"Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert minden csönd más..." / Reményik Sándor /

gyöngyesz témája a 'Irodalom' fórumban , 2009 Október 29.

 1. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Sík Sándor : Áldott, aki előre néz


  Agg szót beszélek, megtanuld:
  Ha még oly szép is volt a múlt,
  S az emlék édes, mint a méz,
  Vissza ne nézz!

  Ha még úgy el is kérgedett
  Az eke szarván két kezed,
  Ki hátrafordul, rég tudod,
  Az átkozott.

  Áldott, aki előre néz.
  Szellő szemedbe fütyörész,
  Forró a föld, piros a menny:
  Előre menj!

  Míg a jövendőnek bírod
  Szögezni márvány homlokod,
  Nincs addig darvadozni mért,
  Mi jön, ne kérdd.

  Régi bölcsesség: ami vár,
  Réges-régen megírva már
  Szíved piros redőiben, -
  De nem pihen.

  A rejtelmes redők alatt
  Izzik az Élő Gondolat,
  Amely öröktől örökig
  Munkálkodik.

  Eredj és tárt szívvel fogadd,
  Amit diktál a pillanat.
  Cselekedd, ami rajtad áll.
  Nincsen halál.
   
 2. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Rába György : Föloldódás


  Szerethessem még amit szeretek
  felhőárnyékban napsütötte foltot
  aki nevem alatt
  keres általutat
  vallhassa boldog

  Málljon le róla
  ráégett fekete
  több évtizedes éjjele
  látóterébe képek
  garmadája tolongjon
  óráját feledve az élet
   
 3. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Rába György : Versenytársam, az idő


  Diákéveim véget sosem értek
  fürkésztem lestem elemeztem
  ha mást nem egyet megtanultam
  hogy futóbajnok az idő
  soká nem hittem verhetetlen
  úgy próbálgattam kitalálni
  hátáról melyek praktikái
  csak inal ma is senkitől
  sem tart folyvást előretör
  vissza az istennek se nézne
  üldözője sejthessem végre
  lankad-e megelőzhető
  nagy versenytársam az idő
   
 4. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  Rába György : A fő túlélő  Vonásait nem ismerem
  de nálam mohóbb kérdező
  a mérföldes lépteivel
  belátatlan utakat tisztelő
  akit első szavamtól faggatok
  a fő túlélő az idő
   
 5. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  kakastar%u0025C3%A9j_marthastewart.jpg

  Oravecz Imre: Látomás közben szerzett ének


  Az űrből kilép a végtelenség és jön felém,
  az égből kilép a magasság és jön felém,
  a nappalból kilép a világosság és jön felém,
  a fákból kilép a sudárság és jön felém,
  a füvekből kilép az üdeség és jön felém,
  a földből kilép a melegség és jön felém,
  a vizekből kilép a lágyság és jön felém,
  az állatokból kilép a szelídség és jön felém,
  az emberekből kilép a szeretet és jön felém,
  a szellemekből kilép az örökkévalóság és jön felém,
  én is kilépek magamból és megyek magam felé.


   
 6. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  artbloom_product_23916_110216104303_1.jpg

  Vecsey Kiss Mária : Innen, s túl  Meghallod-e már azt a hangot:
  évre az év hogyan fordul;
  ahogy lebeg a nagy vízen át
  fényre az árny mint csikordul?
  Tudod-e már, milyen a zajban
  a csönd sóhaját hallani?
  Tudsz-e már magadból valamit
  magadnak is megvallani?
  Érzed-e már az alkony szagát
  elomolva a rét fölött?
  Egy madár szárnya-suhogását
  – az imént még itt röpködött?
  Bíborkárpit az éjszakában
  meglátod-e merről hasad?
  Ha Isten lenéz a nagy égből,
  megsejted-e benne magad?
  Féled-e még, ha zörög a zár,
  ha a kilincs megcsikordul,
  s lebegve száll a nagy vízen át
  árnyba a fény, ahogy fordul?
   
 7. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [h=6] fotozz_204762.jpg

  Babits Mihály: Intelem vezeklésre

  [/h] [h=6]
  Mivel e földön jónak lenni oly nehéz -
  erényeid elhagynak mint az ifjúság,
  de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák
  s ha netán elfáradva az úton leülsz,
  mind köribéd telepszik és arcodba néz
  nyugodtan, mintha mondanák: ŤNem menekülsz!ť -
  s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz,
  kicsit hátrábbhúzódik, és ha nem figyelsz,
  megint előjön, kezed nyalja, s mintha már
  lelked belső helyein és zugaiban
  kotorna nyelve ragadósan, síkosan,
  és érzed már hogy többé nem kergetheted
  s nem verheted hacsak magadat nem vered -
  verd! verd! ezer bűn nyelve lobog benned mint a tűz
  és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz:
  te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár
  s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét
  s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,
  mint a bélpoklos poklát mely benne rohad
  és őt is elrohasztja - viszi mint az őrület
  vak égését, ezt a sivár belső tüzet
  amelyben minden bölcs erő és fiatal
  erény úgy illan el, mint tűzben az olaj,
  légbe leng fel és híg egek felé enyész -
  [/h][h=6] mivel e földön jónak lenni oly nehéz![/h]
   
  göröngy kedveli ezt.
 8. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  417190_251154878301583_104631892953883_542283_441324660_n.jpg

  Devecseri Gábor : Krisztustövis


  A szenvedésre emlékezzetek.
  A szenvedésben lesz még részetek
  - mint most is -, de én az Ő tövisével,
  mely ágaimtól szívetekig ér el,
  azt hirdetem, hogy igyekezzetek
  szelíddé tenni próbált szívetek,
  ti emberek kezétől szenvedő
  és embert szenvedtető emberek.
  És irgalmasabb lesz majd az idő,
  mit úgyis együtt kell töltenetek.
   
 9. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Gárdonyi Géza: Gyöngy volna


  - Gyöngy volna, de inkább gyémántnak vélhető.
  Nem gyémánt mégse: fénylőbb drágakő.
  Fénylőbb és tisztább, s gyémántnál keményebb.
  Mázsás pöröllyel sújts rá: belemélyed.
  Méreg nem fogja. Tűzben meg nem ég.
  Örök? valami ez a kicsiség.

  - Örök? Mi örök a nagy ég alatt?

  - A gondolat.
   
 10. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Balassi Bálint : [Adj már csendességet...]

  Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr,
  Bujdosó elmémet, ódd bútul szívemet, kit sok kín fúr.

  Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
  Õrizd, ne hagyd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére.

  Nem kicsiny munkával: Fiad halálával váltottál meg,
  Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg.

  Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
  Irgalmad végtelen, de bûnöm éktelen s romlást valló.

  Jó voltod változást, gazdagságod fogyást érezhet-é?
  Ki engem, szolgádat, mint régen sokakat ébreszthet-é?

  Nem kell kételkednem. Sõt: jót reménylenem igéd szerint!
  Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint.

  Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
  Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát.

  Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
  Kit jól gyakorolván, haljak megnyugodván, bú s kín nélkül.
   
 11. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  Rab Zsuzsa: Lámpás


  Részeg fák bukdácsolnak a ködben.
  Szélverte varjak rongy-libegése.
  Előreszögezett arcom
  összevissza cikázó
  alagutakat éget
  a sziklasötétbe.
  Lábam alatt üvegcserepek –
  hajdani ünnepeim,
  szögesdrótok csikorognak
  ütőereimben,
  védetlen szemeimbe
  tüskés ágak nyílhegyeit röpíti
  a téli vidék.
  Egy csöndes szó
  fel tudna talán támasztani még.
  És otthonra találnék.
  Akárhol!  Farkashangú téli mezőn
  imbolygó lámpás után lohol így
  bukdácsolva, lihegve
  a szánról
  lelökött vándor.  feny%u002525C5%2591havas1.png
   
 12. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Gárdonyi Géza : Március  A tél elhúzódott. Ami kis hó maradt,
  felszívta a nap, meg beitta a föld.
  Csak itt-ott az árok mélyén egy rongydarab,
  mely a fehér király palástjából szakadt.
  A partokon immár kizsendül a zöld.

  Egy-egy kerek barna folt a szántóföldön:
  ez az elment télnek nedves lábnyoma,
  s egy-egy kerek kis zöld, réten, legelőkön:
  a megjött kékszemű tavasz lábanyoma.


  Óh ibolyaszemű, mosolygó kikelet,
  mennyire vártam már megjöveteledet!
  Vártam már a télen, kályhám előtt ülve,
  belemélázva a parázsló tűzbe.

  Vártam reggelenkint, mikor ablakomról
  leolvasztotta a nap a jégvirágot,
  és a házereszről lecsüngő jégrojtból
  egy-egy nagy kristálycsap könnyezve leválott.


  Csakhogy itt vagy, te szép, te kedves kikelet!
  Terítsd ki, terítsd ki zöld bársony szőnyeged!
  Ékesítsd ezüsttel a fűzfa-gallyakat!
  Árassz ránk napsugárt! Hozd meg a madarat!

  Dél van. Fenn a kéklő égi magasságon
  sárgán ragyog a nap melegöntő képe.
  Megébred az élet az egész határon.


  A beteg Könczölné, ez is idekint van:
  kihozatta magát a napos udvarra.
  A rossz szalma-díkón fekszik mozdulatlan,
  behúnyt szemmel tartván orcáját a napba.

  Mit érez? Mit gondol? Bízik-e? Remél-e?
  Fekszik. Ibolyát tart az egyik kezébe.


  Óh a nap, nézhetetlen orcájú istenség!
  Világ világító, éltető melegség!
  Nem csodálom, hogy a régiek imádtak,
  hiszen édesanyja te vagy e világnak!
  Mikor fölemeled tündöklő orcádat,
  az élet fölserken, megpezsdül, megárad,
  s a harmatos zöldben zeng a madárének.
  Láttadra öröm és bizalom az élet.
  Keltesz, növelsz, éltetsz, te, minden forrása,
  ki egyként mosolyogsz emberre, rózsára,
  porszemre és hegyre, harmatra, folyamra,
  Óh ragyogj, ragyogj ránk, világ édesanyja!

  S ahogy így megállva imádom a napot,
  azokra gondolok, kik szintén imádták.
  Micsoda más lelkek, micsoda más papok,
  kik a napkeltét a ligetekben várták,
  virágos ligetben, szent zádogfák alatt,
  s amikor a hajnal bíbora felhasadt,
  s a nagy aranydeszkák az égre villantak,
  magyarul kiáltják a szent szót a napnak.


  Még a macskánk is hunyorog az égre,
  és a tölgyfa-kapu kis deszkás tetején
  elnyújtózik, és alszik a napnak melegén.
  S előkívánkozik ki a napsütésbe
  minden ami csak él - báró, avagy bárány.
  A tyúkom is máma vezette ki népét.
  Mintha vagy húsz citrom gurulna mellette.
  El-elnézem gondos, jó anyai képét,
  amint hívja őket kotyogva, pittyegve.
  Meg-megáll és kapar. Belevág a földbe.

  Tyhű, micsoda öröm az ő vertyogása!
  Fut a sok apróság, magát gyűrve, törve,
  lebukva, felbukva, tolongva egymásra.
  De íme felrikolt: - Hátam mögé, népem,
  ihol az én régi, gonosz ellenségem!
  ...S ádáz tekintettel mered a macskára,
  aki most megy arra lomhán, ballagdálva,
  s csak úgy oldalt sandít a rémült csirkékre...
  Várja a tyúk, várja, míg elér elébe:
  szárnyát szétfeszíti, nyakát összekapja,
  s olyat csíp rá, hogy az felugrik a falra.


  Kisétálok én is. A napsütött soron
  végigmendegélek, végigjárdogálok.
  Az út földje puha. Látom a nyomokon,
  előttem mentek az apró iskolások.
  Apró iskolások, apró mezitlábak.
  Csak egy cipő-nyom van, az is ferde-furda:
  a cigányfiúé. Mezítláb nem járhat:
  madzaggal köti át, s mégis úr a Gyurka!
   
  magdolna 58 kedveli ezt.
 13. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Kosztolányi Dezső : Nők


  Nem kamasz-szerelem kis hevületében
  beszélek.
  Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól
  vallok,
  nők, rokonaim.
  Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám,
  mint senki más
  s szeretlek is benneteket.

  Zavarosak, mint én,
  termékenyek, mint én,
  zavaros források, melyekből aranyat mostam,
  igazi aranyat.
  Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok,
  de igazabbak
  a meddő gondolatnál,
  a büszke hazugnál,
  a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál.
  Hová is futhatnék én,
  kócos fejemmel,
  költészetemmel,
  rettenetesen-cikázó tétovaságommal,
  ha nem lennétek ti,
  megértők, megbocsátók,
  elvtelen szentek,
  jámbor pogányok,
  bizonytalan jók,
  valóság hű sáfárjai.
  Ha varrtok, vagy vajat mértek,
  kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel
  s hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok,
  fölkacagott az örömtől, hogy vagytok
  s én is vagyok, mellettetek.
  Hozzátok kötözött engem a végzet,
  örökkévalóan,
  köldökzsinórral, azután a vágyak
  eleven kötelével,
  hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé
  s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.

  Nem egy, hanem mindegyik.
  Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
  mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
  Mindegyik anyám.

   
 14. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]  Képes Géza: Félálomban

  Rigófüttyökre ébredek,
  mosolygok.
  Álmomban iskolásgyerek
  voltam, együgyű, boldog,
  ki rongylabdát köt, pandur-rablót játszik
  s a szilvafák
  sötétkék ágai alatt
  rikolt egy óriásit.

  A mosoly
  még lelkemen remeg:
  fűszálakon fénylő harmat –

  Drága fűszál, nem merek
  hozzád érni, hiszen
  abban a pillanatban
  leverem
  fejed díszét, a gyönge harmatot.

  Csak nézlek.
  Gyönyörködöm
  és hallgatok.
   
  magdolna 58 kedveli ezt.
 15. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  Kormányos Sándor : Elképzelem


  Elképzelem, hozzáadok
  egy nyarat, fényt a lombokon,
  rezzenést az ágak között
  s ha kevés, továbbgondolom.
  Borzolódó rét füvére
  szelek sóhaját álmodom,
  ölelésnyi békét talán
  magamnak itt bent... Nem tudom.
  Álmodozom, hozzáadok,
  vagy épp elveszek belőle,
  a képzelet csak játékot űz,
  de vágyak futnak előtte.
   
 16. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]

  SYLVESTER ANITA : ÚJÉVI KÍVÁNSÁG

  A békehírnök felettem
  kétezer éve itt ragyog,
  szememből nem is engedem
  ki azt a fényes csillagot.

  Nézhetnék zúgó folyóra,
  völgybe beomló hegyekre,
  a szívemet áldás óvja,
  nyugalmat oltva lelkembe.

  Szülőm a csendes éjszaka,
  sötétje csókként függ rajtam,
  ringó bölcsőm őrangyala
  a jövendőt hozó hajnal.

  Újévet köszönt a reggel,
  egy kívánság ég ajkamon:
  Hittel áldassék az Ember,
  és békességgel gazdagon!

  Szent zászlónk legyen az Élet,
  s rajta, mit Ő szívünkbe tett,
  amit hordozunk hűséggel:
  Egymást megváltó Szeretet!

  Az óév tűnik a köddel,
  sugarat bont az ébredés,
  új esztendő kél a csöndben,
  csak angyal zengi énekét.
   
 17. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag


  [​IMG]

  Szabó Lőrinc: Örökzöld bánat
  Fagyöngy, örökzöld
  szomorúság,
  dicsekszik veled
  a havas ág,
  veled remél és
  emlékezik:
  látja új lombját
  s a tavalyit!
  Üzent a tavasz,
  hogy jön megint,
  és kezd a lélek
  mozdulni, mint
  a rügy a dermedt
  kéreg alatt:
  érzi az első
  napsugarat,
  szétnéz s a halálos
  téli napok
  után már az is öröme, hogy
  mint az örökzöld
  fagyöngyöt az ág,
  élőnek látja
  a bánatát.
   
 18. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]


  Haraszti Ágnes: Hangulat


  Hova menekülnek a hosszú
  fáradt nappalok hova
  lopják fényük terhét bosszú
  ez? nem értem s a szoba
  egyre zajosabb és nem
  kérdezik kit keresek mégis
  szemem sarkából figyelem
  az előttem állót én is
  ilyen cipőt szeretnék én itt
  nagyon meleg van nemde?

  és nem megy a sor kit
  okolhatunk magunkat persze
  kezem a zsebben lejárt
  buszjegyet tép darabokra
  nem jó itt várni megárt
  az idegeknek azért maradok na
  pedig búcsút venni sem tudtam
  tőled ne álljon már elém drága
  az idő rohan s a Mennyország
  öt órától ma is zárva
   
 19. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag
  [​IMG]


  Baka István : Isten fűszála

  József Attila emlékének

  Nézem, ahogy a nyári alkonyat
  pirosló nyelve nyalogatja a
  fény sótömbjét, és lassan rám tapad
  cserepes ajkakkal az éjszaka.

  Micsoda szomjat kell majd oltanom
  a véremmel! Ostoba, hogy hihettem,
  hogy én vagyok e világ szomja, - most
  látom már: félhold-szarvat hord az Isten,

  s patanyomában összegyűlt esővíz
  a tenger, kérődzése ritmusára
  váltakozik a nappal és az éj, s mint
  vakondtúrásra, lép egy-egy világra.

  Nem tudtam én, hogy nyáluszályaként
  leng a Tejút... De most mindent megértek.
  Sötét van, és Isten fűszála, én,
  ringok puha alsóajkán az éjnek.
   
 20. gyöngyesz

  gyöngyesz Állandó Tag

  [​IMG]
  Somlyó Zoltán : Csak addig...


  Szeretnék addig élni,
  míg élni érdemes.
  Míg szívem nem öregszik,
  hajam még nem deres.

  Amíg öröm a munka
  és tisztán lát a szem,
  amíg a nap s az éjjel
  mind, mind enyém leszen.

  Szeretnék addig élni,
  míg csábít az öröm,
  míg bíztat a reménység
  e földi körökön.

  Míg szabad lesz a lábam
  és erős két karom,
  amíg az élet terhét
  cipelni akarom.

  Amíg a nyári szellő
  szivemben lengedez -
  szeretnék addig élni,
  míg újra béke lesz...
   
  Utoljára módosítva: 2014 Október 27

Megosztás