A szabadkőművesek már az Európai Parlamentben vannak

A bő háromszáz évvel ezelőtt indult szabadkőműves mozgalom egy pillanatra sem szűnt meg létezni. Gondolta volna, hogy mind a mai napig legalább egy tucat páholy működik Magyarországon, amelyekhez összesen több száz szabadkőműves tartozik?

Utánajártunk, hogy igazak-e a szélsőjobboldal által kreált összeesküvés-elméletek, tartanak-e orgiákat, és hogy a hangoztatott humanizmus ellenére miért nem engednek be nőket bizonyos páholyokba.

„Negyvenéves lehettem, amikor úgy éreztem, hogy amit meg kellett tanulni, azt már megtanultam, ami pozíciót el lehetett érni, azt elértem, szóval beállt a világ, azt éreztem, már mindent tudok, már unatkozom” – mondja Dávid András, akinek egy ismerőse vetette fel a gondolatot: mi lenne, ha felkeresné a szabadkőműveseket, hogy ezzel valami új irányt vehessen az élete? Andrásnak akkor még fogalma sem volt arról, hogy mit csinálhat a huszadik század végén egy szabadkőműves, a mozgalomról csupán a történelem- és irodalomórák alapján volt némi homályos elképzelése. Végül egy kis keresgélés és kérdezősködés után rátalált egy páholyra, és 1989-ben a párizsi Grande Loge (Nagypáholy) magyar nyelven működő Martinovics Páholyában szabadkőművessé avatták.

Később kilépett a Martinovicsból, és 15 évvel ezelőtt a Jászi Oszkár Páholy mellett állapodott meg, amelynek három éven keresztül főmestere is volt.

Andrást a páholy nyilvános e-mail címén keresztül értük el, ő mesélt nekünk a jelenkori mozgalomról, és hogy a mostani tevékenységük eltér-e bármiben is a felvilágosodás korabelitől. Persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy igazak-e a szabadkőművességgel kapcsolatos hiedelmek, és vajon az értelmiségi kőművesek alkotják-e a világ politikai elitjét, mozgatják-e a világgazdaság motorját. Az alábbiakban ezeket a legendákat próbáljuk meg tisztázni.
“ Nem működünk szektaként, nem tartunk orgiákat sem.


András rögtön az elején leszögezi: az a szóbeszéd például egyáltalán nem igaz, hogy a beavatási rituálé csuklyás, maszkos, latin könyvek felett élvező emberek gigantikus orgiája lenne.Szex helyett viszont többször is kihallgatják az illetőt, mielőtt bekerülne a társaságba.

„Meg kell, hogy ismerjük a jelentkezőt. Ez nem agymosás, hanem egy kölcsönös megismerési folyamat, amelynek során rákérdezünk, hogy miért akar szabadkőműves lenni, és fordítva: ő is nyugodtan kérdezhet tőlünk. Ha úgy látjuk, hogy a potenciális tag nyitott és jóindulatú, akkor szabad a pálya. Kizáró ok leginkább csak a szélsőségesség lehet, ideális esetben viszont jobb- és baloldali beállítottságú emberek is vannak köztünk” – teszi hozzá.

Az elbeszélgetések után egy meghatározott rituálé szerint avatják be a jelentkezőt. Ennek részleteiről nem árul el sok mindent az interjúalanyunk, mondván, hogy a sok szimbolikus gesztus miatt úgyis érthetetlennek tűnne a szertartás az olvasó számára. A különböző forrásokból, tanulmányokból azonban arra következtethetünk, hogy valószínűleg gyertyákat és kardot is használnak a ceremóniák során.
Forrás: Wikipedia
freimaurer-erhebung-jpg.exact729x476.jpg

Ilyen lehetett egy szabadkőműves szertartás a 18. században.

Minden egy kocsmában kezdődött
A szabadkőművesség a 17. századi Angliában született, és bár a szó eredetére többféle magyarázat van, valószínűleg a szabadkőműves kifejezés (angolul: freemason) azokra a nagy tudású középkori kőfaragókra utal, akik céhektől függetlenül dolgoztak. A mozgalomnak nem véletlenül szinonimája az állandóan építkező kőműves: szabad szellemünket szerintük ugyanúgy folyamatosan fejleszteni kell, ahogy egy épületet tégláról téglára haladva kell felhúzni.

A modern szabadkőművesség kezdetének a páholyok nagypáholyokba rendeződését tekintik: 1717-ben négy londoni szabadkőműves páholy a Lúdhoz és Rostélyhoz címzett fogadóban nagypáhollyá (Premier Grand Lodge of England) egyesült, ezzel elkülönítették magukat a többi szabadkőműves egylettől. (Wikipédia)

Innentől kezdve a szabadkőművesség története meglehetősen bonyolulttá válik, mivel a páholyok Európa- és világszerte is több táborra szakadtak, és különböző irányzatokat képviselnek mind a mai napig. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy vannak ortodox és neológ irányzatok.

Az egyik legfontosabb momentum, hogy az 1730-as években az angol mozgalom elérte a kontinenst, és a francia polgárosodó rétegnek nem kellett sok idő, hogy magáévá tegye a pápaság intézményét elvető, szabad gondolkodást hirdető trendet. A francia forradalmat követően egész Európában és Amerikában is elterjedt a mozgalom. Több tekintélyes listát is találunk arról, hogy a világtörténelem során kik tartoztak a szabadkőművesek közé. Voltaire-től kezdve, Oscar Wilde-on, Mozarton és Liszt Ferencen át Rooseveltig, Nagy Frigyesig és Dmitrij Mengyelejevig sok mindenkit elkapott a szellemi szabadság láza.

A szabadkőművesség mindig is a katolikus egyház által üldözött törekvés volt, a pápák az 1700-as évek közepétől egymás után bocsátották ki bulláikat, amelyekben igyekeztek valamilyen módon elhatárolódni a szabadkőművesektől, ördögtől valónak tekintették a mozgalmat. A reformer Ferenc pápa viszont – úgy néz ki – e téren is megengedő lesz. Legalábbis a nagypáholyok ezt várják tőle, mivel megválasztásakor szinte mindegyik üdvözölte az argentin egyházfőt.

Fotó: MTI / Koppán Viktor
dvett20080614053-jpg.exact729x485.jpg

A dégi Festetics-kastély az egyik legnagyobb hazai szabadkőműves gyűjteménynek adott egykoron helyet

Magyarországon időnként bűn volt, időnként pedig megtűrt tevékenységként tartották számon a mozgalmat.

Az első magyarországi szabadkőműves páholyt lengyel emigránsok alapították 1770-ben, de hamarosan létrejött a magyar mozgalom is Pozsonyban. Martinovics Ignác és Kazinczy Ferenc az első szabadkőművesek közé tartozott. 1795-ben aztán betiltották a mozgalmat, amely csak a kiegyezés után éledhetett újjá, a 20. század elején pedig többek között már Kosztolányi, Ady, Wekerle Sándor, Csáth Géza és Apponyi Antal is szabadkőműves volt. A hazai szabadkőművesek egyik legnagyobb könyvtára és központja a – fenti képen látható – dégi Festetics-kastélyban működött, az itteni hatalmas Szabadkőműves Levéltár alapján több kutatómunka is született. A gyűjteménynek 1945-ben veszett nyoma.

A gondolkodó középosztály hobbija
A magyarországi kommunizmus alatt polgári csökevénynek tartották a mozgalmat, 1919-ben be is tiltották, a 60-as évektől kezdve is csak megtűrt tevékenységként tartották számon, de azért itt nem volt komoly állami propaganda ellene, mint a Szovjetunióban.


1989-ben – az egyesülési törvényt kihasználva – már teljesen legálisan alakulhatott újjá a két legfontosabb nagypáholy: a Szimbolikus, majd a Magyarországi Nagyoriens. (A hazai szabadkőművesség huszadik századi története részletesebben a Magyar Narancs egy korábbi cikkében található meg.)

E két társaság a mai napig létezik, de több ponton is eltér egymástól. A legfontosabb különbség talán az, hogy míg a szimbolikusok a brit vonalat követik, tehát az Istenbe vetett hit elvárás a belépéskor (ez lenne az ortodox irány), addig a hazai Nagyorienshez tartozók a latin (francia) hagyományt ápolják: itt nem kikötés a vallásosság.

András csak a Jászi Oszkár nagypáholyáról beszélhet: „a Magyarországi Nagyoriens alá jelenleg hét-nyolc kisebb páholy (ebből egy szegedi és egy pécsi) tartozik.” A tagok inkognitója miatt pontosan nem lehet megmondani, hogy jelenleg hány szabadkőműves él Magyarországon, de pár száz emberről van szó. András szavaival: a „gondolkodó középosztály”, ügyvédek, orvosok, újságírók, egyetemi tanárok, pedagógusok, művészek kerülnek be a szabadkőművesek közé, elsősorban a középkorú vagy az idősebb korosztályból.
Kétszáz év alatt nem sok változott


Valaha a szabadkőművesség a progresszív gondolkodás szinonimája volt, és bár kívülállóként nem látunk bele, hogy a mostani tagok törekvései mennyire számítanak haladónak, az biztos, hogy a szabadkőművesek jelenlegi működése, szervezeti felépítése meglehetősen konzervatív.

Ennek egyik oka, hogy a szabadkőművesség túlélte a történelem viharait, és az élettartamát tekintve mára utolért bizonyos egyházakat, például a metodistákat – jóllehet, az egyházzal való összehasonlításnak általában nem örülnek a szabadkőművesek.

A mozgalom elpusztíthatatlansága részben arra vezethető vissza, hogy egyetlen páholy sem szűnhet meg, csak alvómódba kapcsolhat. Aztán azonnal felébred, amint hét mesterfokot elért szabadkőműves úgy dönt, hogy újra működtetni szeretné a páholyt.
Forrás: reddit.com
lcnfe0k-jpg.exact729x482.jpg

A páholyok felépítése országonként eltérhet. Egy dolog közös bennük, mindegyik páholy hierarchikus

Az egyenlőséget, testvériséget hirdető mozgalom egy jól bevált hierarchikus rendszerre épül. A szabadkőműves páholyok még mindig inasokból, legényekből, mesterekből és a főmesterből állnak. András szerint azonban ez a sajátos felépítés nagyon jól működik már az idők kezdete óta. A különböző fokozatok és bizonyos szabályok betartása nélkül ugyanis nem lenne hatékony a munka – így nevezik a szabadkőművesek hivatalos összejöveteleit.


A munka mindig egy-egy előre kidolgozott téma megvitatását jelenti, amelyet minden esetben a szabadkőműves rituáléval vezetnek fel.
  • „A rítus – nagyjából három-ötféle van – alapjaiban minden páholyban ugyanaz. Nem kell nagy ördöngösségre gondolni: úgy képzelje el, hogy mondjuk meggyújtanak egy gyertyát, majd azt körbejárják kétszer. Ez a ceremónia keretet biztosít, egyfajta iránymutatást jelent ahhoz, hogy aztán miként vitassuk meg a dolgokat. A rítusnak szabályai vannak, csakúgy, mint ahogy a vitának is” – meséli András.
  • Az egyik szabály például az, hogy nem lehet beleszólni a másik mondandójába, hivatalosan pedig csak egyszer lehet hozzászólni a vitához. „Ennek a szigornak tradicionális okai vannak, száz évvel ezelőtt még több ezer ember vett részt egy munkán, nagy felfordulás lett volna, ha mindenki többször beleszól a vitába.”
  • „Általában előre kidolgozunk egy éves témavonalat, idén a hit és tudás témakörét jártuk körbe, tíz előadás volt ezzel kapcsolatosan. Persze, alkalomadtán a tematikától el is lehet térni. Az éppen aktuális előadó egyébként sosem a hétköznapi szakmájához köthető anyagot ad elő, hanem elmélyül valami teljesen más témában. Olyan 15-20 percig tart a prezentációja, ezt követően vitatja meg az előadását a társaság.”
“ Amikor valakit felvesznek inasnak, ő is egyenlő testvére lesz a többieknek, csak a feladatai szintjén tér el társaitól. Egy évig tanulnia kell, azaz egy évig csendben kell maradnia.


  • A frissen beavatott inasoknak nemhogy előadni, még csak hozzászólni sem lehet a vitákhoz a munkák során.
  • Egy év eltelte után a szabadkőművesből legény lesz, akinek már jóval több szabadsága van. A legény feladata is a tanulás, és ahogy a feudalizmusban, itt is vándorolnia kell a tanulónak. Csak épp nem műhelyről műhelyre, hanem a páholyok között kell mozognia. Mivel különböző profilú páholyok vannak, a „vándorlás” lehetőséget ad az embernek, hogy eldöntse, a jövőben melyik társasághoz szeretne tartozni. „A Leonardo Páholyban például sok a művész, ott inkább művészeti kérdésekkel foglalkoznak, míg mondjuk a Jászi Oszkárt inkább a társadalmi kérdések érdeklik.”
  • Később a legényből mester lesz. Egy páholy csak akkor működik, ha legalább hét mestere van. Mindig van egy már megfelelő tapasztalattal rendelkező főmestere is, akit minden esetben legfeljebb három évre választanak meg.
Forrás: tortenelemportal.hu
szabadkom1-jpg.exact550x405.jpg


Kifejezetten tilos vallási és politikai meggyőződésről beszélni
Vannak dolgok, amiket kifejezetten tilos szabadkőművesként megtenni. Először is nem szabad firtatni a társaságon belül a másik vallásosságát. „Nem vagyunk istentagadók, csak egyházellenesek. Ennek ellenére tudom, hogy egyházi ember is van köztünk” – jegyzi meg Dávid András.


A másik politikai meggyőződése sem lehet téma, és politizálni sem szabad. „Persze, bizonyos témák, mint most a menekültkérdés, néha kikerülhetetlenek, de pártpolitikával egyáltalán nem foglalkozunk. Egyébként politikus is van köztünk, habár nem első vonalbeli.”

Az aktuális kérdések, ha vita szintjén nem is, jótékonykodás formájában azért beszivároghatnak a szabadkőművesek közé. Az adományozás ugyanis kötelességük a páholyoknak, András szerint mindig ott próbálnak segítséget nyújtani, ahol éppen a legégetőbb társadalmi szükség van rá.

„Néhány évvel ezelőtt, a cigánygyilkosságok során egy lány szülők nélkül maradt. Az ő oktatását finanszíroztuk egy évig, legutóbb meg a Keletinél lévő tranzitzónába szállíttattunk mobilvécéket.”

Az adományok feladója egyik esetben sem a szabadkőműves páholy volt, itt is igyekeztek titokban tartani kilétüket, és civilként adták át a támogatásokat.
Nem az örök élet titkát őrzik
Ha valaki elárulja a szabadkőműves titkot, annak ott kell hagynia páholyát. Bár szeretnénk az ellenkezőjét hinni, de Dávid András állítása szerint sajnos a titok nem a bölcsek köve, még csak nem is a világuralom megkaparintásának terve. Kizárással jár azonban, ha valaki elárulja a rituálék szabályait, vagy ha lebuktatja a másikat. „Magadról elmondhatod, hogy szabadkőműves vagy, de a másik nevét nem árulhatod el.”

Forrás: Wikipedia
masonic-lodge-poster-jpg.exact729x584.jpg

A Nap és a Hold fontos szabadkőműves szimbólumok

Minek kell titkolózni a 21. században?
Dávid András azt mondja, hogy Magyarországon sok szabadkőműves félti az állását, ezért nem szeretik nyilvánosságra hozni a másik életüket. „Az egyetemi tanárok, újságírók nem szívesen fedik fel, hogy szabadkőművesek. Gondoljon csak bele, egy olyan lapnál, amelyet mondjuk az egyház vagy a jelenlegi kormány támogat, elég okot adhat a kirúgásra, ha az egyházellenes kőművesek közé tartozol.”


Valószínűleg sok más munkahelyen sem néznék jó szemmel, ha kiderülne az egyik kollégáról, hogy mindenféle rítusokkal, a nyilvánosságra nem tartozó vitákkal üti el az időt esténként. Az eddig felsorolt szabályok mégiscsak azt a képet erősíthetik, mintha egy szektáról lenne szó.

Ráadásul, ha valami titkos, az mindig gyanús is. A szabadkőművesekbonyolult szimbólumrendszert használnak (a kalapács például a folyamatos szellemi és lelki építkezést fejezi ki, míg a körző a körre, amely meg a világ tökéletességére, a világegyetemre utal), ami így még homályosabbá teszi tevékenységüket egy kívülálló számára. Dávid András szerint a rítusok szimbolikáját egy beavatatlan teljesen értelmetlennek tartaná, sok belépő is idegenkedik attól, hogy a rituálékban részt vegyen.
“ Az újonnan érkezőket hosszú időn keresztül tanítjuk a szimbólumok használatára. Elkezdjük az alapoknál, és arra építjük fel a gondolkodásunkat. Amit felépítettünk, az voltaképpen sosincs befejezve, magyarán mindig minden változhat, nyitottnak kell maradni.
Bár a társaságok „titkosak”, a szabadkőműveseket valójában könnyű megtalálni, a magyarországi Nagyoriensnek még honlapja, páholyainak pedig külön gyűjtőoldala is van. Az Angliai Egyesült Nagypáholynak az épülete látogatható, rendezvényekre ki is bérelhető, sőt kifejezettem reklámozzák is magukat. Bár a magyar páholyok között nem divat a toborzás, néha ők is tartanak nyílt napokat.


„Évente két-három alkalommal tartunk nyitott munkát a szélesebb közönség számára, de általában marhára nem érdekli az embereket. Ez egyébként lehet, hogy a mi hibánk, rosszul reklámozzuk a nyílt napot, vagy csak rossz a témaválasztásunk.”

Nőkkel együtt nem olyan hatékony a munka
Ha eddig azt gondoltuk, hogy a szabadkőművesség csupán egy jól konzerválódott mozgalom, amelyben a szigorú hierarchia is csak a hatékony működést szolgálja, akkor ezt most bíráljuk felül. Egy esetben biztosan nem pusztán hagyományőrzésről, hanem egyenesen maradiságról van szó. A legtöbb páholynak ugyanis nincsenek női tagjai (kivételek azért akadnak, sőt vannak női páholyok is).


Dávid András szerint, ha a jövőben reformokat vezetnének be a szabadkőművesek, akkor az egyik mindenképpen a koedukáció lenne. „Bár a brit irányzat nem, de a legtöbb külföldi országban a latin irányzat már felvesz a tagjai közé nőket, és a magyar egyesületeknek is követniük kellene a példát” – mondja.

„Jóban vagyunk a női szervezetekkel is, de valahogy a legtöbb férfi még mindig azt gondolja, hogy amint egy nő is ott van a munkák során, egyszerűen megváltozik a férfiak magatartása, egyesek harsányabbak, mások halkabbak lesznek a vitákban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy csak a nőkön keresztül tudunk megújulni. A nők egyszerűen rámenősebbek és nyitottabbak. A férfiak viszont sokszor azt hiszik, hogy minden úgy van, ahogy azt ők elképzelik.”
Forrás: Wikipedia
cut03-gif.exact729x556.gif

A szabadkőművesség legfontosabb jelképe a kőműves derékszög (szögmérő) szárait keresztező körző. Az így keletkezett négyszög közepén általában egy G betű is van, amely a nagy geométerre, a világegyetem építőjére utal. A Világegyetem Nagy Építőmestere a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet jelenti, ugyanakkor a latin irányzat követői általában nem használják az építőmester kifejezést.

„Trianonról is a szabadkőművesek tehetnek”
Elsősorban a szélsőjobboldali retorikában fordul elő viszonylag gyakran az összeesküvés-elmélet, amely szerint a szabadkőművesek a maguk képére formálják a világot, globális gazdasági uralomra törnek. Az olyan portálokon, mint az Alfahír vagy aKurucinfó,a szabadkőműves ugyanolyan szitokszó, mint a cionizmus vagy a zsidó. Szeretik például azt hangoztatni, hogy Trianon is azért történhetett meg, mert a békeszerződést megfogalmazó győztes hatalmak a nemzetközi szabadkőműves közösség legbefolyásosabb emberei voltak. Dávid András szerint azonban „csak azt felejtik el Trianon megemlítésénél, hogy a magyar fél részéről is kivétel nélkül mindenki szabadkőműves volt”.


Ezzel együtt van némi alapja a a konspirációs elméletnek. „Működik a testvériség nemzetközi szinten is, a szabadkőművesek kapcsolatban vannak más országok szervezeteivel is.” A hazai páholyok jelentőségét és legitimációját például az adja, hogy a francia vagy a brit nagypáholyok elismerik az itthoni egyesületeket. Ennek megfelelően jó kapcsolatot ápolnak a központi szerepet betöltő páholyokkal, '56-ban is ezeknek köszönhetően maradhatott fenn emigrációban a magyar szabadkőművesség. „De az osztrákokkal is jó kapcsolatot ápolunk, és létrehoztunk egy közép-kelet-európai együttműködést is, mert ugyan Európában élünk, de a régiónknak saját problémái vannak, amelyeket időnként együtt kell megvitatnunk.”
“ A szabadkőművesek a franciákon meg a belgákon keresztül bejutottak az Európai Parlamentbe is
– büszkélkedik Dávid András.

Fotó: iStockphoto / Agromov
1-jpg-117.exact729x491.jpg
Mivel az EP-ben minden egyesület regisztráltathatja magát, így a páholyok – amelyek Magyarországon is egyesületként működnek – is bejegyeztették magukat. Az Európai Parlamentben minden évben tartanak egy napot az egyesületek, egyházak számára, amikor meghallgatják őket. A szabadkőművesek közül 20-25 fő szokta ilyenkor képviseltetni magát.

Vs.

Mo2.jpg
 
M
Titoktartás

Egyetlen "titka" a szimbólumok és a tesvérek történelmileg is indokolt védelme.

A kőművesség nem titkos társaság.

A szabadkőművesség cégbíróságon bejegyzett, adószámmal rendelkező egyesületként működik, Alkotmánya, története, alapelvei és céljai nyilvánosan megismerhetőek.

ezt írja le a Galilei Páholy honlapja: itt a link

a honlapon van egy terjedelmes link az ismertebb köművesekről is...

http://boldognapot.hu/blog/a-tiz-legmegbotrankoztatobb-szabadkomuves-titok/

és egy lista magyar politikusokról
http://www.deres.tv/content/szabadkomuvesek-kezen-az-orszag


 
F
Neked M.Anna semmi se jo. HA segitenek az a baj ha nem, az.
Nem sok kapcsolatunk volt veluk, egy mutetre gyujtottek,egy erdelyi kisfiunak , es mi is beszalltunk es kaptunk egy koszono levelet a St Laszlo nagy paholytol Bp-rol..
Human celokat finanszeroznak.
A cikk pont azt mutatja be mi az a tabu amit nem szokas, nem illo megkerdezni kik a tagjai es milyen politikai nezeteket vall..ezek utan a wikipedia es minden egyeb csak pletyi, hisz maga a nagymester nyilatkozik aki hitelessege nem kerdojelezheto meg.

En szivesen lennek ennek a "gittegyletnek" a tagja,:) kar hogy a noket nem veszik fel.:(
Fricsó vagyok!
A farokból adhatók nagypáholyából, bár nem tom mi illik nem illik, 25cm , politikailag FIDESZGYILKOS, ANTALJÓZSIHAZAÁRULÓ UTÁLÓ, magam mint nagymester nyilatkozom, híveimet várom a bankszámlámon, bízom a hitelességedben, vagy az én hitelességem a megkérdőjelezhető!
 
Fricsó vagyok!
A farokból adhatók nagypáholyából, bár nem tom mi illik nem illik, 25cm , politikailag FIDESZGYILKOS, ANTALJÓZSIHAZAÁRULÓ UTÁLÓ, magam mint nagymester nyilatkozom, híveimet várom a bankszámlámon, bízom a hitelességedben, vagy az én hitelességem a megkérdőjelezhető!
Amit írtál, magamnak úgy fordítom le, hogy nehéz értelmezni egy cikket, amiben valaki nyilatkozik, aki magáról állítja, hogy ki ő, és ezt más forrásból ellenőrizni nem lehet. Innen kiindulva az egész cikk még a Blikk szintjét is alulmúlja hitelesség szempontjából.
 
M
Fricsó vagyok!
A farokból adhatók nagypáholyából, bár nem tom mi illik nem illik, 25cm , politikailag FIDESZGYILKOS, ANTALJÓZSIHAZAÁRULÓ UTÁLÓ, magam mint nagymester nyilatkozom, híveimet várom a bankszámlámon, bízom a hitelességedben, vagy az én hitelességem a megkérdőjelezhető!

original.jpg
 
Neked M.Anna semmi se jo. HA segitenek az a baj ha nem, az.
Nem sok kapcsolatunk volt veluk, egy mutetre gyujtottek,egy erdelyi kisfiunak , es mi is beszalltunk es kaptunk egy koszono levelet a St Laszlo nagy paholytol Bp-rol..
Human celokat finanszeroznak.
A cikk pont azt mutatja be mi az a tabu amit nem szokas, nem illo megkerdezni kik a tagjai es milyen politikai nezeteket vall..ezek utan a wikipedia es minden egyeb csak pletyi, hisz maga a nagymester nyilatkozik aki hitelessege nem kerdojelezheto meg.

En szivesen lennek ennek a "gittegyletnek" a tagja,:) kar hogy a noket nem veszik fel.:(
Ha valaki jó szándéku akkor ott nics titok meg tabú!!!!!!!!
 
Hogy ne lenne titok. Minden ceg ,szervezet part , kozosseg nem fog mindent a vilaghalora tennni, foleg nem teged vagy engem fognak beavatni titkaikba.
 
M
Ha valaki jó szándéku akkor ott nics titok meg tabú!!!!!!!!

Nem lehetséges, hogy amit én jó szándékú cselekedetnek tartok, annak te egyáltalán nem örülnél? :)

Például én megsajnálnék egy népes és szegény hajléktalan családot, ezért aztán jó szándékúan meghívnám őket és azt mondanám nekik, hogy lakjanak nálad a szomszédban? :D Ugye ha ezt ilyen nyíltan csinálom, akkor te elküldenél engem a melegebb éghajlatra. Viszont ha cselesen kitalálnék valamilyen okot, amiért neked szó nélkül szállást kell adni ezeknek az embereknek, az már azért nem tiszta ügy. Hát még ha nem is azért hívom meg a hajléktalanokat, mert megsajnáltam őket, hanem azért, mert szemet vetettem a te gyönyörű virágokkal beültetett szép zöld kertedre?;)
 
Miert erzem allandoan azt ,hogy hianyzik a humanum beirasaidbol?
Ha valami pozitiv peldaval is tudnal szolgalni mindenki biztos orulne.
 
Miert erzem allandoan azt ,hogy hianyzik a humanum beirasaidbol?
.
én megsajnálnék egy népes és szegény hajléktalan családot

nos mikor a tarhaz kimerul a fentiekben ott hiaba hivatkozik es magyarazza barki is a segitsegadas , humanus kiapadhatatlan lehetosegeit , hisz nem gyakorolta sohasem a nemes celra valo adakozast.
Pedig feneketlen kut a kutatas , a gyogyitas a gyermekjolet az idosgondozas a menekultek segitese .Sosem eleg ami van!
Meg kell probalni szelesebb skalan gondolkodni es a vilag is bovulni fog ! nem csak azee joo hogy a konyvbe beirjanak...
 
Utoljára módosítva:
Pozitívval? Olyan szép az öltözékük! :D :cool:
és jó bulikat rendeznek.

haaaat bizony ez ket jopofinak kepzelt de merhetetlen cinizmussal telitett mondat CSAK azt igazolja ,hogy a postolonak halvanylila lovese sincs arrol amirol epp postol .
HA valamellyest de keveset is ismerne a szervezet letet es mindennapi tevekenyseget ,akkor most rendkivul szegyenlene magat a critikaert amit tudatlansagbol es felelembol DE leirt .
 
Nem lehetséges, hogy amit én jó szándékú cselekedetnek tartok, annak te egyáltalán nem örülnél? :)

Például én megsajnálnék egy népes és szegény hajléktalan családot, ezért aztán jó szándékúan meghívnám őket és azt mondanám nekik, hogy lakjanak nálad a szomszédban? :D Ugye ha ezt ilyen nyíltan csinálom, akkor te elküldenél engem a melegebb éghajlatra. Viszont ha cselesen kitalálnék valamilyen okot, amiért neked szó nélkül szállást kell adni ezeknek az embereknek, az már azért nem tiszta ügy. Hát még ha nem is azért hívom meg a hajléktalanokat, mert megsajnáltam őket, hanem azért, mert szemet vetettem a te gyönyörű virágokkal beültetett szép zöld kertedre?;)
Nekem pont ez a "cselesen"nem tetszik hogy te mit tartasz jónak az a te dolgon DE engetessék meg már nekem hogy saját véleményem lehessen!!!!!
 
M
Nekem pont ez a "cselesen"nem tetszik hogy te mit tartasz jónak az a te dolgon DE engetessék meg már nekem hogy saját véleményem lehessen!!!!!

Eszembe se jutna bárkit megakadályozni abban, hogy saját véleménye legyen, hidd el! Már csak azért sem, mert nekem is van saját véleményem és én is azt osztom, ahogy te is. Lehet-e úgy diskurzust folytatni, hogy csak bólogatunk és ismételgetjük a másik véleményét, legfeljebb helyeselünk? Én a magam részéről nem érzek indíttatást bármihez is hozzászólni, amihez nem tudok hozzátenni semmit. Mi a csodának helyeseljek. Ha tetszik, nyomok egy tetszik gombot, ha nem, akkor nem.

Én csak azon csodálkozom, amikor emberek megsértődnek, sőt személyes sértésnek veszik azt, hogy nekem más a véleményem, mint nekik. :)
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Az elsö amit életemben a szabadkömüvesekröl hallottam az volt, hogy hitetlenek, a haláluk után elhamvasztatják magukat csak, hogy megnehezitsék az istennek a feltámsztást.
-
Az egyház ezt egy orcátlanságnak tekintette és kiközösitette öket, urnát sokáig nem is tettek a temetöbe.
-
A másik nagy baj az volt velük, hogy a "szabadgondolkodást" hirdették, a Pápa még a 60-as évek közepén is azért aggodott "mi lesz ha mindenki azt gondol amit akar"?
-
Aztán egyre többb ember kezdte magát elhanvasztatni, remélve, hogy eklerülik az utolso itéletet, mig az egyház reformálta az álláspontját, ha az isten semmiböl világot tudott csinálni akkor nem kell okvetlen csont ahoz, hogy a maradványainkbol megidézzen bennünket az utolso itéletre, elég a hamu is. (Evához egy kottlettre volt szüksége de a nök komplikáltak)
-
Gyerekkoromban én is szerveztem egy szabadkömüves bandát, tudom mit jelent az titokba segiteni. Rábszéltem néhány gyereket, hogy titokba rendbehozzuk azt amit mások tönkretettek, felszedtük a szemetet az iskola körül amikor senki nem látta, egy épitkezésnél helyreállitottuk a téglarakást amit mások feldöntöttek... és hasonlo.
-
Még tagsági dilyat is probáltam beszedni de a többség azon a véleményen volt, hogy a bélyeg amit a pénzért adtam nem érte meg az árát? Az egylet aztán felbomlott mert minek legyen jo az ember ha nem kap érte dicséretet, volt a többség véleménye.
-
A szabadkömüvesekkel az a bajom, hogy egy szinházat játszank ahoz, hogy segiteni tudjanak. Ugy tünk mindha a hokusz pokusz lenne a tetteik középpontjában és nem a humánus cselekedet.
-
Lehet, hogy a szabadkömüvesek joakaratu emberek egy csöpnyi gyerekességgel de bevallom öszintén én nem szeretek intransparens intézményeket.
-
Ahogy nem hiszek egy joakaratu diktátorban ugy nem hiszem, hogy valaki lopva tudja hol, miként kell valakin segiteni.
-
Ha pedig nyiltan segitesz akkor meg nem hiszik el, hogy "önzetlen" vagy (lázsd Soros) :)
 
M
Ha pedig nyiltan segitesz akkor meg nem hiszik el, hogy "önzetlen" vagy (lázsd Soros) :)

Erre a jótéteményre gondolsz?

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-27/george-soros-demands-eu-accept-1-million-refugees-costing-€15-billion-year-foreseeab

"First, the EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future. And, to do that, it must share the burden fairly – a principle that a qualified majority finally established at last Wednesday’s summit.
Adequate financing is critical. The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states. It can raise these funds by issuing long-term bonds using its largely untapped AAA borrowing capacity, which will have the added benefit of providing a justified fiscal stimulus to the European economy."

Érdemes a hozzászólásokat is elolvasni a cikk végén. :D

Ja, igen és ez is egy szabadkőműves jótétemény:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=2674&pid=22635#top_display_media


Gondolom ismeritek a Georgia Guidestones szabadkőműves emlékművet? Egy drónnal megvizsgálták felülről és akkor vették észre, hogy véráldozatra utaló nyomok láthatók rajt és a vér az utólag beépített kockára folyt, amelyre a 2014-es évszámot írták...
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Soros egészen más mind a szabadkömüvesek ö elöre bejelenti, hogy mit fog csinálni. :)
-
Ö támogat rengeteg NGO-t de nem mondja nekik mit csináljanak, bizik az emberek helyes itélöképességében. A diktatorikus szocialista országok feloszlásához ugy járult hozzá , hogy elösegitette az informatio áramlást, elárasztotta a keleteuropai országokat fénymásoloval, megdölt az állam mediális-monopoluma.
-
A támogatása nélkül nem tanulhatott volna Orbán Viktor és a kormánybeli baráti köre nyugati egyetemen, ma elvhü kommunisták lennének. Ugy is mondhatjuk, ö szabaditotta ránk ezt a kormányt. :)
-
Soros csak anyit mond, hogy a szabadság egy alapvetö emberi jog kell, hogy legyen, hogy a tudás az mindig jobb mind a tudatlanság. Hogy ki mit csinál az ismereteiböl azt nehéz megsaccolni.
-
Beleolvastam a cikkbe, valoban a hozzászolások tükrözik a legjobban mit kell tartanunk a birálokrol. Valakire azt mondani, hogy "büdös zsido" az nem érv, az hozzáállás.
-
A cikknek semmi köze a szabadkömüvesekhez de ha már szobahoztad, hol van szerinted a probléma abban, hogy a menekülteket emberszámba kell venni?
-
Soros, és egy nagy halom az itt forumozok közül magyar-menekültként él valamilyen országban. Több mind fél millio gazdasági menekültként idegen országban keresi a kenyerét. Hol a probléma ha ez alkalommal nállunk keres valaki menedéket?
 
Utoljára módosítva:
M
A támogatása nélkül nem tanulhatott volna Orbán Viktor és a kormánybeli baráti köre nyugati egyetemen, ma elvhü kommunisták lennének. Ugy is mondhatjuk, ö szabaditotta ránk ezt a kormányt. :)

A cikknek semmi köze a szabadkömüvesekhez de ha már szobahoztad, hol van szerinted a probléma abban, hogy a menekülteket emberszámba kell venni?

Látod, ez is egy jó példa arra, amit yulianna a jó cselekedetekről vall. Soros jót tett Orbánnal és a családjával, barátaival. Na de velünk? :rolleyes:

A cikknek tényleg nincs köze elméletileg a szabadkőművességhez, de a lakosságcseréhez köze van, köze van Kallergihez, akinek meg van köze a szabadkőművesekhez, de te dobtad be Soros nevét, nem én. Coudenhove-Kalergi volt, aki az Európai Parlamenti Unió létrehozását kezdeményezte 1947-ben. 1950-ben kitüntették az európai szabadkőművesség legrangosabb díjával, a Nagy Károly Díjjal, amelyet Aachen városa adományoz azoknak, akik a legtöbbet tették az európai egységért. Coudenhove-Kalergi már egyetemistaként tagja volt a bécsi Humanitas szabadkőműves páholynak, amely a pacifizmus támogatásával tűnt ki.
 
M
Hol a probléma ha ez alkalommal nállunk keres valaki menedéket?

Ernő! Ezt te kérdezed tőlem, egy magyartól, aki Magyarországon él? Közben meg te ott vagy a multikulti ellen tüntetők közepén? Te csak többet tudsz róla, mint mi, nem? Mi itt még egy menekültszállót sem gyújtottunk fel, ti meg tüntettek és gyújtogattok.

iszl%C3%A1mellenes-t%C3%BCntet%C3%A9s-hidfo.ru_.jpg
3085.jpg
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Látod, ez is egy jó példa arra, amit yulianna a jó cselekedetekről vall. Soros jót tett Orbánnal és a családjával, barátaival. Na de velünk? :rolleyes:

A cikknek tényleg nincs köze elméletileg a szabadkőművességhez, de a lakosságcseréhez köze van, köze van Kallergihez, akinek meg van köze a szabadkőművesekhez, de te dobtad be Soros nevét, nem én. Coudenhove-Kalergi volt, aki az Európai Parlamenti Unió létrehozását kezdeményezte 1947-ben. 1950-ben kitüntették az európai szabadkőművesség legrangosabb díjával, a Nagy Károly Díjjal, amelyet Aachen városa adományoz azoknak, akik a legtöbbet tették az európai egységért. Coudenhove-Kalergi már egyetemistaként tagja volt a bécsi Humanitas szabadkőműves páholynak, amely a pacifizmus támogatásával tűnt ki.
1950-ben kitüntették az európai szabadkőművesség legrangosabb díjával, a Nagy Károly Díjjal,
-
Kedves M.Anna3
-
Orjási tévedésben vagy, a "Karlspreis" Europa csücskében (Némtország-Belgium-Hollandia határán) levö Aachen városának az elismerése jelentös europaiak számára és nem "Szabadkömüves-loge".
-
Ezt a dijat több nö is megkapta, elég talán a Holland királynö Beatrix nevét szobahoznom, tehát nem egy titokban kiosztott elismerésröl van szo. Néhány név a tiszteletre méltok listájábol: a Spanyol király Juan Carlos, Winston Churchill, Václav Havel, Walter Scheel, K. Adenauer, Mitterand, Helmuth Kohl... söt még a Pápa Öszentsége II. János Pal is megkapta ezt a dijat akit semmi esetre sem lehet szabadkömüvességgel megvádolni.
-
A magyarok közül Horn Gyula és az általam nagyrabecsült Konrad György érdemelte ki ezt a megtiszteltetést.
-
A pillanatnyi magyar elnök nem számit a kandidátusok közé, neki most itélte oda a világ a "Miesester Eurpäer" nagydiját, az "Europai értékek sirásojának" az érdemrendjét. ;)
-
Amit Kalergi-röl irsz az nem más mind egy fasisztoid gondolkodásmod amivel emberek ellen usztitasz.
-
Elöször is nem létezik Kalergi-terv ami beleszolna abba ki kivel házasodjon!
Sokkal inkább léteznek/léteztek törvények amik megtiltani igyekeznek házasságkötéseket. Gondolj csak a Horthy-korszaban érvényes faji-törvényekre rendeletekre.

-
A fajvédelemtö a népirtásig nem tartott sokáig magyarországon, az állam megszabta, hogy ki kivel házasodhat, az egyház majd két evezreden keresztül ülldözte azt aki nem hozzájuk tartozoval probált családot létrehozni. De emlithettem volna a Délafrikai Apartheid-ot, vagy az Amerikai viszonyokat ahol 1967-ig léteztek törvények amik a vegysházasságokat szabályozták.
-
Ilyen dokumentumokat nem nehéz találni, viszont Kalergi-összesküvést amiben elölenne irva neked, hogy egy sötétbörühöz kell feleségülmenned csak beteg fejekben van. :):)
-
0,,3488865_4,00.jpg

-
Nem akarok az egyházon lovagolni de utánaaolvashatsz a Pápai meghatalmazásnak amiben a Spanyol királyt felhatalmazza, hogy vesse örök rabszolgaságba a gyarmatokon találhato öslakoságot. Ha belegondolunk, hogy a legutobbi idökig a Pápa tévedhetetlensége volt hirdetve.
-
Milyen tudatlan és embertelen az aki "lopakodo népirtásnak" tekinti ha egy magyar nem a fészkéböl valoval házasodik. Hogy nem szégyellitek magatokat ilyen fasiszta propabandákat terjeszteni ez meglep. Ugy látszik ez része az országotok politikájának.
-
Szabadjon megjegyeznem, hogy az olympiai medálokat hozok, a nobeldijasaink söt a szent királyaink is mind nemzetek keveredéséböl származnak. Az összes hungarikum amibe kapaszkodunk (beleértve a szilvábol erjesztett pálinkát) mind idegen országbol, kontinensröl jött csak utána kell nézni.
-
Végül az obligatorikus kérdés: Megjöttek már Brüsszelböl a favágok akácfa ügyben? :) :)
 
Ernő! Ezt te kérdezed tőlem, egy magyartól, aki Magyarországon él? Közben meg te ott vagy a multikulti ellen tüntetők közepén? Te csak többet tudsz róla, mint mi, nem? Mi itt még egy menekültszállót sem gyújtottunk fel, ti meg tüntettek és gyújtogattok.

iszl%C3%A1mellenes-t%C3%BCntet%C3%A9s-hidfo.ru_.jpg
3085.jpg
-
Kedves Anna
-
Azt hittem ezt már megbeszéltük. Nállunk több tizezer - hangsulyozom tizezerszámra vannak menülteknek fedélt ado helyek, Mo.-on a vasutállomáson voltak elszállásolva, azt meg nem gyujtják fel a marha magyar fasiszták mert akkor nem tudnak a hétvégén az "utálatos EU-országokba" menni dolgozni.
-
Látom a Gyulának sem tünt fel, hogy a plakátokon nem német szöveg van, a fénykép egy Román oldalrol jön nemde?
-
Igen vannak nállunk is emberek akik rasszista gondolkodásuak de nem ezekre vagyunk büszkék. A számok egyébbként magukért beszélnek, Mo. nem egy mágnes ami vonzaná a szabadságszeretö embereket, töllonk onnan sajnos csak elfutnak az emberek és ez egy tragédia. En nem örülnék a helyedben.
-

-
Nállunk elérzékenyül a TV-reporter ha rászorulokrol beszél, Mo.-on sajnos ahogy láttuk a rugdosást is megmagyarázza a publikum.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Kostenszky Valéria wrote on Olaszné Kovács Andrea's profile.
Helló! (Gábor vagyok.)
vorosmart wrote on bsilvi's profile.
Köszönöm szépen a legújjab fordításod !
nkatalin wrote on bsilvi's profile.
Szia! Nagyon szépen köszönöm a renegát akseli kiborgot már nagyon vártam, lesz folytatása? Lehet tudni hány rész lesz még? Mit fordítasz következőnek? Köszi, ha válaszolsz!Szép napot!
livian wrote on bnrn's profile.
Szia. Csak így ismeretlenül is szeretném megköszönni neked a Sutherland könyvek fordítását, nagyon nagy örömet okoztál a fiamnak. Hétről-hétre várta a fordításodat, napi szinten érdeklődött mindig, hogy van-e új rész. Kicsit szomorú, hogy több rész ebből a sorozatból már nem lesz.
Esetleg megkérdezhetem, tervezel hasonló sorozatot még? Olvashat még tőled fantasy fordítást?

Köszönettel: Livian
beamix wrote on Ajuda67's profile.
Szia,bocs de csak most csatlakoztam,hogyan tudok hozzájutni a fordításaidhoz ? Főképp a Kárpátok vampirjai sorozat 36,37.reszei érdekelnek. Előre is köszönöm az útbaigazítást

Statisztikák

Témák
38,183
Üzenet
4,813,902
Tagok
616,455
Legújabb tagunk
Huszár Zsuzsanna
Oldal tetejére