Ideje beszélnünk a huxitról

Tudom, hogy tabudöntögetésnek számít, de valakinek le kell írnia a szót, s most először nem feltétlenül elrettentésként: huxit – azaz Magyarország önkéntes, szuverén kilépése az unióból (a brexit mintájára). Vajon valóban huxitra lenne szükség, különös tekintettel a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni példátlan, soha nem látott módon összehangolt uniós és nyugati támadássorozat után?

Nem ezt állítom. Hanem azt, hogy 2021 júliusában eljött az ideje annak, hogy most már komolyan vegyük fontolóra esetleges kilépésünket egy ezer sebből vérző, birodalmi tüneteket mutató, a kelet- és közép-európai tagállamokkal látványosan lekezelően, arrogánsan bánó államszövetségből. Ugyanis elérkeztünk a választóvonalhoz: a globalista pénzügyi elit és az általuk irányított uniós intézmények – bizottság, parlament, bíróság, részben az Európai Tanács – valóban elszánták magukat a megleckéztetésünkre. Sőt nem pusztán arra: a megbüntetésünkre. De még annál is többre: az ellehetetlenítésünkre, ha nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket ők diktálnak nekünk. És természetesen a végső eszköz a pénzmegvonás. Vagyis amit az egyik bizottsági alelnök, nevezett Katarina Barley mondott (persze Soros György és követői mellett), aki kijelentette, hogy az olyan renitens országokat, mint Magyarország és Lengyelország, ki kell éheztetni azzal, hogy megvonják tőlük a pénzügyi támogatásokat.
És ennek már valóban fele sem tréfa.
Mi szól a bent maradás mellett és mi ellene? Azt hiszem, ezt politikai, gazdasági, kulturális-értékrendi és katonai szempontból is érdemes megvizsgálni. Politikai szempontból az szólhat a bentmaradás mellett, hogy az uniós tagság azt a jóleső érzést adhatja minden magyar állampolgárnak, hogy tagja egy fejlett, demokratikus, a szabad nemzetek szövetségére épülő Nyugatnak, amire mindig is vágytunk, s negyven év kommunizmus után végre elértük az áhított célt. A világ egyik legfejlettebb közösségéhez tartozni pedig különleges élmény, amelynek a feladása tizenöt év után csak nagyon erős és nyomós indokok miatt elfogadható.
Kérdés: van-e ilyen erős és nyomós indok jelenleg?
Válaszom: van. Mégpedig az a tény, hogy ha az áhított államszövetségben gyökeresen megváltoztak a prioritások, s valami egészen más képződménnyé akarják formálni a fősodratú globalista-liberális elitek az uniót, mint ami eddig volt. És most ez a helyzet: mi egy szabad, szuverén országok közösségébe léptünk be – elképzeléseink szerint legalábbis –, viszont a szemünk láttára gőzerővel zajlik egy birodalmi Európa, a szuperföderális, nemzetállamokat alávető Európai Egyesült Államok felépítése. Legfontosabb célunk és vágyunk volt, hogy szuverén és független nemzetté váljunk a Szovjetunió uralma után. Ez került alapvetően veszélybe. Ha újra diktálni akarnak nekünk, hogy mit és hogyan kell tennünk, akkor értelmét veszti az uniós tagságunk.
Ráadásul éppen most kezdődött el az unió jövőjéről szóló egyéves konferencia- és vitasorozat, amelynek már a kezdetén látszik, hogy a fősodratú körök a fenti cél megvalósítását állítják a viták középpontjába, nem is beszélve olyan döbbenetes, beépített biztosítékokról, mely szerint a vitasorozatot irányító EU-s intézmények a vitát moderálhatják, s a nem igazán politikailag korrekt véleményeket egész egyszerűen figyelmen kívül hagyhatják. Aggasztó és világos jelzés, hogy a vitasorozatot irányító testület egyik vezetője az a Guy Verhofstadt, aki meggyőződéses, elvakult globalista, az Orbán-kormány gyűlölője, nem beszélve arról, hogy a vita kapcsán alakult meg az úgynevezett Spinelli-csoport (a névadó egy valahai fekete öves olasz kommunista politikus), amely célul tűzte ki az Európai Egyesült Államok létrejöttét.

Természetesen a vitában a legnagyobb erővel részt kell vennünk, ám ha a végeredmény számunkra elfogadhatatlan, akkor nem biztos, hogy Magyarország érdeke újra alávetni magát a birodalmi és globalista törekvéseknek. Gazdasági szempontból az szólhat a bent maradásunk mellett, hogy meghatározott forrásokhoz jutunk a tagállami befizetésekből, most éppen 2500 milliárd euró újjáépítési hozzájárulás a tét. (Ezt akarják tőlünk megvonni – egyelőre csak ezt.) Szakértők azonban már százszor leírták és elmondták Boros Imrétől Lóránt Károlyon és Lentner Csabán át Csath Magdolnáig, hogy Magyarország a belépéssel lemondott a merkantilista gazdaságpolitikáról, a vámvédelemről és a magyar cégek védelméről, a piacot szabaddá tettük, s így sorra a hazaiaknál jóval erősebb nyugati cégek nyerték meg az uniós pályázatokat, s a profit döntő részét hazavitték a saját országukba. Ne feledjük el azt sem: a nyugat-európai országok a háború után az amerikai Marshall-segéllyel óriási segítséget kaptak a gazdaságuk felvirágoztatására, s a hetvenes-nyolcvanas években az akkor belépő országok – Görögország, Spanyolország, Portugália, Írország, Dánia – még egy prosperáló unióba léptek be, amikor viszont 2004-ben mi is beléptünk kilenc másik állammal együtt, Európa már nem volt jó gazdasági állapotban, a támogatási források meg sem közelítették a korábbi évtizedekét.

Talán az egyik legkeményebb érv – a fentiek mellett –, hogy ha kilépnénk, akkor a nyugati cégek elfordulnának tőlünk, leépülnének a kereskedelmi-gazdasági kapcsolataink az unióval és a tagállamokkal, különös tekintettel a német gigacégekre. S eljönne a pillanat, hogy a három nagy, az Audi, a BMW és a Mercedes is felszámolná az ide telepített gyárait. Ez így szörnyen hangzik, de igaz-e? Valóban ellehetetlenülne a gazdasági helyzetünk, s át kellene térnünk az önellátásra, ami lehetetlenség?
Én ebben nem hiszek. Egyrészt: a német – és brit, holland, francia stb. – cégek (nem beszélve a tengeren túliakról) a profitot nézik, s ha Magyarországon költségeket takarítanak meg, nem fognak a saját érdekeik ellen lépni. Nem ezt teszi Nyugat-Európa most is, amikor a gyűlölt kínaiakkal és oroszokkal folyamatosan fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat (lásd például az Északi Áramlat 2-t)? Talán ehhez képest Magyarország mégiscsak bejáratott, megbízható terep nekik, EU-tagság ide vagy oda; a nyugati cégek pontosan tudják, mire számíthatnak, ha hozzánk jönnek vagy itt maradnak, s a kiszámíthatóságunk nagy előny és erény.
Másrészt: természetesen több lábon kell állnia az országnak, és ezt már jó pár éve felismertük, eszerint cselekszünk. Röviden ezt a keleti nyitás Szijjártó Péter által sokszor elmondott fogalmával – és gyakorlatával – illusztrálhatjuk. Harmadrészt: nyilvánvaló számomra, hogy – akárcsak Norvégiának és Svájcnak, illetve most Nagy-Britanniának – a kilépéssel párhuzamosan tárgyalásokat kellene kezdeményeznünk az unióval, illetve az egyes tagállamokkal is. Magyarán: külön szerződést kellene kötnünk a fenti országok mintájára, ehhez most már elég erősek vagyunk gazdaságilag, nem egy kiszolgáltatott ország immár, amelyik nem tud megállni a saját lábán. Ezen túl vagyunk. Mi baja van Norvégiának, hogy nem tagja az uniónak? Semmi. Vagyis egy feltételezett kilépésnek nem szembenállást kell jelentenie, hanem az unióval való új, immáron szuverén felek kapcsolatának újratárgyalását. Ez nyilván nem könnyű feladat, de nem is megoldhatatlan.

Katonai szempontból a kilépésünk irreleváns, különös tekintettel arra, hogy 1999 óta a NATO tagjai vagyunk és azok is maradunk. Nem kell Svájc mintájára a városokban és a falvakban katonai központokat létesítenünk, de persze a haderőfejlesztést folytatni kell – és éppen ezt tesszük.
S végül, ami talán a legfontosabb: kulturális, értékrendi, világlátásbeli szempontból az szólna a bent maradás mellett, hogy állítólag a görög és római tudás, illetve a keresztény erkölcsi normák tartanak össze bennünket. De vajon így van-e még? A válasz: nem, sajnos már nincs így. Elváltak útjaink, amíg a Nyugat immáron tudatosan – hangsúllyal mondom: tudatosan! – szakít a keresztény erkölccsel és értékrenddel, s helyette az egyén gátlások nélküli önélvezetére és önpusztítására épülő kozmopolita, arctalan világtársadalom felépítését tűzte ki célul (lásd: The Great Reset), addig mi, magyarok, lengyelek és kelet-közép-európaiak ragaszkodunk az évezredes kulturális és vallási alapjainkhoz. Az életünkhöz. És ez a többi szempontot is felülírja.
És itt most befejezem, következtetést nem fogalmazok meg. Csak annyit jegyzek meg: a Fidesz – tökéletesen helyesen – csak nagyon lassú és hosszú gondolkodás, várakozás után lépett ki a néppártból. De: végül mégis ő lépett ki, arcvesztés nélkül, s nem őt rúgták ki! Ez óriási különbség. Ez a modell a helyes. Mert ha most mégis engedünk, akkor elvesztünk. Elveszik minden, amiért eddig harcoltunk.

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója.
Fricz Tamás
euzaszlo.jpg
euzaszlo.jpg
 
Németország-Franciaország, Anglia-Franciaország, Németek-hollandok, Németek-Lengyelek... és sorolhatnám az ös-ellenségek párba állítását. Ezek az országok utálták egymást évszázadokon keresztül, szinte állandóan háboruban álltak egymással.

Adenauer és de Gaulle az EU-ban látta a kibékülést és valóban, ma igazi két jó barát a két ország.
De igy vagyunk a Hollandokkal, a Belgákkal és sok másokkal is. Az EU nélkül ellenségesség uralkodna.

Tessék kérem megnézni ennek a videonak az elsö 8 másodpercét!!!Az EU Parlamentben amin utoljára brit képviselők is részt vettek hirtelen felálltak az emberek,
énekeltek, volt aki sirt, ölelkezett, tapsolt. Egy magható jelenet volt.


A 4. másodperc után megjelenik a Fidesz-es képviselő, Szájjer a képben. A Józsi azt sem tudta hol van.
Hát ennyire fogja fel a magyar kormánypárt az EU jelentöségét.

Orbán még Etelközben van, nem érkezett meg Europába

Csak folytatja az ősi magyar bizniszt. Kalandozik, hol a maga hasznára, hol más megbizásából. S lehet be is jön neki. Nézd meg miket nyilatkoztak a Francia és német vezetők. Nem akarják megisméteni a 2015 menekültválságot. A baltiak falat huznak, mert a fehéroroszok "migránsokat" enegdnek át a határon. Még Ukrajna ajándékozott nekik ehez szögesdrótot (tulajdonképpen már penge). Ezen folyamatok kedveznek Viktornak. Eladhatja Őket győzelemként Brüsszel felett.
 
Kedves setni, te vagy az aki eltávolodik a valóságtól amikor a szavak változó jelentése mögé menekülsz.

Én konkrétan érzem a börömön és látom, hogy
- itt, ebben a demokráciában az emberek respektussal közelednek egymáshoz, ez az állami doktrina
- az "il-liberális demokráciában" a gyűlölet szitás, a heccelés, rágalmazás, kiközösítés van.
- nyugaton nem kell különbözö médiába menni hogy ellenkezö politikai nézetek vitáját lássam.
- nyugaton a közmédia nem a kormány szócsöve, egy denunciácios eszköz.

Ezt csak akkor fogod tudni megérteni ha mindkettöbe bele tudsz látni.

Ugy tünik te is magadévá tetted ezt a stilus, máskép nem tudom megmagyarázni a témaváltást,
Egy normális ember arról beszélne, hogy a biróság a jogot értelmezi, egy itéletet hoz és nem tud igazságosságot teremteni. Mi is lenne itt az igazságosság? Megkövezés, vagy még több börtön?

Ugy látszik a történetet csak a bünözök származása miatt mesélted el és elhallgatod, hogy egy jogállamban a származásnak semmi köze az itélethez. Ugyan igy kártéritést kapott volna akárki más.
Köszönöm a válaszodat ebből is látszik hogy TE az elkövető szemével tekinted a dolgokat se az elkövetett bűn sem az áldozat nem került a szemléletedbe.
No ez nem baj .
Hidd el látom mindkét oldalt, a kormányét és az ellenzékét is. Csak te azt felejted el hogy magyarország a fejlődés szempontjából lemaradt, ne a mai nyugati gondolkodást akard rá kivetíteni. Ami nem azt jelenti hogy alacsonyabb szinten van hanem azt hogy nincs akkora igény még a pluralizmusra.
 
Köszönöm a válaszodat ebből is látszik hogy TE az elkövető szemével tekinted a dolgokat se az elkövetett bűn sem az áldozat nem került a szemléletedbe.
No ez nem baj .
Hidd el látom mindkét oldalt, a kormányét és az ellenzékét is. Csak te azt felejted el hogy magyarország a fejlődés szempontjából lemaradt, ne a mai nyugati gondolkodást akard rá kivetíteni. Ami nem azt jelenti hogy alacsonyabb szinten van hanem azt hogy nincs akkora igény még a pluralizmusra.
Ovi szerint csak Magyarországon van sajtószabadság és valódi demokrácia.
Vigye ki az EU bol minnél előbb az országot és boldogok lehettek pluralizmus nélkül.
 
Ovi szerint csak Magyarországon van sajtószabadság és valódi demokrácia.
Vigye ki az EU bol minnél előbb az országot és boldogok lehettek pluralizmus nélkül.
Még jó hogy nem te döntessz erről.
Csak mert nem szimpatikus (nem tudom miért) egy kormány azért több millió embert akarsz kizárni egy közösségből.
 
Még jó hogy nem te döntessz erről.
Csak mert nem szimpatikus (nem tudom miért) egy kormány azért több millió embert akarsz kizárni egy közösségből.
Ovi évek óta prédikálja, hogy van élet az EU-n kívül is

Fricz nem írhat ilyent ovi engedélye nélkül...

....Hanem azt, hogy 2021 júliusában eljött az ideje annak, hogy most már komolyan vegyük fontolóra esetleges kilépésünket egy ezer sebből vérző, birodalmi tüneteket mutató, a kelet- és közép-európai tagállamokkal látványosan lekezelően, arrogánsan bánó államszövetségből.
 
Nem figyeltél mert semmi olyat nem mondott, amerre te el akartad csavarni.
Úgy látszik mindegy mit nézel mindegy mit idézel.
Lényeg hogy elmondhasd azt amit akartál
De két 'politológusról" volt itt szó Fritz és Giró kik még elemző korukban elhitették magukról elemzők.Mert elemeztek
De később beálltak bértollnokká.
Mint ez a CÖF-s fritz
A Giró Szász meg 2005-től folyamatosan hagyott fel politológusi tevékenységével és állt be bérért Fideszesnek és már ekkor tollnokoskodott bérért.
Majd mindezért meg lett a jutalma
És még nagyobb pénzért Kormányszóvivő és tanácsadó.Még több harácsért: kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
Mik most Tuzson Bence és Kovács Zoltán
Teszik ugyanazt.
Az az bérbszélők
Ne ez a Giró Szász ide jutott a politológus
A Fritz még csak bértollnokként és médiabeszélőként nyalja a tányért és a valagakat.
Na ezek a levitézlett és ál-politológusok
Talán csak egyedül Stumpf András a Stump István fia, az aki megmaradt kritikus hangnak
Bár 10 éve még úgy volt kritikus hogy látszatra teljesen fideszes.
Írták is róla (a fidesz árulója lett)
Ám egyre több kritikus hangot adott a rossz felé menő fidesz politikáról is
Szóval Ő és apja.Úgy látszik valami más tisztesség iránytűt használnak.
Mint a levitézlett Fritz és Giró
Tudni kell (én nem tudtam)
A Stumpf András sose volt politológus. Ő újságíró, és publicista
És ilyen elfoglaltságból politikai elemző
1629377400853.png
 
Utoljára módosítva:
Még jó hogy nem te döntessz erről.
Csak mert nem szimpatikus (nem tudom miért) egy kormány azért több millió embert akarsz kizárni egy közösségből.
Hát na ha annyira igaz mit Orbán állít:közép ázsiai nép ki csak az erőből ért és csak az erőt követi:
Akkor Jogos mit gumelig írt:
"Vigye ki az EU bol minnél előbb az országot és boldogok lehettek pluralizmus nélkül. "
Ha nem kell a többpártrendszer hát szabad az út kifelé
Prularizmus se kell, se demokrácia.
Hát a közép-ázsiai népnek ki törzsi vezetőt akar Ott a pusztán, az Etelközben megteheti
Szabad az út Dnyeper, a Déli-Bug, a Dnyeszter, felé
 
Utoljára módosítva:
Csak folytatja az ősi magyar bizniszt. Kalandozik, hol a maga hasznára, hol más megbizásából. S lehet be is jön neki. Nézd meg miket nyilatkoztak a Francia és német vezetők. Nem akarják megisméteni a 2015 menekültválságot. A baltiak falat huznak, mert a fehéroroszok "migránsokat" enegdnek át a határon. Még Ukrajna ajándékozott nekik ehez szögesdrótot (tulajdonképpen már penge). Ezen folyamatok kedveznek Viktornak. Eladhatja Őket győzelemként Brüsszel felett.
Semmi kétség, Orbánnak "bejött", rövid időn belül a felmenö és lemenö családtagjai, a gyerekkori barátai miniszterek és gazdagok lettek.

Tessék kérem megnézni milyen nehézségei vannak itt nyugaton annak a politikusnak aki egy hétvégi nyaralást, egy laptopot vagy más ajándékot fogad el. Államelnöknek kellett lemondania mert a barátja handy-jét használta, nem ö fizette a dijat.

Már megint az egybittes témáddal jössz "menekültek". Menekülésben levök mindig is voltak és sajnos lesznek.
Kapj a fejedhez barátom, a 90-es évek kezdetén többször annyi kelet-europai jött nyugatra mint 2015 és után Közel-, Távol-keleti, Ázsiai és Afrikai összesen. Arról az idöröl beszélek amikor még egyetlen keleteuropai ország sem volt EU-tag.

Belarusz és a diktátora Orbán barátja akit a magyar miniszterelnök és külügyminiszter soha nem mer kritizálni.
Nem titok, hogy a közelkeleti menekülöket Lukashenkó csalta Fehér-oroszországba és most küldi bosszuból tovább.

"Vor knapp zwei Wochen hat Belarus die Grenzen zu Litauen geschlossen. Nun wirft Litauen belarusischen Behörden vor, Migranten ins Land gedrängt und dabei selbst illegal die Grenze übertreten zu haben."

A határt a Fehér-orosz diktátor zárta le (fal épitésröl nem halottam) és ahogy olvashatod ö kényszeritette a menekülteket Litvániába, még a határt is átlépte.

Egyszer azt hazudod a menekültváltságot a nyugat-európa szervezte meg, egy "zsidó" finanszirozta. Most meg azt veted a szemükre, hogy nem akarnak uj menekült-váltságot, a mondatban benne van, hogy az elsö válságot sem kívánták csak orbán hazudott.

Több mint 6 év után csak a gondolkodni nem képesek, vagy akarók buknak rá a menekültekkel való fenyegetésre, ebböl nem fog tudni ormány sok elönyt szerezni magának ezt tudja ö is nagyon jól, most a "buzik" a szivárvány szinü zászló a menekültek.
 
Semmi kétség, Orbánnak "bejött", rövid időn belül a felmenö és lemenö családtagjai, a gyerekkori barátai miniszterek és gazdagok lettek.

Tessék kérem megnézni milyen nehézségei vannak itt nyugaton annak a politikusnak aki egy hétvégi nyaralást, egy laptopot vagy más ajándékot fogad el. Államelnöknek kellett lemondania mert a barátja handy-jét használta, nem ö fizette a dijat.

Már megint az egybittes témáddal jössz "menekültek". Menekülésben levök mindig is voltak és sajnos lesznek.
Kapj a fejedhez barátom, a 90-es évek kezdetén többször annyi kelet-europai jött nyugatra mint 2015 és után Közel-, Távol-keleti, Ázsiai és Afrikai összesen. Arról az idöröl beszélek amikor még egyetlen keleteuropai ország sem volt EU-tag.

Belarusz és a diktátora Orbán barátja akit a magyar miniszterelnök és külügyminiszter soha nem mer kritizálni.
Nem titok, hogy a közelkeleti menekülöket Lukashenkó csalta Fehér-oroszországba és most küldi bosszuból tovább.

"Vor knapp zwei Wochen hat Belarus die Grenzen zu Litauen geschlossen. Nun wirft Litauen belarusischen Behörden vor, Migranten ins Land gedrängt und dabei selbst illegal die Grenze übertreten zu haben."

A határt a Fehér-orosz diktátor zárta le (fal épitésröl nem halottam) és ahogy olvashatod ö kényszeritette a menekülteket Litvániába, még a határt is átlépte.

Egyszer azt hazudod a menekültváltságot a nyugat-európa szervezte meg, egy "zsidó" finanszirozta. Most meg azt veted a szemükre, hogy nem akarnak uj menekült-váltságot, a mondatban benne van, hogy az elsö válságot sem kívánták csak orbán hazudott.

Több mint 6 év után csak a gondolkodni nem képesek, vagy akarók buknak rá a menekültekkel való fenyegetésre, ebböl nem fog tudni ormány sok elönyt szerezni magának ezt tudja ö is nagyon jól, most a "buzik" a szivárvány szinü zászló a menekültek.

 


Kinek, minek akarsz ezzel ellent mondani? Az Ukrajnai Pravda irja: "Ukrajna több mint 38 tonna humanitárius segélyt küldött Litvániába, köztük szögesdrótot, hogy megvédje a fehérorosz határát."

7c3cccb-img-6062.jpg


Gondoljunk már bele, hogy egy ilyen teherautó megterhelve 40 tonnát nyom, ami nincs messze a "humanitárius ajándék" 38 tonnától, ennek meg csak egy része volt szögesdrót.

Valahogy átugrottad, hogy a fehér-oroszok csaltak be Közel-keleti menekülteket és terelték öket bosszúból Litvániába.
Ugyanis ebbe az irányba menekült számos fehér-orosz ellenzéki Lukashenkó elöl.
 
Köszönöm a válaszodat ebből is látszik hogy TE az elkövető szemével tekinted a dolgokat se az elkövetett bűn sem az áldozat nem került a szemléletedbe.
No ez nem baj .
Hidd el látom mindkét oldalt, a kormányét és az ellenzékét is. Csak te azt felejted el hogy magyarország a fejlődés szempontjából lemaradt, ne a mai nyugati gondolkodást akard rá kivetíteni. Ami nem azt jelenti hogy alacsonyabb szinten van hanem azt hogy nincs akkora igény még a pluralizmusra.
Én nem az elkövető szemével, hanem a törvényhozás szemével vázoltam fel a helyzetet.
Ha az elkövető szemszögéből szóltam volna akkor örömrivalgásba törtem volna ki.

Nem Magyarország van lemaradva csak a kormánya kanyarodott vissza oda ahonnan elindúlt.
Nem hiszem, hogy a magyarok nem szeretnének respektálva lenni mint azt nyugaton megéljük
csak a kormány csal néhányat belőlük lépre, mondván te származás miatt felsőbbrendű vagy.
A 12 éve tarto gyülöletszitással sok embert magához tudott kötni a kormány.
A fiatalok le fogják rázni magukról ezt a rendszert
 
Én nem az elkövető szemével, hanem a törvényhozás szemével vázoltam fel a helyzetet.
Ha az elkövető szemszögéből szóltam volna akkor örömrivalgásba törtem volna ki.

Nem Magyarország van lemaradva csak a kormánya kanyarodott vissza oda ahonnan elindúlt.
Nem hiszem, hogy a magyarok nem szeretnének respektálva lenni mint azt nyugaton megéljük
csak a kormány csal néhányat belőlük lépre, mondván te származás miatt felsőbbrendű vagy.
A 12 éve tarto gyülöletszitással sok embert magához tudott kötni a kormány.
A fiatalok le fogják rázni magukról ezt a rendszert
Ernő megörültél??
örömrivalgásba törtél ki??? Megerőszakoltak több nőt, meg is gyilkolták egyiket.
Sajnálom akkor rossz híreim vannak mert amit magyarországon látsz azt fogod nem sokára németországban is látni....
A fiatalok köszönik szépen nem kíváncsiak arra amit nyugaton látnak,.
 
Ernő megörültél??
örömrivalgásba törtél ki??? Megerőszakoltak több nőt, meg is gyilkolták egyiket.
Sajnálom akkor rossz híreim vannak mert amit magyarországon látsz azt fogod nem sokára németországban is látni....
A fiatalok köszönik szépen nem kíváncsiak arra amit nyugaton látnak,.
Igazad van!
Az a mocskos rohadó nyugat nem kell a mai magyar fiataloknak!
(de, ha nem kell nekik, miért nem jönnek onnan haza? Sőt, miért mennek még mindig oda? Miért nem maradnak itthon ebben a tökéletes országban? )
Ráadásul a mai Magyarországon emberemlékezet óta nem erőszakolt meg magyar férfi magyar nőt fényes nappal a magyar fővárosban, olyat meg ki hallott már, hogy itt bárki is megölt volna valakit, nőt meg aztán főleg hogy nem! Ilyet nem tesznek a sámánista keresztény kultúrában élő mintapolgárok!
 
Add 1. Senki sem tudja mit hoz a holnap. A 20-as évek németországa, maga volt a liberális demokrécia, sok szempontból. AZtán pár év és az egyik legszörnyűbb hely lett a világon.
Add 2. A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak. - ... Edmund Burke.
 
Kinek, minek akarsz ezzel ellent mondani? Az Ukrajnai Pravda irja: "Ukrajna több mint 38 tonna humanitárius segélyt küldött Litvániába, köztük szögesdrótot, hogy megvédje a fehérorosz határát."

7c3cccb-img-6062.jpg


Gondoljunk már bele, hogy egy ilyen teherautó megterhelve 40 tonnát nyom, ami nincs messze a "humanitárius ajándék" 38 tonnától, ennek meg csak egy része volt szögesdrót.

Valahogy átugrottad, hogy a fehér-oroszok csaltak be Közel-keleti menekülteket és terelték öket bosszúból Litvániába.
Ugyanis ebbe az irányba menekült számos fehér-orosz ellenzéki Lukashenkó elöl.
"A határt a Fehér-orosz diktátor zárta le (fal épitésröl nem halottam)" irtad korábban.


Hát én is becsalnák embereket, ha több ezer dollárt fizetnének érte.

 
Utoljára módosítva:
Igazad van!
Az a mocskos rohadó nyugat nem kell a mai magyar fiataloknak!
(de, ha nem kell nekik, miért nem jönnek onnan haza? Sőt, miért mennek még mindig oda? Miért nem maradnak itthon ebben a tökéletes országban? )
Ráadásul a mai Magyarországon emberemlékezet óta nem erőszakolt meg magyar férfi magyar nőt fényes nappal a magyar fővárosban, olyat meg ki hallott már, hogy itt bárki is megölt volna valakit, nőt meg aztán főleg hogy nem! Ilyet nem tesznek a sámánista keresztény kultúrában élő mintapolgárok!
Nyugodtan védjétek azokat akiket befogadnak és bűncselekményeket követnek el.
Egyszer kicsordul a pohár és csak kapkodjátok a fejeteket hogy ez meg miért történt?
Ja tudjuk orbán....
 
Ráadásul a mai Magyarországon emberemlékezet óta nem erőszakolt meg magyar férfi magyar nőt fényes nappal a magyar fővárosban, olyat meg ki hallott már, hogy itt bárki is megölt volna valakit, nőt meg aztán főleg hogy nem! Ilyet nem tesznek a sámánista keresztény kultúrában élő mintapolgárok!
Nem erről van szó (ernő ünnepli a nőgyilkosokat) Hanem arról hogy elkövettek egy bűnt és nem az áldozat kap kártérítést hanem az elkövető de, ha ez tetszik akkor legyen.
 
Nem erről van szó (ernő ünnepli a nőgyilkosokat) Hanem arról hogy elkövettek egy bűnt és nem az áldozat kap kártérítést hanem az elkövető de, ha ez tetszik akkor legyen.
Megmondom neked őszintén, nem rágódok azon ami nem érint! Sokkal jobban elkeserít, hogy a környezetemben egyre többen élnek egyik napról a másikra, és már nem tudok egyiküknek sem segíteni!
De, ha neked az a legnagyobb gondod, hogy mi történik a németeknél, hát bosszankodj vagy mérgelődj miatta nyugodtan.
 
Megmondom neked őszintén, nem rágódok azon ami nem érint! Sokkal jobban elkeserít, hogy a környezetemben egyre többen élnek egyik napról a másikra, és már nem tudok egyiküknek sem segíteni!
De, ha neked az a legnagyobb gondod, hogy mi történik a németeknél, hát bosszankodj vagy mérgelődj miatta nyugodtan.
Svédországban történt.
És igazán bosszant mert a híradások ezzel vannak tele mi jön le ebből ?
Az hogy ha itt nem orbánt választják újra akkor itt is ilyen bűncselekmények és itéletek fognak születni!
Az hogy ernő támogatja az ilyen ítéleteket nem jön rá hogy ezzel épp orbán malmára hajtja a vizet.
Azért is írtam ha ez jó akkor legyen de.ne csodálkozzon senki a jövő évi választási eredményekre.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Fodor Ditke wrote on Szélildi's profile.
Kedves Szélildi! Nagyon hálás lennék, ha tudnál segíteni. Unokámmal igyekszünk az olvasást jobbá, szebbé gyakorolni. Ha dr. Gósy Mária és Laczkó Mária a Varázsló - Olvasásfejlesztés című könyvének elérhetőségét szíveskednél ismét megadni, nagy segítség lenne. A link nem működik már, máshogyan nem tudom elérni. Nagyon köszönöm!!!
A "friss üzenetek + napok óta nem jelennek meg,hibát jelez
vorosmart wrote on DeeYoo's profile.
Köszönöm szépen a fordítást.
koaty wrote on Julcsi960's profile.
Szia, bocs de először véletlen epub-ban raktam fel a Katicalányok 4-et. Időközben javította, esetleg cseréld át pdf-re.

Statisztikák

Témák
38,059
Üzenet
4,783,619
Tagok
614,725
Legújabb tagunk
HVJudith
Oldal tetejére