A szabadkőművesek már az Európai Parlamentben vannak

A bő háromszáz évvel ezelőtt indult szabadkőműves mozgalom egy pillanatra sem szűnt meg létezni. Gondolta volna, hogy mind a mai napig legalább egy tucat páholy működik Magyarországon, amelyekhez összesen több száz szabadkőműves tartozik?

Utánajártunk, hogy igazak-e a szélsőjobboldal által kreált összeesküvés-elméletek, tartanak-e orgiákat, és hogy a hangoztatott humanizmus ellenére miért nem engednek be nőket bizonyos páholyokba.

„Negyvenéves lehettem, amikor úgy éreztem, hogy amit meg kellett tanulni, azt már megtanultam, ami pozíciót el lehetett érni, azt elértem, szóval beállt a világ, azt éreztem, már mindent tudok, már unatkozom” – mondja Dávid András, akinek egy ismerőse vetette fel a gondolatot: mi lenne, ha felkeresné a szabadkőműveseket, hogy ezzel valami új irányt vehessen az élete? Andrásnak akkor még fogalma sem volt arról, hogy mit csinálhat a huszadik század végén egy szabadkőműves, a mozgalomról csupán a történelem- és irodalomórák alapján volt némi homályos elképzelése. Végül egy kis keresgélés és kérdezősködés után rátalált egy páholyra, és 1989-ben a párizsi Grande Loge (Nagypáholy) magyar nyelven működő Martinovics Páholyában szabadkőművessé avatták.

Később kilépett a Martinovicsból, és 15 évvel ezelőtt a Jászi Oszkár Páholy mellett állapodott meg, amelynek három éven keresztül főmestere is volt.

Andrást a páholy nyilvános e-mail címén keresztül értük el, ő mesélt nekünk a jelenkori mozgalomról, és hogy a mostani tevékenységük eltér-e bármiben is a felvilágosodás korabelitől. Persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy igazak-e a szabadkőművességgel kapcsolatos hiedelmek, és vajon az értelmiségi kőművesek alkotják-e a világ politikai elitjét, mozgatják-e a világgazdaság motorját. Az alábbiakban ezeket a legendákat próbáljuk meg tisztázni.
“ Nem működünk szektaként, nem tartunk orgiákat sem.


András rögtön az elején leszögezi: az a szóbeszéd például egyáltalán nem igaz, hogy a beavatási rituálé csuklyás, maszkos, latin könyvek felett élvező emberek gigantikus orgiája lenne.Szex helyett viszont többször is kihallgatják az illetőt, mielőtt bekerülne a társaságba.

„Meg kell, hogy ismerjük a jelentkezőt. Ez nem agymosás, hanem egy kölcsönös megismerési folyamat, amelynek során rákérdezünk, hogy miért akar szabadkőműves lenni, és fordítva: ő is nyugodtan kérdezhet tőlünk. Ha úgy látjuk, hogy a potenciális tag nyitott és jóindulatú, akkor szabad a pálya. Kizáró ok leginkább csak a szélsőségesség lehet, ideális esetben viszont jobb- és baloldali beállítottságú emberek is vannak köztünk” – teszi hozzá.

Az elbeszélgetések után egy meghatározott rituálé szerint avatják be a jelentkezőt. Ennek részleteiről nem árul el sok mindent az interjúalanyunk, mondván, hogy a sok szimbolikus gesztus miatt úgyis érthetetlennek tűnne a szertartás az olvasó számára. A különböző forrásokból, tanulmányokból azonban arra következtethetünk, hogy valószínűleg gyertyákat és kardot is használnak a ceremóniák során.
Forrás: Wikipedia
freimaurer-erhebung-jpg.exact729x476.jpg

Ilyen lehetett egy szabadkőműves szertartás a 18. században.

Minden egy kocsmában kezdődött
A szabadkőművesség a 17. századi Angliában született, és bár a szó eredetére többféle magyarázat van, valószínűleg a szabadkőműves kifejezés (angolul: freemason) azokra a nagy tudású középkori kőfaragókra utal, akik céhektől függetlenül dolgoztak. A mozgalomnak nem véletlenül szinonimája az állandóan építkező kőműves: szabad szellemünket szerintük ugyanúgy folyamatosan fejleszteni kell, ahogy egy épületet tégláról téglára haladva kell felhúzni.

A modern szabadkőművesség kezdetének a páholyok nagypáholyokba rendeződését tekintik: 1717-ben négy londoni szabadkőműves páholy a Lúdhoz és Rostélyhoz címzett fogadóban nagypáhollyá (Premier Grand Lodge of England) egyesült, ezzel elkülönítették magukat a többi szabadkőműves egylettől. (Wikipédia)

Innentől kezdve a szabadkőművesség története meglehetősen bonyolulttá válik, mivel a páholyok Európa- és világszerte is több táborra szakadtak, és különböző irányzatokat képviselnek mind a mai napig. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy vannak ortodox és neológ irányzatok.

Az egyik legfontosabb momentum, hogy az 1730-as években az angol mozgalom elérte a kontinenst, és a francia polgárosodó rétegnek nem kellett sok idő, hogy magáévá tegye a pápaság intézményét elvető, szabad gondolkodást hirdető trendet. A francia forradalmat követően egész Európában és Amerikában is elterjedt a mozgalom. Több tekintélyes listát is találunk arról, hogy a világtörténelem során kik tartoztak a szabadkőművesek közé. Voltaire-től kezdve, Oscar Wilde-on, Mozarton és Liszt Ferencen át Rooseveltig, Nagy Frigyesig és Dmitrij Mengyelejevig sok mindenkit elkapott a szellemi szabadság láza.

A szabadkőművesség mindig is a katolikus egyház által üldözött törekvés volt, a pápák az 1700-as évek közepétől egymás után bocsátották ki bulláikat, amelyekben igyekeztek valamilyen módon elhatárolódni a szabadkőművesektől, ördögtől valónak tekintették a mozgalmat. A reformer Ferenc pápa viszont – úgy néz ki – e téren is megengedő lesz. Legalábbis a nagypáholyok ezt várják tőle, mivel megválasztásakor szinte mindegyik üdvözölte az argentin egyházfőt.

Fotó: MTI / Koppán Viktor
dvett20080614053-jpg.exact729x485.jpg

A dégi Festetics-kastély az egyik legnagyobb hazai szabadkőműves gyűjteménynek adott egykoron helyet

Magyarországon időnként bűn volt, időnként pedig megtűrt tevékenységként tartották számon a mozgalmat.

Az első magyarországi szabadkőműves páholyt lengyel emigránsok alapították 1770-ben, de hamarosan létrejött a magyar mozgalom is Pozsonyban. Martinovics Ignác és Kazinczy Ferenc az első szabadkőművesek közé tartozott. 1795-ben aztán betiltották a mozgalmat, amely csak a kiegyezés után éledhetett újjá, a 20. század elején pedig többek között már Kosztolányi, Ady, Wekerle Sándor, Csáth Géza és Apponyi Antal is szabadkőműves volt. A hazai szabadkőművesek egyik legnagyobb könyvtára és központja a – fenti képen látható – dégi Festetics-kastélyban működött, az itteni hatalmas Szabadkőműves Levéltár alapján több kutatómunka is született. A gyűjteménynek 1945-ben veszett nyoma.

A gondolkodó középosztály hobbija
A magyarországi kommunizmus alatt polgári csökevénynek tartották a mozgalmat, 1919-ben be is tiltották, a 60-as évektől kezdve is csak megtűrt tevékenységként tartották számon, de azért itt nem volt komoly állami propaganda ellene, mint a Szovjetunióban.


1989-ben – az egyesülési törvényt kihasználva – már teljesen legálisan alakulhatott újjá a két legfontosabb nagypáholy: a Szimbolikus, majd a Magyarországi Nagyoriens. (A hazai szabadkőművesség huszadik századi története részletesebben a Magyar Narancs egy korábbi cikkében található meg.)

E két társaság a mai napig létezik, de több ponton is eltér egymástól. A legfontosabb különbség talán az, hogy míg a szimbolikusok a brit vonalat követik, tehát az Istenbe vetett hit elvárás a belépéskor (ez lenne az ortodox irány), addig a hazai Nagyorienshez tartozók a latin (francia) hagyományt ápolják: itt nem kikötés a vallásosság.

András csak a Jászi Oszkár nagypáholyáról beszélhet: „a Magyarországi Nagyoriens alá jelenleg hét-nyolc kisebb páholy (ebből egy szegedi és egy pécsi) tartozik.” A tagok inkognitója miatt pontosan nem lehet megmondani, hogy jelenleg hány szabadkőműves él Magyarországon, de pár száz emberről van szó. András szavaival: a „gondolkodó középosztály”, ügyvédek, orvosok, újságírók, egyetemi tanárok, pedagógusok, művészek kerülnek be a szabadkőművesek közé, elsősorban a középkorú vagy az idősebb korosztályból.
Kétszáz év alatt nem sok változott


Valaha a szabadkőművesség a progresszív gondolkodás szinonimája volt, és bár kívülállóként nem látunk bele, hogy a mostani tagok törekvései mennyire számítanak haladónak, az biztos, hogy a szabadkőművesek jelenlegi működése, szervezeti felépítése meglehetősen konzervatív.

Ennek egyik oka, hogy a szabadkőművesség túlélte a történelem viharait, és az élettartamát tekintve mára utolért bizonyos egyházakat, például a metodistákat – jóllehet, az egyházzal való összehasonlításnak általában nem örülnek a szabadkőművesek.

A mozgalom elpusztíthatatlansága részben arra vezethető vissza, hogy egyetlen páholy sem szűnhet meg, csak alvómódba kapcsolhat. Aztán azonnal felébred, amint hét mesterfokot elért szabadkőműves úgy dönt, hogy újra működtetni szeretné a páholyt.
Forrás: reddit.com
lcnfe0k-jpg.exact729x482.jpg

A páholyok felépítése országonként eltérhet. Egy dolog közös bennük, mindegyik páholy hierarchikus

Az egyenlőséget, testvériséget hirdető mozgalom egy jól bevált hierarchikus rendszerre épül. A szabadkőműves páholyok még mindig inasokból, legényekből, mesterekből és a főmesterből állnak. András szerint azonban ez a sajátos felépítés nagyon jól működik már az idők kezdete óta. A különböző fokozatok és bizonyos szabályok betartása nélkül ugyanis nem lenne hatékony a munka – így nevezik a szabadkőművesek hivatalos összejöveteleit.


A munka mindig egy-egy előre kidolgozott téma megvitatását jelenti, amelyet minden esetben a szabadkőműves rituáléval vezetnek fel.
  • „A rítus – nagyjából három-ötféle van – alapjaiban minden páholyban ugyanaz. Nem kell nagy ördöngösségre gondolni: úgy képzelje el, hogy mondjuk meggyújtanak egy gyertyát, majd azt körbejárják kétszer. Ez a ceremónia keretet biztosít, egyfajta iránymutatást jelent ahhoz, hogy aztán miként vitassuk meg a dolgokat. A rítusnak szabályai vannak, csakúgy, mint ahogy a vitának is” – meséli András.
  • Az egyik szabály például az, hogy nem lehet beleszólni a másik mondandójába, hivatalosan pedig csak egyszer lehet hozzászólni a vitához. „Ennek a szigornak tradicionális okai vannak, száz évvel ezelőtt még több ezer ember vett részt egy munkán, nagy felfordulás lett volna, ha mindenki többször beleszól a vitába.”
  • „Általában előre kidolgozunk egy éves témavonalat, idén a hit és tudás témakörét jártuk körbe, tíz előadás volt ezzel kapcsolatosan. Persze, alkalomadtán a tematikától el is lehet térni. Az éppen aktuális előadó egyébként sosem a hétköznapi szakmájához köthető anyagot ad elő, hanem elmélyül valami teljesen más témában. Olyan 15-20 percig tart a prezentációja, ezt követően vitatja meg az előadását a társaság.”
“ Amikor valakit felvesznek inasnak, ő is egyenlő testvére lesz a többieknek, csak a feladatai szintjén tér el társaitól. Egy évig tanulnia kell, azaz egy évig csendben kell maradnia.


  • A frissen beavatott inasoknak nemhogy előadni, még csak hozzászólni sem lehet a vitákhoz a munkák során.
  • Egy év eltelte után a szabadkőművesből legény lesz, akinek már jóval több szabadsága van. A legény feladata is a tanulás, és ahogy a feudalizmusban, itt is vándorolnia kell a tanulónak. Csak épp nem műhelyről műhelyre, hanem a páholyok között kell mozognia. Mivel különböző profilú páholyok vannak, a „vándorlás” lehetőséget ad az embernek, hogy eldöntse, a jövőben melyik társasághoz szeretne tartozni. „A Leonardo Páholyban például sok a művész, ott inkább művészeti kérdésekkel foglalkoznak, míg mondjuk a Jászi Oszkárt inkább a társadalmi kérdések érdeklik.”
  • Később a legényből mester lesz. Egy páholy csak akkor működik, ha legalább hét mestere van. Mindig van egy már megfelelő tapasztalattal rendelkező főmestere is, akit minden esetben legfeljebb három évre választanak meg.
Forrás: tortenelemportal.hu
szabadkom1-jpg.exact550x405.jpg


Kifejezetten tilos vallási és politikai meggyőződésről beszélni
Vannak dolgok, amiket kifejezetten tilos szabadkőművesként megtenni. Először is nem szabad firtatni a társaságon belül a másik vallásosságát. „Nem vagyunk istentagadók, csak egyházellenesek. Ennek ellenére tudom, hogy egyházi ember is van köztünk” – jegyzi meg Dávid András.


A másik politikai meggyőződése sem lehet téma, és politizálni sem szabad. „Persze, bizonyos témák, mint most a menekültkérdés, néha kikerülhetetlenek, de pártpolitikával egyáltalán nem foglalkozunk. Egyébként politikus is van köztünk, habár nem első vonalbeli.”

Az aktuális kérdések, ha vita szintjén nem is, jótékonykodás formájában azért beszivároghatnak a szabadkőművesek közé. Az adományozás ugyanis kötelességük a páholyoknak, András szerint mindig ott próbálnak segítséget nyújtani, ahol éppen a legégetőbb társadalmi szükség van rá.

„Néhány évvel ezelőtt, a cigánygyilkosságok során egy lány szülők nélkül maradt. Az ő oktatását finanszíroztuk egy évig, legutóbb meg a Keletinél lévő tranzitzónába szállíttattunk mobilvécéket.”

Az adományok feladója egyik esetben sem a szabadkőműves páholy volt, itt is igyekeztek titokban tartani kilétüket, és civilként adták át a támogatásokat.
Nem az örök élet titkát őrzik
Ha valaki elárulja a szabadkőműves titkot, annak ott kell hagynia páholyát. Bár szeretnénk az ellenkezőjét hinni, de Dávid András állítása szerint sajnos a titok nem a bölcsek köve, még csak nem is a világuralom megkaparintásának terve. Kizárással jár azonban, ha valaki elárulja a rituálék szabályait, vagy ha lebuktatja a másikat. „Magadról elmondhatod, hogy szabadkőműves vagy, de a másik nevét nem árulhatod el.”

Forrás: Wikipedia
masonic-lodge-poster-jpg.exact729x584.jpg

A Nap és a Hold fontos szabadkőműves szimbólumok

Minek kell titkolózni a 21. században?
Dávid András azt mondja, hogy Magyarországon sok szabadkőműves félti az állását, ezért nem szeretik nyilvánosságra hozni a másik életüket. „Az egyetemi tanárok, újságírók nem szívesen fedik fel, hogy szabadkőművesek. Gondoljon csak bele, egy olyan lapnál, amelyet mondjuk az egyház vagy a jelenlegi kormány támogat, elég okot adhat a kirúgásra, ha az egyházellenes kőművesek közé tartozol.”


Valószínűleg sok más munkahelyen sem néznék jó szemmel, ha kiderülne az egyik kollégáról, hogy mindenféle rítusokkal, a nyilvánosságra nem tartozó vitákkal üti el az időt esténként. Az eddig felsorolt szabályok mégiscsak azt a képet erősíthetik, mintha egy szektáról lenne szó.

Ráadásul, ha valami titkos, az mindig gyanús is. A szabadkőművesekbonyolult szimbólumrendszert használnak (a kalapács például a folyamatos szellemi és lelki építkezést fejezi ki, míg a körző a körre, amely meg a világ tökéletességére, a világegyetemre utal), ami így még homályosabbá teszi tevékenységüket egy kívülálló számára. Dávid András szerint a rítusok szimbolikáját egy beavatatlan teljesen értelmetlennek tartaná, sok belépő is idegenkedik attól, hogy a rituálékban részt vegyen.
“ Az újonnan érkezőket hosszú időn keresztül tanítjuk a szimbólumok használatára. Elkezdjük az alapoknál, és arra építjük fel a gondolkodásunkat. Amit felépítettünk, az voltaképpen sosincs befejezve, magyarán mindig minden változhat, nyitottnak kell maradni.
Bár a társaságok „titkosak”, a szabadkőműveseket valójában könnyű megtalálni, a magyarországi Nagyoriensnek még honlapja, páholyainak pedig külön gyűjtőoldala is van. Az Angliai Egyesült Nagypáholynak az épülete látogatható, rendezvényekre ki is bérelhető, sőt kifejezettem reklámozzák is magukat. Bár a magyar páholyok között nem divat a toborzás, néha ők is tartanak nyílt napokat.


„Évente két-három alkalommal tartunk nyitott munkát a szélesebb közönség számára, de általában marhára nem érdekli az embereket. Ez egyébként lehet, hogy a mi hibánk, rosszul reklámozzuk a nyílt napot, vagy csak rossz a témaválasztásunk.”

Nőkkel együtt nem olyan hatékony a munka
Ha eddig azt gondoltuk, hogy a szabadkőművesség csupán egy jól konzerválódott mozgalom, amelyben a szigorú hierarchia is csak a hatékony működést szolgálja, akkor ezt most bíráljuk felül. Egy esetben biztosan nem pusztán hagyományőrzésről, hanem egyenesen maradiságról van szó. A legtöbb páholynak ugyanis nincsenek női tagjai (kivételek azért akadnak, sőt vannak női páholyok is).


Dávid András szerint, ha a jövőben reformokat vezetnének be a szabadkőművesek, akkor az egyik mindenképpen a koedukáció lenne. „Bár a brit irányzat nem, de a legtöbb külföldi országban a latin irányzat már felvesz a tagjai közé nőket, és a magyar egyesületeknek is követniük kellene a példát” – mondja.

„Jóban vagyunk a női szervezetekkel is, de valahogy a legtöbb férfi még mindig azt gondolja, hogy amint egy nő is ott van a munkák során, egyszerűen megváltozik a férfiak magatartása, egyesek harsányabbak, mások halkabbak lesznek a vitákban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy csak a nőkön keresztül tudunk megújulni. A nők egyszerűen rámenősebbek és nyitottabbak. A férfiak viszont sokszor azt hiszik, hogy minden úgy van, ahogy azt ők elképzelik.”
Forrás: Wikipedia
cut03-gif.exact729x556.gif

A szabadkőművesség legfontosabb jelképe a kőműves derékszög (szögmérő) szárait keresztező körző. Az így keletkezett négyszög közepén általában egy G betű is van, amely a nagy geométerre, a világegyetem építőjére utal. A Világegyetem Nagy Építőmestere a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet jelenti, ugyanakkor a latin irányzat követői általában nem használják az építőmester kifejezést.

„Trianonról is a szabadkőművesek tehetnek”
Elsősorban a szélsőjobboldali retorikában fordul elő viszonylag gyakran az összeesküvés-elmélet, amely szerint a szabadkőművesek a maguk képére formálják a világot, globális gazdasági uralomra törnek. Az olyan portálokon, mint az Alfahír vagy aKurucinfó,a szabadkőműves ugyanolyan szitokszó, mint a cionizmus vagy a zsidó. Szeretik például azt hangoztatni, hogy Trianon is azért történhetett meg, mert a békeszerződést megfogalmazó győztes hatalmak a nemzetközi szabadkőműves közösség legbefolyásosabb emberei voltak. Dávid András szerint azonban „csak azt felejtik el Trianon megemlítésénél, hogy a magyar fél részéről is kivétel nélkül mindenki szabadkőműves volt”.


Ezzel együtt van némi alapja a a konspirációs elméletnek. „Működik a testvériség nemzetközi szinten is, a szabadkőművesek kapcsolatban vannak más országok szervezeteivel is.” A hazai páholyok jelentőségét és legitimációját például az adja, hogy a francia vagy a brit nagypáholyok elismerik az itthoni egyesületeket. Ennek megfelelően jó kapcsolatot ápolnak a központi szerepet betöltő páholyokkal, '56-ban is ezeknek köszönhetően maradhatott fenn emigrációban a magyar szabadkőművesség. „De az osztrákokkal is jó kapcsolatot ápolunk, és létrehoztunk egy közép-kelet-európai együttműködést is, mert ugyan Európában élünk, de a régiónknak saját problémái vannak, amelyeket időnként együtt kell megvitatnunk.”
“ A szabadkőművesek a franciákon meg a belgákon keresztül bejutottak az Európai Parlamentbe is
– büszkélkedik Dávid András.

Fotó: iStockphoto / Agromov
1-jpg-117.exact729x491.jpg
Mivel az EP-ben minden egyesület regisztráltathatja magát, így a páholyok – amelyek Magyarországon is egyesületként működnek – is bejegyeztették magukat. Az Európai Parlamentben minden évben tartanak egy napot az egyesületek, egyházak számára, amikor meghallgatják őket. A szabadkőművesek közül 20-25 fő szokta ilyenkor képviseltetni magát.

Vs.

Mo2.jpg
 
Kedves Ernoe!

Lehet, hogy belőled hiányzik a nemzeti öntudat, meg a nemzeti érzelem, de ezért nem kéne mindenkit le fasisztáznod akiben ez megvan - ez egyfajta gondolkodásbeli hiányosságra vall... Arra még nem golndoltál hogy nincs igazad, lehet hogy Annának sincs...

Másrészről meg aki segítségre szorul, az nem lépi át illegálisan a határt, nem támad rendörőkre, nem szorja el az élelmiszert amit kap, és az csinálja amit mondanak neki és nem az van amit ő akar - ez abszurd... Ha a magyar menekültek ezt csinálták volna, mint most akik tömegesen érkeznek - meg néztem volna, hogy az akkori fináncok vagy oszták rendörök mit csináltak volna velük (de amúgy ez egy másik topik témája...).
 
M
-
Kedves Anna
-
Azt hittem ezt már megbeszéltük. Nállunk több tizezer - hangsulyozom tizezerszámra vannak menülteknek fedélt ado helyek, Mo.-on a vasutállomáson voltak elszállásolva, azt meg nem gyujtják fel a marha magyar fasiszták mert akkor nem tudnak a hétvégén az "utálatos EU-országokba" menni dolgozni.
-
Látom a Gyulának sem tünt fel, hogy a plakátokon nem német szöveg van, a fénykép egy Román oldalrol jön nemde?
-
Igen vannak nállunk is emberek akik rasszista gondolkodásuak de nem ezekre vagyunk büszkék. A számok egyébbként magukért beszélnek, Mo. nem egy mágnes ami vonzaná a szabadságszeretö embereket, töllonk onnan sajnos csak elfutnak az emberek és ez egy tragédia. En nem örülnék a helyedben.
-

-
Nállunk elérzékenyül a TV-reporter ha rászorulokrol beszél, Mo.-on sajnos ahogy láttuk a rugdosást is megmagyarázza a publikum.


Nem román, hanem lengyel tüntetés. Azért tettem be ezt a képet, mert megláttalak a közepén... ;)

Nálunk azért voltak a menekültek az állomáson, mert Angélához akartak utazni, aki telefonon közölte Viktorunkkal a háttérben, hogy ne merészelje őket felengedni a vonatra és ne merészelje Bicskénél tovább engedni, meg mindenfélét, amit a háttérben szoktak parancsolgatni a magyaroknak, a nyilvánosság előtt meg eljátszották az érző humánus evangélikus lelkész lányát.

Ezért indultak el az autópályán. Ezért nem maradtak Debrecenben a menekülttáborban, hanem elutaztak Budapestre. Ezért állt meg hiába a vonat Bicskén, nem mentek be a menekülttáborba. Ezért van feleslegesen Hegyeshalomnál a menekülttábor, mert leszállnak a vonatról és egyenesen mennek át inkább Ausztriába.

Persze én tudom, hogy te ezt tudod, csak éppen valami hátsó szándéktól vezérelve úgy teszel, mintha nem tudnád. Emlékszel, hogy Bundes-Mutti fényképével vonultak az autópályán? Tudod honnan volt nekik? Egy német rendszámú Audiból osztogatták. Nem furcsállod, hogy azóta, amióta kiiltották ezt a csapatot a segítők közül:
B'rnai B'rith (Szövetség Fiai).jpg
azóta a szerb, angol vagy magyar nyelvű táblákkal nem tüntetnek a migránsok?

Szóval ha te nem akarsz látni, az a te dolgod, de bennünket, magyarokat, akik itt élnek a saját szülőhazájukban - (vagy nem, de emlékeznek rá, hogy mi az) - nem fogsz tudni eltántorítani attól, hogy jobban szeressük a hazánkat, mint ezt a tákolmányt, amit EU-nak hívnak, hiába retteg az alkoholista szabadkőműves Juncker a nemzeti érzések miatt, mert lehet, hogy a szerencsétlen németekből már sikerült ezt az érzést kinevelni, de bennünk még van és úgy veszem észre, hogy azokban a népekben, akiket még nem sikerült eliszlámosítani, azokban is.
 
M
-
-

-
Nállunk elérzékenyül a TV-reporter ha rászorulokrol beszél, Mo.-on sajnos ahogy láttuk a rugdosást is megmagyarázza a publikum.


Szent ég, Ernő! Ilyenek a német férfiak? Mi lesz veletek, ha megkezdik a kitoloncolást (a tervek szerint 400 ezer migránsról van szó), a terroristák meg elkezdik a német nyakak vagdosását? Sajnos lesz ilyen, ehhez nem kell jóstehetség, csak meg kellene hallgatni a titkosszolgálatok szakembereit. Mit tettetek a németekkel? Nem értettem, hogy a svéd nők miért vannak annyira oda az eltérő kultúrából érkező férfiakért. Még az életüket is feláldozzák, mint ez a szép svéd nő: letöltés (1).jpg

Most már kezdem érteni. Csupán azért, mert ők még férfiak. :D A nyugati civilizációban ti már kezditek elfelejteni, hogy mi a különbség férfi és nő közt.

12096639_931125793628661_5626935668316340642_n.jpg Őt fogjátok majd bevetni? :D Az ilyenek ellen: Bundesmutti vendégei2.jpg
 
Kedves Ernoe!

Lehet, hogy belőled hiányzik a nemzeti öntudat, meg a nemzeti érzelem, de ezért nem kéne mindenkit le fasisztáznod akiben ez megvan - ez egyfajta gondolkodásbeli hiányosságra vall... Arra még nem golndoltál hogy nincs igazad, lehet hogy Annának sincs...

Másrészről meg aki segítségre szorul, az nem lépi át illegálisan a határt, nem támad rendörőkre, nem szorja el az élelmiszert amit kap, és az csinálja amit mondanak neki és nem az van amit ő akar - ez abszurd... Ha a magyar menekültek ezt csinálták volna, mint most akik tömegesen érkeznek - meg néztem volna, hogy az akkori fináncok vagy oszták rendörök mit csináltak volna velük (de amúgy ez egy másik topik témája...).
Kedves Horkanto
-
Bennem is van "nemzési" ötudat és érzés, én is nemzettem egy pár gyereket.
-
Anyit elárulhatok neked, hogy nem azért szeretem öket mert "az én vérem van bennük" (ez egyébbként is marhaság, akinek vérzik a töke az menjen orvoshoz, ne penetrálni) hanem azért mert több évtizede ismerem öket, rengeteget átéltünk együtt és eközbe megszerettük egymást, tiszteljük egymást.
-
A beszélgetöpartneremet nem fasisztáztam le csak az érveit azonositottam ezek pedig fasisztoidok. Ezen nincs mit szépiteni.
-
Olvassad el mit ir a hölgy nekem: Aki nem magyar lányba üllteti a spermáját az egy "lopakodo népirtást" követ el.
-
Hát kedves Anna, ezen lehet segiteni, ird meg melyik spermabankba utaljam át a reggeli magömlésem eredményét.
-
Edes barátom, ha a te gyerekeidet itt "a faji keveredés pestisének" nevezné valaki akkor biztos közönségesebb lennél mind én. Kérlek olvassad el a védenced által belinkelt cikket, aztán gondolkodj el miként lehet jellemezni ha nem a fasisztoid jelzövel.
-
Nemcsak magamnak kerem ki ezt hanem mindannak a nevében akinek az élettársa nem Europai és természetesen a gyerekek nevében is. Nekem nem tünnt fel, hogy "alacsonyabbrendüek" lennének mind akár melyik "telivér". ;)
 
M
Kedves Horkanto
-
Bennem is van "nemzési" ötudat és érzés, én is nemzettem egy pár gyereket.
-

Jellemző, hogy még azt sem érted, hogy mit jelent az a szó, hogy nemzet. Gondolom az, hogy a "hazám", neked végképp nem jelent semmit.
Kedves Ernő, te nagyon-nagyon hagytad magad "elvarázsolni" az ilyen Juncker-Schulz féléktől és az általuk irányított hazudozó médiától, de hát lelked rajta, a te dolgod, csakhogy elárulom, hogy semmi esélyed meggyőzni azokat, akik még tudják mit jelent ez a két szó.
images
 
Jellemző, hogy még azt sem érted, hogy mit jelent az a szó, hogy nemzet. Gondolom az, hogy a "hazám", neked végképp nem jelent semmit.
Kedves Ernő, te nagyon-nagyon hagytad magad "elvarázsolni" az ilyen Juncker-Schulz féléktől és az általuk irányított hazudozó médiától, de hát lelked rajta, a te dolgod, csakhogy elárulom, hogy semmi esélyed meggyőzni azokat, akik még tudják mit jelent ez a két szó.
images
-
Kedves M.Anna3
-
Nekem semmi problémám nincs a "nemzet" szoszerinti értelmezésével mert ez "származást", nyelvi, kulturális összetartozást jelent.
-
Ha egy magyarországon született egy Syriában, Németországban vagy akár az Afrikai féltekén születettel házasodik akkor azzal csak kiböviti a nemzetet, ezért hülyeség azt mondani, hogy a "vegyesházassággal" kilehetne irtani egy nemzetet. (Liszt Ferenctöl kezdve Munkácsi-ig, Petöfin és a többi nagy magyaron át a Szent Királyainkig mind idegenböl hozott mamival vagy papival rendelkezett.)
-
Egy nemzet akkor hal ki ha nem képes befogadni hozzánkjötteket. Senki sem akar eröszakkal magyar lenni. Akit elözünk az csak egy ideig örzi magában a bánatát aztán szarik mindarra ami öt a bagázsra emlékezteti. Ez a nemzet halála.
-
A nationalisták nem tudják elképzelni, hogy vannak akik több identitással rendelkeznek, több kulturában kiismerik, othon érzik magukat. A nationalisták emberek akik kiakarják sajátitani maguknak a hazaszeretetet.
-
A haza az elsösorban nem egy hely, az egy érzés. A haza ott van ahol az ember jol érzi magát.
-
Mit jelent az, hogy "junker-Schulz-félék"? A vádaskodással soha nem vagy konkrét ha meg valamit mondasz akkor rögtön kiderül, rolla, hogy alaptalan.
 
M
-
Kedves M.Anna3
-
Nekem semmi problémám nincs a "nemzet" szoszerinti értelmezésével mert ez "származást", nyelvi, kulturális összetartozást jelent.
-
Ha egy magyarországon született egy Syriában, Németországban vagy akár az Afrikai féltekén születettel házasodik akkor azzal csak kiböviti a nemzetet, ezért hülyeség azt mondani, hogy a "vegyesházassággal" kilehetne irtani egy nemzetet. (Liszt Ferenctöl kezdve Munkácsi-ig, Petöfin és a többi nagy magyaron át a Szent Királyainkig mind idegenböl hozott mamival vagy papival rendelkezett.)
-
Egy nemzet akkor hal ki ha nem képes befogadni hozzánkjötteket. Senki sem akar eröszakkal magyar lenni. Akit elözünk az csak egy ideig örzi magában a bánatát aztán szarik mindarra ami öt a bagázsra emlékezteti. Ez a nemzet halála.
-
A nationalisták nem tudják elképzelni, hogy vannak akik több identitással rendelkeznek, több kulturában kiismerik, othon érzik magukat. A nationalisták emberek akik kiakarják sajátitani maguknak a hazaszeretetet.
-
A haza az elsösorban nem egy hely, az egy érzés. A haza ott van ahol az ember jol érzi magát.
-
Mit jelent az, hogy "junker-Schulz-félék"? A vádaskodással soha nem vagy konkrét ha meg valamit mondasz akkor rögtön kiderül, rolla, hogy alaptalan.

Mivel a szabadkőművesekről kezdtünk itt beszélni, azért legyen szó róluk is. Például a "Juncker és Schulz-féle" szabadkőművesekről.

Asselborn, luxemburgi politikus, a Jean-Claude Juncker vezette kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.

Asselborn szerint egyébként a menekültválság egy évtizedig fog tartani.

Ezt tegnap mondta és az újságíróknak nem jutott eszébe, hogy megkérdezzék: Honnan tudja ilyen pontosan? Hát én megmondom, még ha az újságírók nem is voltak rá kiváncsiak. Onnan, hogy tudja, mert az, ami Európában és az arab világban történik nem a véletlen műve. Soros nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta, hogy Európának évi 1 millió migránst kell befogadni és ezt úgy kell finanszíroznia, hogy kötvényeket bocsát ki. Migránsként valami 18 ezer euróba fog kerülni. Tehát évi egy millió migráns az egyenlő 10 millióval plusz, akik még jönnek majd "család-egyesítés" indokával és akik ezalatt a tíz év alatt születni fognak a muzulmán nőknél évente egy-egy gyerekenként.

Közben szerencsétlen németek elfogynak. A keleti országrészben a népesedési szorzó 0,9-0,6 között van. :( Azaz ez nem menekültválság, még csak nem is bevándorlás, hanem lakosságcsere és ehhez a tervek már 1920-ban kész voltak.

Ennyit a jóságos szabadkőművesekről. Ja, a népesedési problémák okáról egész könyvtár van, nem könyvek. Ugyanis oka van és ebben is benn van a jóságos kezük.

Tudod, ha majd pár száz év múlva megtalálják ásatásokon a kölni dóm romjait, akkor majd az ott élő muzulmánok hirdetni fogják népük csodálatos zsenialitását, mert ők ilyen remekműveket voltak képesek alkotni. Gondolj csak a piramisépítő népekre...

250px-K%C3%B6lner_Dom_2013-06-06-01.JPG
 
Kedves Anna
-
Lengyelországban még a Teletabit sem akarják beengedni, nemhogy a Syriaiakat, a Homer Simpsons épp ugy a lelövöldözés listáján áll (egyébbként ha jol tudom egy menekült magyar rajzolja a filmet) ezért tüntetnek a képével. A lengyel humor ugy látszik nem elégé fejlett.
-
Nálunk azért voltak a menekültek az állomáson, mert Angélához akartak utazni, aki telefonon közölte Viktorunkkal a háttérben, hogy ne merészelje őket felengedni a vonatra és ne merészelje Bicskénél tovább engedni, meg mindenfélét, amit a háttérben szoktak parancsolgatni a magyaroknak, a nyilvánosság előtt meg eljátszották az érző humánus evangélikus lelkész lányát.
-
Es neked ki mesélte el ezeket a titkos "háttérinformátiokat? A Fiktor féle rádioadio? :)
-
Magyarország a hajléktalanok számára sem képes menedéket adni, majd ha jön a hideg tél megint megfagynak, kilesznek zavarva a saját fövárosukbol. A városon messze kivül épült menedék 6000 féröhelyes, a hajléktalanoknak nincs pénzük naponta vidékröl beutazni az belett kalkulálva a tervbe.
-
En szégyelném magamat a helyedben, hogy az "Angelához" kivántak jönni a menekültek mert Mo. látszolag nem vonzo a számukra, ott nem kivánatosak. Hogy te még ezzel büszkélkedsz az sokat elmond rollad. :(
-
Magyarország kijátszotta a menekülteket és Europát de a trükköt csak egyszer lehetett megcsinálni, vonatjegyeket eladni többszáz euroért, aztán lezárni a vonatajtot ugy, hogy se kivülröl se belülröl ne lehessen kinyitni, Bicskénél eröszakkal megállitani a vonatot és fogolytáborba zárni a menekülteket. A sinek között halt meg egy ember többnapos éhség után.
-
Csak örülhettek, hogy kevesen vannak regisztrálva Mo.-on különben egy halom embert visszatoloncolna nyugateuropa. Hogy nem teszik az azt jelenti, hogy Mo. nem számit többet a biztonságos államok közé ami az idegeneket jelenti.
-
Mo nem megbizhato, a statusza azonos mind a Syriai háborus övezeté. :(
-
Egy német rendszámú Audiból osztogatták. Nem furcsállod, hogy azóta, amióta kiiltották ezt a csapatot a segítők közül: azóta a szerb, angol vagy magyar nyelvű táblákkal nem tüntetnek a migránsok?
-
Nincs is rá szükség. Magyarország eltávolodott a humanista normáktol, a menekültek esélyei egyértelmüek.
-
Ahogy látom a menekülteket segitö fénykép alatt "B’nai B’rith", egy a nationalszocializmus alatt létrejött nemzetközi segélyszervezet neve áll. Richard von Weizsäcker, Helmuth Kohl és 2008 ota Angela Merkel is a kitüntetettjei sorában áll.
-
Nem hiszem, hogy kilennének tiltva Mo.-rol, ellenkezöleg ugy olvasom, hogy ennek az eredetileg zsido alapitásu szervezetnek ("szövetség fiai") még Orbán Viktor is tagja.
-
Nem értem, hogy lelkesedhetsz egy államaparátusért amelyik megtagadja a Genfi egyezmény alapjait a humanitárius segitséget. Még büszkélkedsz is vele.
-
Szóval ha te nem akarsz látni, az a te dolgod, de bennünket, magyarokat, akik itt élnek a saját szülőhazájukban - (vagy nem, de emlékeznek rá, hogy mi az) - nem fogsz tudni eltántorítani attól, hogy jobban szeressük a hazánkat, mint ezt a tákolmányt, amit EU-nak hívnak, hiába retteg az alkoholista szabadkőműves Juncker a nemzeti érzések miatt, mert lehet, hogy a szerencsétlen németekből már sikerült ezt az érzést kinevelni, de bennünk még van és úgy veszem észre, hogy azokban a népekben, akiket még nem sikerült eliszlámosítani, azokban is.
-
Nem látok diskrepantiát Europa és az öt alkoto országok között. Az emberi test részei sem fognak az egész lény ellen felhorkanni (ha csak egy kis eszük van). Magyarország része Europának ha együtt akar vele dolgozni ha nem. A kérdés csak, hogy hasznos tagja akar lenni vagy egy élösködö. Nem is értem miért nem léptek ki az EU-tagságbol? :)
-
Csináljál egyszer egy fejszámolást hol lenne Mo. a szomszédai nélkül. Nem tagadom mi is megéreznénk de hogy most felfedeztek bennünket a közelkeletiek könyen lehetne potolni az emberhiányt. :) :)
 
M
-
Csináljál egyszer egy fejszámolást hol lenne Mo. a szomszédai nélkül. Nem tagadom mi is megéreznénk de hogy most felfedeztek bennünket a közelkeletiek könyen lehetne potolni az emberhiányt. :) :)

Mondtam már, veled nem nyitok vitát a történelemről, mert dunsztod sincs róla. Remélem annyit azért tudsz, hogy a történelemkönyveket a győztesek írják.
 
Szent ég, Ernő! Ilyenek a német férfiak? Mi lesz veletek, ha megkezdik a kitoloncolást (a tervek szerint 400 ezer migránsról van szó), a terroristák meg elkezdik a német nyakak vagdosását? Sajnos lesz ilyen, ehhez nem kell jóstehetség, csak meg kellene hallgatni a titkosszolgálatok szakembereit. Mit tettetek a németekkel? Nem értettem, hogy a svéd nők miért vannak annyira oda az eltérő kultúrából érkező férfiakért. Még az életüket is feláldozzák, mint ez a szép svéd nő: Csatolás megtekintése 1391428

Most már kezdem érteni. Csupán azért, mert ők még férfiak. :D A nyugati civilizációban ti már kezditek elfelejteni, hogy mi a különbség férfi és nő közt.

Csatolás megtekintése 1391429 Őt fogjátok majd bevetni? :D Az ilyenek ellen: Csatolás megtekintése 1391430
Kedves Anna
-
Igen nállunk még az is megesik, hogy a TV-moderatornak egy emberi gesztus hallatán könybelábad a szeme. Még mindig jobb, mind szivtelennek lenni és gyerekeket rugdosni anélkül, hogy fájna nekünk.
-
Mi lesz veletek, ha megkezdik a kitoloncolást (a tervek szerint 400 ezer migránsról van szó), a terroristák meg elkezdik a német nyakak vagdosását?
-
Bizony nem lesz egyszerü feladat enyi embernek a beilleszkedése egy uj hazába de pont ez a bátorság ez a segitökészség ami szinpatikussá teszi németországot amiben élek. Engem az bántana ha Mo.-on kéne laknom és mindenki ugy gondolkodna mind te.
-
Nem értettem, hogy a svéd nők miért vannak annyira oda az eltérő kultúrából érkező férfiakért. Még az életüket is feláldozzák, mint ez a szép svéd nö.
-
Hogy érted, hogy felálldozza az életét? En ugy látom a képen mind a kettö jol érzi egymást. :)
-
A másik képröl. Hol van elöirva, hogy magassarku cipöt csak nök hordhatnak? A menekültek egyébbként pont a fejlevágo terroristák elöl menekülnek.
-
Engem nagyon bánt, hogy belölled hiányzik mindennemü részvétel, alig birod kivárni, hogy a Németek kudarcot valjanak az integratios politikájukkal. :(
 
M
Igen, belőlem minden olyan tulajdonság hiányzik, ami most előnyös lenne ahhoz, hogy elnyerjem a jelenlegi irányzat dicséretét. Egy dolog azért nem múlt el belőlem és ez a részvét azok iránt, akik megérdemlik. És ők a németek. Minden megbecsülésem és részvétem az övék.

https://www.youtube.com/watch?t=13&v=dqXmpPMSDmU

sddefault.jpg
 
Mivel a szabadkőművesekről kezdtünk itt beszélni, azért legyen szó róluk is. Például a "Juncker és Schulz-féle" szabadkőművesekről.

Asselborn, luxemburgi politikus, a Jean-Claude Juncker vezette kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.

Asselborn szerint egyébként a menekültválság egy évtizedig fog tartani.

Ezt tegnap mondta és az újságíróknak nem jutott eszébe, hogy megkérdezzék: Honnan tudja ilyen pontosan? Hát én megmondom, még ha az újságírók nem is voltak rá kiváncsiak. Onnan, hogy tudja, mert az, ami Európában és az arab világban történik nem a véletlen műve. Soros nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta, hogy Európának évi 1 millió migránst kell befogadni és ezt úgy kell finanszíroznia, hogy kötvényeket bocsát ki. Migránsként valami 18 ezer euróba fog kerülni. Tehát évi egy millió migráns az egyenlő 10 millióval plusz, akik még jönnek majd "család-egyesítés" indokával és akik ezalatt a tíz év alatt születni fognak a muzulmán nőknél évente egy-egy gyerekenként.

Közben szerencsétlen németek elfogynak. A keleti országrészben a népesedési szorzó 0,9-0,6 között van. :( Azaz ez nem menekültválság, még csak nem is bevándorlás, hanem lakosságcsere és ehhez a tervek már 1920-ban kész voltak.

Ennyit a jóságos szabadkőművesekről. Ja, a népesedési problémák okáról egész könyvtár van, nem könyvek. Ugyanis oka van és ebben is benn van a jóságos kezük.

Tudod, ha majd pár száz év múlva megtalálják ásatásokon a kölni dóm romjait, akkor majd az ott élő muzulmánok hirdetni fogják népük csodálatos zsenialitását, mert ők ilyen remekműveket voltak képesek alkotni. Gondolj csak a piramisépítő népekre...

250px-K%C3%B6lner_Dom_2013-06-06-01.JPG
Kedves M.Anna3
-
Semmi meglepöt nem látok abba, hogy valaki felismeri a világban egyenlötlenül végbemenö fejlödést, a lemaradottságot, az inséget, éhséget, emberi jogog betartásának a hiányát.
-
Engem nem azok idegesitenek akik tenni akarnak valamit ez ellen hanem azok akik ugy gondolják elég szögesdrottal körülvenni magunkat és aki közeleg lepuffantjuk.
-
Közben szerencsétlen németek elfogynak. A keleti országrészben a népesedési szorzó 0,9-0,6 között van. :( Azaz ez nem menekültválság, még csak nem is bevándorlás, hanem lakosságcsere és ehhez a tervek már 1920-ban kész voltak.
-
Magyarországon még rosszabbul néz ki, ott nemcsak kevesen születnek hanem a meglevök is elfutnak. Hozzánk legalább jön valaki, az ország nem lesz soha üres, tök mindegy hány százalék belöllük tözsgyökeres Bajuwar.
-
Azaz ez nem menekültválság, még csak nem is bevándorlás, hanem lakosságcsere és ehhez a tervek már 1920-ban kész voltak.
-
Tulbecsülöd az emberi képességeket. Sokmindent elöre lehet látni de lehetetlen emberek tömegét ilyen hosszu távon irányitani. Talán a GPS és a Smartphont is betervezte a nagy diktátor csak, hogy magyarországot lerohanják a Sziriai menekültek. Voltál már psychiáternál? :)
-
Ennyit a jóságos szabadkőművesekről. Ja, a népesedési problémák okáról egész könyvtár van, nem könyvek. Ugyanis oka van és ebben is benn van a jóságos kezük.
-
A szaporodás az egy életjelenség, nem csoda hogy sokat foglalkozunk vele amiota csak ember van a földön. Hogy ez téged meglep? :(
-
Már feltéve, hogy igazad van és a "szabadkömüvesek" parancsolták meg a szüleidnek, hogy téged világrahozzanak ök meg belementek a nyomás hatására kelletlen, hol van a probléma?
-
Magyarország védekezik, nállunk a legmagasabb a fiatalkoruak öngyilkossága.!? :) :)
-
Tudod, ha majd pár száz év múlva megtalálják ásatásokon a kölni dóm romjait, akkor majd az ott élő muzulmánok hirdetni fogják népük csodálatos zsenialitását, mert ők ilyen remekműveket voltak képesek alkotni. Gondolj csak a piramisépítő népekre...
-
Lehet, hogy a proféta szol belölled, a Kölni Dom középpontjában áll a "Három király sirja" akik köztudott Syriábol és Perzsiábol jöttek a menekült Kisdednek hoztak tömjént és mirhát.
-
Hogy miért épp itt Kölnben temettették el magukat azt csak a Pápa és a kegykereskedök tudják. :)
 
Igen, belőlem minden olyan tulajdonság hiányzik, ami most előnyös lenne ahhoz, hogy elnyerjem a jelenlegi irányzat dicséretét. Egy dolog azért nem múlt el belőlem és ez a részvét azok iránt, akik megérdemlik. És ők a németek. Minden megbecsülésem és részvétem az övék.

https://www.youtube.com/watch?t=13&v=dqXmpPMSDmU

sddefault.jpg
-
Kedves M.Anna3
-
Ebben a házban Augsburgban, keresztény menekültek laknak a Balkánrol, hogy ugy mondjam a Nagy-Magyarország volt területéröl. Informáld magad mielött megvádolsz valakit.
-
Természetesen van a többszáz-ezer ember között "messi", még az is meglehet, hogy a szemétnek más oka van.
-
Magyarországon az a baj, hogy tul keveset vagy semmit sem mutatnak be sikeres integratiorol. Pedig rengeteg menekült van aki primán megtalálta a helyét az uj hazájában és gazdagitja azt.
-
Hogy mi az a "Messi" azt megtudhatod ebböl a filmböl, ez egy betegség ami nationalitásra valo tekintet nélkül felütheti a fejét. A filmben egy 22 éves lány lakása láthato, ha kimegy az ajton jolöltözött, a fene se gondolná hogyan él. Láttam esetet a TV-ben ahol egy föápolo növér aki a korházban különleges rendszeretétéröl volt hires, éllt ilyen körülmények között.
-

-
Ezek emberek akik nem tudnak semmit eldobni.
-
 
Érdekes, hogy ez a téma nem kényes, amikor meg én ezt linkeltem be
Szabadkőművesek kezén az ország - amit a google dobott ki egyébként, annyira kényesnek itéltetett, hogy el is lett tüntetve szöröstől, böröstől...

Érdeklődöknek:
A szabdköművesekről és a szabadköművességről Raffay Ernő nevére keresve a youtubon több előadás is található...


(csak hang felvétel)

Ezekből az előadásokból kiderül, hogy Magyarországon a szabadköművesség 1950-es évek előtti adatai szabadon kutatható, és van női páholy is...
 
Utoljára módosítva:
M
Mégis ki irányítja a világot?

control-the-world.jpg


„Politikai pályafutásom során az emberek többnyire négyszemközt tiszteltek meg bizalmukkal. Az Egyesült Államok legnagyobb alakjai, a kereskedelemben és az iparban, valamennyien félnek valamitől. Tisztában vannak vele, hogy létezik egy rendkívül szervezett, alattomos, mindig mindent figyelő, mindent átszövő, teljes és tolakodó erő, így minden esetben kénytelenek lélegzetüket visszafojtva beszélni, amikor elítélően fogalmaznak ezzel kapcsolatban.”
Woodrow Wilson, az Egyesült Államok 28. elnöke (1856-1924)

„Szóval kedves Coningsby, láthatod, hogy a világot nem azok a személyek irányítják, mint akiket a háttér mögé nem látó emberek elképzelnek.”
Benjamin Disraeli, Nagy-Britannia miniszterelnöke (1804-1881)
 
M
A FENTI KÉPEN A "G" BETŰ A KÖRZŐBEN SZIMBÓLUM ALATT!

a Fábián Társaság logója (báránybőrbe bújt farkasok)

A Fábián Társaságot 1884-ben alapították szabadkőművesek szocialista szervezetként álcázva, azonban a szabadkőművesség végrehajtó fiókszervezeteként működik.

Tagjai között megtalálható volt Aldous Huxley, H. G. Wells, George Bernard Shaw és George Orwell.

A Társaság kitűzött célja egy világkormány felállítása békés eszközökkel. (Vesd össze: Új világrend, PRS)

Jelentős befolyásolási képessége volt és van jelenleg is napjainkban a brit Munkáspárt politikájára.

forrás: http://hu.iranyitok.wikia.com/wiki/Fábián_társaság


https://books.google.hu/books/about...új_világrend.html?id=aV1cBQAAQBAJ&redir_esc=y
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
A magam részéről nem hiszek az eszmék (és az ember) világmegváltó erejében. Ha akárcsak két ember másként gondolkodik és ennek megfelelően másként szándékozik élni, ez a helyzet - ha tetszik, ha nem - potenciálisan magában hordozhatja az intolerancia és az erőszak lehetőségét. Ha valaki hisz az egyének, a közösségek vagy a nemzetek önrendelkezési jogában, az könnyen beláthatja, hogy egy szabadkőműves eszmék alapján kiépülő világállamot („birodalmat”) egyedül a kényszer eszközeivel lehet összetartani. De olyan körülmények között sem szeretnék élni, ahol mindenki ugyanúgy él és/vagy gondolkodik. Ma Európában a helyzet tragikus, egyrészt ott vannak az életükért/megélhetésükért futó szerencsétlen embertömegek, másrészt ott vannak a befogadóképesség reális határai. A politikusok egy része ugyanakkor legszívesebben átnevelő táborba küldené azokat az európai polgárokat, akik nem hajlandóak párhuzamos társadalmak körülményei között élni. Az életformák és a tradíciók nagyon nehezen és lassan változó jelenségek, és akik az eszmék nevében egyik pillanatról a másikra akarnak realizálni új világokat, sokszor nagyobb károkat okoznak, mint az az eredeti ok, amely ellen – úgymond – háborút indítanak. Persze nem szeretnék igazságtalan lenni, annyira nem ismerem a szabadkőművességet. Nem tudom, hogy jellemző-e rá az a fajta intoleráns elitizmus, amellyel megbélyegzik. Én inkább az önépítkezés – és nem a világ-átalakítás útját járom, így talán hitelesen hatással lehetek néhány, hozzám közeli emberre, és Isten ments, hogy az igazság felkent szószólójaként tekintsek önmagamra. ☿
 
Mégis ki irányítja a világot?

control-the-world.jpg


„Politikai pályafutásom során az emberek többnyire négyszemközt tiszteltek meg bizalmukkal. Az Egyesült Államok legnagyobb alakjai, a kereskedelemben és az iparban, valamennyien félnek valamitől. Tisztában vannak vele, hogy létezik egy rendkívül szervezett, alattomos, mindig mindent figyelő, mindent átszövő, teljes és tolakodó erő, így minden esetben kénytelenek lélegzetüket visszafojtva beszélni, amikor elítélően fogalmaznak ezzel kapcsolatban.”
Woodrow Wilson, az Egyesült Államok 28. elnöke (1856-1924)

„Szóval kedves Coningsby, láthatod, hogy a világot nem azok a személyek irányítják, mint akiket a háttér mögé nem látó emberek elképzelnek.”
Benjamin Disraeli, Nagy-Britannia miniszterelnöke (1804-1881)

Mégis ki irányítja a világot?
-
Kedves M.Anna3
-
A válasz nagyon egyszerü: senki nem irányitja. A világ tul komplikált ahoz, hogy irányitani tudná valaki, vagy egy kis csoport. Csak az összeesküvéselméletekben hivök összezsugorodott agya képzeli, hogy a világ irányithato lenne. :)
-
verschw_comic.jpg

-
"Ébredjetek fel emberek! Nincsenek "összeesküvéselméletek". Egy Washingtni titkos társaság terjesztette el ezt az elméletet, csak azért, hogy mindanyiunkat paranoiddá tegyen." :(
 
Utoljára módosítva:
A válasz nagyon egyszerű: senki nem irányítja. A világ túl komplikált ahhoz, hogy irányítani tudná valaki, vagy egy kis csoport. Csak az összeesküvés-elméletekben hívők összezsugorodott agya képzeli, hogy a világ irányítható lenne.
Még téged se lehet irányítani nem hogy a világot

A cikkben olvastam egy gyanús dolgot:
Nőkkel együtt nem olyan hatékony a munka
A magyar kormányban egyetlen női miniszter sincs. Orbán Viktor szerint a nők nem bírnák a brutális helyzeteket, ezért az ország jelen állapotában a miniszterelnök el sem tudja képzelni, hogy lenne női minisztere.
Gyanús nem-e szabadkőműves
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Hi! Does anyone here have the easy deutsch books by Jan richter in English?
hanna322 wrote on pöttyösdoboz's profile.
Szia! Érdeklődni szeretnék, hogy az Okosodj mozogva DVD anyagát el tudnád-e küldeni? Sajnos a data linkek már nem működnek. Nagyon köszönöm előre is a segítségedet! Üdv.: hanna322
katuskatus wrote on adabigel's profile.
Szia kedves Abigél! Neked sikerült letölteni Az egészség piramisa c. könyvet? Ha igen, elküldenéd nekem? Szép napot kívánok!
ametiszt99 wrote on boyocska's profile.
Szia,nem tudom,hogy megoldódott e a Bauer Barbara könyvvel kapcsolatban a problémád,de feltettem a könyvet ide:
Ne haragudj,de nem vettem észre hamarabb az üzenetedet:):)
ametiszt
Vasas István wrote on kukta's profile.
Kedves Árpád !

Nagyon boldog névnapot kívánok !

Áldott , boldog Húsvéti Ünnepet is kívánok !

Jó egészséget kívánva üdvözöl v.pisti .

Statisztikák

Témák
38,127
Üzenet
4,800,804
Tagok
615,672
Legújabb tagunk
AntonioSoimi
Oldal tetejére