Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet III.

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Az, ha az OH nem ad feladatot, nem járhat azzal, hogy visszasorol, ha már Mesterp. valaki, mert arról a munkavállaló nem tehet, hogy nincs munka.
Mint ahogyan nem veheti el a munkaidő-kedvezményt egyetlen szakértőtől sem, ha kijelenti, hogy munkaidő-kedvezmény jár.
A gyp. intézményekben dolgozóktól sem.
Csatolás megtekintése 1952407

Csak jogszabály alapján dönthet (az óraszámról is!!!), különben "csorbul" a jogorvoslathoz való jog.
Amíg nincs új végrehajtási rendelet, addig nem teheti meg, hogy a tervezetre várva határozza meg az óraszámot!!
Ilyen nincs!!!
Most CSAK a 326-os alapján sorolhat be.
Ha megjelenik, akkor sorolhat át, arra hivatkozva.

Ez már hatályos jogszabály, tehát kötelező a munkáltatóra is.
Csatolás megtekintése 1952410
Az új, a 326-isba becsatolt kiegészítés alapján a heti órakedvezmény mindenképpen jár.
Az új szabályozás szerint viszont a heti szakértőki nap csak akkor, ha van azon a héten kirendelés.
Az új 401-es ezt ugyanígy hozzá. Tehát szeptember 1-december 31-ig a 326-os, 2024. január 1 -től a 401-es rendelkezése miatt.
Végulis ez az új filozófia szerint érthető.
Nem szàmít a régebben megszerzett fokozat, illetve nem kötelező a minősités, csak gyakornokból ped1-be. Jóvsl kevesebb lesz a szakértői munka.
Van másik ok is, több olyan iskoláról és pedagógusról tudni, ahol és akik (szaktanacsadók) évek óta egyetlen felkérést sem kaptak. Tehát nem létező mesterpedagógusi munkára kaptak szekértői napot.
Ennek lesz vége.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Az új, a 326-isba becsatolt kiegészítés alapján a heti órakedvezmény mindenképpen jár.
Az új szabályozás szerint viszont a heti szakértőki nap csak akkor, ha van azon a héten kirendelés.
Az új 401-es ezt ugyanígy hozzá. Tehát szeptember 1-december 31-ig a 326-os, 2024. január 1 -től a 401-es rendelkezése miatt.
Végulis ez az új filozófia szerint érthető.
Nem szàmít a régebben megszerzett fokozat, illetve nem kötelező a minősités, csak gyakornokból ped1-be. Jóvsl kevesebb lesz a szakértői munka.
Van másik ok is, több olyan iskoláról és pedagógusról tudni, ahol és akik (szaktanacsadók) évek óta egyetlen felkérést sem kaptak. Tehát nem létező mesterpedagógusi munkára kaptak szekértői napot.
Ennek lesz vége.
Ez így van, Sajnos én nem így voltam, és most sem így vagyok. Amíg 25 volt a felső határ, addig nekem 24 volt, aztán amikor 18 lett, akkor 17. Januártól már van 9, és erre a félévre is már van jópár feladat.
Küldjék el az intézményeknek azon mesterpedagógusok nevét, akiknek nem tudnak munkát adni. Legyen a kötelezőjük 24. De azt is mondják ki, foglalják törvénybe, hogy a mesterbér jár nekik, hiszen nem ők nem akarnak ilyen munkát végezni. Én szívesen vállalnám ezt. Csak azért nem adom vissza a szaktanácsadói feladatokat, mert nyugdíj előtt 3 évvel nem akarom elveszíteni a mesterbért.
Tegnap megjelent a végrehajtási rendelet hivatalosan. Benne van, ami a tervezetben is benne volt, hogy a mester munkaközösség-vezető, osztályfőnök óraszáma nem lehet több 19-nél. Miközben a nem mesterek két óra kedvezményt kapnak erre a munkára. Mi miért nem? Az is ott van, hogy a diákszervezetet támogató mesteré sem lehet több 19-nél. Miközben a nem mester diákszervezetet támogató kolléga kedvezménye 1 óra. Tehát a DÖK segítőnek mindenképpen 1 óra jár, ha mester, ha nem, a másik két esetben viszont a mesternek fele annyi, mint a nem mesternek.
Ma az évnyitó előtt szólt az igazgató, hogy beszélnünk kell. Nálam úgy számoltak, hogy 20 óra, és lejön a 2 óra kedvezmény, tehát 18 megtartott órám van. Én már tudom a saját álláspontomat. Most közöltem a családdal is. Ha nem kapom meg a 2 óra kedvezményt, akkor lemondok a munkaközösség-vezetésről, és részmunkaidőt kérek, nem kell, hogy keressenek 2 órát számomra.
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
2013-ban ugyanez történt.
Ez most annál talán 1 fokkal jobb.
Majd januárban kiderül persze, hogy nem.
2013 őszén pontosan ugyanígy sz@rták le a tapasztalatot, a magasabb képzettséget, a szakvizsgát, soraltak be bennünket a ped1-be, és kaptak hozzájuk képest valóban érzékelhető emelést a kezdők.
Most viszont az alap még annál is lejjebb van: a színt a gyakornok(i illetmény).
Január 1-től a 440e Ft az alap, amivel máris elinflálták a jelenlegi 10-20 ezer forintod különbségeket.
A mesternek kb 2 évig egyetlen fillér emelése sem lesz.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Ma összedugtuk a fejünket az órakedvezmények ügyében: én, igazgatónő és fenntartó. Az én olvasatom kettős volt: nem lehet több 19-nél, tehát 19 megtartott óra, és csak 1 órakedvezmény jár a munkaközösség-vezetésért. Ez nem korrekt velem szemben, mert kevesebb jár ugyanazon munkáért, mint a mesternek. Vagy nem lehet több 19-nél, tehát 18 lehet, és 2 órakedvezmény jár. Ez korrekt minden irányból. Az igazgatónőm azt mondta, hogy lehet úgyis értelmezni, hogy a rendeletben előrébb szereplő 2 órakedvezmény mindenkinek jár, a lejjebb szereplő mester munkaközösség-vezető 19 órájából kell levonni a 2 órát, tehát nekem a kötelezőm 19 óra, így 1 óra túlórám van. Erre mondtam én, hogy ez meg a nem mester munkaközösség-vezetőkkel szemben nem korrekt, mert ha így értelmezzük, akkor viszont nekem 3 óra jár azért, amiért a nem mestereknek 2. Na, ezek után hívtuk fel a fenntartót. Ott azt mondták, hogy értelmezzük úgy, hogy nem lehet több 19-nél, tehát kevesebb lehet, 18 megtartott óra + 2 óra kedvezmény, vagyis az eredeti felállás.
Itt rajtam kívül senkiben fel sem merült, hogy nekem kevesebb kedvezmény járna, mint bárki másnak.
Persze az felvetne problémákat, ha 19 megtartott órára jönne ki a tantárgyfelosztás, de jelenleg nincs így, tehát nem foglalkozunk vele.
Amúgy a fenntartó jogásza azt mondta, hogy a törvény sötét foltjait a végrehajtási rendeletnek kellene tisztáznia, de szerinte csak még nagyobb sötétséget csinál. :oops:
Kihangsúlyozom: NEM a tankerület a fenntartónk.
 

GVA

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

További fejlemények, hogy ahol ilyen nincs, ti is lássátok, hogy van: az első nem telefonos tájékoztatás, miután az óraszámok 24-re lettek emelve aug végén: POK-os címről szeptember elsején érkezett levél, aláírásban csak ennyi: Oktatási Hivatal.

"Tisztelt Mesterpedagógus Szaktanácsadónk!
Mint ahogy a munkáltatójától értesülhetett a napokban, a 2023/2024 tanévre vonatkozóan hivatalunk a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (7a) bekezdése, illetve a Hivatal által ellátott szaktanácsadói feladatok 2023/2024. tanévi megtervezéséhez rendelkezésre álló szaktanácsadói kapacitás áttekintése alapján jelezte az Ön munkáltatójának hogy a 2023/2024.tanév során az Önt megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltatója a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el. Így Hivatalunktól a jelzett időszakban nem fog szaktanácsadói feladatot kapni.
A 2024/2025 tanévre vonatkozó feladatok tervezését követően értesíteni fogjuk majd Önt és a munkáltatóját is az Ön akkori beosztásának tervéről.
Az eddig szaktanácsadói munkáját megköszönve bízom abban, hogy szaktanácsadói munkája során szerzett szakértelmét és tapasztalatait sikerrel tudja hasznosítani a fentiekben jelzett új feladatai során.
Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal"

Másnak más tankerben:

"Tisztelt Mesterpedagógus Szakértőnk! Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői munkájával kapcsolatban – kérve együttműködését – az alábbiakról tájékoztatom. Mint ahogy a munkáltatójától értesülhetett a napokban, a 2023/2024. tanév első félévére (2024. január 31-ig) vonatkozóan hivatalunk a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (7a) bekezdése, illetve a Hivatal által ellátott szakértői feladatok 2023/2024. tanévi megtervezéséhez rendelkezésre álló szakértői kapacitás első félévre vonatkozó áttekintése alapján jelezte az Ön munkáltatójának, hogy az Önt megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltatója a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el. Így Hivatalunk a jelzett időszakban továbbra sem bízza Önt meg szakértői feladattal, így munkáltatója teljes munkaidőben foglalkoztathatja Önt ebben az időszakban. Tájékoztatom, hogy a feladatvégzés típusától függetlenül a Mesterpedagógus besorolás továbbra is megilleti Önt. Az eddigi szakértői munkáját megköszönve bízom abban, hogy szakértői munkája során szerzett szakértelmét és tapasztalatait sikerre tudja hasznosítani a fentiekben jelzett új feladatai során a 2024. január végéig terjedő időszakban. Hangsúlyozom, hogy pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői munkájára a 2024. évben feltétlenül számítunk, a tanév második félévére vonatkozó tervezést követően értesíteni fogjuk majd Önt és a munkáltatóját is a tanév második félévi beosztásának tervéről. Együttműködését köszönöm! Tisztelettel:"

Szóval ilyenek mennek, azzal, hogy vannak megbízások bőven, állítólag törölve lesznek és voltak is mindig bőven...
 

vadrozsa67

Állandó Tag
Állandó Tag
Eygetértek Veletek, nem panaszkodok, de Nálunk mindenki ért mindenhez, tanulásban akadályozottak taníthat bárki, akár középiskolai tanár is, ha éppen nincs meg az óraszáma az épeknél. A gyógypedagógus az utolsó . Minden évben mást tanítok, ami marad. Úgy értelmezik a végrehajtási rendeleteket , ahogy ők gondolják. Most előre felkészülnek a változásokra.
Sziasztok! A tanker gyógypedagógiai intézménybe,(tan.ak. , ért.ak.) a pedagógus hiányt szociálpedagógus végzettségű pedagógussal oldotta meg.
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

További fejlemények, hogy ahol ilyen nincs, ti is lássátok, hogy van: az első nem telefonos tájékoztatás, miután az óraszámok 24-re lettek emelve aug végén: POK-os címről szeptember elsején érkezett levél, aláírásban csak ennyi: Oktatási Hivatal.

"Tisztelt Mesterpedagógus Szaktanácsadónk!
Mint ahogy a munkáltatójától értesülhetett a napokban, a 2023/2024 tanévre vonatkozóan hivatalunk a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (7a) bekezdése, illetve a Hivatal által ellátott szaktanácsadói feladatok 2023/2024. tanévi megtervezéséhez rendelkezésre álló szaktanácsadói kapacitás áttekintése alapján jelezte az Ön munkáltatójának hogy a 2023/2024.tanév során az Önt megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltatója a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el. Így Hivatalunktól a jelzett időszakban nem fog szaktanácsadói feladatot kapni.
A 2024/2025 tanévre vonatkozó feladatok tervezését követően értesíteni fogjuk majd Önt és a munkáltatóját is az Ön akkori beosztásának tervéről.
Az eddig szaktanácsadói munkáját megköszönve bízom abban, hogy szaktanácsadói munkája során szerzett szakértelmét és tapasztalatait sikerrel tudja hasznosítani a fentiekben jelzett új feladatai során.
Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal"

Másnak más tankerben:

"Tisztelt Mesterpedagógus Szakértőnk! Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői munkájával kapcsolatban – kérve együttműködését – az alábbiakról tájékoztatom. Mint ahogy a munkáltatójától értesülhetett a napokban, a 2023/2024. tanév első félévére (2024. január 31-ig) vonatkozóan hivatalunk a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (7a) bekezdése, illetve a Hivatal által ellátott szakértői feladatok 2023/2024. tanévi megtervezéséhez rendelkezésre álló szakértői kapacitás első félévre vonatkozó áttekintése alapján jelezte az Ön munkáltatójának, hogy az Önt megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltatója a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el. Így Hivatalunk a jelzett időszakban továbbra sem bízza Önt meg szakértői feladattal, így munkáltatója teljes munkaidőben foglalkoztathatja Önt ebben az időszakban. Tájékoztatom, hogy a feladatvégzés típusától függetlenül a Mesterpedagógus besorolás továbbra is megilleti Önt. Az eddigi szakértői munkáját megköszönve bízom abban, hogy szakértői munkája során szerzett szakértelmét és tapasztalatait sikerre tudja hasznosítani a fentiekben jelzett új feladatai során a 2024. január végéig terjedő időszakban. Hangsúlyozom, hogy pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői munkájára a 2024. évben feltétlenül számítunk, a tanév második félévére vonatkozó tervezést követően értesíteni fogjuk majd Önt és a munkáltatóját is a tanév második félévi beosztásának tervéről. Együttműködését köszönöm! Tisztelettel:"

Szóval ilyenek mennek, azzal, hogy vannak megbízások bőven, állítólag törölve lesznek és voltak is mindig bőven...
Az a helyzet, hogy ez sajnos várható volt.
A korábbi, döntően külső - objektív - ellenőrző szerepű minősítés, és az elviekben egyszerű, de a gyakorlatban túlbonyolított tanfelügyelet gyakorlatilag megbukott.
Igazából sok oka van ennek. Egyrészt pedagógusok egy kisebbsége buktatta meg, azok, akik mindig és minden alól kibújtak, akik mindig és mindenben is a megcsinálhatatlant vették észre.
Másrészt megbuktatta maga a rendszer. Amit projektpénzből finanszíroznak, az addig él, ameddig a projekt fenntartási időszaka.
Aki valaha tanult pedagógiát, elméletet, az pontosan tudja, hogy kell hogy legyen minden folyamatban valami ellenőrző funkció, és ráadásul kettős: belső és külső. Nem vitás, hogy a 2013-tól élő rendszer túl külső volt. De az sem, hogy sok belső kiskirályról megmutatta a maga eszköztelenségét és elmaradottságát.
Nem véletlen az sem, hogy a szaktanácsadók olyan kevés negbízást kaptak az általam látott (katolikus) iskolákban. Van olyan, aki nek 3 éve(!) 0 óra az igazolása, belső, iskolai minőségszervezési folyamatban nem vesz részt. (Remélem, mindenki érti és tudja, hogy nyilván egy speciális kisebbségről írok, de ők az adott intézményben csak visszatetszést keltettek, megtapasztaltam.)
A mostani új rendszer bizonytalanabb minden korábbinál, hiszen semmi sem biztos a finanszírozásáról. Márpedig ezen áll(na) minden.
Azzal, hogy az LII törvényben nem változtatják a ped1, ped2, mester béreket, hanem csak a 401-es kormányrendeletben emelik a gyakornokot 440-re, megadják az alaphangot: nem kell minőség, nem kell magasabb végzettség, nem kell tapasztalat.
És az a bajom, hogy ezt az összefüggést nagyon kevesen látják.
,
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
kros!
Ez a mondatod nagyon jól jellemzi a jelenlegi helyzetet "nem kell minőség, nem kell magasabb végzettség, nem kell tapasztalat."
Nagyon rossz érzés végig nézni az oktatás haldoklását!
Csatlakozom. :(
Az a helyzet, hogy ez sajnos várható volt.
A korábbi, döntően külső - objektív - ellenőrző szerepű minősítés, és az elviekben egyszerű, de a gyakorlatban túlbonyolított tanfelügyelet gyakorlatilag megbukott.
Igazából sok oka van ennek. Egyrészt pedagógusok egy kisebbsége buktatta meg, azok, akik mindig és minden alól kibújtak, akik mindig és mindenben is a megcsinálhatatlant vették észre.
Másrészt megbuktatta maga a rendszer. Amit projektpénzből finanszíroznak, az addig él, ameddig a projekt fenntartási időszaka.
Aki valaha tanult pedagógiát, elméletet, az pontosan tudja, hogy kell hogy legyen minden folyamatban valami ellenőrző funkció, és ráadásul kettős: belső és külső. Nem vitás, hogy a 2013-tól élő rendszer túl külső volt. De az sem, hogy sok belső kiskirályról megmutatta a maga eszköztelenségét és elmaradottságát.
Nem véletlen az sem, hogy a szaktanácsadók olyan kevés negbízást kaptak az általam látott (katolikus) iskolákban. Van olyan, aki nek 3 éve(!) 0 óra az igazolása, belső, iskolai minőségszervezési folyamatban nem vesz részt. (Remélem, mindenki érti és tudja, hogy nyilván egy speciális kisebbségről írok, de ők az adott intézményben csak visszatetszést keltettek, megtapasztaltam.)
A mostani új rendszer bizonytalanabb minden korábbinál, hiszen semmi sem biztos a finanszírozásáról. Márpedig ezen áll(na) minden.
Azzal, hogy az LII törvényben nem változtatják a ped1, ped2, mester béreket, hanem csak a 401-es kormányrendeletben emelik a gyakornokot 440-re, megadják az alaphangot: nem kell minőség, nem kell magasabb végzettség, nem kell tapasztalat.
És az a bajom, hogy ezt az összefüggést nagyon kevesen látják.
,

Már akkor láttam, hogy baj lesz ebből az egészből, amikor a minősítő vizsga után nem kaptam meg a "kanapém".
Azt mondták, lejárt a jegyem 10-kor (??), túl sokáig vizsgáztam. Tök éhes maradtam!
Igen, már akkor csóváltam a fejem, hogy ez egy abnormális rendszer. ;)

(Senkit nem bántva ..., de ez már annyira fájdalmas, és a sírás se visz előbbre ...)
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Mindezekben egy jó van: a mesterbért nem veszik el, hiszen ők ne adnak munkát.
Oké, nem végez az OH-nak munkát, tehát 24 órát taníthat. Így csinálták meg a tantárgyfelosztást és az órarendet? És ha februártól lesz munka (azt emlegetik a levelekben, hogy februártól ismét számítanak rájuk), akkor új tantárgyfelosztás és új órarend lesz? Ki fogja a 2. félévben azokat az órákat tartani, amelyeket az elsőben a mesterpedagógus tartott? Vagy most mi is van?
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Az a helyzet, hogy ez sajnos várható volt.
A korábbi, döntően külső - objektív - ellenőrző szerepű minősítés, és az elviekben egyszerű, de a gyakorlatban túlbonyolított tanfelügyelet gyakorlatilag megbukott.
Igazából sok oka van ennek. Egyrészt pedagógusok egy kisebbsége buktatta meg, azok, akik mindig és minden alól kibújtak, akik mindig és mindenben is a megcsinálhatatlant vették észre.
Másrészt megbuktatta maga a rendszer. Amit projektpénzből finanszíroznak, az addig él, ameddig a projekt fenntartási időszaka.
Aki valaha tanult pedagógiát, elméletet, az pontosan tudja, hogy kell hogy legyen minden folyamatban valami ellenőrző funkció, és ráadásul kettős: belső és külső. Nem vitás, hogy a 2013-tól élő rendszer túl külső volt. De az sem, hogy sok belső kiskirályról megmutatta a maga eszköztelenségét és elmaradottságát.
Nem véletlen az sem, hogy a szaktanácsadók olyan kevés negbízást kaptak az általam látott (katolikus) iskolákban. Van olyan, aki nek 3 éve(!) 0 óra az igazolása, belső, iskolai minőségszervezési folyamatban nem vesz részt. (Remélem, mindenki érti és tudja, hogy nyilván egy speciális kisebbségről írok, de ők az adott intézményben csak visszatetszést keltettek, megtapasztaltam.)
A mostani új rendszer bizonytalanabb minden korábbinál, hiszen semmi sem biztos a finanszírozásáról. Márpedig ezen áll(na) minden.
Azzal, hogy az LII törvényben nem változtatják a ped1, ped2, mester béreket, hanem csak a 401-es kormányrendeletben emelik a gyakornokot 440-re, megadják az alaphangot: nem kell minőség, nem kell magasabb végzettség, nem kell tapasztalat.
És az a bajom, hogy ezt az összefüggést nagyon kevesen látják.
,
A szaktanácsadónak nem feltétlenül azt a munkát kell végeznie, hogy kimegy az iskolába a kolléganőhöz. Ha erre nincs igény (mert nincs, ahol volt, ott már az eddigi években kérték), akkor vannak más szaktanácsadói feladatok, amelyekkel lehet segíteni a pedagógusok munkáját. Persze akkor, ha ebben a POK fantáziát lát. Szerencsére nem a POK-hoz tartozom, így van munkám bőven.
 

t.s.

Állandó Tag
Állandó Tag
Az új, a 326-isba becsatolt kiegészítés alapján a heti órakedvezmény mindenképpen jár.
Az új szabályozás szerint viszont a heti szakértőki nap csak akkor, ha van azon a héten kirendelés.
Az új 401-es ezt ugyanígy hozzá. Tehát szeptember 1-december 31-ig a 326-os, 2024. január 1 -től a 401-es rendelkezése miatt.
Végulis ez az új filozófia szerint érthető.
Nem szàmít a régebben megszerzett fokozat, illetve nem kötelező a minősités, csak gyakornokból ped1-be. Jóvsl kevesebb lesz a szakértői munka.
Van másik ok is, több olyan iskoláról és pedagógusról tudni, ahol és akik (szaktanacsadók) évek óta egyetlen felkérést sem kaptak. Tehát nem létező mesterpedagógusi munkára kaptak szekértői napot.
Ennek lesz vége.
LEnne egy kérdésem: A KIM-hez tartozó iskolákban a munkaközösség vezetőknek jár-e órakedvezmény? (szakképzésben oktatók vagyunk), Esetleg jogszabály/rendelet hivatkozást ezzel kapcsolatosan tudnátok küldeni? Köszönettel, TS.
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Mindezekben egy jó van: a mesterbért nem veszik el, hiszen ők ne adnak munkát.
Oké, nem végez az OH-nak munkát, tehát 24 órát taníthat. Így csinálták meg a tantárgyfelosztást és az órarendet? És ha februártól lesz munka (azt emlegetik a levelekben, hogy februártól ismét számítanak rájuk), akkor új tantárgyfelosztás és új órarend lesz? Ki fogja a 2. félévben azokat az órákat tartani, amelyeket az elsőben a mesterpedagógus tartott? Vagy most mi is van?
2. félévre lássanak-tervezzenek előre olyanok, akiknek ilyesmi a 2. hétre sem megy??
 

Somi62

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok , gyógypedagógus szakértőként Nálam is dúlnak a kötelező óraszámmal kapcsolatos viták. Először 20 -t akartak adni, azután jelenleg megkaptam a 18-t , állítólag a tankerület hozzájárulásával. Ma azt mondta az igazgatóm, hogy attól függ, hogy marad -e a 18 óra, hogy a KRÉTA központi rendszer elfogadja -e ezt , jelez-e majd hibaüzenetet, jogtalanság miatt. Azt állítja , hogy azért nem jár nekem órakedvezmény , mert az intézmény nem EGYMI /ez valóban így van/ és nem gyógypedagógiai .konduktív intézmény , hanem többcélú köznevelési intézmény. Ebben annyi igazság van,hogy érzékszervi sérülteket nevelő intézmény /iskola és kollégium/ hozzáragasztottak egy ép középiskolásokat is ellátó kollégiumot. Akkor mi vagyunk mi ? Többségi általános iskola és kollégium? Az iskolai rész 100%-ban érzékszervi sérültek nevelésével-oktatásával foglalkozik én is teljes óraszámban itt dolgozok. Nyolcan vagyunk gyógypedagógusok a többiek tanítók, tanárok. A gyógypedagógusoknak 20 óra a kötelezője , akkor ehhez képest Nekem szakértőként valamilyen órakedvezményben kell részesülnöm. Állandóan fenyegetnek azzal, hogy nem jár nekem kedvezmény. Mi a véleményetek erről a szituációról?
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok , gyógypedagógus szakértőként Nálam is dúlnak a kötelező óraszámmal kapcsolatos viták. Először 20 -t akartak adni, azután jelenleg megkaptam a 18-t , állítólag a tankerület hozzájárulásával. Ma azt mondta az igazgatóm, hogy attól függ, hogy marad -e a 18 óra, hogy a KRÉTA központi rendszer elfogadja -e ezt , jelez-e majd hibaüzenetet, jogtalanság miatt. Azt állítja , hogy azért nem jár nekem órakedvezmény , mert az intézmény nem EGYMI /ez valóban így van/ és nem gyógypedagógiai .konduktív intézmény , hanem többcélú köznevelési intézmény. Ebben annyi igazság van,hogy érzékszervi sérülteket nevelő intézmény /iskola és kollégium/ hozzáragasztottak egy ép középiskolásokat is ellátó kollégiumot. Akkor mi vagyunk mi ? Többségi általános iskola és kollégium? Az iskolai rész 100%-ban érzékszervi sérültek nevelésével-oktatásával foglalkozik én is teljes óraszámban itt dolgozok. Nyolcan vagyunk gyógypedagógusok a többiek tanítók, tanárok. A gyógypedagógusoknak 20 óra a kötelezője , akkor ehhez képest Nekem szakértőként valamilyen órakedvezményben kell részesülnöm. Állandóan fenyegetnek azzal, hogy nem jár nekem kedvezmény. Mi a véleményetek erről a szituációról?

2011. CXC.
Jelenleg ez a hatályos jogszabály!

Csak és kizárólag csak ez alapján szabad bármilyen rendelkezést hozni a munkaidőről (s persze az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet alapján).

A LII. törvény még NEM hatályos. Arra lehet készülni, de nem lehet arra hivatkozva eltérni a hatályostól!
2024. január 1-től az. Tehát a II. félévre lehet arra hivatkozva óraszámot váltani.
Az első félév végéig azt sem!!

2011. CXC. 7. § (1) * Köznevelési intézmény
a) az óvoda,
b) az általános iskola,
c) a gimnázium,
d) a szakgimnázium,
e) a szakiskola,
f) a készségfejlesztő iskola,
g) az alapfokú művészeti iskola,
h) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,

i) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) a kollégium,
k) * a pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) * a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, és
m) * a kiegészítő nemzetiségi óvoda.


(1a) * Nevelési-oktatási intézmény az (1) bekezdés a)–j), valamint m) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1b) * Középiskola az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1c) * Középfokú iskola a középiskola és az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1d) * Iskola a középfokú iskola és az (1) bekezdés b) és g) és h) pontja szerinti köznevelési intézmény.


(2) * A köznevelési intézmény több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait is elláthatja, valamint nem köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható az e törvényben meghatározott esetben, formában és eljárás megtartásával (a továbbiakban: többcélú intézmény). Nevelési-oktatási intézmény elláthatja a jogszabályban meghatározott egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, továbbá a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában működne."

15. § (1) * A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a 7. § (1) bekezdés a)–h), j) vagy m) pontja szerinti nevelési-oktatási intézményként, vagy ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókat lát el, fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik."

62. § (10) "A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven százaléka."

17/A. § * (1) * Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a) húsz,
b) óvodapedagógus esetében huszonhét,
c) vezetőpedagógus esetében tizenkét,
d) vezető óvodapedagógus esetében huszonnégy,
e) kollégiumban huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában huszonkét,
f) pedagógiai szakszolgálati intézményben tizenkilenc,

g) gyógypedagógiai konduktív pedagógiai intézményben tizennyolc,
h) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot ellátó pedagógus esetén tizenkilenc, vezetőpedagógus esetén heti tizenegy, vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkét
óránál."

Ennyi az óraszámod. 18! - az első félév végéig. (Más kérdés, hogy annyira hülyék, hogy nem tanítási évhez igazítják a jogszabályokat. Régi probléma ez is.)
Ami fölötte van/lenne, túlóra!


Vagyis - gyógypedagógiai .... intézményben dolgozol, hiszen csak SNI-s gyerekeket neveltek-oktattok. Itt mindenkinek 20 óra a ktelező órája. (Ennyinek KELL lenni.)
Akkor is gyógypedagógiai, konduk.... intézmény, ha nem EGYMI, mert a jogszabályi meghatározása nem tartalmazza, hogy EGYMI-nek kellene lennie, csak azt, hogy minden gyereknek SNI-s nek.
Ha többcélú, akkor is gyógyped. intézmény!!!
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Az a probléma, hogy nem az 1. félév végéig, hanem január 1-ig. Nem ugyanaz. Utána mi lesz? Nem tudom, másutt hogyan van, de nálunk nem fog új tantárgyfelosztás készülni, mindig teljes tanévre van. Persze ha nem várt esemény jön közbe, akkor igen, de ez a változás most kiszámítható. Nálunk a megoldás az, hogy felemelték 20 órára a kötelezőmet, és január 1-ig 2 túlórát fizetnek. Szerintem ez így korrekt is. Amúgy 18 megtartott órám van, mert 2 óra kedvezményt kapok a munkaközösség-vezetésért.
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
Az a probléma, hogy nem az 1. félév végéig, hanem január 1-ig. Nem ugyanaz. Utána mi lesz? Nem tudom, másutt hogyan van, de nálunk nem fog új tantárgyfelosztás készülni, mindig teljes tanévre van. Persze ha nem várt esemény jön közbe, akkor igen, de ez a változás most kiszámítható. Nálunk a megoldás az, hogy felemelték 20 órára a kötelezőmet, és január 1-ig 2 túlórát fizetnek. Szerintem ez így korrekt is. Amúgy 18 megtartott órám van, mert 2 óra kedvezményt kapok a munkaközösség-vezetésért.
A 326/2013-ast augusztus 30-án módosították.

Ott már a következő szerepel:
17/A. §* (1) * Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több
a) húsz,

b) óvodapedagógus esetében huszonhét,
c) vezetőpedagógus esetében tizenkét,
d) vezető óvodapedagógus esetében huszonnégy,
e) kollégiumban huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában huszonkét,
f) pedagógiai szakszolgálati intézményben tizenkilenc,
g) gyógypedagógiai konduktív pedagógiai intézményben tizennyolc,

h) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot ellátó pedagógus esetén tizenkilenc, vezetőpedagógus esetén heti tizenegy, vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkét óránál.

(1a) * Az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a Mesterpedagógust tanítási hetenként legalább egy tanítási, nevelési napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell."

E szerint soroltak 20 órába, s vonják belőle, azt amit írtál.
Bár, szerintem, a kötelező órád 19, a munkaközösségvezetés miatt.

Az látszik már, hogy január elsejétől ugyanezek a szabályok maradnak az óraszámra, csak abban a rendeletben ugyanez a 30. §.
Sominak is marad a 18.
1694627648180.png

Azért írtam, hogy az első félév végéig kell (? persze, igazada van, számít itt bármi is?) számolni, mert akkor más szabályok is érvényesek lesznek már, úgy ahogy írtad, január 1-től.

Csak egy iskolát nem lehet/nem lehetne január elsejétől átvariálni, tehát saját érdekük, hogy az első félév végéig kitolják.
Bár, amennyi ostobaságot láttam már ...

Van, amit megtehetnek január 1-től (több mindent, ez csak példa):
78. § [A munkaidő beosztása]
(1) A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkaidejének feladat szerinti felosztására figyelemmel, a tanév, nevelési év rendjéhez igazodóan osztja be, legalább egy hétre szólóan. A munkaidő-beosztás lehet egyenlő és egyenlőtlen.
Általános munkarend esetén a munkaidőt a munkáltató hétfőtől péntekig osztja be.

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás meghatározásának feltétele, hogy a munkáltató munkaidőkeretet alkalmazzon.
A munkaidőkeret a tanítási félévre és a nyári szünetre, óvoda esetén legfeljebb három hónapra szólhat. Kollektív szerződés legfeljebb négy hónapig terjedő munkaidőkeretet állapíthat meg.

(3) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját, a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő tartamát, valamint a munkaidő-beosztást a kezdetét megelőző legalább egy héttel korábban írásban kell közölni a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóval.

(4) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőben vagy csökkentett munkaidőben foglalkoztatottat, a munkaidő-kedvezményre jogosult Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba sorolt pedagógust kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.

Ez utóbbi nem csak pedagógusokra íródott szabály - kérdés, mit értenek majd a négy óránál rövidebb nem leheten.
- ott kell "tevékenykedni" akkor is, ha aznap 3 órád volt plusz 1-et;
- esetleg úgy kell adminisztrálni a jelenléti ívet, hogy 4 óránál kevesebb bentlét ne legyen, s a 26 fős osztály dolgozataiból belefér mondjuk 6 kijavítása, a maradék 20-at legálisan kijavíthatja a tanerő máshol is?

Van, amit nem lenne praktikus (hiszen a félévkor értékelni kell a tanulókat).
2023. LII. 68. § (4) A tankerületi központ munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót a saját szervezeti egységeként működő – a kinevezési okmányban meghatározott munkavégzési helytől eltérően, de egy járáson belül – más nevelési-oktatási intézmény feladatellátási helyén történő munkavégzésre utasíthatja. Az utasítás akkor rendelhető el, ha az új feladatellátási hely és a lakóhely között − tömegközlekedési eszközzel − történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát nem haladja meg. Az utasítás feltétele, hogy a munkáltató írásban ajánlatot tett a foglalkoztatottaknak, azonban az ilyen módon, megállapodás alapján történő munkavégzésre vonatkozó ajánlatot kettő munkanapon belül egyetlen érintett sem fogadta el. Az utasítás legfeljebb miniszteri rendeletben meghatározott tanítási félév végéig szólhat. Az utasítás nem minősül kiküldetésnek."

Ha viszont nincs pedagógus, ki tudja ..., akkor tényleg jan. -től lehet erre is számítani, nyilván pluszban.
 
Oldal tetejére