Szellemet idéztek meg a tudósok a laborban: van magyarázat a jelenségre

Egy másik ember jelenléte, egy láthatatlan kéz érintése, vagy akár a beszélgetés egy rég halott ismerőssel - azok, akik szellemekkel történő találkozásokról számolnak be, sokféle különböző történetet mesélnek. Svájci kutatók most laboratóriumi körülmények között állították elő a „szellemészlelést”, és állítják, megfejtették a kísérteties titkot.

A szellemek a mi fejünkben vannak
Olaf Blanke és kutatócsoportja egy frissen publikált tanulmányban azt állítja: a szellemek valójában csak a képzeletünkben léteznek. Ennél azonban pontosabban is képesek voltak leírni a lelőhelyüket: a kutatók szerint a szellemek jelenlétét akkor érzékeljük, amikor az agyunk egyszerre érkező, ellentétes információkat próbál feldolgozni, mert például elveszítjük a tér- vagy időérzékünket.

Ilyenkor az agyi ingerek mintha összegabalyodnának, és előfordulhat, hogy azt gondoljuk, rajtunk kívül valaki más is van a szobában, esetleg egy érintést érzünk magunkon, vagy akár kívülről kezdjük látni önmagunkat – ezt nevezik sokan testen kívüli élménynek.

Szellemet-idéztek-meg-a-tudósok-a-laborban-van-magyarázat-a-jelenségre.jpg

Az elképzelést alátámasztja, hogy szellemek észleléséről gyakran számolnak be olyanok, akik például skizofréniában, epilepsziában, esetleg gyakori migrénben szenvednek, hiszen ezek betegségek megzavarhatják az agyhullámok dekódolását.

Hasonló állapotot idézhet elő egyébként a kimerültség, a félelem, de akár a gyász is. Így nem meglepő, hogy több hegymászó is állítja, a nehéz pillanatokban találkoztak halott társaik szellemével, akár beszélgettek is velük. A friss kutatás szerint ezt az élményt a gyász, a fáradtság és az extrém körülmények miatti tér- és időzavar válthatja ki.

Szellem a laborban
A kutatók a vizsgálatokhoz egészséges embereket válogattak össze, akiknek a szemét bekötötték, és egy, az ujjukkal irányítható robotot a kezükben tartva összezavarták az érzékelésüket. Az önkéntesek így például elveszthették a térérzékelésüket, nem tudták többé megállapítani pontosan a saját helyüket a szobában.

Már az első alkalommal sikerült egy szellem jelenlétét szimulálni, vagyis az alanyok egy másik személy jelenlétéről számoltak be a szobában, a saját testük megnyilvánulásait valaki másénak tulajdonítva.

Volt olyan, aki például simogatást érzett a hátán, vagy egyszerűen csak biztos volt benne, hogy van még rajta kívül valaki a szobában.

Blanke a korábbi vizsgálataiban az úgynevezett testen kívüli élményt kutatta, valamint azt a jelenséget is vizsgálta, amikor valaki egy másik “kiadásban” látja önmagát, és akár beszélni is képes ehhez az alteregójához.

A mostani vizsgálat a vizuális észlelés nélkül járó, úgynevezett “jelenlét-érzékeléseket” kutatta, ami maga Blanke szerint is egy sokkal misztikusabb terület.

A mostani adatok azonban bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy, bár a szellemészlelések, vagy a halálközeli élményből visszatérők túlvilág-elbeszélései lehetnek valós élmények, ezek csak a saját, összezavarodott tudatunk reakciói.

A Current Biology-ban megjelent tanulmány arról is beszámol, hogy a 12 önkéntes közül ketten annyira összezavarodtak az egyébként egyszerű kísérlet során, hogy kérték a vizsgálat felfüggesztését, mert nem érezték többé biztonságban magukat.

bien

Szellemet-idéztek-meg-a-tudósok-a-laborban-van-magyarázat-a-jelenségre-1.jpg
 
Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a "miért",
Mikor az Isten intett neki: "Készülj!

Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"

S szólt a lélek: "Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!"

És szólt az Isten szigorún: "Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!"

S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: "Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot."
S felelt az Úr:
"Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod."
 
Ernő, most igazán megleptél. Neked az említett személy sem hiteles, csak mert nem hiszi, hogy az ember csak egy hús-vér csomó. Ezért a hite miatt tul. képpen bélyeget ragasztasz rá, mintha az bűn lenne. Nem is értem, hogyan tudsz te a demokrácia mellett szónokolni...

"...Csermely Péter (Budapest, 1958. október 7. –) Széchenyi-díjas magyar biokémikus, hálózatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára. 2008 és 2010 között a Sólyom László köztársasági elnök által életre hívott Bölcsek Tanácsának tagja volt.

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Iskolában érettségizett. 1977-ben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar vegyész szakán, ahol 1982-ben szerzett diplomát. TMB-ösztöndíjas volt. Ösztöndíjas évei után a SOTE Orvosi Vegytani Intézet adjunktusa, majd később docense lett. 1999-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 1997 és 2000 között Széchenyi professzor ösztöndíjasként tevékenykedett. 1984 és 1985 között a New York-i Állami Egyetemen (Syracuse), 1989 és 1991 között a Harvard Egyetemen kutatott. Többször tett tanulmányutat Tokióba és Pekingbe.

1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottságának tagja lett. Ugyanebben az évben a Magyar Biológiai Társaság sejtbiológiai szakosztályának titkárává is megválasztották, amely posztot 1996-ig töltötte be. 1995 és 2015 között a Magyar Biokémiai Egyesület főtitkára, később alelnöke volt. 2001 és 2007 között az MTA közgyűlési képviselőjeként is dolgozott. 2007 és 2009 között az Országos Köznevelési Tanács tagja volt. A kutató diákokkal kapcsolatos munkájáért az Ashoka International tagjai közé választotta. 2015 és 2019 között a Rockefeller Alapítvány Bellagio Resident Program szelekciós bizottságának a tagja volt.

1990-ben védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1994-ben akadémiai doktori értekezését. 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2019-ben pedig rendes tagjává választották. Kutatási területe a komplex rendszerek és hálózatos leírásuk adaptációja és tanulása. Több mint 250 tudományos közlemény szerzője, amelyre eddig több mint 10000 független Web-of-Science és 18000 Google Scholar hivatkozást kapott. 2013 és 2015 között a Barabási Albert Lászlóval közösen alapított Dzzom, 2014 és 2016 között a CX-Ray tanácsadó testületének tagja. 2015-ben korábbi diákjaival, Szalay Kristóffal, Veres Dániellel és Fekete Ivánnal, valamint Nagy Szabolccsal együtt alapította a Turbine hálózatkutató céget. Kutatásai mellett fiatal tehetségek támogatásával, gondozásával, illetve munkájuk elősegítésével foglalkozik..."

Ki az, aki neked hiteles???

Kedves Csillagözön, a vallás az nem tudomány mert dogmatikus, mert nem végez kutatást, az eredményei pedig kezdettől fogva le vannak fektetve egy könyvben...

Szépen felsoroltad valakinek az életrajzát de nem mutattad meg, hogy hol fedezte fel, hogy igazolta, hogy "a világban nincsenek véletlenek", létezne egy "second life"....

A másik kandidátus aki egy könyvben leírta, hogy tért vissza a "komából" és ezt a "mennyország bizonyításának" nevezte egy "emlékkönyvet" irt amiben csak úgy hemzsegnek az ellentmondások, a pontatlanságok és igy semmi esetre sem lehet egy tudományos műnek nevezni.
 
Kedves Csillagözön, a vallás az nem tudomány mert dogmatikus, mert nem végez kutatást, az eredményei pedig kezdettől fogva le vannak fektetve egy könyvben...

Szépen felsoroltad valakinek az életrajzát de nem mutattad meg, hogy hol fedezte fel, hogy igazolta, hogy "a világban nincsenek véletlenek", létezne egy "second life"....

A másik kandidátus aki egy könyvben leírta, hogy tért vissza a "komából" és ezt a "mennyország bizonyításának" nevezte egy "emlékkönyvet" irt amiben csak úgy hemzsegnek az ellentmondások, a pontatlanságok és igy semmi esetre sem lehet egy tudományos műnek nevezni.

"....A tudományban mindig minden változik, minden mozgásban van, mert azt mondja, az egész Világban nincs egy stabil pont, egy kapaszkodó. És, ebben a változó állás-pontos Világban nem vonhatod kétségbe, amit a tudomány mond.

A tudomány szava Isten szava a legújabb korban. Előlépett Istennek. Nem az Isten, hanem a gyarló, esendő, adott esetben hazug ember mondja az igazságot. Hiába változtatja akár naponta a véleményét...hiába mondja, hogy a "tudomány mai álláspontja szerint"...

És, érdekes módon, akkor kerül a helyére valami a tudományos kutatásokban, mikor arra a pontra érkeznek, ami a Szent iratokban le van írva. Akkor már nem kell többé oda tennie a jelzőt, hogy: “a tudomány mai álláspontja szerint...” Mert a tudomány mikor Istenhez ér, révbe ért..."

https://canadahun.com/blogbejegyzes/azt-a-teremburáját.18017/


Majom....jpeg
 
Amikor valaki valami olyanról beszél nagy hangon buszkén, amiről fogalma sincs muszaj nevetni.
Nem tudom van-e lélek!
Nem tudom van-e élet a halál után!
Azt tudom, hogy a modern orvoslás igyekszik nem figyelembe venni a hagyomanyokat!
Nagyképüen kijelemnti, hogy márpedig ez marhaság!
Lehet.
De lehet hogy nem!
Az ezoterian lehet nevetni, lehet hivatkozni a "tudományra", de nem figyelembe venni azokat a jelenségeket, amik a jelenlegi tudásunkon tulra mutatnak, csak azt mutatja, hogy egyesek mennyire buták, korláűtoltak, maguktól elteltek!

Nyitottság!
Azt hiszem ez a kulcsa mindennek!

Einstein ezt igy látta: vannak dolgok, amiket lehetetlen megvalositani. Aztán egyszer csak jön valaki aki megcsinalja! Egy olyan valaki akinek elfelejtettek szólni, hogy ezt lehetetlen megvalósitani!
 
Utoljára módosítva:
azért létezik például a regressziós hipnózis a hipnotizált személyek beszámolnak előző életeikről. Ott van még a hinduizmus, a buddhizmus, a reinkarnációban hisznek pár milliárdan ... valami alapja hátha van.
Zürichben egy százasért előhívják múlt életedet. Én ingyen megállapítottam feleségemről, hogy előző életében vadászkutya volt. Ha beültünk egy vendéglőbe, a legtávolabbi asztaltól is hallotta miről beszélgetnek. :D

A pár milliárd buddhista nagyon jól megvan isten nélkül. A pár milliárd keresztény meg nem. A számok nem bizonyítanak semmit.
 
"....A tudományban mindig minden változik, minden mozgásban van, mert azt mondja, az egész Világban nincs egy stabil pont, egy kapaszkodó. És, ebben a változó állás-pontos Világban nem vonhatod kétségbe, amit a tudomány mond.

Kedves Csillagözön, nagyon jól megfogalmaztad a tudományosság alapköve, hogy semmiben sem lehetünk biztosak.
Ezért beszélünk mindig "a tudomány pillanatnyi állásáról" a vallásokkal ellentétben akik örök igazságokat vélnek tanítani.

Nagyon tévedsz amikor azt mondod, hogy "nem vonhatod kétségbe, amit a tudomány mond" - pont az ellenkezője igaz
A természettudományos kutatások mind arra irányulnak, hogy egy korábbi felismerést igazoljunk vagy elvessünk.

Ha felkapcsolom a villanyt igazolom az elektronelméletet, ha fényképezek vagy leolvasom a GPS-t Einsteint igazolom....
Egy tudós számára az lenne a legnagyobb siker ha ellen tudna mondani Einsteinnek vagy más igazolt elméletnek.

Igen, már az is előfordult, hogy valaki két Nobel-díjat kapott, az egyiket mert felfedezett valamit, a másikat mert megtalálta a hibát amit elkövetett.

Aki eddig ellentmondott a vallásos állításoknak azt elégették.
Most is megtennék de szerencsére nincs minden országban meg ehhez a hatalmuk.
Aki megdönt egy tudományos elméletet azt kitüntetik.

A tudomány szava Isten szava a legújabb korban. Előlépett Istennek. Nem az Isten, hanem a gyarló, esendő, adott esetben hazug ember mondja az igazságot. Hiába változtatja akár naponta a véleményét...hiába mondja, hogy a "tudomány mai álláspontja szerint"...

Ne haragudj de nehezen tudlak követni. Ugy beszélsz egy képzeletbeli lényről mint valóságról.
Ha azt mondanád, hogy az "isten egy hipotézis" akkor nem szólnék semmit de úgy tenni mintha személyes barátod lenne furcsa.

Newton egy okos ember volt mégis azt gondolta, hogy a planétákat néha meglöki az "Isten", hogy ne lassuljanak le.
Az "Isten" nyilvánvalóan a tudáshiány kitöltésére használt fogalom amivel semmit de semmit nem lehet megmagyarázni.

És, érdekes módon, akkor kerül a helyére valami a tudományos kutatásokban, mikor arra a pontra érkeznek, ami a Szent iratokban le van írva. Akkor már nem kell többé oda tennie a jelzőt, hogy: “a tudomány mai álláspontja szerint...” Mert a tudomány mikor Istenhez ér, révbe ért..."

https://canadahun.com/blogbejegyzes/azt-a-teremburáját.18017/

Ne haragudj de logikátlanság amit mondasz.
A "szent irtásokból" eddig még egyetlen természettudományos magyarázatot sem kaptunk semmire.
Ahogy mondod, amikor a természettudósok felismernek valamit akkor jön egy buzgó hívó és beleértelmezi a bibliába.

Ez ügye nem nehéz, mert a bibliát emberek irták, akik megfigyeléseket csináltak csak magyarázatot nem találtak.

Én bölcs embereknek tartom a biblia íróit.
Felmentek a magas hegyre, találtak tengeri élőlények lenyomatait és egy egyszerű magyarázatot adtak rá: "idáig ért a viz."
A másik alternatíva, hogy esetleg a hegy emelkedett ki a vízből nem is mertek gondolni.
Noé bárkájának a legendája sem butaságból hanem ismeretek hiányából fakad.
Annyi eszük volt az íróknak, hogy tudják, az élőlények jó része elpusztulna víz alatt.

A vallások azok amelyek akaratuk ellenére igazodnak a tudományos ismeretekhez és nem fordítva.

Még egy búcsúzóul.
A tudományok valóban egyetemesek, nincs olyan ország ahol Newtont, vagy Maxwellt másképp értelmeznék,
ezzel ellentétben az un. Istenekről szóló mítoszok nemcsak, hogy eltérnek egymástól hanem számos háború forrásai.
 
Utoljára módosítva:
Egy valami nagyon szemet szur.
A vallást és a tudományt igyekszik valaki szembeállitani.

Pedig csak arrol van szó, még keveset tudunk!!!!!

Az ismeretlen, és a tudomány pedig nem ellentéte egymásnak!
A cikkben sem arról van szó, hogy nem ismerjuk, de higgy benne!R!
Pont arrol szol, hogy nem ismerjuk, de megprobálnak magyarázatot találni kisérletekkel!

Még egy búcsúzóul.
A tudományok valóban egyetemesek, nincs olyan ország ahol Newtont, vagy Maxwellt másképp értelmeznék,
ezzel ellentétben az un. Istenekről szóló mítoszok nemcsak, hogy eltérnek egymástól hanem számos háború forrásai.

Valakik hasonloan gondolkodtak meg nem is olyan régen mint ez a beidézett szöveg! Amit már megismertek és valahogy sikerult megérteni az vált elfogadottá, olyannyira, hogy a kvantumfizikát és a relativitást zsidó áltudománynak nevezték!!!!!!!!!!
Deutsche Phizik... nem ismerős?
Ez a gondolatmenet amiket fentebb olvasok erre emlékeztet. Elfeledni mindent ami tudomány és előtérbe tolni mindent ami ideologia!( ja és mindenzt persze tudomanynak nevezni - csak ezt - )
 
Egy valami nagyon szemet szur.
A vallást és a tudományt igyekszik valaki szembeállitani.

Pedig csak arrol van szó, még keveset tudunk!!!!!

Az ismeretlen, és a tudomány pedig nem ellentéte egymásnak!
A cikkben sem arról van szó, hogy nem ismerjuk, de higgy benne!R!
Pont arrol szol, hogy nem ismerjuk, de megprobálnak magyarázatot találni kisérletekkel!Valakik hasonloan gondolkodtak meg nem is olyan régen mint ez a beidézett szöveg! Amit már megismertek és valahogy sikerult megérteni az vált elfogadottá, olyannyira, hogy a kvantumfizikát és a relativitást zsidó áltudománynak nevezték!!!!!!!!!!
Deutsche Phizik... nem ismerős?
Ez a gondolatmenet amiket fentebb olvasok erre emlékeztet. Elfeledni mindent ami tudomány és előtérbe tolni mindent ami ideologia!( ja és mindenzt persze tudomanynak nevezni - csak ezt - )

Ne haragudj de a hozzászólásoddal nem tudok mit kezdeni.
Tul sok benne a "valami, valaki, igyekszik, hasonlóan.."

A relativitáselméletet valóban "zsidó humbugnak" tartották a nacik, mégis nekiláttak az atombomba építésnek... :D
 
Utoljára módosítva:
Ne haragudj de a hozzászólásoddal nem tudok mit kezdeni.
Tul sok benne a "valami, valaki, igyekszik, hasonlóan.."

A relativitáselméletet valóban "zsidó humbugnak" tartották a nacik, mégis nekiláttak az atombomba építésnek... :D

Nekem néha Pécsi Gusztávnak egy teológiai tanárnak a munkája jut eszembe, amit gimnazista koromban olvastam:
PÉCSI Gusztáv: A relativitás elméletének liquidálása. A Napsebesség kiszámítása. Bp., 1924.
A szerző kiad. A Szent István Társulat bizományában. Stephaneum ny. 258 p. (Ugyanaz németül: Regensburg, 1925. 299 p.)


Már nagyon régen volt, úgy hogy csak az maradt meg bennem, hogy a teológián filozófiát tanító pap nagyon birkózott a koordinátatranszformációval és közben gúnyos megjegyzésekkel illette az elmélet félállítóját: "a világ nem úgy működik mint ahogy azt Einstein tanár úr elképzeli" .

Érdekes, hogy a könyv 1924-25-ben jelent meg magyar és német nyelven, miközben a teológiai tanárból 1918-tól a haláláig (1947), egy egyszerű plébános lett Nagyölved-en. (Nagyölved egy szlovák község, Nyitra kerület, Léva járás)
Én pedig ezzel a bigott ostobasággal nem tudok mit kezdeni, ami csak és kizárólag a vallás csepüléséből áll!
A nácik nekiláttak az6 atombomba épitésének ..irod!
Azt mért nem irod, hogy Heisenberg édesanyjának kellett közbelépnie Himmlernél hogy a fiát ne támadja tovább az árja fizika ! Himmler személyes közbenjárására Heisenberget nem engedték aztán bántani!
Arról mért nem irsz, hogy a német tudomány ma is szenvedi, hogy a harmadik birodalom alatt teljesen áőtpolitizált "tudományt" tanitottak! Olyan Nobel dijasok mint pl Stark, aki óriási felfedezéseket tett, hogy aztán arra használja az ugynevezett tudomanyt, hogy a fajelméletet támogatta!

Mért nem irsz a tudományok átpolitizálásáról napjainkban?
Nem a vallás az elsőrendü kerékkötö, hjanem a hoözzad hasonlo vaskalaposok, akik számára ami nem illeszkedik az ideologiaba, az a tudomany szamara nem létezik!

A nyitott társadalo9m alapja az a fajta emberi nbyi8tottség kellene legyen, ami ma nagyon kevéssé van jelen!
Mindent áthat a értelem nélkuli politika, ami megöli az igazi tudomanyt!
 
Sajna a tudomány válságban van. Minden a számszerűségen múlik. Hány publikáió és előadást tartasz egy évben. Mik az új eredmények. Elméletben fotos dolog az eredmények reprodukálhatósága. Szóval hivatkozni kell, honna van az adott infó. A kisérletet meg meg kell tudni ismételni, azonos eredménnyel. Rengeteg kisérleti eredmény azomban téves és nem reprodukálható. A qubiten volt nemrég erről egy jó cikk.

https://qubit.hu/2020/08/12/valsagban-van-a-modern-tudomany-de-letezik-kiut-belole
Igen, én is olvastam....
 
Én pedig ezzel a bigott ostobasággal nem tudok mit kezdeni, ami csak és kizárólag a vallás csepüléséből áll!
A nácik nekiláttak az6 atombomba épitésének ..irod!
Azt mért nem irod, hogy Heisenberg édesanyjának kellett közbelépnie Himmlernél hogy a fiát ne támadja tovább az árja fizika ! Himmler személyes közbenjárására Heisenberget nem engedték aztán bántani!
Arról mért nem irsz, hogy a német tudomány ma is szenvedi, hogy a harmadik birodalom alatt teljesen áőtpolitizált "tudományt" tanitottak! Olyan Nobel dijasok mint pl Stark, aki óriási felfedezéseket tett, hogy aztán arra használja az ugynevezett tudomanyt, hogy a fajelméletet támogatta!

Mért nem irsz a tudományok átpolitizálásáról napjainkban?
Nem a vallás az elsőrendü kerékkötö, hjanem a hoözzad hasonlo vaskalaposok, akik számára ami nem illeszkedik az ideologiaba, az a tudomany szamara nem létezik!

A nyitott társadalo9m alapja az a fajta emberi nbyi8tottség kellene legyen, ami ma nagyon kevéssé van jelen!
Mindent áthat a értelem nélkuli politika, ami megöli az igazi tudomanyt!

Ugy látszik harapós kedvedbe vagy. :(

Semmi mást nem mondtam, csak azt, hogy annak ellenére, hogy Einstein elméletét a származása miatt
kigúnyolták, kinevették, "humbug-nak" bélyegezték mégsem tudták negálni, hogy ignorálják, ne alkalmazták.

Ha már így bemelegedtél és bizonyos kifejezéseket szóba hoztál, nyilván mert kedvesek neked, akkor
beszéljünk az osztrák-magyar származású fizikusról, Lénárd Fülöp-röl:

"A nemzetiszocialista és antiszemita fizikusok - élükön a Nobel-díjas Lénárd Fülöppel - a 20. század első felében alapították a „német fizikát”. Az olyan új ötleteket, mint a relativitáselmélet és a kvantummechanika, elutasították, mert állítólag "zsidó-sak" voltak és ellentmondanak a "mechanikus érthetőségnek"."

Philipp Lenard, karakterét tekintve, az egyik leg szégyenletesebb alakja a német fizikus társadalomnak. ;)

Azt kérdezed, hogy "miért nem irsz..." erről meg arról, hát azért mert nem tartozik a témához.

Komolyan mondom, nem tudlak komolyan venni amikor úgy állítod be a helyzetet
- mintha a vallásos mítoszok egy precízebb képet adnának az univerzumról
- mintha a technikai ismereteinket a bibliából nem a természetből lestük volna el.

Nem véletlen nevezzünk korszakokat "Renaissance-nak", "felvilágosodásnak".
A kereszténység mindent eltörölt több mint 1500 esztendőn keresztül, még azt is amit már az Ógörögök tudtak.

A kereszténységnek csak egy dolog volt fontos, a halál utáni "örök élet"
"Minden amit tudnunk kell benne van ebben a könyvben, az Evangéliumban"

Angyalom, alig 100 éve, hogy vihar idejére tilos harangozni.
- A villámhárítót 1752-ben találta fel az emberiség, az egyházak 150 éven keresztül bojkottálták.
- A statisztika (valószínűségszámítás) a matematikának a leg újabb ágához tartozik miért?
- Azért mert az egyházak megtiltották, hogy az "isten kártyái mögé nézzünk"....
- A "villám" volt az egyház szerint az eszköz amivel bennünket Isten büntet....
- Világszerte milliók halnak meg AIDS-ben mert az egyház tiltja, hogy gumit húzzanak a fütyijükre...

Nem ideológiákról van szó hanem emberéletekről.

A hit és a tudás az két különböző dolog és ezt nem nagyképűségből mondom.
 
Utoljára módosítva:
Kedves Csillagözön, nagyon jól megfogalmaztad a tudományosság alapköve, hogy semmiben sem lehetünk biztosa.
Ezért beszélünk mindig "a tudomány pillanatnyi állásáról" a vallásokkal ellentétben akik örök igazságokat vélnek tanítani.

Nagyon tévedsz amikor azt mondod, hogy "nem vonhatod kétségbe, amit a tudomány mond" - pont az ellenkezője igaz
A természettudományos kutatások mind arra irányulnak, hogy egy korábbi felismerést igazoljunk vagy elvessünk.

Ha felkapcsolom a villanyt igazolom az elektronelméletet, ha fényképezek vagy leolvasom a GPS-t Einsteint igazolom....
Egy tudós számára az lenne a legnagyobb siker ha ellen tudna mondani Einsteinnek vagy más igazolt elméletnek.

Igen, már az is előfordult, hogy valaki két Nobel-díjat kapott, az egyiket mert felfedezett valamit, a másikat mert megtalálta a hibát amit elkövetett.

Aki eddig ellentmondott a vallásos állításoknak azt elégették.
Most is megtennék de szerencsére nincs minden országban meg ehhez a hatalmuk.
Aki megdönt egy tudományos elméletet azt kitüntetik.Ne haragudj de nehezen tudlak követni. Ugy beszélsz egy képzeletbeli lényről mint valóságról.
Ha azt mondanád, hogy az "isten egy hipotézis" akkor nem szólnék semmit de úgy tenni mintha személyes barátod lenne furcsa.

Newton egy okos ember volt mégis azt gondolta, hogy a planétákat néha meglöki az "Isten", hogy ne lassuljanak le.
Az "Isten" nyilvánvalóan a tudáshiány kitöltésére használt fogalom amivel semmit de semmit nem lehet megmagyarázni.Ne haragudj de logikátlanság amit mondasz.
A "szent irtásokból" eddig még egyetlen természettudományos magyarázatot sem kaptunk semmire.
Ahogy mondod, amikor a természettudósok felismernek valamit akkor jön egy buzgó hívó és beleértelmezi a bibliába.

Ez ügye nem nehéz, mert a bibliát emberek irták, akik megfigyeléseket csináltak csak magyarázatot nem találtak.

Én bölcs embereknek tartom a biblia íróit.
Felmentek a magas hegyre, találtak tengeri élőlények lenyomatait és egy egyszerű magyarázatot adtak rá: "idáig ért a viz."
A másik alternatíva, hogy esetleg a hegy emelkedett ki a vízből nem is mertek gondolni.
Noé bárkájának a legendája sem butaságból hanem ismeretek hiányából fakad.
Annyi eszük volt az íróknak, hogy tudják, az élőlények jó része elpusztulna víz alatt.

A vallások azok amelyek akaratuk ellenére igazodnak a tudományos ismeretekhez és nem fordítva.

Még egy búcsúzóul.
A tudományok valóban egyetemesek, nincs olyan ország ahol Newtont, vagy Maxwellt másképp értelmeznék,
ezzel ellentétben az un. Istenekről szóló mítoszok nemcsak, hogy eltérnek egymástól hanem számos háború forrásai.".....„Képzeljünk el egy bölcset, amint több ezer évvel ezelőtt, egy barlangban üldögélve, mély meditációba merül, és olyan tudás birtokába jut, amit csupán az elmúlt évtizedekben fedeztek fel milliárdokat érő bonyolult műszerek és berendezések segítségével.
Lehetetlen?
Az ősi szakrális szövegek tanulmányozásakor megdöbbenve vehetjük észre, hogy az egykor élt bölcsek tudhattak valamit a modern tudományos ismeretekről, a relativitáselméletről, a kvantumelméletről, az univerzum működéséről, nem utolsó sorban a legmodernebb mélylélektani, biofizikai és genetikai felfedezésekről.
Vajon honnan tudhatták?
Megismerhető-e a valóság kizárólag a tudomány segítségével, vagy kell még hozzá valami többlet, egyfajta intuitív belső látás?
A tapasztalható valóságnak csupán egyik oldala a külső anyagi világ, amely – úgy tűnhet – tőlünk függetlenül, „objektív” módon működik. A másik pedig a tudat belső „szubjektív” világa, amelynek a mélységeit ugyanolyan nehéz feltárni és megismerni – talán nehezebb is – mint a külső világot.
E nélkül azonban a külső világot sem tudjuk megérteni.”...
.."
 
A hit és a tudás az két különböző dolog és ezt nem nagyképűségből mondom.

Folyamatosan megkerulod azt amiről ténylegesen szó van!!!!!!

Ki beszélt itt rajtad kivul a vallásrol?

SENKI!

Ez a vesszőparipád hát erről beszelsz!
Összemosol mi8ndent mindennel csak neked legyen igazad!

Kiszáltam ebbol a baromsagbol, mert Te itt magaddal vitatkozol!
 
- A statisztika (valószínűségszámítás) a matematikának a leg újabb ágához tartozik miért?
- Azért mert az egyházak megtiltották, hogy az "isten kártyái mögé nézzünk"....

A hit és a tudás az két különböző dolog és ezt nem nagyképűségből mondom.

A saját dugádba dőltél Ernő!

A fent említett tudós személy, akit a Világ tudós társadalma elismer, és akit te "levallásozosztál", a statisztika, a valószínűség számítás jelenlegi legmagasabb szintjével, a hálózatkutatással foglalkozik....

Amúgy a hit és a tudás tényleg két különböző dolog. Ezt te bizonyítod a legjobban....

,.,.jpg
 
".....„Képzeljünk el egy bölcset, amint több ezer évvel ezelőtt, egy barlangban üldögélve, mély meditációba merül, és olyan tudás birtokába jut, amit csupán az elmúlt évtizedekben fedeztek fel milliárdokat érő bonyolult műszerek és berendezések segítségével.
Lehetetlen?
Az ősi szakrális szövegek tanulmányozásakor megdöbbenve vehetjük észre, hogy az egykor élt bölcsek tudhattak valamit a modern tudományos ismeretekről, a relativitáselméletről, a kvantumelméletről, az univerzum működéséről, nem utolsó sorban a legmodernebb mélylélektani, biofizikai és genetikai felfedezésekről.
Vajon honnan tudhatták?
Megismerhető-e a valóság kizárólag a tudomány segítségével, vagy kell még hozzá valami többlet, egyfajta intuitív belső látás?
A tapasztalható valóságnak csupán egyik oldala a külső anyagi világ, amely – úgy tűnhet – tőlünk függetlenül, „objektív” módon működik. A másik pedig a tudat belső „szubjektív” világa, amelynek a mélységeit ugyanolyan nehéz feltárni és megismerni – talán nehezebb is – mint a külső világot.
E nélkül azonban a külső világot sem tudjuk megérteni.”...
.."

Drága Csillagözön, természeti jelenségek, amiket egy elméletben meg tudunk fogalmazni mint a relativitáselmélet vagy evolúció, léteznek az emberi felismerés nélkül is.

- A tér görbületét Einstein bejelentése nélkül is a tömeg határozta meg,
- Az ég színe korábban is kék volt nem miután Einstein ezért egy Nobel díjat kapott ...

Amikor "ösi szakrális szövegekről" beszélsz mindig a kvantummechanikai előadások jutnak az eszembe:
- A professzor ott állt a tábla előtt és a Dirac-Notáció segítségével írta fel egy rendszer kvantormechanikai állapotát
- az egész úgy hangzott egy idegen fül számára (már elnézést) mint a kérődző tehén böfögése: bra, phi, ket, mü, nü, xi :)

Nem akarok filozofikus beszélgetésbe kezdeni, de a szentírások nagyon felületesen tükrözik a világinkat.
Nem értem miért próbálod azt a látszatot kelteni, hogy a szellemekben való hit vetekedni tudna a szisztematikus tudományokkal

Valaki tudni akarta mit értünk "tudományon"?
- Tudomány mint tevékenység az a cselekvés amely tudományos ismereteket generál, egymást megokoló ismeretekből.
- Tudomány mint a kutatási folyamat során generált eredmények összessége, állítások, tények, elméletek.

A vallások nem tudományok mert még tárgyuk sincsen, nem beszélve arról, hogy az állításaik nem igazolhatók se pro se kontra.
Az "isteneket" nem lehet próbára tenni mert nincsenek, ezért minden ilyen kísérletet "istenkáromlásnak" neveznek.
 
Folyamatosan megkerulod azt amiről ténylegesen szó van!!!!!!

Ki beszélt itt rajtad kivul a vallásrol?

SENKI!

Ez a vesszőparipád hát erről beszelsz!
Összemosol mi8ndent mindennel csak neked legyen igazad!

Kiszáltam ebbol a baromsagbol, mert Te itt magaddal vitatkozol!

A vallások a hit terjesztői.
Honnan tudjam, hogy te miben hiszel? Húsvéti nyusziban, angyalokban, ördögben, Alien-ben, Zeuszban...
Ha nem vagy konkrét akkor nem tudja az ember mire gondolsz.

Eddig semmi jel nincs arra, hogy a halál után a személyisége valakinek tovább létezne.
Gondolom erről szól a Topik és aki másképp látja az adós az igazolással.

"Amit bizonyítékok nélkül állíthatunk, azt bizonyítékok nélkül el lehet utasítani."

“What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens)
 
A saját dugádba dőltél Ernő!

A fent említett tudós személy, akit a Világ tudós társadalma elismer, és akit te "levallásozosztál", a statisztika, a valószínűség számítás jelenlegi legmagasabb szintjével, a hálózatkutatással foglalkozik....

Amúgy a hit és a tudás tényleg két különböző dolog. Ezt te bizonyítod a legjobban....


Tévedsz kedves Csillagözön, a "hálózatkutatás" az gráfelmélet és nem statisztika.

Egyáltalán nem dőltem dugába, mert én már 1972-ben Dr. Andrásfai Bélánál hallgattam Gráfelméletet a Műszaki Egyetemen. ;)
A Péter akkor fejezhette be az elemi iskoláit. ;)

Egyébként nem én találtam ki, hogy a bio-kémikus presbiter és felsőfokon teológiát tanul.
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

jövő13 wrote on kistraktoros's profile.
Szia!
A földrajz 7.o.-os felmérőket fel tudnád tölteni más formában,mert így sajnos nem tudom megnyitni.
jövő13 wrote on Széles Krisztina's profile.
Szia!
Kaptál esetleg OFI-s földrajz felmérőket?/7.o./
Sziasztok .Valakinek meg van a Welttour Deutsch 2016 1 munkafüzet megoldása?
Sziasztok! Boldogság gyere haza, Mindig az a!perc Cserháti Zs., Nincs semmi másom, Egy nap, Örökké szeretlek, Búcsúznom kell Kökény Attila, zongora kottat keresek. Ha valakinek van kérném szépen. Köszönöm

Statisztikák

Témák
36,325
Üzenet
4,373,687
Tagok
589,082
Legújabb tagunk
Asdaska
Oldal tetejére