Hírek Tisztelt Miniszterelnök úr! Én egy határon túl élő magyar vagyok. Magyarul beszélek és írok....

“Tisztelt Miniszterelnök úr!


Én egy határon túl élő magyar vagyok. Magyarul beszélek és írok. A nagyszüleim, szüleim és gyermekeim is magyarok, attól függetlenül, hogy nem magyar földön születtünk. Teljesen egyetértek azzal, hogy Ön minket magyarnak tekint. Azzal viszont nem értek egyet, hogy Ön velünk szeretné megnyerni a választást.Akármilyen jól esik az, hogy lehetőségem van dönteni a magyarországi helyzetről, teljesen megértem azokat, akik felháborodnak ezen. Megértem Őket, azért amiért nem tetszik nekik az, hogy mi szavazati jogot kapunk egy olyan országba, ahol nem dolgozunk, és nem adózunk.

Nem oda járnak iskolába a gyerekeim, nem ott dolgozok, nem oda járok még bevásárolni sem. Lényegében nincs közöm ahhoz, hogy ki irányítsa a hazámat, ami nem az otthonom.

Kérem Önt, Miniszterelnök úr, ne nehezítse meg az életünket azzal a teherrel, hogy nagyobb szakadékot ás közénk, határon túli magyarok és a határon belüli magyarok közé. Egy választást nem így kell megnyerni. Nem olyanokkal, akiket elvakít ékesszóló mondataival, nagyvonalú gesztusával amit irányunkba tesz a szavazati joggal, és úgy beszél róluk, rólunk, mintha érdekelné sorsunk. Ha minket komoly terhek sújtanak, különböző adókat vetnek ki ránk, Ön nem tesz semmit, hisz nem tud ellene tenni. Ahogy Ön is fogalmaz, egy ország szuverenitása szent és sérthetetlen.


Az államok függetlenségéről beszél, hogy ne más mondja meg egy országnak kit fogadhat be, vagy épp milyen intézkedéseket hoz. Mi se akarjuk megmondani, hogy a magyarországi magyarok hogyan éljenek. Mi határon túliak csupán elismerést szeretnénk, hogy magyarként beszéljenek rólunk, mert mi a szívünkben azok vagyunk.

Egy választást tehát olyan kormányzással, intézkedésekkel kell megnyerni, ami az emberek javát szolgálja. Akkor nem lesz szükség idegen országbeliek szavazatára, akkor a magyarországi magyarok szeretetből, elismerésül újra meg fogják Önt és pártját választani.

Ui.: Remélem, levelem eljut más határon túl élő magyarhoz is, és belátja, hogy ez a választás, nem a mi választásunk. Nekünk se jobb, se rosszabb nem lesz az életünk.

Nekünk nem szabad eldöntenünk azt, hogy más hogyan éljen. Nem a szavazás tesz minket magyar emberré, hanem az, amit a szívünkben érzünk. Egy magyar éljen bárhol a világban, mindig magyar marad.

Az én otthonom Romániában van, de a hazám mindig Magyarország marad!

1644414045720.png
 
Sokat találkozom ezzel a szöveggel! Vannak olyanok akik úgy gondolják fideszesek szórják ([email protected]ák) tele az elérhető fórumokat az ellenoldal lejáratására !
Ha van köztünk aki esetleg elgondolkodna ezeken az álságos mondatokon feltennék pár kérdést!
- Tudjuk-e , hogy közeli létrejötte miatt a szlovák nép összetevői (genealógiája) közismert és nem szívesen emlegetett , úgymint - túlnyomórészt kárpát-medencei magyar , +délszláv (benne - tótság), cseh , lengyel és időrendben is utoljára ruszin ! Igen - tudjuk !
Ismerjük az okokat amiért összeforrt szlovákká ez a változatos embertömeg? igen ismerjük, a 150 év ami mindenképpen kaotikusnak bizonyult a teljes népesség számára, kétféle szláv népességet tartott meg , a hegyvidéki bevándoroltak-menekültek akik nyugati típusú vallást kultúrát követtek , és a hódoltsági balkáni inváziósok akik a török városlakók többségét adták, ők megtartották görög hitüket, egyházi szervezetüket!
1700 után a német birodalmi közigazgatás modernizálási törekvései mellett nyíltan megjelentek magyarellenes attitüdök is (herderizmus) megjelent a cseh pánszlávizmus ami a felvidéki városokban követőkre talált , (Petőfit pl annó selmecbányán szólították meg a pánszlávizmus támogatására!)
Tehát Magyarország adott régiójában szabadon kifejlődött egy új nyelv miközben genetikailag a magyarság kötelékében maradt !
Később megalkották a dák kontinuitás mintájára a szlovák kontinuitást is amennyiben az ország népességében nem vettek észre az avarok , magyarok ezer év alatt a hegyek között bujkáló ős-szlovákokat, akik miután a szepesi hospesek sem találták őket amikor Zsigmond király idején a husziták , a zsoldosvezérek (Giskra , van egy hegy Poprád mellett a beszélő "Zsebrák" névvel!) , ebben a korban már a déli végekről a magyarok , délszlávok (a horvátok és a tótok nem görög vallásúak voltak!) vegyesen jöttek a területre!
Jöttök a genetikával ? a bolgárok , délszlávok is kíváncsiak voltak , megkutatták a géneket :
ugye észak-Európa adta a szláv géneket ? nos a Balkánon 4/5 rész az előző római kori őslakosság génjeit találják és az 1/5-öt lehet osztogatni bolgár macedón, szerb , kuman, besenyő, török, bosnyák , vlach , albán ősök között!
- Minden család tudja a felmenőit - a szlovákság magyar része több hullámban ment át ún reszlovakizálási kényszeren, ma is vannak "szlovákok" akik nem tudják hogy őseik magyarok voltak!

ebben a helyzetben jelennek meg ilyen ostoba irományok , csak az a gondolat vigasztal ezt a mestermunkát szlovák vagy román nacionalisták alkották és terjesztik az együttgondolkodás megakadályozására!
Mi magyarok exogám gyakorlatot folytattunk , a többi közelünkben élő néppel egyetemben!
Ha igaz a keveredés pl a németekkel , akkor kb ez visszafelé is igaz ! csak annyira vagyunk kevertek mint szomszédaink , az eredetei gén-csomagot (avar-vagy-árpád-féle-hullám) még mindig térképezik!
Létezik területhez köthető és személyhez köthető nemzet-fogalom, a 100 évvel ezelőtti helyzetből kiindulva, kapunk mi a zsidókhoz hasonló támogatásokat hogy falvakat városokat építsünk elüldözött testvéreinknek? úgy tudom nem. A közeli történelmi folyamatok tükrében ennek a förmedvénynek az irója elvárná az emberek elmenekülését az idegen uralom alatt álló területekről?
Ezért lesznek még háborúk , mert vannak ilyenek akik törvényessé tennék a jogtalanságot!
amíg így gondolkodnak sokan addig kelet , balkán , nyugat ??? afrika, ázsia várhat háborúkat inváziókat amik után az áldozatoknak senki sem segít ?
Át kellene jönni ide a magyaroknak?
Kedves Magyar testvérem!
Nagyon jó írás csak azt nem értem hogy amivel vádolod a szomszéd országokat azt nekünk már dicsőségként adod elő.
Nekünk lehet saját történelmünk , országunk, nekik nem....hm.
 
Azért itt is nem lehet álltalánositani. Egyik dédszülőm egy szovjet táborban halt meg valószínűleg vérhasban, csak azért mert a szovjetek Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolásáról egy népküldöttek által tartott szavazást akartak és még véletlenül sem akarták, hogy ne a Szovjetunióhoz hanem magyarországhoz akarjanak tartozni. Szóval a szovjet hadsereg kis munkára (malenykij robot) vitte el a 16-55 közti férfiakat, még a küldötgyűlés előtt. Szépen mindenki felsorakozott és aki magyarnak mondta magát vagy németnek és nem ruszinnak, csehnek vagy stb. azt elvitték erre a kis munkára ahol a harmaduk meghalt és évek múlva térhettek haza. Csak a szovjet hadsereg nem volt a topon térképismeretben és egészen a tiszági elvitték a magyar férfiakat, ott is ahol nem a tiszánál volt a 38-as határ hanem keletebre. Lehet rá mondani, hogy régen volt, de nagymamám haláláig emlegette az édesapját.

Itt kell megemlíteni valamit amit emlékemből próbáltam felidézni , a lényeg a szovjet megszállás területelcsatolási törekvéseit igyekszem közkinccsé tenni !
Nem bíztam benne de végül megtaláltam a megfelelő dokumentumot!
"
Kecskési főhadnagy 1945 tavaszán Tiszabecsen szerzett tudomást arról, hogy Ukrajna a Tisza bal partján fekvő magyar községek okkupációjára készül, és hogy ezekben a falvakban már be is vezették a szovjet közigazgatást. Három Tiszán innen fekvő községet, Tiszabecset, Uszkát és Milotát már korábban a túlsó parton fekvő Tiszaújlakhoz csatoltak. A megszállók ezzel az akcióval az Ukrajna által bekebelezett Kárpátalja területét kívánták növelni. Tiszaháti értesüléseiről Kecskési főhadnagy – visszatérve Budapestre – azonnal jelentést tett a Honvédelmi Minisztériumban. A honvédelmi minisztertől és Nagy Ferenc miniszterelnöktől azt a titkos megbízatást kapta, hogy élelmiszer-beszerző tisztként motorkerékpáron járja be a vidéket, és gyűjtsön bizonyítékokat a terület szovjet okkupációjáról. 1945 karácsonyán a Honvédelmi Minisztérium segélyszállítmányait kísérte le a tiszaháti falvakba, ahol – minthogy a munkaképes felnőtt férfi lakosságot a szovjet hadsereg elhurcolta – nagy volt a szegénység.

Időközben jelentéseit a minisztériumból továbbították Nagy Ferenc miniszterelnöknek, aki az ügyről tájékoztatta a négyhatalmi Ellenőrző Bizottság amerikai tagjait. Így sikerült megálljt parancsolni az okkupációnak és visszavonulásra kényszeríteni az ukrán közigazgatást. Ez a futárszolgálat olyan tevékenység volt, amit – bármennyire sértette is az MKP illetékeseinek érdekeit – nem lehetett nyilvánosságra hozni. Kénytelenek voltak később és másképp leszámolni az általuk szabotázsnak minősített akció főszereplőjével. Hamarosan el is távolították a honvédség kötelékéből (1946. szeptember 17.), a leszámolással azonban még vártak egy kedvező alkalomra. Huszonegy évvel később, 1967. február 4-én, Röder Jenő nyugalmazott altábornagy, budapesti lakos a következő nyilatkozatot tette ebben az ügyben: ...igazolom, hogy Kecskési Tibor volt soproni reáliskolai növendékemet mint főhadnagyot 1945-től 1946 nyaráig a Honvédelmi Minisztériumba magamhoz vettem beosztásba. Én őt emberi szempontból mindig a legmegbízhatóbbnak ismertem... 1945 tavaszán Szatmár és Bereg megye 23 községét orosz közigazgatás alá helyezték, ahonnan a férfi lakosságot elhurcolták. E községek a trianoni Magyarországhoz tartoztak, s az önkényes elcsatolás körülményeit Kecskési Tibor derítette fel. E közvetlen jelentésekkel hozzájárult, hogy az akkori amerikai, angol és francia katonai ellenőrző bizottságok közbelépésére a Szovjetunió a 23 községet visszaadta Magyarországnak, s az onnan elhurcolt magyarok egy részét is hazaengedte. Tudomásom van arról is, hogy 1946 tavaszától Kecskési Tibort emiatt a Katonapolitikai Osztály, majd az ÁVO állandóan figyelte. Parancsot kaptam azonnali visszahívására. Miután azonban fentieket nem tudták rábizonyítani, háborús bűntettel vádolva letartóztatták...6 Röder altábornagy fenti állításait Nagy Ferenc miniszterelnök is megerősítette 1966. februát 25-i washingtoni nyilatkozatában.

Kecskési főhadnagy, miután 1946. szeptember 17-én elbocsátották a honvédség kötelékéből, két és fél hónapig szülőfalujában, Nagybarcán élt. Innen rendelték be december elején a Belügyminisztériumba. Rosszat sejtve utazott fel Budapestre, a minisztériumban azonban két egykori csendőrtiszt bajtársa fogadta, akiket Rajk László belügyminiszter a rendőriskola szervezésével bízott meg. Mindketten arra kérték, hogy katonai rangjának megtartásával vállaljon oktatói állást az akkor alakult intézményben. Kecskési Tibor az ajánlatot elfogadta, és egy évig, 1947. december 2-án bekövetkezett letartóztatásáig oktatótiszt volt a rendőriskolán.
"
 
A határon túl rekedtek szavazatával nem nyerhet választást senki, mert ők nem szavazhatnak egyéni jelöltekre, csak listára ezért a legjobb esetben is csak 1 mandátumot jelent a szavazatuk Az a helyzet, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a szavazáshoz, nem vonhatják meg senkitől sem ezt a jogot. Viszont őt, aki írta a levelet senki nem kényszeríti arra , hogy éljen ezzel a jogával!
Minden magyar állampolgárnak (igen) de, mit kezdjenek azok akik ˝új˝állampolgárok ennyi erővel bárkit állampolgárnak lehet nevezni...
De, lehet velük választást nyerni hisz ha ezt harsogják hogy MI támogatjuk a határon kívülieket akkor a belüliek is a kormányra szavaznak hisz megérdemlik.
 
Kedves Magyar testvérem!
Nagyon jó írás csak azt nem értem hogy amivel vádolod a szomszéd országokat azt nekünk már dicsőségként adod elő.
Nekünk lehet saját történelmünk , országunk, nekik nem....hm.
Drága Magyar testvérem !
Félreérthetted szavaim ! Nem vádolok , ismertetek : mégpedig menekülő magyarok tótok horvátok (gazdasági menekült csehek lengyelek ruszinok) több száz év alatt a megszokott szláv virulenciával kinevelték biztonságos védett helyzetben , a magyar királyság kötelékében a szlovák nemzetet, senki sem zavarta őket a kibocsájtó földjükre!
Ugyanakkor megváltozott jogi körülmények között miért nem hagyták mondjuk 3-400 évig békén élni a magyarokat németeket zsidókat?
Ez lenne a minimum , vagy szerinted nem ez volna ?
Fejtsd ki kérlek , a felvidéki , erdélyi magyarok mit kérnek amit a névadó nemzetek korábban a magyar név alatt nem kaptak meg?
Kiváncsian várom válaszod !

Tibor.
 
Utoljára módosítva:
Drága Magyar testvérem !
Félreérthetted szavaim ! Nem vádolok , ismertetek : mégpedig menekülő magyarok tótok horvátok (gazdasági menekült csehek lengyelek ruszinok) több száz év alatt a megszokott szláv virulenciával kinevelték biztonságos védett helyzetben , a magyar királyság kötelékében a szlovák nemzetet, senki sem zavarta őket a kibocsájtó földjükre!
Ugyanakkor megváltozott jogi körülmények között miért nem hagyták mondjuk 3-400 évig békén élni a magyarokat németeket zsidókat?
Ez lenne a minimum , vagy szerinted nem ez volna ?
Fejtsd ki kérlek , a felvidéki , erdélyi magyarok mit kérnek amit a névadó nemzetek korábban a magyar név alatt nem kaptak meg?
Kiváncsian várom válaszod !

Tibor.
Mit kérnek a határon túli magyarok?..Fogalmam sincs . Hetven éve hogy meghúzták a mostani határokat . Akik erre tudnának válaszolni már nem élnek. Valószínűleg nem jól mérték fel az erő viszonyokat ami azt jelentheti hogy politikából nem voltak éppen a toppon.
Azért a magyar KIRÁLYSÁGOT ne hasonlítsd a modern magyar állammal össze.
A királyságban akkor lehettél magyar ha volt tulajdonod, birtokos vagy nemes voltál ha jobbágy vagy paraszt akkor maradt a büszkeség hogy magyar vagy....Az hogy a királysághoz tartozott sok a mai határon kívüli terület az ha nem voltál valaki akkor számodra nem sokat jelentett. Maximum ha támadás ért mehettél büszkén harcolni a királyért és a földért...
Most azért másképp van hisz elméletileg minden magyar állampolgárnak azonos jogai és kötelességei vannak (kivétel van)
Ja igen...milyen menekülök telepedtek le a felvidéken?
A szlávok már ott éltek a honfoglalás előtt óta. Az 1700-as évek után onnan is telepítettek le délre munkás kezeket.
Az hogy akkor még önálló országuk nem volt az nem azt jelenti hogy nem voltak ország alapító terveik.
 
Mit kérnek a határon túli magyarok?..Fogalmam sincs . Hetven éve hogy meghúzták a mostani határokat . Akik erre tudnának válaszolni már nem élnek. Valószínűleg nem jól mérték fel az erő viszonyokat ami azt jelentheti hogy politikából nem voltak éppen a toppon.
Azért a magyar KIRÁLYSÁGOT ne hasonlítsd a modern magyar állammal össze.
A királyságban akkor lehettél magyar ha volt tulajdonod, birtokos vagy nemes voltál ha jobbágy vagy paraszt akkor maradt a büszkeség hogy magyar vagy....Az hogy a királysághoz tartozott sok a mai határon kívüli terület az ha nem voltál valaki akkor számodra nem sokat jelentett. Maximum ha támadás ért mehettél büszkén harcolni a királyért és a földért...
Most azért másképp van hisz elméletileg minden magyar állampolgárnak azonos jogai és kötelességei vannak (kivétel van)
Ja igen...milyen menekülök telepedtek le a felvidéken?
A szlávok már ott éltek a honfoglalás előtt óta. Az 1700-as évek után onnan is telepítettek le délre munkás kezeket.
Az hogy akkor még önálló országuk nem volt az nem azt jelenti hogy nem voltak ország alapító terveik.
URBÁN GYÖRGY1Különös fogantatású nép a szlovák – a huszita és a török idők találkozásának posztumusz gyermeke. Sajátos kivétel, amely sok tekintetben elüt a szláv nyelvcsalád többi tagjától. A horvátokkal, a lengyelekkel, a „kis” szorbokkal stb. ellentétben nincs „szokványos” történelmük, sem a korai múltra visszatkintő (pl. törzseket felmutató) krónikájuk. Nem ezer vagy másfél ezer éves históriára, hanem alig ötszáz éves lappangó múltra tekintenek (tekinthetnek) vissza. A szlovákság története – a hajszálgyökereket is számítva – a 15. sz.-ig, azaz Amerika felfedezésének koráig, ill. egy kis jóindulattal a Hunyadi János vezette Száva menti, észak-balkáni – országrészek, kiterjedt területek sorsát eldöntő – csaták körüli időben kezdődött. Bár ezt a tényt illetékes köreik (pl. befolyás"

Nagyon érdekes: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE1999/FE19993-4_355-361.pdf

Őszintén szólva én is a mindenható szláv varázsvessző tudatában nőttem fel , aztán elkezdtem olvasni!

A közelmúltban élénk vita bontakozott ki Florin Curta a korai szlávok történetéről és régészetéről megjelent könyvével kapcsolatban.1 A könyv felbolydulást okozott a korai szláv régészet kutatói között, angolszász tudományos körökben ünnepelték, és korszakalkotó műnek tartják. Amerikában elnyerte az Amerikai Történeti Egyesület (AHA) legnagyobb elismertségnek örvendő Herbert Baxter Adams díját a 2002-es évben. Elismerő kritikákat kapott nem csak amerikai és nyugat-európai, hanem orosz szerzőktől is.2 Ezzel szemben a kelet-közép-európai térség legtöbb államában a mű vörös posztó maradt, és nagy felháborodást keltett. A tét a szláv kultúra egyedisége és ősisége volt. Könyvére a legterjedelmesebb és egyben legkritikusabb választ Gabriel Fusektől kapta a román származású floridai professzor.3 Mivel váltott ki ekkora vihart Florin Curta? A könyv állításai szerint nemcsak a szlávok anyagi kultúrája, hanem maguk a szlávok is a 6. század folyamán jöttek létre. A folyamat gerjesztője a Bizánci Birodalom volt, melyben ekkor folytak Justinianus erődépítési munkálatai, ami egyfajta kulturális sokkot okozott a Dunától északra élő „barbárok” körében. A szláv (szklavén) név Curta szerint eredetileg bizánci konstrukció, melyet arra fejlesztettek ki a Birodalomban, hogy összefoglaló elnevezésként magyarázza az Al-Duna vidéki bonyolult etnikai viszonyokat. Az amerikai kutató megállapításaival tabukat érint. A korai szlávok régészete és őstörténete a 19. század folyamán kialakult romantikus elképzeléseken alapul, melyek szívósan tovább élnek. A téma kutatásának megalapozói Šafařík és Niederle azonos című művei volt, melyek hatása máig tagadhatatlan. Šafařík a szláv „nép” (a német terminológiában Volk) romantikus mítoszának megteremtője volt. Iordanes alapján a venethiket szlávnak tartva az ókorig követte nyomaikat és legfontosabb forrásként a nyelvet határozta meg.4 Az előbbi kutatóra nyilvánvalóan Herder „Volksgeist” (néplélek) elképzelése hatott, mely a mai napig meghatározza a szláv őstörténet kutatását.


Juhász úgy mutatja be a 6- 9. századi szláv népet, mint különböző törzsek szervezett egységeinek halmazát, akik fejedelmeik (királyaik) vezetése alatt önálló akcióik során költöztek Közép-Európa egyik végéből a másikba. Ilyen törzsek az abodriták, a wilzek, a guduscanik, a timocsánok, a sorbok, a fehér horvátok, a boemánok, a linonok, smeldingek. Ezek fejedelmei (dux-ok) voltak: Thrasco/Drasco, Sclaomir, Ceadragus, Liubus, Milegastus, Totilla, Ljudevit, Borna. Két bolgár szláv törzsről, az abodritákról és a timocsánokról tudjuk, hogy ki akarnak válni a bolgár birodalomból és a frankokhoz akarnak csatlakozni. Hiába küldözgeti Omurtag a követeit a frankokhoz, a császár húzza-halasztja a határkérdések elintézését. Erre Omurtag, miután 825 — 826-ban leverte a Tiszánál az abodritokat, »qui vulgo Praedenecenti vocantur«, 827-ben frank területre támadt. A bolgárok ekkor felhajóztak a Dráván, elűzték a pannóniai szlávok főnökeit és bolgár kormányzókat tettek föléjük. A harc még a következő, 828—829-es években is folyt.Én Perevezencev véleményét osztom, aki elismeri, hogy „míg más népek vérségi alapon, a szlávok főleg területi, szomszédsági és nyelvi, később vallási alapon szerveződtek, alakítottak ki országot. Magukba olvasztottak nemcsak törzseket, de népeket is”. Munkáimban azt fejtegetem, hogy ez a keleti hatás alakította ki az ős-szláv nyelvet Közép Európában a Római Birodalom utódnépeinél, illetve a maradvány hunok egy részénél, a 4-5. század környékén. A nyelv (később a vallás) hatására – és nem vérségi alapon – jöttek létre a szláv „etnikumok”. A szlávok (sclavus) egyik legkorábbi említése a Bragai vagy Dumiói/ Dumé-i Szent Márton, egy versében fordul elő, amit az 570-es években (szenté avatása előtt) írt. Addig a szklavénoi alak volt általánosan használt.
 
Utoljára módosítva:
minden magyar állampolgárnak joga van a szavazáshoz, nem vonhatják meg senkitől sem ezt a jogot. Viszont őt, aki írta a levelet senki nem kényszeríti arra , hogy éljen ezzel a jogával!
mar hogy a bubanatba NE
igenis minden NEM magyarorszagon elo es ott adozo allampolgartol
MEG KELL VONNI A SZAVAZATI JOGOT !!!!!
hamar nincs annyi erkolcsi erzeke hogy NE szoljon bele abba amihez koze sincs
 
Utoljára módosítva:
Itt kell megemlíteni valamit amit emlékemből próbáltam felidézni , a lényeg a szovjet megszállás területelcsatolási törekvéseit igyekszem közkinccsé tenni !
Nem bíztam benne de végül megtaláltam a megfelelő dokumentumot!
"
Kecskési főhadnagy 1945 tavaszán Tiszabecsen szerzett tudomást arról, hogy Ukrajna a Tisza bal partján fekvő magyar községek okkupációjára készül, és hogy ezekben a falvakban már be is vezették a szovjet közigazgatást. Három Tiszán innen fekvő községet, Tiszabecset, Uszkát és Milotát már korábban a túlsó parton fekvő Tiszaújlakhoz csatoltak. A megszállók ezzel az akcióval az Ukrajna által bekebelezett Kárpátalja területét kívánták növelni. Tiszaháti értesüléseiről Kecskési főhadnagy – visszatérve Budapestre – azonnal jelentést tett a Honvédelmi Minisztériumban. A honvédelmi minisztertől és Nagy Ferenc miniszterelnöktől azt a titkos megbízatást kapta, hogy élelmiszer-beszerző tisztként motorkerékpáron járja be a vidéket, és gyűjtsön bizonyítékokat a terület szovjet okkupációjáról. 1945 karácsonyán a Honvédelmi Minisztérium segélyszállítmányait kísérte le a tiszaháti falvakba, ahol – minthogy a munkaképes felnőtt férfi lakosságot a szovjet hadsereg elhurcolta – nagy volt a szegénység.

Időközben jelentéseit a minisztériumból továbbították Nagy Ferenc miniszterelnöknek, aki az ügyről tájékoztatta a négyhatalmi Ellenőrző Bizottság amerikai tagjait. Így sikerült megálljt parancsolni az okkupációnak és visszavonulásra kényszeríteni az ukrán közigazgatást. Ez a futárszolgálat olyan tevékenység volt, amit – bármennyire sértette is az MKP illetékeseinek érdekeit – nem lehetett nyilvánosságra hozni. Kénytelenek voltak később és másképp leszámolni az általuk szabotázsnak minősített akció főszereplőjével. Hamarosan el is távolították a honvédség kötelékéből (1946. szeptember 17.), a leszámolással azonban még vártak egy kedvező alkalomra. Huszonegy évvel később, 1967. február 4-én, Röder Jenő nyugalmazott altábornagy, budapesti lakos a következő nyilatkozatot tette ebben az ügyben: ...igazolom, hogy Kecskési Tibor volt soproni reáliskolai növendékemet mint főhadnagyot 1945-től 1946 nyaráig a Honvédelmi Minisztériumba magamhoz vettem beosztásba. Én őt emberi szempontból mindig a legmegbízhatóbbnak ismertem... 1945 tavaszán Szatmár és Bereg megye 23 községét orosz közigazgatás alá helyezték, ahonnan a férfi lakosságot elhurcolták. E községek a trianoni Magyarországhoz tartoztak, s az önkényes elcsatolás körülményeit Kecskési Tibor derítette fel. E közvetlen jelentésekkel hozzájárult, hogy az akkori amerikai, angol és francia katonai ellenőrző bizottságok közbelépésére a Szovjetunió a 23 községet visszaadta Magyarországnak, s az onnan elhurcolt magyarok egy részét is hazaengedte. Tudomásom van arról is, hogy 1946 tavaszától Kecskési Tibort emiatt a Katonapolitikai Osztály, majd az ÁVO állandóan figyelte. Parancsot kaptam azonnali visszahívására. Miután azonban fentieket nem tudták rábizonyítani, háborús bűntettel vádolva letartóztatták...6 Röder altábornagy fenti állításait Nagy Ferenc miniszterelnök is megerősítette 1966. februát 25-i washingtoni nyilatkozatában.

Kecskési főhadnagy, miután 1946. szeptember 17-én elbocsátották a honvédség kötelékéből, két és fél hónapig szülőfalujában, Nagybarcán élt. Innen rendelték be december elején a Belügyminisztériumba. Rosszat sejtve utazott fel Budapestre, a minisztériumban azonban két egykori csendőrtiszt bajtársa fogadta, akiket Rajk László belügyminiszter a rendőriskola szervezésével bízott meg. Mindketten arra kérték, hogy katonai rangjának megtartásával vállaljon oktatói állást az akkor alakult intézményben. Kecskési Tibor az ajánlatot elfogadta, és egy évig, 1947. december 2-án bekövetkezett letartóztatásáig oktatótiszt volt a rendőriskolán.
"
Ezzel csak egy gond van: egyoldalú.
Lehet, hogy tisztázza Kecskési szerepét (végigolvasva a teljes szöveget), de közben megint "szovjet megszállásról" ír, egy háború végnapjaiban, amikor az egész ország ellenség pl. a szovjetek számára. Az amerikaiak, az angolok, a franciák, stb. számára is.

Akár tetszik, akár nem, ez a háború. Nem válogatnak, kit vigyenek el, kit erőszakoljanak meg, kit fosszanak ki a különböző harci egységek.
A magyar katonai alakulatok mást tettek győztesként?
Ugyan!

A háború mindenkinek borzalom - ideje lenne megérteni, és KERÜLNI!!!

Ami a külhonban élő magyarokat illeti - nekem semmi bajom azzal, aki becsületesen éli az életét, s fontos számára az anyaország, a nyelv, stb.

Azzal viszont komoly gondom van, hogy ha kap zsozsót, akkor elnézi, ha az országon belül élők sérelmezik, ha egy kormány ellopja a közpénzt.
"Tőlünk nem lopnak." - írta a cikk, amit egy fórumtárs tett fel ide.

Ja, akkor nincs gond!
Amíg csurran-cseppen, el lehet fordítani a fejét!
Sőt!
1644836742732.png


Nem az erdélyi vagy bárhol a világon élő magyarajkúakkal van baj, hanem azokkal a lefizethetőkkel, akik a magyarságuk mögé bújva bárkivel összebútoroznak csak lássák belőle a hasznukat.
 
Ennyi elég de nem kell belekeverni a magyar királysági eseményt
Gondolom hasonlatként hoztad. De nem kell.
Erdély nem volt soha független, se önálló ország
Érted Ország
Erdély csak egy földrajzi terület nem pedig államalakulat, sose volt az
A valamelyt semleges dolog az más!
Az volt de mint tartomány.
A fejedelemség se más mint tartomány.
Most én fogom csavarni
Ha netán Autonómia lenne akkor se lenne Ország,akkor is tartomány maradna
És még te mondod hogy keverik a történelmet
De nem csak azt, hanem a fogalmakat is keverik
Hagyományos szóhasználatunk szerint semmi rendkívüli nincs ha említjük pl Somogy-országot, palóc-földet, Mátyus-földet, matyó-földet Gömör-országot!
Erdély a Partiummal , 1570-től különleges státusú terület mindig a magyar királyság része maradt,
a Rákóczi féle felkelés után lett külön közigazgatás alá vonva!
Ország szavunk az Úr , uralkodás , uraság kifejezésből alakult ki ,a köznyelvben bátran használható !
 
Már bocs, de ez olyan, mint minden cigány tolvaj. Továbbá itt csak a romániaiakról van szó, de ott vannak a többi határon túliak, vagy akik elmentek a két vh alatt és után, 56- után, 90 után, vagy 2005 után.
A török megszálás 150 évig tartott, tehát akik Egertől délre laknak azok sem magyarok, hanem törökök, szóval az nevezheti magát csak magyarnak akinek az ősei is a mai ÉNY Magyarországon éltek. Eleve nincs egy pontos definició rá, hogy ki a magyar. Az akinek fáj trianon, aki beszél magyarul, vagy elég magyarnak éreznie magát, vagy csak elég ha egy ük valakilye magyar volt? Hány szinész tudós van, akit magyarként tartunk számon, aztán sosem jártak magyarországon és még magyarul sem tudtak. Ez is egy parttalan vita.
Amugy az egész egy újabb öngóll az ellenzék részéről. Ha nagyon ráfekszik erre a határon túlizásra 2x annyi szavazatot kap a fidesz mint 2018 ban.

Én ismerek épp eleget, 3 szomszédom is onnan származik.... az anyukájukat is eladnák, még egymásra is köpködnek a másik háta mögött.... kurva magyarokról beszélnek, aztán meg 2 ököllel verik a mellüket, hogy ők micsoda magyarok... egyszál gatyában jöttek át, most meg akkora lakókocsijuk van, hogy nagyobb mint a nappalim....amikor beengedtem, hogy megnézze a kertemet, kérdezés nélkül letépte a virágot, mert úgy gondolta, hogy az neki jár :p dicsekedett vele, hogy milyen szuper fogorvosa van itt a városban, de amikor elkértem volna a nevét, meg a címét, mindjárt amnéziába esett....ez csak pár apró példa, de hidd el, mind ilyen, tisztelet a nagyon kevés kivételnek....az viszont soha nem szavazna a fideszre....a szekus multat nem tudják levetkőzni...
Én is tudnék róluk mesélni.
 
az alabbiakat irja magarol Pirikécske csakhogy ne legyen senkinek ketelye ez IS egy candy citizend (cukorka allampolgar )

Én egy határon túl élő magyar vagyok
. Magyarul beszélek és írok.
mi szavazati jogot kapunk egy olyan országba, ahol nem dolgozunk, és nem adózunk
Nem oda járnak iskolába a gyerekeim, nem ott dolgozok, nem oda járok még bevásárolni sem.
nem az otthonom.
Az én otthonom Romániában van
 
Utoljára módosítva:
az alabbiakat irja magarol Pirikécske csakhogy ne legyen senkinek ketelye ez IS egy candy citizend (cukorka allampolgar )

Én egy határon túl élő magyar vagyok
. Magyarul beszélek és írok.
mi szavazati jogot kapunk egy olyan országba, ahol nem dolgozunk, és nem adózunk
Nem oda járnak iskolába a gyerekeim, nem ott dolgozok, nem oda járok még bevásárolni sem.
nem az otthonom.
Az én otthonom Romániában van
már bocs, de az utolsó mondatot leszámitva ez igaz azokra is, akik 2005 után kimentek németországba, angliába és stb. nyugati országba. 18 éves koráig vagy tovább is a magyar állam által nyújtott szolgáltatásokat használta, majd elment nyugatra és egy forint adót sem fizetett, gyereki nem itt élnek, már ott van lakása és stb. , de van magyar bejelentett lakcime is. Nekem is van ilyen fősulis ismerősöm, aki a fősuli után rögötn dobbantott, először Londonban, majd most ausztáliában él a családjával, már állampolgár és stb. Ilyen szempontból az ukrajnai lakcimezős magyarok is többet fizettek a magyar államkaszába, hisz jó részük autó vásárlás miatt jelentettt be lakcimet és fizette az adót az autó után és stb. Mint mondtam, lehet Én vagyok a kivétel aki csak jófej erdélyiekket ismer (pl. akik hajnali 3 kor a csaba kirlyfit énekelték nem is kicsit alkoholos befolyás alatt, a koli előtt anno, nem ismertem, de nem szép szavakat használtam rájuk), biztos vannak akik nem olyan jók, vagy nagyon rosszak ezt elhiszem neked.
 
Én vagyok a kivétel aki csak jófej erdélyiekket ismer

valoszinu
En meg olyat nem lattam
errefele csak gatlastalan haszonleso csalo
magyarokat kihasznalo jellemtelen es gatlastalan terem
uuuutalja is oket mindenki
elloptak a magyarok alapitotta szervezeteket
ahova beteszi egy a labat ott magyar tovabb nem marad meg
lesz ennek eredmenye
 
Nekem kettő jut eszembe az közelmúltből, akik vértaplók: Vidnyánszki és Demeter Szilárd.
Szerintem az külhoni magyarok pezsgőztek egy kiadósat, amikor ezek ketten áttelepültek Mo-ra.

hvg. komment-szekció Demeterről:
1644963601038.png
 
már bocs, de az utolsó mondatot leszámitva ez igaz azokra is, akik 2005 után kimentek németországba, angliába és stb. nyugati országba. 18 éves koráig vagy tovább is a magyar állam által nyújtott szolgáltatásokat használta, majd elment nyugatra és egy forint adót sem fizetett, gyereki nem itt élnek, már ott van lakása és stb. , de van magyar bejelentett lakcime is.
Már bocs... de az a magyar, aki 18 éves korában, vagy kicsit később kivándorolt, az attól még magyar születésű.... ergo, születési jogán szerzett szavazati jogot.... az az erdélyi, vagy ukrán viszont, aki nem itt született, csak valós, vagy hamis - mert ilyen is van szép számmal - magyarsága révén szerzett szavazati jogot, orbán viktor és Isten segedelmével.... ugye azért érzed a különbséget... egy közös van bennük, hogy nem ide adóznak, de amíg egy külföldön dolgozó magyar hazaküldi a pénzt az itt maradt családjának, addig az erdélyi, vagy ukrán viszi a pénzt, nem is keveset.... a döntésének pedig semmilyen hátrányát nem szenvedi... és amíg egy külföldön dolgozó magyarnak több száz kilométert kell utaznia, hogy élhessen a születési jogán megillető szavazati jogával, egy erdélyi ugyanezt megteheti levélben is... ami ráadásul óriási visszaélésre ad lehetőséget...úgy hogy ha kérhetem, a kettő közé ne vonjunk párhuzamot...
 
Már bocs... de az a magyar, aki 18 éves korában, vagy kicsit később kivándorolt, az attól még magyar születésű.... ergo, születési jogán szerzett szavazati jogot.... az az erdélyi, vagy ukrán viszont, aki nem itt született, csak valós, vagy hamis - mert ilyen is van szép számmal - magyarsága révén szerzett szavazati jogot, orbán viktor és Isten segedelmével.... ugye azért érzed a különbséget... egy közös van bennük, hogy nem ide adóznak, de amíg egy külföldön dolgozó magyar hazaküldi a pénzt az itt maradt családjának, addig az erdélyi, vagy ukrán viszi a pénzt, nem is keveset.... a döntésének pedig semmilyen hátrányát nem szenvedi... és amíg egy külföldön dolgozó magyarnak több száz kilométert kell utaznia, hogy élhessen a születési jogán megillető szavazati jogával, egy erdélyi ugyanezt megteheti levélben is... ami ráadásul óriási visszaélésre ad lehetőséget...úgy hogy ha kérhetem, a kettő közé ne vonjunk párhuzamot...
Hehe. Ha jók rémlik a párhuzamos egyenesek sosem metszik egymást. SZóval nekem az a véleményem, neked meg más. Semit sem változtat azon, hogy ki szavaz és kire. Nem tegnap lépett életbe, alkalmazkodni kellett volna hozzá. A határon túliak sértegetése meg nem éppen a legjobb stratégia. Főleg, hogy pl. ukrajnából rengeteg tanár, tanitó és ovodai nevelő érkezik. Kollégámnak is van több ismerőse, akik kárpátaljáról érkeztek és az államigazgatásban dolgoznak.
 
Hehe. Ha jók rémlik a párhuzamos egyenesek sosem metszik egymást. SZóval nekem az a véleményem, neked meg más. Semit sem változtat azon, hogy ki szavaz és kire. Nem tegnap lépett életbe, alkalmazkodni kellett volna hozzá. A határon túliak sértegetése meg nem éppen a legjobb stratégia. Főleg, hogy pl. ukrajnából rengeteg tanár, tanitó és ovodai nevelő érkezik. Kollégámnak is van több ismerőse, akik kárpátaljáról érkeztek és az államigazgatásban dolgoznak.
Ez nem párhuzamos, rossz a hasonlat.
Például:
1645000453707.png

1645000594096.png
1645000915139.png

1644999654716.png

1644999505187.png

A Fidesznek ez a rendszer kedvez, tehát ez van.
Ami itt megy, jogsértő!

Védhetetlent nem kell védeni.
 
Ez nem párhuzamos, rossz a hasonlat.
Például:
Csatolás megtekintése 1845587
Csatolás megtekintése 1845590Csatolás megtekintése 1845591
Csatolás megtekintése 1845586
Csatolás megtekintése 1845585
A Fidesznek ez a rendszer kedvez, tehát ez van.
Ami itt megy, jogsértő!

Védhetetlent nem kell védeni.
Ki védi. De nem választás előtt kell ezen lovagolni, mert az biztos nem segit, hanem árt. Továbbá erre van egy jó kis tippem, de ne legyen igazam. A választás után, ha marad a fidesz majd engedélyezni fogja a levélszavazást a magyar lakcimmel rendelkezőknek is, mivel a lakcimbejelentést "liberalizálták\illiberalizálták", nem kell majd meglepődni, ha pl. Budapesten a főpolgi választáson előkerül pár 100 000 új Bp lakos, aki levélben szavaz majd.
Továbbá, ha jól értem a fő különbség a külföldi szavazóknál az, hogy akinek nincs lakcime az levélben és csak listára, akinek meg van az csak a kijelölt helyen és körzetre és listára is szavaz. S mivel kedves kormányunk nem korlátoz, igy majd levélben is lehet majd mindkettőre szavazni, akinek meg nincs lakcime az kap egyet gyorsan.
Személyes véleményem szerint majd minden ellenzéki háborgás után, a szavazási rendszer miatt, nem jobb, hanem rosszabb lett a helyzet az Ő szempontjukból.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok!Keresném a Korall együttes Sötét hajó c. dalát,és az Eddától a Nevesincs lányt.Köszönöm!
vorosmart wrote on sziporka78's profile.
Köszönöm szépen az új fordítást, jó hétvégém lesz.
V.Márti wrote on sziporka78's profile.
Szia! Hálásan köszönöm a munkáidat és ezt a mostanit is!
Pityesz46 wrote on Sz László's profile.
Köszönöm a gyors segítséged hálás vagyok érte.
Timocka wrote on bencemate's profile.
Szia!
Sikerült megszerezned a Kőmajmok háza című könyvet? Ha igen kérlek küld át nekem!
Előre is köszönöm
Timo

Statisztikák

Témák
37,249
Üzenet
4,573,043
Tagok
601,088
Legújabb tagunk
Fanniii0824
Oldal tetejére