta valaki előttünk, ezért úgy gondoltam sértő lenne elfutni.
-
Udvariasan végigálltuk a sort, csak annyit lélegeztünk amennyi az életben maradáshoz szükséges volt.
Mindenki óvakodott a grimaszoktól.
-
A feleségem állította, hogy valószínű egy hajléktalan volt, amit én kizártnak tartok egy ilyen kis helységbe.
Valószínű egy egyedülálló, elhanyagolt ember, aki egy istállóból jött.
A bolt elött megszólítottam volna, egy "jonapot-tal" ahogy illik, de már eltűnt.
A kislányaimat reggelente minden második alkalommal én viszem óvodába, ami egy katolikus templom mellett áll. Egyik reggel egy negyvenes hajléktalan részegen, bokáig letolt nadrágban tántorogva vizelte tele az ott álló utcai kukát. Mi két méterre mentünk el a ránk kényszerített anatómiai bemutató mellett. Túl azon, hogy kellő önuralom kíséretében mentem tovább instruálva a lányokat, hogy hová is figyeljenek, senki ne várja el tőlem, hogy megértő és toleráns hozzáállással viseltessem az efféle cselekedetek (nem az ember, hanem a cselekedet!) irányában. Bármennyire rossz sorsba kényszerül is egy ember, akár önhibáján kívül, úgy hiszem, jogosan támaszthatok vele és viselkedésével szemben minimális elvárásokat. Az állapotos feleségemmel az általad leírtakhoz hasonló helyzetbe kerültünk: én magam szólítottam fel a feleségemet, hogy hagyja el a sort, mert a szag olyan hányingert váltott ki belőle, amely könnyen veszélyes is lehetett volna. Szóval ha maga az illető nem érzi szükségét annak, hogy figyeljen a környezetére, akkor nem értem, miért kellene nekem grimaszmentes jóképet vágni a dologhoz - vagy miért bántó, ha érthető okok miatt odébb állok. Sőt: nem az lenne az igazán tiszteletteljes gesztus, hogy ilyenkor a másikat kellő tisztelettel, de megkéred az együttélési alapnormák lehetőség szerinti betartására?! Ettől már intoleráns lennék?!
 
Utoljára módosítva:
Vasoxid ,
ezt én nemvitattnám , mert igaz ez teljesen már , de elég sok kifejezés van és értelmezés van az amerikai és a "oxford" angollal kapcsolatban . Aztán ez nem csak az angolra tehetö hiszen a német is sokmindenre mást és más kifejezés használ , kezdve a "paradeis-tól a ribisl-ig " :rohog:. De a magyarnyelv sem panaszkodhat területi kifejezésekkel ;)
 
A kislányaimat reggelente minden második alkalommal én viszem óvodába, ami egy katolikus templom mellett áll. Egyik reggel egy negyvenes hajléktalan részegen, bokáig letolt nadrágban tántorogva vizelte tele az ott álló utcai kukát. Mi két méterre mentünk el a ránk kényszerített anatómiai bemutató mellett. Túl azon, hogy kellő önuralom kíséretében mentem tovább instruálva a lányokat, hogy hová is figyeljenek, senki ne várja el tőlem, hogy megértő és toleráns hozzáállással viseltessem az efféle cselekedetek (nem az ember, hanem a cselekedet!) irányában. Bármennyire rossz sorsba kényszerül is egy ember, akár önhibáján kívül, úgy hiszem, jogosan támaszthatok vele és viselkedésével szemben minimális elvárásokat. Az állapotos feleségemmel az általad leírtakhoz hasonló helyzetbe kerültünk: én magam szólítottam fel a feleségemet, hogy hagyja el a sort, mert a szag olyan hányingert váltott ki belőle, amely könnyen veszélyes is lehetett volna. Szóval ha maga az illető nem érzi szükségét annak, hogy figyeljen a környezetére, akkor nem értem, miért kellene nekem grimaszmentes jóképet vágni a dologhoz - vagy miért bántó, ha érthető okok miatt odább állok. Sőt: nem az lenne az igazán tiszteletteljes gesztus, hogy ilyenkor a másikat kellő tisztelettel, de megkéred az együttélési alapnormák lehetőség szerinti betartására?! Ettől már intoleráns lennék?!
-
Kedves johannsebastian
-
Nem lehet, hogy ti leptétek meg a hajléktalant egy intim szituációban? Mindenkinek ki kell ürítenie egyszer a hólyagját. Nem mindenki tudja megengedni magának, hogy porcelán "csészébe" vizeljen és az ürüléket csövön elvezesse valahova. Az ilyen sajnos sok ember számára egy luxus.
-
Ki is vettem a hozzáoszlásomat amiben egy "illatoz embertársról" írtam mert félre lehetett érteni.
Én csak arról akartam beszélni, hogy itt az emberek többsége megértőbb a másikkal szembe.
-
Egyébként a hajléktalanok nem szoktak bűzleni mert egész nap tiszta levegőn vannak.
Ezzel érveltem a feleségemnek is. Nemrég kiderült, hogy az öreg ember egy "tejüzemben" takarít.
-
Az együttélés alapnormáit a kormánynak kéne elmagyaráznod aki a hajléktalanok ellen uszit.
-
 
Igazábol az emberekbe beleszuggerálják meg átmossák az agyukat hogy a migránsok gonoszak meg stb baromságok.
Most egy lovardába járok bessegiteni helyettesként. megdőbbentem hogy az ott dolgozok 70 % a migráns és ez csak egy munkahely a sokk kőzül. Ott elmondták nekem hogy ez nekik kényszermegoldás mert más honnan nem tudtak elég embert őssze szedni mivel nincs helyi munkaerő. Így kénytelenek voltak kűlfőldről vendégmunkásokat behozni. Ők Indiából jöttek át. évente 1x mehetnek haza és 2 éves szerződésekkel vannak itt. Viszont ha bármelyiknek nem tetszik a munka és hazamegy vagy bármi akkor soha tőbbé nem vállalhat munkát az országán kivűl.

Tehát nem úgy van az mint ahogy pl a Magyarok migrálnak őssze vissza ide oda a világban :) Vagy ők inkább csak emigrálnak? Nem tudom én ezeket hogy is van már :)
 
A kislányaimat reggelente minden második alkalommal én viszem óvodába, ami egy katolikus templom mellett áll. Egyik reggel egy negyvenes hajléktalan részegen, bokáig letolt nadrágban tántorogva vizelte tele az ott álló utcai kukát. Mi két méterre mentünk el a ránk kényszerített anatómiai bemutató mellett. Túl azon, hogy kellő önuralom kíséretében mentem tovább instruálva a lányokat, hogy hová is figyeljenek, senki ne várja el tőlem, hogy megértő és toleráns hozzáállással viseltessem az efféle cselekedetek (nem az ember, hanem a cselekedet!) irányában. Bármennyire rossz sorsba kényszerül is egy ember, akár önhibáján kívül, úgy hiszem, jogosan támaszthatok vele és viselkedésével szemben minimális elvárásokat. Az állapotos feleségemmel az általad leírtakhoz hasonló helyzetbe kerültünk: én magam szólítottam fel a feleségemet, hogy hagyja el a sort, mert a szag olyan hányingert váltott ki belőle, amely könnyen veszélyes is lehetett volna. Szóval ha maga az illető nem érzi szükségét annak, hogy figyeljen a környezetére, akkor nem értem, miért kellene nekem grimaszmentes jóképet vágni a dologhoz - vagy miért bántó, ha érthető okok miatt odébb állok. Sőt: nem az lenne az igazán tiszteletteljes gesztus, hogy ilyenkor a másikat kellő tisztelettel, de megkéred az együttélési alapnormák lehetőség szerinti betartására?! Ettől már intoleráns lennék?!

Tudod Kedves johannsebastian
Amíg az ember nem jár a másik cipőjében addig hajlamos szemellenzősen élni. Én az ilyen események mellet simán elmegyek megjegyzések és többnyire ítélkezés nélkül. Lát az ember amit lát. Na de mit tudom én mi is történt azzal az emberrel hogy oda jutott hogy így éljen és miegymás. Sokszor nem tudni miv an a háttérben. és miért pont ott és akkor csinálta azt amit tett. Szarok én már a világra és mindenre alapon tette vagy pedig más okból, okokból.
 
Tudod Kedves johannsebastian
Amíg az ember nem jár a másik cipőjében addig hajlamos szemellenzősen élni. Én az ilyen események mellet simán elmegyek megjegyzések és többnyire ítélkezés nélkül. Lát az ember amit lát. Na de mit tudom én mi is történt azzal az emberrel hogy oda jutott hogy így éljen és miegymás. Sokszor nem tudni miv an a háttérben. és miért pont ott és akkor csinálta azt amit tett. Szarok én már a világra és mindenre alapon tette vagy pedig más okból, okokból.
Persze, ezt értem! Én nem is az embert ítélem el/meg, ám amit csinál, az bánthat vagy akár kárt is okozhat másoknak. S ez olyan közös ügy, amely mellett adott esetben felelőtlenség elmenni. Én csak azt mondom, hogy nem kötelességem eltűrni a helyzetet. Például nem kötelességem tapintatosan végigállni a sort a terhes feleségemmel, ha az előttünk álló ápolatlan ember szaga erőteljes ingert okoz a számára. Talán az is kötelességem lenne, hogy tapintatosan felhívjam a figyelmét arra, hogy ez másokat zavarhat. Nem tudom. Ez mégiscsak tisztességesebb, mint grimaszolva vagy képmutató módon jópofát vágva kivárni a sorom.
 
Persze, ezt értem! Én nem is az embert ítélem el/meg, ám amit csinál, az bánthat vagy akár kárt is okozhat másoknak. S ez olyan közös ügy, amely mellett adott esetben felelőtlenség elmenni. Én csak azt mondom, hogy nem kötelességem eltűrni a helyzetet. Például nem kötelességem tapintatosan végigállni a sort a terhes feleségemmel, ha az előttünk álló ápolatlan ember szaga erőteljes ingert okoz a számára. Talán az is kötelességem lenne, hogy tapintatosan felhívjam a figyelmét arra, hogy ez másokat zavarhat. Nem tudom. Ez mégiscsak tisztességesebb, mint grimaszolva vagy képmutató módon jópofát vágva kivárni a sorom.

Hát nem tudom. Az hogy terhes a feleség még nem jelent semmit. Az ember képmutatását nem mindig a tettei cselekedetei határozzák meg. Értelek én hogy azért van egy minimális szocializálódási határ. Hogyha már szar az élete az embernek és a környezet amiben él, attól még mások felé nem kéne ezt nyilvánvalóvá tennie és tiszteletben kéne tartania más embereket akiknek még nem olyan szar az élete mint neki. Sajnos van az a mélység ahol ennek már nincs értéke sem jelentősége. Néha vannak dolgok amiket nehéz megérteni és elfogadni. Na meg minidig azok a fránya elvárások. ha valaki nem azt teszi ami belefér az ember saját egyéni elvárásaiba akkor az már akár bűn is lehet :) Nézd meg a világot mennyi de mennyi ilyen van. Bár az is elég ha csak saját életünket és elvárásainkat vizsgáljuk meg.
 
-
Kedves johannsebastian
-
Nem lehet, hogy ti leptétek meg a hajléktalant egy intim szituációban? Mindenkinek ki kell ürítenie egyszer a hólyagját. Nem mindenki tudja megengedni magának, hogy porcelán "csészébe" vizeljen és az ürüléket csövön elvezesse valahova. Az ilyen sajnos sok ember számára egy luxus.
-
Ki is vettem a hozzáoszlásomat amiben egy "illatoz embertársról" írtam mert félre lehetett érteni.
Én csak arról akartam beszélni, hogy itt az emberek többsége megértőbb a másikkal szembe.
-
Egyébként a hajléktalanok nem szoktak bűzleni mert egész nap tiszta levegőn vannak.
Ezzel érveltem a feleségemnek is. Nemrég kiderült, hogy az öreg ember egy "tejüzemben" takarít.
-
Az együttélés alapnormáit a kormánynak kéne elmagyaráznod aki a hajléktalanok ellen uszit.
-
Már megbocsájsd, de Te nem vagy normális?!:D
 
Kedves johannsebastian
Meg tudnad nekunk sacra mondani amerre te jarsz a csaladoddal hany nyilvanos WC van? varosodba vagy azon a telepulesen ahol elsz.
Oszinten szolva en se urulnek ha ilyen dolgat vegzo emberrel talalkoznek, igyekeznek atmenni a masik oldalra vagy akar vissza is fordulnek, mert en ereznem kellemetlenul magam.
A hajlektalanoknak nincs furdoszobajuk kint elnek a szabad eg alatt, ebbol kovetkezik a szuksegleteiket is valahol el kell vegezni.
Az Opera mellett laktam a Hajos utcaba is szulettem, es bizony a varos sziveben van es nem gyoztuk kulccsal zarni a haz bejarati ajtajat mert a kukak melle rendszeresen valaki oda "pislantott" ,soha senki nem tudta rajta kapni tetten, a hazmester pedig ejjel nappal resen volt de hiaba. Akkor meg nem voltak hajlektalanok es megis rendszeresen megtortent az esett.
Ma se sokat valtozott a helyzet jobb zarakat szereltek fel, igy csak az ott lakok tudnak bemenni.
Gond van a romkocsmak kornyeken is mert ha nem tesznek ki nyilvanos WC-ket akkor bizony a szukseg nagy ur tud lenni, foleg ha valaki mar kicsit felontott a garatra.
Fiatal koromba emlekszek hogy rengeteg nyilvanos WC volt ha csak a korutat nezem legalabb 6 helyen volt.
 
Azért nehogy normális és elfogadhatónak mondjuk, hogy valaki a szükségét az utcai szemétgyűjtő szelencébe engedi ki. Azt egy másik embernek kell kiüríteni. Vagy, esetleg megy a másik hajléktalan majd kukázni bele könyékig...
Azért mert valaki hajléktalan még élhet emberhez- ha nem is gondtalan- de elfogadható életet.
A városomban pár éve egy hajléktalan karácsonya címmel fotópályázatot nyert a helyi sajtó fotósa...
Anti bácsi hajléktalan volt, az utcán aludt évekig mégis minden nap borotválkozott, tiszta ruhát vett és elment fürödni a szállóra majd minden este jött misére a kat. Templomba.
Az egész város tisztelte és szerette!
Miután látták az emberek és a városvezetés, hogy józan életű, igyekeztek segíteni Neki.
Ma egy nyugdíjas otthonban él.:)
 
Persze, ezt értem! Én nem is az embert ítélem el/meg, ám amit csinál, az bánthat vagy akár kárt is okozhat másoknak. S ez olyan közös ügy, amely mellett adott esetben felelőtlenség elmenni. Én csak azt mondom, hogy nem kötelességem eltűrni a helyzetet. Például nem kötelességem tapintatosan végigállni a sort a terhes feleségemmel, ha az előttünk álló ápolatlan ember szaga erőteljes ingert okoz a számára. Talán az is kötelességem lenne, hogy tapintatosan felhívjam a figyelmét arra, hogy ez másokat zavarhat. Nem tudom. Ez mégiscsak tisztességesebb, mint grimaszolva vagy képmutató módon jópofát vágva kivárni a sorom.

Nem tudom, hogy hova jár a feleséged térhessen, hogy egy "büdös ember" előtt kell várakoznia?
-
A szagról általában. Tudtad, hogy
- a spermák illatok alapján találják meg a petesejtet és így lesz a nő terhes?
- nem az ember bűzlik hanem a rajta levő baktériumok amik egy betegség jelei lehetnek?
- sok betegséget fellehet ismerni a testszagról?
- a kandisznókat kiherélik (érzéstelenítés nélkül) mert sok ember nem bírja az illatukat?
- a múzeumokban az ezüsttárgyak a "pukizó" és nem a tolvaj látogatok miatt vannak üveg alatt?
- a szürke kenguruk curry illatot árasztanak magukból?
- a nők az ösztrogének kéntartalma miatt enyhén hagymaszagúak?
- a férfiak a szexuálhormon tesztoszteron miatt sajt, spárga és fokhagyma szagot árasztanak?

Nem értem az embereket. Miért van az, hogy ha valaki a saját teste után illatozik azt primitívségnek tarjuk
ha pedig úgy bűzlik mind a Bölény heréje, vagy a Bálna megszáradt kakája akkor azt kultúrának nevezzük? :)
 
Nem tudom, hogy hova jár a feleséged térhessen, hogy egy "büdös ember" előtt kell várakoznia?
-
A szagról általában. Tudtad, hogy
- a spermák illatok alapján találják meg a petesejtet és így lesz a nő terhes?
- nem az ember bűzlik hanem a rajta levő baktériumok amik egy betegség jelei lehetnek?
- sok betegséget fellehet ismerni a testszagról?
- a kandisznókat kiherélik (érzéstelenítés nélkül) mert sok ember nem bírja az illatukat?
- a múzeumokban az ezüsttárgyak a "pukizó" és nem a tolvaj látogatok miatt vannak üveg alatt?
- a szürke kenguruk curry illatot árasztanak magukból?
- a nők az ösztrogének kéntartalma miatt enyhén hagymaszagúak?
- a férfiak a szexuálhormon tesztoszteron miatt sajt, spárga és fokhagyma szagot árasztanak?

Nem értem az embereket. Miért van az, hogy ha valaki a saját teste után illatozik azt primitívségnek tarjuk
ha pedig úgy bűzlik mind a Bölény heréje, vagy a Bálna megszáradt kakája akkor azt kultúrának nevezzük? :)

Azt tudtad, hogy a spermiumnak nincs orra, tehát az rohadt biztos, hogy nem "illatok" alapján találja meg a petesejtet? Ellenben a jelenséget úgy hívják, hogy kemotaxis. Így találják meg az immunrendszer sejtjei is a fertőzések forrását. Ha a nők hagymaszagúak (nem tudom, hogy itt konkréten milyükre gondoltál, bőrükre, verítékükre, vaginájukra), akkor sok hagymát ettek (ha a kellemetlen szagról valaki hagymára aszociál, az egyéni szoc probléma). Az ösztrogénben nincs kén. A kén a metabolizmus során kapcsolódik, és akkor már nem ösztrogénnek hívják a molekulát, és ez csupán 1%-át reprezentálja az ösztrogénnel rokon vegyületeknek. A tesztoszteronnak nincs szaga. Az androsztenol ellenben feromon, viszont semmi köze a sajthoz, fokhagymához (ha hagymát eszik valaki, akkor a tesztoszteronszintjétől függetlenül hagymaszaga lesz), pézsmaként szokták leírni. Ha azt írod, nem a testnek van szaga, akkor ellentmondasz azzal, hogy a betegségeket a testszagról lehet felismerni... Most akkor melyik?
Az ezüstre sok minden hatással van, de a múzeumi ezüsttárgyak védelme (ami nem áll meg az esetleges üvegbúránál) nem kifejezetten az emberi bélgázok miatt szükséges. Akkor is védenék őket, ha nem lennének kiállítva. A levegőben sokkal nagyobb a városi szmog, kipufogógázok szintje (tehát a korróziót okozó szenyeződéseké), mint a fingé. Tudtad?

Gondolom ezeket a ferdített tényeket valami faszbukos körmélből másoltad...
 
ha valaki nem azt teszi ami belefér az ember saját egyéni elvárásaiba akkor az már akár bűn is lehet :) Nézd meg a világot mennyi de mennyi ilyen van. Bár az is elég ha csak saját életünket és elvárásainkat vizsgáljuk meg.
Ez nagyon igaz! De hát ezt mi magunk is egy életen át tanuljuk - jó esetben.
 
Azt tudtad, hogy a spermiumnak nincs orra, tehát az rohadt biztos, hogy nem "illatok" alapján találja meg a petesejtet? Ellenben a jelenséget úgy hívják, hogy kemotaxis. Így találják meg az immunrendszer sejtjei is a fertőzések forrását.
-
Az "orr" a légzőrendszer első részén található szerv, ahol a szaglás történik.
A sperma bizony "szagló receptorokkal" rendelkezik.
Kemotaxis-nak nevezzük azt a képességet, hogy a sejt mozog a kémiai koncentráció növekedésének irányába vagy ellenében.
Az immunrendszer sejtjeinek sincs "orruk" - tehát quittek vagyunk
-
Ha a nők hagymaszagúak (nem tudom, hogy itt konkréten milyükre gondoltál, bőrükre, verítékükre, vaginájukra), akkor sok hagymát ettek (ha a kellemetlen szagról valaki hagymára aszociál, az egyéni szoc probléma). Az ösztrogénben nincs kén. A kén a metabolizmus során kapcsolódik, és akkor már nem ösztrogénnek hívják a molekulát, és ez csupán 1%-át reprezentálja az ösztrogénnel rokon vegyületeknek. A tesztoszteronnak nincs szaga. Az androsztenol ellenben feromon, viszont semmi köze a sajthoz, fokhagymához (ha hagymát eszik valaki, akkor a tesztoszteronszintjétől függetlenül hagymaszaga lesz), pézsmaként szokták leírni.
-
Igazad van, pontosítok. A vérben levő ösztrogének a vesén keresztül vesznek fel kis mennyiség kénsavat és ennek van enyhén hagyma illata. Ez természetesen csak olyan nőkre érvényes akik még menstruálnak.
-
Ha azt írod, nem a testnek van szaga, akkor ellentmondasz azzal, hogy a betegségeket a testszagról lehet felismerni... Most akkor melyik?
-
Az izzadság 99%-ban vizet tartalmaz, ezért az űrhajókban minden további nélkül újra lehet hasznosítani.
A maradék 1% sót és baktériumok számára táplálékot jelentő anyagokat tartalmaz amik önmagukban nem illatoznak.
-
A baktériumok csak azt tudják lebontani ami a rendelkezésükre áll. A széklet 25%-ka baktériumokból áll.
A megszáradt kutyakaka amit a szobába viszel a cipődön kezdetben nem bűzlik mert a baktériumok nem aktívak.
Várni kell egy kicsit amíg magukhoz térnek.
-
Az ezüstre sok minden hatással van, de a múzeumi ezüsttárgyak védelme (ami nem áll meg az esetleges üvegbúránál) nem kifejezetten az emberi bélgázok miatt szükséges. Akkor is védenék őket, ha nem lennének kiállítva. A levegőben sokkal nagyobb a városi szmog, kipufogógázok szintje (tehát a korróziót okozó szenyeződéseké), mint a fingé. Tudtad?

Gondolom ezeket a ferdített tényeket valami faszbukos körmélből másoltad...
-
A múzeumokba ritkán engednek be autókat, ott inkább gyalogosok fordulnak meg.
-
Az én figyelmemet egy múzeumigazgató hívta fel az ezüsttel járó problémára,
na meg a kémiatanárom az általános iskolába.
-
 
Utoljára módosítva:
-
Az "orr" a légzőrendszer első részén található szerv, ahol a szaglás történik.
A sperma bizony "szagló receptorokkal" rendelkezik.
Kemotaxis-nak nevezzük azt a képességet, hogy a sejt mozog a kémiai koncentráció növekedésének irányába vagy ellenében.
Az immunrendszer sejtjeinek sincs "orruk" - tehát quittek vagyunk
-

-
Igazad van, pontosítok. A vérben levő ösztrogének a vesén keresztül vesznek fel kis mennyiség kénsavat és ennek van enyhén hagyma illata. Ez természetesen csak olyan nőkre érvényes akik még menstruálnak.
-

-
Az izzadság 99%-ban vizet tartalmaz, ezért az űrhajókban minden további nélkül újra lehet hasznosítani.
A maradék 1% sót és baktériumok számára táplálékot jelentő anyagokat tartalmaz amik önmagukban nem illatoznak.
-
A baktériumok csak azt tudják lebontani ami a rendelkezésükre áll. A széklet 25%-ka baktériumokból áll.
A megszáradt kutyakaka amit a szobába viszel a cipődön kezdetben nem bűzlik mert a baktériumok nem aktívak.
Várni kell egy kicsit amíg magukhoz térnek.
-

-
A múzeumokba ritkán engednek be autókat, ott inkább gyalogosok fordulnak meg.
-
Az én figyelmemet egy múzeumigazgató hívta fel az ezüsttel járó problémára,
na meg a kémiatanárom az általános iskolába.
-
Ernő!
Nehogy elkezd a bélgázok kémiai összetételét boncolgatni, mert agyvérzést kapok.
még jó, hogy a múzeumokban elő nem írják, hogy ki mit ebédelt az melyik terembe mhet be látogatónak...szóval aki hagymát evett az ohne ezüst terem :rohog:
 
- a kandisznókat kiherélik (érzéstelenítés nélkül) mert sok ember nem bírja az illatukat?
Ez hazugság!
Kismalac korukban érzéstelenítéssel, felnőtt disznó korukban altatásban herélik őket minimum 25 éve! Lehet hogy korábban is, de én csak 25 éve dolgozom olyan helyen ahol naponta több ilyen beavatkozást végzünk!

Ez meg kimaradt - nem azért herélik ki őket, mert sok ember nem bírja a szagukat, a herélés oka, leölésük után büdös a hús, ehetetlenül büdös!
 
Utoljára módosítva:
Ez hazugság!
Kismalac korukban érzéstelenítéssel, felnőtt disznó korukban altatásban herélik őket minimum 25 éve! Lehet hogy korábban is, de én csak 25 éve dolgozom olyan helyen ahol naponta több ilyen beavatkozást végzünk!

Ez meg kimaradt - nem azért herélik ki őket, mert sok ember nem bírja a szagukat, a herélés oka, leölésük után büdös a hús, ehetetlenül büdös!
Húú Beka, ne is mondd...
Megtanultam: ha vaddisznó húst kapok ajándékba, előtte mindig egy kis darabbal próbafőzés...
már nem is csodálkozom, hogy vega lettél...ha jól belegondolok,beleborzongok. Micsoda barbarizmus.
Emlékszem, hogy visítottak a malacok amikor jött az állatorvos elvégezni ezt...Még ma is hallom a sikításukat. Legalább már altatják őket:(
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,981
Üzenet
4,512,375
Tagok
597,478
Legújabb tagunk
gertan10
Oldal tetejére