Hírek A kormány megszabta a magyaroknak járó fejadagot a liszttől a vécépapírig

Lisztből kettő, cukorból fél, kenyérből pedig kilenc kiló a magyarok fejadagja, ám a kormány szerint egy tekercs vécépapírnak öt napig ki kellene tartania. Hazánk a következő félévben felkészül a legrosszabbra is. Megmutatjuk, hogyan.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) elkészítette útmutatóját a védelemgazdasági tervezéshez, amely forgatókönyvet és konkrét fejadagokat szab meg egy bekövetkező természeti vagy katonai katasztrófa esetén.

A kormány honlapjára feltöltött huszonegy oldalas dokumentum szerint az útmutató az érintett követelménytámasztó és tervező szervek támogatásának eszköze a védelemgazdasági tervezéssel kapcsolatos feladatok hatékony ellátása érdekében, a nemzetgazdaság gazdaságmozgósítási helyzetekre való felkészítésének céljából. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény (2021. évi XCIII. törvény - Vbö.) elfogadásával kezdetét vette a védelmi és biztonsági szabályozási reform, amely a keretszabályok meghatározásával a különleges jogrendi működés és az összkormányzati válságkezelés hazai rendszerét korszerűsíti.

A kormányzat célja a nemzetgazdaság felkészítése. El kell érni a szükséges feltételek biztosításával, hogy bármilyen mozgósítási helyzetben a védelmi és biztonsági szervezetek és az ország közigazgatási rendszerének működése, a lakosság alapvető ellátása, valamint a társadalom és a nemzetgazdaság működőképessége zavartalan legyen.
A követelménytámasztásban érintett szervek:

 • a kormányzati igazgatási szervek vezetői;
 • a Magyar Honvédség;
 • a rendvédelmi szervek;
 • a nemzetbiztonsági szolgálatok;
 • az Országgyűlési Őrség;
 • a honvédelemért felelős miniszter;
 • az Országos Bírósági Hivatal elnöke;
 • a területi védelmi bizottságok elnökei.
A tervezésben érintett szervek:

 • a belgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium, mint központi tervezőszerv;
 • az ágazati miniszterek által vezetett minisztériumok és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó kormányzati igazgatási szerv (együtt: ágazati tervező szervek);
 • a területi védelmi bizottságok;
 • az ágazati tervező szervek területi szervei;
 • a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek;
 • a követelménytámasztó szerv által meghatározott követelménynek megfelelő nemzetgazdasági szereplő (szolgáltatók).
Az útmutató követése kissé nehézkesnek tűnhet a laikusok számára. Először is a követelménytámasztásban és a tervezésben érintett szerveknek ki kell helyesen tölteniük a védelemgazdasági követelménytámasztó- és tervezőtáblázatot (VKT), hogy az összesítéssel lehetővé tegyék a Védelemgazdasági Alapterv elkészítésének megalapozását.

A VKT-ban az egyes szerveknek meg kell határoznia az igényeit a különböző gazdaságmozgósítási helyzetekben.

Öt blokkban csoportosítják az adatokat​

I. Igényelt termék/szolgáltatás adatai

Elsőként meg kell határozni, hogy pontosan milyen termékre vagy szolgáltatásra van szükség. Ebben a blokkban kerültek beazonosításra azok a tételek, amelyekből gazdaságmozgósítási helyzetben az adott mennyiséget szükséges biztosítani. Ha olyan termék, szolgáltatás igénye merül fel, amely nem szerepel a táblázatban, indokolás mellett javaslatot kell tenni a felvételre.

Ennek feltétele, hogy az igénylés olyan átmeneti jelleggel, legfeljebb hat hónap időtartamra szükséges termékről/szolgáltatásról szóljon, amely a meglévő infrastruktúrák, a szervezeti struktúrák működtetéséhez vagy a lakosság alapvető ellátásához szükséges. Ide tartoznak az alapvető élelmiszer és fogyasztási cikkek, amelyekhez mértékegységet is fel kell tüntetni.

II. Igények a nemzetgazdaságtól békeidőszakban és gazdaságmozgósítási helyzetenként

A tényleges követelménytámasztás történik ebben a blokkban, havi leosztásban, a békeidőszakra és a különböző gazdaságmozgósítási időszakokra lebontva.

Itt már a tervezők is figyelmeztetnek az áttekinthetetlenségre, ezért meghatározták a békeidőszak alapigényeit. A különböző helyzetekben támasztott igényeket a lakosság alapellátásához az egy személyre megadott havi fejadag normáinak alapulvételével kell számolni.

A kormány szerint ez jár a magyaroknak minden egyes hónapban, és ebből számolják ki a háborús készleteket is:

900

Kép: economx
A békeidőszak alapigénye az a havi mennyiség, amely akkor szükséges, amikor semmilyen gazdaságmozgósítási helyzet nem áll fenn.

A táblázat szerint a a magyarok havi fejadagja békeidőben többek között 2 kilogramm liszt, 2 kilogramm gyümölcsbefőtt, 9 kilogramm kenyér, 4 doboz gyufa, egyharmad fogkefe, valamint 6 tekercs vécépapír, azaz egy tekercsnek öt napig ki kellene tartania.

Ezután meghatároztak további a hat gazdaságmozgósító helyzetet.

1., Fegyveres konfliktus vagy annak veszélye jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:


 • hadiállapot;
 • szükségállapot;
 • súlyos vagy elhúzódó védelmi és biztonsági esemény;
 • az államhatár rendjét és annak megóvását érintő súlyos esemény;
 • a törvényes rendet, a közrendet és közbiztonságot súlyosan fenyegető esemény;
 • az államműködés folytonosságát sértő vagy veszélyeztető súlyos esemény;
 • Magyarországot jelentősen érintő katonai fenyegetés;
 • terrortámadás bekövetkezése, illetve annak jelentős veszélye;
 • honvédelmi válsághelyzet;
 • az állam működését jelentősen megzavaró/nagy kiterjedésű/kritikus infrastruktúrát érintő kibertámadás.
2., Szövetséges erők támogatása jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • szövetségesi kötelezettség teljesítésére okot adó esemény.
3., Egészségügyi jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • egészségügyi válsághelyzeti és egészségügyi veszélyhelyzeti ellátás;
 • emberi egészségre jelentős veszélyt jelentő járvány.
4., Katasztrófa jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • veszélyhelyzet az elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség tekintetében;
 • természeti katasztrófák (árvíz, erdőtűz, szélsőséges időjárás, földrengés);
 • nukleáris veszélyhelyzet;
 • vegyi baleset.
5., Ágazati válsághelyzet jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • villamosenergia-ellátási válsághelyzet;
 • kőolajellátási válsághelyzet;
 • földgázellátási válsághelyzet.
6., Humanitárius jellegű gazdaságmozgósítási helyzet:

 • veszélyhelyzet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény tekintetében;
 • humanitárius katasztrófa;
 • tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet.
Minden egyes esetben meg kell határozni egy maximum mennyiséget a készletekből.

III. A nemzetgazdaság békeidőszaki folyamatai

Ebben a blokkban a nemzetgazdaság kapacitását kellene meghatározni. A saját termelésre vonatkozó, az illetékességi területre vonatkozó havi termelési adatokat a tárgyévet megelőző naptári év havi tényadatai alapján kell megadni. Havonta változó termelési adat esetében a tárgyévet megelőző naptári év éves termelési adatából kiindulva, azt tizenkettővel elosztva kapott adatot kérik megadni. Az export és import adatokat viszont a tárgyévet megelőző 5 év adatai alapján kell kitölteni.

A rengeteg számolgatás eredménye, hogy kiderüljön, mely területek azok, ahol az igények nem elégíthetők ki a saját termeléssel, az igények kielégíthetők a saját termeléssel, vagy még többlet is rendelkezésre áll.

IV. Javaslatok az igények kielégítésére

Ez a blokk abból a szempontból érdekes, mert itt szó van állami beszerzési szerződésekről. A meghatározott igényeket ugyanis ki is kell elégíteni egy adott helyzetben. Négy lehetőség van erre: kapacitásfenntartás, kapacitásfejlesztés, tartalékolás, importálás.

Itt már a költségek is megjelennek, illetve a kapacitásfenntartási szerződés megkötésére javasolt szolgáltatók adatai. Például mennyibe kerül egy hónap alatt egy tonna friss kenyeret előállító gyártókapacitás fenntartását szerződésben biztosítani egy éven keresztül.

V. Ellenőrző és információs cellák

Ebben a blokkban már csupán a végelszámolás osztályozása történik meg. Ha az érték piros, az igények nincsenek kielégítve, a sárga, akkor fölösleg marad, ha zöld, akkor az igények pontosan ki vannak elégítve.

Fontos, hogy a VKT-ban feltüntetett, meglévő vagy javasolt új kapacitásfenntartási vagy tartalékolási szolgáltatók mind stratégiai jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősülnek, ezért a Védelemgazdasági Alaptervben kijelölést kapnak.

November 15-ig közzé kell tennie a belgazdaságért felelős miniszternek a VKT-t a GFM honlapján. Illetve minden érintett számára december 15-én meg kell kezdődnie a tervezési folyamatnak, hogy aztán a Védelemgazdasági Alapterv 2024. június 30-án a kormány elé kerüljön.

1698405298335.jpeg
 
gondolták, ha menet közben hiányzik valami, azt megrendeljük gyorsan az Amazonról :)
Nem kell ahhoz az Amazon, apránként minden megvehető itthon is.
Egyébként még emlékszem a nagyi kamrájára. Egy kampón lógott egy nagyméretű randa hátizsák rengeteg kisebb zsebbel. Megkérdeztük minek őrzi? Van ettől mutatósabb is. No, hát a nagyi kivitte a verandára és kipakolta a zsebeket, mi meg csak lestük mi minden volt bennük. Kicsi Caola szappan temérdek mennyiségben, tűzkő, gyufa, pici csomagokban utasellátós cukor, só, amire még emlékszem az a kerek pogácsa szerű kávé nem emlékszem már a nevére, pici méz lekvár, meg a rosseb tudja még mi minden.
Na, drágáim, ezek azok amikkel kereskedni lehet, vagy csereberélni ha valami történne és menni kellene. Ami meg még szükséges azt indulás előtt ráér az ember belegyömöszölni.
 
Az lehet, hogy alagútépítésben világbajnokok, de a konyhában már egy nokedli kifog rajtuk, azt is készen veszik. :D
Itt sokkal több nő dolgozik mint Magyarországon vagy Németországban. Rengeteg a szingli.
Itt gyorsan reagálnak a kereskedők.

Az első nagy balhés tüntetéseknél is láttam ezt. Pár nap múlva két féle nagy, kabátra tűzhető emblémát árultak az utcán.
BÁMÉSZKODÓ és RENDBONTÓ felírással. :D
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

ambrella wrote on lhamo77's profile.
Szia! A Fülelős kalandok-at esetleg el tudnám kérni Tőled? Hálásan köszönöm a válaszodat!
Fodor Ditke wrote on Szélildi's profile.
Kedves Szélildi! Nagyon hálás lennék, ha tudnál segíteni. Unokámmal igyekszünk az olvasást jobbá, szebbé gyakorolni. Ha dr. Gósy Mária és Laczkó Mária a Varázsló - Olvasásfejlesztés című könyvének elérhetőségét szíveskednél ismét megadni, nagy segítség lenne. A link nem működik már, máshogyan nem tudom elérni. Nagyon köszönöm!!!
A "friss üzenetek + napok óta nem jelennek meg,hibát jelez
vorosmart wrote on DeeYoo's profile.
Köszönöm szépen a fordítást.

Statisztikák

Témák
38,066
Üzenet
4,785,301
Tagok
614,881
Legújabb tagunk
hablatykapitány
Oldal tetejére