Hírek A kormány megszabta a magyaroknak járó fejadagot a liszttől a vécépapírig

Lisztből kettő, cukorból fél, kenyérből pedig kilenc kiló a magyarok fejadagja, ám a kormány szerint egy tekercs vécépapírnak öt napig ki kellene tartania. Hazánk a következő félévben felkészül a legrosszabbra is. Megmutatjuk, hogyan.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) elkészítette útmutatóját a védelemgazdasági tervezéshez, amely forgatókönyvet és konkrét fejadagokat szab meg egy bekövetkező természeti vagy katonai katasztrófa esetén.

A kormány honlapjára feltöltött huszonegy oldalas dokumentum szerint az útmutató az érintett követelménytámasztó és tervező szervek támogatásának eszköze a védelemgazdasági tervezéssel kapcsolatos feladatok hatékony ellátása érdekében, a nemzetgazdaság gazdaságmozgósítási helyzetekre való felkészítésének céljából. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény (2021. évi XCIII. törvény - Vbö.) elfogadásával kezdetét vette a védelmi és biztonsági szabályozási reform, amely a keretszabályok meghatározásával a különleges jogrendi működés és az összkormányzati válságkezelés hazai rendszerét korszerűsíti.

A kormányzat célja a nemzetgazdaság felkészítése. El kell érni a szükséges feltételek biztosításával, hogy bármilyen mozgósítási helyzetben a védelmi és biztonsági szervezetek és az ország közigazgatási rendszerének működése, a lakosság alapvető ellátása, valamint a társadalom és a nemzetgazdaság működőképessége zavartalan legyen.
A követelménytámasztásban érintett szervek:

 • a kormányzati igazgatási szervek vezetői;
 • a Magyar Honvédség;
 • a rendvédelmi szervek;
 • a nemzetbiztonsági szolgálatok;
 • az Országgyűlési Őrség;
 • a honvédelemért felelős miniszter;
 • az Országos Bírósági Hivatal elnöke;
 • a területi védelmi bizottságok elnökei.
A tervezésben érintett szervek:

 • a belgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium, mint központi tervezőszerv;
 • az ágazati miniszterek által vezetett minisztériumok és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó kormányzati igazgatási szerv (együtt: ágazati tervező szervek);
 • a területi védelmi bizottságok;
 • az ágazati tervező szervek területi szervei;
 • a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek;
 • a követelménytámasztó szerv által meghatározott követelménynek megfelelő nemzetgazdasági szereplő (szolgáltatók).
Az útmutató követése kissé nehézkesnek tűnhet a laikusok számára. Először is a követelménytámasztásban és a tervezésben érintett szerveknek ki kell helyesen tölteniük a védelemgazdasági követelménytámasztó- és tervezőtáblázatot (VKT), hogy az összesítéssel lehetővé tegyék a Védelemgazdasági Alapterv elkészítésének megalapozását.

A VKT-ban az egyes szerveknek meg kell határoznia az igényeit a különböző gazdaságmozgósítási helyzetekben.

Öt blokkban csoportosítják az adatokat​

I. Igényelt termék/szolgáltatás adatai

Elsőként meg kell határozni, hogy pontosan milyen termékre vagy szolgáltatásra van szükség. Ebben a blokkban kerültek beazonosításra azok a tételek, amelyekből gazdaságmozgósítási helyzetben az adott mennyiséget szükséges biztosítani. Ha olyan termék, szolgáltatás igénye merül fel, amely nem szerepel a táblázatban, indokolás mellett javaslatot kell tenni a felvételre.

Ennek feltétele, hogy az igénylés olyan átmeneti jelleggel, legfeljebb hat hónap időtartamra szükséges termékről/szolgáltatásról szóljon, amely a meglévő infrastruktúrák, a szervezeti struktúrák működtetéséhez vagy a lakosság alapvető ellátásához szükséges. Ide tartoznak az alapvető élelmiszer és fogyasztási cikkek, amelyekhez mértékegységet is fel kell tüntetni.

II. Igények a nemzetgazdaságtól békeidőszakban és gazdaságmozgósítási helyzetenként

A tényleges követelménytámasztás történik ebben a blokkban, havi leosztásban, a békeidőszakra és a különböző gazdaságmozgósítási időszakokra lebontva.

Itt már a tervezők is figyelmeztetnek az áttekinthetetlenségre, ezért meghatározták a békeidőszak alapigényeit. A különböző helyzetekben támasztott igényeket a lakosság alapellátásához az egy személyre megadott havi fejadag normáinak alapulvételével kell számolni.

A kormány szerint ez jár a magyaroknak minden egyes hónapban, és ebből számolják ki a háborús készleteket is:

900

Kép: economx
A békeidőszak alapigénye az a havi mennyiség, amely akkor szükséges, amikor semmilyen gazdaságmozgósítási helyzet nem áll fenn.

A táblázat szerint a a magyarok havi fejadagja békeidőben többek között 2 kilogramm liszt, 2 kilogramm gyümölcsbefőtt, 9 kilogramm kenyér, 4 doboz gyufa, egyharmad fogkefe, valamint 6 tekercs vécépapír, azaz egy tekercsnek öt napig ki kellene tartania.

Ezután meghatároztak további a hat gazdaságmozgósító helyzetet.

1., Fegyveres konfliktus vagy annak veszélye jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:


 • hadiállapot;
 • szükségállapot;
 • súlyos vagy elhúzódó védelmi és biztonsági esemény;
 • az államhatár rendjét és annak megóvását érintő súlyos esemény;
 • a törvényes rendet, a közrendet és közbiztonságot súlyosan fenyegető esemény;
 • az államműködés folytonosságát sértő vagy veszélyeztető súlyos esemény;
 • Magyarországot jelentősen érintő katonai fenyegetés;
 • terrortámadás bekövetkezése, illetve annak jelentős veszélye;
 • honvédelmi válsághelyzet;
 • az állam működését jelentősen megzavaró/nagy kiterjedésű/kritikus infrastruktúrát érintő kibertámadás.
2., Szövetséges erők támogatása jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • szövetségesi kötelezettség teljesítésére okot adó esemény.
3., Egészségügyi jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • egészségügyi válsághelyzeti és egészségügyi veszélyhelyzeti ellátás;
 • emberi egészségre jelentős veszélyt jelentő járvány.
4., Katasztrófa jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • veszélyhelyzet az elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség tekintetében;
 • természeti katasztrófák (árvíz, erdőtűz, szélsőséges időjárás, földrengés);
 • nukleáris veszélyhelyzet;
 • vegyi baleset.
5., Ágazati válsághelyzet jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • villamosenergia-ellátási válsághelyzet;
 • kőolajellátási válsághelyzet;
 • földgázellátási válsághelyzet.
6., Humanitárius jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • veszélyhelyzet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény tekintetében;
 • humanitárius katasztrófa;
 • tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet.
Minden egyes esetben meg kell határozni egy maximum mennyiséget a készletekből.

III. A nemzetgazdaság békeidőszaki folyamatai

Ebben a blokkban a nemzetgazdaság kapacitását kellene meghatározni. A saját termelésre vonatkozó, az illetékességi területre vonatkozó havi termelési adatokat a tárgyévet megelőző naptári év havi tényadatai alapján kell megadni. Havonta változó termelési adat esetében a tárgyévet megelőző naptári év éves termelési adatából kiindulva, azt tizenkettővel elosztva kapott adatot kérik megadni. Az export és import adatokat viszont a tárgyévet megelőző 5 év adatai alapján kell kitölteni.

A rengeteg számolgatás eredménye, hogy kiderüljön, mely területek azok, ahol az igények nem elégíthetők ki a saját termeléssel, az igények kielégíthetők a saját termeléssel, vagy még többlet is rendelkezésre áll.

IV. Javaslatok az igények kielégítésére

Ez a blokk abból a szempontból érdekes, mert itt szó van állami beszerzési szerződésekről. A meghatározott igényeket ugyanis ki is kell elégíteni egy adott helyzetben. Négy lehetőség van erre: kapacitásfenntartás, kapacitásfejlesztés, tartalékolás, importálás.

Itt már a költségek is megjelennek, illetve a kapacitásfenntartási szerződés megkötésére javasolt szolgáltatók adatai. Például mennyibe kerül egy hónap alatt egy tonna friss kenyeret előállító gyártókapacitás fenntartását szerződésben biztosítani egy éven keresztül.

V. Ellenőrző és információs cellák

Ebben a blokkban már csupán a végelszámolás osztályozása történik meg. Ha az érték piros, az igények nincsenek kielégítve, a sárga, akkor fölösleg marad, ha zöld, akkor az igények pontosan ki vannak elégítve.

Fontos, hogy a VKT-ban feltüntetett, meglévő vagy javasolt új kapacitásfenntartási vagy tartalékolási szolgáltatók mind stratégiai jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősülnek, ezért a Védelemgazdasági Alaptervben kijelölést kapnak.

November 15-ig közzé kell tennie a belgazdaságért felelős miniszternek a VKT-t a GFM honlapján. Illetve minden érintett számára december 15-én meg kell kezdődnie a tervezési folyamatnak, hogy aztán a Védelemgazdasági Alapterv 2024. június 30-án a kormány elé kerüljön.

1698405298335.jpeg
 
Engem a cukor, a kenyér és a húsfélék nem érdekelnek. De, az az ivóvízmennyiség kevésnek tűnik, naponta még télen is több, mint 4 litert fogyasztok + tea, leves.
Egyébként ha valaki akarja többet is tud vásárolni mindenből. Több üzletben maximális mennyiség naponta. Szabályozni, ellenőrizni csak akkor tudják, ha megint bevezetik az élelmiszer jegyrendszert!
 
Engem a cukor, a kenyér és a húsfélék nem érdekelnek. De, az az ivóvízmennyiség kevésnek tűnik, naponta még télen is több, mint 4 litert fogyasztok + tea, leves.
Egyébként ha valaki akarja többet is tud vásárolni mindenből. Több üzletben maximális mennyiség naponta. Szabályozni, ellenőrizni csak akkor tudják, ha megint bevezetik az élelmiszer jegyrendszert!
Remélem, csak "ha" marad, bár ezektől minden kitelik....
nézd a 6. pontot.... "
Humanitárius jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:
veszélyhelyzet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet

ez már VAN.... a veszélyhelyzet jelenleg is érvényben és ott az ukrán háború.

Arra azért kíváncsi lennék, maguknak mennyi fejadagot határoztak meg pl. kaviárból.

Nekem nem csak a víz tűnik kevésnek, de a WC papír is.... magam is nagy vízfogyasztó vagyok és ugyebár ami bemegy, annak ki is kell jönnie.... ;)
 
Megy otthon a háborús hiszti. Orbán, Szijjártó és más fideszes is világháborút vizionál. Még jobban kordában tartanak majd benneteket.
Már megint szorongatni akarják a kritikus sajtót. Lesz “konzultáció” is ami állítólag ovinak még több cselekedési lehetőséget biztosít.
Hajrá magyarok.
 
Megy otthon a háborús hiszti. Orbán, Szijjártó és más fideszes is világháborút vizionál. Még jobban kordában tartanak majd benneteket.
Már megint szorongatni akarják a kritikus sajtót. Lesz “konzultáció” is ami állítólag ovinak még több cselekedési lehetőséget biztosít.
Hajrá magyarok.
Én is erre gondoltam. előbb.
De
Nem más ez mint a politikai kommunikációs stratégia a része
Egy háborús hiszti
De nem mertem írni nézzük ki veszi kommentben komolyan
Ennek elődje volt a háborús retorika
Hogy megint része egy választásoknak nekifutásnak
Nem több úgy gondolom.
Nem látok semmilyen valóban komoly háború esélyt
Tréningezteti az országot?: én vagyok az erős vezető

Vagy Orbán tényleg lát fegyveres támadásra valakivel hadiállapotba kerülés veszélyét?
Na de ki már megint az ellenség?
Vagy elment az esz e?
Inkább gondolom stratégiának az EU-s választások előttire.
Aminek része még egy ennek a téma sikere utáni
Nemzeti konzultáció
Ahova már el is hangzott maximális támogatással bizonyítottan mehessen Bürreszbe
Hogy orkán szerű szembe széllel is megvédhesse az ország érdekét.
 
Utoljára módosítva:
Pedig, ha cukorral iszod a teat vagy a kávét, mar arra sem elég. Igaz a fejadagban se kávé, se tea. Miként zöldségek sem. Gyümölcs is csak befőttként. Megkérdezhette volna legalább egyikük a feleségét, hogy főzéshez/sütéshez mik kellenek.
A 25 deka élesztőt meg végképp nem értem, hogy mihez kell.
Pogit, de még más kelt tésztát sütni egészen biztos nem kell ennyi a 2 kg liszthez.
 
Megy otthon a háborús hiszti. Orbán, Szijjártó és más fideszes is világháborút vizionál. Még jobban kordában tartanak majd benneteket.
Már megint szorongatni akarják a kritikus sajtót. Lesz “konzultáció” is ami állítólag ovinak még több cselekedési lehetőséget biztosít.
Hajrá magyarok.
Izrael világ háborút akar magyar ország lesz az ennivaló ellátó. Gazdák nem tudják eladni a gabonát, olyan alacsony az ára. Groteszk
 
Ez még csak egy tervezet, de már régebben is voltak rámutató dolgok, ha jól rémlik itt is megbeszéltük más téma alatt, mennyire leépült a polgári védelem, mennyire nincs felkészülve mind a lakosság, mint az állam egy olyan szituációra, ami komolyan tönkre teszi az ellátási láncokat. Elég csak vissza gondolni a covid miatti pánikvásárlásokra, amikor kvázi napok alatt mindent is megvettek az emberek, a kenyérsütő géptől a mázsa lisztig, már aki megtehette. Plusz a lakosság egy része semmire se menne a felsorolt cucokkal, sajnos nem egy embert ismerek, akinek a főzési tudománya a tojás és a mirelit ételek szintjén mozog, nem hiába tapossa egymás sarkát a sok kajaszállító futár.
Nem kerülne egy nemzeti konzultáció árába sem egy megfelelő zsebkönyv összeállítása és kipostázása minden állampolgárnak, amiben az alapvető elsősegély, minimális élelmiszertartalék, stb. témakörében kapna konkrét információt a lakosság. Ha jól rémlik pár éve a litvánok adtak ki valami hasonlót vagy a lettek, mert partizánháborúra készülnek az oroszok ellen.
Itt jön elő az a kettősség, hogy nem lehet jó adagokat felállítani, hisz csak szorozd fel az adagokat 10 millióval és az csak egy havi mennyiség. Csak cukorból 5 millió kg kellene kb, ami kedvezményes áfa nélküli áron is valahol 500 millió és 1 milliárd között lenne. S előjön az a kérdés ami miatt a korábbi tartalékokat is felszámolták, rengeteg pénz áll termékekben, azok meg raktárakban amit őrizni is kell. Ha nincs rá szükség, akkor "pénzkidobás", ha meg van rá szükség, miért csak ennyit tartalékolt az állam. Mint a lélegeztető gépek esete (mutyit félretéve), ha kellettek volna senki sem szólna egy szót sem, hogy van egy hegynyi belőle, mert nem kell meghalnia, mert nincs elég gép, de nem kellettek hála az égnek és megy a háborgás miatta (mutyi miatt jogosan, persze kérdés mennyit nyúltak le itt és mennyit a gyártók a túlárazás miatt).
 
megbeszéltük más téma alatt, mennyire leépült a polgári védelem, mennyire nincs felkészülve mind a lakosság, mint az állam egy olyan szituációra,
Én már előrébb leírtam egy verzióban szerintem Mi ez az egész
Kettes verzióm az lehet
Hogy 1950, 70-ben is készítettek felkészülési terveket abban akkor semmi meglepő nincs
És hogy minden korban kellhet.
Ám akkoriban nem volt internetre kitéve belső információk voltak.
Mégis miért tartom ezt most EU választási előkészítő nép doppingnak a Nemzeti konzultációval együtt?
Az időzítés miatt és a hírt csinálunk belőle kidobjuk nyilvánosságra.
Ugyanakkor ismét lehet ellenezni és bírálni.(megint ők adják a témát)
Ami jó felpergető ismét.
Igazat adok szokott lenni gazdasági terv
De ez itt most többcélú.
 
Ez még csak egy tervezet, de már régebben is voltak rámutató dolgok, ha jól rémlik itt is megbeszéltük más téma alatt, mennyire leépült a polgári védelem, mennyire nincs felkészülve mind a lakosság, mint az állam egy olyan szituációra, ami komolyan tönkre teszi az ellátási láncokat. Elég csak vissza gondolni a covid miatti pánikvásárlásokra, amikor kvázi napok alatt mindent is megvettek az emberek, a kenyérsütő géptől a mázsa lisztig, már aki megtehette. Plusz a lakosság egy része semmire se menne a felsorolt cucokkal, sajnos nem egy embert ismerek, akinek a főzési tudománya a tojás és a mirelit ételek szintjén mozog, nem hiába tapossa egymás sarkát a sok kajaszállító futár.
Nem kerülne egy nemzeti konzultáció árába sem egy megfelelő zsebkönyv összeállítása és kipostázása minden állampolgárnak, amiben az alapvető elsősegély, minimális élelmiszertartalék, stb. témakörében kapna konkrét információt a lakosság. Ha jól rémlik pár éve a litvánok adtak ki valami hasonlót vagy a lettek, mert partizánháborúra készülnek az oroszok ellen.
Itt jön elő az a kettősség, hogy nem lehet jó adagokat felállítani, hisz csak szorozd fel az adagokat 10 millióval és az csak egy havi mennyiség. Csak cukorból 5 millió kg kellene kb, ami kedvezményes áfa nélküli áron is valahol 500 millió és 1 milliárd között lenne. S előjön az a kérdés ami miatt a korábbi tartalékokat is felszámolták, rengeteg pénz áll termékekben, azok meg raktárakban amit őrizni is kell. Ha nincs rá szükség, akkor "pénzkidobás", ha meg van rá szükség, miért csak ennyit tartalékolt az állam. Mint a lélegeztető gépek esete (mutyit félretéve), ha kellettek volna senki sem szólna egy szót sem, hogy van egy hegynyi belőle, mert nem kell meghalnia, mert nincs elég gép, de nem kellettek hála az égnek és megy a háborgás miatta (mutyi miatt jogosan, persze kérdés mennyit nyúltak le itt és mennyit a gyártók a túlárazás miatt).
Ez az egyik dolog amit itt leirtal.

Legalabb olyan fontos, hogy mig sokan ezen fanyalognak, én inkabb orulok ennek.
A szervezeteik munkajanak tervezése egy nagyon lényeges dolog.

Lehet dolgokat ugy is csi8nalni, hogy majd mikor bekovetkezik probalunk kapalodzni, meg lehet igy is, hogy amikor nyugalom van terveket készitunk a belovetkezheto legextrémebb dolgokra is.

Vállalati tervezésben ezeket vészhelyzeti terveknek hivjak.
Csak egy egyszeru pelda:
Mi az eselye annak, hogy egy szamitokozpont leég?
Egy nullahoz kozeli szám.
De nulla?
Nem!
A legtobb szamitokozpont természetesen nem ég le, de annal a kettonel a vilagon, ahol ez megtortenik mennyivel egyszerubb elovenni a pancelbol a beporosodott veszhelyzeti tervet, és pontrol pontra vegrehajtani, mint ha ott állunk lehuzott gatyáva!

Ez az eredeti leiras - elolvasatam azt a 20 egynerhany oldalas dokumentumot is, amit meglehetosen egyedien aposztrofal a cikk szerzoje - azt tartalmazza, hogy az elofordulhato veszelyhelyzetekben mi a kulonbozo szervek feladata.
A lakossag ellátása nem lehet jatek!
Ha jon egy arviz, egy foldrengés, valamelyik szomszed allamnak esze megy, ket szomszed allam annyira osszekulonbozik, hogy nuklearis katasztrofa lesz belole, egy aszteroida a foldbe csapodik, stb esetén mire képes a magyar gazdasag!
Amikor ezeket a normakat felallitjak, akkor a kovetkezo lepes mar az, hogy mindezeket hogy lehet biztositani!

Tenyleg nem lenne szabad osszetéveszteni vészhelyzeti tervezést a mindennapokban bevezetendo megszoritasokkal!

Olyan is volt, de az szerencsere elmult!
 
Ez még csak egy tervezet, de már régebben is voltak rámutató dolgok,
Sőt a honvedség evente aktualizalja a "nepgazdasagból biztosított" eszközöket is. (Ez nagyjából, de nem egeszeben azt jelenti, hogy minden civil vállalkozásnál megtalálható- honvédelmi célra használható - eszközt [busz, teherauto, ipari szivattyú, generátor...] nyilvántartanak és adott esetben igénybe vehetnek minősített helyzetben.)

ha jól rémlik itt is megbeszéltük más téma alatt, mennyire leépült a polgári védelem, mennyire nincs felkészülve mind a lakosság, mint az állam egy olyan szituációra, ami komolyan tönkre teszi az ellátási láncokat.
Sajnis maga az állam, amely az amatőr intezkedéseivel már eleve tönkreteszi.
Elég csak vissza gondolni a covid miatti pánikvásárlásokra, amikor kvázi napok alatt mindent is megvettek az emberek, a kenyérsütő géptől a mázsa lisztig, már aki megtehette.
Leszámítva, hogy villámgyorsan kitalálták az ársapkát és vele együtt a mennyiségi korlátot (persze ez utóbbit még véletlenül sem az állambácsi), simán leszervezhették volna az éves átlagfogyasztásra alapozva, hogy a raktári készletek felszabadításával elejét vegye a felvasárlasi láznak. (Talan eleg Haley 1975-ös Bankemberek könyvére utalnom, ahol a latvanyos készoenz felvonultatásával vettek elejét a folyoszámla megszüntetési láznak.)
Plusz a lakosság egy része semmire se menne a felsorolt cucokkal, sajnos nem egy embert ismerek, akinek a főzési tudománya a tojás és a mirelit ételek szintjén mozog, nem hiába tapossa egymás sarkát a sok kajaszállító futár.
Azert ne felejtsd, a szükség nagy úr! Előbb-utóbb megtanultak volna.
Nem kerülne egy nemzeti konzultáció árába sem egy megfelelő zsebkönyv összeállítása és kipostázása minden állampolgárnak, amiben az alapvető elsősegély, minimális élelmiszertartalék, stb. témakörében kapna konkrét információt a lakosság.
Aki tudatos, az saját maga képez tartalekot. Ráadasul igazandibol nem is lehet mindenkire kiterjedó általanos normar megállapítani, hisz teljesen eltér az igénye egy lisztérzekeny gyereknek, egy cukorbeteg nőnek vagy egy kohómunkásnak.
Ha jól rémlik pár éve a litvánok adtak ki valami hasonlót vagy a lettek, mert partizánháborúra készülnek az oroszok ellen.
Itt jön elő az a kettősség, hogy nem lehet jó adagokat felállítani, hisz csak szorozd fel az adagokat 10 millióval és az csak egy havi mennyiség. Csak cukorból 5 millió kg kellene kb, ami kedvezményes áfa nélküli áron is valahol 500 millió és 1 milliárd között lenne.
És?
Minek is fizetem az adót, ha az állam nyüves 5000 tonna cukrot nem tud eltárolni? Plane úgy, hogy nem is ő teszi, hanem előírja cégeknek... (Lásd az ársapkás termékek hiányának szankcionálását.)
S előjön az a kérdés ami miatt a korábbi tartalékokat is felszámolták, rengeteg pénz áll termékekben, azok meg raktárakban amit őrizni is kell.
Értem én, hogy piacgazdaság, de pont a helyzet mutatja, hogy bizony ez is része annak...
Amúgy ha valamiből kell évi 120 db és havonta 10 db-ot veszek, de a felvasárlási láz miatt egyszerre 50 db- fogok cenni, akkor abbol a következő hónapban már nem veszek (vagy max a havi 10-et). És az nem érv, hogy nem lehet előállitani, mert érdekes módon pl. üzemanyag hiany is csak addig volt, amíg el nem törökték az ársapkát. Másnap már mindenütt volt, emelt áron.
Ha nincs rá szükség, akkor "pénzkidobás", ha meg van rá szükség, miért csak ennyit tartalékolt az állam.
Mondjuk, ha nem szólna bele, a piac megoldaná.
Mint a lélegeztető gépek esete (mutyit félretéve), ha kellettek volna senki sem szólna egy szót sem, hogy van egy hegynyi belőle, mert nem kell meghalnia, mert nincs elég gép, de nem kellettek hála az égnek és megy a háborgás miatta (mutyi miatt jogosan, persze kérdés mennyit nyúltak le itt és mennyit a gyártók a túlárazás miatt).
Talan maradjunk annyiban, hogy nagyon rossz a példa.
Egyrészt most is kellenének, ha lenne hozzajuk elegendő szakképzett nővér és, ha alkalmasak lennének a lélegeztetésre. (És mivel ott q hagyjuk a mutyit, nem mennek bele, hogy olyan cég szerezte be, amely két nappal előtte vette fel a tevékenységi körébe a kereskedelmet es mar sem a ceg sem a beszerzés dokumentumai nem léteznek.)
Jobb létt volna, ha inkabb a CT-t peldának hozni, hisz anno azt tervezték, hogy minden kórházat (de legalábbis a fővarosban) ellátnak vele .
Ja nem, ez sem lenne jó pelda...
 
Ez az egyik dolog amit itt leirtal.

Legalabb olyan fontos, hogy mig sokan ezen fanyalognak, én inkabb orulok ennek.
A szervezeteik munkajanak tervezése egy nagyon lényeges dolog.
Felve reagálok, nehogy azt hidd, hogy rád szálltam, ezért rögtön egyet is értenék ezen mondatoddal.
Csakhogy!
Miként eddig is feszegettük, ilyen tervezés év(tized)ek óta létezik bevált szajembergárdával.
Miert is kellett uj alapokra helyezni es megszüntetni a régi, mint pl. a nyugdíjfolyósítót?
Lehet dolgokat ugy is csi8nalni, hogy majd mikor bekovetkezik probalunk kapalodzni, meg lehet igy is, hogy amikor nyugalom van terveket készitunk a belovetkezheto legextrémebb dolgokra is.
Varj egy picit! Nem úgy indult, hogy a szomszadban zajlo háboru miatt?
Vállalati tervezésben ezeket vészhelyzeti terveknek hivjak.
Csak egy egyszeru pelda:
Mi az eselye annak, hogy egy szamitokozpont leég?
Egy nullahoz kozeli szám.
De nulla?
Nem!
A legtobb szamitokozpont természetesen nem ég le, de annal a kettonel a vilagon, ahol ez megtortenik mennyivel egyszerubb elovenni a pancelbol a beporosodott veszhelyzeti tervet, és pontrol pontra vegrehajtani, mint ha ott állunk lehuzott gatyáva!
Értem én, bár ma a felhők korában ez nem is lehet kérdés, másrészt ez csak olyan cégekre áll akik immaterialis javakat állitanak elő . Mi van a fizikai termelŕssel?
Ez az eredeti leiras - elolvasatam azt a 20 egynerhany oldalas dokumentumot is, amit meglehetosen egyedien aposztrofal a cikk szerzoje - azt tartalmazza, hogy az elofordulhato veszelyhelyzetekben mi a kulonbozo szervek feladata.
Na ezt kellett volna az államnak jól megkomponalni, nem a 2 kg gyümölcsbefőttet, meg a 11l tejet!
(Abba belegondolva, hogy egy csecsemőt, ha nem tud anyatejjel táplálni az anyja, az napi 3 dl tejet tud adni a gyernekének nekem azt sugallja, hogy aki ezt komponálta, nem latott meg el valosi csaladot.)
A lakossag ellátása nem lehet jatek!
Ebben maximalisan egyetértünk.
Ha jon egy arviz, egy foldrengés, valamelyik szomszed allamnak esze megy, ket szomszed allam annyira osszekulonbozik, hogy nuklearis katasztrofa lesz belole, egy aszteroida a foldbe csapodik, stb esetén mire képes a magyar gazdasag!
Ezek szerint havi 0.5 kg/fő cukorra?
Bár belegondolva, hogy 12 cukorgyárunkból 11-t bezártak, reális.
Ja várjunk picit! Hisz akkor nem kell csak az önellatasra alapozni, hisz a lengyel tejtől a spanyol sertésig eddig is külföldről jött az ellatas zöme.
Amikor ezeket a normakat felallitjak, akkor a kovetkezo lepes mar az, hogy mindezeket hogy lehet biztositani!
Jegyrendszerrel. Igaz azt nem tudim hogyan, mert hacsak nem zavarja ki az országbol a regnalo kormány a tesco/lidl/aldi és társait, hogyan fogja megtilrani, hogy jegy nélkül árusítsakak.
Tenyleg nem lenne szabad osszetéveszteni vészhelyzeti tervezést a mindennapokban bevezetendo megszoritasokkal!
Megintcsak egyetértünk.
De akkor talan azt is meg kellene mondani, hogy honnan, nem csak azt, hogy mennyit.
Olyan is volt, de az szerencsere elmult!
Mármint a megszoritasra celzol?
Az koránt sem múlt el.
 
Felve reagálok, nehogy azt hidd, hogy rád szálltam, ezért rögtön egyet is értenék ezen mondatoddal.
Csakhogy!
Miként eddig is feszegettük, ilyen tervezés év(tized)ek óta létezik bevált szajembergárdával.
Miert is kellett uj alapokra helyezni es megszüntetni a régi, mint pl. a nyugdíjfolyósítót?

Varj egy picit! Nem úgy indult, hogy a szomszadban zajlo háboru miatt?

Értem én, bár ma a felhők korában ez nem is lehet kérdés, másrészt ez csak olyan cégekre áll akik immaterialis javakat állitanak elő . Mi van a fizikai termelŕssel?

Na ezt kellett volna az államnak jól megkomponalni, nem a 2 kg gyümölcsbefőttet, meg a 11l tejet!
(Abba belegondolva, hogy egy csecsemőt, ha nem tud anyatejjel táplálni az anyja, az napi 3 dl tejet tud adni a gyernekének nekem azt sugallja, hogy aki ezt komponálta, nem latott meg el valosi csaladot.)

Ebben maximalisan egyetértünk.

Ezek szerint havi 0.5 kg/fő cukorra?
Bár belegondolva, hogy 12 cukorgyárunkból 11-t bezártak, reális.
Ja várjunk picit! Hisz akkor nem kell csak az önellatasra alapozni, hisz a lengyel tejtől a spanyol sertésig eddig is külföldről jött az ellatas zöme.

Jegyrendszerrel. Igaz azt nem tudim hogyan, mert hacsak nem zavarja ki az országbol a regnalo kormány a tesco/lidl/aldi és társait, hogyan fogja megtilrani, hogy jegy nélkül árusítsakak.

Megintcsak egyetértünk.
De akkor talan azt is meg kellene mondani, hogy honnan, nem csak azt, hogy mennyit.

Mármint a megszoritasra celzol?
Az koránt sem múlt el.
Szerintem sokaknak szelektiv emlékezete van!
Ha megszoritasokrol beszelek, akkor emlékeztetlek arra, hogy ma már tul vagyunk azon az idon, mikor a "szekemberek" arrol tartottak erloadasokat, zhogy miert kell osszebb huzni a nadragszijat!
Mikor felve vartuk az ev veget, mert olyankor mondtak el nekunk, hogy milyen uj dolgok jonnek jovore.

Aztan materialis, inmaterialis...

A materialis javakat elolallito cegek szamara meg inkabb fontos - lenne - egy veszhelyzeti terv!
Egíy szomoru de megtortent esemenyt hozok peldanak:
Egy acelipari nagy ceg egy uj technologiat kezdett alkalmazni.
A vertikum ugy mukodott, hogy az acel keszitese soran csinaltak meg az ecel tulajdonsagainak beállitását - az acel otvozeset -.
Ez egy nagyon lenyeges kihagyhatatlan folyamat!
A ceg az uj technologiava ezt ugy oldotta meg, hogy a nagy energiaigenyu kemencek helyett az otv ozést utolag vegeztek egy ugynevezett ustkemenceben!
Leontotte a kemence ustbe az acelt(100 tonna) és ezt egy grafitelektrodaval mukodo futoberendezés ujra a kivant hofokra hozta, és az ottani dolgozok vegeztek a finomotvozést.
Evekig semmi gond nem volt.
Veszhelyzeti tervek kizarolag a munka és balesetvédelmi dolgok voltak.
Aztan egy ejszaka 3 orakkor megtortent a tragedia!
A darus álmos volt-e, vagy mas gond, de az ust megbillent felhelkyezéskor, és olyan 20-30 tonna azel kifroccsent.
NMormal esetben gond egy szal sem, ezért van a karmento godor az ust alatt.
Csak valaki hulyeségébol, felelotlenségébol - évekig semmi gond nem volt, mit foglalkozzunk vele - 20-30 cent magas viz állt a godorbe!
A forro acel hofoka 1300-1400 celsius fok volt.
Ahogy ez a vizbe jutott hobontassal hidrogenre és oxigenre bontotta a vizet, és bekovetkezett egy hidrogenrobbanas.
11 ember halt meg égéási serulesektol :(
De ami legalabb ennyire lényeges, 12.000 ember munkaja akadt meg ezzel!
A cég hengermuveit ezzel az alapanyaggal lattak el!
Hetekig állt a cég, utana is honapokig gond volt.
Vissza kellett állni a kemences otvozésre.
Az otvozoanyagokat - a mar megszuntetett, sokszopr beépitett - tárolokba kellett tenni ahol korabban álltak.
A kereskedoknek fogalmuk sem volt, hogy a vevok felé hogy jelezzék, hogy nem tudnak szallitani!
A kemenceknel dolgozoknak ujra elo kellett szedni a tablazatokat - ha meg megvoltak - elo kellett ásni a korabbi technologiai leirasok hogy vissza tudjanak allni a regi modszerre az otvozéshez.

Hetekig allt a cég...
Milliárdos veszteség - és 11 ember aki mar soha nem ment haza! - .

Millios koltseggel keszulhetett volna el az a veszhelyzeti terv, ami leirja mi a teendo ilyenkor!
Milliokkal lehetett volna megsporolni milliárdos veszteséget!

Vesd ossze!

Kidobott pénz?
Ezt teszi az az ember is aki biztositast kot!
Egy kevesse valoszinu eset megtortentere keszul fel!
Ezert biztositjak a vonatszerelvenyeket, szallitohajokat, repuloket!

Muszaj ezt megtenni mert a gazdasag nem toleralja a hulyeséget!

Szoval az hogy minek mi a gyakorlata azt csak reszben tudom, mert csak bizonyos esetekkel foglalkoztam.
Mint ahogy Te is!
Ki ehhez ert, ki ahhoz!
Az elvek azonban mindenhol ugyan azok!
Keszuljunk fel a legrosszabbra, és reménykedjunk abban hogy ez soha nem kovetkezik be!

Ahogy azt a lord protector - Cromwel - mondta: "Bizzál istenben, de tartsd szárazon a puskaport!"
 
Remélem, csak "ha" marad, bár ezektől minden kitelik....
nézd a 6. pontot.... "
Humanitárius jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:
veszélyhelyzet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet

ez már VAN.... a veszélyhelyzet jelenleg is érvényben és ott az ukrán háború.

Arra azért kíváncsi lennék, maguknak mennyi fejadagot határoztak meg pl. kaviárból.

Nekem nem csak a víz tűnik kevésnek, de a WC papír is.... magam is nagy vízfogyasztó vagyok és ugyebár ami bemegy, annak ki is kell jönnie.... ;)
Leszrják az igényeidet. Elvégre:rájuk semmi nem vonatkozik :(
 
Szerintem sokaknak szelektiv emlékezete van!
Ha megszoritasokrol beszelek, akkor emlékeztetlek arra, hogy ma már tul vagyunk azon az idon, mikor a "szekemberek" arrol tartottak erloadasokat, zhogy miert kell osszebb huzni a nadragszijat!
Mikor felve vartuk az ev veget, mert olyankor mondtak el nekunk, hogy milyen uj dolgok jonnek jovore.
Most az átkosra célzol? Mert akkoriban jeletették be az áremeléseket, de az nem megszorítás volr, hanem inkább áruhiány.
Aztan materialis, inmaterialis...

A materialis javakat elolallito cegek szamara meg inkabb fontos - lenne - egy veszhelyzeti terv!
Azt hiszem, nem ugyanazt értjük bizonyis fogalmak alatt.
Te, ha jól értem (belső) bizronsagtechnikailag közelíted meg, az állami terminus meg a külső hatások által kenyszeríteő lépeseket taglalja/ná.
Egíy szomoru de megtortent esemenyt hozok peldanak:
Egy ....


Vesd ossze!
Ez nagyon sajnálatos, de a mi (pontosabban a cikk) aspektusabol nézve egy be nem tartott munkavédelmi dolog, ami aztán persze kihatott a termelésre.
Kidobott pénz?
Ezt teszi az az ember is aki biztositast kot!
Egy kevesse valoszinu eset megtortentere keszul fel!
Ezert biztositjak a vonatszerelvenyeket, szallitohajokat, repuloket!

Muszaj ezt megtenni mert a gazdasag nem toleralja a hulyeséget!
De bem ám! Ezert kerül most minden kétszer annyba, mint egy éve...
Szoval az hogy minek mi a gyakorlata azt csak reszben tudom, mert csak bizonyos esetekkel foglalkoztam.
Mint ahogy Te is!
Ki ehhez ert, ki ahhoz!
Az elvek azonban mindenhol ugyan azok!
Keszuljunk fel a legrosszabbra, és reménykedjunk abban hogy ez soha nem kovetkezik be!
Én mégis ugy látom, higy csak azért nem ülnek rosszul a lovon, mert lölő már azt is eladta.
Az államnak bem fejadagokat jell megstabnia (pontosabban nem maximum, hanem minimum mennyiseget kell előirnia) és azt kell meghataroznia, hogy mindezt milyen uton kell/lehet elérni .
A szocialista, központilag irábyitott tervgazdaságot anno a hozzáértők sem tudták fenntartani. Most, a piacgazdaság keretein belül, EU tagként amatőr vezetéssel meg pláne nem.
Ahogy azt a lord protector - Cromwel - mondta: "Bizzál istenben, de tartsd szárazon a puskaport!"
Ennek a fószernak nem Orbán a reinkarnacoja veletlenül?
Á, nem hinném Cromwell annál fajsulyosabb volt.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

ambrella wrote on lhamo77's profile.
Szia! A Fülelős kalandok-at esetleg el tudnám kérni Tőled? Hálásan köszönöm a válaszodat!
Fodor Ditke wrote on Szélildi's profile.
Kedves Szélildi! Nagyon hálás lennék, ha tudnál segíteni. Unokámmal igyekszünk az olvasást jobbá, szebbé gyakorolni. Ha dr. Gósy Mária és Laczkó Mária a Varázsló - Olvasásfejlesztés című könyvének elérhetőségét szíveskednél ismét megadni, nagy segítség lenne. A link nem működik már, máshogyan nem tudom elérni. Nagyon köszönöm!!!
A "friss üzenetek + napok óta nem jelennek meg,hibát jelez
vorosmart wrote on DeeYoo's profile.
Köszönöm szépen a fordítást.

Statisztikák

Témák
38,066
Üzenet
4,785,304
Tagok
614,881
Legújabb tagunk
hablatykapitány
Oldal tetejére